Home Hooggevoeligheid Leven met een zekere overgevoeligheid

Leven met een zekere overgevoeligheid

overgevoeligheid

Een toenemende overgevoeligheid

Niet iedereen heeft er last van, maar steeds meer spirituele mensen herkennen het: dat je op de een of andere manier (over) gevoelig of hypergevoelig – klinkt vaak minder negatief! – bent en allerlei gevoelens van anderen oppikt. Onderhuidse spanningen tussen mensen bij wie je op bezoek bent, kunnen je doodmoe maken. Je ziet en/of voelt wat er eigenlijk door anderen heen gaat. Grote groepen mensen kunnen je uitputten, omdat je al die verschillende energieën die tussen al die mensen heen en weer gaan, aanvoelt en voor een deel in je opneemt. Op zich heeft een dergelijk vermogen voordelen, omdat je zonder woorden zoveel van anderen aanvoelt en begrijpt. Daardoor kun je voor die anderen een grote hulp zijn. Maar het nadeel is dat het jezelf zoveel energie kost en dat je vaak meer met anderen bezig bent, dan dat je stil staat bij jezelf. (over)gevoelige mensen hebben daarom de neiging zichzelf voorbij te lopen, gewoon, omdat er voortdurend een stroom van indrukken van buitenaf op hen toekomt en om aandacht vraagt. Bovendien komen andere mensen vaak als vanzelf op hen af om hen om raad of hulp te vragen: ze voelen dat ze bij deze mensen aan het goede adres zijn. Ook dat draagt ertoe bij dat (over)gevoelige mensen het risico lopen te weinig bij zichzelf stil te staan en voor zichzelf op te komen. Ze voelen immers de pijn, het verdriet en de onmacht van de ander haarscherp aan, als waren dat hun eigen gevoelens. Maar als je de gevoelens van de ander zo sterk aanvoelt, kun je gewoon niet anders dan de ander helpen en bijstaan, ook als dat voor jezelf even niet goed zou zijn. Je zou deze ervaring: het omgaan met een zekere gevoeligheid, een les kunnen noemen die in deze tijd vooral gevoelige mensen voorgelegd krijgen. Maar in de komende tijd zullen steeds meer mensen daarmee geconfronteerd worden. Deze overgevoeligheid is namelijk een gevolg van het feit dat onze geestelijke lichamen een beetje los beginnen te komen van ons fysieke lichaam, waardoor we het gevoel hebben niet goed in ons lichaam te zitten. Je zou het kunnen vergelijken met een duikerspak dat niet langer strak om het lichaam heen gevouwen zit, maar een beetje begint te lubberen.

door Hans Stolp

Op een soortgelijke manier beginnen in deze tijd onze geestelijke lichamen een beetje ’te lubberen’. Deze ontwikkeling heeft echter grote gevolgen: het maakt mensen bijvoorbeeld helderziend, helder voelend, helder horend of helder ruikend. Daarom zien we met name bij nieuwetijdskinderen een sterke ontwikkeling op dit vlak. Maar het ‘lubberen’ van onze geestelijke lichamen maakt ons ook (over) gevoelig, en daarom zien we in onze tijd een toename van het aantal (over) gevoelige mensen.Hooggevoeligheidsklachten- heilige ruimte

Een verwaarloosde wortelchakra

Overgevoeligheid ontstaat daarnaast ook door een bepaalde levenshouding die vooral spirituele mensen hebben. Zij hebben namelijk de neiging om de aandacht bij voortduring vooral op de hogere chakra’ s te richten, zeg maar de hartchakra, de keelchakra, de voorhoofdschakra en de kruinchakra. Dat komt, omdat ze zich vooral op spiritualiteit, op het verwerven van inzicht, op het aanvoelen van wat er in de ander omgaat, of op (andere) spirituele ervaringen richten die nauw verbonden zijn met de hogere chakra’s.

Daardoor worden echter de lagere chakra’s en dan met name de wortel- of stuitchakra, nog al eens verwaarloosd. Deze onderste chakra zit ter hoogte van ons stuitje.

Als nu onze geestelijke lichamen als het ware losraken en boven onszelf beginnen uit te reiken – en dat gebeurt, als we vooral op de hogere chakra’s gericht zijn – dan raakt de onderste chakra los van de geestelijke lichamen en werkt niet (goed) meer.

Onze geestelijke lichamen zou je kunnen zien als een huls die in dit geval een klein beetje over ons fysieke lichaam heen naar boven uitschuift, waardoor de wortel- of stuitchakra vrijkomt. Daardoor wordt deze niet meer door de krachten van het ether-lichaam doorstraald, en evenmin door de energie die vanuit de aarde komt. Het ontbreken van de toestroom van levenskracht en aarde-energie veroorzaakt niet alleen moeheid, duizeligheid en hoofdpijn, maar bijvoorbeeld ook het gevoel ‘er niet helemaal bij te zijn’.

Ook leidt het nogal eens tot een zekere overgevoeligheid: voor geluiden bijvoorbeeld, maar ook voor boze woorden die je in andere situaties gemakkelijk aan je voorbij kunt laten gaan, maar die je nu diep raken. Kortom: het bewerkt een overgevoeligheid voor negatieve emoties in je omgeving.

De negatieve gevolgen als je niet goed geaard bent….

Ik gaf het hierboven al even aan: wat ik nu beschrijf, is tegenwoordig niet alleen maar typerend voor spirituele mensen. Ook mensen die niet spiritueel zijn en evenmin geïnteresseerd zijn in chakra’s, geestelijke lichamen en ga zo maar door, kennen deze ervaring.Loop jij je eigen hooggevoelige pad

Denk maar aan het feit dat we wel eens van onszelf zeggen dat we niet goed in ons vel zitten. Dat is in wezen hetzelfde gevoel dat we uitdrukken met de woorden niet goed in ons lichaam zitten.

En wanneer we tegen een ander zeggen dat deze met de beide voeten op de grond moet leren staan, bedoelen we te zeggen dat deze niet goed geaard is. Hetzelfde bedoelen we, wanneer we zeggen dat de ander moet leren zijn gezonde verstand te gebruiken. Het zijn beschrijvingen en opmerkingen die in feite slaan op de hierboven beschreven situatie: dat onze geestelijke lichamen een beetje losgeraakt zijn van het fysieke lichaam.

Alleen: de spirituele traditie ziet waardoor dit soort ervaringen ontstaan en kan daardoor ook beter de verschillende mogelijkheden aangeven om weer wat beter in ons vel te komen. De spirituele traditie zegt dat we in dit soort situaties niet of niet voldoende gegrond of geaard zijn. Ze zegt ook dat dit niet alleen veroorzaakt wordt door een gerichtheid op de hogere chakra’s, maar bijvoorbeeld ook door schokkende emotionele gebeurtenissen of ervaringen.

Die emotionele ervaringen schokken niet alleen onze ziel en ons hart, maar ook onze geestelijke lichamen. Daardoor raken ze een beetje los van het fysieke lichaam en worden wij (over) gevoelig.

Te weinig geaard zijn: het ontstaat ook doordat we, door welke oorzaak dan ook, niet voldoende in contact staan met onze eigen kern en dus meer op anderen gericht zijn dan op onszelf. Of doordat we, door welke ervaring dan ook, vervreemd zijn geraakt van onze dagelijkse omgeving en van de mensen om ons heen.

De gevolgen van een dergelijk losraken van jezelf zijn, samengevat, vooral deze:

 • het bewustzijn van je lichaam vermindert
 • het (zelf)genezend vermogen neemt af
 • je hebt minder energie en voelt je vaak erg moe
 • je bent gevoeliger voor negatieve emoties om je heen
 • je hebt meer moeite om jezelf te manifesteren
 • en hebt daardoor ook minder zelfvertrouwen

Je kunt je voorstellen dat iemand bij wie deze symptomen zichtbaar worden, langzamerhand een schim van zichzelf wordt. Als de toestroom van levensenergie niet goed loopt, als je onzeker wordt van jezelf en ‘er niet goed bij bent’ en je voortdurend moe voelt, verlies je natuurlijk de aanstekelijke uitstraling die je zou hebben als je wel goed geaard zou zijn.Het gevolg van dit tekort aan aarding leidt er daarnaast ook nog eens toe dat de verbinding met de geestelijke wereld niet langer betrouwbaar is. Daarom zijn ook je intuïties, je ‘weten’, dat wat je meent aan te voelen, te horen of te zien, niet langer betrouwbaar. Alleen wie goed geaard is, heeft immers een goed zicht op de geestelijke wereld. En alleen wie met beide benen op de grond staat en over een gezonde portie nuchterheid beschikt, kan tot een betrouwbare verbinding met de geestelijke wereld komen.voelen

Voor de esoterische traditie is dit inzicht van grote betekenis: dat je pas een goede band met de geestelijke wereld kunt hebben, als je tegelijk heel goed geaard bent. Wie zweeft, heeft daarom geen betrouwbare intuïtie, inzichten en helderziende waarnemingen.

Gronden of aarden

Veel spirituele mensen zullen – net als ik zelf – bij enig zelfinzicht weten dat hun hogere chakra’s meestal beter werken dan hun lagere chakra’s. Ze moeten er dus hun hele leven op letten om steeds opnieuw goed te aarden.

Er komen wel een jongere mensen naar mijn lezingen en cursussen toe, tegen wie ik zeg: Ik heb eigenlijk liever datje judo gaat doen of worstelen, want alles wat ik je te vertellen heb, weetje eigenlijk al, maar het ontbreekt je aan voldoende aardekracht.

Ieder van ons heeft zo zijn of haar eigen eenzijdigheden, en nieuwetijdskinderen en (andere) spirituele mensen beschikken vaak over een indrukwekkend innerlijk weten, maar hebben daarnaast te weinig aardekracht. Om hun innerlijk weten optimaal te laten werken, moet allereerst hun aardekracht ontwikkeld worden.

Welke mogelijkheden zijn er om beter te aarden en te gronden?

 • met aardse dingen bezig zijn, bijvoorbeeld huishoudelijke dingen zoals stofzuigen, strijken of afwassen. Maar ook dingen als werken in de tuin, fietsen, sporten helpen ons om te aarden.
 • Ontspanningsoefeningen doen, waardoor we beter in ons lichaam komen. Een poosje gewoon even huppelen, als je voelt dat je er niet helemaal ‘bij’ bent, kan je al helpen om wat beter in je vel te komen.
 • Buikademhaling versterken: meestal zit de ademhaling van mensen die te weinig geaard zijn te hoog. Bewust en gericht ademhalen om die te laten zakken helpt bij het gronden
 • Douchen: het stromende water reinigt niet alleen ons fysieke lichaam, maar ook ons geestelijke lichaam waarin vaak teveel ’troep’ van anderen zit.
 • Visualisatie oefeningen kunnen helpen
 • maar bijvoorbeeld ook oefeningen om je wat beter te leren afsluiten: wie onvoldoende geaard is, staat veel te open en krijgt daardoor zoveel naar binnen
 • oefeningen om je geest te leren reinigen en allerlei dingen los te laten waar jij niet verantwoordelijk voor bent.

Visualisatieoefeningen

Visualisatieoefeningen zijn oefeningen waarbij je innerlijke beelden oproept, ofwel waarbij je probeert jezelf bepaalde beelden voor te stellen. De spirituele traditie gaat ervan uit dat deze beelden – mits met aandacht opgeroepen en vastgehouden – ook echt iets doen. Ze bewerken bijvoorbeeld een zekere afsluiting als je teveel open staan en schenken je rust als je gejaagd of gestrest bent.Voor de volwassene die zich graag met zijn/haar gevoel wil verbinden

Ook helpen ze je te concentreren als je je vanbinnen alleen maar chaotisch voelt.

Kortom: visualisatieoefeningen hebben een onmiskenbare kracht waardoor ze voor ons in allerlei situaties tot steun kunnen zijn.

Er zijn begrijpelijkerwijs vele soorten visualisatieoefeningen, waaronder oefeningen die ons helpen te gronden of te aarden. Ter illustratie – en zo nodig ook om te gebruiken bij het aarden – drie oefeningen.

 1. Ga zitten en zet je beide voeten stevig op de grond. Ontspan je lichaam en visualiseer hoe er vanuit je voeten wortels groeien die steeds dieper de aarde binnendringen, net zolang tot deze wortels de kern van moeder aarde bereiken. Stel je nu voor hoe moeder aarde haar levenskrachtige energie via deze wortels naar je lichaam toe zendt. Voel hoe deze aardekracht heel je lichaam doordringt en vervult. Voel de tintelingen die achtereenvolgens door je voeten, je benen, je buik, je borst, je armen en je hoofd heengaan. Voel, hoe deze kracht je met moeder aarde verbindt en je één met haar doet voelen.
 2. Ga zitten en zet je beide voeten op de grond. Ga met je aandacht naar je stuitchakra en zie in gedachten hoe een stevig koord je stuitchakra begint te verbinden met het hart (of de kern) van moeder aarde. Volg in gedachten dat koord tot in het hart van moeder aarde. Voel dan hoe moeder aarde haar krachten via dat koord opstuwt tot in je stuitchakra. Voel, hoe je lichaam zwaarder wordt, alsof je werkelijk in gewicht toeneemt. Voel, hoe deze zwaarte ontspannend werkt, alsof je eindelijk jezelf wordt en thuis komt bij jezelf. Merk op dat je gedachten rustiger worden en ervaar hoe een stille vrede over je komt die je helpt om alles los te laten wat niet tot jouw verantwoordelijkheid behoort.
 3. Visualiseer in gedachten een gouden bal om je heen. Maak die bal niet te groot, maar precies zo dat je je er prettig bij voelt. Voel, hoe deze bal je omhult met een warm, gouden licht en je liefdevol beschermt. Zie op je innerlijke beeldscherm hoe negatieve gedachten en emoties van anderen afstuiten op dat lichtscherm om je heen en je niet bereiken kunnen.

Zie maar, hoe het een na het ander op dit scherm afstuit. Voel de vrijheid die deze bal je geeft, omdat je niet langer alles op je af hoeft te laten komen en eindelijk jezelf leert beschermen

hans-stolp-140x140
Hans Stolp

© Hans Stolp

Over de auteur

Hans Stolp (1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C. Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom.

De website van Hans Stolp

Dit artikel is afkomstig uit het blad ‘Verwachting’ van www.stichtingdeheraut.nl.

13 jaargang nr. 49 – 2009 Deze Stichting wil mensen informeren en begeleiden op het gebied van Esoterisch Christendom – een universele levensvisie die alle religies omvat – Belangrijke thema’s zijn het innerlijke groeiproces waar velen zich in onze tijd aan wijden. Je kunt dit kwartaalblad bestellen.

24 REACTIES

 1. Inderdaad..wat was er eerder..de kip of het ei.
  Ik heb juist het idee dat ik leeggezogen wordt doordat ik constant emoties van anderen oppik…hoeveel ik ook aard..het leegzuigen gaat harder.

 2. Hoi
  Ik heb zelf nogal wat moeite om geaard te blijven. Ik heb echter wel gezien ondertussen dat ik vaak in mijn hogere delen vertoefde, en dus uit mijn lichaam, om de oude pijnen en verdriet en angsten maar niet te hoeven voelen. Zowel van dit leven als vorige levens en dus is het nog steeds wel moeilijk om naar binnen te gaan, in mijn hart te voelen. De grondings oefeningen houden nooit zo lang stand. Het is alsof ik gewoon geen verbinding kan houden met mijn onderste 3 chakras. Ik doe veel healing sessies/energiewerk voor anderen en dat gaat prima. Alhoewel ik voel dat het beslist nog beter zou gaan als ik meer geaard zou zijn. Mijn frequentie is hoog en mijn hogere zelf is Elohim volgens helderziende vrienden. Maar ik vind t nu allemaal teveel worden. Ik wil gewoon hier zijn, aarden, tevreden kunnen zijn met mijn lichaam en in mijn lichaam blijven(wat prima sterk en gezond is. Ik heb ondertussen veel “trauma” werk gedaan en het gaat iets beter maar betrap me nog steeds dat ik vaak niet geaard ben of zelfs op andermans gronding kan zitten. Heeft iemand suggesties om me beter in blijvende verbinding te krijgen met mijn onderste 3 chakras?
  Een vriend suggereerde Iboga ritueel maar dat zijn hallucinerende middelen en heb ik niet zo’n zin in.
  With Love and Light
  Will

 3. ALs je niet goed geaard bent, is het behalve de oefeningen van belang ook psychogisch werkelijk je plek in te nemen. Om alles wat binnenkomt niet binnen te laten komen is het -mijn ervaring- ook een kwestie van je ruimte innemen,jezelf totaal te accepteren waardevol voelen enz. Je kan tegen jezelf zeggen; nu ik hier toch ben (op aarde) ga ik het beste doen voor mij en totaal aanwezig zijn!
  (nu we er toch zijn)
  Al willen we hier soms liever niet zijn, we zijn hier nu eenmaal op aarde en gaan ervoor!Dat is een krachtige gedachten die je moet voelen en daardoor zal je beter aarden. Maar je moet wel eerst door je angsten, verdrietigheden, dingen heen zodat je het lef hebt om geheel aanwezig te zijn en je ruimte in te nemen. ZOnder angst, geheel zelfverzekerd van wie jij bent, een goddelijk mens van licht!

 4. Ik ben heldervoelend dus vaak moet ik ook aarden om alle pijn en emoties die elke dag binnen komen kwijt te raken. Afsluiten kan erg moeilijk zijn omdat ik simpelweg thuis met mijn familieleden nergens last van heb. Op school is het een ander verhaal. Je hebt pijn of een emotie zoals verdriet en ik vang het op. Dan zit ik gelukkig niet op zo’n grote school, maar het kan wel onhandig zijn. Laatst had ik een leraar die woest bijna haatvol aanvoelde in zijn energie dat in golven van hem af kwam. Hij was niet zozeer boos op de leerling maar meer op een ervaring van het verleden of zichzelf. Gelukkig reageerde hij niet zo erg boos maar meer verontwaardigd op die persoon alleen ik had wel door dat ik beter mjn mond dicht kon houden ook al had hij niet echt gelijk. Meteen erna heb ik mijn handen met koud water gewassen. Koud water werkt altijd voor mij als ik veel opvang. Geen warm water want dat maakt dat ik mij nog ellendiger ga voelen. Dus voel je te veel en heb je simpelweg op dat moment geen tijd om een aardingsoefening te doen kun je ook altijd even koud water gebruiken.

  Groetjes,

 5. @Lia,

  In reactie op je laatste reactie naar mij (was geen ruimte meer)…

  Nou ja, ik vraag me af of je uberhaupt problemen kunt hebben met aarding (stevig met de pootjes op de grond) zodra je goed/permanent verbonden bent met je fysieke lichaam. Ik kan het niet zo gauw verzinnen, behalve als je zelf je energie ‘onhandig’ gaat richten ofzo.

  “omgaan met lagere vibraties een aardse les is”

  Naar mijn ervaring is dit al aan de hand op het moment dat jij de eerste stap maakt vanuit je hoogste bron om af te gaan dalen. Elke stap richting aarde is een stap in vernauwing (liefde, vertrouwen) en verdichting (verlaging) van energie. Gedurende dat proces heb je heel wat ingeboet op je liefde en vertrouwen (pijn opgelopen), en deze vernauwings/verdichtingsstappen zijn de basis van je levenslessen. Daarom brengen je levenslessen je ook weer terug naar huis.
  Hoe dan ook is het inderdaad niet zo eenvoudig 🙂

  Groeten Robert

 6. Robert,

  Ja, je kunt die 2 dingen wel onderscheiden: niet goed geaard zijn en niet goed verbonden met je lichaam (of met je lichamen). Oorzaken kunnen zich dus op verschillend niveau voordoen.

  Ik denk overigens, dat omgaan met lagere vibraties een aardse les is, en daar komt heel wat bij kijken.
  🙂

  Groetjes Lia

 7. @Sparkle,

  Het is niet zo zeer de hoge trilling die er voor zorgt dat iemand niet goed kan aarden, je kunt immers prima met een zeer hoge trilling (bewustzijn) hier op aarde rondlopen zonder enkel probleem. Het gaat er om of de persoon in kwestie goed is verbonden met zijn lichaam. Als iemand met een hoge trilling/energie niet goed is verbonden met zijn fysieke lichaam worden de genoemde klachten (artikel) alleen maar groter. Ander kan je lichaam nooit echt worden gezuiverd/geheeld van wat geheeld/gezuiverd wil worden : oude pijnlijke gevoelens die opgeslagen zitten in je fysieke lichaam, maar ook oude fysieke klachten die een uitting zijn geweest van je levensles.

  Het permanent verbinden met je fysieke lichaam ben ik tegengekomen tijdens mijn transformatieprcoes en is feitelijk voor iedereen weggelegd om te transformeren. Dan kom je erachter hoe en waarom dit is ontstaan. Dus het geldt ook zielen met een hoge trilling, en dan heb je geen lapmiddelen meer nodig.

  Groeten Robert

 8. Dag Lia,

  Dat zie je inderdaad ook vaker, dat mensen gaan vluchten van het aardse en het hogerop gaan zoeken. En precies zoals je in je volgende reactie aangeeft : we komen hier op aarde om iets te leren, en daaronder vallen ook die gevoelens van hier niet thuis voelen, het leven hard vinden etc.

  Groetjes Robert

 9. Sparkle,
  Dat er zielen zijn afgestemd op een hogere trilling dan de aarde, ja daar ben ik wel van overtuigd. Per slot bestaan er ook engelen op aarde. In hoeverre deze mensen niet kunnen aarden, of andere mogelijkheden hebben om zich hier toch te kunnen handhaven/ thuis te voelen (en bijv. hun taak uit te voeren), Sparkle ik heb daar niet goed zicht op.

  Ik weet ook niet of er dan een lichaam met afwijking nodig is. Ik denk dat het allemaal heel individueel is, en zielen die op aarde incarneren hier in ieder geval iets te leren hebben.

 10. @Lia, ik ben van mening dat er zielen zijn met zo’n hoge trilling die gewoonweg nog niet kunnen aarden, omdat het trillingsniveau van de aarde zelf nog niet hoog genoeg. Oefeningen om te aarden werken dan ook niet of nauwelijks voor deze zielen. Deze zielen kiezen ook een lichaam met een bepaalde genetische afwijking, waardoor er op biochemisch niveau iets mis gaat mede door invloeden van buitenaf (vaccinaties, virussen, bestrijdingsmiddelen, elektrosmog etc) er ontstaan te korten in het lichaam en de ziel kan dan ook niet goed in het lichaam blijven. Door bepaalde voedingssuplementen afgestemd op het unieke individu is daar naar mijn idee wel wat aan te doen. Magnesium bijvoorbeeld is naast water en lucht voor het lichaam van levensbelang. Magnesium werkt daarom ook heel aardend en is in pure vorm goed onneembaar. Maar alleen al een pot magnesium in de handen houden kan al super aardend werken

 11. Wil er nog aan toevoegen dat met name mensen die het op aarde niet naar hun zin hebben (zich hier niet thuis voelen, het leven hier te hard vinden, overgevoelig zijn) van het aardse wegvluchten en het dan “ hogerop” gaan zoeken. Terwijl de oplossing juist ligt in het aarden/gronden. En zo kun je dus een vicieuze cirkel ontdekken in je zelf die doorbroken moet worden.

  Ik vind wel – en daarom voel ik het meest voor Anne’s opmerking – dat gronden een realiteit wordt, zodra je je Zelf Bent omdat het gronden dan een voelbaar/merkbare ervaring is.

  Zo niet, dan blijft het volgens mij bij aarden als een gedachte of voorstelling, dan wel trucjes om te aarden. Die kunnen best helpen, maar zijn geen permanente oplossing.

  Ofwel wat Robert schrijft: je moet wel eerst beseffen dat je zweverig bent en los bent van het lichaam. Zo niet dan voel je je enkel vervelend en hier niet thuis, maar is er geen contact met de oorzaak.

 12. Hallo Annemarie,

  Ik heb zelf nooit veel met het hele “aarden” gehad, vond het allemaal niet echt van toepassing, totdat ik er achter kwam dat ik zelf een “zweeftypje” was. Iemand die een mechanisme had om los te raken van zijn fysieke lichaam. In mijn geval ging ik onder bepaalde omstandigheden in mijn hoofd zitten. Op het moment dat ik getriggerd werd, was ik er dan ook niet helemaal meer.

  Aarden is dus van belang voor de mensen die uit zichzelf onvoldoende aarding hebben, vanwege dergelijke mechanismes (of onhandige keuzes). Die mechanismes zitten er natuurlijk voor een reden, die zijn ooit gecreeerd. En eigenlijk als je jezelf diep gaat leren kennen, kom je dat vanzelf tegen. Dus in zekere zin klopt wat je zegt 😉

  Groeten Robert

 13. Mooi beschreven door Hans Stolp!

  Niet goed geaard zijn betekent niet goed verbonden zijn met je fysieke lichaam. Mensen die hier last van hebben, hebben de neiging om hun fysieke lichaam als het ware te verlaten en in hun hogere delen te gaan vertoeven. Het is een soort van overlevingsmechanisme (om te gaan met pijn) dat wordt getriggerd onder bepaalde omstandigheden.

  Voor de mensen die hier last van hebben is het van belang om aandacht te schenken aan een goede aarding, totdat ze de oorzaak achter hebben gelaten.

  En het is precies zoals Hans zegt : als je niet goed verbonden bent met je fysieke lichaam, stevig met voetjes op aarde, dan kun je niet betrouwbaar in verbinding komen met de geestelijke wereld. Je bent extra vatbaar voor energie van anderen.

  En als je ooit je fysieke lichaam ook in je bewustzijnsproces wilt meenemen en helen, is die permanente verbinding met je fysieke lichaam van groot belang.

 14. Het hele principe van ”aarden” is altijd wel leuk en aardig om te lezen, al die oefeningen en enkel het woord aarden, dat je moet aarden. Maar dan is er nog niets gezegd in mijn ogen..

  Naar mijn inziens heeft het hele aarden voornamelijk te maken met jezelf leren kennen van binnen uit.
  Als je jezelf niet kent, niet begrijpt, niet kan bevatten, hoe wil je dan aarden?

  Liefs Annemarie

 15. Een belangrijke oorzaak van niet goed geaard zijn, is volgens mij het idee van mensen dat de hemel ergens hoog in de lucht is en ver weg van de aarde.
  Daarom zoekt men het “ hogerop”, terwijl de “hemel” in je Zelf zit.
  Dat wil zeggen: hogere dimensies zijn Hier en Nu in jou aanwezig. Dat is dus Hier en Nu in jou op aarde. Het zit allemaal in jouzelf, niet er buiten.

Mobiele versie afsluiten