Lemurie-oude-beeldhouwwerken
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Lemurië was lang geleden, nog voor de tijd van Atlantis, een Gouden Eeuw civilisatie, een waar paradijs op aarde. Oorspronkelijk droeg Lemurië de naam ‘Het land van Mu’ wat ‘Het Moederland’ betekende. De cultus van de Goddelijke Moeder vormde een spirituele en materiële fundament voor deze uitstaande, superieure civilisatie.

‘Het Moederland’ lag op een continent die ongeveer 12.000 – 14.000 jaar geleden onder de Stille Oceaan zonk. Dit verdwenen oeroude continent die in de wetenschappelijke kringen ‘Gondvana’ wordt genoemd, was in het begin van de menselijke evolutie nog het enige continent op de wereldbol. ‘Het Moederland’ lag verspreid over het gehele continent en vele nabije eilanden, die zich dienden als koloniën van de Goddelijke Moeder civilisatie.

De val van de civilisatie op Lemurië heeft vóór de Gouden Eeuw en catastrofe op Atlantis plaats gevonden. Atlantis was in het begin gewoon één van de vele koloniën van Lemurië, die na de verdwijning van het oorspronkelijke oercontinent nog de hoogtepunten van een eigen Gouden Tijdperk wist te bereiken.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Het bestaan van het oeroude continent en de civilisatie van Lemurië houdt de wetenschap en de spirituele kringen van nu nog steeds bezig. Er is veel interesse, veel verwarring en veel speculatie over wat wel en wat niet ooit op Lemurië heeft plaats gevonden.

De belangrijkste informatie over Lemurië kwam naar boven in 1930 door het wetenschappelijke onderzoek van archeoloog James Churchward. De resultaten van zijn wetenschappelijke onderzoek van oeroude Hindoeïstische tempelschriften heeft hij in zijn boek ‘Het verloren continent van Mu’ vastgelegd.

 

Lemurie-oude-beeldhouwwerken
Lemurie: oude-beeldhouwwerken

De Akasha Kronieken

Voor iedere spirituele zoeker vormen de Universele Akasha Kronieken naast het wetenschappelijke onderzoek van James Churchward de belangrijkste bron van informatie over de verdwenen civilisatie van Lemurië.

De Akasha Kronieken zijn etherische ‘bestanden’ die gezamenlijk het compleet Universeel Archief van Kosmische geschiedenis van alle planeten en alle levensvormen in het heelal vormen. De Akasha kronieken zijn gedetailleerde omschrijvingen in de Kosmische Geest van alle wereld gebeurtenissen die vanaf de eerste momenten van de menselijke evolutie op aarde plaats hebben gevonden. Deze kronieken kan men met de spirituele bestanden in de Kosmische computer vergelijken. Alle gebeurtenissen op ons planeet van persoonlijke en niet persoonlijke aard in de Universele Geest worden opgenomen, onthouden en gefixeerd.

De gemiddelde mens van deze moderne tijd heeft geen toegang tot deze kostbare Universele Archieven. De adepten, de Mahatma’s, de opgevaren meesters van de Grote Witte Broederschap zijn in staat de Akasha kronieken van alle tijdperken, alle culturen en alle naties op ieder gewild moment met hun geestelijke oog te bekijken. De meeste informatie over het verdwenen continent Lemurië in dit artikel is gebaseerd op de beschrijvingen uit de Akasha Kronieken, die door de opgevaren meesters van de Grote Witte Broederschap aan zijn leerlingen vrij waren gegeven.

De bevolking van Lemurië had een lange en glorieuze geschiedenis in de Akasha kronieken achtergelaten voordat het Gouden Tijdperk van 150.000 jaar door decadentie en verval ten onder ging. De opgevaren meesters nodigen de lichtdragers ‘het kijkje’ in de onbekende geschiedenis van onze planeet te nemen, zodat wij er veel van kunnen leren en een breder perspectief van de wereldgeschiedenis kunnen ontwikkelen. Vele zielen van het licht kunnen eigen reïncarnaties op Lemurië herinneren en kunnen een betere inzicht in hun eigen karmische omstandigheden verkrijgen tijdens het lezen van deze omschrijvingen.

 

 

impressie van Lemurie-ochtend
impressie van Lemurie-ochtend

Lemurie ofwel ‘Het Moederland’ of ‘Het Land van Mu’ was een land uit de oertijd, waar perfectie, harmonie, liefde, vrede en broederschap in de menselijke samenleving de basis voor de materiele evolutie vormde.

De wortelrassen van Lemurië

De eerste evoluties van Lemurië hebben 150.000 jaar lang in de 3 elkaar opvolgende Gouden Tijdperken van volkomen perfectie en zuiverheid geleefd. Dat waren de 3 eerste wortelrassen van de mensheid, die een gezamenlijk Goddelijke Plan voor ieder ras hebben vervuld en na afloop de Hemelvaart hebben behaald. Nu staan ze bekend als de opgevaren meesters en de opgevaren meesteressen van de 3 eerste wortelrassen op Aarde.

In totaal zijn er 7 wortelrassen die volgens het Kosmische Plan onze planeet achter elkaar bewonen. De zielen van een wortelras vormen een complete spirituele eenheid. Er wordt een specifiek Goddelijke Plan voor iedere wortelras gecreëerd om een bepaald aspect van het Kosmische Christusbewustzijn gezamenlijk te kunnen uitten. Het eerste wortelras belichaamde de Goddelijke Kracht, de tweede – de Goddelijke Wijsheid en de derde – de Goddelijke Liefde.

De tijd van de eerste Gouden Tijdperken op Lemurië was de tijd van uiterst hoge materiële en spirituele ontwikkelingsniveau van de totale bevolking. Dit niveau was nog nooit door de andere (ook Gouden Eeuw) civilisaties op ons planeet bereikt.

De onbegrensde potentie voor wetenschappelijke ontdekkingen en zelfbewuste, eervolle toepassing van de Kosmische Wet vormden de materiële basis van Lemuriaanse beschaving. De Lemuriërs waren allemaal bewust van hun Goddelijke oorsprong en hun Goddelijk Licht die in de geheime chakra achter het hart verankert was. Hun dagelijkse devotie, de aanroepingen tot het Hart van God in de Grote Centrale Zon zorgden dat hun levensenergieën in direct contact zonder onderbreking met de Bron des Levens verbleven. Ze leefden volgens het Goddelijke Plan; hun leven was Gods leven en het verbond tussen God en mens werd niet verbroken. Het was het volmaakte evenwicht tussen de Macrokosmos en de microkosmos, ofwel: zoals boven, zo beneden.

Lemurie-oceaan
De Lemuriërs van het Gouden Tijdperk zagen absoluut geen kwaad in hun medemensen en ze leefden in totale harmonie met flora en fauna en de natuur om hun heen. Het waren letterlijk kinderen van God en ze waren niet onderhevig aan ziekte of dood.

Het was absoluut een ideale samenleving, die compleet volgens de wil van God verliep. De vrije wil van ieder mens was gericht om de Wil van God te belichamen en de perfectie van het Goddelijke Plan voor de menselijke evolutie te manifesteren. De Lemuriërs waren vanuit hun hart met alle leven op aarde en in het gehele Kosmos sterk verbonden. Ze waren in staat de hartconnectie tussen de mens en de kern van planten, bomen en bloemen, de dieren en de kern van het atoom in leven te houden. Alle Lemuriërs bezaten meesterschap over levitatie, precipitatie (materiële manifestatie van geestelijke substantie) en de wetenschap van alchemie, waardoor zij dingen konden doen die in onze ogen bovennatuurlijk of onmogelijk lijken!

De leiders van deze ideale samenleving waren priesters, koningen en wetenschappers, want er bestond geen scheiding tussen regering, wetenschap en godsdienst: vergelijkbaar met macht, wijsheid en liefde in de drievoudige vlam in ons hart.

De Hoofdtempel van de Zonnemoeder

 

De hoofdstad van ‘Het land van Mu’ was ‘De Gouden Stad van de Zon’ die de kosmische energie van de Hemelse Vader Alpha,vertegenwoordigde. Middenin stond een ronde tempel die aan de Goddelijke Moeder Omega gewijd was.

Lemurie

Dit was de cultus van de Zonnemoeder:

 

“The Sun Mother, clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars.”

De kroon met de 12 sterren die de Zonnemoeder op haar hoofd droeg, verwees naar 12 Kosmische Hiërarchieën van de zodiak. De Zonnemoeder vertegenwoordigde de Goddelijke Vonk, de Goddelijke natuur in iedere ziel,die de zeegolven van menselijke emoties, door de maancirkel uitgebeeld, volledig onder eigen controle had.

 

De geestelijke leiding van de Hoofdtempel en in het spirituele opzicht de leiding over de gehele civilisatie lag in de handen van de Hoogste Priesteres van de Hoofdtempel die door de bevolking van ‘Het Land van Mu’ als de fysieke belichaming van de Goddelijke Moeder, de Zonnemoeder, op de planeet aarde was beschouwd. De Hoogste Priesteres was de zichtbare en de tastbare manifestatie van de Kosmische Moeder voor alle zielen in reïncarnatie. De kosmische energie van de Goddelijke Moeder Omega kon zich vrij in het wezen van de Hoogste Priesteres manifesteren dankzij haar zuiverheid, haar devotie en haar geestelijke kracht.

De Hoofdtempel van de Zonnemoeder was het fysieke en het spirituele middelpunt van de gehele Lemuriaanse civilisatie. Op het hoofdaltaar brandde dag en nacht de eeuwige fysieke vlam van de Goddelijke Moeder Omega.

Spiritueel gezien was deze fysieke vlam een geestelijke brandstof, die voorspoedige ontwikkeling van deze Gouden Eeuw civilisatie in stand hield. De priesters en de priesteressen zorgden voor het voortdurende gebed en de aanroepingen naar de Bron des Levens, de Grote Centrale Zon, om het licht en de energie vanuit het Kosmos naar de materiële beschaving toe te laten stromen. De kracht van het geluid en het gesproken woord was het belangrijkste middel in de gehele Lemuriaanse samenleving om de oneindige spirituele energie in de concrete materiële vorm om te kunnen zetten.

De Ark van het Kristallen Licht heeft zich tussen de Grote Centrale Zon en het Hoofdaltaar in de Tempel van de Goddelijke Moeder als een zichtbaar teken van het verbond tussen God en mens, Bron en zijn schepping, Geest en materie geopenbaard. Dit was een intens kanaal van Wit Licht, die voor de onaangebroken stroom van de levensenergie op het Moederland zorgde. Dit kanaal hield zich in stand tot zover de aanroepingen en de heilige mantra’s naar de Goddelijke Moeder non-stop 24 uur per dag vanuit het Hoofdaltaar van Lemurië het Kosmos in waren uitgezonden. Dit was een permanent gebed naar het Witte Licht van de Goddelijke Moeder, die door de priesters en priesteressen van de Hoofdtempel 150.000 jaar lang op Lemurië stand heeft gehouden.
Rond de Hoofdtempel stonden 12 kleinere ronde temples in een cirkelvorm. 12 kleinere tempels vertegenwoordigden de 12 Kosmische Hiërarchieën van de zodiak en de Hoofdtempel vertegenwoordigde de Zon. De temples, gewijd aan de Moedervlam waren in iedere stad van Lemurië aanwezig. Gezamenlijk vormden ze het netwerk van het Wit Licht verspreid door het hele land.

impressie van Lemurie-stad
impressie van Lemurie-stad

De val van de Gouden Eeuw civilisatie op Lemurië

 

Met de komst van het vierde wortelras op Lemurie ging het mis. Dit was een historisch moment, wanneer de eerste golven van de lagere evoluties uit het verwoeste planeet Maldek(link naar artikel) met een uiterst lage vorm van bewustzijn, versterkt door de legioenen van gevallen engelen begonnen zich massaal onder de hoogbegaafde, spiritueel verlichte Lemuriërs te incarneren.

De kleine planetengordel tussen Mars en Jupiter is alles wat er overbleef van Maldek, de tiende planeet van ons zonnestelsel. Op Maldek had namelijk een totale nucleaire oorlog plaats gevonden nadat de gehele civilisatie op deze planeet zich tegen de Kosmische Wetten, de Goddelijke Plan en de Wil van God gekeerd heeft.

Vanuit compassie en onbegrensde liefde hebben Lemuriërs de overlevenden evoluties van Maldek uitgenodigd zich op het paradijselijke planeet Aarde te vestigen. De Lemuriërs waren overtuigd dat hun geestelijke ontwikkelingsniveau, hun sterke verbinding met de Bron des Levens, hun pure hart en hun zuivere intenties een stevige basis vormden om deze lagere evoluties van Maldek goed op te kunnen vangen en naar het licht toe helpen te groeien. De realiteit was minder idealistisch. De komst van de achtergeblevenen uit Maldek heeft nog meer negatieve levensvormen bij zich aangetrokken, namelijk de gevallen engelen.

De tijd van de val van Aartsengel Lucifer en 1/3 van de lichte engelen in het Kosmos, die later ‘de gevallen engelen’ waren genoemd heeft veel eerder in de Kosmische geschiedenis plaats gevonden. Tijdens de ‘oorlog in de hemel’ hebben legioenen van Aartsengel Michael de legioenen van Lucifer verslagen. De Kosmische Wet verplichte de Luciferianen op aarde te incarneren om hun karma uit te werken. De lagere evoluties van Maldek en de gevallen engelen kwamen samen tegelijkertijd tot reïncarnatie op Lemurië. Het gewicht van hun karma in combinatie met destructieve levenswijze en uiterst trage bewustzijnsniveau hebben uiteindelijk de vernietiging van de hoogste civilisatie ooit, het paradijselijke Lemurië, veroorzaakt.

Maldek
Maldek, de tiende planeet van ons zonnestelsel

De lagere evoluties die in Lemurië tot incarnatie kwamen, hebben de levensbeschouwing van de Lemuriërs stapsgewijs negatief beïnvloed. Lemurië heeft niet op een dag haar glorie verloren. Dat was een destructief proces, dat uiteindelijk in versnelling kwam en de vernietiging van de totale civilisatie veroorzaakte. Dit proces kunnen wij ‘degeneratie’ noemen.

 

De eersten die uit de hogere vibraties van de hoge spirituele bewustzijn ‘vielen’ waren de hoogpriesters die zich meer en meer verheven begonnen te voelen boven het gewone volk . Dat kwam ook grotendeels door het feit dat steeds meer gevallen engelen de machtposities in de hoge priesterschap hebben overgenomen. De concurrentie en de rivaliteit tussen de menselijke ego’s van de priesters begon zich als een epidemie door het land te verspreiden. De priesters gebruikten hun kennis en hun bedrevenheid in het maken van invocaties of aanroepingen om hun rivalen uit te schakelen. Ze versterkten hun bezweringsformules door het maken van groteske beelden zoals die nu nog te zien zijn op het Paaseiland.

Degenen in Lemurië die zwaar in de hoogpriesters waren teleurgesteld, stonden langzaam aan open voor de magnetische aantrekkingskracht van de gevallen engelen, hun enorme charisma en de manier waarop deze hun wisten te verleiden hun hoogstaande principes los te laten.

Vanaf het moment dat “Adam en Eva’- de archetypes, ofwel het standaardvoorbeeld van het gewone volk – aten van de vrucht van de ‘Boom der Kennis van Goed en Kwaad’ onder invloed van Lucifer zelf, uitgebeeld als de slang, verloren de mensen hun onschuld en was de neerwaartse spiraal onvermijdelijk.

De geestelijke kracht van het Moederland was met innerlijke en uiterlijke zuiverheid met de priesterklasse verbonden. De zuiverheid van gedachten, emoties, motieven en daden van de priesters in de tempels van Lemurië was hun schild tegen negatieve invloeden van buitenaf en de bron van hun fysieke en spirituele kracht. De geestelijke kracht van de priesterklasse vormde het onzichtbare energetische schild voor de Lemuriaanse civilisatie, dat als een mantel van wit licht over de gehele bevolking hing.

De vernietiging van de Lemuriaanse civilisatie was in eerste instantie door de vernietiging van het energetische schild van de priesterschap mogelijk geworden. Door het verlagen van het hoge bewustzijn en het breken van de morele standaarden in de priesterklasse was een opening voor de totale vernietiging van de Ark van het Licht, het verbond tussen hemel en aarde mogelijk gemaakt.

Homoseksualisme en lesbianisme waren voor het eerst door de luceferianen aan de priesters en priesteressen in Lemurië als een nieuwe, andere manier van energiewisseling geïntroduceerd. Langzamerhand waren de seksuele perversies als ‘normaal’ gedrag door de priesters zelf en door de gehele bevolking geaccepteerd.

Seksualiteit heeft steeds grovere vormen genomen en de fallus cultus heeft de cultus van de zuivere moedervlam vervangen.

De vernietiging van de eeuwige moedervlam op het hoofdaltaar van het land en de moord van de Hoogste Priesteres van de Hoofdtempel was de diepste punt in de val van de Gouden Eeuw civilisatie op Lemurië.

De cultus van de Zonnemoeder was bruut beëindigd en de cultus van de zwarte Godin, de heerster van de Maan, – The Great Whore – die lagere verlangens in de mens stimuleerde, in plaats van de verering van Goddelijke Moeder Omega was gekomen.

Het duurde niet zo lang totdat de complete civilisatie in een barbare staat was beland.

Dit was de donkerste tijd uit de gehele geschiedenis van onze planeet. Er zijn nog steeds vele zielen in reïncarnatie die deze tragedie mee hebben gemaakt. Iedere reïncarnatie biedt de mens een nieuwe kans aan om de juiste keuze voor het vereren van de Goddelijke Vonk in plaats van het mee gaan met de lagere menselijke gevoelens bewust te kunnen maken.

Lemurie lucht

De priesters en priesteressen die aan de cultus van de Zonnemoeder trouw waren gebleven vluchtten naar de noordelijke koloniën van Lemurië en hebben zich op Atlantis en India gevestigd. Nu, in onze moderne tijd zijn de brahmanen, de hoogste priesterkaste in India, de echte spirituele opvolgers en bewaarders van de geestelijke schatten van het verdwenen Moederland.

 

De catastrofe op Lemurië heeft in één dag plaats gevonden. Het complete continent was onder de Stille Oceaan gezonken nadat het eerst door de vuurzee van brandende lava overspoeld werd.

 

 

impressie van de Heilige-Ocean-van-Lemurie
impressie van de Heilige Ocean van Lemurie

 

 

auteur: Maria Piotrovskaja

website en bron:http://www.spiritueleweg.com/pages/2997/Lemuria.html

15 REACTIES

 1. Bijna huilen om dit “verhaal”. De vergelijking doemt op met de hedentendaagse politieke arrogantie die in-over Europa waait en waar de tv kijkende mens al in diepe slaap is verzonken.

  • @Black Daimond en andere lezers:)

   ‘Toevallig’ was ik vorige week bij een lezing over graancirkels. Ik had er eerder weinig mee…met die onderwerpen als ufo’s en buitenaardsen.

   Er zijn daadwerkelijk feiten bekend over gevonden aliens ‘roswell schandaal’ en steeds meer vooraanstaande militairen en astronauten doen nu wel een boekje open over wat ze nu ECHT hebben gezien.

   Ik vond het fascinerend..De dame die de lezing gaf onderzoekt wereldwijd en jaren lang (vanaf 1994) ook graancirkels, was sceptisch over buitenaards leven etc..

   Haar site: http://www.circularsite.com

   Take care,

   Namaste,

   Chandra

 2. Ik heb een stukje van de film bekeken, maar ik vond het zo ‘Amerikaans’ dat ik maar besloot om naar bed te gaan. Maar ik moest gezien het woord UFO in het logo en het feit dat het op deze website werd gepost, wel meteen denken aan een boek dat ik had gelezen van Graham Hancock (Het Oermysterie). Dat boek kwam op mijn pad, omdat ik meer wilde weten over mijn dromen van de afgelopen jaren.

  In zijn boek vond ik veel herkenning, maar specifiek van een jeugddroom die buitenaards leek. In dat boek bleek er ook onderzoek materiaal van ufo’s en aliens te zijn verwerkt. Misscien probeert Marcel Roelofs daar op te wijzen. Ik weet het niet, want ik heb de film niet afgekeken.Maar ik weet wel dat beelden soms meer zeggen dan woorden..

  Maar hierbij wel een link naar dat boek die me afgelopen voorjaar boeide en mij ook wel wat angst aan jaagde… (nu niet meer 😉

  http://theosofie.info/oermyst.html

 3. Wat een mooi artikel! Ik kan het helemaal voor me zien hoe de zuivere gedachten werken als een schild, en hoe de gevallenen dit ongedaan konden maken..een grote les voor ons vandaag: dat iedereen zijn eigen Lemurië in zijn Hart kan creëren, met zuivere gedachten en door de verbinding met de Zon en de Kosmos te herstellen. Wat een lange weg zijn we gegaan sindsdien!

  Ik kijk er naar uit om de komende tijd meer van onze geschiedenis te leren, van onze wérkelijke geschiedenis! Ik zie steeds meer ‘nieuwe’ informatie over ons gezamelijk verleden opduiken, en om te weten wie we vandaag zijn moeten we wel weten waar we vandaan komen, wie er voor ons geweest zijn. Zowel de geschiedenis van de overwinnaars als van de verliezers en onderdrukten!

  • @Niekie, ik wil je uitnodigen naar de boekhandel te gaan en het boek van Fred Butter ‘2012’ aan te schaffen 😉

   Begin met je geest te trainen in het oordeelloos opnemen van alle informatie.
   Hoe verder je openstaat hoe makkelijk het wordt.
   Er is te veel informatie, en er zijn teveel personen mee aan de haal gegaan en hebben er een eigen draai aan gegeven. Zoek daarom de absolute kern van alle geschiedenis verhalen. Je geest kan je vanaf daar de juiste weg tonen.
   En als je het zonder enige vorm van oordeel absorbeert zal je merken dat je diep van binnen als het ware gaat gloeien.
   Het geeft je een onbekend gevoel van blijdschap.
   Het is pure herkenning.
   Thuiskomen.
   Warm. Liefdevol. Rust. Vrede.
   Begrip en respect zonder enig voorbehouden.

   Je weet het allemaal al, maar het is diep geborgen (niet verborgen) op een plaats waar velen niet komen.
   Andere willen het graag maar weten niet hoe.
   En weer anderen komen er graag. Zoals ik 🙂

   Keerzijde is datgene dat ik dan ook voel.
   De eenzaamheid hier en de wil om naar huis te gaan. Gevoed door de puinhoop die de mens zo grondig creért van alles dat ze gegeven is.
   Gekeerd door de liefde van en voor mijn vrouw, familie en vrienden.
   En het goede dat ik kan doen om de mens bewuster te maken.

 4. Wat een prachtige afbeeldingen!!!! Die zeggen mij meer dan al die woorden! Boektip: Overziel 7 van Jane Roberts en Het wezen van de pysche van Seth gechanneld door Jane Roberts. Voor als je het echt wilt voelen en beleven…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in