Er rijzen veel vragen over “De Kinderen van de Kristalvibratie,” maar er is op dit moment heel weinig informatie beschikbaar over het onderwerp. Voor ik de weinige informatie die ik heb met u deel, denk ik dat het belangrijk is te benadrukken dat we allemaal voorzichtig moeten zijn om niet verstrikt te raken in etiketten, categorieën en “speciaalheid”. Het is een feit dat alle kinderen speciaal zijn, alle wezens zijn immers speciaal. Hoewel we de termen “Indigo Kinderen“en “Kristal Kinderen” gebruiken om ons te helpen als referentiepunten voor de versnelde evolutie van de mensheid, zijn er geen absolute regels, of tests uit te voeren om te bepalen in welke categorie een bepaald kind valt. Het beste advies dat ik kan bieden is te zeggen: Vertrouw op je eigen intuïtie aangaande de vraag of jij dan wel je kind een Indigo of een Kristal is.

Het eerste vermoeden dat ik had over “De Kinderen van de Kristalvibratie” kreeg ik op 03 november 1998. Een goede vriendin, Claudia Smith, vroeg me te mediteren voor een speciaal kind, een nieuwe ziel die geboren wilde worden, maar er leek wat aarzeling te bestaan rond zijn geboorte. Hieronder volgt de informatie die ik toen schreef:

“Dit is niet slechts één ziel, maar een groep van zielen die zich de Ene dienen te herrinneren. De aarzeling is vanwege het moment. De Moeder, Goddelijke Vrouwelijke, heeft gewacht op het moment waarop velen van ons zijn ontwaakt tot onze Goddelijke erfenis. Dit ontwaken is het “wij”, het aantrekken en het toestaan. Deze kosmische wezens, die zeer verschillend zijn, moeten worden verwelkomd. Er moet een ceremonie worden gehouden, om deze Enen uit te nodigen in een energie van Vrede, Harmonie en het “wij” van de Kosmische Familie. Ze moeten terecht komen in zorgvuldig uitgezochte families die hen zullen grootbrengen in dit “wij”. Ze moeten geen persoonlijke pijn en lijden doormaken omdat hun natuur daar eenvoudig niet op voorbereid is. Eerder is hun rol als inleiding op het nieuwe paradigma van het oplossen van problemen. Er zal meer komen, maar voorlopig moeten wij ceremonie houden om hen uit te nodigen en welkom te heten en ze daarbij te verzekeren dat er een plaats voor hen wordt bereid waar zij in harmonie met al het leven op deze planeet volwassen kunnen worden. Hun opdracht is hun boodschap te verspreiden, wat evident is in de aard van deze wezens.”

Kort daarna – op 11/11/98 om precies te zijn – las ik over de Groep-channeling in Sudbury, Ontario, waarin de nieuwe “Kinderen van de Kristal Vibratie” werden genoemd, en ik was er vrij zeker van dat het hier om precies dezelfde kinderen ging als waar ik over had geschreven.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Hieronder enige uitspraken van de Groep over deze kinderen:

“ We zullen snel resultaat gaan zien van al ons harde werk in de reflecties van onze kinderen. We hebben nu de veiligheid gecreëerd voor de volgende kinderen van de Kristalvibratie, en ze zullen spoedig in ernst beginnen te komen. Gezien we ons eigen ascensieproces kiezen, zullen velen van ons onze eigen kristallijne structuren binnen onze biologie vormen.

“Er zal nog veel informatie volgen over de kristallijne structuur en de kinderen van de Kristalvibratie. Zij zijn immers de dragers van de nieuwe vibratie van de planeet. Zij dragen ook de volgende belangrijke stap naar wat we het lichtlichaam hebben genoemd, dat is een terugkeer naar dezelfde etherische lichamen waarin we oorspronkelijk kwamen … “

Het is duidelijk dat deze kinderen van de Kristalvibratie een zeer veilige plek nodig hebben om de zaden die deze energie dragen in te brengen.  De groep vraagt ons, dappere strijders, deze kinderen te beschermen, ze te bewaken, ze te koesteren, en de planeet voor ze veilig te maken. Dit is wat we waren overeengekomen, en door dit te doen zal onze biologie beginnen te veranderen naar de kristallijne structuur en zullen we ons aansluiten op het net dat ons verbindt aan alles.

Deze kinderen van de Kristalvibratie zijn een veel gevestigder energie (dan de Indigos). Zij zijn hier niet om nieuwe paradigmas te creëren, of om oude paradigmas van zich af te schudden, en ze hebben niet de behoefte de structuren om hen heen te herindelen. Wat ze inbrengen heeft eerder te maken met zaden van de biologie en het begin van deze verschuivingen.

Een paar weken later, op 18 december 1998, ontving ik de volgende boodschap:

“De geboorte van de Kristal Wezens zal zich voordoen na de activatie van het kristallijne net op 20/12/98. Dit woord “kristal” is synoniem met het Christus bewustzijn, maar niet refererend aan een specifieke religie, maar eerder een nieuwe manier van Wezen-Eenheid. Ze maken onderdeel uit van het nieuwe paradigma van het gewenst, verwelkomd en gevierd zijn van ieder kind, om wie ze zijn. Voor conceptie en geboorte moet bewust gekozen worden. Zij zijn de nieuwe energie, het nieuwe paradigma, ze kunnen niet bestaan in de oude energie van concurrentie, patriarchaat en scheiding. Hun ouders zullen mensen zijn die bereid zijn om ouder (of voogd) van een bijzonder kind te zijn en ze te ondersteunen en ze te voeden in hun anders-zijn. Het  Goddelijke Vrouwelijke op de Planeet Aarde fungeert als het ware als verloskundige voor deze zielen door het bijstaan bij het inbrengen van informatie en door het op de juiste plaats op het juiste moment te zijn om die informatie over te brengen aan de gezegende ouder of ouders. De wijsheid opgedaan door degenen die anderen hebben opgevoed, met inbegrip van de Indigo’s, zal helpen bij de opvoeding van degenen die van een andere vibratie zijn. Grootouders zullen optreden als ouderlingen met veel liefde, wijsheid en steun. Conceptie, zwangerschap en geboorte zullen vaak onder unieke omstandigheden plaatsvinden. Niettemin zijn ze geen “oops” baby´s. We herhalen dat er duidelijk volledig bewuste keuze voor alle betrokkenen zal zijn. In overeenstemming met het thema van het “wij”, zal er “informatie uit verschillende bronnen blijven worden verleend. En zo is het … “

Tussen dat moment en de daarop volgende maand april hoorde ik erg weinig over deze nieuwe kinderen. Daarna bracht ik een aantal dagen door met een nieuwe vriendin die in een gesprek het onderwerp bracht op dat van de “avatar” baby’s, zoals ze ze noemde. Ik onderbrak haar en vroeg haar uit te leggen wat ze bedoelde, omdat zelfs ik enthousiast begon te worden. Deze vrouw is een “netwerker “, en een deel van wat ze doet is om te helpen nieuwe frequenties in te brengen en ze in het planetaire netwerk te verankeren. Vervolgens vertelde me dat ze op 20 december 1998 een aantal nieuwe baby’s heeft overgebracht die ze de avatars noemt. Volgens haar hadden het er 12 moeten zijn, maar kwamen er slechts 11 omdat het lichaam van één van de moeders nog niet gereed was. Ze vertelde me dat ze een als het ware een ceremonie had uitgevoerd, om hen in te brengen, en dat hun energieën gedurende een paar weken om haar heen waren. Ze verklaarde ook dat ze rond 21 maart 1999 de baarmoeder ingingen, wat betekent dat ze rond het nieuwe millennium geboren zouden worden. Ze zei verder dat de ouders (of ouder) volledig bewust keuzes over deze geboorten hadden gemaakt, en dat vaders niet “noodzakelijk” waren, hoewel ze deel hadden in de besluitvorming, voor zover zij aanwezig waren.

Ik geloof dat deze Wezens die zij “de Avatars” noemt, zijn wat de groep “verkenners”, of “voorlopers van grotere aantallen kinderen die uiteindelijk zullen worden geboren met vol Christusbewustzijn” (de kristalvibratie) noemt. Merk op dat de verankering van de energieën van deze kinderen plaatsvond op 12/20/98. Dit komt overeen met wat de Groep de Tweede Golf noemt. Het is mijn overtuiging dat de Tweede Golf slechts een andere uitdrukking is voor de Wederkomst, die naar mijn mening ook overeenkomt met de Terugkeer van Merlia (het Vrouwelijke Beginsel).

Zowel de kinderen als het Goddelijke Vrouwelijke waren in de wacht gezet totdat er een veilig moment was en wij ze naar voren zouden roepen. Het is interessant op te merken dat deze kinderen verwekt werden op 21 maart, omdat dit overeenkomt met het kanaal van de Groep over de terugkeer van Merlia, waarvan ze zeiden die was al lang voorspeld, en een tijd was van het planten van zaden voor de toekomst. Als je bekend bent met deze bijzondere meditatie, zul je je herinneren dat Merlia ieder van ons een kristal (de Gechristendheid) heeft aangeboden. Zo zie je dat deze kinderen een directe afspiegeling zijn van wat er gebeurt in elk van ons, “As within, so without!” En dat is zo´n beetje alles wat ik tot op heden weet over deze nieuwe kinderen!

©  Sharyl Jackson

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in