Er zijn al duizenden wetenschappelijke onderzoeken gedaan, en gaande, die ons wijzen op zorgwekkende feiten over iedereens favoriete gadgets, zoals de smartphone, tablets, ons gebruik van wifi (wifi-straling) en meer. De focus in deze onderzoeken is recentelijk gaan liggen op wifi en smartphones, nu een aantal landen strenge grenzen hebben gesteld voor het gebruik van wifi en smartphones in de buurt van kinderen op scholen.

Een voorbeeld hiervan is Frankrijk, waar in 2015 wifi op alle kleuterscholen bij wet verboden werd. Diezelfde wet dicteert ook dat wifi uit moet staan op alle basisscholen als het niet in gebruik is. Indien mogelijk dient de school gebruik te maken van een bekabelde verbinding. Wat betreft smartphones in Frankrijk, bevelen alle advertenties verplicht headsets aan, om zo de straling van de telefoon weg te houden bij de hersenen. Daarnaast mogen telefoonadvertenties zich niet meer op jonge kinderen richten.

Maar deze zorg heerst niet alleen voor kinderen: de Franse Nationale Bibliotheek en vele anderen in Parijs, waaronder een aantal universiteiten, hebben al hun wifinetwerken gedeactiveerd. Ook is de draadloze verbinding verboden in veel gemeentelijke gebouwen.

Niet te geloven, toch? Op basis van hun onderzoek zeggen de gezondheidsdiensten in Frankrijk nee tegen wifi en smartphones!

Je HIER zelf honderden wetenschappelijke artikelen lezen. Klik simpelweg op de sectie ‘Science’ en onder iedere subcategorie vindt je rechtstreekse links naar het onderzoek. Als je klikt op het uitvouwmenu, dan verschijnt er een lijst met wetenschappelijke verwijzingen met documentatie.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Andere landen waar vergelijkbare maatregelen worden getroffen zijn: België, Spanje, Israël, Australië, Italië, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, India, Finland en Cyprus.

Uit atoomonderzoek uit Namibië blijkt duidelijk dat de huidige ‘veiligheidsstandaarden’ burgers niet beschermen tegen gezondheidseffecten op de lange termijn, en dat de richtlijnen voor het gebruik van de standaarden geen toereikende bescherming garandeert tegen blootstelling op de lange termijn.

De lijst is eindeloos; alle onderzoeken hebben verschillende niveaus van beperkingen en verboden.

Dus waarom is er hier nog niets gebeurd? Daar hebben we het straks over.

De wetenschap

Deze landen verbannen Wifi niet zonder reden. De wetenschap is er behoorlijk duidelijk over en spreekt voor zichzelf. Er zijn duizenden wetenschappelijke onderzoeken gedaan, die wijzen op meerdere problemen, zoals een link met kanker. Het is met name zorgwekkend voor kinderen, omdat het beenmerg van een kinderhoofd 10 keer zoveel straling absorbeert dan dat van een volwassene. (Verder in het artikel vind je links naar deze onderzoeken)

Een beroemde afbeelding binnen dit veld komt van Dr. Om Gandhi, van de Universit of Utah uit 1996.Helemaal links is te zien hoe telefoonstraling toentertijd het brein van een 5-jarig kind aantastte, in het midden dat van een 10-jarig kind en rechts dat van een volwassene. Een kinderbrein absorbeert vele malen meer straling dan dat van een volwassene.

Smartphones en wifi stellen iedereen bloot aan een type microgolfstraling, dat ook wel bekend staat als radiofrequentiestraling of RF-EMF. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt een veelvoud aan negatieve biologische effecten van draadloze straling, zoals reproductieve dysfunctie, fouten in de DNA-opbouw, het opwekken van reactieve zuurstofsoorten, aangetaste hersenontwikkeling, slaap- en geheugenproblemen, verhoging in breintumoren en meer.

“Wachten op een hoge graad van wetenschappelijk en klinisch bewijs voordat we actie ondernemen om de bekende risico’s te voorkomen, leidt tot zeer hoge economische en gezondheidskosten, zoals we zagen met asbest, gelode benzine en tabak.” – De Europese Commissie

Deze effecten doen zich voor bij wifi-blootstelling die vele honderden keren minder is dan de huidige wettelijk toegestane, internationale limieten. De effecten zijn gemeten na blootstelling aan apparaten die goedgekeurd zijn door de overheid en legaal aan burgers worden verkocht.

“Wetenschappelijke data over de biologische effecten van radiofrequentie wijzen op de directe noodzaak voor een preventieve aanpak om de burgers te beschermen. Er bestaat ondertussen genoeg onderzoek die er sterk op wijzen dat lage niveaus van blootstelling niet veilig zijn.” – Environmental Health Trust

Dr. Martin Blank, Ph.D. in Fysiologie en Celbiofysica aan Colombia University, heeft zich aangesloten bij een groep wetenschappers die een internationaal verzoek doet aan de Verenigde Naties over de gevaren die komen kijken bij het gebruik van apparaten met elektromagnetische straling, zoals smartphones en wifi. Samen met honderden andere wetenschappers van over de hele wereld proberen de VN over te halen over de gevaren die horen bij deze apparaten.

“Ronduit gezegd: ze beschadigen levende cellen in ons lichaam en leiden bij velen tot een voortijdige dood” (bron)

Het Bioinitiative Report 2012 is een fantastische plek om meer documentatie te vinden over het wetenschappelijk onderzoek.

Uit experimenteel onderzoek blijkt dat chronische blootstelling aan wifi het aantal hersencellen vermindert en afsterving van hersencellen veroorzaakt in de delen voor geheugen en leren. Ook smartphonestraling heeft effect op breinactiviteit in mensen. Een onderzoek uit 2011 geeft aan dat slechts 50 minuten lang een apparaat met draadloos netwerk (zoals een smartphone) naast je brein zorgt voor meer glucose in het blootgestelde deel. Vooronderzoek naar 3G en 4G netwerken wijst uit dat niet-thermische niveaus van deze straling effect heeft op de elektrische activiteit in de hersenen.

Maar de netwerken hebben niet alleen neurotoxische effecten, het tast ook vruchtbaarheid en voorplanting aan, cognitie en geheugen, gedrag, gehoor, het zorgt voor hoofdpijn, slaapproblemen, oxidatieve stress en meer.

Ook genotoxische effecten vallen onder dit probleem. Uit een experimenteel onderzoek uit 2015 blijkt dat 2.4GHz (wifistraling) de boodschap van een aantal miRNA’s aantast. De auteurs van het onderzoek concludeerden dat “blootstelling aan 2.4 GHz RF zou op de lange termijn kunnen leiden tot negatieve effecten, zoals neurodegeneratieve ziektes die voortkomen uit de modificatie van miRNA-boodschappen. Er dient meer onderzoek te worden gedaan naar de effecten van RF-straling op het niveau van miRNA-boodschappen.”

Uit onderzoek blijkt ook een risico voor de pijnappelklier, de bijnier en de schildklier. Ook blijkt dat een lage mate van blootstelling aan microgolven melatonineproductie verlagen. Melatonine is niet alleen cruciaal voor ons slaapritme, maar het is ook een antioxidant dat beschadigd DNA repareert en de groei van kankercellen tegengaat. Bovendien kunnen ook schildklierhormonen aangetast worden door straling van draadloze netwerken. Uit onderzoek blijkt dat zelfs een kleine verandering in je schildklierhormonen het brein kan aantasten.

Ook het functioneren van het hart wordt aangetast, en de lijst gaat maar door. Zoals ik al zei, er bestaan duizenden wetenschappelijke publicaties die al jarenlang zorgen oproepen.

Je HIER zelf honderden wetenschappelijke artikelen lezen. Klik simpelweg op de sectie ‘Science’ en onder iedere subcategorie vindt je rechtstreekse links naar het onderzoek. Als je klikt op het uitvouwmenu, dan verschijnt er een lijst met wetenschappelijke verwijzingen met documentatie.

Niet alleen voor mensen

Niet alleen mensen merken iets van de straling: onderzoek wijst uit dat de groei en ontwikkeling van planten en bomen ook wordt aangetast door elektromagnetische straling.

Celia boom

De Environmental Health Trust (één van de meest erkende informatiebronnen op dit gebied) zegt dat onderzoek naar draadloze EMF-frequenties wijzen op fysiologische en morfologische veranderingen, verhoogde formatie van micronuclei, aangepaste groei en negatieve cel eigenschappen, zoals dunnere celwanden en kleinere mitochondria. Het is interessant dat ze vertellen hoe elektromagnetische straling biochemische veranderingen veroorzaakt. Uit onderzoek blijkt dat planten elektromagnetische velden waarnemen en erop reageren, wat ze een goed model maken voor het bestuderen van biologische effecten door blootstelling.

“Documentatie van schade aan bomen op basisstations wordt inzichtelijker in het verslag ‘Boomschade veroorzaakt door basisstations Mobiele Communicatie’, waarin wordt gezegd dat “RF-stralingseffecten op planten zijn nog niet bestudeerd. Gezien de explosieve proliferatie van de diverse draadloze communicatietechnologieën in alle omgevingen en leefgebieden, is dit een nieuw risico” (Breunig, 2017).

Het is ook uitgewezen dat EMF het gedrag van bijen en vogels aantast.

Het gaat dus om elektromagnetische straling in het algemeen, niet alleen die van onze wifi, tablets en smartphones, maar van apparaten die we blijkbaar veel gebruiken en die we zeer dicht op ons lichaam dragen. En wie weet hoe schadelijk wifisignalen op langere afstand zijn.

Waarom horen we er niets van, met al dit onderzoek?

Dit zien we gebeuren met alle wetenschappelijke literatuur. Heel veel onderzoek wordt gedaan door bedrijven, en hun onderzoek conflicteert enorm met een boel ander onderzoek. Door corruptie in de industrie blijven deze feiten onbekend, en dat zal zo blijven, aangezien deze bedrijven ontzettend veel macht hebben. Het verschilt niet veel met de tabaksindustrie en wat we daar zagen gebeuren toen onomstotelijk bewijs naar boven kwam. Extreem veel fraude en advertenties stelden het proces jarenlang uit, tot het dan uiteindelijk openbaar bekend werd dat roken dodelijk is.

Sterker nog, één van de vooraanstaande onderzoekers op het gebied van elektromagnetisch onderzoek, Dr. Deva Davis, stichtte de non-profit Environmental Health Trust. Zij behoorde ook tot de wetenschappers met zorgen voer tabak, en bedrijfsonderzoek vs. het echte werk.

“Het argument tegen de wetenschap is heel simpel: veel van de wetenschappelijke literatuur, misschien wel de helft, kan simpelweg onwaar zijn.” (bron)

Nog een goed voorbeeld hiervan komt van een openbare vergadering van de Amerikaanse Federale Communicatie Commissie (FCC). Hoewel deze commissie ooit het Amerikaanse volk diende, handelde het hier zeer ongepast.

Een voormalige kandidaat-congreslid vroeg het volgende aan de federale communicatiecommissaris:

“Gezien het NTP-onderzoek waaruit blijkt dat draadloze netwerken sub-thermaal kanker veroorzaakt, hoe kun je dan doorgaan met meer draadloze uitbreiding, terwijl FCC-standaarden alleen thermale effecten erkennen, en dus duizenden onderzoeken negeren die wijzen op kankerverwekkende effecten, neurologische effecten, reproductief gevaar, immuunsysteemstoornissen… mensen die elektrosensitief zijn…”

Na slechts 20 seconden hiervan onderbrak en ontweek de commissaris deze zeer gepaste vraag, en richtte zijn aandacht op een journalist die het goed met de FCC voor had.

Het komt er dus op neer dat we leven in een bedrijfsstaat, geen zorgstaat. Als het aankomt op de producten en diensten die alle aspecten van het menselijk leven beïnvloeden, dan hebben we het over de zeer weinigen en zeer machtige die dat beheersen. Het wordt ieder jaar duidelijker dat onze gezondheid niet bovenaan hun lijstje staat en dat het ze niet interesseert, en dat ze zullen liegen, vervalsen en bedriegen om te kunnen bereiken wat ze zelf willen. Maar hoe bewuster wij ons hiervan worden, hoe meer problemen we veroorzaken en hoe meer bewustzijn we creëren, hoe meer actie ze tegen ons moeten nemen. Precies om die reden voeren implementeren steeds meer landen strikte regelgeving en verboden.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

6 REACTIES

 1. Soms moet je dingen ondervinden om achter de waarheid te komen JD wees gezegend als je niet tot de huidige 3% hoort .

 2. Dit is pseudo-science bullshit. De meerderheid van het onderzoek lijkt erop te wijzen dat non-ionzing radiation geen effect heeft op je gezondsheid. Maar deze bergen met onderzoek worden heel vals nergens in het artikel besproken.

  Stop met het volk te misleiden.

 3. “Andere landen waar vergelijkbare maatregelen worden getroffen zijn: België, Spanje, Israël, Australië, Italië, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, India, Finland en Cyprus.”
  Zwitserland?? haha. Vermoedelijk hebt u op de foute, misleidende informatie van Magda Havas gelezen. In Zwitserland is EHS een geval voor de psychiater.

 4. “Samen met honderden andere wetenschappers van over de hele wereld proberen de VN over te halen over de gevaren die horen bij deze apparaten.” Deze zin snap ik niet: “Over te halen over de gevaren?”
  Buiten dat denk ik dat het ook de verantwoordelijkheid van de mens zelf een beetje is, want het is al lang bekend dat het niet gezond is om zoveel bezig te zijn met elektrische apparaten.

 5. Enkel om apparaten te laten werken hebben wij een stralingsnetwerk nodig…. verontrustwekkend dat wij zo afhangen van een onnozel schermpje en ten alle tijden willen bereikbaar zijn of iets kunnen opzoeken …