groeimindset

“Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.We vragen ons zelf af; Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?Maar waarom niet?! Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.” (Marianne Williamson)

Vaste Mindset of Groeimindset

Een mindset is een innerlijke geesteshouding die aangeeft hoe jij naar je eigen kwaliteiten en mogelijkheden kijkt. De mindsettheorie maakt onderscheid tussen een vaste mindset en een groeimindset’.

Mensen met een vaste mindset zijn overtuigd dat hun kwaliteiten vast staan. Zij gaan niet gauw nieuwe uitdagingen aan wanneer zij menen dat de uitdagingen niet aansluiten bij hun kwaliteiten.

Mensen met een groeimindset daarentegen laten zich niet zo snel afremmen. Zij zijn overtuigd dat het leveren van inspanningen en het aangaan van uitdagingen er juist bij hoort om zich verder te ontwikkelen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Self fulfilling prophecy’s

Ben je niet overtuigd van je kwaliteiten en mogelijkheden, dan houdt een vaste mindset je tegen je wensen te realiseren. Je verwacht niet dat je inspanningen de gewenste resultaten opleveren.

Een groeimindset stimuleert je dóór te blijven gaan en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Je verwacht zo vroeger of later de gewenste resultaten te bereiken.

Verwachtingen bepalen in sterke mate je inzet en betrokkenheid bij al je acties. Daarmee hebben verwachtingen grote invloed op de uitkomst van je handelen en worden zij een self-fulfilling prophecy, oftewel een zichzelf vervullende voorspelling. Waar je in gelooft, dat manifesteert zich.

Gelukkig is je mindset niet statisch en kun je een vaste mindset ombuigen naar een groeimindset!

Een groeimindset die je helpt meer ruimte te maken voor jezelf.

Een groeimindset die veronderstelt dat jij goed genoeg bent zoals je nu bent.

Een groeimindset die je onvoorwaardelijk ondersteunt op weg naar de vervulling van je dromen.

Lees hieronder welke stappen je kunt zetten om een groeimindset te activeren.

Vooruitgang vraagt moed

Activeer een stimulerende mindset met affirmaties

Affirmaties zijn krachtige hulpmiddelen om je groeimindset aan te wakkeren. Kies één van de onderstaande affirmaties of formuleer er zelf één die je raakt.

 • Ik mag er zijn.
 • Ik mag leren met vallen en opstaan.
 • Ik mag ruimte innemen en opkomen voor mijn dromen.
 • Ik mag mezelf laten zien.
 • Ik ben een mooi mens.

Schrijf je affirmatie op een kaartje en leg het kaartje op een plek waar je het regelmatig tegenkomt. Sta regelmatig stil bij je affirmatie. Mediteer erop.

Leer van een succeservaring

Laat een terugblik op eerdere succeservaringen je groeimindset stimuleren. Ga na wat je van deze ervaringen kunt leren.

Denk terug aan een uitdaging waar je erg tegenop zag, maar die je wel bent aangegaan.

 • Maak een korte situatieschets.
 • Welke overtuigingen hebben je gestimuleerd om die uitdaging daadwerkelijk aan te gaan?
 • Wat heeft je geholpen om die uitdaging te meesteren?
 • Wat zegt dit over jouw kwaliteiten en vaardigheden?

Leer van de groei van een ander

Denk aan een inspirerend voorbeeld waarin iemand anders een groeistap heeft gezet van wie je dat nooit zou hebben verwacht. Ga na wat je daarvan kunt leren.

 • Maak een korte situatieschets.
 • Wat heeft er volgens jou aan bijgedragen dat het de ander is gelukt deze stap te zetten?
 • Tot welke veranderingen heeft het zetten van deze stap bij de ander geleid?
 • Wat kun jij leren van dit voorbeeld.

Wil je hieronder delen, wat dit artikel bij je oproept?

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in