Karma als straf bestaat niet

De laatste tijd heb ik het meermalen gehoord: regressietherapie cliënten die hun levensverhaal doen, en verzuchten: ”Ik moet wel iets erg verkeerds hebben gedaan in een vorig leven, dat ik nu zo’n zwaar leven heb. Het is zeker mijn karma.” Als ik dat hoor, gaat mijn haar overeind staan en weet ik niet hoe snel ik moet beginnen met uitleggen wat er niet klopt aan deze uitspraak – en de onderliggende overtuigingen over hoe het universum werkt. Want karma als straf – dat bestaat niet!

When an inner situation is not made conscious, it appears outside as fate.  Jung

Eeuwenoud

Het concept van karma is al eeuwenoud, en heeft zijn oorsprong in het oude India. Echter, verschillende stromingen van het oude boeddhisme en hindoeïsme hanteren verschillende definities van karma. Er bestaat dus niet zoiets als één enkel concept van karma.

Lens

Zoals zoveel spirituele, religieuze en filosofische concepten, wordt karma nogal eens bezien door de lens van beperkende overtuigingen van mensen die de leer later gingen toepassen of zelfs opleggen aan anderen. En dat gebeurt mijns inziens vaak niet zoals deze oorspronkelijk bedoeld waren.

Nederig

Zo kan ik me herinneren dat ik geschokt was door het beeld van pelgrims in Tibet en Nepal die op hun blote knieën over de kale rotsige berggrond naar tempels schuifelden, om te bidden en ‘karma af te lossen’ en zodoende een beter bestaan af te smeken in hun volgende incarnatie. Maar dit past geenszins in het beeld van de mens als gelijkwaardige medeschepper die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen creatie.

karma

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Boeddha

De Boeddha zelf ”gebood zijn volgelingen niet dat ze ‘moesten’ geloven dat karma werkelijk bestaat en invloed heeft op het volgende leven: dat geloof liet hij van henzelf afhangen. Wat hij wel deed is de vier zekerheden onderwijzen. Deze komen erop neer dat iemands daden belangrijker zijn dan zijn geloof; als men goede daden verricht, maakt het niet uit of men nu gelooft in een volgend leven of niet.’’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Karma)

Karma als straf

Maar kennelijk hebben veel mensen onbewust nog steeds behoefte aan het idee van een autoriteit van buitenaf die straft en beloont. Je ziet dit terug in de manier waarop veel religies worden uitgelegd en beoefend. Generaties lang geloofden onze voorouders in een oordelende en straffende god, en het beeld van deze oordelende goddelijke instantie zit diep. Onbewust kunnen we het idee van een oordelende autoriteit op subtiele wijze projecteren op een leraar, een geloofsovertuiging, of een concept zoals karma, waardoor we gewoon weer een nieuwe oordelende instantie op de troon zetten.

Roze bril

Daarbij lijkt het erop dat in spirituele kringen in het westen, de filosofieën en religies van andere culturen nogal eens worden geromantiseerd en bezien door een roze bril. Maar ook bijvoorbeeld Thaise monniken zijn maar mensen, zoals laatst pijnlijk duidelijk werd toen een tempel in Thailand zich aan de meedogenloze uitbuiting van tijgers bleek schuldig te maken – om geld te verdienen aan toeristen die selfies met de dieren wilden maken.

Doctrine

Ook door westerlingen geromantiseerde religies indoctrineren mensen en leggen hun volgelingen beperkende geloofsovertuigingen op. Zo was er bijvoorbeeld een incident in het Himalaya gebergte, waar sherpa’s in opstand kwamen tegen de welgestelde westerse expeditieleiders. Er was een zwaar ongeluk gebeurd waarbij wel 14 sherpa’s omgekomen waren, en ze weigerden hun leven nog langer te wagen. Veel van de lichamen van de omgekomen sherpa’s konden die dag geborgen per helikopter worden, maar niet alle.

Onnodig leed

Hun families, veelal jonge gezinnen, waren totaal verslagen: volgens de doctrine van de boeddhistische leer waren de zielen van hun geliefden nu gedoemd om voor eeuwig te dolen! Ze zouden nooit rust kennen omdat ze niet dezelfde dag geborgen waren. Ik wilde wel in de tv springen, naar ze toe rennen om ze door elkaar te schudden en te vertellen: ”Nee, het is onzin, geloof die priesters niet, ze zijn vrij, de ziel is altijd vrij!” Maar door hun geloof waren ze gedoemd tot onnodig leed en onverwerkte rouw.

karma

Ouderwetse ”gerechtigheid”

Wat karma betreft: kennelijk hebben mensen toch nog vaak behoefte aan het idee van gerechtigheid, waarbij de ‘’slechteriken’’ worden gestraft en de ‘’goeden’’ beloond. Maar dit is een verouderde opvatting van gerechtigheid, die niet past in het nieuwetijdsdenken.

Reïncarnatietherapie

In de zestien jaar dat ik werk met reïncarnatietherapie, heb ik nog niet één keer gezien, dat er een universeel ”lik-op-stuk” beleid bestond, een wiel van karma dat ervoor zorgt dat je na een misstap in de ene incarnatie, diezelfde of een vergelijkbare misstap moet ondergaan in een volgende. Niet één keer. Wat ik wel heb gezien, is dat mensen vanuit schuldgevoel of schaamte soms de neiging hebben zichzelf te straffen en te kiezen voor een incarnatie in moeilijke omstandigheden.

Keuze

Daarnaast komt het vaak voor, dat mensen, vaak ”oude zielen” of ”geincarneerde engelen” er bewust voor kiezen in moeilijke gezinnen en omstandigheden te incarneren omdat ze daar licht willen brengen. Dat dit ook weer zijn eigen moeilijkheden met zich meebrengt, spreekt voor zich – maar dat is geen straf van bovenaf.

karma

Wet van Aantrekking

Ook kan men, door de Wet van Aantrekking, waarmaken wat men gelooft, en in een volgende incarnatie situaties aantrekken die het idee van karma als straf lijken te bevestigen.
In wezen creëren we elk leven onze eigen ervaringen, maar als we ons daar niet van bewust zijn, kunnen we gaan geloven dat er een externe instantie is, zoals een god of een wiel van karma, dat ons ”pech” of ”geluk” bezorgt.

Hiernamaals

Zelfs na de dood kan dit principe zich manifesteren. Geloof je bijvoorbeeld in de hel? Dan zou je in een illusionaire, astrale schijnhel verstrikt kunnen raken na de dood. Maar dat is dan slechts een deel van het multidimensionale Zelf – het totale Zelf of de Ziel bevindt zich altijd in de eenheid, is eeuwig en vrij. En delen van ons die verdwalen in dergelijke illusies kunnen altijd weer opgehaald worden met therapeutische of sjamanistische technieken.

Gerechtigheid

Maar bestaat er dan geen enkele vorm van gerechtigheid in het Universum? Zullen mensen zich wellicht afvragen. Zeker wel. Maar niet in de simpele, rechttoe-rechtaan oorzaak-gevolg, beloning-of-straf vorm zoals die soms nog steeds wordt gepropageerd en gepresenteerd als ”karma”.

Moreel kompas

Normaal gesproken, wanneer er geen sprake is van psychopathie, hebben mensen een soort inwendig moreel kompas. Dit is aangesloten op ons hoger wezen en de Bron, en vertelt ons wanneer we afwijken van het pad van liefde en integriteit. Het knagende gevoel dat dit geeft, wordt ook wel aangeduid als de stem van ons geweten. Dat stemmetje kunnen we negeren. Maar als we dat lange tijd doen, komt er een moment dat we het niet langer kunnen omdat we met onze destructieve daden en overtuigingen geen positieve omstandigheden meer kunnen scheppen. Dan worden we met onze eigen negatieve creaties geconfronteerd. Dat is het moment dat we voor de keuze staan: ga ik zo door met het creëren van pijn, of sla ik de weg van waarheid en liefde in?

”Straf”

Anders gezegd: wanneer mensen zich al dan niet doelbewust afwenden van het pad van liefde, van waarheid en integriteit, zullen ze na loop van tijd ervaren dat dit ze geen vervulling brengt. In die zin straft het ”kwaad” zichzelf. Je wordt er wezenlijk niet gelukkiger van wanneer je je zin probeert te krijgen door middel van manipulatie, bedrog, agressie, overheersing en geweld. Diep van binnen weten mensen die over de schreef gaan, dat wat ze doen niet klopt en niet in overeenstemming is met hun eigen Hoger Wezen, dat zich in de Eenheid bevindt. Die discrepantie zal steeds harder gaan knagen, tot ze aan zichzelf rekenschap af gaan leggen voor hun eigen minder fraaie daden. Ook het ervaren van slachtofferschap kan daarbij meer inzicht bieden – maar niet vanuit een ”hogere” straffende instantie, maar vanuit het verlangen van de ziel zelf om zichzelf te leren kennen, en inzicht te krijgen in het waarom van de dingen.

karma

”Beloning”

In die zin beloont het ”goede” zichzelf ook: leven in waarheid, liefde, en integriteit is haar eigen vervulling en brengt meer goede dingen voort. Wanneer je leeft in overeenstemming met je eigen hoger wezen en de Bron, ben je een open kanaal voor je eigen stralende zieleneigenschappen, de liefde van de Schepper en de oneindige creatieve energie van de Bron. Dan breng je voornamelijk liefde, geluk, schoonheid en groei voort voor jezelf en anderen. Wat is er heerlijker dan dat?

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

24 REACTIES

 1. Idd ik kan zelf die glas met water inschenken, maar dat is hier voorhanden. Geld niet, of kan ik gewoon opstaan en het geld van iemand anders pakken, oh nee dat mag niet.

 2. Het zou al een hele stap zijn zodra mensen gaan beseffen dat ze hun levens zelf hebben gecreeerd en dat de moeilijkheden die ze ervaren uit eigen hand komen. Voor mensen die zichzelf slachtoffer voelen kan dit een moeilijk besef zijn. Dan krijg je te horen dat je het zelf eigenlijk allemaal aan het doen bent. Zodra je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en je eigen leven, kan het alleen maar beter gaan.

  Voordat je naar aarde kwam had je al een plannetje gesmeed wat je wilde leren of in wilde groeien (en wilde bijdragen). Zo’n plannetje gaat over meerdere levens heen, en zo kun je jezelf als het ware helpen door gebeurtenissen uit een vorig leven als het ware mee te nemen naar een volgend leven. Niet zo zeer om jezelf daarvoor te straffen, maar meer om de verwerking hiervan op een later moment te doen.

  Zo kun je gevoelens en gedragingen ervaren uit vorige levens. In beginsel kunnen dit onbegrepen gevoelens zijn. Ik had wat naars meegemaakt en mijn gezin in de steek gelaten, wat dan schuldgevoelens en een trekkende kracht met zich meebracht in dit leven. In mijn geval was het zo dat ik dit leven in een soortgelijke situatie kwam met dezelfde partner. Ik moest er dus nog wat mee. Door dit te verwerken en mezelf te vergeven, kwam ik weer een stukje dichter bij mezelf. Dat ik dan niet telkens schuldgevoelens hoefde te ervaren als ik iets niet deed.

  Groeten Robert

 3. Respect voor jouw levenskennis Tim, wij bestuderen in de theosofische gemeenschap reeds geruime tijd Karma /Dharma/Persoonlijkheid/Ego en Reïncarnatie…jouw toelichting getuigt van een grote levenswijsheid Namasté

 4. Wat een theosofische kennis en wijsheid Anne-Marijn; geweldig te lezen dat je jouw kennis in eenvoudige zinsvorming aan vele zoekende medemensen meedeelt Namasté

 5. Dank je wel Wendy voor je heldere uiteenzetting over karma.
  Eindelijk een eerlijk en helder betoog over wat karma is. Ik heb serieus overwogen het me eigen te maken, het in mijn leven in te past maar het beklijfde niet. Iedere keer weer kwam ik tot de ontdekking dat het niet logisch is. Mijn conclusie is, gebaseerd op een diep gevoel van logica en rechtvaardigheid. Dìt leven is wat er nu toe doet en niet je vorige levens. Je bent hier en nu dat is wat geldt met alle uitdagingen die daar bij horen met als doel een stapje verder, dieper en breder in bewustzijn te geraken. Deze uitdagingen worden door velen gezien en omschreven als karma terwijl het feitelijk gelegenheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen.
  Zoals je eigenlijk al schrijft Wendy, karma is een door mensen bedacht verschijnsel het remt je ontwikkeling en brengt je niet verder omdat je steeds teruggrijpt naar een verleden waar je bovendien niet eens herinnering aan hebt. Je zou het kunnen plaatsen in het rijtje van goed en kwaad, van schuld en boete en schande. Het heeft niets te maken met de essentie van het leven, met de universele wetten. In die zin bestaat er geen goed en ook geen kwaad. Iets werkt of werkt niet.
  Wanneer je bewust leeft, dan is dàt wat je steeds afweegt. Werkt het of werkt het niet voor mij en hoe pakt dat dan uit voor de ander. Dat is de verantwoorlijkheid die je hebt voor wat je doet en hoe je iets doet, met steeds groei en ontwikkeling als belangrijkste leidraad.
  Essentieel in onze kijk op het leven in het kader van het transformatieproces naar de nieuwe tijd waar we ons nu naar toe bewegen, is mijn idee hierover.

 6. Karma krijgt ‘in elke’ godsdienst een lading van schuld en boete, maar volgens mij is karma en dharma gewoon het inzetten van een negatieve beweging die uiteindelijk terug bij jezelf (de bron) komt (want je stuurt die energie zelf uit, al dan niet onbewust) of het inzetten van positieve bewegingen die in dynamiek worden gebracht door je acties of gedachtepatronen. Het mooie eraan is dat karma vrij snel in dharma kan veranderen. Je kan de beweging ook zelf omkeren. Jij staat aan het stuur. Met andere woorden je kan de negatieve energie omzetten naar positieve, maar niet door boete te doen, maar door goed te doen. Door te helpen, te geven vanuit je hart en niet voor je imago op te vijzelen. Je kan het in stilte doen en je krijgt kansen in overvloed. Het universum zelf is zonder oordeelloos omtrent wat goed of slecht is, jij voelt het zelf wel. Het is geen strenge rechter. Godsdienst doet mensen boeten doen, legt straffen op, maar vergeving schenken is zoveel krachtiger en men weet het niet. Vergeving is voor mij het uitvlakken van de negatieve emotie, het loslaten, de boosheid (= bijhouden ven negatieve energie die weer negativiteit aantrekt), aanvaarding… maar ik wou dat er een beter en minder geladen woord werd uitgevonden. Kort door de bocht, ik ben niet voor religies want ze leggen de mensen een schuldenlast op die ze zelden kunnen dragen. Het leidt tot manipulaties en misbruik…. altijd.
  Doe goed en je ontmoet goed. Soms met uitstel. En een leven waarin geen obstakels voorkomen, dat bestaat volgens mij niet.

 7. ik had liever een andere hoofding of tittel gezien dan het woord karma te gebruiken ,in plaats daarvan had het beladen woord door religies door de eeuwen heen van “schuld ” hier moeten ontkracht worden! schuld bestaat niet,karma is wat het is,is evolutie en groei in de duale wereld,maar schuld dat ons steeds in ons schoenen geschoven wordt,dat is pas een onwaarheid! beter was geweest om te spreken over onwetendheid,over het in evenwicht brengen van onze energieën,over het vrij maken van oude energie 3D naar verruiming en eenheidsbewustzijn toe,waar een harmonisering plaats vind , na het je vrij maken van oude koorden van schuld en opname van schuld uit wat we vroeger liefde noemden = namelijk je leeg geven aan dingen buiten jezelf en jezelf vol wegcijferen voor anderen,je kan niet geven aan anderen wat je jezelf niet geeft en dat is eigenliefde, is authenticiteit,is zijn vanuit je pure zelf.
  Scholen ,leerkrachten en ouders dienen zichzelf schuldenvrij of karma vrij te maken,als dit beter klinkt of datgene benoemt wat niet van ons is,niet ons geboorterecht is,en eerder te maken heeft met enkel goede voorbeelden te zijn,zodat niks meer dat niet waar is ,ook niet meer kan generaties lang door gegeven worden aan onze kinderen,maar dat we ons ziel gaan voeden,zonder het iets op te leggen-opvoeding van het kind-eren in onszelf en dat uiteraard ook van de echt nieuw geboren kinderen

 8. Dit is hier met mijn smartphone geschreven, die doet niet steeds precies wat ik wil, vandaar dat sommige zaken die ik hier wenste te verkondigen er wat verkeerd bij staan, maar ik hoop dat ’t merendeel van wat ik wenste te, verkondigen begrepen kan worden!

 9. Ik weet niet wat dat in ’t algemeen is met dat’ karma-gedoe’, de ene gelooft erin, de andere niet; de andere gelooft in een specifieke soort van karma nog, ieman anders gelooft weer in een ander soort karma, meestal volgens de filosofie en/of religie die men aanhangt of wenst aan te hangen, zo is er ’t Hindoeisme,’ t Boeddhisme, ’t Jainisme en enkel al’ t Hindoeisme en ’t Boeddhisme hebben verschillende onderafdeling van religies en filosofieën die dan ook nog eens elk hun afzonderlijke’ karma-leerstellingen’ hebben!
  ‘T is moeilijk om er wijs uit te geraken en misschien is ’t helemaal de bedoeling niet om er wijs uit te geraken; wie zal’ t zeggen?
  Ik persoonlijk vermoed dat ieder die hier leeft zijn persoonlijk deel van problemen, opportuniteiten krijgt, de ene persoon zal meer en zwaardere problemen krijgen de ander minder, misschien is ’t van belang hoe men met die aangeboden’ problemen’ omgaat of leert omgaan!

 10. Hallo Wendy,

  Bedankt voor dit mooie artikel, gezien er inderdaad nogal wat misvattingen bestaan omtrend karma. Je hoort zo ook vaak zeggen “karma is een bitch”, zo’n beetje in de zelfde lijn en trend als “God straft meteen”. Of mensen wie zaken maar op het lot blijven afschuiven. Wat al deze overtuigingen gemeen hebben, is dat de verantwoordelijkheid, en daarmee de mogelijkheid er zelf actief iets aan te doen (zelfbeschikking), buiten zichzelf geplaatst wordt. Dit komt omdat zaken afschuiven naar externe elementen, zoals een hogere autoriteit, ogenschijnlijk de makkelijkste weg is, omdat we dan zelf niet verantwoordelijk lijken. Men beseft vaak niet, dat je in slachtofferschap het roer van je schip overboord knikkerd.

  Maar zo als jijzelf al mooi aanhaalde, scheppen we zelf onze eigen realiteit. En indien we iets wensen te doorgronden of veranderen, dienen we het eerst naar onze eigen perceptie en overtuigingen te kijken. We zijn immers allen de erfgenamen van onze keuzes. Keuzes worden vaak opgedeeld in de dualistische notie van goed en slecht, doch zijn het allen slechts keuzes vanuit de nondualiteit bekeken. En ongeacht of we een keuze nou goed of slecht noemen, ze hebben allen een effect op onszelf en de wereld om ons heen, en bieden allen een mooie leer kans. We zijn allen zowel daders als slachtoffers, scheppers en vernietigers, op ons pad naar hoger inzicht. En dat is ook prima, want zo leren we immers. Dit heeft mij ook erg geholpen in het vergeven en zelfs waarderen van de mensen wie mij en mijn geliefden slechts en pijn hebben aangericht. We hebben de keuzes van anderen niet in de hand, wél onze eigen keuzes en perceptie. Ieder probleem heeft altijd een cadeautje voor ons, als we goed genoeg kijken.

  Zo staat in de Bijbel zo mooi beschreven dat God de mens in zijn evenbeeld heeft geschapen. Dat betekent dus dat ieder mens zelf tot wonderen in staat is, en een volle verantwoording draagt voor zijn of haar eigen geluk. Wanneer je dorst hebt, kan je op je knieën vallen en bidden naar (*voer hier uw hogere macht naar keuze in*), of je kan gewoon opstaan en zelf een glas drinken pakken. Zo werkt het met alles. Kunnen we God, karma of het lot niet gaan zien als werkwoorden, waarmee we zelf de regie in handen nemen? Verantwoording nemen voor al onze keuzes en hun gevolg, betekend een abrupt einde aan slachtofferschap.

  Dus “karma is een bitch” is daarmee een vorm van klagen, welke een verlammende onacceptatie van dat wat is omhelst. Ieder seconde van iedere dag hebben we een nagenoeg oneindig keuze potentieel. Wat kies jíj dus?

 11. Ik waag mij er niet aan, om over karma te oordelen of zelfs maar te spreken, met betrekking tot mezelf noch anderen. Dat voel ik zo. Dat is denk ik ook niet aan ons.. Het enige dat wij kunnen doen is “zo goed mogelijk leven” naar beste eer en geweten.
  Ik geloof eerder in een soort karma-evenwicht op globale schaal, alle mensen tesamen aangaande, als geheel. Zou de mensheid niet tesamen maar één ding, nl. goedheid moeten zijn? Zolang er nog stukjes mensheid (individuen) zijn die “slecht” zijn, blijft de karmaweegschaal dan niet heen en weer gaan en uit balans?

 12. Beste Wendy,

  Zoals je het beschrijft zie ik het ook.
  Toch voel ik het op dit moment anders. En dat gaat heel ver.
  Mijn man en ik zitten nu al langere tijd in een situatie die veroorzaakt is door anderen en door die anderen moet worden opgelost. Met geen mogelijkheid zijn die in beweging te brengen, ook niet juridisch.
  De laatste tijd zak ik steeds verder weg in het gevoel van gestraft te worden. Ik voel dat lichamelijk en dat is een naar gevoel. Ondanks dat ik voor mezelf weet dat dat (straf) niet waar is.
  Je artikel brengt weer een beetje licht. Dank je wel!

 13. Dank je wel voor je mooi artikel. Ik voelde altijd aan dat er niet klopte met Karma-gedoe. Hoe kan ik nou gestraft worden voor iets dat ik niet heb gedaan??? Het voelde nooit goed aan. Nu heb ik bevestiging..Dank je wel!

 14. wat Jung zegt aan het begin: “Wanneer een situatie niet bewust wordt gemaakt, gebeurt het buiten, als het lot.”
  is dus een onverwerkt trauma-patroon = emotie (trouw aan een gevoel = ma) ,die we door ons denken = (pa op de troon gezet hebben) en dus door het niet kunnen verteren of er geen weg mee op kunnen -weten,heeft vast in ons opgeslagen en dus als pijn zich gaat manifesteren-uitleven-uitvergroten en opblazen om bewust weer liefde van onszelf te vragen en warmte en aandacht en ademruimte en bestaansrecht om het de vrije uitloop te laten.
  dit proces is een reflectie die we ervaren in onze wereld,die nog geheeld dient te worden,vrij uit zijn bevroren toestand,die we zelf als Idee-fix in ons hebben opgeslagen en er mee af te rekenen krijgen als zijnde geen straf,maar wel als een afgescheiden-aspect van ons puurheid

 15. lk ben hier wat de clou kwijt met dit uitgeschreven artikel !
  ik zit in een opleiding tot levens coach,Be-One coach van Yves Boone
  en alles in onze opleiding gaat over aangenomen overtuigingen vrij maken in ons systeem,die we als kind hebben gespiegeld-of in ons systeem getrokken uit liefde voor …..ouders,familie,leerkrachten …
  en vaak ook contractueel afgesproken zaken voor de conceptie die we aangingen om op te ruimen en eerst in de drie d-wereld uit te vergroten en op te blazen om bewust te worden!
  Kar-ma of de kar die we duwen aan ma die staat voor moeder aarde
  wordt toch mee gegeven alsof we onszelf van iets moeten bevrijden ,die al eens een connectie met ons kende,die bij het overgaan van leven op leven niet volledig is vrij gekomen in onze ervaringen en belevingen,zodat wat onverwerkt is blijven hangen,we nu ouders kiezen in functie van mogelijke uitwerkingswegen. Is dit juist of compatibel met uw tekst ik weet het niet?
  als coachen trachten te begeleiden in opkuis aan vast gehouden overtuigingen die je nog steeds van je uniekheid de glans-de vreugde en de vrije doorstroming van energie onthouden,dan kan ik straf ook moeilijk over mijn lippen krijgen,maar anderzijds ben je bezwaard met lasten,met dingen die werkelijk je wereld domineren en de pijn doen voelen in alle geledingen van je zijn (fysisch-emotioneel-mentaal )!
  dus wat je van kar duwt waar je jezelf achter gezet hebt,is een keuze,is een overblijvende rest aan iets die nog niet vrij is?
  straf-oorzaak en gevolg het is wat moeilijker hanteerbare stof om te zeggen we hebben een blanco toe doe lijstje,en we zijn pure creatie als we in ons bestel nog met pijnen worstelen