Macht en onmacht

Onmacht en macht. Het lijken twee harde tegenpolen maar niets is minder waar; onmacht is een stimulerende, voedende kracht voor macht. Zonder het ene bestaat het andere niet.

Deze twee energieën zijn tegelijkertijd in je leven. Dat kan binnen hetzelfde levensgebied zijn. Heb jij een relatie waarin jij onmacht ervaart en in welk levensgebied is dat? Zie macht en onmacht als een soort dans. Degene die zich de macht toe-eigent zal onbewust zijn macht vergroten en versterken. Deze persoon wordt de ‘leider’ en de ander de ‘volger’. De leider bepaalt de route… Zodra deze ‘leider’ een grotere macht krijgt omdat de volger dit om welke reden dan ook toestaat, kan het uitgroeien tot manipulatie die gevoed wordt door angst.
Je verwacht dat macht en manipulatie groots en zichtbaar zijn, maar het gebeurt op een uiterst subtiele manier.

Vergis je niet: het is wel groots en krachtig qua energie. Je gaat het pas zien zodra je het bewust wordt, tot die tijd is het onzichtbaar.

Wereldwijde macht….

Zo boven zo beneden. Wat er gebeurt tussen twee mensen in het gewone leven, speelt zich ook op wereldniveau af. Soms lijkt het heel helder wie er aan de macht is, maar schijn bedriegt. Soms lijkt het of iemand ‘macht heeft’, maar wordt hij of zij door anderen gemanipuleerd om een bepaalde richting te gaan. Wie heeft dan de macht? Wie is dan de leider en wie de volger?

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Macht is een verslaving en geeft een enorm gevoel van kracht. Iedereen heeft ooit op één of andere manier onmacht ervaren, bij onveiligheid, hiërarchie, onkunde, tegenwerking of verdriet. Om dat nooit meer te hoeven voelen, kan het zijn dat je ‘macht’ ontwikkelt als overlevingsstrategie. Ook kan macht met de paplepel ingegoten worden als verwachtingspatroon richting leiderschap.

Onmacht is een lek

Onmacht wordt gevoed door angst en daarom negeren, verbergen, verstoppen, onderdrukken we het. Maar toch… is het er. Het is een lek in ons systeem waaruit energie wegstroomt. Ons systeem opvullen met macht voelt als ‘je weer compleet voelen’. Dat is verslavend. Maar heling is totaal iets anders…

Onmacht ervaren we onbewust, maar we voelen het dagelijks. Zodra we het dan eindelijk even niet ervaren omdat we macht voelen, willen we dit in stand houden. Zo ontstaat er een machtspelletje. In een relatie gaat het woekeren waardoor er voor beiden een ongezonde, giftige relatie ontstaat. De heling komt zodra je naar vrijheid, gelijkwaardigheid en eenheid groeit. Uiteindelijk geldt dat voor alle macht-situaties op de wereld.

Hoe zorg je voor die ommekeer? Wat gaat jou dat brengen? Wat gaat de wereld dat brengen? Wat levert dat op voor je ziel? Wie bepaalt eigenlijk de route?

Energie is altijd 100%. Hoe meer ruimte voor het ene, hoe minder voor het andere. Hoe meer er wordt bepaald, hoe meer er wordt gevolgd. Als ‘iemand’ jouw route bepaalt, heb je dan nog wel grip op je leven? Maak je dan keuzes vanuit jezelf of kies je voor de route van de ander? Wie loopt dan de route van jouw ziel?

Loskomen

Macht en onmacht zijn zowel in ons eigen leven als op wereldwijd niveau dezelfde energie. We zitten met elkaar in hetzelfde schuitje en hebben dezelfde ziels-les:

‘Van macht naar vrijheid, gelijkwaardigheid en eenheid’.

Macht en onmachtEven terug naar onze huidige relaties: Je raakt jezelf kwijt door de route van de ander te volgen. ‘De lieve vrede bewaren’. Onbeschreven onderlinge afspraken worden gewoonten en regels. Terwijl jij je er niet lekker bij voelt. Je voelt namelijk dat het niet past. Maar hoe past het dan wel?

Uit de dans van macht en onmacht loskomen doe je door grenzen aan te geven. Vandaar dat het superbelangrijk is van jezelf te ontdekken wat je wel en niet wilt. Zodra je bewust bent dát je macht en onmacht in stand houdt, krijg je de kans te helen.

Wat zijn jouw persoonlijke waarden, wensen en verlangens? Dát zijn jouw persoonlijke grenzen. Maak nieuwe keuzes en zie wat je al die jaren in stand hield.

Het is ontzettend hard nodig om te beseffen hoe op zowel basisniveau (jouw leven) als op wereldniveau aan jouw touwtjes wordt getrokken. Beide niveaus hebben heling nodig om je ziel de ervaring te geven in vrijheid en gelijkwaardigheid te leven. Gun jezelf dat inzicht en die bewustwording omdat je daarmee je ziel de kans geeft de kwantumsprong te maken en mee te stromen naar de nieuwe energie die zich al lang heeft aangediend.

Werk aan je privéleven om het leven op wereldniveau te kunnen begrijpen. Je kan hiermee een stukje van de collectieve zielsenergie helen die nu zo hard aan heling toe is. Geven wij onze ziel over aan de machten van de wereld of houden wij onze ziel in ons eigen bewustzijn?

De heling begint bij jou…

Heling is niets anders dan je realiseren dat jij het zelf bent die je eigen macht heeft weggegeven. Dat je vanuit onmacht, de energie van jouw grote of kleine angsten leefde. Tijdens de heling ontdek je wie je de macht in handen hebt gegeven.

Dit inzicht brengt een verandering in jezelf, je vergroot je bewustzijn. Je gaat zien hoe je het door middel van je eigen handelen en denken in stand hield. Zo kun je loskomen uit de dans van macht en onmacht.

Dat is spirituele heling. Bewustwording van je eigen gedrag en handelen. Je verhoogt daarmee je eigen frequentie. Het gaat niet over de ander, het gaat over jou.

Zo boven zo beneden. Dit gebeurt ook op wereldniveau.

De verhoging van jouw bewustzijn helpt mee aan de bewustzijnsverandering op onze wereld.

Het is de hoogste tijd om je eigen weg weer te gaan volgen.

Jouw route, de route van je ziel…

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE

  1. Persoonlijk vind ik: dat macht hoe het hier omschreven is geen macht is, maar vaak nog grotere onmacht. (Dus aan wie je het geeft of misschien dezelfde onmacht)

    In een meditatie met aartsengel Michael kreeg ik maar 1 antwoord op de vraag wat is macht? Liefde.

    Zover ik het in woorden uit kon leggen hoe ik dat interpreteer.
    Onmacht : geen zelfliefde Macht: liefde wint altijd. Dit kun je alleen voelen. Zonder te voelen is het misschien mantel der liefde. Dit gaat over onvoorwaardelijke liefde is macht. Dus dat zal voelbaar zijn voor beide partijen en dus voor jezelf! Dus voel inderdaad en pak die vrijheid en schijn je licht. Mooi onderwerp, dit onderwerp heeft mij al eens geraakt en hoop ik volledig van binnen te leren. Bij bizarre dingen laat ik me soms nog afleiden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in