DELEN
arrogantie

Aartsengel Michaël, gechanneld door Katerina Karanika
Het karmische patroon van arrogantie

arrogantie
Arrogantie is het allereerste patroon dat zich heeft ontwikkeld nadat jullie het paradijs hebben verlaten

Deze gechannelde informatie werd voorafgegaan door een diepe ontspanningsoefening. Begin met je eigen ontspanningsoefening, zorg dat je lekker zit, goed geaard bent en in een lichte trance komt. Lees vervolgens de volgende introductie van de boodschap:

Vanuit deze lichte trance-staat gaan we nu contact maken met onze hogere Zelf. Dat doen we met onze intentie, ons gevoel en onze woorden. De woorden zijn de bevestiging van onze intentie en gevoelens: Intentie, gevoel en bevestiging leiden tot het creëren van het gewenste. Onze intentie is nu om ons een te voelen met onze hogere Zelf, de vereniging met onze essentie, de vereniging met onze vader en moeder God.

Lees de volgende zinnen en herhaal ze vervolgens hard op, terwijl je de gevoelens oproept van de vereniging met je Hogere Zelf en God:

Ik … (zeg je naam) ben NU een met mijn Hogere Zelf. Ik ben meZelf. Herhaal deze zinnen met je intentie en je gevoel een aantal keer. Weet dat dat is wat je bent. Je bent je Goddelijke Essentie en je hebt een lichaam, je hebt gedachten en gevoelens, je hebt een persoonlijkheid en een ego. Dat zijn je menselijke attributen, je instrumenten in dienst van je hogere Zelf.

In de derde dimensie hebben we ons uit onwetendheid geïdentificeerd met onze instrumenten en nu is de tijd gekomen om tot het weten te komen dat we dat niet zijn. We zijn onze Hogere Zelf. Bevestig dat met de volgende zin:

Ik …. (vul je naam in) ben mijn hogere Zelf en ik heb een fysiek lichaam, gedachten en gevoelens, een persoonlijkheid en een ego. Maar ik ben die ik Ben. Ik ben meZelf.

Deze tekst kun je dagelijks gebruiken bij alles wat je doet. Tijdens het wandelen, het koken of het tuinieren. In plaats van je te laten meeslepen door “wat ga ik morgen doen”, “wat ga ik straks doen of zeggen” enz.

Probeer je mind bezig te houden met dergelijke bevestigingen. Ik weet dat bij jullie allemaal deze intentie er is. Het is nu tijd om dat te bevestigen. Onthoud dat de bevestiging even belangrijk is als de intentie en de gevoelens. Alleen intentie leidt niet tot resultaat. Alleen intentie en gevoel leiden evenmin tot het gewenste resultaat. Alleen intentie, gevoel en bevestiging leiden tot het gewenste resultaat.

Vanuit de eenwording met je Hogere Zelf NU, je afstemming met je Hogere Zelf, gaan we luisteren naar de boodschap van Michael:

 

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Vandaag zal ik, zoals beloofd, voor jullie het eerste karmische patroon omschrijven, het patroon van arrogantie. De zeven karmische patronen zijn met het menselijk DNA  op aarde meegekomen.

pleiaden
pleiaden

Jullie aanwezigheid op aarde, lieve children of love, staat niet op zichzelf,  zoals niets van Al Wat Is op zichzelf staat. Alles is met elkaar verbonden in een eeuwige dans. De karmische patronen zijn afkomstig van planeten als de Pleiaden, Venus en Mars en jullie zijn deels ook afkomstig van deze planeten die eerder de derde dimensie hadden neergezet.

Arrogantie is het allereerste patroon dat zich heeft ontwikkeld nadat jullie het paradijs hebben verlaten. Dat patroon is ontstaan zodra er diversiteit op de planeet verscheen. Dat was het gevolg van het terugvallen in de derde dimensie, onwetendheid en dualiteit. Door inteelt werden kinderen geboren met gebreken en als gevolg van het verdwijnen van het natuurlijke evenwicht en eenheid verschenen ziektes. Dat riep bij de gezonden het gevoel van superioriteit op. Wij zijn beter en de zieken of degenen die geen volmaakt lichaam hebben zijn minder. Wij zijn mooier en zij zijn lelijk. Bij sommigen heeft het gevoel van superioriteit geleid tot het zich afzonderen van alles wat niet heel en volmaakt was terwijl het bij anderen gevoelens van medelijden heeft opgeroepen. Beiden zijn reacties vanuit arrogantie. Miljoenen jaren dragen jullie in je DNA het karmische patroon van arrogantie. Dat heeft verschillende gezichten en vermommingen.

Een van de grootste expressies van arrogantie was het nazisme in Duitland. Onze broeder Adolf Hitler heeft jullie een spiegel voorgehouden om te laten zien wat de gevolgen van afgescheidenheid en arrogantie waren. Dat beeld heeft jullie afgeschrikt. Maar nog steeds bestaan op de planeet diverse haarden waar arrogantie in de vorm van racisme en discriminatie bloeit. Dat leidt tot geweld, oorlog en haat. Arrogantie is het gebrek aan inzicht dat alles wat Is gelijkwaardig is. De polariteiten die er zijn hoeven geen waardeoordelen te krijgen. Een mens kan een zwarte, een witte of een gele huid hebben. Dat hoeft niet te betekenen dat de ene soort beter of meer is dan de andere. Arrogantie is dualiteit in het diepste gebied van duisternis en onwetendheid.

nazisme in Duitland
Een van de grootste expressies van arrogantie was het nazisme in Duitland

 

Jullie, in de vierde dimensie, veroordelen deze extreme vormen van arrogantie maar helaas dragen ook jullie nog steeds arrogantiepatronen met je mee, die subtiel zijn en moeilijk te onderkennen. Medelijden bijvoorbeeld en helpen uit medelijden is een veel voorkomend arrogantiepatroon, waarover veel misvattingen zijn ontstaan. Alle geïncarneerde Meesters waaronder ook onze broeder Jezus Christus, hebben zieken en behoeftigen geholpen. Dat hebben ze uit compassie en onvoorwaardelijke liefde gedaan. Jullie hebben hun leer niet goed begrepen en compassie verward met medelijden. Dat is ook de reden dat jullie medelijden hebben geïdealiseerd als een deugd en beschouwen als een gevoel afkomstig vanuit liefde. Deze misvatting speelt nog steeds een grote rol in jullie westerse cultuur. Het is een misverstand dat het Gouden Licht van het Christusveld bedoezelt.

 

Een andere subtiele vorm van arrogantie die bij het hogere bewustzijn veelvuldig voor komt is beter weten. In de veronderstelling dat andere mensen en andere culturen die afwijken van je eigen mening of cultuur, minder weten en dus minder ontwikkeld zijn voelen jullie je geroepen om je eigen kennis of je eigen cultuur aan anderen op te dringen of op te leggen. Dit natuurlijk uit onwetendheid en met alle beste bedoelingen. Dat heeft geleid tot een enorme explosie van de westerse cultuur, gestoeld op dualiteit en op macht, arrogantie en materiële welvaart. Door dit goed bedoelde arrogantiepatroon hebben jullie bijna alle oude beschavingen van de aardbodem laten verdwijnen. Daar waar mensen vroeger in eenheid met de natuur leefden, in onvoorwaardelijke liefde met zichzelf en hun medemens, floreert nu de westerse welvaart. Daar waar bossen en akkers waren, rijzen nu wolkenkrabbers op en doorkruisen autobanen het land. Dit alles vanuit de arrogantie dat jullie meenden het beter te weten dan een ander. De veronderstelling dat als je materiële welvaart kent je ook beter en gelukkiger bent dan je broeders en zusters die in het oerwoud leven en zich met vruchten en knollen, die moeder aarde hen ter beschikking stelt voeden, komt voort uit arrogantie en gebrek aan innerlijke ontwikkeling.  Nog steeds gaan jullie met culturen die andere normen en waarden kennen op de oude wijze om.

meisje met het uiterlijk van een moslimaNeem bijvoorbeeld de culturen waar vrouwen geen deel uitmaken van het openbare leven. Jullie zijn van mening dat die vrouwen onderdrukt worden, dat ze geminacht worden en dat ze er onder lijden. Allemaal veronderstellingen, afkomstig uit het anders zijn en dus minder en slechter. Vervolgens voelen jullie je geroepen om die vrouwen te bevrijden. Vrouwenemancipatie wordt vaak door sociale druk opgelegd in plaats van dat vrouwen er zelf voor kiezen. Jullie zien iemand in een burka lopen en denken: Wat is dit erg voor die vrouw. Wat een onrecht. Dat is pas arrogantie. Is het nooit bij jullie opgekomen dat sommige vrouwen vrijwillig voor een kledingdracht kiezen en dat ze zich zeer gelukkig kunnen voelen zonder de verplichting om deel te nemen aan het sociaal/economisch leven?

Hoe kun je vrijheid aan iemand opleggen? Vrijheid komt van binnenuit en is niet altijd afhankelijk van externe omstandigheden. Is het ooit bij jullie opgekomen dat wat jullie onderdrukking noemen niet altijd door de onderdrukten als zodanig wordt ervaren?

Het gevolg van jullie goedbedoelde arrogantie is dat op jullie planeet in plaats van diversiteit geleidelijk aan maar één cultuur overheerst, namelijk de westerse cultuur, gestoeld op dualiteit, macht, concurrentie, winst en economische welvaart. De westerse cultuur breidt zich als een plaag steeds sneller uit en dreigt de planeet te vernietigen. De vraag is nu aan jullie: Zijn jullie bereid om iedereen die anders is in zijn of haar waarde te laten? Zijn jullie bereid om alleen te helpen wanneer jullie hulp gevraagd wordt in plaats van je geroepen te voelen iemand te helpen van wie je denkt dat hij hulp nodig heeft? Ben je bereid om je eigen vormen van arrogantie die heel subtiel aanwezig kunnen zijn bij jezelf te ontdekken en deze te leren beheersen?

Arrogantie belemmert je om voortdurend in de eenheid en de onvoorwaardelijke liefde te zijn. Heb je, in gesprek met een ander, jezelf wel eens betrapt met de gedachte: “Hij/zij heeft het helemaal mis. Zo gaat het echt fout. Ik moet hem/haar vertellen wat hij moet doen. Ik weet het”.  Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je mensen, die niet spiritueel bezig zijn, veroordeelt of het jammer voor ze vindt of dat je ze onwetend vindt? Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je direct met adviezen klaar staat nog voordat je iets gevraagd is? Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je klaar staat met je mening, met de bedoeling iemand te sturen, omdat je denkt dat het beter voor hem of haar zou zijn? Hoe subtiel deze vormen van arrogantie ook zijn en hoe gemakkelijk ze uit je bewustzijn kunnen ontglippen, ze blijven toch een sluier vormen, dun weliswaar, tussen je hogere Zelf en je zelf.

Het volledig uitbannen van deze karmische patronen is in dit leven onmogelijk. Maar het beheersen ervan is wel mogelijk. Dat is ook voldoende om alsnog naar de Eenheid over te stappen. Wat bedoelen we met het beheersen? We bedoelen dat je je bewust wordt van het moment waarop je vanuit arrogantie iets denkt, voelt, zegt of doet en direct mee stopt.

De communicatiemedia zijn een mooie uitdaging om je arrogantie te leren beheersen. Kranten lezen, televisie kijken of naar de radio luisteren roept de oude overtuiging dat je het beter weet voortdurend op. Je hoeft maar naar het journaal te kijken en er gaat geen dag voorbij dat het gevoel van arrogantie tezamen met allerlei oordelen bij je opdoemt.

massa-media
massa-media: een mooie uitdaging om je arrogantie te leren beheersen

Je een beter of gelukkiger mens voelen ten opzichte van je broeders en zusters die in andere landen strijden is ook een subtiele vorm van het arrogantiepatroon. Sympathiseren met een van de partijen die in oorlog  verwikkeld zijn, is ook arrogantie. In de eenheid is het niet nodig om partij te kiezen of überhaupt te oordelen. In de eenheid is het niet nodig om sympathie of antipathie te voelen. In de eenheid is alleen mededogen, compassie voor het lijden dat beide partijen ondergaan. Omdat zowel de agressor als het slachtoffer, de onderdrukkers als de onderdrukten respect verdienen, mededogen en compassie voor hun lijden. Iedere keer dat je een agressor actief ziet, bedenk dan dat hij ook je broeder of zuster is, dat hij ook een goddelijke essentie is, maar zijn persoonlijkheid nog erg afgescheiden is van zijn innerlijk en dat hij dieper in de dualiteit zit dan jij. Niemand is beter of slechter, meer of minder. De essentie van iedereen is dezelfde. Alleen de vorm is anders en de mate van spirituele groei verschillend. Wat naar buiten treedt is maar de vorm. De een manifesteert zich als machthebber, onderdrukker of agressor en de ander als slachtoffer en onderdrukte.

Maar gaat het om de vorm of de essentie? En waar dient de vorm dan wel voor? Alle vormen zijn Goddelijk, lieve broeders en zusters, children of love.  Alle vormen zijn manifestaties van het Goddelijke, net als het kwade een manifestatie van het Goddelijke is. Het verschil zit ‘m in hoeverre iemand in het donker of het Licht leeft. Bedenk dat zowel het donker als het Licht manifestaties van het Goddelijk Ene zijn. Zolang de derde dimensie actief is zal duister en Licht naast elkaar bestaan. Degenen die in het Licht zijn worden verondersteld om hun licht sterker te maken zodat het Licht het donker uiteindelijk kan verlichten. Maar het is onmogelijk om jouw Licht aan iemand op te dringen. Dat hoort niet bij de wet van onvoorwaardelijke liefde.

arrogantRespect en acceptatie gelden niet alleen voor wat je goed vindt, maar ook voor wat er in het donker leeft en wat jij verafschuwt. Respect en acceptatie voor de moordenaar en de verkrachter, want ook zij zijn manifestaties van het goddelijke. Dat is het leven in de derde dimensie, lieverds, en dat is God en God is leven. Je kunt de verkrachter in geen honderd jaar therapie veranderen. Maar door liefde en acceptatie te sturen maakt hij kans om naar het licht over te stappen.

 

Dat is wat jullie, voorlopers, wegbereiders, te doen staat. Zorg voor je eigen licht. Zorg dat je de karmische patronen leert beheersen. Zorg ervoor je eigen arrogantiepatroon te beheersen. Hoe sterker je licht wordt, hoe meer licht op de planeet komt, die het duister gaat verlichten. We houden onvoorwaardelijk van jullie broeders en zuster. We wensen dat jullie hetzelfde doen ten aanzien van je broeders en zusters op deze planeet. Ieder van jullie is een broeder en zuster van ons. Dus wat wij kunnen, kunnen jullie ook. We zeggen jullie: vraag en je zult ontvangen en we vragen jullie om hetzelfde met je medemens te doen. Luister naar de hulpkreten van je medemens en snel te hulp. Blijf met compassie en mededogen naar je broeders en zusters kijken, stuur hen je liefde en licht en wacht totdat je ze om hulp hoort vragen.

We houden onvoorwaardelijk van jullie, broeders en zusters,

Ik ben

Michael

Meer boodschappen van Michaël vind je op: www.thechildrenoflove.org

 

109 REACTIES

 1. Ha Stien,

  Als jij rationele twijfels krijgt bij een gevoelsmatige beslissing… wat doe jij dan? Alle regie aan gevoel geven en ratio het zwijgen opleggen? Nogmaals, voor mij moeten beiden kloppen

  Maar Stien, je hebt het ook wel eens over je geweten gehad. Dit weten (waardoor je weet wat juist is om te handelen) zit toch in je hart, (terwijl ratio in je hoofd zit)?

  Kan best zijn dat verdriet het weten versluiert. Verdriet is lang niet altijd negatief en het verschil met blijheid/vreugde is vaak maar klein. ’t Is gewoon verschuiving van vibratie, gelijk warmte en kou in feite verschuiving in graden temperatuur zijn.
  We zijn al gauw geneigd om een bepaalde trilling te benoemen bijv. als verdriet of als vreugde, maar in feite plak je er dan een etiket op (gelijk bij warmte en kou) en voor verdriet is dit een negatief etiket.

  Lachen mag je uiten, maar we mogen niet huilen, terwijl beide even goed of slecht zijn en beide opluchting en ontspanning geven.

  • @Lia, goh, ik lokaliseer dat niet zo… of geweten nu in het hoofd zit of hart of in de appendix. Sommigen zouden zeggen dat geweten meer een kwestie van ratio is, jij zegt dat het ‘hart’ is…
   In ieder geval, ‘het denken’ brengt ook goeie dingen… je kan er bijvoorbeeld positief door denken en zo je levensomstandigheden veranderen.

   Geldt die uitleg dan ook voor lijden (de andere discussie)? ‘Lijden is niet altijd negatief, ‘t is gewoon een verschuiving van vibratie, een negatief etiket…’? 🙂
   Ik vind dat dus niet. Door te doen alsof het een illusie is, is verdriet niet weg. Ik denk dat jij bedoelt dat we niet bang hoeven te zijn voor verdriet? Dat idee deel ik wel met je!

   • Stien,

    Voor mij is er een groot onderscheid tussen denken en weten. Denken geeft twijfel, terwijl weten zekerheid biedt. Je weet dat iets Is of zó is.

    Tuurlijk kun je kiezen tussen positief of negatief denken, en creëer je met je denken je eigen levensomstandigheden.

    Volgens mij heeft lijden wel een functie en in die zin is het niet negatief. (zie bijv. elders mijn opmerking over het lijden van Christus). Door te lijden of verdriet te hebben kom je er toch een keer achter dat je er van af wilt en ga je zoeken naar rust, vreugde en een beter leventje.

    Bang voor verdriet hoef je niet te zijn.
    Uithuilen is erg prettig en zorgt ervoor dat verdriet verdwijnt. Dus lekker grienen en snotteren af en toe. Je merkt trouwens dat huilen zomaar kan omslaan in lachen.

 2. Ha Stien, Lia,

  Nee, ik ben het alter ego van Aart 🙂

  Maar ik dacht al, wanneer zou dat gaan opvallen 🙂 Het bloed ging waar het niet kruipen kon, dus kon het niet laten, al zit ik er tegenwoordig wel wat anders in. Ben ook weer wat wijzer geworden. Heb wel gemerkt dat ik minder last van mijn oude ‘reputatie’ had, wat die ook was 🙂
  Sorry hiervoor, ik vond het zelf namelijk een beetje dubieus. Mijn intenties en insteek zijn trouwens ongewijzigd 🙂

  Wat betreft de rest van Stien’s reactie. Geloven is dan wellicht een verkeerd woord of gedachte aan mijn kant.

  Je zegt dat het moet kloppen ratio en hart/gevoel, maar als ik je reacties belees, lees ik vooral veel ratio, vandaar ook die opmerking over je ‘valkuil’. Althans, ik denk dat ik dat herken bij jou (omdat ik dat zelf ook zo had).

  In liefde,
  De Eenheid 😉

  • @Lexicon, haha grappig! you can’t fool us! Ieder zingt zijn eigen wijsje hé 🙂

   Het zou wel kunnen dat ik uit gewoonte iets meer vertrouw op logica dan op gevoel omdat het neutraler, objectiever lijkt… gevoel associeer ik meer met emoties (die een gevolg zijn van gedachten).
   Ik snap wel wat je bedoelt met hart en daar ben ik ook een voorstander van… die waarden zoals Anouk en Jan Geurtz het bedoelen (artikel over opvoeden).
   groetjes!

   • @stien,

    Hoop dat ik het universele wijsje van liefde zing 😉

    Ik had dat vroeger extreem erg, dat ik echt bewijzen nodig had, en al helemaal niks moest hebben van het ‘spirituele’. Het is dat ik steeds meer in de weg met mezelf kwam te zitten, dat ik ook meer in het alternatieve circuit kwam te zitten, waar mijn gevoel steeds belangrijker werd. Ik heb zo een hele omslag van hoofd naar gevoel gemaakt, om te gaan vertrouwen op mijn gevoel. Ook al heb ik belemmeringen en lessen hiervoor uitgewerkt op een bepaald nivo, nog steeds valt er genoeg te leren om het dan ook daadwerkelijk in de praktijk neer te zetten.

    Ander artikel : heb dat geloof ik niet helemaal gelezen, wel die laatste reactie van Anouk en JG, die vond ik wel goed. Al zit ‘m de crux wat mij betreft in de waarden, want is denk ik een gevolg van je proces, wat over liefde/vertrouwen gaat. Mijn idee althans.

    • @Lexicon, ben wel blij dat ik ook over nuchterheid en logica beschik. Misschien dat het hoofd wel te veel de touwtjes in handen heeft. Heb je tips om je leven meer vanuit hart te leven? Gewoon met je aandacht bij je hart zijn? Ik heb wel de indruk dat er veel verdriet in de weg zit bij me. Dat is wel overweldigend. Kan me voorstellen dat ik dan ook vanuit bescherming opniew meer naar m’n hoofd ga.
     Persoonlijk heb ik zelf nog niet veel ‘hulp’ ervaren in het alternatieve circuit. Ik stond en sta ervoor open, maar het haalde gewoon niks uit.

     • @stien,

      Meer vanuit het hart leven betekent enerzijds naar je gevoel (je innerlijke stem) luisteren. Dan bedoel ik niet emoties zoals bijvoorbeeld een angst of afwijzing. Dat zijn ook ‘raadgevers’, maar dan meer in de zin om aan te geven wat je bij jezelf in de weg hebt gelegd.
      Zo zou je dus van binnen kunt voelen wat je graag zou willen of waar je blij van wordt. Of dat als je voor een keuze staat dat je vaak heel snel zou kunnen voelen wat bij jou past of niet, ware het niet dat we er vaak vanalles (onbewust) tussen zetten. Dan komen die belemmerende emoties en gedachtes weer in het spel : zo van : lukt me toch niet, kan ik niet, durf ik niet, mag ik niet, you name it. Ik kon zelfs argumenten bijverzinnen waarom ik het niet wilde. Ik dacht van : het is toch geen haalbare kaart, laat maar zitten, zinloos. Weerstand.

      Van je hart leven is naar mijn idee ook kiezen voor liefde (voor jezelf).

      Als er veel verdriet in de weg zit, zou ik zeggen : laat het er maar gewoon zijn, ga eens in op dat gevoel, en voel het. Het is een pijnlijk stukje wat geheeld wil worden en het zit aan de oppervlakte om geheeld te kunnen worden.
      Mijn ervaring is dat na een flinke huilbui er meer ruimte in mezelf kwam, dat het meer ging stromen.

      Maaruh, als je een poging zou ondernemen om hulp te zoeken, zou je er dan onbevoordeeld in staan?

      • @Lexicon, ah maar dat doe ik… van binnen proberen te voelen wat ik wil… belemmerende gedachten herkennen… verdriet er laten zijn…

       onbevoordeeld? Zonder voordeel? (als ik hulp zoek, verwacht ik daar wel een soort voordeel van… namelijk dat het helpt)
       Of bedoel je zonder vooroordelen (ik vind dat ik zonder oordelen eraan begin ja).
       Waar wil je naartoe? Gaat het over die sessies die ik onmenselijk duur vond, maar wel een goed gevoel bij had? Ik sta nog altijd achter die beslissing, ja. Dat bedrag klopte niet voor mij. Voor mij is dat geen kwestie van weerstand.
       Als jij rationele twijfels krijgt bij een gevoelsmatige beslissing… wat doe jij dan? Alle regie aan gevoel geven en ratio het zwijgen opleggen? Nogmaals, voor mij moeten beiden kloppen. Ik vind dat echt wel een oké manier van in het leven staan.

      • @Stien,

       Typo, ja ik bedoel onbevooroordeeld 🙂 Nou ja, er waren een paar dingen die een gevoel bij me achterlieten, dus vroeg het me af.

       Rationele twijfels bij een gevoelsmatige beslissing? Ik zou dat op voorhand niet goed kunnen zeggen. Mij hoor je ook niet zeggen dat het altijd makkelijk is 🙂

       Wat ik het liefst voor mezelf wil, is dat ik kan vertrouwen op mijn gevoel als beste raadgever, en mijn ratio inzet voor de uitwerking ervan. In mijn ervaring, als je ratio inzet voor de keuze, dan wordt het doorgaans ingewikkeld en kom je er niet goed uit. Ik heb het dan wel over belangrijke keuzes, niet over praktische zaken.

 3. Stien,

  Is lexicon eigenlijk een pseudoniem voor robert?

  Ha, ha, ha. 😆
  Je haalt de woorden uit mijn mond.
  Ik zit er al een paar weken op te broeien.
  2 druppels water.

 4. of zouden we ‘toeval’ en/of ‘plan’ kunnen scheppen met onze creatieve levenskrachten 🙂
  Eigenlijk is ‘toeval’ ook een soort ‘plan’… allez, vele toevallen bij mekaar maken een soort plan 🙂 Als er teveel toevalligheden optreden, krijg je juist de indruk dat er iets als ‘plan’ bestaat. Misschien is het ook zoiets als beide kanten van de medaille, maar eigenlijk hetzelfde. Hoewel, omgekeerd geldt dat wel niet… teveel plannen lijkt niet op toeval. Hmz ingewikkeld.

  • @stien,

   Je maakt het zo wel ingewikkeld 😉

   Een plan betekent dat er doel en betekenis is, dat is niet het geval bij toeval. Jij hebt een persoonlijk plan wat aansluit bij het plan van God (absolute eenheid en samensmelting van bewustzijn). Jouw plan, dat wat je komt doen en uitwerken/leren, je ervaring op aarde, dragen dus bij aan dat plan van God.

   Om nu alles als een plan te zien, dat er helemaal geen toeval bestaat, dat gaat denk ik wel (te) ver. Maar soms kun je wel een rode draad (of meerdere) gaan zien in je leven, hoe dat tot stand is gekomen, wat er allemaal is gebeurd, wie je tegen bent gekomen die van betekenis was, etc. Belangrijke gebeurtenissen die betekenis voor je hadden, zijn doorgaans geen toeval.

   Er zit een heel team van hulp in de geestelijke wereld die jou ondersteunen (en willen begeleiden), maar ook zorgen dat jij je lessen leert. Dat was namelijk jouw intentie toen je hier kwam.

   • @Lexicon, was het ook aan het denken 🙂 Ik durf zelfs niet meer nadenken over dat laatste artikel van mich (dat lijden creatie van het denken is) of het wordt helemaal ingewikkeld!

    Dus het plan van ‘Spirit/god/leven/bewustzijn…’ is om te evolueren tot eenheid van bewustzijn en ik als onderdeeltje heb dan eigenlijk hetzelfde plan.
    Tsja, sounds like a plan to me!

    Ik ben meer het ‘alles of niks’ type 🙂 Als de belangrijke gebeurtenissen ‘plan’ zijn, dan zijn de kleine dat eigenlijk ook.

    Wat gebeurt er als de universele eenheid bereikt is? Stopt god/leven/bewustzijn dan? En waar was het dan allemaal goed voor, i wonder?

    Ik vraag me toch af of heel die idee van ‘eenheid van bewustzijn’ en ‘geestelijke wereld’ geen creatie van de geest is! Kan er niet aan doen… 🙂

    • @stien,

     Wat betreft je conclusie wat betreft evolutie : helemaal juist m.i.!

     Maar is dat niet jouw valkuil, om je me te laten slepen door elke detail wat je nog niet volledig begrijpt? En daardoor door de bomen het bos niet meer zien en vast komen te zitten?

     Als dat bereikt is, die eenheid? Geen idee, maar dat gaat dit leven niet gebeuren 🙂

     Of ‘eenheid van bewustzijn’ en ‘geestelijke wereld’ geen creatie van de geest is? Toch niet om dat je dit nog niet volledig begrijpt (zoals je zou willen = alles)? 😉 (zie vorige opmerking) Of wellicht heb je moeite om er voor open te staan?
     Ik denk niet dat het uitmaakt wat wij allemaal tegen je zeggen of wat er op deze site gezegd wordt. De buitenwereld kan jou niet doen ‘overtuigen’, zolang er overtuigingen van binnen jou werkzaam zijn, die aan de basis voor je twijfel of ongeloof staan. Niemand kan jou het bewijs geven wat je zoekt, zo werkt dat niet.

     • @Lexicon, ? Ik ben gewoon aan het freewheelen over een ingewikkeld onderwerp… omdat ik dat leuk vind.
      Dat heeft volgens mij niks te maken met ‘overtuigd’ willen worden of ‘twijfel of ongeloof’ of ‘niet open staan’. In tegendeel zelfs. Vreemd dat voor jou daar de nadruk op ligt 🙂

      • @stien,

       My intentions are humble 🙂

       Maar ik wil enkel zeggen dat het mogelijk is dat er iets voor je in de weg zit om te ‘geloven’ dat er meer is tussen hemel en aarde, en dat dat dan in jou te doen is, en dat de buitenwereld daar eigenlijk geen invloed op heeft.
       Woorden dekken onvoldoende de lading of boodschap bij deze zaken 🙂

      • @lex
       ik geloooof je 🙂
       Is lexicon eigenlijk een pseudoniem voor robert? 🙂

       Ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik weet niet waar je dat haalt dat ik dat niet geloof. Ik weet alleen niet wat dat dan precies is en hoe dat er uitziet. Voor mij moet het gewoon ‘kloppen’ op twee vlakken: logica (ratio) en buikgevoel (hart zo je wil). Als het op één van de twee niet klopt, kan ik niet zomaar ‘geloven’. Dan hou ik gewoon de optie open dat het al dan niet mogelijk zo is.

   • Lexicon, Stien,

    Eigenlijk is ‘toeval’ ook een soort ‘plan’… allez, vele toevallen bij mekaar maken een soort plan

    Ja, ik schrok ook een beetje van die vele toevallen van Stien. Gelukkig bleken het toevalligheden te zijn.
    😆

    Groetjes allebei

 5. Stien,

  Lia zeg je dan dat er achter het onbegrensd bewustzijn (god, spirit…) geen plan zit, maar dat het een kwestie is van actie-reactie… maar dat een ‘geïndividualiseerd bewustzijn’ (ziel, mensje…) dat dat wel een levensplan heeft?

  Er bestaat in ieder geval evolutie, waarbij de mens zich in een bepaalde richting ontwikkelt. Hetzij centrifugaal (richting stof), hetzij centripetaal (richting geest). Volgens mij zijn bij die ontwikkeling wetten als reïncarnatie, karma, dualiteit, analogie, heelheid, eenheid, etc. van invloed (hoewel die door de wetenschap nauwelijks worden geaccepteerd). Je kunt zeggen dat door al die wetten tezamen er een plan ontstaat. Ik zie echter geen God in de hemel zitten als een persoon met een lange baard. Wél is er volgens mij sprake van onbegrensd bewustzijn en Intelligentie, aangezien de kosmos ordelijk in elkaar zit. De mens kan aan dit plan meewerken dan wel er weerstand tegen bieden.

  Het blijft wel mijn persoonlijke mening, hoor. Er zijn er genoeg die menen dat alles toeval is en er geen sprake is van Plan.

  Dag Lia

 6. Lex,

  Gaandeweg dit gesprek krijg ik voor mezelf ook steeds beter onder woorden hoe ik er tegenaan kijk, dat vooropgesteld.

  Ja, daarom is dialoog belangrijk. Uitwisselen van ideeën, informatie, ervaringen delen. Door er mee bezig te zijn geen je er voeding aan, ontstaat inzicht. En zo groeien wij met z’n allen tegelijk. 🙂

 7. Goeden avond allemaal 😀 wat veel re-acties hier 😀

  Het ene woord….haalt het andere weer uit… hihihi 😀

  Ik heb hier een stuk gelezen van … Aarde Engel Michaël … over het BE-oordelen..van een Situatie op WAARDE 😀 <3

  Alles = energie… en elk woord heeft een energetische WAARDE… die "iets" met je doet… en JIJ bepaalt of je dat op een Positieve of een negatieve manier wilt gaan doen…op Waarde schatten…. Wat zie je? en wat voel je daarbij? en wat denk je dan? als je het hebt ge-analiseerd? Ieder Woord heeft een ver-bin-ding…. je trekt ze uit elkaar als een elastiekje om te kijken hoeveel lading er tussen-in zit.. 😀
  Ver-oor-delen…is iets anders dan:Be-oordelen op waarde= zonder er een emotionele waarde aan-te-koppelen…zonder een mening… dus je hoofd leeg maken en er zuiver vanuit het hart <3 naar kijken…. als waar-nemer…= neem ik het voor wáár aan??? is dit de werkelijkheid/realiteit?? 🙂

  Daarbij in acht nemende: Dat ieder mens zelf mag kiezen uit eigen vrije wil…of die de rol van bv een vrouw in een boerka wil aan-nemen… omdat zij daar "iets" van wil leren
  Deze ziel is sterk en krachtig genoeg, zonder een in-menging
  van wie dan ook…om dit zelf te be-palen…. dit uit te werken…op haar manier…. dat is haar vrije wil… 😀
  Als ze iemand nodig heeft…om die boerka weer uit te willen doen… zal ze die hulp vanuit haar hart <3 wel sturen…en God zal luisteren…en haar wens in vervulling laten gaan…
  het is "iets" tussen haar en haar eigen goddelijke ziel…

  Als Liefdevolle on-voor-waardelijke Licht-wezens… hebben we een code geaccepteerd: We torren aan geen enkele ziel….we stelen geen energie en we sturen ook geen energie
  als er niet uit-druk-kelijk om wordt gevraagd… tot zolang.. hebben we het te respecteren wat iedere ziel zich wenst…. of we dit NU wel of Niet willen be-grijpen doet niet ter zake…. Be-grijp dan dit: We hebben allen het licht…de liefde en de lessen zélf gekozen… 😉 🙂

  Het Enige wat ons gevraagd wordt is dit: Stuur jouw liefdesenergie…puur en zuiver vanuit je hart <3 zonder hier een gevoel of mening van wat dan ook aan te koppelen…
  Je bent dan ALLES aan het doen…wat er van je gevraagd wordt om te helpen… i.p.v. dat je "denkt" dat je NIETS doet….. doe je ALLES 😀 goed geregeld toch??? 😀 <3

  Want als je dat wel doet: Kun je …hoe goed bedoeld ook…haar zelf-ver-trouwen stelen…. en dat verbied deze code…. GIJ zult niet stelen… het be-geren van wat niet van jouw is… valt ook onder de éérste regel van de 10-geboden van God…. want dan steel je ook.. niet Opzettelijk….vaak gebeurd dit On-be-wust…het Niet of onwetendheid= absent van info en werkelijkheid… en dat lieve mensen Zijn we allemaal aan het leren….. 🙂

  Liefde ver-zacht iedere vorm van Ge-weld… het licht van de opgestegen meester Metatron verteld je waarom… en dat staat hier in alle stukken van Aarde Engel Michaël beschreven… en zoveel andere stukken die dit ook allemaal op hun eigen unieke manier hebben neer gezet.
  Ze vullen elkaar allemaal aan… goed geregeld! 😀

  Zo zie ik het…zo voel ik het…en zo vertaal ik het 😀

  Ik zal jullie ook vertellen waarom ik het zo heb vertaald voor mezelf: ik heb het zo onder-gaan… ik heb mezelf ont-daan…door te onder-gaan…en weer terug te gaan… naar waar ik thuis hoor… In mijn lichaam en in mijn Hart <3
  waar ik eigenlijk aldoor al was! hahaha 😀 wat een ont-dek-king! ik voel me als het ware 10 kilo lichter! zoals de mens dat zo mooi zegt 😀 en ik ben heel blij 😀 dat ik het gedaan heb… vaak zonder te weten waar ik uit zou komen… omdat het vaak donker was… en ik wel eens ver-gat… dat ikzelf het licht ben… net als jullie zelf Zijn… hihi 😀 Nu kan ik erom lachen… en ik voel mededogen en compassie vanuit mijn hart en ziel… en laat ieder hun eigen weg lopen…wetende…dat ze ooit daar zullen komen…waar ze graag willen Zijn… en dat respecteer ik… zoals ik jullie allen respecteer… ik hou onvoorwaardelijk van Al wat is, op basis van Gelijkwaardigheid, daar hoor ikzelf ook bij 😉

  Dikke knuffel voor al wat is 😉 🙂

  Liefs, Henriëtte <3 xxx

  • Dag Henriëtte,

   Uit je teksten gaat altijd liefde uit 🙂

   Het gaat in dit artikel om je (waarde)oordeel over de ander, dus dat je vanwege gedrag, uiterlijk, anders-zijn etc. de ander afkeurt en afwijst. Daarmee probeer je jouw waarde boven de ander te plaatsen (ik ben beter dan jou) en dat is wat afscheiding veroorzaakt. Dat is wat je kunt leren over liefde…

   • Ha Lexicon,

    Het gaat in dit artikel om je (waarde)oordeel over de ander, dus dat je vanwege gedrag, uiterlijk, anders-zijn etc. de ander afkeurt en afwijst

    Waarom wordt er eigenlijk gezegd: “gij zult niet oordelen”? Is dit om de ander niet te kwetsen?
    Die ander moet toch ook voor zichzelf zorgen?
    Die ander moet toch ook leren zichzelf niet af te keuren en af te wijzen? Dan mag je buurman met een levensgroot oordeel aankomen (je bent de grootste sukkel van de hele wereld), maar dan raakt het je niet.

    Als je een oordeel vormt, slaat dit enkel op je zelf terug. Actie is reactie. En zo lees ik het ook bij Mt.07:01: “ Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u gemeten worden”.

    Daarom wordt er dus geadviseerd geen oordeel te vormen. Het heeft alles met jezelf te maken en niets met de ander.

    Dag Lia

    • Dag Lia,

     Met je reactie kan ik wel wat mee 🙂

     Ik denk dat het in eerste instantie niet gaat om het mogelijk kwetsen van de ander. Het oordeel wat je over de ander hebt, zit zeker in jezelf. Maar dat oordeel zorgt ervoor dat je de ander niet kunt accepteren, het zorgt voor afscheiding. En doorgaans handel je vanuit dat oordeel naar de ander, ook niet zo liefdevol. Daar gaan die (extreme) voorbeelden in het artikel over.
     Het zorgt voor afscheiding, de tegenstelling van verbinden.

     Hoe een oordeel binnenkomt bij een ander, is het proces van de ander : om zichzelf niet af te keuren of af te wijzen (zoals je zegt). Daar zitten dan vast en zeker oordelen of ontkenningen over jezelf aan ten grondslag 🙂

     Maar beide aspecten zitten in jouzelf en zijn onderdeel van je bewustzijnsproces waar je zelf iets mee kunt doen :
     – het oordelen over een ander
     – de oorzaak van het gekwetst zijn door oordelen van een ander over jou (maar als je goed kijkt, gaat dat altijd om hoe jij jezelf afwijst, en vaak heb je daar geen ander voor nodig, dat doe je toch wel 🙂 )

     Het artikel gaat volgens mij met name om het oordelen over de ander, en welk effect dat heeft op ons. En die oordelen kun je aanpakken door er bewust van te worden, beseffen wat je doet, en het anders willen gaan doen. Dat is een stap naar gelijkwaardigheid.

     In Liefde,
     Lex

     • En met dat gezegde “gij zult niet oordelen” is denk ik een manier om aan te geven dat oordelen niet the way to go is (om een besef te kweken), aangezien je vast zelf ook geen oordeel wilt ontvangen (ook al is dat je eigen proces), en dan machteloos te worden overgelaten aan diegene die een oordeel over je jou heeft. Daar kun je flink last van hebben, daar gaan die voorbeelden in het artikel over…

   • @Lexicon,

    Heb net je reactie gelezen 😀

    Als ik BOVEN mijn “lagere” energieën ga zweven(vlieg) door me naar de 5de dimensie te bewegen…kan ik beter zien hoe mijn eigen lagere energieën met elkaar in de clinch komen…doordat ze niet in de gaten hebben…. dat zij,als mijn lagere energieën óók bij mij horen! 😀 en zij even waardevol zijn dan ikzelf! hihi 😀 heel vervelend vond ik dat.. 🙂
    Dus wat heb ik gedaan??? ik ben naar beneden gegaan…all the way down…. en heb ze een bezoekje gebracht…. ik ben met hun in conclaaf gegaan en discussies gevoerd…. en steeds weer herhaald: Ik hou van jouw zoals je bent…maar hou er eens mee op steeds te denken dat je minder bent dan mij! 😀 dat is niet zo! JIJ bent net als ik één deel van het geheel IN ons lichaam…. JIJ bent óók een energie wiel…en als jij niet met ons allen mee draait of ertegenin draait…. kan het Lichaam niet goed functioneren…. en ik heb alle chakra’s uitgenodigd in mijn Hart <3 ik heb ze allemaal laten ZIEN…. hoe het werkelijk is…. en gevraagd of ze me aub wilden ver-trouwen… en zich wilden samenvoegen met mij…als één ge-heel….en zo langzamerhand begonnen ze me te be-grijpen en zijn ze mee gegaan naar het licht…IN het hart…ik heb ze door het 3de oog laten kijken…en toen begrepen ze me al wat beter…vervolgens heb ik ze meegenomen…zoals een school-juffrouw een klas met kinderen mee neemt op schoolreisje… hihi 😀 en een wandeling gemaakt door het lichaam…. en ik heb gevraagd: NU ik jullie alles heb laten zien… wat vonden jullie het fijnst?? Allen vonden ze het hart toch het fijnst en zo is het gekomen dat ze allemaal IN mijn/ons Hart <3 samen leven als één ge-heel…en mijn lichaam zichzelf kon Helen 🙂 en is zichzelf nog steeds aan het helen…want inmiddels ben ik met deze reis…vanaf kind tot NU… 49,5 jaar bezig geweest…en heeft het lichaam aardig wat beschadigingen opgelopen…. we hebben samen…onze psyche opgeschoond…. onze energetische lichamen ontdaan van alle angsten…en dat was een hele klus, zo af en toe komt er een her-innering naar boven…op een dag en die laten we NU be-wust gaan… 🙂 en dat is een fijn gevoel….We zijn vrij…Blij 😀 en samen heel gelukkig! 😀 One big happy family… en als één van de leden een "probleempje" tegen komt…gaan we dat samen oplossen met een gesprekje… want het was best véél wat we hebben mee gemaakt… en ál mijn energetische lichamen… en alle mannelijke & vrouwelijke & dierlijke komen samen… alles en iederéén is even belangrijk op basis van Gelijkwaardigheid… we horen bijelkaar…. Samen…zijn we sterk…. en we zullen ongetwijfeld nog even hier en daar wat "losse eindjes" tegenkomen.. die ook hun plekje zoeken en zullen krijgen… en dit alles IN mij als lichaam met de verzamelnaam Henriëtte….en dat is wat ik ermee bedoelde…. Doe een stapje terug betekent voor mij: vlieg naar "boven" en kijk naar beneden…dan kun je beter zien hoe het wérkelijk in elkaar zit… van een afstandje …
    Dus alles bijelkaar genomen: We hebben de deuren naar het verleden gesloten en al het kwaad van de hand gewezen en zijn onszelf gaan reinigen…door het één te ver-vangen … door het andere… 😀 (transformaties)
    We hebben het Negatieve vervangen door het Positieve en dat al héél lang…. en de nieuwe energieën van NU geven ons de gelegenheid om het stap voor stap voor elkaar te krijgen dat het voor altijd verdwijnt… en wij samen een geheel(d) nieuw leven kunnen Leven… 🙂 en dát is waar we allemaal mee bezig zijn en die we aan het af-ronden zijn…we hebben alle cirkels door-broken zoals dat voorbeeld wat ik gaf met dat elastiekje… alles is IN cirkels… ( daarom begreep ik dat lineaire ook nooit, het klopte dus ook niet)
    En ja, hou het dicht bij je eigen huis..IN jezelf is je eigen huis…IN je hart <3 xxx 😉
    Toen ik aankwam bij mijn eigen huis…zag ik er een Engel op geschilderd…. maar wist toen nog niet bewust…dat het ons gezamenlijk huis was haha 🙂

    Je vind álles IN jezelf…. dat zijn je eigen kristallen…je eigen kleuren..die corresponderen met je eigen delen waaronder je chakra's… je energiewielen…. 😉 er is genoeg hulp…alles is in overvloed… em je zult ook jouw weg en doel bereiken… en ik eindig met een uitspraak die ik aan het begin van ons schoolreisje kreeg: De bordjes staan langs de weg—) je hoeft ze alléén maar te volgen 😉 en dat hebben we gedaan… 😀 <3

    Liefs, Henriëtte <3 xxx

    • @Henriëtte,

     Een heel verhaal, maar gelukkig was het makkelijk te lezen 🙂

     Zo te lezen heb jij iets gevonden wat goed voor je heeft gewerkt en werkt, dat is mooi! 🙂 Leuke manier van zelfreflectie en bewustwording 🙂

     Helemaal mee eens : hou het dicht bij je eigen huis, in jezelf is je eigen huis en : dat je in jezelf alles vindt. Uiteindelijk is het de bedoeling ook dat je alles in jezelf gaat vinden… en dat is soms een hele weg.

     In liefde,
     Lex

   • Ha Stien,

    Alhoewel dat jullie (lex en henriëtte) er eigenlijk een soort combinatie aan breien als ik het goed begrijp: de ziel die voor ze incarneert een vrije wil hanteert door lessen uit te kiezen (en daarna tijdens het leven op aarde overstapt naar voorbeschikking/het heeft zo moeten zijn) 🙂

    Ja, zo zie ik het ook. De ziel kiest uit vrije wil een bepaald soort leven waar zij van leren kan, en zo kun je zeggen dat jouw leven is voorbeschikt.

    Ik wil er wél bij aantekenen dat het een vrij theoretisch verhaal is, omdat je in de praktijk niet weet hoe jouw leven zich gaat invullen en er dus van alles mogelijk is. Dit maakt het een stuk flexibeler. Je kunt iets lijdzaam (en onverschillig?) ondergaan omdat het nu eenmaal zo is en zo moet zijn. Je kunt ook naar oplossingen zoeken en wanneer dit helpt is dit de karmische voorbeschikking.

    Ik wil wel een vb geven uit mijn eigen leven. Was op 12 jarige leeftijd bijna overleden aan een ernstige infectieziekte. Het was echt kantje boord. Echter net op tijd waren er nieuwe medicijnen uitgevonden en na het slikken van een potje pillen stond ik weer springlevend naast mijn bed. Niet dat ik het erg had gevonden om dood te gaan, maar door toedoen van anderen kreeg mijn weg een andere wending.

    Wat een ziel voorafgaande aan zijn/haar leven bepaalt en voorbeschikt, wordt pas achteraf duidelijk. En dit maakt die hele theorie over karma en voorbeschikking zo wankel. Of iemand moet in de toekomst kunnen kijken 🙂

    • @Lia,

     Ik zou ook zeker niet lijdzaam toezien, want iets van je leven maken vereist altijd actie.

     Je komt met intenties hier naar aarde, om je levensplan verder ten uitvoer te brengen, je bewustzijnsproces. Wat je daar van terecht brengt, is helemaal je eigen weg. Dat is dan inderdaad wat er achteraf duidelijk wordt. Het plannetje maken doe je vantevoren, en de uitvoering hier op aarde.
     Al geloof ik wel dat grote gebeurtenissen vaststaan, zoals ik eerder zei.

     Je gebeurtenis op 12 jarige leeftijd heeft dus een flinke impact op jou (en je omgeving) gehad. Dat heeft dus iets gebracht, zoals je zegt. Gebeurtenissen met veel impact op iemand’s leven zijn m.i. geen toeval.

     • Lexicon,

      Je gebeurtenis op 12 jarige leeftijd heeft dus een flinke impact op jou (en je omgeving) gehad. Dat heeft dus iets gebracht, zoals je zegt. Gebeurtenissen met veel impact op iemand’s leven zijn m.i. geen toeval.

      Het is mij niet 1 keer overkomen, want ik ben wel 3 keer op het nippertje van de dood gered door bijzondere coïncidenties. Als ik er iets van geleerd heb, is het wel dat toeval niet bestaat. En je van alles kunt ondernemen, omdat je pas dood gaat als het je tijd is. 😆

      • @Lia, of misschien vinden ze jou hierboven (of hieronder) zo’n lastpak dat ze jouw verblijf hier zo lang mogelijk willen rekken. In dat geval kan je met een gerust hart gaan zwemmen met haaien of leren skateboarden! Het opent perspectieven…

    • @Lia, ja ‘t is dat hé… Het is een mooie theorie, maar het blijft een mysterie. Stel je voor dat uiteindelijk toch alles toeval en willekeur blijkt te zijn en we helemaal niks hoefden te leren 🙂 In ieder geval beschikt de mens wel over creatieve scheppingskracht om er het beste van te maken, toch als je beschikt over een positieve ingesteldheid. Het is pas als je door omstandigheden je positiviteit verliest je ook die creatieve scheppingskracht verliest (en lijdzaam wordt of zelfmoord pleegt of terreur zaait). Of zouden er ook kindjes geboren worden met een negatieve ingesteldheid? Dan klopt m’n theorietje niet 🙂

     • Stien,
      In mijn ogen bestaat er geen toeval (heb toevallig hier ergens bij Lex uitgelegd waarom niet :smile:).
      Juist door het mysterie en je niet weet wat de toekomst zal brengen, leer je op eigen kracht te handelen en je gewoon over te geven. Zo van ik probeer van alles, maar zie wel hoe het afloopt. ’t Kan vriezen, ’t kan dooien en het is allebei best. Als je niks doet, weet je zeker dat er ook niks gebeurt. Zo denk ik er in ieder geval over. Gewoon meegaan met de flow en zoals het dan gebeurt is het goed.

      • Stien,

       of misschien vinden ze jou hierboven (of hieronder) zo’n lastpak dat ze jouw verblijf hier zo lang mogelijk willen rekken. In dat geval kan je met een gerust hart gaan zwemmen met haaien of leren skateboarden! Het opent perspectieven…

       Ha, ha, ha! Ja dat zal het zijn. 😆
       Nou, ik zal het gevaar niet opzoeken, maar heb soms wel voor hete vuren gestaan en ben altijd weer uit de as herrezen.

   • @stien,

    Meer licht en liefde, ja! Dat is de enige weg. Te beginnen met onszelf. 🙂

    Ja, de ziel kiest als het ware zijn lessen uit, en de ziel kiest ook voor deze incarnatie onder deze omstandigheden. Dus bij welke ouders wordt je geboren, in welke omgeving. Dat is in totaliteit je levensplan die in grote lijnen al vast staat. Grote gebeurtenissen horen bij dat levensplan. Dus als je vroegtuijdig komt te overlijden wegens een ziekte, dan is dat geen toeval. Of bepaalde karmische relaties die je (weer) tegenkomt.

    Voor de rest heb je vrije wil en keuze hoe jij je leven wilt invullen. Ook als je niks met je levensplan wilt doen, als je er al van bewust bent. De meer bewuster je wordt, van jezelf, je levensplan, de meer geluk je zou kunnen ervaren. Dat is mijn idee. Dan heb je niet meer het gevoel dat het je allemaal maar overkomt, dat het allemaal maar lijden is, maar dat het is onstaan uit eigen vrije keuze, voor een goede reden.

    Ik denk dat het helemaal aan jezelf is om iets van je leven te maken en dat vorm te geven zoals dat bij je past. En je zult merken dat als dat in lijn is met je levensplan (dus hoe jij dit leven voor ogen had), dat dit je geluk doet toenemen.

    • @Lexicon, mja, geef toe dat het toch een beetje maf is dat de grote lijnen al uitgestippeld zouden zijn. Dan staat er bv een hele bende te springen om in Gaza om te komen en een andere om in een tsunami te verdrinken. En dan is er ook iets of iemand die al die zaken regelt en een tsunami opwekt en het conflict tussen israel en palestina aanzwengelt en doet escaleren zodat al die zieltjes effectief kunnen omkomen, anders klopt het plan niet meer.
     En hoe frustrerend is het ook alweer als je dan je levensplan niet helder krijgt of als je het gevoel hebt dat je aanmoddert of je je lessen niet goed leert. En als je dan effectief je les niet goed geleerd hebt, dan moet je later nog es opnieuw… pf wat een druk, what a drag! Wat een prestatiesysteem 🙂

     • @stien,

      Ik zou er in beginsel vanuit gaan dat een ziel kiest om in dat soort moeilijke gebieden geboren te worden. Ik zou het dichter bij huis zoeken, is makkelijker. Dus, dat jij gekozen hebt om geboren te worden waar je bent geboren, en bij je ouders.

      Je hebt er weerstand tegen, dat snap ik, maar je zou kunnen kijken hoe je al deze wetenschap in je voordeel weet te brengen, teneinde dat leven te kunnen gaan leiden zoals je graag wilt. Daar gaat het je toch uiteindelijk om. Als je dat op een andere manier lukt, is het toch ook goed 🙂

      • @Lexicon, ik zou niet weten hoe ik die wetenschap (of aanname) in m’n voordeel zou kunnen buigen. Belemmerende patronen leren herkennen en ombuigen kan je met vrije wil ook hé.

      • Lexicon, Stien,
       Ja, daar draait het om. Je wordt onder bepaalde omstandigheden geboren en op een bepaalde plaats en daar heb je wat van te leren, ga je iets mee doen.

       Belemmerend patroon kan zijn weerstand tegen je eigen situatie. Dan zou je het positieve ervan in kunnen zien.

     • @stien,

      Misschien dat je jezelf steeds beter zou kunnen gaan begrijpen… waarom je tegen de dingen aanloopt waar je tegenaan loopt. Misschien dat je meer vertrouwen kunt gaan krijgen in je eigen leven.

      • @Lexicon, door te geloven dat m’n ziel lessen heeft uitgepikt op voorhand en me nu stuurt om die op te lossen en daarna ook nog eens een missie te gaan volbrengen? Ik snap inderdaad dat het zin geeft aan iemands leven… Is het daarom dat jij erin gelooft? 🙂 Het zou kunnen dat het zo is, hé. Heb jij dan weerstand tegen het idee dat er geen zin is, maar dat we gewoon uit een mysterieze bron moed en kracht putten om het beste van ons leven te maken?

     • @stien, je hoeft enkel te dealen/handelen in het moment Nu, zo simpel is het leven.

      Als je plassen moet dan ga je plassen en hoef je niet te plassen dan doe je het niet.

      Weg met Liefde, God, Eenheid, Levensplan, Zielen, etc.

      Ik wil nu koffie en sex.

      Zo simpel is het leven, ik ga zo koffie zetten en mijn goudvis eens lief aankijken.

      En als ik daarna niets wil dan wil ik niets en doe ik niets.

      Maar eerst maar eens zien of ik de koffie overleef.

     • @stien,

      Je vraagt : is het daarom dat ik er in geloof? Nou, het werkte voor mij precies andersom. Ik ben het zelf gaan ondervinden en zag dat het zo werkte. Ik was iemand van eerst zien en dan geloven, nou ik kreeg het “te zien” 🙂

      Daarom begrijp ik ook wel dat als het gewoon iemand anders’ woorden zijn, dat dit niet voldoende is om dit te gaan geloven/accepteren. Je moet het zelf ervaren.

      Ik heb geen weerstand tegen het idee dat er geen zin is. Het is simpelweg dat dat plaatje niet meer past in mijn leven.

      • @Lexicon, nou zou ik kunnen vragen ‘hoe heb je dat dan gezien, concreet ervaren’, maar zo blijven we wel bezig 🙂 En stel dat je dan zegt: door champignonnen te roken 🙂

     • @stien,

      Daar heb ik thee van gemaakt, maar het effect was toch anders 🙂 🙂

      Als je bewust wordt van je levensles, wat de oorzaak is, hoe die onstaan is, en dat je die kunt loslaten…

     • Stien,

      mja, geef toe dat het toch een beetje maf is dat de grote lijnen al uitgestippeld zouden zijn. Dan staat er bv een hele bende te springen om in Gaza om te komen en een andere om in een tsunami te verdrinken. En dan is er ook iets of iemand die al die zaken regelt en een tsunami opwekt en het conflict tussen israel en palestina aanzwengelt en doet escaleren zodat al die zieltjes effectief kunnen omkomen, anders klopt het plan niet meer.
      En hoe frustrerend is het ook alweer als je dan je levensplan niet helder krijgt of als je het gevoel hebt dat je aanmoddert of je je lessen niet goed leert. En als je dan effectief je les niet goed geleerd hebt, dan moet je later nog es opnieuw… pf wat een druk, what a drag! Wat een prestatiesysteem

      Volgens mij gaat het niet om “iets of iemand die al die zaken regelt”. De ziel is geen ik of persoon die zijn leven uitstippelt. Wat mij betreft is er evenmin een God als Persoon. Ik zie God als onbegrensd bewustZijn, en d.m.v. dit bewustZijn ontstaan er kosmische wetten die voor orde in de kosmos zorgdragen. Je kunt dan van “regelen of sturen” spreken. Die wetten worden op geheel onpersoonlijke wijze en zonder schuldvraag uitgevoerd. Als je een bal tegen een muur schopt, dan is het bij voorbaat uitgestippeld dat-ie terugkomt. Actie is reactie. Tot zover komt er geen persoon noch schuld aan te pas.
      Er was echter wel iemand die de bal schopt. De mens (als ego-denker) veroorzaakt het dus allemaal zelf. Als een boemerang komt alles op je terug. Zowel de goede vruchten in het leven als de kwade.

      Omdat je niet in de toekomst kunt kijken, kan het levensplan maar ten dele helder zijn. Aanvankelijk begrijp je iets van het Doel door het slechts theoretisch te kennen. Bijv. door erover te lezen (en wellicht kun je aanvoelen dat het zó Is en niet anders). Het is te vergelijken met een pelgrim die met lantaarntje in de hand zich een weg in het duister probeert te banen. Of met iemand die in een doolhof rondloopt. Telkens loopt het weggetje dood, en toch ga je weer verder om de uitgang te vinden.

      Het is maar geleidelijk aan dat theorie in ervaring verandert en dingen duidelijk worden.
      Op zoektocht is net als puzzelen. Dat is toch niet aanmodderen?

      Het “kosmisch lessysteem” werkt inderdaad d.m.v. herhaling. Wat niet overeenstemt met eenheid en heelheid wordt herhaald. Net zo lang tot alle lessen goed begrepen zijn. Die herhaling ontstaat aan de hand van dualiteit (eb en vloed). Er zijn dagen dat je alles begrijpt. Er zijn dagen dat je weer wat afglijdt en alles lijkt te mislukken. Dat ligt niet aan Stien die aanmoddert, want zo werkt het bij iedereen.

      • @Lia, zeg je dan dat er achter het onbegrensd bewustzijn (god, spirit…) geen plan zit, maar dat het een kwestie is van actie-reactie… maar dat een ‘geïndividualiseerd bewustzijn’ (ziel, mensje…) dat dat wel een levensplan heeft?

       zoeken ipv aanmodderen… een mooi staaltje positive thinking 🙂

 8. Ha Stien,

  zo zie ik het ook, als je geweld niet veroordeelt… hoe kan je dan een keuze maken voor iets anders? In het groot en in het klein… Bij een oorlog moet er iemand beginnen met te stoppen met moorden. Bij het jezelf naar beneden halen, moet je stoppen met dat te doen en kiezen om zacht te zijn voor jezelf.
  Het geweld veroordelen is niet hetzelfde als ‘de dader als mens in zijn geheel’ veroordelen. Je kan wel compassie opbrengen voor de wonde van de dader die ervoor zorgt dat ie doet wat ie doet.

  Oordelen of veroordelen is volgens mij wat anders dan onderscheiden en een vrije mening hebben. Je veroordeelt niet (bijv. geweld) wanneer je het onderscheidt van vrede. Je maakt een bewuste keuze en daarbij maak je op een bewuste en positieve manier gebruik van dualiteit.

  Ik vermoed dat er nogal wat misverstanden over “gij zult niet oordelen” bestaan. Men denkt al snel geen eigen mening te mogen hebben, of het overal mee eens te moeten zijn. Volgens mij werkt het niet zo.

  In de bijbel lees ik er meerdere fragmenten over. O.a bij Mt.07:01 en Rm.02:01. Toch kon zelfs Jezus nogal te keer gaan o.a. tegen schriftgeleerden en Farizeeën, over wie Hij een duidelijke mening had en die Hij addergebroed noemde. 😆

  Dag Lia

  • @Lia,
   what’s in a word hé… in het woordenboek staat bij oordelen: 1) Achten 2) Beschouwen 3) Beslissen 4) Denken 5) Een oordeel vellen 6) Geloven 7) Judiceren 8) Jugeren 9) Jureren 10) Mening geven 11) Menen 12) Oordewijzen 13) Rechten 14) Richten 15) Rechtspreken 16) Vinden 17) Vonnis wijzen 18) Vonnissen 19) Van mening zijn 20) Vellen van lellen (crypt.) 21) Zijn mening uiten 22) Zien 23) Zijn mening geven

   vellen van lellen! die is wel grappig! (oeps oordeel) 🙂 En die Zien… da’s een mooie hé. Zien is oordelen.

   • Stien,
    Ha, ha, ha! Ik begrijp nu waarom een woordenboek zo dik is. Het is ongeveer wel wat ik bedoel. Een mistig gebied dat oordelen, waar je vele kanten mee uit kunt.

  • @Lia,

   Addergebroed 🙂

   @Lia, Stien,

   Binnen de context van een artikel als deze, wordt met oordelen m.i. verstaan de afkeuring die we over onszelf en de ander kunnen hebben. Deze oordelen doen je hart sluiten, beperken je (zelf)liefde. Een oordeel kun je voelen (verkrampt). Dit is wat anders dan het hebben van gewoon een mening.

   • @Lexicon, i know, maar als je geweld ‘ziet’ verkramp je dan niet ook? En is dat dan verkeerd? Mijn inziens niet.
    Je hebt dat oordelen/verkrampen/afsluiten juist nodig… om te kunnen kiezen voor iets anders. Aan elke keuze gaan oordelen vooraf. Oordelen zijn dus in principe niet slecht. We geven er enkel een negatieve connotatie aan, omdat we blijkbaar zelf vol negatieve gedachten (oordelen) zitten over onszelf en anderen. Stel dat je vol positieve gedachten (oordelen) zit over jezelf en anderen… dan hangt er vooral een positieve connotatie aan het woord ‘oordeel’ 🙂 sow, what’s in a name?

    • @stien,

     Ja, je kunt denk ik wel verkrampen als je geweld ziet. Maar dat is denk ik dan een verkramping van je hele wezen, waar je denk ik niet aan hoeft of wilt doen. Dat is een instinctieve reactie van je bewustzijn, die haarfijn weet dat geweld geen liefde is.
     Overigens hebben sommige mensen ook zelfbeschermingsmechanismes gecreeerd om zichzelf overeind te houden in bepaalde moeilijke situaties. Dat lijkt handig, maar uiteindelijk zit het bij jezelf in de weg.

     Een oordeel over jezelf of een ander gaat over een beperkende overtuiging in jouzelf, dat levert een gevoel op, denk aan afwijzing. Ik vind zo’n oordeel ook niet ‘slecht’, maar het biedt wel een mogelijkheid om jezelf meer lief te gaan hebben. Als je namelijk het oordeel hebt dat je een prutser bent, kun je je voorstellen dat je jezelf (en ander) op dit punt afwijst. Zodra je op dit punt wordt geraakt, gaan de toeters en bellen bij je af, en ga je reageren zoals je gewend bent om te reageren op deze afwijzing. Sommigen trekken zich terug, en sommigen gaan in de aanval. Daarom biedt het aanpakken van je oordelen wel een mooie mogelijkheid om tot een betere wereld te komen 😉

     Ik denk dat jij het meer hebt over beoordelen. Dat je een situatie beoordeelt om een keuze te kunnen maken…

     • Zit rare zin in “Maar dat is denk ik dan een verkramping van je hele wezen, waar je denk ik niet aan hoeft of wilt doen.”

      Dat wat na de comma staat kan weg… of ik begrijp zelf niet meer wat ik bedoelde 🙂

     • @Lexicon, mja het lijkt wat op een woorddiscussie hé… als je ‘oordeel’ vervangt door ‘beperkende overtuiging’ mag het voor mij wel weer in het rijtje naast geweld gaan staan.
      Kwestie was of je bv geweld mag veroordelen, afkeuren, afwijzen… Ik vind van wel (omdat er anders geen verandering mogelijk is), gebeurt ook vanuit mijn hele wezen me dunkt. De schrijfster van het artikel vindt echter dat je dan het negatieve voedt en in stand houdt. In haar laatste artikel lijkt het ook alsof ze zegt dat zielen ervoor kiezen om geweld of honger of verkrachting of wat dan ook te ondergaan en als je dat gelooft, heeft het inderdaad niet veel zin om iets te willen veranderen. Dan hoef je je enkel bezig te houden met aanvaarding van alle gruwel die gebeurt en dankbaar te zijn voor de lessen die die verkrachte personen nu kunnen trekken.
      Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, maar mijn wezen komt daarbij in opstand. Ik vind al die martelaren niet nodig of de bedoeling! Ik geloof niet dat wij er als ziel voor kiezen om gruwel mee te maken om daar lessen uit te kunnen leren en dat dat dan de bedoeling is van het leven.

      • Stien,
       Het feit dat er zeven karmische patronen zijn, geeft natuurlijk al aan dat er iets mis is en niet deugt. Nu is karma een nogal ruim begrip met vele haken en ogen. In India bijv. wordt de maatschappij bepaald door het kastensysteem, en bepaalt karma in welke kaste je geboren wordt. Gevolg: de meesten horen in de allerlaagste kaste thuis: als bedelaar, in de sloppen of op de vuilnisbelt. Stelling is ook dat je niet in iemands karma moet ingrijpen omdat men de kans moet krijgen om eigen karma uit te werken. Dus blijft men achterover leunen, verandert er al eeuwenlang niets aan het kastesysteem, en wordt gruwel (met name waar het vrouwen en kinderen betreft) aanvaardt. Zeker dankbaar zijn dat je als vrouw niets betekent en verkracht wordt? Volgens mij is deze vorm van apathie en onverschilligheid een goed voorbeeld van het negatieve voeden en in stand houden.
       Gelukkig zie je steeds vaker dat de maatschappij in landen als India het geweld tegen vrouwen afkeurt en veroordeelt. Ik kan het niet anders zien als zeer moedig en positief. Zolang het protest zonder geweld is, geef je absoluut geen voeding aan het negatieve.
       Ontwikkeling is groei en groei betekent verandering. We evolueren naar een hoger niveau van Zijn, wat inhoudt dat ook zaken zoals karma op een hoger niveau beoordeeld moeten worden. Volgens mij vertelt het niveau van heel Zijn en Eén Zijn nu juist, dat wij onze medemens op weg moeten helpen naar een Nieuwe Wereld. Niet uit arrogantie van het Westen of van wie dan ook, maar simpelweg omdat heelheid en eenheid inhouden dat je samen evolueert en niet in je eentje.

      • @stien,

       Het gaat er denk ik om dat je in gaat zien wat een oordeel met jou (en een ander doet), en dat het een mogelijkheid biedt om iets te leren. Het gaat om de bewustwording en het anders gaan doen. Dus het stoppen met het veroordelen van jezelf en anderen. Iedereen is onderweg inclusief jijzelf, niemand is beter dan de ander, we zijn gelijk. Kijk met liefde naar jezelf en naar de ander. Extreme voorbeelden kun je erbij halen, maar kijk liever in de alledaagse situaties om je heen, hoe jij het anders kunt gaan doen.

       Je hoeft het niet eens te zijn met gebruik van geweld (ik houd er niet van), maar geweld of alles wat nog niet liefde is, is een weg om tot liefde te komen, om tot bewustzijn te komen. Elke uitdrukking van geweld of wat nog niet liefde is, is onstaan omdat we hier iets over wilde ervaren of leren. Je leert wat op het moment dat je bewust wordt dat jouw geweld niet de weg is, en dat het slechts een uitting is van je eigen onmacht of angst, en dat je beseft dat je het anders wilt gaan doen. Dat moet echt uit de mens in kwestie zelf komen, een veroordeling van buitenaf gaat die verandering niet teweeg brengen.

       Een dergelijke les/ervaring is een keuze van de ziel, en dat kan wellicht meerdere levens duren. De meer je klaar bent met die lessen, de meer bewustzijn/liefde je kunt neerzetten. Dus dat eigen proces is de enige weg om tot een betere wereld te komen.

       Ik suggereer niet dat, omdat het allemaal eigen zielskeuze is, om dan maar niks te doen. Maar de andere kant zie ik het respecteren van de zielskeuze van een ander en z’n lessen, zonder te denken dat we meer zijn, zonder te veroordelen. Laten we om te beginnen verantwoordelijkheid voor ons eigen proces nemen.

   • Stien, Lexicon,
    Volgens mij zit het verschil ook in de verkramping.
    Een mening is vrij en open.
    Een oordeel verkrampt.
    Je kunt van mening veranderen. Een oordeel staat vast.

    • @Lia, goh 🙂 Ik vond jou een tijdje geleden heel arrogant. Was dat dan een mening of een oordeel? 🙂 Ik hield de optie open dat ik ongelijk had en ik ben ondertussen ook van gedacht veranderd, dus dat was dan een mening en geen oordeel. Oef zeg! 😉

     En heb je dan over geweld bv enkel een mening, maar je veroordeelt het niet?
     Me dunkt dat we er zo ook niet komen!

     • Stien,
      Nou, het komt mij niet onbekend voor, hoor.
      Ik kan van alles en nog wat zijn, dus ook arrogant uit de hoek komen. En mensen hebben vaak een heel verschillende indruk van mij. Geeft allemaal niks.

      Ik denk dat we er niet uitkomen omdat je elk onderwerp (in dit geval geweld, maar ook Lia 😆 ) van vele kanten kunt bekijken. Elk thema is verweven met andere thema’s. Niets staat op zichzelf en je kunt er tot in het oneindige van alles bijhalen. Je kunt 100 argumenten verzinnen om het ergens mee eens te zijn; je vindt er net zo veel om het oneens te zijn. Zo werkt het denken nu eenmaal.

      • @Lia,

       Volgens mij schuif ik niet alles onder de noemer oordeel. Ik wilde juist het verschil aangeven.

       Die 2 reacties die ik gaf horen bij elkaar, ik kan me voorstellen dat je het anders hebt opgepakt Dus als ik het nog eens samenvat :

       Dat je iemand arrogant vindt, is een mening, is een persoonlijke constatering. Als ik het heb over oordeel, dan heb ik het over dat je die persoon afkeurt en afwijst vanwege arrogantie, alsof jij vindt dat die er niet mag zijn met dat gedrag. Zo’n oordeel staat tussen jou en de buitenwereld, en beperkt jouzelf. Als jij iemand veroordeelt, kun jij nog echt zien wie je tegenover je hebt(?) Of kijk je door de bril van het oordeel(?) (die laatste vragen retorisch)

      • Het gaat er om dat je als het ware zegt : jij mag er niet zijn met je gedrag, met je uiterlijk, met je …

      • Lexicon,
       Welnee.
       Jesses.

       Sommige dingen passen gewoon beter bij je dan andere dingen. En dat kan toch tijdelijk weer veranderen.

       Wat mij betreft is een mens niet alleen maar lief en aardig hoor. Dat weet je van jezelf en anderen hebben er ook mee te maken of krijgen een indruk.

       Je kunt toch niet alles onder de noemer oordeel schuiven? Dan kun je beter niets meer zeggen en op een eiland gaan zitten.

      • Lex,
       Dus je mag wel zeggen dat je iemand lief en aardig vindt, en je mag niet zeggen dat je hem arrogant vindt?

   • Lexicon,
    Misschien zit de oplossing wel bij het addergebroed. ‘t is bedoeld als belediging (dus is het een oordeel, maar ik moet ook lachen om zo’n gek woord. Waarom weet ik niet. Is het dan wel een oordeel of meer een grap? 😆
    Of iets als oordeel of als mening wordt aangemerkt, zou dan afhangen van je eigen kijk erop.

    • @Lia,

     Ik vind het een grappig woord 🙂

     Ik ken de passage niet, maar als ik het inschat denk ik dat Jezus gewoon boos was. De veroordeling zit ‘m in het afwijzen/afkeuren van die mensen, en als ik ‘m een beetje ken zou hij dat niet zo bedoelen. Als iemand iets van mensen begrijpt is hij het wel 🙂

     Ik kan ook wel eens boos worden en iets roepen, maar vanuit mijn hart veroordeel ik de ander niet.

     Qua eigen kijk : be that as it may, als ik het over oordeel heb, heb ik het altijd over de afkeuring/afwijzing van zelf of ander. Dat is het enige wat ik relevant vind ik je proces namelijk. Dat ik een mening heb dat ik een artikel goed vindt of jantje te lang haar, dat verandert niets. Gewoon woorden zonder lading. Doen geen afbreuk aan liefde. En daar gaat het mi om.

     • Lex,
      Nou ik weet niet of-ie alleen maar boos was. Volgens mij was-ie hartstikke kwaad. 😆

      Ik lees “Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars,…”

      En zo gaat het 3 blz. achter elkaar door.

      Over lading gesproken: humor maakt veel goed, hoor. 🙂

      • @Lia,

       Hartstikke kwaad, kijk eens aan! 🙂

       Haha, “wee u”… “huichelaars”…
       Weet ik dat ik me ook niet schuldig meer hoef te voelen 😉

     • @Lexicon, geweld doet toch afbreuk aan liefde? Ik vind het raar dat je in opstand komt tegen oordelen (omdat het liefde niet dient), maar dat je geweld dan wel ziet als een keuze van de ziel en een weg naar liefde?

      • @stien, Is het trouwens niet liefde zelf dat ons geweten aanstuurt en ons dus in staat maakt om te oordelen en te kiezen tussen liefde en geweld? Het probleem zit hem dan toch niet in het oordelen?

      • @stien,

       Gaandeweg dit gesprek krijg ik voor mezelf ook steeds beter onder woorden hoe ik er tegenaan kijk, dat vooropgesteld. Maar ik hoop dat ik geen tegenstrijdige dingen zeg 🙂

       Ik denk dat zowel geweld als oordelen de liefde dienen. Het zijn tegenstellingen van liefde (wat is liefde niet), en door tegenstellingen ga je leren wat liefde wél is, althans zodra je het doorkrijgt. Alles wat je wilde leren in dit opzicht over liefde, is een eigen keuze.

       Ja, ik denk dat liefde ons geweten ‘aanstuurt’, want in essentie zijn we zuiver en rechtschapen. Alleen, omdat we vanalles wilde leren, is dat iets wat we weer moeten gaan leren, naar boven zien te halen. Daar zijn die lessen voor, dat is je bewustzijnsproces.

       Ik denk dat bij sommigen is de liefde zo ver op de achtergrond gedrukt, zware lessen, dat die keuze tussen geweld en liefde niet zo helder ligt als bij jou en mij. Bij grof geweld of erger, zijn denk ik die grenzen behoorlijk vervaagd…

 9. @Lia,

  Allereerst: Goed idee Gordon, om de karmische patronen weer onder de aandacht te brengen. Misschien missen we de inleiding, waaruit duidelijk wordt dat deze zeven karmische patronen instrumenten zijn, die we voor het ervaren van dualiteit “nodig” hadden. En die daarom nu opgelost kunnen orden, omdat we naar Eenheid toe bewegen. Het zijn de sluiers. Dat wil zeggen: de karmische patronen creëren een idee van afscheiding. Zoals arrogantie: Ik ben beter dan jij. Of ik ben slachtoffer van jou. Of ik voel schuld ten aanzien van… enz…
  OP het moment dat die sluiers oplossen – en dat zijn hele processen die in gang worden gezet door je bereid te verklaren, zoals beschreven in deze stkken – ga je zien dat de afscheiding er niet is. Dat het verhaal van de onderdrukte vrouwen in bepaalde landen niet los staat van je eigen verhaal. Als het oordelen ophoudt, zie je dat. Dat alles met elkaar verbonden is, eenheid is. Dat het dus zo is dat wij oorlogen in andere delen van de wereld veroordelen alsof het niet over ons gaat. Maar het gaat ook over ons. Het onderdrukte in ons. De strijd in onszelf. Als je dat kunt zien en het kunt oplossen in jezelf, ben je vrede aan het stichten op de wereld. Als je je niet langer slachtoffer voelt van de wereld – neem je verantwoordelijkheid. En door die verantwoordelijkheid te nemen, zijn we aan het transformeren.

  Ik hoop dat de voorbeelden nu wat beter te begrijpen zijn…

  Lieve groet, Petra

  (bewerker van al deze teksten 😉 )

  • Petra,
   M.i. is het een groot misverstand om uitsluitend uit te gaan van vrede, verbondenheid en eenheid. Zo zit de wereld namelijk niet in elkaar. We zien er dagelijks in de praktijk vele voorbeelden van dat er nog lang geen eenheid is.

   Verbondenheid, heelheid en eenheid zijn immers bewust-Zijns-toestanden, en niet ieder mens haalt hetzelfde niveau.
   Enkel in Essentie (in Zijn, op zielsniveau) zijn wij gelijk. Echter veel mensen beseffen dit niet. Hierdoor treden er grote verschillen op, wat zich uit in ego-denken en gedrag.

   Enkel op eenheidsniveau bestaat er geen afscheiding.
   Op dualistisch ego-niveau is die er wel.
   De werkelijke Realiteit is volgens mij, het geestelijke + aardse samen te zien, en met beide rekening te houden. Niet door subjectief te oordelen of te veroordelen vanuit een egogericht denken, maar door het vermogen te kunnen onderscheiden.
   Wat mij betreft is er dus wel degelijk een onderscheid in “goed of beter zijn”. De norm is daarbij vrede, eenheid, end. Niet een ego/ik die zich beter acht.

   Vrouwendiscriminatie (nog steeds een groot probleem!) beantwoordt duidelijk niet aan de norm van vrede en eenheid. Het kenbaar maken van dit soort problemen, heeft volgens mij dus niets te maken met oordelen of veroordelen, maar met wat duister is aan het licht brengen.

   Groet van Lia

   • @Lia, Hoe jouw wereld in elkaar zit is afhankelijk van jouw beleving…. Als je het kunt waarnemen, de dualiteit, kijk je vanaf een ander level. Kun je ook zien dat je meedoet met het creëren ervan door bv te oordelen. Of te strijden ergens tegen. Het hele proces, van dualiteit naareenheid, van derde, via vierde naar vijfde dimensie, vindt IN ONS plaats. Niet buiten ons….

  • @Petra Maartense, hartelijk dank voor je heldere uitleg. Ik begrijp dat je beter je eigen waarheid kan neerzetten dan de ander te bestrijden met jou ideeën. Aan de andere kant kun je wel naar mijn idee om opheldering vragen als bv. kranten onwaarheid verkondigen, zoals zo vaak

   • @Elles, Ik zou zeggen: Wees selectief in wat je tot je neemt aan informatie. En wat je verspreidt…. Strijden heeft idd geen zin, levert meer op van dat wat je juist niet wilt. Alles waar je aandacht aan geeft groeit. Dank.

   • Elles,

    Aan de andere kant kun je wel naar mijn idee om opheldering vragen als bv. kranten onwaarheid verkondigen, zoals zo vaak

    Ja, dat lijkt mij ook! Of de dialoog aangaan. Of met objectieve feiten aankomen.

  • @Petra Maartense,

   Heel goed verwoord Petra! 😀 Precies zo is het…. dat is wat Van ons wordt gevraagd: Ben je bereid je Eigen wereld te ontdoen van “alles wat niet goed VOELT” en als je dat doet, je eigen wereld opschonen…door deze 7 karma stappen op te schonen met behulp van de violette straal enz… heb je er je verantwoordelijkheid voor genomen… en heb je dat uit eigen vrije wil gedaan… dan ben je ervan “verlost” en straal je enkel nog liefdeslicht uit… en daarmee help je alle anderen om ook de kans te pakken om dit uit eigen vrije wil te doen… dus het betekent absoluut niet… dat je NIETS doet…want je doet dan ALLES…wat van je gevraagd word… Jezelf te zijn puur en zuiver vanuit je Hart <3 je liefdeslicht uit-stralen…. daarmee geef je aan: wat ik NU doe…kan JIJ ook 😀 je hoeft er alleen maar voor te kiezen…. je doet dus héél veel…. ik heb het even in mijn eigen woorden gezegd…zoals ik het zelf ervaar…. en zoals ik het zelf ook doe… 🙂 een hele dikke knuffel van mij,

   Liefs, Henriëtte <3 xxx

 10. Ha Elles,
  Ik weet het. In landen als India beginnen vrouwen voor zichzelf op te komen. Gelukkig, hoewel vaak met gevaar voor eigen leven.
  Ik snap wel dat er ook vrouwen zijn die uit vrije wil voor bepaalde kleding kiezen. Discriminatie, uitbuiting en mishandeling van vrouwen behoren echter nog steeds tot de wereldproblemen, en daar wilde ik even op wijzen.

  Lang leve de Bonobo’s. Daar kunnen mannen nog wat van leren!
  🙂
  Groet van Lia

 11. @Lia. Ik zie in deze tijd gelukkig veel vrouwen die op komen voor hun rechten, in Turkeye, India, Arabische landen enz. Wist je dat Bonobo’s een primatensoort, opkomen voor hun sexegenoten, als een mannetje agressief is naar een vrouwtje krijgt hij te maken met haar zussen, nichten, vriendinnen, vrouwtjes paren niet met agressieve mannetjes, zo regelt het zich vanzelf.

 12. Kan er niks aan doen, maar deze channeling gaat boven mijn petje.
  Een paar voorbeeldjes.

  Neem bijvoorbeeld de culturen waar vrouwen geen deel uitmaken van het openbare leven. Jullie zijn van mening dat die vrouwen onderdrukt worden, dat ze geminacht worden en dat ze er onder lijden. Allemaal veronderstellingen, afkomstig uit het anders zijn en dus minder en slechter.

  Slecht voorbeeld, toch? Het valt écht niet te ontkennen, dat vrouwen in veel landen gediscrimineerd worden, geminacht en er zwaar onder lijden. Geen auto mogen rijden, niet naar school mogen, zonder man de straat niet op. Sexueel misbruikt, vrouwenbesnijdenis, gemarteld, gedwongen worden de prostitutie in te gaan. Overgoten worden met benzine en in brand worden gestoken. En meisjes in Soedan, Niger, Mali, en Tsjaad vinden het zeker prima om ontvoerd te worden?

  Nog zo’n vreemd voorbeeld.

  Het gevolg van jullie goedbedoelde arrogantie is dat op jullie planeet in plaats van diversiteit geleidelijk aan maar één cultuur overheerst, namelijk de westerse cultuur, gestoeld op dualiteit, macht, concurrentie, winst en economische welvaart. De westerse cultuur breidt zich als een plaag steeds sneller uit en dreigt de planeet te vernietigen.

  Suggereren dat het enkel en alleen aan de Westerse cultuur ligt. Is dit geen arrogantie dan? Volledig mee eens hoor, dat in de Westerse maatschappij niet alles koek en ei is, maar kennen andere culturen geen dualiteit en geen macht? Streeft alleen het Westen naar economische welvaart? Kijk eens naar Arabië en Dubai!
  M.i. gaat het niet om economische welvaart, maar om evenwicht en eerlijke verdeling.
  Wat is er trouwens mis met economische welvaart? Is het niet dat economische welvaart in de Westerse maatschappij zorgt voor scholing, gezondheidszorg, onderdak en voeding? En wanneer er in eerste levensbehoeften is voorzien, krijgt de mens toch gelegenheid om zich geestelijk te ontplooien? Vanwaar de enorme toestroom van Afrikaanse vluchtelingen naar Europa?

  Het is waar: alleen helpen als erom gevraagd wordt. Maar wanneer leren ontwikkelingslanden op eigen benen te staan? Wanneer gaan ze iets ondernemen tegen de corruptie, de stammenoorlogen waarbij hele dorpen worden geplunderd en in as gelegd. Wanneer wordt het discriminerende kastesysteem in India afgeschaft en wanneer gaat men inzien dat religie een bron van afscheiding en kwaad is.

  Tot slot nog deze:

  Je een beter of gelukkiger mens voelen ten opzichte van je broeders en zusters die in andere landen strijden is ook een subtiele vorm van het arrogantiepatroon.

  Dus strijd en oorlogvoering is ook prima en maakt net zo gelukkig? Vandaar zeker dat de vluchtelingenkampen overvol zitten?

  • @Lia,

   Hallo Lia

   Ik ben het zeker met jou eens dat vrouwen in veel
   Landen zwaar gediscrimineerd worden. en erger.
   Op alle punten heb je gelijk.
   Ze mogen niet auto rijden. Niet naar school.niks . Dat is helemaal waar.
   Ik moet je gelijk geven lia . En nog mishandeld ook.
   Ik moet toegeven dat ik het te licht heb opgenomen.
   En dat je het weer beter doorzien heb dan ik.
   Bepaalde dingen sta ik weer wel achter.
   Wat ik geschreven heb.

   Bedankt Lia. het zet mij toch weer aan het denken.

   Groeten Jannie.

  • @Lia, doe toch niet zo arrogant joh, je hebt toch wel; “Begin met je eigen ontspanningsoefening, zorg dat je lekker zit, goed geaard bent en in een lichte trance komt. Lees vervolgens de volgende introductie van de boodschap: ………”

   Wat is het mooi, hoe een ieder een boodschap naar eigen inzicht vertaalt.

   Zo zou ik me er helemaal in kunnen vinden, neen niet in een burka, alhoewel dan hoef ik me ook geen zorgen meer te maken of mijn haar goed zit of mijn lippen gestift zijn of mijn borsten wel goed uitkomen of mijn tanden wel wit genoeg zijn of mijn shampoo wel krachtig genoeg is of ik wel mezelf ben al waggelend op mijn hoge hakjes en niet te vergeten of mijn benen wel glad zijn.

   Benzine lijkt me zo gek nog niet, 1 minuutje pijn i.p.v. 76 jaar mee gaan in de Westerse gekte.

   Als er trouwens eentje arrogant is dan ben ik het wel.

   Ik vrees al voor het derde karmische patroon; trots.

   • Aart,
    Ik vergat nog even het uithuwelijken van meisjes. Een kinderhuwelijk waarbij een meisje onder dwang voor een habbekrats verkocht wordt aan zo’n oude vent. En als je tegenstribbelt 1 minuutje pijn door de benzine?? Aart, wat een ronduit stomme opmerking. De rest van je leven verminkt door brandwonden, zul je bedoelen.
    Nou laat mij dan maar meegaan in de Westerse gekte. Daar kan ik tenminste arrogant zijn en zo’n engerd een grote schop verkopen. 🙂

 13. echt confronterend:)enkel zijn zonder meer , noges goed omhierserieusbij stil te staan in de praktijk:)
  dankjewelxxx

 14. Dank jullie allen: voor het vertalen en plaatsen en dank
  aan Michael en Karanika voor de channeling. 🙂

  Die beheersing is zeker noodzakelijk om ieder in zijn/haar waarde te laten en te laten leren….zoals wijzelf…dat ook graag willen…op basis van: gelijkwaardigheid… 🙂

  Niemand is meer of minder en daarom hou ik van al wat is 🙂
  Het leren begrijpen…is erg belangrijk…daarom dank..aan allen…met al die puzzelstukjes voor een mooi en lichtgevend geheel… we zullen altijd blijven leren…en dat is alleen maar goed 😀 <3 overwint en de aanhouder wint

  aan jouw de keuze op welke manier… aan ons allen is deze vrije keuze gegeven… 🙂 ikzelf heb de keuze gemaakt om mijn licht te laten schijnen en te vragen wat ik niet begrijp…. en als iemand me nodig heeft…mijn hulp vraagt
  zal ik er zijn…zoals ik altijd heb gedaan… meer hoeven we niet te doen… er zijn…. met elkaar over van alles van gedachten te wisselen…met respect…dat maakt het ook zo leuk…dat iedereen zijn eigen manier van uitleggen heeft gevonden…als er hulp wordt gevraagd… we doen ons best..
  dat is goed genoeg! 😀
  ik wens jullie een heel fijn wekend toe…. dikke knuf … liefs, Henriëtte <3 xxx

 15. Opmerkelijk zijn deze zinnen : compassie met medelijden verward.
  Er staat .medelijden bijvoorbeeld helpen uit medelijden is een veel
  Voorkomend arrogantie patroon.waarover veel,misvattingen zijn ontstaan.
  Alle geïncarneerde meesters waaronder onze broeder Jezus Christus
  Hebben zieke en behoeftigen geholpen uit compassie en onvoorwaardelijke liefde.
  Jullie hebben hun leer niet goed begrepen. En compassie verward met medelijden.
  Dat is de reden dat jullie medelijden hebben geïdealiseerd als een deugd en
  Beschouwen als een geval afkomstig uit liefde.
  Deze misvatting speeld nog steeds een grote rol in de jullie
  Westerse cultuur
  Het is een groot misverstand wat het gouden licht van het Christus veld gedoezeld.

  Poeh dit heb ik nooit zo ervaren. Dat mijn gevoel voor compassie verward werd met medelijden.
  Ik dacht altijd dat het aangeboren was. Dat ik als kind al opkwam voor dat meisje dat altijd
  Alleen moest spelen omdat niemand met haar wou spelen.
  Dat ik mensen die in de steek gelaten werden. En uitgespuugd door de maatsschapij
  Steunde. Al was het soms alleen een praatje of een flesje drinken aanbieden.

  En inderdaad ook vaak mensen adviezen willen geven. Zonder dat men erom vroeg.
  Ik bedoel het goed. Ik ben niet perfect.

  Ook lees ik dat je een moordenaar en verkrachter . Liefde en acceptatie moet
  Sturen. Zodat hij kans maakt om naar het licht te gaan.
  Dit zijn geen makkelijke dingen.
  Ik weet niet of ik daar al klaar voor ben.
  Stel dat het jou Fam. Betreft of vrienden die hier
  Mee te maken hebben gehad.
  Dit vergt veel van een mens denk. Heel veel.
  Ik vindt het een mooi stuk over karmisch patroon arrogantie
  We moeten nog veel veranderen voor we zo ver zijn om dit uit te bannen.
  Voor wij deze boodschap van de aartsengel michael kunnen begrijpen.

  Bedankt voor het plaatsen van de mooie boodschap van de aartsengel michael.

  • @Jannie, medelijden houdt in dat je meelijdt, medeleven is wat jij doet als je het opneemt voor een ander en compassie toont. Wat Hitler betreft, volgens Jozef Rulof is de ziel van dergelijke figuren nog onbewust en verblijft hij nog in de duistere gebieden, pas als hij zich meer ontwikkelt naar het licht zal hij kunnen opklimmen naar hogere gebieden, dus ook een kind van God, maar in ontwikkeling.

   • @Elles,
    Hallo elle’s

    Dank je, elle’s ik dacht al doe ik nou nooit goed.
    Ik heb het gelezen dat de ziel onbewust blijft
    Dat als hij zich meer ontwikkelt opklimt
    Naar hogere gebieden.
    Dat is weer eens een hele andere insteek
    Dan ik altijd had.
    je leerd hier in ieder geval veel dat is zeker.

 16. Wow, wat mooi en tegelijk confronterend. Je eigen arrogantiepatronen herkennen, terwijl je denkt ze al overwonnen te hebben, oei dat is ook arrogant. Dank je wel….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in