DELEN
Indonesie_hout kappen

Aartsengel Michaël, gechanneld door Katerina Karanika

De Wet van Goddelijke Liefde en Eenheid

Indonesie_hout kappen

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De Wet van Goddelijke Liefde en Eenheid is een kosmische wet, net als de Wet van Energie, en beheerst het scheppingsproces op alle niveaus en alle frequenties van het bestaan. Goddelijke Liefde is de scheppende energie en de kosmische lijm die alles wat Is met elkaar verbindt in vormen en samenhangen. Ze is de bron waaruit alles ontsprongen is. Ze is jullie bron van afkomst en jullie essentie. Ze is ook de bron en essentie van jullie fysieke realiteit waar diverse soorten bewustzijn met elkaar in harmonie leven en jullie prachtige planeet in stand houden.

Lieve broeders en zusters, schuif de sluiers die je bewustzijn afzonderen opzij en herinner. Herinner je afkomst en je essentie. Herinner de gevoelens van geborgenheid, veiligheid, vrede en liefde die voortvloeiden uit je weten dat je deel uitmaakte van alles wat Is. De bergen, de rivieren en de zeeën maakten deel uit van  je zelfbewustzijn.

Ooit wist je dat zij je familie waren en deel uitmaakten van je fysieke lichaam. Je eerde ze zoals je je broeders en zusters of je vader en moeder eerde. Je vroeg hen om hulp als je ziek of uit balans was. De bomen, de planten, de bossen en alles wat daar leeft boden hun schaduw, voedsel en medicijnen om je fysieke lichaam in leven te houden. Ooit waren ze je broeders en zusters voor wie je respect koesterde.

Ooit deelde je je leven met de dieren in het water en op het land. Je toonde je respect voor hun kracht en territorium en zij respecteerden altijd je eigen territorium en je eigen behoeftes. Ze offerden uit liefde hun leven voor jullie en dienden graag als voedsel voor jullie fysieke omhulsel.

Ooit leefden jullie, children of love in volmaakte harmonie met elkaar omdat jullie de goddelijke liefde voelden als iets net zo vanzelfsprekend als de lucht die jullie ademden. De Wet van goddelijke liefde zit in jullie DNA gecodeerd. En niet alleen in jullie DNA maar ook in het DNA van alles wat deel uitmaakt van jullie fysieke wereld, jullie moeder aarde en onze prachtige zuster Gaia.

Het wordt weer tijd, vrienden dat jullie deze code op nieuw activeren. Onze geliefde Gaia, lijdt aan ondragelijke pijnen. Jullie persoonlijkheid die afgescheiden van jullie essentie functioneert en jullie ego die haar woordvoerder is geworden zijn de mooie planeet aan het martelen en te verwoesten.rook

Jullie kappen uit hebzucht naar materialistische bezittingen haar bossen, jullie halen essentiële mineralen en andere grondstoffen uit haar lichaam om jullie leefstijl in stand te houden, jullie vissen haar zeeën leeg en jagen op haar prachtige bewoners uit het dierenrijk om jullie overmatige behoefte aan voedsel te bevredigen. Jullie oude broederliefde voor de medebewoners van de planeet is vervangen door angst.

Angst is de drijfveer voor het opjagen en doden van velen van  jullie broeders. Wat is eigenlijk angst broeders en zusters? Angst is niets meer of minder dan het gebrek aan liefde. Angst is het gevolg van jullie afgescheidenheid en jullie illusionaire bestaan. Deze angst vrienden, dreigt jullie gastplaneet te vernietigen.

Gelukkig laat onze geliefde dochter zich niet zo gemakkelijk klein krijgen. Samen met jullie zielen op een hoger bewustzijnniveau dan het dagelijkse, besloot ze om de planeet met al zijn bewoners te redden van de ondergang. Als er geen ondergang meer mogelijk is dan rest alleen maar vooruitgang, vrienden. Stilstaan is niet mogelijk in het echte bestaan. Stilstaan bestaat alleen in jullie driedimensionale bewustzijn van dualiteit.

Jullie besloten om de planeet op te tillen naar de vijfde dimensie en daarmee het oude vertrouwde paradijs op aarde neer te zetten in de stof. Jullie moeder aarde is zichzelf aan het reinigen en haar frequenties aan het verhogen met behulp van het hele planetaire stelsel en de planetaire hiërarchie die deze operatie ondersteunt en mede mogelijk maakt.

De kosmische Wet van Goddelijke Liefde en Eenheid zal in jullie bewustzijn herleven om jullie denken en handelen te sturen. Alles is ooit uit de goddelijke Liefde ontstaan en gezamenlijk vormt dat een Eenheid. Misschien zullen jullie opmerken dat Eenheid een tegenspraak is met de Universele Wet van Polariteit.

Neen, lieve children of love, polariteit en eenheid zijn alleen tegenovergestelde begrippen voor jullie driedimensionale bewustzijn, jullie dualistische programmering, die verschillen nodig heeft om iets te begrijpen. Tracht de begrippen Eenheid en Polariteit vanuit een hoger abstracter perspectief te zien.

De Wet van Polariteit, het Yin en Yang van de kosmos vormt de basis van de existentie. Yin en Yang zijn niet alleen tegengesteld, maar vullen elkaar ook aan en gezamenlijk vormen ze een eenheid. Existentie is evenwicht en balans, lieve children of love. Ieder individu is verschillend, de een is meer Yin, de ander meer Yang, maar als groep en als mensheid kunnen jullie blijven bestaan dankzij het evenwicht tussen de Yin- en Yangcomponenten.yin-yang-boom

Vergeet niet, vrienden, dat Yin nooit kan bestaan zonder Yang en andersom ook niet. Jij, zuster, als overheersend Yin-individu bestaat je alleen dankzij een Yang-component dat zowel in jezelf als buiten jezelf aanwezig is. De balans tussen Yin en Yang is bepalend voor je gezondheid, je welzijn en je spirituele groei. Onze geliefde Gaia (moeder Aarde), is zowel Yin als Yang geladen en het evenwicht tussen beiden bepaalt haar Zijn en manifestatie.

Jullie driedimensionale bewustzijn met het ego als woordvoerder heeft een onverzadigbare behoefte om te oordelen. Oordelen brengt orde aan in het denken, het geweten en het handelen. Door te oordelen kan het driedimensionale bewustzijn een lijst maken van wat wel mag en wat verboden is. Handelen is vervolgens simpel. Je volgt de regels en je wordt beloond of je overtreedt de regels en je wordt daarvoor gestraft.

Lieverds, zien jullie in dat het driedimensionale bewustzijn veel op het denken van kinderen lijkt? Kinderen, jullie mensenkinderen, hebben wel behoefte aan duidelijke regels, maar jullie, de ouders en de volwassenen toch niet? Jullie zijn meesters, lieve broeders en zusters. Meesters die de weg kwijt zijn en in een donker bos gevangen zitten.

Ga eens stilstaan bij jezelf. Laat je gedachten komen en gaan totdat de rust in je denken is weergekeerd. Kijk naar binnen en zie de meester, het goddelijk kind dat je in essentie bent. Alle andere gedachten die in je opkomen, laat ze komen en weer gaan… Houd die ene optie alleen voor ogen en voel. Voel onbevreesd alles wat er in je opkomt. Laat je tranen de vrije loop. Veroordeel je gevoelens niet, plak er geen etiketjes meer op, maar voel ze. Alleen je gevoelens zijn in staat om je uit de driedimensionale gevangenis te bevrijden. Alleen je gevoelens kunnen de herinneringen aan je essentie oproepen. Alleen je gevoelens kunnen je bij het ‘weten’ brengen.

Jullie vertellen elkaar dat kennis ‘weten’ is, maar dat is een misvatting.

Voelen is weten, lieverds.

Jullie logica is een denkfunctie. In het driedimensionale bewustzijn wordt de logica gevoed door het dualistische kader van de gedachten. In het vierdimensionale en vijfdimensionale bewustzijn wordt de logica gevoed door de intuïtie, het intuïtieve weten waar je alleen via je gevoel toegang toe krijgt.

Vanuit de driedimensionale logica zijn de begrippen polariteit en eenheid onverenigbaar, terwijl de begrippen polariteit en dualiteit hetzelfde zijn.

Lieve broeders en zusters, polariteit is niet hetzelfde als dualiteit. Dualiteit is een programmering van het bewustzijn en het denkvermogen terwijl polariteit te maken heeft met de energetische lading der dingen. Alle vormen van bewustzijn, dat van de mineralen, de planten, de dieren, de mensen, de engelen en de Meesters zijn afkomstig en doordrenkt van Goddelijke Liefde en Eenheid.

Eenheid staat nooit op zichzelf. Eenheid is het gevolg van het evenwicht van afzonderlijke kosmische energieën, die met elkaar in een eenheid zijn verenigd en Gods schepping manifesteren. Alles wat Was, wat Is en wat ooit Zal Zijn gehoorzaamt de Kosmische Wet van Goddelijke Liefde en Eenheid.

De Goddelijke Liefde is de kosmische lijm, de magnetische kracht, die alle elektronen en fotonen met elkaar verbindt en daarmee een nieuwe schepping manifesteert. Door de werking van deze wet is jullie planetaire stelsel, jullie universum, jullie melkwegstelsel en de kosmos geschapen. Door deze Wet wordt de schepping voortgezet en zal eeuwig doorgaan.

Vernietiging bestaat op geen enkele niveau. Vernietiging is onmogelijk. Er bestaat alleen verandering. Wat jullie vernietiging en dood noemen is slechts verandering. Verandering houdt enkel een nieuwe verhouding in en een nieuw evenwicht van de delen van het geheel.

Planeten en zonnen sterven net als planten, dieren en mensen. Dat is optische illusie, lieve children of love. Niets sterft. Alleen de oude structuur sterft en gaat over in een nieuwe vorm en structuur. Een planeet die sterft voor jullie microscoop wordt op nieuw geboren in een nieuwe gedaante in dezelfde of in een ander melkwegstelsel in de kosmos. Goddelijke liefde Is en jij broeder of zuster Bent en Wij houden onvoorwaardelijk van jullie omdat we met elkaar eeuwig verbonden zijn door dat wat Is.

Ik ben,

Michael

Gechanneld door Katerina Karanika, www.thechildrenoflove.org

(via deze website kunnen ook vragen aan Michaël worden gesteld!)

Bewerkt door Petra Maartense, www.happyview.info

4 REACTIES

 1. bedankt voor het plaatsen en vertalen van AartsEngel Michaël, ik lees het met tranen in mijn ogen en is een bevestiging van wat ikzelf al jaren zeg en over praat met mensen. ik vind het prachtig!
  Even prachtig vind ik de bovenstaande reacties hierop!fijn zoals hier altijd gedeeld wordt in alles…allen bedankt..

  liefs, Henriëtte

 2. Fijn om te lezen Antoinette.

  Ik heb op je website zitten lezen en ik heb bewondering voor je (overlevings)kracht.
  Je hebt hele rake dingen gezegd over je gevoelens en jeugd, heeft mij ook geraakt, dank je wel.

 3. Om eerlijk te zijn heb ik het bovenstaande artikel niet gelezen, maar alleen uw reactie.

  Bij deze prijs ik uw kwetsbaarheid mooi mens, openheid gevend vanuit het hart, waarbij de essentie van uw woorden centraal staat.

 4. Dit artikel sluit perfect aan bij wat er gisteren zoal besproken is. Ik kan hier alleen maar aangenaam verwonderd over zijn.
  Overigens zou ik hier nog willen toevoegen dat ik veel tranen geplengd heb na de ontwikkelingen in de discussies van het gisteren gepubliceerde artikel. Alles heeft helend op mij ingewerkt, enerzijds door diep verdriet dat loskwam, door visualisaties over mijn jeugd, waarin ik mijzelf als kind zijnde in mijn nu volwassen armen opnam en meenam uit dat wat zo miserabel was. Ik kon vergeven en heb om liefde gevraagd voor allen, zichtbaar of onzichtbaar aanwezig, die mij zoveel pijn gedaan hebben.

  Het kind rende even later gelukkig en blij rond in het huis waarin ik woon, sinds december 2011, hier in Noorwegen.

  Lieve groet aan allen die gereageerd hebben op mijn reactie, ook de schrijver van het artikel: allen hebben allen bijgedragen tot dit wonderlijke gebeuren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in