DELEN
slachtoffer
Katerina Karanika

Channeling aartsengel Michaël door Katerina Karanika © The Children of Love

In de (transformatie)serie oplossing van de 7 karmische patronen:

het eerste karmische patroon: arrogantie
het tweede karmische patroon: verslaving
het derde karmische patroon: voor-oordelen
het vierde karmische patroon: Geweld
het vijfde karmische patroon: Haat

Het karmische patroon van slachtofferschap

Ontspan jezelf op je oude vertrouwde wijze. Maak je hoofd, je mind leeg zodat de goddelijke energie van de Meesters in je systeem mag komen.

Michaël is samen met Saint Germain aanwezig en beiden hebben een schare engelen meegebracht om ons te ondersteunen en helpen om het karma rondom dit karmische patroon van slachtofferschap los te laten.

therapyLieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Slachtofferschap is een houding en een emotionele beleving, een gevoel als gevolg van erbarmelijke omstandigheden of onrecht dat je aangedaan is. Niet iedereen reageert door zich slachtoffer te voelen bij onrecht, rampen en pijn. Sommige reageren juist met boosheid, woede en geweld en weer anderen reageren door de situatie te aanvaarden en als een leersituatie te zien. Vanwaar deze verschillende reacties? Het heeft te maken met karaktereigenschappen, zelfbewustzijn en de mate van afgescheidenheid van de Bron. Hoe groter de afgescheidenheid van de ziel en hoe groter de onbewustheid hoe sterker het gevoel van onmacht, angst en slachtofferschap. Er zijn overigens geen twee personen op de planeet die hetzelfde reageren op dezelfde omstandigheden uit de omgeving.

Drama driehoek
Drama driehoek uitgelegd

Onmacht en slachtofferschap houden de afgescheidenheid in stand. Ze belemmeren de ontwikkeling van jezelf en van anderen in je omgeving, zoals alle emoties en gevoelens afkomstig uit angst. Jullie zijn dit vergeten en jullie hebben een aantal ideeën, beelden, overtuigingen en zelfs regels gemaakt omtrent slachtofferschap. Jullie verwarren twee belangrijke begrippen: Slachtoffer zijn van een ongeluk of oorlog en je slachtoffer voelen. Diep in jezelf weten jullie dat als je je geen slachtoffer voelt van een bepaalde situatie je dan ook nooit slachtoffer kan zijn. Dus het woord slachtoffer zoals jullie het gebruiken is niet helemaal correct. Er bestaan geen slachtoffers maar gevoelens van slachtofferschap.

Het begrip slachtofferschap is afkomstig uit de afgescheidenheid van de Bron. Het is ontstaan toen jullie in de derde dimensie indaalden en jullie volledig afgesneden van de bron waren en dus vergeten waren wie je was en wat je afkomst was. Angst was het gevolg van afgescheidenheid. Intense angst. Angst voor de dood, het onbekende, angst voor de goden en angst voor het leven zelf. Angst voor de harde omstandigheden op aarde en angst voor de andere mensen om je heen. In die tijd van jullie ontwikkeling en onder de toenmalige harde omstandigheden op de planeet werd het idee geboren dat jullie machteloos waren en overgeleverd aan de omstandigheden en aan een hogere macht die buiten jezelf lag en die over leven en dood besliste. Degenen die dood moesten, degenen die onder de harde omstandigheden van het leven of de natuur bezweken werden snel slachtoffers van rampen, oorlog of andere omstandigheden genoemd. En jullie voelden het ook zo.


In deze tijd, de tijd van de overgang, de tijd dat jullie bewustzijn verlicht begint te worden, komt het idee in jullie op dat niemand eigenlijk ooit slachtoffer kan zijn. Hoe kan een God namelijk slachtoffer zijn? Waarom is het harde leven op aarde zo verschrikkelijk? Waarom is de dood zo afschrikwekkend? Een nieuw begrip komt in deze tijd steeds vaker in jullie bewustzijn naar boven en vervangt het oude begrip van slachtofferschap. Dat nieuw begrip is: Verantwoordelijkheid nemen. Jullie zijn geen slachtoffers, lieve vrienden. Jullie zijn goden die ervoor gekozen hebben tijdelijk in een fysiek lichaam te verblijven om daarmee het Grote Kosmische Bewustzijn te dienen. Daarvoor hebben jullie nog voordat jullie op aarde incarneerden de verantwoordelijkheid genomen. Niemand van jullie is onvrijwillig op aarde  gekomen. Het is jullie eigen keuze geweest. Alles wat er in jullie leven plaats vindt, is jullie eigen creatie. Er is geen plaats meer voor slachtofferschap. Zodra de sluiers van de vergetelheid opzij gaan, kunnen jullie onmiddellijk je eigen afkomst herinneren en dan weet je dat alles wat je doet een bewuste keuze is geweest. Niet van je huidige persoon, maar van je ziel. In deze fase waarin jullie ziel en jullie persoon nog niet één zijn geworden, kan dit soms verwarrend zijn. Dat is wat wij vaak zien bij dramajullie, lieve children of love. Het lijkt een soort gespletenheid bij velen onder jullie. Het ene moment aanvaarden jullie de eigen verantwoordelijkheid om onmiddellijk daarna weer te vervallen in het oude patroon van machteloosheid en slachtofferschap.

Wij zien, lieverds, hoe moeilijk jullie het nu hebben. Daarom bieden wij jullie de gelegenheid om diep in jezelf te kijken en je eigen momenten van je machteloos en slachtoffer voelen te onderkennen. Je slachtoffer voelen is nauw verbonden met de menselijke behoefte om macht en controle over jezelf, je omstandigheden en anderen te hebben. Terwijl jullie goed weten en je ervan bewust zijn dat dit onmogelijk is omdat het een illusie is, blijven jullie wanhopig  jagen naar controle en macht. Controle en macht zijn het opium voor machteloosheid en slachtofferschap, om deze niet te hoeven voelen. En we zeggen jullie, lieve broeders en zusters, controle en macht zijn een illusie van de mind. Het enige wat jullie nodig hebben is, in plaats van macht en controle,  geloof. Geloof in wie je in wezen bent. Geloof in God en zijn grootsheid, ook al kun je niet vatten dat jij ook deel van uit maakt.

ok ok
het beroemde boek van Thomas Harris

Waarom is slachtofferschap een gevoel en een attitude die karma veroorzaakt? Omdat je ten eerste door je machteloos en slachtoffer te blijven voelen de afgescheidenheid in stand houdt en de groei van je zelf en anderen blokkeert. Zolang je de afgescheidenheid in stand blijft houden, blijf je de Angst voeden en daarmee alle emoties die vanuit angst afkomstig zijn. Ten tweede als je je slachtoffer van het leven in het algemeen of van je partner of  de bepaalde omstandigheden voelt, creëer je met deze gevoelens en overtuigingen de omstandigheden die je gevoelens van slachtofferschap   bevestigen. Vergeet niet broeders en zusters dat je overtuigingen en je emoties de sterkste krachten zijn waarmee jullie je eigen leven op aarde vorm kunnen geven. Onthoud altijd het gezegde: je bent wat je denkt, je denkt wat je voelt en je voelt wat je denkt.

Nog scherper gezegd: Slachtoffers roepen door hun emoties en attitude machthebbers en geweldenaars op. Zien jullie lieve broeders en zusters, er is geen verschil tussen slachtoffer en degene die het slachtoffer maakt, de geweldenaar. In ieder slachtoffer schuilt ook een geweldenaar en in ieder geweldenaar zit ook een slachtoffer. Er bestaan nooit alleen slachtoffers of alleen mensen die slachtoffers maken.

Jullie krijgen nu de gelegenheid om al het karma dat gecreëerd is in de loop van jullie bestaan op aarde als gevolg van slachtofferschap, zowel in de rol van slachtoffer als in die van geweldenaar, te laten zuiveren. Het enige wat jullie hoeven te doen is nogmaals je bereidheid te verklaren om het karma los te laten. Meester Saint Germain staat klaar met zijn violette vlam om jullie karma te transformeren. In de tijd die komt is geen plaats meer voor slachtofferschap en daarom is het nu belangrijk dat jullie toestaan dat het karma van alle zeven karmische patronen getransformeerd mag worden. Dat is de wil van God, dat is jullie wil. Er is geen verschil tussen Gods wil en je eigen wil. Er is wel verschil tussen je eigen goddelijke wil en de wil van je mind die nog gedeeltelijk in het duister verblijft.
ruzie-asterix-obelix

Maar ook al is het karma van slachtofferschap getransmuteerd en getransformeerd, het is jullie verantwoordelijkheid om met dat collectieve begrip slachtofferschap af te rekenen en dit geleidelijk uit jullie bewustzijn los te laten. Sta jezelf toe om onder ogen te zien onder welke situaties je je machteloos en slachtoffer voelt. Kijk waar je onmacht vandaan komt. Waarom is onmacht zo erg? Omdat jullie er bang voor zijn. En wat is de reden dat jullie angst zo vaak oplaait? Omdat jullie sterven buiten je wil om, dat is het ergste vrezen. Jullie ego kan het idee van ergens geen invloed op uit kunnen oefenen niet verdragen. Het liefst zou jullie ego alles en zeker ziekte en dood, onder controle willen hebben. Op dit moment in jullie evolutie is het nog onmogelijk voor jullie (behalve voor de meesters die onder jullie leven) om het moment van sterven zelf te bepalen, lieverds. De meeste onder jullie hebben zich erbij neergelegd. Ze geven noodgedwongen het lot of God het voorrecht om hun levensloop en zeker hun moment van sterven te bepalen.

Collectief, vanuit de afgescheidenheid, hebben jullie met elkaar afgesproken dat dood het einde van alles is. Dat sterven het ergste is wat je kan overkomen. En we zeggen jullie lieverds, er bestaat geen dood. Doodgaan is een illusie van de mind. Er bestaat alleen verandering. Wat jullie dood noemen is niets anders dan een gedaanteverandering. Zoals de rups in een vlinder verandert. Gaat de rups dood? Nee, de rups leeft voort in de gedaante van de vlinder. Dat is wat doodgaan werkelijk betekent.

vlinder

Doodgaan maakt deel uit van het leven zelf. Je kunt het leven niet in zijn volheid beleven en ervaren als je de dood uit je bewustzijn uitbant of als je aan de vrees voor de dood blijft vasthouden. Vrees voor de dood neemt de glans van het leven af. Op het moment dat jullie het leven gaan aanvaarden zoals het is, met licht en donker, met vreugde en verdriet, met genot en pijn, zodra jullie het leven in zijn volheid gaan accepteren en binnen gaan laten, zal slachtofferschap verdwijnen. Ervoor in de plaats zal alleen vreugde komen, dankbaarheid, dankbaarheid voor alle aspecten van het leven. Ook voor pijn, verdriet en ziekte, want ook die dingen maken deel uit van het leven. Pas als jullie het leven in zijn driedimensionale vorm onvoorwaardelijk omarmen kan jullie mind bevrijd worden van de angst en open gaan staan voor de Liefde, het Leven. Vanaf dat punt betreden jullie de vijfde dimensie, de Eenheid die ongekende krachten in jullie aan zal wakkeren. En we zeggen jullie, broeders en zusters, als jullie bewustzijn volledig in de vijfde dimensie is ondergedompeld, zal het moment van gedaanteverandering door jullie zelf bepaald worden. Het fysieke lichaam verlaten zal een vrijwillig besluit zijn van de ziel die één geworden is met de mind en het ego.

Doodgaan is een illusie van de mind.
Doodgaan is een illusie van de mind.

Slachtofferschap is een van de karmische patronen die binnenkort zal moeten verdwijnen. Nu horen we jullie denken: Al die onschuldig slachtoffers van de oorlog in verschillende delen van de wereld? De slachtoffers van honger? Zijn die broeders en zusters geen slachtoffers meer? En het antwoord zoals jullie het inmiddels begrepen hebben, is NEEN. Het is een illusie om die broeders als slachtoffers te zien. Het is de keuze van hun ziel geweest om in de oorlog of door honger te sterven. En iedere keuze van de ziel dient een hoger doel. Er bestaat niets in dit leven zonder dat het onderdeel maakt van een hogere doel. Er is niets in het leven dat stil blijft staan. Er is voortdurend beweging en groei (verandering). Waar jullie naartoe gaan, de vijfde dimensie, kent geen angst , geen afgescheidenheid en geen slachtofferschap, geen vooroordelen, geen haat en geen geweld. In de Eenheid is alleen liefde, vreugde en overvloed. Dat betekent niet dat de tegenpool, het duister zal verdwijnen. Nee, het leven heeft twee polen, positief en negatief, yin en yang. Maar hoe die polen beleefd en ervaren worden, heeft te maken met het bewustzijn. Het is jullie bewustzijn dat naar Eenheid gaat. Maar het leven in het Universum zal altijd yin en yang blijven. Dat is de aard van het leven buiten de Bron.

 

Laten we ons nu met elkaar verbinden. De eerste stap is verbinding te maken met je hogere zelf. Stel jezelf voor dat er boven je hoofd een lichtbol van goudgeel licht straalt. Deze bol is het symbool van je hogere zelf, het Goddelijke onsterfelijke deel van jezelf. Stuur vanuit je hart een energielijn naar je hogere zelf. Zodra deze je hogere zelf bereikt heeft, ontstaat een nieuwe lijn die naar je kruin en je hart terug gaat. De verbinding met je hogere zelf is volbracht. Vanuit deze verbinding kun je je met het leven in al zijn gedaantes verbinden. We staan klaar, broeders en zusters om ons met jullie te verbinden. We staan altijd tot jullie beschikking en altijd in verbinding met jullie. Maar jullie bewustzijn is soms afgesloten, wordt opgeslokt door de angst van het moment en dan kunnen jullie ons niet voelen. We zijn blij dat we nu met elkaar verbonden zijn. Verbind je nu met broeders en zusters naar keuze. Verbind jezelf met broeders en zusters in delen van de wereld die nu onder zware omstandigheden leven, verbind je nu met de elementen, de wind, de lucht, het vuur en de aarde, verbind je nu met het planten- en het dierenrijk. Voel de verbinding van al het leven in je hart en besef dat je het leven zelf bent. Je bent alles wat leeft. Je bent de vlinder, de vis, de olifant, God. Je bent de martelaar, de vijand, je bent al wat is. We houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben

Michael

 

Lees alle “karmische patronen”door onder dit artikel op het zoekwoord “karmisch patroon te klikken

 

10 REACTIES

 1. Goedemorgen!
  Sterke tekst…..ik heb me heel lang slachtoffer gevoeld!
  Meer en meer laat ik los!! Namaste xx

 2. “Vergeet niet broeders en zusters dat je overtuigingen en je emoties de sterkste krachten zijn waarmee jullie je eigen leven op aarde vorm kunnen geven.”

  “Onthoud altijd het gezegde: je bent wat je denkt, je denkt wat je voelt en je voelt wat je denkt.”

  http://www.tsuki.org/jerutalk4.htm

  • @Aart,

   Dank je wel naar de verwijzing… zet even de puntjes op de i …. 🙂

   Doet me denken aan een puzzelstukje wat ik jaren geleden mee kreeg van een lieverd…
   Wat voel ik..wat zie ik….wat denk ik?

   Ik heb het vertaald naar: wat ik voel is echt, wat zie ik er dan voor een plaatje bij…en hoe wordt deze vertaald door mijn hersenen…. want ik zie mijn hersenen als een vertaal centrum… en ik doe dit vanuit mijn Hart… zodat het zuiver blijft…. is even goed trainen en focussen. maar voor mij werkt het… ik lees even verder… met die link van jouw…. heel interessant… dank je wel.

   Liefs, Henriëtte <3 xxx

   • @Henriëtte, ik . even met je mee.

    “Je onderzoek naar emoties begint met de vraag ‘komt wat ik nu voel uit de werkelijkheid van dit moment of uit mijn denkwereld?

    Komt het uit wat ik hier nu met mijn zintuigen ervaar, of komt het uit herinnering?’

    Herinnering is niet de realiteit. Het kan wel zo lijken vanuit je denken, zowel bewust als onbewust, maar het is een artificiële werkelijkheid, net zoals een film dat is.

    Als je naar de film gaat dan lijkt het of er van alles gebeurt, maar loop je naar het filmdoek dan zie je dat het slechts lichtflikkeringen op een wit vlak zijn. Er is daar geen mens te zien. Wat je ziet is niet echt. Daarbovenop is het ook nog zo dat de acteurs tien miljoen dollar krijgen om hun ogen te laten wateren voor een camera, terwijl ze doen alsof ze verdriet hebben. En dan huil jij een echte traan.

    En de traan is echt, maar de oorzaak ervan is beslist niet echt. Dat de traan echt is, bewijst dus niet dat wat er op het scherm gebeurt ook echt is. In de verste verte niet.

    Veel mensen maken die vergissing.

    Ze zeggen ‘Ik voel het, dus het is echt’. Wat je voelt is echt, maar de bron ervan is niet echt. En dat is een groot verschil.

    Bij het opkomen van een emotie ondergaat je lichaam een aantal chemische veranderingen. Je hart slaat langzamer, of juist sneller, er kan van alles in je lichaam gebeuren. En dit gebeurt in het nu, in het moment.

    Maar de werkelijk relevante vraag is: wat veroorzaakt dit? Gebeurt het omdat ik bewust of onbewust van binnen in de film zit, en ik daardoor geloof dat er iets gebeurt wat niet werkelijk gebeurt? Of wordt het veroorzaakt door de werkelijkheid van dit moment?

    Deze vraag zal je jezelf telkens opnieuw moeten stellen.

    En je zal ontdekken dat je emoties eigenlijk altijd uit je innerlijke film komen, uit je denkwereld.”

     • @Lia, ja die Jeru was me er 1tje.

      Zo`n simpele universele werkzaamheid en toch zo zeldzaam als hij bij de mens volledig geleefd wordt.

      Ik zou er bijna verdrietig van worden.

      Oh nee, verdriet bestaat in de realiteit niet.

      Ben ik toch weer niet het slachtoffer van het denken.

      Denk het niet.

      Al ben ik dol op slachtofferschap, ik krijg dan bij anderen heel veel voor elkaar, al is het maar aandacht.

      Aandacht geeft me het gevoel dat ik gewenst ben.

      He jakkie, nou ben ik wel heel ver van de realiteit.

      Inderdaad Lia, het is zooooo mooi uitgelegd, de mens zou er bijna van op http://www.tsuki.org/jerutalk5.htm zou klikken.

      • @Aart, wat ik mis in deze verhaaltjes is het begrip van waarom dat nou zo allemaal is gekomen. Ik kan me voorstellen dat het dan binnen dit gedachtengoed als ‘ingewikkeld’ zou kunnen worden bezien.
       Alleen ben ik bang dat voor de gevoeligerds onder ons het waarom wel van belang is, omdat ik heb gezien dat als je niet beseft waarom het er zit, je het ook niet achter je kunt laten. Als je gevoelig genoeg bent, blijft dat terug komen. Sommigen gaan dan maar accepteren dat dit gewoon is zoals het is of vinden manieren om er mee om te gaan, zodat het niet meer met ze doet. Maar da’s een gemiste kans denk ik.

    • @Aart,

     Ja Aart,

     dat heb ik er ook uit begrepen… en dat klopt ook exact! 😀

     Ik ben alles wat ik als een eekhoorn heb verzamelt onderweg aan info= licht… aan het verwerken en een definitief plaatsje aan het geven…en ik verwoord het dan in mijn eigen taal zeg maar… op mijn manier zoals het bij mij past als geheel.
     Juist omdat ik het gevoel als geheel wel allemaal heb begrepen…maar de JUISTE woorden vinden…was mijn opdracht… omdat de juiste woorden… mijn waarheid en mijn deel die ikzelf beloofd heb bij te dragen moeten kloppen met al wat er is… op basis van gelijkwaardigheid… en daarom lees ik alles na… en controleer alle woorden zodat het zuiver blijft. En daarom lieve Aart, ben ik o.a jouw zeer dankbaar voor je bijdrage 😀 en je doet het op een lieve en leuke manier… ik waardeer je… en ik leer ook van jouw… dus mijn dank! 😀

     Liefs, Henriëtte <3 xxx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in