gedwongen worden om te reïncarneren

Een lezer van mijn artikelen vroeg mij laatst:

“Kan het zijn dat je soms als ziel gedwongen wordt om te reïncarneren? Tijdens een regressie naar het moment voor mijn geboorte ervaarde ik zoveel woede over het feit dat ik weer in een lichaam op aarde moest komen! Ik voelde me verraden, een gevoel dat ik overigens uit meerdere levens ken. Hoe kijk jij daarnaar?”

Zij vroeg zich af hoe dit te rijmen valt met het idee dat we voor onze geboorte zelf kiezen voor dit leven en ook instemmen met ons ziels- en levensplan, dat we samen met onze begeleiders opstellen.

Nee, je wordt niet gedwongen, maar het kan toch zijn dat je dat zo ervaart, omdat je door je spirituele begeleiders duidelijk is gemaakt dat je niet verder komt als ziel als bepaalde thema’s nog een hindernis vormen voor je ontwikkeling. Het vooruitzicht om een probleem aan te moeten gaan dat je in vorige levens niet hebt weten op te lossen, en dat nu weer op je bordje ligt, kan hetzelfde gevoel bij je oproepen als wanneer je op school steeds zakt voor een examen. Je gaat er aldoor meer tegenop zien en je weerzin groeit. Toch is het de enige manier om uiteindelijk te worden wie je bedoeld bent te zijn: een krachtig, vredig, liefdevol wezen dat haar talenten hier op aarde in kan zetten voor het welzijn van mens en planeet. Daartoe moet je meestal eerst de nodige obstakels overwinnen, die soms al levens lang jouw ontwikkeling blokkeren.

Wat zijn die thema’s die je in elk geval meester moet worden?

Ik zal er een paar noemen.

Het is essentieel dat je geleerd hebt om goed voor jezelf te zorgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je verslavingsgevoelig bent en niet bij machte bent om, zelfs met hulp, daar weerstand aan te bieden. Dat maakt je afhankelijk en ondermijnt je kracht. Verslavingsgedrag kan in vele vormen en gradaties voorkomen. Fysiek, maar ook mentaal, psychisch en spiritueel kan het je gezondheid zodanig schaden dat je niet toekomt aan het ontplooien en inzetten van je kwaliteiten in dit leven.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Ook jezelf blijven zien als slachtoffer is een valkuil. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en uit de slachtofferrol stappen kan vele levens lang onderdeel van je zielsplan zijn. Je kunt het niet uit de weg gaan of overslaan, hoe lastig het ook is. Er zijn zelfs zielen die meerdere levens achter elkaar afhaken zodra het moeilijk wordt en zelf een eind aan hun leven maken. Ook zij zullen moeten leren dat dit geen oplossing voor hun problemen is. In mildere vorm heeft bijna iedereen wel momenten dat hij zich slachtoffer voelt. Dat is helemaal niet erg, als je maar beseft dat dat gevoel je in wezen verzwakt en belemmert in je groei.

Een belangrijk thema in deze tijd is ook zelfliefde. In hoeverre ben je in staat om liefde voor jezelf te voelen? Of blijf je hard en onverzoenlijk naar jezelf? Heb je vooral negatieve gedachten, zoals: ik ben geen liefde waard, ik doe het altijd fout, ben een mislukkeling, niet goed genoeg, enzovoort? Gevoelens van schuld en schaamte, angst en teleurstelling verlagen je energie, ondermijnen je zelfvertrouwen en maken je kleiner dan je bent.gedwongen worden om te reïncarneren

Onderdeel van je zielsplan

Een onveilige, of weinig liefdevolle jeugd, is vaak de oorzaak van deze destructieve patronen. Maar juist dat is onderdeel van je zielsplan. Je hebt voor dit gezin gekozen, want door de vorming in je vroege jeugd kunnen de thema’s die je meester wil worden in dit leven al vroeg een rol gaan spelen. Als kind ben je niet in staat om te gaan staan voor jouw zielskwaliteiten en ontwikkel je allerlei mechanismen om jezelf te beschermen, die ten koste gaan van wie je in diepste wezen bent. Maar als volwassene kun je leren om, ondanks je kwetsuren, positief en met een open hart in het leven te gaan staan, wat voor vreselijks je ook allemaal hebt meegemaakt. Meestal is het wel nodig om hulp te zoeken bij het helen van je oude pijn. Op die manier neem je verantwoordelijkheid voor je leven en leer je hoe je jouw eigen werkelijkheid creëert. En dat is uiteindelijk het doel van elke geïncarneerde ziel. Overigens zijn het juist de wat verder ontwikkelde zielen, vaak lichtwerkers, die kiezen voor een uitdagend zielsplan, waarin het oplossen van oud karma een belangrijke rol speelt.

Vaak besteed je een belangrijk deel van je leven aan dat bewustzijnswerk, waarna je soms pas op latere leeftijd toekomt aan jouw uiteindelijke zielsmissie. Dat geldt niet altijd meer voor lichtwerker zielen die in deze tijd zijn geboren. Zij zijn vaak minder belast door hun verleden en kunnen veel eerder in hun leven hun missie gaan vervullen. Maar ook zij stuiten regelmatig op problemen als ze niet begrepen worden in hun anders zijn. Ze krijgen bijvoorbeeld problemen op school, omdat ze niet passen in het onderwijssysteem.

Aardgebonden entiteiten

Behalve zielen die ertegen opzien te incarneren, zijn er ook wezens die juist op aarde rond blijven hangen na hun overlijden, of die veel te snel weer willen incarneren, tegen de zin van hun gidsen in. Zij kunnen op die manier niet reflecteren op hun afgelopen leven en er weinig van leren. Er zijn zielen die lange tijd helemaal niet doorhebben dat ze overleden zijn! Dat kan komen doordat ze heel snel en onverwacht zijn overleden, of omdat ze niet geloven in een leven na de dood. Ze kunnen in een soort sluimertoestand terechtkomen die heel lang kan duren, totdat ze beseffen dat ze dood zijn en meegaan met hun gidsen. Er zijn ook zielen die zich wel bewust zijn van hun fysieke dood, maar die hier willen blijven, omdat ze enorm gehecht zijn aan hun aardse bestaan. Soms zijn ze verslaafd en nestelen ze zich in het energieveld van een levend persoon die verslaafd is, om dat leven op die manier voort te kunnen zetten. En soms koesteren ze haat en wraakgevoelens naar personen met wie ze nog een appeltje te schillen hebben en willen ze om die reden niet weg.

Een verlangen naar ‘thuis’

Het is, naast het feit dat je misschien met gemengde gevoelens naar de aarde bent gekomen, heel normaal dat je diep van binnen altijd een soort heimwee voelt naar waar je vandaan komt. Een diep verlangen naar de harmonie en liefde die daar vanzelfsprekend is. Je kunt het aardse leven als koud en eenzaam ervaren. De kunst is om je relatief korte tijd op aarde zo goed mogelijk te benutten en juist die warmte en verbondenheid die je mist, zelf in je leven te creëren.

Aanbevolen literatuur:

PS: In dit artikel gebruiken we affiliate links voor boeken. Dat wilt zeggen dat als jij klikt op de link en een aankoop doet, wij daar een klein percentage van krijgen. Jij betaalt niet meer voor het product dan als je rechtstreeks naar de website gaat. Je helpt ons wel bij het onderhouden van Nieuwetijdskind. Waarvoor dank!

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in