nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Al vaker heb ik in artikelen kort iets geschreven over ervaringen in vorige levens. In dit artikel ga ik dieper in op pijnlijke ervaringen van lichtwerkers in vorige levens, op de impact in dit leven en op hoe deze ervaringen geheeld kunnen worden.

Angst geworteld in vorige levens

Steeds vaker zie ik hoe angst die nu wordt gevoeld, geworteld is in vorige levens. Angst bij lichtwerkers gaat vooral over angst om jezelf te laten zien in wie je werkelijk bent. De angst om helemaal hier op aarde te zijn. Angst om je lichaam echt te bewonen en af te dalen in je buik. Of angst om je licht te laten zien. Angst om met intuïtieve vermogens en jouw waarheid naar buiten te treden.

Wanneer je niet hebt geleerd om met angst om te gaan, ben je geneigd om het niet te willen voelen. Veel gevoelige lichtwerkers trekken hun energie terug uit het lichaam en in het hoofd of daarbuiten. Of ze houden hun energie diep weggestopt in zichzelf, goed verborgen voor de buitenwereld en voor mensen die niet dieper dan de oppervlakte kunnen kijken. Vaak houden ze hun energie ook weggestopt voor zichzelf.

Voorbeelden van vorige levens

Voorbeeld 1:

Een man is zeer intuïtief. In zijn kindertijd reageerde zijn omgeving, vanuit onwetendheid, afkeurend op deze gevoeligheid. Daardoor heeft hij zijn intuïtieve vermogens lang op de achtergrond gehouden. Nu is hij zover dat hij steeds meer in contact komt met zijn innerlijke wijsheid en hij wil dit graag verder ontwikkelen. Hij heeft inmiddels mensen in zijn leven gecreëerd die dit proces willen ondersteunen. Tegelijkertijd merkt hij dat hij angst voelt om meer met zijn intuïtie naar buiten te komen en dat maakt hem terughoudend.

In één van zijn eerdere levens is zijn intuïtie niet herkend als wijsheid. Mensen die aan de macht waren, waren minder ontwikkeld dan hij. In feite boezemde hij hen angst in. En in dat leven is hij opgesloten en gemarteld om zijn intuïtieve gaven.

In een ander leven werden zijn wijsheid en intuïtie wel herkend, maar had hij er geen vrije beschikking over. Hij werd gedwongen zijn talenten te ontwikkelen richting een kant die hij zelf niet op wilde. De mensen die macht over hem hadden gebruikten zijn intuïtieve vermogens voor duistere doeleinden, gericht op overheersing en macht over anderen.

De angst om met zijn intuïtie/innerlijk weten naar buiten te komen is voor deze man groter dan reëel is in zijn huidige leefsituatie.

Voorbeeld 2:

Een vrouw is aan het groeien in haar bewustzijn. Zij begint op te merken dat zij vooral leeft in haar hoofd en weinig contact heeft met haar lichaam. Zij voelt het verlangen om dieper in zichzelf te komen en weet dat het contact met haar lijf hiervoor de ingang is. Tegelijkertijd voelt zij angst om meer haar lichaam in te gaan en echt aanwezig te zijn in haar buik en bekkengebied.

In een van haar eerdere levens heeft zij traumatische ervaringen opgedaan als seksslavin. Zij had niet de beschikking over haar eigen lichaam en seksualiteit. Zij werd ont-kracht.

In een ander leven had zij goed contact met het innerlijke licht in haar buik, met haar intuïtie en wijsheid. De machthebbers in haar leefgemeenschap waren bang voor haar energie en kracht. Zij werd verstoten naar buiten de veilige stadsmuren. Het is haar niet gelukt om in haar eentje te overleven.

Door deze ervaringen is het voor deze vrouw moeilijk om contact met haar buik en kracht te maken. Er ligt veel oude pijn in dit gebied opgeslagen door haar eerdere ervaringen als seksslavin en het is eng om daar naartoe te gaan.

Ook draagt zij oude angst met zich mee om verstoten te worden als zij zichzelf, met al haar innerlijke wijsheid, laat zien. De angst en het onvermogen om in haar lichaam aanwezig te zijn, is voor haar wel voelbaar, maar zij voelt niet de dieperliggende reden.

Gevoelens in dit leven

De wonden die zijn gemaakt in vorige levens zijn meegenomen in je huidige incarnatie. Al voor je geboorte zijn de situaties die je tegen zou komen in dit leven zo uitgekozen, dat deze wonden getriggerd zouden worden. Dit gebeurt al in je kindertijd, zodat de oude wonden ‘aan’ komen te staan. Ook in je verdere leven blijf je mensen en situaties tegenkomen die jouw wonden triggeren. Dat is onderdeel van het leven op aarde en ervaringen opdoen in de dualiteit.

Elke keer als een oude wond wordt getriggerd en daarmee in het bewustzijn komt, is dat een mogelijkheid om die wond (een stukje) te helen. Zolang een wond onbewust of onder de oppervlakte blijft, heb je geen toegang en wordt er niet geheeld.

Helen van angst meegenomen uit vorige levens

Losmaken van verhalen

De angst of pijn die je voelt, wordt soms wel getriggerd door mensen of situaties in dit leven, maar zij zijn niet de oorzaak. Als je (nog) niet zo bewust bent, kun je makkelijk blijven hangen in de ‘verhalen’ die nu in je leven zijn. De oorzaak van je gevoelens leg je neer bij de mensen om je heen of de situatie waarin jij je bevindt.

Door het uitbreiden van je bewustzijn kan je deze ‘verhalen’, die ontstaan in je hoofd, los gaan zien van je buitenwereld. Je wordt je bewust dat het een gevoel is, in jou, dat is geworteld in, en meegenomen uit, vorige levens.

Het is fijn om je te realiseren dat er in dit leven, hier in Nederland, geen werkelijke onveiligheid is. Ook niet als mensen je niet aardig vinden, je niet wordt gezien of begrepen in wie je bent, of je partner je bedriegt en verlaat. Dit zijn ‘slechts’ omstandigheden die jouw oude wonden triggeren. Zij zijn daarmee uitnodigingen om dieper in jezelf te gaan en deze wonden te helen.

Hoe bang, alleen en ellendig je je soms ook kan voelen, er is in feite niets werkelijk bedreigends aan de hand. Je hebt altijd te eten, kleren en een huis. Er kunnen altijd weer nieuwe mensen in je leven komen. Je kunt niet worden opgesloten, gemarteld of gedood om wie je bent.

Je mag steeds meer bewustzijn creëren over jouw verhalen over je huidige situatie, bij de gevoelens van angst of pijn die je hebt. Die verhalen ont-krachten je namelijk. Ze trekken je in je hoofd, weg uit je lichaam, uit je aarding en daarmee uit je kracht.

Wanneer je verder gaat in het ontwikkelen van bewustzijn, zal je merken dat de gevoelens die in jou opgeslagen liggen, ook naar boven kunnen komen zonder dat er triggers zijn vanuit je omgeving. Je kan je opeens, zomaar uit het niks, angstig of gespannen voelen of pijn in je hart ervaren.

Deze gevoelens vragen van jou niets anders dan liefdevolle aandacht.

Aanwezig zijn bij gevoelens in je lichaam

De meeste mensen hebben niet geleerd om op een fijne manier om te gaan met gevoelens als angst, spanning en pijn. Het is heel gangbaar om ‘weg’ te gaan als deze gevoelens zich aandienen. Maar wat deze gevoelens nodig hebben, is juist dat jij aanwezig blijft. Het is nodig dat jij deze ‘moeilijke’ gevoelens omringt met liefdevolle aandacht en bewustzijn. Je mag aanwezig blijven bij alles wat je voelt. Ook bij groot verdriet, heftige pijn en intense angst.

Jij mag jouw aandacht en energie stapje voor stapje terugleiden naar de plaatsen in jezelf waar je je ooit eens hebt teruggetrokken.

Veiligheid creëren in jezelf

Veiligheid zit vooral in jezelf. Als jij er niet helemaal bent, wordt het onveilig. Jij hebt dan geen energetische grenzen, waardoor iedereen zomaar met zijn energie bij jou naar binnen kan wandelen. En omdat je je niet bewust bent van de vaste grond onder je voeten, voel je geen vertrouwen.
Veiligheid en vertrouwen creëer je door aanwezig te zijn in jezelf, door jezelf in je lichaam te aarden. Als jij er bent, in jezelf en voor jezelf, voel jij je veilig. Als jij meer aanwezig bent, liefdevol en begripvol voor jezelf, zal dit weerspiegeld gaan worden door je buitenwereld.

Nieuwetijdsbegeleider

Bovenstaande punten kun je proberen alleen te doorlopen. Als lichtwerker zit het vaak in je systeem om te denken dat je alles beter zelf en alleen kan doen. Ook dat is een gevoel dat je hebt meegenomen uit vorige levens. Levens waarin jij er alleen voor stond om vanuit het licht te willen leven.

Maar soms is het heel fijn als je begeleiding krijgt van iemand die deze stappen van binnenuit, door eigen ervaring, kent. Iemand die jou liefdevol laat voelen hoe je met gevoelens als angst en pijn om kan gaan. Iemand die jou ondersteunt om contact te maken met plekken in jezelf die je eng vindt en gewend bent om te ontwijken. Of iemand die jou helderheid en nieuwe inzichten geeft, rust en vertrouwen. Iemand die jou laat voelen hoe je dichter bij jezelf komt en hoe je jezelf meer kan vullen met jouw energie en licht.

Alleen al de ervaring van begeleiding vragen en je te laten steunen in jouw proces, kan helend zijn.

Wat is heling?

Helen is aanwezig zijn bij alles wat je voelt. Helen is contact maken met die plekken in jezelf die je eerder te eng vond om naartoe te gaan. En helen is stapje voor stapje terug komen bij de plaatsen in jezelf waar je jouw energie had teruggetrokken.

Dit is wat heling is:

Het brengen van bewustzijn, vertrouwen, licht, ruimte, liefde en helderheid…
op plaatsen waar deze eerder afwezig waren.
Op plaatsen waar het eerder donker en troebel was, gevuld met angst, gebrek, pijn en onveiligheid…

Heling is niet iets wat in één keer plaatsvindt. Heling is een proces. Telkens een laagje dieper.

Mijn proces

Ook voor mijzelf geldt dat het in verschillende vorige levens niet veilig was om met mijn visie, intuïtieve vermogens en waarheid naar buiten te treden. Daardoor heb ik me in dit leven lang klein gehouden. Er was veel innerlijke groei, doorzettingsvermogen en vertrouwen in mezelf voor nodig om telkens weer verder te kunnen gaan. Maar stapje voor stapje ben ik mijn plek in aan het nemen. De plek die voor mij is bedoeld. Het schrijven van artikelen is onderdeel van het proces om mijzelf meer te laten zien en dragen daardoor bij aan mijn eigen heling.

Ook al lees jij dit pas veel later, op het moment dat ik dit schrijf is het nog de eerste week van januari. Vroeg genoeg voor een nieuwjaarswens :-).
Ik wens je heel veel heling, aanwezigheid en licht toe, zodat jij jouw licht steeds meer kan belichamen.

Liefs Lea

Lea van der Eem
Lea is spiritueel psycholoog en heeft inmiddels 15 jaar haar praktijk Helder BewustZijn in Herveld (regio Arnhem - Nijmegen). Zij maakt intuïtief contact met diepere bewustzijnslagen en brengt, vanuit haar hart en levens-lange ervaring, mensen dichter bij zichzelf. Zij begeleidt mensen tijdens het transformatieproces naar de "nieuwe tijd". Dit doet zij door individuele begeleiding, groepshealings, schrijven van artikelen voor Nieuwetijdskind en energienieuws op facebook. Lea geeft verschillende afstandshealingen: 4 oktober 'Helen van familiekarma', 29 november 'De weg naar jouw innerlijke wijsheid' en van sept t/m dec 2018 twee keer per maand 'Aarding van de actuele nieuwetijdsenergie'. Zie de website voor meer informatie.
Vorig artikel2018: de herontdekking van het Vrouwelijke
Volgend artikel4 manieren om te ontprikkelen als hsp’er

19 REACTIES

 1. Dag Lea,

  Momenteel ervaar ik sensaties welke ik al heb gerelateerd aan mij ziel, mijn vorige levens. Ik heb het aan mijn ziel gevraagd; ben je bang voor de toekomst? Ik voel dan een neergaande energie, alsof ik mijn ziel heb betrapt op een gevoelig punt. Vraag ik mijn ziel of hij graag mensen wil helpen, dan voel ik een opgaande energie, een ja-dat-wil-ik energie.
  Ik heb begrepen dat zielen geen angst kunnen voelen, hooguit kunnen herkennen. Maar hij kan het wel laten voelen, blijkt.
  Ik heb mijn ziel gevraagd om mij te laten zien waar hij bang voor is, of waarin hij angst herkend. Ik kreeg legertjes mensen te zien. Ze leken op weg naar het een of ander, ze leken mij te moeten hebben.
  Heel veel weet ik niet van mijn vorige levens. Ik ben sjamaan geweest van een indianenstam, medicijnman, ik ben een boeddhistische monnik geweest en ik ben wegens hekserij ter dood gebracht op de brandstapel. Het laatste heb ik mogen zien en voelen. Inderdaad; angst. En dat lijkt mij vanzelf. Geroosterd worden op een vuurtje op het dorpsplein moet haast wel angst inboezemen.
  Als gezegd ervaar ik momenteel een mengeling van angst, spanning en een onbestemd gevoel. Vandaag was ik bij kennissen en heel open voor mijn doen, ik had zin om te praten. Ik ben overigens single.
  Na mijn menselijke heling proces, al dan niet afgerond, lijkt het erop dat ik nu dus mag helen van het mens zijn in een vorig leven. Ik ben er niet echt blij mee. Ik wel eens wat anders dan mezelf helen, processen laten verlopen en doorlopen. Ik ben op aarde met een heilige taak en ik begin ongeduldig te worden, want niet alleen is het voor mij als lichtwerker eng om mezelf te laten zien, mijn licht te laten schijnen, het niet weten of ik dat kan zorgt ook voor een stukje onzekerheid.
  Eind vorig jaar heb ik mijn werkelijke ik willen laten zien, mijn visie over angsten en pijnen willen laten horen. Aan een vriend. Ik kwam niet veel verder dan “mijn visie”. Mijn vriend bulldozerde er meteen overheen met zijn visie, en toen ik zei dat ik een boek aan het schrijven aan de hand van mijn visie, kreeg ik een rare reactie; dat je daar een boek over kunt schrijven? We zijn geen vrienden meer.

  Ik besef dat ik wel kan willen wat ik wil, maar als het nog niet zover is, de goddelijke timing nog niet daar is, zal ik geduld moeten hebben. En blijf ik onderweg, naar God weet waarheen.

  Dank je wel voor het artikel.

  Licht en liefde. Namasté

  • Succes met je boek!!! Het is goed dat mensen erover schrijven. Ik heb ook een boek geschreven. Willen ze het lezen, dan is dat oké, maar kijken ze er op neer dan is dat jammer voor hen, want ze weten niet wat ze missen.mijn boek is te koop bij boekhandels en bij bol.com met de titel: ” De Dood is mijn Vijand.” Dus, jij kan dat ook en niet twijfelen; ga er voor Robert, lieve groetjes van C.M.A. Limonard

 2. Bedankt voor dit artikel. Ik heb zoveel angsten gekend altijd en ik snapte niet echt hoe dat kon. Zo’n slecht leven heb ik toch echt niet. Ze voelen heel echt en zo behandel ik ze ook. Ik heb in mijn leven wel geleerd dat negeren van angsten niet helpt. Ik mag ze voelen, ervaren, maar ik laat me er niet meer door regeren. Toch blijft het moeilijk. Ik ben altijd weer trots op mezelf als ik weer een stapje heb weten te maken. Je schrijft; “Het is fijn om je te realiseren dat er in dit leven, hier in Nederland, geen werkelijke onveiligheid is.” Ik weet dat wel, toch had ik het heel erg nodig om dat hier in deze context te lezen. Er kwam een zucht van verlichting en ik voelde tranen opkomen. Ja… in deze wereld… deze realiteit… deze tijd kan ik mijzelf zijn. Hoef ik geen angst te hebben voor nare gevolgen… Ik moest het even lezen om echt binnen te laten komen. Nogmaals Bedankt <3

 3. Ja, heel herkenbaar Lea. Ik ben de afgelopen 8,5 jaar bezig met het ophalen en transformeren van vorige levens. Ik heb er een ebook over geschreven en ben nu bezig om een boek te schrijven over twee vorige levens: eentje van de tweede wereldoorlog, en een uit Afrika. Beiden hebben te maken met oorlog en seksualiteit. In maart ga ik een helingsreis maken naar Auschwitz, om zo deze levens af te sluiten en het licht terug te brengen in seksualiteit en manifestatie. Wil je (virtueel) meereizen, dan kun je er hier meer over lezen. https://www.liefdedelen.nl/chambre-damour-erotiek-vorig-leven-wo-2/

 4. Mooi stuk! Ik zit zelf ook al een tijd in dit proces. Het is lastig om iemand te vinden die jou met de juiste intenties kan helpen. Ik ben pas bij iemand geweest die zich een healer noemt. Diegene vertelde mij tijdens een “reading” vooraf dat ik een contract met mijn overleden moeder heb die energie van mij aftapt (?!) en dat mijn energetisch systeem niet goed is opgebouwd. Ik kan er alleen maar vanaf komen door bij hem minimaal 8 healingsessies te doen anders zou ik mij de rest van mijn leven zo zal blijven voelen (angstig met hyperventilatie) en mij ook spiritueel niet verder kunnen ontwikkelen. Ik ging met nog meer angst weg dan dat ik daarvoor had. Dit mag en kan iemand toch niet zeggen?

  • Dag Sandra, Dat wat Lea schrijft onder het kopje ‘wat is heling?’ Is precies hetgeen dat Rebalancing mij gebracht heeft. Rebalancing is lichaamswerk waarin opgeslagen emoties de ruimte krijgen. Heel tastbaar en gericht op wat jij voelt. Wellicht is dat iets voor je?

   Bedankt voor het mooie artikel, Lea. Fijn om te lezen dat ik hierin niet alleen ben (ook al voelt dat soms wel zo).

  • Beste Sandra,
   Dat klinkt zeker niet fijn dat je angstiger bent weggegaan na de healing. Persoonlijk houd ik van positieve feedback…maar ja soms is dat niet mogelijk. Daar weet ik alles van!! En hoe kan hij nou aangeven dat je nog 8 sessies nodig hebt….heel vreemd. Ook die ervaring heb ik gehad en klopte uiteindelijk niet. Als het niet goed voelt kan je er beter mee stoppen. Wellicht heb ik een tip voor je…ken je de MIR-methode? Een GRATIS zelfhulpmethode, ontdekt en verder ontwikkeld door Mireille Mettes. Want wie kan jou het beste helen…jij zelf !!! En je kan altijd de hulp inschakelen van een MIR-methode begeleider of hulp vragen aan lotgenoten. Ik wens je het allerbeste. Liefs van Brigitte.

  • Lieve Sandra,
   Die zogenaamde healer waar jij het over hebt, heeft voor mijn gevoel geen zuivere intenties. Deze persoon probeert je angstig en afhankelijk van hem te maken. Kassa voor hem, brengt geld in het laatje voor de lange termijn. Vooral als hij dit kunstje bij al zijn klanten probeert.
   Volgens zijn vooraf gemaakte “reading”, zou jij zogenaamd een contract met je overleden moeder hebben die energie van je aftapt. Dit voelt voor mij als lariekoek!
   Ga eens naar een zuiver medium, die goed is met contact maken met overleden mensen.
   Misschien wil je overleden moeder je iets belangrijks vertellen…
   Laat je niks op de mouw spelden door deze zogenaamde healer. Het is je eigen keuze, maar ik wist het wel.

   • Bedankt voor jullie reacties. Brigitte de Mir methode heb ik een tijdje gedaan en hebben mij met wat oppervlakkige klachten geholpen naar kwam daarmee niet helemaal tot de kern. Ik zie het bezoek aan die “healer” nu maar als een ervaring en het lijkt hierdoor wel dat ik toch meer in mijn eigen kracht kom te staan. Ik hoop dat er binnenkort wel een juist iemand op mijn pad komt om mij te begeleiden en zo niet dan doen we het alleen stukje voor stukje

    • Graag gedaan Sandra. Even terug te komen op de MIR methode…ik aai vaak ook alleen wat er in mij opkomt en dat werkt vaak direct !! Alsof ik er klaar voor sta maar intern net even een extra zetje nodig hebt! Verbaas me daar elke keer weer over !! Doe wat je voelt te moeten doen. Ik heb ook diverse healers en methodes gedaan en het werkt altijd, al is het maar een klein beetje. Heel veel succes!

 5. Dank je Lea, dit is zo herkenbaar en helder verwoord en zo belangrijk dat wij elkaar hierbij helpen! En het gaat steeds dieper in deze roerige tijden, terug naar de wortels, back to basics, door alle triggers heen, om uiteindelijk thuis bij onszelf (ons Zelf, onze Kern) te komen, waar we eindelijk veilig zijn, waar het warm is en vriendelijk, waar wij zelfstandig en authentiek zijn en waar wij volledig de liefde kunnen voelen en toestaan voor wie wij zijn.

 6. Bedankt Lea voor je mooie boodschap. Klap op de (nieuwjaars)vuurpijl; je stuk raakt ook mij enorm omdat je precies beschrijft wat er bij me (en ongetwijfeld bij velen) speelt. Als je het gevoel hebt je gehele leven jezelf deels verscholen hebt, eeuwig aangepast hebt, niet hebt willen opvallen, als hooggevoelige altijd bezig bent geweest juist het gevoel van anderen voorop te zetten, onzeker bent geweest, het gevoel hebben gehad dat de wereld niet op jou zit te wachten, het lot en anderen je eigen levensweg hebt laten bepalen, terwijl je weet en voelt dat er zoveel meer in je zit, zo veel moois, zo veel kracht, zo veel ‘jezelf’, zo veel echtheid, dan voel je en weet je ook dat in deze tijd er steeds meer ruimte gaat komen voor dat ‘echte’ stuk. Al zou ik het proces zo graag willen versnellen, ik weet dat dit stap voor stap gebeurt. Ik kan mezelf voornemen vanaf nu volledig in mijn kracht te gaan staan en mezelf volledig te laten zien zonder angst of muren, maar als je daar nog niet geheel klaar voor bent dan lukt dat helaas ook niet.
  Ook voor mij geldt denk ik dat een stuk uit een vorig leven niet goed verwerkt is, dat ik dit meedraag, al heb ik totaal geen zicht op wat er gebeurd zou kunnen zijn. Om voor mezelf antwoorden te vinden waarom ik die laatste angsten en muren niet los kan laten, ben ik ook op zoek gegaan naar andere oorzaken. Ik denk denk dat je moet kijken naar zowel naar vorige levens, je huidige leven inclusief geboorte en 9 maanden in je moeders buik, als naar overgedragen familietrauma’s die allicht via het dna overgegeven kunnen worden. Ik ben me ervan bewust dat die laatste twee voor mij ook hebben meegespeeld, voor zover ik weet/ voel heb ik dat deels los kunnen laten maar ik voel ook dat er meer zit. Alsof iets me nog tegen houdt om volledig in mijn kracht te kunnen gaan staan en maling te hebben aan onbegrip en afkeuringen. Wat dat precies is weet ik niet, stap voor stap gaat me het wel lukken, en ook hier weer zo’n koppige lichtwerker die het alleen wil doen 🙂 Helaas ook weinig gelijkgestemden, mede lichtwerkers in mijn omgeving om hier over te kunnen praten en elkaar verder te helpen. Financieel (en weer down to eart..) kan ik het me ook niet veroorloven sessies te ondergaan bij een oprechte mede lichtwerker. Nee dat is niet een opmerking van iemand die in haar ‘arme ik fase’blijft hangen. Ik heb altijd gedacht; als dit wel zo heeft moeten zijn komt er vanzelf wel een keer geld op mijn pad hiervoor. Nog niet gebeurd dus blijkbaar niet mijn pad. Tijd zal het leren, stap voor stap, laag voor laag, en accepteren dat het zo langzaam gaat, blijkbaar mijn pad.

  • Hoe herkenbaar, Lotte, je verhaal.
   Soms heb ik het idee dat lichtwerkers dit deel van het pad toch voornamelijk alleen móeten doen, omdat er dan minder afleiding is door andermans pad en de kracht daardoor helemaal beschikbaar is voor de eigen unieke weg, waardoor je uiteindelijk iets krachtigers kunt neerzetten.
   Neemt niet weg dat het fijn kan zijn om uit te wisselen en te delen (ik ben dan ook heel blij met websites zoals deze :))

   • Hoi Isa, helemaal mee eens, het heeft zeker een reden. Ik denk dat ik ook zelf dit pad ooit zo uitgestippeld heb 😉

  • Een prachtig artikel waarin ik mijzelf helemaal herken. En inderdaad Lotte wat zou het fijn zijn om met gelijkgestemden hierover te kunnen praten, ook ik heb niet de financiële middelen om naar een oprechte erkende hulpverlener op dit gebied te gaan. Misschien kunnen we met elkaar in contact komen?

   • Hoi Ingrid, lijkt me leuk, ik zet alleen liever niet mijn prive gegevens hier neer. Misschien dat de redactie wel onze mailadressen aan elkaar kunnen mailen?

 7. Hallo Lea,

  Wat een mooi en herkenbaar stuk heb je geschreven. Ik merk dat ik steeds nieuwsgieriger word naar mijn vorige levens. Een vraag die bij me opkomt; kan je ook angst en pijn van bijvoorbeeld je moeder (en/of oma) over hebben genomen als kind? Ik ken mijn angst en triggers, ook de boodschap die hierachter zit, waarom ik hier ben. Heling onder begeleiding heeft mij ontzettend geholpen en ook hypnose therapie. Toch zegt iets mij dat het soms niet van mij voelt, kan dit?

  • Jazeker kan dat. In een familielijn wordt heel veel (onbewust) doorgegeven. In mijn optiek helpen ook deze familielijnen om de pijn die jij te helen hebt te triggeren zodat het helder en voelbaar en werkbaar wordt. Jij kan zelf kiezen welke ingang het beste voor je werkt: andere levens, familiepatronen of je huidige jeugd/leven. Het leven zit ingenieus in elkaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie asch
vul je naam in