Home Spiritualiteit De kracht van Verbinding met je Zelf

De kracht van Verbinding met je Zelf

Verbinding met je Zelf

De verbinding met je Zelf

De verbinding met jezelf is de meest belangrijke verbinding die we hebben. En zoals genoemd in voorgaand artikel is deze verbinding ook bepalend voor de verbindingen die we ‘buiten ons’ leggen. Maar in hoeverre zijn we ons werkelijk bewust van ons Zelf en de verbindingen die we met ons Zelf hebben?

Meer en meer verhogen de trillingen op aarde zich, waardoor we ons steeds bewuster worden van de Multidimensionaliteit die we zijn. We weten en voelen inmiddels dat we veel meer zijn dan onze aardse lichamen of persoonlijkheid. Velen zijn zich steeds bewuster aan het worden of al geworden van onze gevoelswereld, gedachtenwereld en energetische innerlijke wereld. Dit zijn de 3-dimensionale en 4–dimensionale velden van ons bewustzijn.

Sommigen echter weten en voelen ook de hogere dimensielagen, voorbij de 3D en 4D, en staan met zichzelf in contact en ook met 5D of hogere bewustzijnsvelden. Dat wat we onze Hoger Zelven of Lichtlichamen noemen. En misschien zelfs nog met veel ‘hogere’ realiteiten die uiteindelijk allemaal behoren bij ons als Goddelijk Wezen in manifestatie.

Oké, je hebt daar dan een stuk bewustwording op, dat je niet alleen je lijf en persoonlijkheid bent, maar dat je ‘groter’ bent, meer bent dan dat. Maar ligt daar dan ook een vorm van bewustzijn op in hoeverre je verbonden bent met al deze lagen? In hoeverre deze hun eigen regisseur zijn, of heb jij als bewuste Ziel de leiding in handen?

Oude lagen en patronen

Omdat we steeds dieper ontwaken in ons bewustzijn worden steeds meer lagen blootgelegd waarvan we lange tijd afgescheiden zijn geweest, of in elk geval geen bewustzijn op hadden liggen. Dat betekent dat deze lagen en velden vaak op 3D en 4D niveau geheel eigen structuren hebben ontwikkeld (vaak overleving of afweermechanismen) om ons staande te houden in de wereld.

Deze velden of lagen van ons Zelf zijn veelal beschadigd en gekleurd en bevatten vele gekleurde zienswijzen, meestal resonerend met pijn, oordelen, oude ervaringen of oude overtuigingen. Niet gerelateerd aan ons steeds verder uitbreidend bewustzijn waarin een veel grotere realiteit van bewustzijn zichtbaar en voelbaar wordt. Dat betekent dat de lagen van bewustzijn die wakker worden vele oude paradigma’s, zienswijzen en ervaringen bevatten die we in een hokje gestopt hebben en gelabeld als pijnlijk, eenzaam, onveilig, etc.

Ook bevatten dergelijke lagen vele oude strategieën van verweer, armoedebewustzijn, afweer, overleven, strijden, reageren en handelen vanuit pijn of gebrek aan overzicht, patronen in ons zelf en met de buitenwereld die resoneren op afgescheidenheid in plaats van Eenheid. En daarmee bevatten ze dus ook een oude manier van verbinding: verbinding vanuit onbewustzijn, resonerend op pijn, littekens en wonden die ergens in je onbewustzijn opgeslagen liggen als alarmerende herinneringen.

Zodra ons bewustzijn zich verder opent en we ons steeds meer bewust worden wat er onder de oppervlakte in ons leeft, komen meer en meer van deze oude patronen naar de voorgrond. Patronen allereerst in onszelf die uitermate beperkend kunnen werken naar ons zelf toe, maar ook naar onze verbindingen in de buitenwereld. Hoeveel patronen en structuren zie je niet die je samen met partner of familie hebt neergezet vanuit onbewustzijn, die eerder beperkend dan bevrijdend werken? Denk aan opvoeding, normen, waarden, overtuigingen, levensvisie, enzovoorts.

Naarmate je bewustzijn meer open gaat, zul je meer van deze patronen gaan herkennen. Deze zijn onbewust met elkaar overeengekomen en gecreëerd, in respons op elkaars blinde vlekken, pijnpunten en overleving. Structuren die tot op zekere hoogte zorgen voor een stukje veiligheid, waardoor je weet waar je aan toe bent. Of deze structuren echter ook nog dienstbaar zijn zodra je dieper in bewustzijn ontwaakt, is een volgend punt.

Dit zelfde gebeurt natuurlijk allereerst in je Zelf: wanneer je dieper ontwaakt en je bewustzijn verder in trilling wordt aangeraakt, komen dergelijke patronen ook in je Zelf aan het licht. Dat levert voer op voor groei, om patronen die je eerder beperken dan bevrijden te leren doorzien, te helen of los te laten. Of innerlijk te besluiten patronen die je nog dienen in stand te houden. Dat is het pad van bewustzijnsgroei wat we gaan.

De vraag is echter: in hoeverre zijn we ons ervan bewust dat dergelijke lagen misschien wel zichtbaar en voelbaar worden, maar dat er daarmee op bewust niveau misschien nog geen werkelijke verbinding mee gemaakt wordt.

Jezelf bevrijden van het oude

We kunnen pas echt met deze lagen in verbinding komen als we ons zelf durven toestaan daar volledig mee te verbinden. Als we werkelijk in die pijn en littekens gaan zitten, vanuit neutraliteit van het hart zonder ons er in mee te laten sleuren. Pas van daaruit kunnen we dergelijke thema’s en patronen werkelijk doorzien, helen en loslaten, of wat er ook maar de bedoeling van is. Pas dan bevrijden we ons Zelf werkelijk van het oude, en maken we een nieuwe verbinding met ons Zelf op die lagen.

Echter, veelal zijn het de onbewuste angst- en afweer lagen in onszelf die ons liever weerhouden van het werkelijk contact maken met de pijn, angst of emotie die aan het litteken ten grondslag ligt. En op een subtiel niveau houden wij ons zelf zo dus doorlopend op lagen uit de verbinding met ons Zelf.

Met verbinding met je Zelf doel ik dus niet alleen op die lagen van ons Zelf die mooi, stralend, krachtig en van hogere orde zijn. Want dat is relatief makkelijker en kan leiden tot een vlucht uit de realiteit en aarding. Maar ik heb het juist ook over de lagen van pijn, emotie, oude energie of wat dan ook. Met deze lagen kunnen we ons vaak veel moeilijker verbinden, omdat we dan werkelijk de diepte van de pijn mogen doorgronden.

Enkele voorbeelden van deze thematieken zijn: innerlijke kind reacties, strijdersmentaliteit, (zelf) afwijzing, angsten, onzekerheid, zelfveroordeling, ontkrachten van jezelf, gebrek aan kracht, geen ruimte geven aan jezelf, reageren vanuit overleving, schuldgevoel, schaamte, onveiligheid, gebrek aan liefde voor jezelf, geen (in)zicht hebben, destructieve patronen, noem maar op. Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden van dergelijke patronen.Zo vind je jouw Zielsmissie als Lichtwerker

Openingen creëren

Om steeds dieper met ons Zelf in verbinding te treden dienen we werkelijk alle lagen die we zijn te omarmen en accepteren. Dat kan alleen vanuit het Onvoorwaardelijke neutrale Hart, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde.

Vanuit een omarming en acceptatie van ons Zelf leggen we de juiste basis om onszelf nog dieper te openen, voor ons Zelf. Om openingen te creëren en het juiste draagvlak om alle beschadigde delen van ons Bewustzijn te helen en ons zelf daarmee dieper en dieper te bevrijden van het oude en het nieuwe grootsere bewustzijn van wie wij Zijn werkelijk dieper te gaan ervaren.

Zelf onderzoek

De energieën van deze tijd nodigen steeds dieper uit ons Zelf in alle mogelijke facetten, op alle mogelijk (reeds toegankelijke lagen) te onderzoeken in hoe wij daarmee in verbinding staan, of juist niet. Wat probeer je in je Zelf te omzeilen? Waarmee verbind jij je? Dat kunnen ook zienswijzen, geloof, overtuigingen zijn die je ofwel beperken ofwel bevrijden van het oude paradigma van beperkt bewustzijn.

Met welke lagen identificeer jij je Zelf en welke stoot je af, veroordeel je of wijs je af in jezelf? Dat zijn lagen waarop je dus niet in werkelijke verbinding stapt met je Zelf. En waarom? Wat ligt er waardoor je er liever vanaf blijft? Waardoor je je er liever niet mee verbindt?

Om ons steeds dieper bewust te worden van wie wij werkelijk Zijn, in het nu-moment gerelateerd, in ons menselijke aardse zijn en in ons ‘grotere’ Zijn (Goddelijk Zijn en alles wat daar tussen die facetten ligt) mogen we ons Zelf steeds dieper weer gaan verbinden met ons zelf.

Zolang we ons niet verbinden met alles wat wij zijn, in Licht en Schaduw, blijven er blinde vlekken bestaan die ons afhouden van ons Zelf. Blijven er patronen bestaan die de leiding over ons leven, op onbewust niveau, blijven pakken en die aan het stuur blijven staan. Waardoor wij niet ten volle op steeds meer lagen werkelijk bewust ons Meesterschap en Ascensie/Bewustwordingspad kunnen lopen.

Je eigen schaduw

Het klinkt paradoxaal: je ook verbinden met je eigen schaduw en onbewuste velden, maar toch is het de enige weg om er meer zicht op te krijgen wat er leeft in de kelder van je Wezen.Zielservaringen verlicht zijn

Want wanneer we ons vanuit de verbinding met ons innerlijk Licht of Bewustzijn ook durven te verbinden met onze schaduw- en pijn kanten, kunnen we juist onze Bewuste, helende, Lichtkwaliteiten inzetten om ons Zelf te helen. We halen het stukje heelwording en meesterschap werkelijk uit ons Zelf. Vanuit zorg voor ons Zelf en het nemen verantwoordelijkheid voor ons Zelf.

We zijn veelal zo bang voor onze pijn, angst, ego, verdriet en emotie dat we er liever van weg blijven. Zelfs als we ons op het pad van bewustwording bevinden. Maar daarmee houden we de onbewuste lagen in stand en daarmee blijven we uit de werkelijke Verbinding met ons Zelf.

Wanneer we ons met alle lagen van ons Wezen verbinden, krijgen we juist een dieper overzicht in waar we in Verbinding zijn met ons Zelf en waar niet. En ontstaat een helderder overzicht in waar nog werk te verrichten is in groei, heling en bewustwording. Het biedt praktischer handvatten en dieper inzicht in ons Zelf.

Daarnaast biedt het een snellere detectiemodus om ons eerder te laten voelen waar en wanneer we uit verbinding gaan met ons Zelf, waar energieën aanwezig zijn die ons niet dienen maar eerder verder uit de balans trekken of ons beïnvloeden op de blinde laagjes van de oude afgescheidenheid.

Mocht je ervaren dat je dan op momenten alsnog uit de verbinding met je Zelf gaat, doordat oude patronen opspelen of getriggerd worden, kun je deze sneller herkennen en herstellen. Doordat je aanspraak kan maken op je bewuste verbinding met ‘hogere lagen’ van je Zelf, zelfs als je die even niet kan voelen omdat je in een lagere trilling bent geschoten. En kun je je zelf daarmee sneller weer optrekken naar een bewuster level en zien wat er aan de hand is.

Groeien in bewustzijn

Tegelijkertijd bij dit alles voel ik ook het belang van het werkelijk terug claimen van je eigen lagen en bewustzijn, om je ermee te verbinden. Bewust of nog onbewust. Omdat dat er voor zorgt dat je met snellere passen kunt groeien in de bewustwording van wie je echt bent, voorbij alle littekens en oude patronen, en je jezelf er tegelijkertijd bewuster mee beschermt als het gaat om beïnvloeding van energieën van buitenaf (die de oude littekens en pijn- of angstpatronen voeden en dus versterken).

Anderzijds kun je sterker herkennen waar nog oude patronen en gevoelsreacties in je aanwezig zijn die resoneren met het oude paradigma van je onbewuste zelf. Waar komen invullingen, verwachtingen, innerlijke kind reacties, persoonlijkheidslagen naar de voorgrond? Je wordt je sneller bewust van wat er nog in je leeft en tot uitdrukking wordt gebracht. Wat het eerste is wat in jou reageert op welke situatie dan ook.

In de kracht van Verbinding met je Zelf kun je zelf alle verantwoordelijkheid weer dragen voor wie jij Bent, met bewuste en nog onbewuste lagen. Maar met het stukje Meesterschap dat je ook alle onbewuste lagen en pijnstructuren dieper en effectiever om kunt zetten gedurende je Bewustzijnsgroei. Je neemt dan werkelijk Goddelijke Verantwoordelijkheid voor jouw pad en jouw Zijn!

27 REACTIES

 1. Haha, guweldig, al die spekulatie op KVL
  Heel de inhoud van die mooie tekst is weg, denk ik.
  Maar ja, ik hoop dat KVL niet meer zo pietluttig doet.

  Groetjes
  Yvonne

 2. @Lia,

  Dank je lia , voor de rehabilitatie , ik kan weer uit mijn schuilplaats komen.
  Ik dacht ik duik maar onder , want deze flater kom ik nooit meer te boven.
  Nu kan ik weer met een schone lei beginnen . Hi hi hi
  Ik maak zoals ieder mens natuurlijk fouten.
  Maar kijk of type te snel , enthousiasme en plezier in het schrijven.
  Dan heb ik het weggestuurd en schrik dan soms wel .
  Maar goed , ik zie wel meer mensen die verkeerde woorden of spellingen maken.
  Geeft niks zolang wij er maar plezier in hebben toch .

  Fijne avond lia , mijn dag is weer goed.

  • Mooi zo, Jannie.
   Je schrijft hier best veel en dan sluipen er makkelijk wat foutjes in. Overkomt iedereen. Geeft niks.
   Jij ook fijne avond.

 3. Bedankt Gordon

  Ik probeerden het net uit .
  Maar lukte niet .
  Mogelijk zit het in de iPad .
  Ik had een bedankje onderdaan gezet voor jou
  Met smiley maar de hele zin verdwijnt. ? ? ?

 4. Ooh nee hè wat een stomme stomme Jannie toch .
  Ze weet wel hoe het moet , maar ach foutje bedankt .
  Wat zal k v l nu genieten ?
  Maar ik zal er geen traantje om laten.
  Gedane zaken nemen geen keer.
  Ik neem nu definitief niet mee aan grote dictee Nederlandse taal.
  Ben nu al door het ijs gezakt .
  het is toch moeilijker als ik dacht , poeh .

 5. Hoi Lia

  Eigenlijk ahum sorry onvergefelijk een foutje , Kinessine zonder dubbel n .
  Kinessine in het woorden boek staat het onder afgunst
  Maar in n . Holland gebruiken wij het voor bv –
  Waar gaat dit over , of dat gezever , of dat geneuzel .
  K V l zou echt moeten meedoen in de quiz van de Nederlandse taal.
  Ze zou glansrijk door de Finale komen .
  Denk je niet zonder ene fout .
  Nee Lia ik kan er echt niet tegen dat mensen dingen af kraken.
  Alles op een weegschaaltje , elk woord , bah .
  Dan kijk je maar op een ander site .
  En ik verzeker je , dat er geen enkele te vinden is zonder foutje.
  Wij zijn mensen hè , het enige verschil is dat wij wel met plezier van
  Deze gratis leerzame dingen genieten en het waarderen.Toch

  Fijne dag Lia ,
  P s die smiley ‘s krijg niet hier op geplaatst
  Dan verdwijnen de zinnen. Alleen een hartje lijkt te lukken.

   • Gordom, ik wil niet seuren, maar Jannie schreift onvergefelijk helemaal goet, hoor!!

    Ik siteer efen:

    (–De ANS onderscheidt 7 gevallen en 13 regels. Voor woorden waarvan het grondwoord eindigt op een -f gelden de volgende regels: ‘Na een lange klinker of een tweeklank, zijn beide vormen mogelijk, bijvoorbeeld ongelofelijk/ongelooflijk, gerief(e)lijk, vergefelijk/vergeeflijk, lief(e)lijk, slafelijk/slaaflijk, lijf(e)lijk, onbeschrijf(e)lijk.–)

    😀 😀

   • Er is niks mis met Jannie’s “ onvergefelijk”.

    Ik citeer: Een algemene regel voor dit soort afleidingen is moeilijk te geven. De ANS onderscheidt 7 gevallen en 13 regels. Voor woorden waarvan het grondwoord eindigt op een -f gelden de volgende regels: ‘Na een lange klinker een tweeklank, zijn beide vormen mogelijk, bijvoorbeeld ongelofelijk/ongelooflijk, gerief(e)lijk, vergefelijk/vergeeflijk, lief(e)lijk, slafelijk/slaaflijk, lijf(e)lijk, onbeschrijf(e)lijk.

 6. Ooh gossie is het weer zo ver .
  Een mooi artikel , maar weer commentaar op de vertaling.
  Men snapt niet dat er mensen vrijwillig hier hun best voor doen.
  Misschien een optie dat de persoon zich aanmeld voor deze
  Stukken te vertalen etc.
  Mevr k v l zou geen gek figuur slaan hier denk .
  Dan zou alles meer dan perfect gaan ? ?
  Meld je aan k v l wellicht gaat er een wereld voor ons open. Hi hi hi
  Misschien op t v meedoen met de Nederlandse taal quiz . ?
  Nee onzin wat ik uitkraam .
  Ik ben ontzettend blij dat ik elke dag deze fijne artikelen mag lezen hier.
  En hou niet vn kinnesinne

 7. Hai Aart,
  De kracht haal je toch uit jezelf.
  En dat je kindje een meisje is: zegt iets over de vrouwelijke energie van jezelf. ( zachtheid, zorgen voor, ontvankelijk zijn enz.)
  Zorg lekker voor jezelf,
  doe ik ook.
  Dan nogmaals: veel sterkte en suc6, 🙂

 8. Ik kijk al uit naar de andere delen van dit artikel.
  Ik herken heel goed in mijzelf wat er gebeurd zoals beschreven staat en kom ook steeds sneller uit de emotie’s. Het is inderdaad belangrijk wel de emotie’s te ervaren, zonder erin te gaan zitten.
  En inherent daaraan, voel je je eigen kracht tevoorschijn komen.
  Heel mooi. beschreven artikel. Dank je wel, Willemien.
  (En…by the way….mij valt geen taalfout op, en wat dan nog…)

  • Oeps, Yvonne toch!
   Je herkent heel goed in jezelf wat er gebeurttttt, en er valt geen taalfout op??

   Het is te hopen dat KVL het niet leesd.
   Springd ze opnieuw uit haar fel.

   Ach, laten we het maar opvatten als vrijheit van geesd, en kreatiev omgaan met letters.
   Zolang we elkaar begrijpen is er nix aan de hant.
   😀 😀 😀

 9. Een artikel mag dan nog zo goed en helder geschreven zijn en lezers goede inzichten geven, als de simpele ‘stam + t’-regel voor werkwoorden niet kan nageleefd worden, haak ik meteen af. ‘Dat betekend dat…’ => ‘Dat betekenT dat…’ = stam van het werkwoord + T (voor derde persoon enkelvoud). Moeilijk is het niet en toch doorheen de hele tekst dezelfde fout. Jammer, doet afbreuk aan een wellicht goed artikel…

    • @Yvonne, wij doen wel ons best om teksten aan te bieden zonder spelfouten, en vinden dit ook wel “belangrijk”. Ik heb wel begrip voor mensen die er over struikelen, maar niet als er uitsluitend een negatief commentaar volgt. (moeilijk is het niet)

     • @Gordon,

      vind ik ook, Gordon.
      Ikzelf maak ook taalfouten en spreek ze zelfs, blijkbaar, want ik heb een moeder die er dan ook over struikelt….en….weg is het onderwerp.
      Zó ontzettend jammer vind ik, daar bedoel ik mee van degene die erover struikelt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

We gebruiken verschillende cookies op onze website, om u een optimale ervaring te bieden.


Deze website maakt gebruik van de software Wordpress. Wordpress plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Deze cookies kunnen daarom niet uitgeschakeld worden.
 • wordpres_gdpr_allow_service
 • wordpress-gdpr-cookies-allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined


We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website (geanonimiseerd) bij te houden.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Liever niet
Accepteren
Mobiele versie afsluiten