kosmisch weerbericht-vrede

A new dawn is rising: een nieuwe dageraad breekt aan en biedt ons de kans te kiezen voor liefde en vrede. De veranderingen zijn heftig. A new dawn is rising, al moeten we er nog even op wachten. Het is o zo belangrijk om onze eigen rol hierin te onderzoeken, om te blijven vertrouwen, ons eigen handelen en oordelen te onderzoeken en vooral ook om van binding naar verbinding te gaan. Als we ons zelf vertrouwen kunnen we ook de ander weer vertrouwen, dat is wat nodig is. De mens aan de leiding verandert niet, wij kunnen dat alleen maar zelf doen. Astrologie helpt ons om op een nieuwe manier naar de dingen te kijken en van daaruit ook op een nieuwe manier te handelen. Zoals Einstein al zei: We kunnen het probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Niet om te pesten

De geschiedenis lijkt zich zelf te herhalen, zowel persoonlijk als collectief. Saturnus speelt daarin een belangrijke rol. In 28 jaar loopt deze planeet door je horoscoop en komt dus rond je 28e en 56e op de positie waar hij stond tijdens je geboorte. De Saturnus-terugkeer noemen we dat en de invloed is ongeveer zo’n twee jaar werkzaam. Bij een Saturnus-terugkeer voelen we de drang de balans op te maken. We spreken tegenwoordig niet voor niets over het dertigersdilemma. Ben ik echt op eigen benen gaan staan? Hoe is de relatie met mijn ouders? Wil ik kinderen met deze partner? En ook rond je 56e dringen zich levensvragen op. Wat wil ik verder? Heb ik verantwoordelijkheid genomen voor mijn keuzes? Wat heb ik geleerd in mijn leven en ben ik wat wijzer geworden? Het zijn de jaren des onderscheids, zoals dat vroeger zo mooi werd genoemd. De geschiedenis herhaalt zich, niet om te pesten, maar om te kijken hoe we gegroeid zijn. Saturnus is de heer van karma, het blijft terugkomen, tot we leren om de dingen op te lossen met de wijsheid (ook Saturnus!) van het hart!

Pluto, god van de onderwereld
Pluto, god van de onderwereld

Erfenissen van het verleden

In mijn vorige artikel heb ik geschreven over de activatie van ons celgeheugen door Pluto. Pluto staat tegenover de plek waar hij ontdekt werd en roept oude opgeslagen angsten op van 1913 en 1939. Ervaringen vanuit het familiesysteem liggen opgeslagen in het celgeheugen en bepalen op een bijna dwingende manier je gedrag. Onbewust ben je loyaal aan je familiesysteem. We zien dat bij veel allochtone jongeren die maar niet kunnen integreren. Onbewust zijn ze loyaal aan hun geboortegrond van hun voorouders. Het is belangrijk om ons bewust te worden van hoeveel invloed onze voorouders en gebeurtenissen uit het verre verleden hebben op ons leven van nu. Wanneer we systemisch gaan kijken naar problemen, worden we ons bewust van die enorme invloed van die erfenissen kunnen er ook echte veranderingen plaats gaan vinden. Anders blijft het zich herhalen. Socrates, de grondlegger van de westerse filosofie zei het al: “Onwetendheid is de bron van alle kwaad.”

Democratie is een kwetsbaar goed

Gelukkig leven we in een land waarin we individueel keuzes kunnen maken. Het is nog niet zo lang geleden dat ook in West-Europa de familie-eer de belangrijkste dwingende factor was in het leven van de mensen. Maar de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, leidt ook tot versplintering, afgescheidenheid en angst. We zien dat terug in de uitslagen van de afgelopen verkiezingen. Daarom is democratie zo kwetsbaar, juist omdat er ruimte is voor zoveel meningen en uitingen. Mensen die zich niet gehoord voelen, gaan kiezen voor een sterke leider, waarvan ze verwachten dat die het wel oplost. Dat kan nooit zonder het uitkiezen van een zondebok. Er wordt verwarring gezaaid en angst, waardoor we onze naasten niet meer vertrouwen. En dat is het moment dat het gevaarlijk wordt. Dus blijven we trouw aan onze kwetsbare democratie en vertrouwen? Of zwichten we vanuit angst voor de schijnveiligheid van een sterke dominante leider? Socrates voorzag al moeilijkheden en zei: “Hoe geweldig ook een democratie, het is een opstap is naar een dictatuur. Als we niet opletten, gebeurt het voor onze ogen, zoals in Turkije bijvoorbeeld.

Everything comes back to you

Vanaf 21 december 2017 gaat Saturnus in zijn eigen teken Steenbok lopen. Pluto staat daar al sinds 2008, het jaar van de bankencrisis. Pluto haalt alles wat verborgen is naar boven. Op collectief en op persoonlijk niveau. Pluto de grote zuiveraar, gaat over macht en onmacht, manipulatie en geheimen. Steenbok gaat over regeringen, banken, instituten en is de heer van karma. Saturnus voelt zich thuis in zijn eigen teken en gaat orde op zaken stellen in de veranderingen die Pluto heeft veroorzaakt. Het is een bouwer, zal alles aanpakken om dingen goed en onderbouwd te regelen. Houdt van duurzaam en laat zich niet snel om de tuin leiden. Saturnus staat ook voor het geweten. Alles wat nog niet zuiver is, komt terug. Het zal wellicht nog niet makkelijk worden, maar dit is nodig om alle oude niet werkende patronen te doorbreken. Ook van 1989 tot 1992 liep Saturnus ook door eigen teken Steenbok. De Berlijnse muur viel en er kwam een einde aan de koude oorlog. De spanningen die er nu zijn, doen denken aan die tijd. Tijd om de balans op te maken, ook collectief bij deze Saturnus-terugkeer. Het leven is geen cirkel, het is een spiraal, zoals een DNA-spiraal. Steeds komen de dingen terug, niet op dezelfde manier, maar in een andere gedaante. Dat biedt ons de mogelijkheid er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan, op collectief en persoonlijk niveau.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Wedergeboorte

Enige tijd geleden ging ik naar een toneelstuk over Jeanne d’Arc. Een oud verhaal in een nieuwe context. Regisseur Theu Boermans zag in het verhaal van Jeanne d’Arc een vergelijking met jongeren die nu radicaliseren. Een prachtig stuk, maar het eindigde anders dan het werkelijke verhaal: niet op de brandstapel. Ze keek in de ogen van haar vijand en was niet meer in staat om te vechten. Ze leek wakker te worden uit een boze droom. De boodschap is duidelijk: Wanneer je in de ogen kijkt van de ander (de ‘vijand’) word je weer mens. Wellicht staan we ook nu voor een wedergeboorte, zoals na de duistere Middeleeuwen de Renaissance begon. We hebben er één van de mooiste boeken van de westerse literatuur aan overgehouden: De Goddelijke Komedie van Dante. Zijn boek is niet alleen een geschiedenis van zijn tijd, niet alleen een schets van de hel, het vagevuur en het paradijs, maar ook een metafoor voor de menselijke levensweg. De eerste twee verzen van zijn boek lijken me voor iedereen herkenbaar:

Op ’t midden van ons levenspad gekomen,
Kwam ik bij zinnen in een donker woud,
Want ik had niet de rechte weg genomen.

Rondom mij dicht en doornig kreupelhout;
Ik kan niet zeggen hoe het mij bezwaarde,
Nu de herinnering mij weer benauwt.

Dante begint zijn tocht door de hel
Dante begint zijn tocht door de hel

Vrede begint bij onszelf

Dante ging die weg en daagt ons uit hetzelfde te doen. De redding komt niet van een leider, de paus van engelen of wie dan ook. De redding komt uit jezelf. We worden de komende periode daartoe uitgedaagd, want de Noordelijke Maansknoop loopt tot november 2018 in Leeuw. Dat vraagt om innerlijke leiding nemen, creatieve oplossingen bedenken en streven naar het evenwicht van mannelijk en vrouwelijk buiten en binnenin jezelf. Doen we dat niet dan blijven de projectiemechanismen de regels bepalen. Je daarvan bevrijden, begint bij jezelf. In een tijd als deze is het een uitdaging om jezelf af te vragen welke plek vrede in jouw leven inneemt. Stel jezelf deze vragen op een eerlijke manier. Heb je vrede met je leven, je partner, kinderen, ouders, broers en zussen, je werk, je huis, je lijf? Als er vrede in je hart komt, ben je in staat om die ook in de wereld om je heen te zien en hoe liefde en vrede soms tegen de verdrukking in ontkiemen, groeien en bloeien. Er gebeuren ook zulke mooie fantastische dingen op deze aarde. En juist deze tijd, in crisis, hoe moeilijk ook, komen mensen tot elkaar, ontdekken ze hun waarden en gaan er de straat voor op. Ervaren dat veiligheid niet een algemeen goed is en er zorg moet zijn voor elkaar. Er komen er allerlei nieuwe duurzame uitvindingen, ontstaan er prachtige initiatieven en bewustzijn dat we willen kiezen voor liefde, voor WIJ. We hebben Pasen gehad, de lijdensweg, de Hemelvaart en nu Pinksteren, het feest dat de nieuwe mens geboren wordt. A new dawn is rising, als je door de sluiers heen kan zien.

Heb het goed samen en laten we er iets moois van maken,
Yvonne

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

4 REACTIES

  1. Herkenning, dank hiervoor. Er komt een spannende tijd aan!
    Warme groet, Inna.