Kunnen we de aarde genezen

Er is een duidelijke parallel tussen onze gezondheid en die van de aarde. Met onze leefwijze schaden we niet alleen onszelf, maar ook de planeet waarop we leven. We buiten de aarde uit en putten haar uit, zoals we onszelf uitbuiten en uitputten, waardoor we burn-out raken. Door een ongezonde leefwijze belasten we ons lichaam met gifstoffen en belasten we de aarde met schadelijk afval, waardoor niet alleen wij ziek worden, maar ook planten en dieren (uit)sterven. En zoals een lichamelijke ziekte de functie kan hebben ons wakker te schudden, werken natuurrampen en klimaatverandering eveneens als noodsignaal om in actie te komen.

Ziek zijn is het teken van een verstoorde balans

In het algemeen kun je stellen dat ziekte ontstaat als we niet in harmonie zijn, de balans verstoord is en het genezingsproces het herstellen van de harmonie inhoudt. Het is niet overdreven om te stellen dat onze huidige maatschappij in essentie ziek is, niet in harmonie. De verschillen in rijkdom en armoede, leefomstandigheden van verschillende groepen binnen één land en van landen onderling, zijn enorm en leiden tot zeer ongezonde toestanden voor grote groepen mensen. Verslavingen, terrorisme, de vluchtelingencrisis, milieuvervuiling en klimaatverandering zijn de thema’s die in deze tijd de grootste uitdaging vormen voor onze eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en die van de aarde. Een van de oorzaken van het uit balans zijn ligt in de millennia lange overheersing van het mannelijke principe over het vrouwelijke. Daar hebben de aarde en haar bewoners zeer onder te lijden, vooral sinds technologie de mens in staat stelt veel meer invloed uit te oefenen op zijn natuurlijke omgeving dan in het verleden.

We zijn onze verbinding met de natuur kwijtgeraakt

Kunnen we de aarde genezenWe zijn onze verbinding met de spirituele dimensie van de natuur, met name in het westen, vrijwel volledig kwijtgeraakt. In het verleden leefden volkeren in harmonie met de natuur waar ze volledig afhankelijk van waren. Ze waren zich bewust van de goddelijke aard van het universum en aanbaden goden en natuurwezens. Alles in de natuur ervaarden zij als bezield; een boom was een wezen waar je respect voor had. Er was wederkerigheid: als je iets nam uit de natuur gaf je ook iets terug.

Bij steeds meer mensen dringt het besef door dat ook de aarde een levend wezen is met een zielsplan. Het zielsplan van de aarde is gerelateerd aan dat van de mens. De aarde heeft een dienende functie, ze maakt het ons mogelijk onze lessen te leren. Dat doet ze door de omstandigheden te creëren die wij nodig hebben. Ze is daarin absoluut onbaatzuchtig, al geeft ze haar grenzen steeds duidelijker aan. Nu het water ons (soms letterlijk) aan de lippen komt te staan, worden we genoodzaakt om werkelijk iets te veranderen in onze leef- en denkwijze.

Het fysieke niveau is hier dus de motor tot verandering. We zijn als maatschappij te ongevoelig voor subtielere signalen, dus moeten we het echt aan den lijve gaan voelen willen we in actie komen, net zoals een lichamelijke ziekte ons wakker kan schudden. We zouden de problemen kunnen voorkomen als we gevoeliger waren en meer eerbied hadden voor wat de aarde ons aan schoonheid en rijkdom te bieden heeft en als we erkenning zouden hebben voor hoe ze onze fysieke, emotionele en spirituele behoeften vervult.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Herstel van de verbinding met onze ziel

Kunnen we de aarde genezenAls we het hebben over onze eigen gezondheid, gaat het er ook om de verbinding met onze ziel te herstellen. Op het moment dat een lichamelijke ziekte zich manifesteert, is er op de andere niveaus – het psychisch/emotionele, het mentale- en het zielsniveau – meestal al veel eerder iets aan de hand. Als de behoeften van onze ziel niet vervuld worden, kunnen we lichamelijk ziek worden. Vaak zijn we ons niet bewust van die diepere gevoelslagen, omdat we die liever niet naar ons toe laten komen. Het kan lastig zijn om onder ogen te zien dat we ons niet vervuld voelen en onszelf verloochenen door wenselijk gedrag te vertonen. Wel voelen we een groeiend onbehagen en onvrede, die zich kunnen uiten in negatieve gedachten, sterk wisselende emoties, verslavingsgedrag, depressie en burn-out. Toch zijn we meestal verbaasd als we echt ziek worden; we zagen het niet aankomen, terwijl onze ziel al veel langer probeerde ons duidelijk te maken dat het zo niet langer gaat. Het is vaak een lichamelijke ziekte die gebruikt wordt als wake-up call en die de motor tot verandering kan zijn. Op die manier is ziek zijn een onderdeel van ons zielsplan.

Factoren die genezing bewerkstelligen

Zoals wij onszelf kunnen genezen als we werkelijk de behoeften van onze ziel serieus nemen en daardoor liefdevoller naar onszelf en anderen worden, kunnen we ook de aarde genezen door haar behoeften te respecteren en beter te luisteren naar wat ze ons te zeggen heeft. Dat kunnen we leren en dat zijn we gelukkig ook aan het doen.

We leven in een tijd waarin we, hier in het westen althans, veel kansen krijgen om ons bewustzijn te ontwikkelen. Er zijn enorm veel mogelijkheden om te studeren wat je wilt, cursussen te volgen, informatie over vrijwel alle onderwerpen op een eenvoudige manier tot je te nemen en je mening te geven zonder angst voor vervolging. Dat is zeker niet overal op aarde mogelijk, maar de ontwikkelingen gaan onontkoombaar die kant op. Denk alleen al aan de enorme invloed van het internet, wat ervoor zorgt dat ook in de meest afgelegen streken ter wereld alle informatie in principe beschikbaar is. Wij zijn als ‘Nieuwetijdskinderen’ voorlopers en pioniers van de Nieuwe Aarde die zich aan het vormen is. Dat is een gezonde ontwikkeling, al duurt het altijd veel langer dan we zouden willen voor het nieuwe gedachtegoed ook een uitwerking in fysieke vorm heeft gekregen. Er is veel tegenwerking van groeperingen en individuen die enorme (financiële) belangen hebben bij de status quo en die veel macht hebben. Toch zullen ze op den duur het onderspit delven als de positieve krachten steeds sterker worden, alleen al omdat het aantal mensen toeneemt dat dit nieuwe, hogere bewustzijn vertegenwoordigt. Denk aan al die mooie jonge mensen, begaan met de mensheid en de aarde, die nu en in de toekomst een enorme impuls zullen geven aan deze helende ontwikkeling.

Dit artikel is gebaseerd op een hoofdstuk uit mijn boek Van ziek zijn word je beter. Luisteren naar een verborgen boodschap.

Bewaar voor later op Pinterest:

aarde genezen

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

3 REACTIES

 1. “Het zielsplan van de aarde is gerelateerd aan dat van de mens. De aarde heeft een dienende functie, ze maakt het ons mogelijk onze lessen te leren. Dat doet ze door de omstandigheden te creëren die wij nodig hebben.”
  Hoewel klimaatverandering en natuurrampen met levenslessen te maken heeft (waarin mensen zichzelf plaatsen) zijn de heviger worden regenbuien, storm, natuurrampen etc. het gevolg van hogere karmische entiteiten (Asura) die de helende ontwikkeling van de Aarde willen tegenwerken om hun eigen bestaan in stand te houden (dus niet oplossen en weer tot het groter geheel behoren, want karmische entiteiten zijn afgestoten entiteiten die zijn afgestoten om levenslessen van mensenzielen mogelijk te maken). De helende werking van de Aarde (begeleid door Elohim) is om de Aarde te helen en op te lossen naar een hoger niveau om de volgende incarnatie van de Aarde (en hogere ontwikkelingsniveau van de mensenzielen) mogelijk te maken 🙂

 2. Dag JT,
  De aarde heeft inderdaad een enorm herstellend vermogen. Wij kunnen niet zonder de aarde, maar de aarde kan prima zonder ons en als wij er niet meer zijn, of stoppen met ons destructieve gedrag, dan zal dat vermogen er gelukkig voor zorgen dat de schade aan de natuur relatief snel kan herstellen.
  Dat we de aarde/natuur uitbuiten heeft te maken met de manier waarop ons economisch systeem werkt. Er is weinig oog voor de ecologische gevolgen van ons economisch handelen. Dat zie ik, en ik niet alleen, als een vorm van uitbuiting.

  Hartelijke groet, Ellen

 3. Dag Ellen, het moet mij van het hart dat er nogal wat aannames in uw stuk zitten. Het begint al met de tweede zin: ‘we buiten de aarde uit..”.

  Wie zegt of constateert dat? En als het al meetbaar zo zou zijn, onderschat u dan niet het herstellend vermogen van de aarde? Waarom zou je iets moeten herstellen, dan is er de aanname dat er iets te herstellen is.

  Liefdevolle groet, JT