Leestijd: 6 minuten

Er wordt veel gesproken over Lemuria. Dit artikel is voor hen die zich aangetrokken voelen tot deze energie, die het gevoel hebben de energie van Lemuria te herkennen. Omdat de verbinding met Lemuria steeds sterker wordt, komt er ook meer en meer informatie vrij. Bijna dagelijks wordt nieuwe informatie ontvangen, dagelijks hebben meer mensen het gevoel thuis te komen in deze energie. Dit is voor hen die herkennen. Aan het eind van het artikel staan verschillende klanken en oefeningen om weer in contact te komen met de prachtige dimensie van Lemuria.

Parallelle dimensie

Het wordt steeds duidelijker dat we eigenlijk kunnen spreken over de dimensie van Lemuria. Het is niet slechts een continent, energie, vorm van zijn, enzovoort. Voordat het puur aardse menselijke leven bestond, was de tastbare energie van Lemuria al aanwezig op een ander bewustzijnniveau. Zij werd gevormd door een frequentie die iets hoger lag dan de frequentie van de huidige materie. Hierdoor bestond en daarmee bestaat de dimensie van Lemuria buiten de tijd en buiten de beperkende definitie van materie die wij mensen op dit moment hanteren. Lemuria is niet een lang verloren continent uit het verleden, nee, zij is nog steeds. De dimensie van Lemuria bestaat parallel aan de gangbare dimensies van de mens. Door ons huidige frequentieniveau te verhogen kunnen we onze afstemmen op de Lemuriaanse dimensie, wordt zij weer zichtbaar voor ons en kunnen we de dimensie waar we momenteel in leven “optrekken” of “omhoogtrekken” naar de dimensie van Lemuria. We moeten niet op zoek naar de fysieke ruïnes van Lemuria als “bewijs” voor haar bestaan, maar naar de levende, groeiende en creërende energie van een dimensie.lemuria

Hoe functioneert de dimensie van Lemuria?

De netwerken en structuren van de dimensie van Lemuria hebben een ander bereik. Net als ons gehoor, dat niet is afgestemd op klanken en geluid met een hele hoge trilling, is onze huidige fysieke en energetische zijn nog niet afgestemd om (weer) in te haken op de dimensie van Lemuria. Daarbij komt dat de mens voor haar “spirituele reizen” hele andere geometrische vormen gebruiken dan die gebruikt worden binnen de Lemuriaanse dimensie. Waar de mens met name werkt met cirkels (sferen) en stervormige figuren (denk aan het werk met de Merkaba), verplaatsen de Lemurianen zich in en door het licht door gebruik te maken van de Dodecaëder en de Icosaëder. Zij zijn respectievelijk verbonden aan de goddelijke pilaar van het licht, kennis en magie, universele liefde, het stromen.

De Lemuriaanse energetische dimensie bevat wijsheid, frequenties en herinneringen die allen ook deel uitmaken van ons fysieke en energetische DNA. Doordat het bewustzijn van Lemuria uit pure eenheid bestaat, staat het eenheidsdenken ons ook weer ter beschikking. In de Lemuriaanse dimensie bestaat een uitgebalanceerde uitwisseling van energie. Alle vormen van zijn delen in eenheid, communiceren vanuit het contact met het hart dat in perfecte balans is met de geest. Het mannelijke en vrouwelijke is samengesmolten en zorgt voor perfect evenwicht in denken, in de fysieke en energetische hersenhelften en in het collectieve bewustzijn.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Deze dimensie werd minder tastbaar en zichtbaar naarmate het actieve bewustzijn afnam en de dualiteit zich verdiepte. Door het grote verschil in bewustzijn van de mens en de dimensie van Lemuria, was hij uiteindelijk voor het overgrote deel van de mensheid helemaal niet meer voelbaar.lemuria

Je trilling weer afstemmen op Lemuria – I

De dimensie van Lemuria ligt zoals beschreven als een warme, altijd aanwezige, maar voor de meeste nog onzichtbare deken over de aarde. Wanneer je je afstemt op bijzondere energetische fysieke plaatsen verbonden aan Lemuria (Paas eiland, Tiahuanaco en het Titicacameer in Bolivia, de verschillen zonnetempels verspreid over de wereld, Hawaï, Tikal in Guatemala, enz.) dan biedt het licht van Lemuria ons een inkijk in de parallelle werkelijkheid aanwezig in de dimensie van Lemuria. Wanneer je tijdens een meditatie visualiseert in het midden van een prachtig tempelcomplex te staan of op een van de genoemde eilanden, dan voel je hoe de energie van Lemuria toenadering zoekt. Je “staat” immers op een plek die één van de poorten vormt tussen deze twee bewustzijnslagen. Puur en alleen de vraag om uitgenodigd te worden biedt de energie de kans om je “mee te nemen”. Door je open te stellen, te glimlachen, naar binnen te kijken en de energie van Lemuria in je wezen te aanvaarden, nodig je de Lemuriaanse energie uit om je DNA verbonden aan Lemuria te openen en te activeren.

Je trilling weer afstemmen op Lemuria – II

Wanneer je je tijdens een meditatie afstemt op de vorm van de Dodecaëder

Dodecaëder foto door: KoenB (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Dodecaëder foto door: KoenB (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
(stel je voor dat je in een prachtige goudkleurige Dodecaëder zit, die langzaam draait) dan wordt je trillingsniveau dusdanig verhoogd dat je je kunt afstemmen op de subtiele, snelle, minder dichte energie van Lemuria en daarmee de dimensie van Lemuria. De Dodecaëder is één van de vormen van de heilige geometrie die de Lemurianen gebruiken voor hun astrale lichtreizen. Wanneer je gebruik maakt van het zelfde energetisch voertuig is het makkelijker om de frequentie waarin zij zich bewegen te voelen. Door oefening en vertrouwen, door keer op keer weer af te stemmen op de Lemuriaanse frequentie wordt het vertrouwd om te voelen en te ervaren vanuit de Lemuriaanse dimensie.

Je trilling weer afstemmen op Lemuria – III

Elk van onze chakra’s heeft de capaciteit om informatie en energie te verzamelen en op te slaan. Door bijvoorbeeld het licht van de zon op te vangen ontvangt elk chakra, wijsheid van de sterren (en hun universele geheugen). Deze wijsheid wordt verankerd in het DNA en wordt doorgegeven van generatie op generatie. Het niveau van wijsheid is op dit moment dusdanig dat de mens zich weer begint te herinneren wie zij daadwerkelijk is. Middels het opschonen en activeren van onze eigen chakra’s kunnen we inloggen op de zichtbaar en voelbaar wordende Lemuriaanse dimensie.

Wanneer de menselijke chakra’s worden hersteld, wordt tevens bijgedragen aan het herstel van de planetaire chakra’s en daarmee wordt bijgedragen aan de verbinding met het Lemuriaanse energetische netwerk.
Een meditatie die je hiervoor kunt gebruiken:

Je trilling weer afstemmen op Lemuria – IV

Je kunt de volgende klanken gebruiken:

Medahíl Sonathé
Medahíl Rocamé
Mahéd Mahé Mahés
Yonítagin Madéh
“Ik omarm het proces van de eenwording, de samenkomst die ons brengt bij de tempel van transformatie.
Ik omarm het proces van verbinding, het contact dat onze energie opent en het licht ontsteekt.
In de golven, ligt hét golven en golven wij.
Ik omarm het proces van wedergeboorte, zij is reeds geschied.“

Deze klanken dragen bij aan de transformatie. Je frequentie verandert, je DNA opent zich, je herinneringen worden geactiveerd, je derde oog stemt zich weer af op de dimensie van Lemuria en deze klanken zorgen ervoor dat je de energie van Lemuria weer kan ademen, haar kan onderscheiden en begrijpen. Als je de klanken herhaalt, stem dan je ademhaling af op het zacht ruisen van de vibraties van Lemuria. Je hartslag vermengt zich met de oerklank. Je verzinkt in diepe stilte omdat vanuit stilte alles “hoorbaar” is.

Herhaal de klanken als een mantra en laat de vibratie die ontstaat je meenemen en “vertellen”, luister vooral, denk niet na, voel alleen. Zo ontstaat een energetische staat van zijn, die je de mogelijkheid beidt de dimensie van Lemuria te ervaren.

Je trilling weer afstemmen op Lemuria – V

Verder kun je je afstemmen op één van de energieën die “zijn” en “leven” in de andere dimensie. Doordat die dimensie zo anders is opgebouwd, zijn de energieën daar aanwezig ook van een totaal andere orde dan de levende wezens op aarde. Een van die energieën is Guahín Huanca – Lot. Hoeder van de poorten van het licht die toegang bieden tot Lemuria. Voor meer informatie over de verschillende energieën van lemuria zie www.tunkamaya.com.

De aanwezigheid van de energie gekoppeld aan Guahín Huanca – Lot verandert je moleculaire structuur om de verschillende aspecten van licht te ontvangen. Dit licht is afgestemd op Lemuria en verandert de kern van je zijn, verhoogt je frequentie en verbindt je weer met het Lemuriaanse energetische netwerk om de aarde.

Een opname die je ondersteunt bij deze afstemming:

Guahín Huanca Tolohín
Ru-Ru-Ru-Ru Uri-Ru
Tinaaca Guahín Né
Huanca Tolohín Ré
Cumalca Guahin Rú
Ru-Ru-Ru-Ru Uri-Ru

Guahín Huanca Tolohín
Hij die het licht draagt en uitdraagt
Ru-Ru-Ru-Ru
Hij die het licht uitnodigt en verbindt met de lichtessentie in elk zijn
Tinaaca Guahín Né
Hij die de lichtzuilen transformeert en verstaanbaar maakt
Huanca Tolohín Ré
Hij die de eenheid van het licht waarborgt en voedt
Cumalca Guahin Rú
Hij die de elementen van het licht uitnodigt, laat versmelten en als éénheid laat schijnen.
Laat het licht zijn werk doen. Voel de kracht, de verandering, voel hoe je wordt afgestemd op het licht van Lemuria. Laat de taal van het licht spreken.

Bronnen: Verscheidende artikelen van de pagina Portalterraluz en andere bronnen uit Latijns Amerika naast informatie gechanneld door Kai uit Argentini, Eugenio Prestisimone en Corien van Vliet.

3 REACTIES

 1. Ik denk persoollijk dat Gacia nog te ver van de centrale zon afstond.in de tijden van Lumerie en Atlantis. In huidigetijd hebben wij een opwaardse beweging. Tot deze centrale zon. Na zeg t maar 26.000 jaar..De circel van evolutie is rond.

 2. Lemuria was een hele mooie wereld maar ook die wereld was helaas al belast met negatieve energieën. Voor de meeste mensen zal dit een tussenstap zijn om verder te gaan op hun pad omdat de frequentie van de energie van Lemuria hoger is dan de energie waar we nu in leven. Als je gewend bent aan de energetische trilling van Lemuria ga je na een tijdje beseffen dat het ook vervuild is. Dat ga je op zoek naar een nog hogere trilling en dat is de trilling van de Goddelijke Lichtbron.

  • Nu ik mij verder aan het oriënteren ben op Nieuwetijdskind, wil ik ook reageren op de reactie van Jan Vermaas: ‘Lemuria was een hele mooie wereld maar ook die wereld was helaas al belast met negatieve energieën.’

   Ik heb over Lemurië gelezen, onder meer bij Frissell (2011) maar ook bij anderen, en ik zie een link of evolutionaire band tussen Lemurië, Atlantis en onze huidige tijd. Alle drie 3/4D-werkelijkheden, ook al staan die oude beschavingen bekend om hun hoogstaande karakter. Maar er ontbrak wat aan, zodat de transformatie van het ‘collectief’ van de mensheid naar een hoger dimensionaal leven niet mogelijk was en de conclusie is dan dat in die perioden nog niet de aardse dualiteit kond worden overstegen en de bewoners dus nog niet als Lichtwezens konden leven: Lemurië kende geen ethisch gevoel, besef of bewustzijn en dus werden – om een enkel voorbeeld te noemen – medeburgers willekeurig vermoord door gedachtekracht als een hoofd van iemand hem niet aanstond.

   Atlantis had vervolgens twee soorten problemen, te weten dat de priesterklasse hun inwijdingsweg niet begrepen en hun volk dus ook niet de juiste leiding en inspiratie kond geven (en daar heb ik zelf herinneringen aan want ik was zo’n priester die dat niet had begrepen en daarom ben ik nu mijn hele leven al op zoek naar de sleutel tot het leven – karma dus! – en ook gevonden, vandaar de boeken die ik aan het schrijven ben. He tweede probleem op Atlantis: hoogstaande wetenschap en techniek, – hoger dan bij ons – maar ook hoogmoedig: men meende daar ‘hun’ god te kunnen verslaan, beter te zijn dan de Bron. Dat hoort dus ook tot de leerschool van de aarde, om die hoogmoed te weerstaan.

   En tot slot de huidige mensheid in de huidige beschaving(en) die erg veel lijkt op Atlantis, maar ons ‘voordeel’ is dat wij die hoogmoed niet kennen omdat wij ‘God dood hebben verklaard sinds Nietzsche’, wat alleen zinvol is als het gaat om de persoonlijke god want die heeft nooit bestaan; maar niet zinvol is om de Bron te ontkennen of te negeren. Ons probleem is wél dat de Bron helemaal uit ons bewustzijn is verdwenen vanwege ons materialisme en consumentisme, want zoals in het NT staat: geestelijk leven gaat – grosso modo – niet samen met materieel leven; voor de ‘gemiddelde’ mens sluit ‘het een het ander uit’. ‘Gemiddelde’, omdat spiritueel ontwikkelde mensen weten dat ze het juiste gebruik van welvaart en inkomen moeten maken: als je dagelijks de beurskoersen analyseert om je eigen beleggingen te controleren en te verbeteren, dan schiet de geestelijke en spirituele ‘studie’ of ‘oriëntatie’ daarbij in. wie zich kortom geheel focust en concentreert op aardse rijkdom, komt met lege handen in de geestelijke wereld aan.

   Om deze argumenten hebben veel zielen die nu op aarde leven ook levens meegemaakt op Lemurië en Atlantis. Ik hoop dus de logica daarvan nu te hebben aangetoond.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in