voelen

Is het een egoïstische daad of een vanzelfsprekendheid wanneer je jouw leven leidt vanuit bezieling, hartsbewustzijn en je gevoel? Wat is erger: nee verkopen aan de ander of keihard nee zeggen tegen jezelf? Kiezen voor zelf is niet altijd zo gemakkelijk en vanzelfsprekend als het lijkt. Om bewust voor jezelf te kunnen kiezen heb je de nodige uitdagingen ondergaan en met vallen en opstaan iedere keer de stap gezet om dichterbij jezelf te komen. Dichterbij jouw kern, dichterbij datgene wat goed voelt, ondanks dat dit betekent dat je de ander teleurstelt.

Scheiding gevoel en denken

Deze struggle gaat van start vanaf het moment dat je als mens door jouw omgeving onderwezen wordt dat er niet zoveel aandacht gehecht dient te worden aan datgene wat er gevoeld wordt. De afscheiding gebeurt; het denken komt centraal te staan en het voelen wordt teniet gedaan. Dat wat er gezien kan worden, is dat wat bestaat. Wat je voelt, dat doet er niet toe!

Jonge kinderen

Bij de meeste jonge kinderen kan je zien hoe onbevangen ze naar de wereld kijken en vooral hoe het voor hen heel natuurlijk is om datgene wat ze voelen en ervaren toe te laten. Ze volgen hun gevoel, hun hart, zonder erbij stil te staan of dit wel mag of kan. Ze geven uiting aan datgene wat in hen opkomt. Zijn ze blij, laten ze het zien, zijn ze verdrietig, dan wordt dit ook getoond. Jonge kinderen bij wie de afscheiding van zelf nog niet heeft plaatsgevonden, denken heel vaak in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat wanneer ze iets nieuws aan het uitproberen zijn, ze het blijven proberen totdat het ze lukt. Ze geven niet gemakkelijk op, vergeleken met hun volwassen ‘tegenstander’. Jonge kinderen functioneren conform de trilling vanuit hun hart!

Gevolgen afgescheiden te zijn van zelf

Op zeer jonge leeftijd worden kinderen al geconfronteerd met omgevingsfactoren die bepalen hoe ze zich dienen te gedragen en te reageren. Kinderen die al op jonge leeftijd geconfronteerd worden met traumatische ervaringen maken zich een overlevingsstrategie eigen om zich staande te kunnen houden. Te denken valt aan: zich zo stil mogelijk houden om hun ouders zo weinig mogelijk tot last te zijn, het niet uiten van hun gevoelens, het niet delen wat in hun innerlijke en uiterlijke wereld gebeurt of juist datgene te doen wat van hen verwacht wordt om te kunnen overleven. Dit ten koste van hun zelf, wat later in het volwassen leven tig van andere problemen met zich meebrengt zoals: moeite hebben met vertrouwen van de ander, moeite hebben met het toelaten van de ander, moeilijkheden ervaren aangaande het kunnen ontvangen en geven van liefde, moeite hebben om besluiten te nemen, eindeloos piekeren en situaties heroverwegen, de angst om zich te binden, de angst om verlaten te worden, zich niet waardig voelen, zich niet gehoord noch gezien voelen enz., enz. Het ontwikkelen van verslavingen, psychische instabiliteit en het ontwikkelen van stoornissen op verschillende gebieden is dan een reëele mogelijkheid.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Wat zegt je gevoel?

Afgescheiden zijn van zelf door jezelf niet te mogen zijn en jouw gevoel niet ten volste te kunnen toelaten in combinatie met traumatische ervaringen, bemoeilijkt het proces tot het opbouwen van een evenwichtig leven. Daarbij wordt de drang aangewakkerd om veelal bevestiging buiten jezelf te zoeken. Emotionele afhankelijkheid komt ook vaak om de hoek kijken. Je cijfert jezelf weg, je gaat tegen jouw gevoel in, ondanks dat dit niet fijn voelt, om je toch gezien, gehoord en gewaardeerd te voelen. Het maken van keuzes in jouw leven gebeurt niet vanuit het hart, wanneer je in zo’n staat van zijn bent. Met als gevolg dat je geconfronteerd wordt met resultaten waar je niet blij van wordt. Het geeft geen voldoening en het gaat op den duur zelfs tegenstaan. Jouw ziel roept om de wending te maken: van jouw denken, jouw overlevingsstrategie, naar jouw hart, jouw gevoel. Van belang is om iedere keer bij het nemen van een belangrijk besluit of het veranderen van jouw leven, jezelf af te vragen wat jouw gevoel zegt, wat zegt jouw hart en vervolgens koers te varen op datgene wat het gevoel en het hart aandragen.

Zielsplan

Voordat je geboren wordt, heeft jouw ziel in overeenstemming met jouw zielsplan en jouw bijbehorende zielsmissie, gekozen waar te incarneren. Hetzelfde geldt voor de te ervaren uitdagingen, levenslessen en omstandigheden. Een ziel wil in de essentie zijn en groeien. Dus het gegeven dat je nu op aarde vertoeft heeft een reden en is dus geen vergissing!

Bewustwording

Naarmate je meer bewust wordt dat je iedere dag de keuze kan maken anders met jouw omstandigheden om te gaan, kan je ook bepalen anders naar jouw uitdagingen te kijken. Je kan jouw pijn en de narigheden die je hebt meegemaakt, omzetten in kracht. Het vereist wel enige moed en lef om het verleden onder ogen te kunnen zien en vervolgens bewust het besluit te kunnen nemen om te willen helen. Het helen van de innerlijke kindstukken geeft bevrijding aan zelf, het heelt de lijnen van de voorouders en het vereffent het pad voor de toekomstige generatie. Kiezen voor jezelf maakt het mogelijk dat nieuwe kansen en mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Het maakt dat je jezelf waardig genoeg vindt om interacties aan te gaan die resoneren met jouw gevoel en dus jouw hart.

Kiezen voor zelf is een vanzelfsprekendheid die je vanuit liefde voor jezelf doet. Alles wat niet met het hart resoneert, mag geweigerd worden. Een ieder die vanuit hartsverbinding in contact met jou staat, respecteert, waardeert, accepteert en juicht juist toe dat je jouw hartsverlangens waarmaakt.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

6 REACTIES

  1. Iedere keer als ik voor mijzelf wil kiezen, en mijn keuze kenbaar maak, word er soms uren op mij ingepraat en dan heb ik niet de kracht om hier tegen in te gaan. Er word op mijn gevoel ingepraat. En gezegd dat ik een egoïst ben, als ik voor mijzelf zou kiezen.Hoe kan ik mijzelf losmaken? Ik vind dit echt echt heel moeilijk.

    • Dag Rina, wellicht is het de moeite waard, om te proberen om niet in discussie te gaan dus niet te gaan verantwoorden waarom je iets doet. Indien nodig geef je het aan en start er vervolgens een gesprek om je van mening te doen veranderen gewoon niet op in gaan! Eng in het begin, maar door het te doen merk je dat het wel werkt. Je kunt het!

  2. De afscheiding gebeurt; het denken komt centraal te staan en het voelen wordt teniet gedaan. Dat wat er gezien kan worden, is dat wat bestaat. Wat je voelt, dat doet er niet toe!.

    Dit is zo waar!
    Daar zouden we allemaal eens wat meer bewustwording in mogen en moeten krijgen.

    Mooi geschreven!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in