beeld denken

Hooggevoeligheid

Dat hooggevoeligheid “hot” is bleek wel uit de grote belangstelling voor de lezing van Sylvia van Zoeren. De zaal stroomde vol met mensen van allerlei leeftijden, waarbij wel opviel dat het meerendeel vrouw is.

Voordat Sylvia aan de lezing begon zette ze ons aan een oefening bedoeld om de aandacht bij jezelf te houden. Hiermee vatte ze meteen de kern van de zaak. Hooggevoeligheid wil zeggen dat je juist allerlei prikkels opmerkt en opneemt vanuit de buitenwereld waardoor het juist lastig is om de aandacht bij jezelf te houden en te weten/ denken/ voelen wat jij wilt.

Door deze oefening kon je meteen het ervaren hoe het is om enerzijds de aandacht bij jezelf te houden en anderzijds de informatie op je af te laten komen. Dit tegelijkertijd ervaren is al een uitdaging op zich. De oefening is een onderdeel van de “Energyswitch”, een van de methodes die zij heeft ontwikkeld om met hooggevoeligheid om te gaan.

Elain Aron heeft onderzoek gedaan naar hooggevoeligheid in Amerika. In haar boek “Hoog sensitieve personen” doet ze verslag van haar onderzoek. Hieruit blijkt zo’n 20% van de mensen hoogsensitief. N.a.v. een vragenlijst kun je zelf ontdekken in hoeverre je daarbij hoort. Sensitief zijn we allemaal, hoogsensitief een gedeelte.

De verdienste van Aron is dat het onderwerp bespreekbaar is geworden en dat veel mensen zich zijn gaan herkennen is de beschrijving die zij gaf en ook in de problemen die daarmee gepaard gaan. Hooggevoeligheid (vanwege de leesbaarheid hou ik het bij dit woord) is eigenlijk normaal maar doordat onze omgeving veranderd is en er steeds meer prikkels op ons af komen, denk maar aan de ontwikkeling van nieuwe media, is er sneller sprake van overprikkeling. Dit wordt vaak ervaren als stress.

Sylvia is er trouwens van overtuigd dat het percentage van 20 aan de lage kant is.

beeld denken
Kinderen tot een leeftijd van 8 jaar zijn echte beelddenkers

Kinderen tot een leeftijd van 8 jaar zijn echte beelddenkers. Hooggevoelige kinderen willen dit op een of andere manier graag behouden. In het onderwijs komen ze dan vaak in de problemen omdat het onderwijs erg verbaal is ingericht. Daarom is het ook belangrijk dat leerkrachten kennis nemen van hooggevoeligheid en manieren leren zodat zij kinderen kunnen ondersteunen in hun wijze van de wereld zien en leren.

Niet alleen kinderen, ook hooggevoelige volwassenen zijn vaak beelddenkers.Bovendien gebruiken ze al hun zintuigen om de wereld waar te nemen. Daardoor voelen ze stemmingen van anderen goed aan, en bijvoorbeeld de sfeer als ze een ruimte inkomen. Vaak hebben ze daardoor als negatieve reacties gekregen hierop en hebben ze zichzelf aangeleerd zich aan te passen aan de omgeving. Tevens om negatieve stemmingen bij anderen te verbeteren, deels ook uit eigen belang omdat ze daardoor minder last hebben van die stemmingen.

Gevoeligheid voor wat ze eten, medicijnen, straling en een hoge of juist lage pijngrens zijn andere eigenschappen die vaak voorkomen.

Sylvia noemt bovendien dat hooggevoeligen hun zintuigen zover ontwikkeld hebben dat velen paranormaal waarnemen, d.w.z. iets extra’s dan normaal waarnemen.

Ze hebben een zeer grote belangstelling voor filosofie, een voorkeur voor diepgang in gesprekken en reflecteren graag.

Dat ook Sylvia een belangstelling voor filosofie heeft blijkt wel uit de beschrijving van wat grote filosofen in het verleden dachten over hoe de wereld in elkaar zat. De er- en ontkenning van een ziel in een lichaam heeft door de eeuwen heen een rol gespeeld. Is het waar dat daarmee samenhangt hoe wij onze hersenen ontwikkeld hebben? Duidelijk is wel dat in de afgelopen eeuwen het verstand de voorrang heeft gekregen boven het gevoel.

Anders gezegd: de werking van de linkerherenshelft wordt overgewaardeerd. Het lichaam zou een machine zijn. Hooggevoeligen weten echter beter. Hun rechterhersenhelft is beter ontwikkeld, misschien wel als gevolg van dat er meer bloed naar toe zou gaan.

Hiermee is meteen duidelijk waarom hooggevoeligen het moeilijk hebben: je hebt iets ontwikkeld wat je niet echt prettig vindt, m.n. door de reactie van de buitenwereld. De neiging is er om dan je gevoel terug te trekken. Maar ook: je bent er! De wereld dat ben jij ook!

Beide reacties zie je bij hooggevoeligen zelf. Daarom is het van belang om er meer van te weten en elkaar te treffen zodat je met elkaar je beeld-taal kunt spreken.

Op de vraag aan de aanwezigen in de zaal wie van zichzelf denkt/weet hooggevoelig te zijn antwoord zo’n 90 tot 95% positief.

linker hersenhelft- rechterhersenhelft
de werking van de linker hersen helft wordt overgewaardeerd

Hoe zit dat nu precies met de hersenhelften?

Vanaf een jaar of 4 ontwikkeld zich het cognitieve brein. Veel biomechanische reacties vinden daar plaats. Op school wordt dit nog meer geactiveerd.

Het cognitieve brein

links /rechts

analyse /creativiteit

logica/concreet intuitief

plannen maken abstract/ruimtelijk

reflectie toepassen/ ervaren van emoties

taal visueel/beelden

zelfbewustzijn/ muziek

doelgericht/totaal overzicht

Tussen linker en rechterhersenhelft bevindt zich het corpus callosum. Dit is de verbinding tussen links en rechts. Bij vrouwen is dit breder dan bij mannen. Bijvoorbeeld: taal, links gelocaliseerd maar bij vrouwen ook voor een deel rechts. Daardoor zijn vrouwen vaak beter in taal en verklaart het waarom vrouwen gemakkelijker over emoties praten.

Wat betekent dit nu voor hooggevoelige kinderen?

Sylvia ziet in haar praktijk m.n. veel jongetjes die werden gediagnostiseerd op ad(h)d of autisme, volgens haar vaak ten onrechte. Ze ontdekte dat weliswaar die kinderen helemaal op kunnen gaan in het geheel, echter als je ze leert een plek in te nemen (m.b.v. gronden) dan kunnen die kinderen zich veilig gaan voelen om aanwezig te zijn. M.n. jonge kinderen hebben fysieke aanwezigheid van ouders nodig om te voelen dat ze er zijn. Ze leren dan in het hier en nu te zijn. Zulke kinderen hebben het lastig om in een klas te zitten, aandacht kan overal en nergens zijn.

Het is de voorkeur van Sylvia om deze kinderen liever hooggevoelig te noemen en ze te leren gronden, liefst samen met ouders. Als dit niet blijkt te werken dan pas denken aan ad(h)d of autisme. Een oefening om kinderen te leren bij zichzelf te blijven: in de knoop-uit de knoop. We leren het ter plekke!

De waardering van kennis van zowel het hoofd als het hart heeft een nieuwe balans nodig. Dat maakt mogelijk om in het hier en nu te leven. En dus keuzes te maken om de hoeveelheid prikkels die op ons af komen te reguleren. De linkerhersenhelft kan de rechterhersenhelft ondersteunen in het functioneren.

Voorbeeld: om rustig te worden gaan kinderen achter de computer zitten. Door de focus op het beeldscherm zitten ze inderdaad even stil. Echter ze krijgen veel prikkels binnen via de ogen. Het zijn beelddenkers. Ze zien heel veel. En brengen zichzelf daar mee in een soort lichte trance waardoor het moeilijk is om te stoppen met computerspelletjes. De visuele prikkels komen in het autonome zenuwstelsel terecht. Daar bouwt zich stress op. Voor hooggevoeligen is dit niet de beste manier om te ontspannen. Liever het computergebruik beperken door tijdafspraken. Voor volwassenen die beroepsmatig veel achter de computer zitten kan het goed werken om na elk uur 10 min pauze te nemen. In die pauze dan het liefst iets fysiek doen bijv. grondingsoefening zodat de stress de kans heeft om weg te stromen. “In de knoop-uit de knoop ” en dieper gaan ademhalen zijn ook technieken die je kunt toepassen.

Als mensen elkaar ontmoeten vindt er een uitwisseling van energie plaats in de aura’s van beide. De aura is een energieveld om je heen, een “onzichtbaar bewustzijn “. Hierin neem je informatie van de ander op.

aura-lichamen
de verschillende aura lichamen

In de aura kun je 3 lagen onderscheiden:

– de fysieke etherische laag: dicht om je lichaam tot 7 cm

–de emotionele laag: tot 20 cm van je af

– de mentale laag: tot 70 cm van je af

Elke laag heeft een eigen trillingsnivo. Hoe meer naar buiten hoe hoger de trilling. Hooggevoeligen hebben van zichzelf al een hoog trillingsnivo. Bovendien: De mentale laag breidt zich uit als de gedachten naar iets toe gaan. In het woord aandacht zit het woord denken. Telkens als je ergens aan denkt gaat je energie er heen.

Neem je voortdurend waar vanuit deze laag dan neem je dus veel prikkels op en wordt je snel moe. Neem je echter de energie terug dan is de mentale laag weer om je heen. Daarom werkt een oefening als de “Energyswitch”, immers je haalt de energie terug naar jezelf. En laat de energie van de ander los. Tevens wordt je bewust van waar je eigen kracht zit: in je “wezensster” net boven je navel. Sylvia noemt het een zielenuitstraling. Door deze energie te leren uitstralen ontwikkel je je kracht en wordt het gemakkelijker in de wereld te zijn en te doen wat jij wilt doen.

Hooggevoeligen hebben een taak in de wereld. Door hun hogere, lichte trillingsnivo kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan een liefdevolle samenleving. Daarvoor is wel nodig dat zij zichzelf beter begrijpen en weten wat ze kunnen doen om zichzelf te helpen. Uit de vragen uit de zaal werd duidelijk dat mensen behoefte hebben aan adviezen vooral om met hooggevoelige kinderen om te gaan. Wellicht een onderwerp voor een aparte lezing.

Voor meer informatie over het werk van Sylvia van Zoeren: www.de-praktijk.org

Dit verslag is een persoonlijke weergave van de informatie.

Ik heb geprobeerd de kern samen te vatten en zoveel informatie te geven dat de lezer(es) zijn/haar hoofd gebruikt om het te begrijpen en het hart om aan te voelen waar het omgaat.

Ans Veens

1 REACTIE

  1. Ik vind het een zeer goed stuk. En herken het heel erg bij mijn zoon, vader en mezelf.

    Dankjewel hartelijke groeten,

    Johanna

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in