Boodschap van aartsengel Michaël, © Gechanneld door Katerina Karanika  – www.thechildrenoflove.org

 

De magische kracht van vreugde.

Lieve vrienden, Children of Love, ik ben Michael. Vandaag gaan we het hebben over vreugde. Vreugde is samen met Liefde je natuurlijke staat van zijn. Jullie zijn geboren op aarde, geïncarneerd om liefde en vreugde te beleven en uit te stralen.springen-water

We horen jullie denken, lieve vrienden: ‘Wacht eens even, daar klopt iets niet, we ervaren onze wereld heel anders. We zien en ervaren om ons heen lijden, pijn, verdriet en zo af en toe eens zijn we tevreden en blij. Over het algemeen doen we alsof we gelukkig zijn omdat het lijden anders onthoudbaar is.’ We zeggen jullie, lieve Children of Love, jullie leven nog steeds in de derde dimensie, waar illusie heerst. Gebrek aan vreugde is evenals lijden een illusie van het kleine zelf, het ego of het ‘ikje’. Net als lijden is vreugde een keuze, een bewuste keuze. En net als lijden staat vreugde los van externe omstandigheden. We zien broeders en zusters op aarde in de meest extreme pijnlijke en ongemakkelijke omstandigheden toch vreugdevol in het leven staan. En we zien ook broeders en zusters in andere delen van de wereld, voorzien van alle aardse gemakken, gezondheid, luxe en goede relaties, die geen vreugde uitstralen. Vreugde is niet hetzelfde als blijdschap of geluk. Dat is afhankelijk van externe omstandigheden. Als een broeder of zuster in een – om jullie termen te gebruiken – onderontwikkeld deel van de wereld een flesje water krijgt, wordt hij of zij blij, maar deze blijdschap hoeft niet hetzelfde zijn als de basishouding van de persoon. Het kan zijn dat de persoon vrede blijft ervaren, ook als de dorst toeslaat en weer dankbaarheid als hij wat water krijgt. Maar er zijn ook mensen, die altijd in een staat van behoeftigheid en onvrede verkeren, ongeacht of er wel of geen water aanwezig is. Hetzelfde geldt voor iemand in een welvarend deel van de wereld. Als een ambitieuze man een jacht in zijn bezit krijgt, zal hij in het begin uitbundig blij zijn. Vaak zien we dat een paar dagen later deze blijdschap verdwenen is en de onderliggende basishouding van onvrede en on-vreugde weer tevoorschijn komt. Gelukkig zien we ook dat velen van jullie een basishouding van vreugde, tevredenheid en overvloed ervaren, ongeacht of je rijk of arm bent.

Vreugde staat dus los van externe omstandigheden, lieverds.

Vreugde komt het dichtst bij dankbaarheid en tevredenheid. Daar is het het beste mee te vergelijken binnen de mogelijkheden die jullie kennen in het driedimensionale bewustzijn. Ik hoor jullie denken: ‘Hoe kun je tevreden zijn als je ziek, werkloos of dakloos bent, als je je elke dag afvraagt of je te eten krijgt of niet?’ Toch zeggen wij jullie dat dit mogelijk is. Jullie geest is gemaakt om onder alle omstandigheden kalm en tevreden te zijn. Zodra de innerlijke dialoog, voortkomend uit de dualiteit, stopt, is er geen verschil meer of je wel of niet te eten krijgt, of je wel of niet een dak boven je hoofd hebt, omdat er altijd vertrouwen is. Vertrouwen is wat jezelf in werkelijkheid bent, het is je ware essentie. Tot onze vreugde kunnen we jullie vertellen dat zodra jullie de Eenheid binnenstappen, zodra jullie de angst bewust loslaten, jullie automatisch in de staat van weten, vertrouwen, tevredenheid en vreugde stappen. En alweer hoor ik jullie je afvragen: ‘Maar we zijn nog niet in de vijfde dimensie. We hebben nog een hele weg te gaan. Hoe kunnen we in de tussentijd tevredenheid, dankbaarheid en vreugde ervaren?’

Lieve vrienden, het is mogelijk. De eerste stap op weg is het besef van alles wat je reeds hebt en van degene die je reeds bent. Dat besef staat ook los van alle externe omstandigheden. Ook al leef je zonder dak boven je hoofd, ook al leef je in onzekerheid, er zijn altijd lichtpunten. Volledige duisternis is onmogelijk omdat het universum en de kosmos polair in elkaar zit. Overal waar licht is, is ook duisternis en overal waar duisternis is, is ook altijd licht. Het feit dat jullie soms het licht niet zien, betekent niet dat er ook geen licht is en de kunst om vreugde in je leven te ervaren, is om het licht midden in de duisternis te spotten, te benoemen, tot je door te laten dringen en er dankbaar voor te zijn. Dat is hoe jullie een begin kunnen maken om de vicieuze cirkel of de negatieve spiraal, die tot lijden leidt te doorbreken en te stoppen.

Begin met het licht op te merken in alle omstandigheden en wees daarvoor dankbaar. Dat kun je onder alle omstandigheden doen. Als jullie boodschappen doen, wees dankbaar dat je boodschappen mag en kan doen, raak het voedsel dat je koopt aan en wees je bewust van de bron van het voedsel, maak verbinding met het dier, de boom of de plant die zich dienstbaar heeft gemaakt om tot voedsel te dienen. Laat je dankbaarheid merken aan je broeders en zusters van de andere rijken. Wees dankbaar voor de lucht die je inademt, voor het licht dat schijnt, ook al is de hemel met wolken bedekt. Weet dat de zon altijd achter de wolken schijnt. Wees dankbaar voor de wind, de zon èn de regen; ze zijn er altijd voor jou en met jou.

Maak contact met de medebewoners en medescheppers van de wereld waarin je leeft. Maak bondgenoten van ze in plaats van vijanden. En je zult merken dat naarmate je vordert in dat proces van je met de wereld om je heen verbinden, er iets verandert binnenin jezelf. Je afgescheidenheid raakt steeds meer op de achtergrond. Je gaat je verbonden voelen met je wereld.water-stel

Die verbondenheid, het gevoel dat je niet alleen bent, maar deel uitmaakt van alles om je heen, schept vreugde. Uit je vreugde door dankbaarheid. En deze basishouding van verbonden zijn met alles om je heen staat los van alle externe, sociaal maatschappelijk of persoonlijke omstandigheden. Je blijft verbonden, ook al ben je ziek, depressief, dakloos of zonder baan. Ook al voel je je verlaten door alles en iedereen.

Vreugde is dus niet direct een gevoel. Het is een basishouding en op die basishouding reageert jullie fysieke lichaam, zowel de spieren als het zenuwstelsel. Als je in de stand van vreugde bent, veranderen bijvoorbeeld de spieren van het gezicht in een glimlach. Automatisch worden dan ook de rimpels tussen de ogen glad gestreken. De spieren in je lichaam ontspannen. Door de ontspanning maken jullie hersenen bepaalde hormonen aan zoals endorfine, die jullie organen en zenuwstelsel, jullie fysieke en geestelijke lichamen in evenwicht, harmonie en gezondheid brengen. Waar vreugde is, is geen ziekte. Ziekte bestaat namelijk niet. Dat is ook een illusie van de derde dimensie.

Onbalans, dat is de oorzaak van wat jullie ziektes noemen. En waar onbalans is, ontbreekt vreugde en overheerst angst en dat leidt tot lijden en lijden leidt tot ziekte. Al deze fysieke en geestelijke toestanden staan geheel los van de omstandigheden.

Jullie denken vaak dat een onbalans of ‘ziekte’ een straf of een vloek is. Wij verzekeren jullie: Dat is niet het geval. Ziekte of onbalans is een kans.

Het heeft geen zin om te zoeken waar de onbalans vandaan komt. Het is veel belangrijker om te kiezen hoe je met de onbalans omgaat. Hoe je terug kan keren naar je oorspronkelijke staat van zijn. En de sleutel om de balans terug te laten keren, de magische sleutel, is te zorgen zorg dat je zoveel mogelijk in vreugde bent. Natuurlijk verwachten we niet dat jullie vanaf morgen allemaal opeens in een permanente staat van vreugde zullen zijn. Helaas is dat onmogelijk in de fase van de evolutie waarin jullie je bevinden. Jullie hebben nog steeds met tijd te maken. Dat verwachten we dus niet, omdat het onmogelijk is.

Maar je kunt wel alvast beginnen door je nu meteen te verbinden met alles en iedereen om je heen. En ik hoor jullie denken: ‘Moet ik me dan verbinden ook met de mensen die ik vreselijk vind? Met de storm, waar ik bang voor ben? Met een ziekte waar ik bang voor ben?’ Ons antwoord is: JA. Verbinding betekent dat je je bewust bent en voelt dat je deel uitmaakt van alles wat is. Dat betekent zowel van het licht als van de duisternis. En de paradox is dat verbinding uiteindelijk een relativeringsvermogen teweeg brengt en het je mogelijk maakt om bewust te worden en te kiezen bij wie en bij wat je je prettig of minder prettig voelt. Verbinding geeft je de kans om te beseffen dat als je contact maakt met een duister aspect, dat je je met dat aspect ook niet noodzakelijkerwijze hoeft te identificeren.

Verbinding is geheel anders dan identificatie. Wat jullie vaak doen is je onbewust en snel identificeren met iedereen en alle eigenschappen om je heen, zowel de goede als de slechte. Op moment dat je bijvoorbeeld iets onaangenaams ervaart en je ermee identificeert, geef je jezelf of een ander de schuld. Of wat jullie vaak doen is zeggen: ‘Wat ben ik toch dom.’ Dat oordeel ‘ik ben dom’ houdt in dat je je onbewust met dat domme ding wat je gedaan hebt, hebt geïdentificeerd. Maar zo werkt het niet, lieve vrienden.

Durf je met alles en iedereen te verbinden en besef dat jij een uniek aspect van de Goddelijke bron bent. Je hebt alle aspecten van de bron in je: het licht en de duisternis. Je bent met alle aspecten verbonden maar je hebt de keuze om je te identificeren met datgene waar jij gelukkig van wordt en mee resoneert. Met wie of wat je je identificeert, heeft te maken met het punt van de evolutie waarin je bevindt. In de driedimensionale wereld kan iemand zich graag willen identificeren met de held, terwijl iemand anders dat het liefst met de boef doet. Dat is jullie goed recht en het geschenk van de vrije keuze. Kies zelf hoe je in de wereld wilt staan. Welke eigenschappen je wilt uitstralen. Kies hoe je wilt zijn. Kies je basishouding, kies of je je met de illusie wilt identificeren of met je ware zelf. Aan jullie de keuze, mijn vrienden.

Maar wat jullie ook kiezen, we houden onvoorwaardelijk van jullie.

Ik ben

Michael

 

© Gechanneld door Katerina Karanika  www.thechildrenoflove.org

bewerkt door Petra Maartense, www.happyview.info

69 REACTIES

 1. Robert,

  Je zegt : “Vertrouwen is puur een emotie en heeft in principe niets te maken met de Essentie te Zijn.”
  Hoe kun je (bewust)zijn zonder vertrouwen? Liefde en vertrouwen zijn wat mij betreft de belangrijkste aspecten van bewustzijn.

  Dat wat je Bent is simpelweg Zijn. Zuiver bewust Zijn. Best mogelijk dat er vertrouwen is, maar dit is in mijn beleving niet het Zijn Zelf. Zijn (bewust-Zijn) is zoiets als Ruimte, Leegte. Vertrouwen (en andere gevoelens en gedachten, ook liefde) dwarrelen er binnen, gelijk wolkjes opkomen en verdwijnen in een lege hemelruimte.

  Het wolkje vertrouwen duidt wat mij betreft (evenals wolkje geloven) op wolkje onzekerheid. Je vertrouwt op iets, gelooft in iets en dan maar hopen dat het goed komt. Dat het gebeurt zoals jij wilt.

  M.i. past vertrouwen beter bij het bewustwordingsproces, waarbij de uitkomst nog niet bekend is en dus onzeker. Als je eenmaal kunt Zijn (als Ruimte, Leegte) is er iets wat je “zekerheid” kunt noemen, omdat Zijn Onveranderlijk Dezelfde Is.

  Fijne dag, Lia

  • Dag Lia,

   Maar hoe kun je “Zijn” als je nog denkt/ervaart in termen van “lijden”? Blijkbaar brengt het “lijden” je nog in disbalans, toch? Vertrouwen en lijden zijn elkaars tegenstelling, al dekt het niet geheel de lading en ben ik onvolledig.

   Stel je voor : zou je Hogere Zelf denken in termen van lijden, of in disbalans komen door “lijden” (?) Kom je weer uit op wat broeder Michaël vertelt 🙂

   Bij dit soort “discussies” denk ik dan op een gegeven moment : wil je hier verder naar kijken, wil je zien wat er verder onder je motorkap gebeurt(?)

   Maar het is wel goed zo wat mij betreft, in de zin van : let it be 😉

   Groetjes Robert

   • Robert,

    Ik lijd helemaal niet.
    Er is hier geen ik die lijd.
    Er is hier niets om te lijden.
    Als je het niet begrijpt, OK.
    Laat het rusten.
    Let it be.
    🙂
    Groet van Lia

    • @Lia, ik ben net terug met Stien uit Irak en de woorden die jij hierboven schreef zijn precies die woorden die een vluchteling (in het Irakees) tegen mij sprak.

     Ik had me trouwens voorgesteld als Robert want ik stroomde over van de Liefde en de vrouw van de Irakees heette Lia.

     • Ha Aart,
      Da’s mooi.
      Het klinkt hoopvol, dat sommige vluchtelingen het met mij eens zijn. Ik vrees echter dat de meeste het anders ervaren. Met hen die lijden kun je medeleven, toch? Die andere Lia zal wel hebben uitgelegd dat er een verschil is tussen medelijden en medeleven?

      Ik ben trouwens blij dat je weer heelhuids terug bent. Hebben Blubbertje, Blubbie en Blubske het ook overleefd?

      • @Lia, ik kan niet meer ‘medeleven’.

       Ik kan dat verstandelijke truckje wat voor de meeste mensen ‘vanuit het hart is’ niet meer toepassen.

       Neen, ze hebben het niet overleefd.

       Heb je nu medeleven met mij?

       Ik lijd er vreselijk onder.

       Toe nou, toe nou, heb medeleven dan voel ik mij direct prettiger.

       Wonderlijk he dat mensen ‘medeleven’ voelen vanuit het hart en dat terwijl het enkel iets bedachts is en uit eigen narigheid voortkomt.

       Maar dit blijft tussen ons hoor.

       Om het over compassie en Adriaan nog maar niet te hebben.

       Daar zal aartsengel Michaël het eerdaags wel over gaan hebben.

       Dat compassie en medeleven enkel ontstaan vanuit ego-energie in de 3de dementie.

       Het tot die tijd nog maar even het bij VREUGDE houden.

      • @Lexicon, ” Vergeet niet om de gaven van Compassie en Genade voor jezelf te gebruiken en Synchroniciteiten en Wonderen te verwachten in de Stroom van Goddelijke Liefde.”

       Kijk, hier kan ik me in vinden.

       Genade en compassie enkel voor jezelf.

       Als dat namelijk heeft plaatsgevonden dan lost dat jezelf als vanzelf op en is er eenheid.

       Dan is er geen ik meer die vreugde ervaart maar dan is er enkel ‘vreugde’.

       Daar waar de Boodschap van aartsengel Michaël m.i. naar wijst.

       Of zit ik weer eens de boel zo te verdraaien zoals het mij het beste uitkomt?

     • @Aart,

      Het gaat altijd om jezelf, alles is in jezelf te ‘fixen’. Bij genade en compassie denk ik meteen aan vergeving van jezelf. We hebben immers van zoveel dingen onszelf de schuld gegeven.

      Genade naar een ander zegt me niet zoveel. Compassie voor de ander betekent in mijn ogen begrip en benadering met open hart.

      Wat je zegt over dat als dat jezelf op die manier oplost en dat er dan eenheid is, daar heb ik niet zo veel mee. Maar dat wist je al 🙂
      Overigens vond ik je reacties aangaande ‘lijden’ dan wel weer prima en goed te volgen, snap dan niet dat je dan weer over dat oplossen van ‘jezelf’ begint 😉

 2. Alles is waar, want wat jij gelooft is waar. Als deze channeling bij jouw aansluit qua gevoel is het voor jouw waar. Zo niet helemaal, is het voor jouw niet waar. Je idee daarover onderbouwen is helder maken, je idee van jouw inzicht opdringen toch is je ego? Ieder heeft en leeft zijn eigen pad. Achter elke waarheid zit weer een andere waarheid, eindeloos.
  Let it be 😉

  • @gij die kunt lezen, uiteindelijk als er geen ego-energie meer speelt dan is er maar 1 waarheid.

   Dan bestaat er ook niet zoiets meer als eigen pad.

   Dan is er een opgegaan zijn in het geheel.

   Daar waar de boodschappen van aartsengel Michaël vandaan komen.

   “Vreugde staat dus los van externe omstandigheden, lieverds.”

   “Vreugde is dus niet direct een gevoel.”

   “Het is een basishouding en op die basishouding reageert jullie fysieke lichaam, zowel de spieren als het zenuwstelsel.”

   “Onbalans, dat is de oorzaak van wat jullie ziektes noemen.”

   “En waar onbalans is, ontbreekt vreugde en overheerst angst en dat leidt tot lijden en lijden leidt tot ziekte.”

   “Al deze fysieke en geestelijke toestanden staan geheel los van de omstandigheden.”

   “Ziekte of onbalans is een kans.”

   • @Aart, uiteindelijk ja! maar daar zijn we nog niet als we anderen proberen te overtuigen, opdringen van inzicht van jouw eigen waarheid. Jouw tekst van hierboven daar kan ik me in vinden, een ander niet misschien..maak het helder, discussiee,..leuk…maar als je er samen niet uitkomt om op 1 lijn te komen, let it be♡ zeg ik dan 😉

    • @angel, ik ben er nog niet zo van overtuigd dat anderen hier hun inzicht/waarheid proberen op te dringen.

     Als ik even voor mezelf (blub) spreek, ik zie geen personen achter de gelezen woorden, laat staan een samen er wel of niet eruit komen.

     Alles is enkel een mogelijkheid, de mogelijkheid tot zelfreflectie.

     Tot dat gevoel van zelf verdwenen is.

     Eens kijken wat ik weer eens getypt heb en wat het over mij zegt.

     ” ‘Wat ben ik toch dom.’ “.

  • Angel, voor jou.

   http://www.youtube.com/watch?v=ajCYQL8ouqw

   When I find myself in times of trouble
   Mother Mary comes to me
   Speaking words of wisdom, let it be

   And in my hour of darkness
   She is standing right in front of me
   Speaking words of wisdom, let it be
   Let it be, let it be
   Let it be, let it be
   Whisper words of wisdom
   Let it be

   And when all the brokenhearted people
   Living in the world agree
   There will be an answer, let it be

   For though they may be parted
   There is still a chance that they will see
   There will be an answer, let it be
   Let it be, let it be
   Let it be, let it be
   Yeah, there will be an answer let it be

   And when the night is cloudy
   There is still a light that shines on me
   Shine on until tomorrow, let it be

   I wake up to the sound of music
   Mother Mary comes to me
   Speaking words of wisdom, let it be
   Let it be, let it be
   Let it be, let it be

   Whisper words of wisdom
   Let it be
   Let it be, let it be
   Let it be, yeah, let it be
   Whisper words of wisdom
   Let it be

 3. Lexicon,

  Haha, “jesses” Alsof je er vies van bent
  We hoeven ook niet alles onder een vergrootglas te leggen, maar elke keer als je dergelijke feedback wordt gegeven gooi je de deur dicht met de mededeling dat het een verschil van mening is en/of we niet overal een drama van moeten maken en onder het vergrootglas moeten leggen Je wilt blijkbaar die aandacht op deze manier niet op jezelf gericht hebben. Dit even los van de inhoud van die channeling, waar heus wel wat op aan te merken is.
  Naar mijn gevoel gaat die deur soms zo snel dicht, dat het ten koste gaat van je openheid en ook wat de ander je nou eigenlijk wil zeggen en dat binnen te laten komen.
  Nou ja, dit berichtje is ook weer feedback, please don’t bite Ben er ook niet op uit om je voor het blok te zetten.

  Nou goed, geen jesses dan maar potjandorie.
  Elke keer???? Hoe vaak zou dit wel niet zijn??

  Ik vind het gewoon leuk en interessant om hier informatie en ideeën uit te wisselen, en wanneer het te pas komt en mensen er naar vragen wil ik best wat over mijzelf vertellen.
  Ik vind trouwens dat ik heel wat over mijn eigen ervaringen vertel en er openhartig genoeg in ben.

  Heb absoluut niet de intentie om de deur dicht te gooien, maar wat er niet is, is er niet. Ik ben eigenlijk weinig geïnteresseerd in ene Lia persoonlijk, want het gaat niet om Lia.

  Neem maar van mij aan dat er van alles bij mij binnenkomt en ik heus wel opvang wat de ander wil zeggen. Ik ben wat dit betreft een open vat en sensitief genoeg. Ik leer van alle reacties wel iets. Ik zit hier echter niet omdat ik “problemen” heb met mijzelf, advies en raad nodig heb, dan wel op zoek ben naar therapeutische, spirituele oplossingen.
  Ik ben simpelweg tevreden met zoals het is.
  Ik kan er niets anders van bakken. 🙂

  Dag Lia

 4. Lexicon,

  Het gaat om het verschil dat de ene wel de ervaring van lijden heeft en de ander niet, onder dezelfde omstandigheden. Hoe komt dat nu?

  Volgens de vier waarheden van Boedha wordt lijden veroorzaakt door gehechtheid (en begeerte). Hoewel alles vergankelijk is, kunnen wij niet loslaten, afscheid nemen (bijv. van mensen aan wie wij gehecht zijn) en daardoor ontstaan pijn en lijden.

  Te tweede ontstaat lijden door gebrek aan juist inzicht, onwetendheid. Zoals: Lijden is je lot, lijden hoort nu eenmaal bij het leven. Dit soort verkeerde opvattingen impliceren dat er niets veranderd kan worden aan je situatie. Gebrek aan inzicht leidt hier tot onverschilligheid en een fatalistische levenshouding.

  De derde en vierde Waarheid handelen over de uitweg uit lijden en geven het pad aan om tot verlichting te komen.

  Lexicon, wat mij betreft vatten deze vier gegevens samen waarom de een meer lijdt dan de ander.
  Als je er meer over wilt weten zie het “boekje wat de boeddha onderwees”.
  Groetjes Lia

  • @Lia,

   Dus die ervaring van lijden verdwijnt op het pad van verlichting. Ik noem dat gemakshalve maar even : bewustzijn.

   Dan lijkt het er op dat die externe omstandigheden er steeds minder toe doen om geluk/vrede in jezelf te ervaren. En dan zou het mogelijk kunnen zijn dat iemand die geen dak boven z’n hoofd heeft en niet zeker van eten is en in een oorlogsgebied woont, toch geluk/vrede in zichzelf kan ervaren?

   Dat is dan 1 ding. Het andere ding is hoe de buitenwereld naar dat tafereeltje kijkt : is dat met medeogen/compassie of met medelijden? Dat laatste komt door die ervaring van lijden die we op de ander projecteren. Ook hier geldt weer dat pad van verlichting om die projectie te ‘stoppen’.

   Groetjes Robert

   • Ha Lexicon,

    Ja, lijden verdwijnt op het pad van verlichting.
    Het hangt er dus helemaal van af op welke trede van de ladder iemand staat in hoeverre je lijdt.
    En ik zeg het nogmaals, het is in Derde Wereld landen opvallend hoe mensen opgewekt blijven onder erbarmelijke omstandigheden.

    Maar volgens mij hangt e.e.a ook af van die omstandigheden. Naar mate die ernstiger zijn (bijv. bij misdaden tegen de menselijkheid), zal het moeilijker worden om niet te lijden. Daarbij zie je volgens mij ook nog dat lijden juist ego, haat, wrok, etc. kan oproepen, waar het er voorheen niet was.

    Dan lijkt het er op dat die externe omstandigheden er steeds minder toe doen om geluk/vrede in jezelf te ervaren.

    Dat is ook zo. Ik heb echter getracht uit te leggen dat een dergelijke opmerking vaak leidt tot onverschilligheid en dat de rijke bevolking daarvan profiteert.
    Bij onverschilligheid zie je dat men zich uit het leven terugtrekt, omdat niets er toe doet. Er is geen enkele voorkeur meer voor wat er gebeurt.
    Geen sympathie, geen antipathie.
    Dit zie je ook vaak in Derde Wereld landen.

    Verder denk ik dat diezelfde onverschilligheid tot ongevoeligheid kan leiden t.a.v. het negatieve. Dan treedt er m.i. een soort verharding op m.b.t. het lijden, het onrecht, de wreedheden etc., die men niet wil zien, maar die er wel zijn (is vaak een probleem in de rijke Westerse landen).
    Compassie en begrip, gevoeligheid t.a.v. van anderen die lijden ontbreken.

    Ik vind het dus belangrijk om neutraal te blijven, maar wel die gevoeligheid in beide richtingen te behouden, zodat er geen onverschilligheid, verharding of onbetrokkenheid optreedt t.a.v. het lijden.

    🙂

    Dag Lia

    • @Lia, Dan treedt er m.i. een soort verharding op m.b.t. het lijden, het onrecht, de wreedheden etc., die men niet wil zien, maar die er wel zijn (is vaak een probleem in de rijke Westerse landen).
     Compassie en begrip, gevoeligheid t.a.v. van anderen die lijden ontbreken.

     Ja wat je schrijft Lia, is mooi verwoord. Ik snap je helemaal.

    • Dag Lia,

     Je zegt :
     “En ik zeg het nogmaals, het is in Derde Wereld landen opvallend hoe mensen opgewekt blijven onder erbarmelijke omstandigheden.”

     Precies. Zij hebben wellicht minder het gevoel dat ze lijden, terwijl jij wel zou verwachten dat ze zouden lijden. Als jij de verwachting hebt dat ze zouden moeten lijden onder die omstandigheden, dan is dat vanwege je eigen beschouwing over lijden.

     Ik denk ook dat het afhangt van de omstandigheden, precies zoals je zegt.

     Even nog iets terughalen. Dit werd er gezegd :
     “Zodra de innerlijke dialoog, voortkomend uit de dualiteit, stopt, is er geen verschil meer of je wel of niet te eten krijgt, of je wel of niet een dak boven je hoofd hebt, omdat er altijd vertrouwen is. Vertrouwen is wat jezelf in werkelijkheid bent, het is je ware essentie”

     1) wat betreft de mens die wel of niet eten krijgt, of wel of niet een dak boven zijn hoofd heeft :
     Dus vertrouwen zorgt voor het stoppen van de innerlijke dialoog, dus je blijft in een innerlijke staat van vrede.
     Dan blijft er nog een prakische zaak voor het fysieke lichaam, namelijk eten en onderdak. Maar dat verstoort de innerlijke vrede niet, immers er is grenzeloos vertrouwen.
     Vertrouwen komt voort uit bewustzijn, dit vertrouwen is niet zomaar geboren, het komt vanuit je bewustzijnsproces. Dat is de weg naar eenheid.

     2) wat betreft de mens die de mens uit (1) beschouwt :
     Een mens die nog vanuit angst leeft, kan een beschouwing hebben dat ze dan denken : oh als ze daar vinden dat ze al gelukkig zijn, dan hoeven we niks te doen (onverschilligheid). Of het hebben van medelijden, want dat lijden, dat mag niet.
     Maar ook hier is net zo goed een bewustzijnsproces gaande, die er voort zorgt dat er vertrouwen ontstaat, dat er een transformatie van angst naar liefde ontstaat. Dat ontstaat er eenheid en een hoefte aan gelijkheid en gelijke verdeling van resources. Die behoefte onstaat vanuit liefde en compassie, niet vanuit medelijden.

     Misschien is die opmerking er dus stond niet zo dom en onverschillig 🙂

     Groetjes Robert

     • Ha Robert,

      Even nog iets terughalen. Dit werd er gezegd :
      “Zodra de innerlijke dialoog, voortkomend uit de dualiteit, stopt, is er geen verschil meer of je wel of niet te eten krijgt, of je wel of niet een dak boven je hoofd hebt, omdat er altijd vertrouwen is. Vertrouwen is wat jezelf in werkelijkheid bent, het is je ware essentie”

      Tegen deze uitspraak maak ik dus bezwaar. Wat je in Essentie Bent, is volgens mij gewoon Zijn. Vertrouwen is puur een emotie en heeft in principe niets te maken met de Essentie te Zijn. Wellicht dat vertrouwen mee kan werken om de dialoog (dualiteit in jezelf) te stoppen.

      Die innerlijke vrede begrijp ik beter, omdat vrede (en tevredenheid) voor mij gelijk zijn aan innerlijk evenwicht (tussen tegenstellingen).

      Het geen verschil meer zien bekijk ik met enige argwaan, daar het al snel tot onverschilligheid leidt.
      Stel je de slinger van een klok voor die uitwijkt naar links en rechts.
      Er zijn dan twee opties voor evenwicht.

      a) de slinger staat in het midden stil. Symbolisch: er gebeurt niets. Gelatenheid, berusting en fatalisme. We hoeven niets te doen. Onverschilligheid.

      b) het uitwijken naar links en rechst is in evenwicht. Symbolisch: beide kanten worden gezien.

      Je kunt ook zeggen: evenwicht is neutraal zonder voorkeur.
      Enerzijds ontbreekt dan zowel sympathie als antipathie. Er is een niets of leegte (met risico van onverschilligheid en onbetrokkenheid).

      Anderzijds betekent geen voorkeur dat alles gelijkmatig wordt belicht. Dus ook het lijden wordt gezien/aangevoeld.

      Ik kies voor het laatste.

      Ik denk dat er pas eenheid en gelijkheid in de wereld ontstaat als Oost en West naderbij komen. Beide werelden hebben positief gedachtegoed dat momenteel nog niet op elkaar aansluit.

      🙂

      Groet van Lia

      • Ha Lia,

       Ik weet dat je bezwaar hier tegen maakte, daarom haalde ik ‘m hier ook weer aan 🙂

       Je zegt : “Vertrouwen is puur een emotie en heeft in principe niets te maken met de Essentie te Zijn.”
       Hoe kun je (bewust)zijn zonder vertrouwen? Liefde en vertrouwen zijn wat mij betreft de belangrijkste aspecten van bewustzijn. Al je levenslessen gaan hier niet voor niets over. Die levenslessen zijn je motor tot bewustzijn.

       Als er staat dat er geen verschil wordt gezien, dan wordt er mee bedoeld dat het geen verschil maakt voor je geestelijke staat van vrede. Vanuit die geestelijke staat van vrede, vanuit dat bewustzijn, handel je vanuit liefde/eenheid, en dat betekent niet dat je dan maar geen actie onderneemt. Als je dat vertrouwen mist dan blijven die nare situaties maar aan je trekken en blijf je daar maar op reageren vanuit een innerlijke belemmering die vertrouwen in de weg staat. Ik zie je overigens wel vaker wat feller reageren als het over ‘lijden van de medemens gaat’. Natuurlijk wil ik dit niet onder het vergrootglas leggen 😉
       Dus : reageer je vanuit liefde/compassie naar je medemens, of reageer je vanuit je eigen belemmering in vertrouwen? Dat voelt echt heel anders aan.

       Het niet hebben van vertrouwen leidt juist tot gelatenheid of fatalisme. Kan ik beamen als ik naar mijn persoonlijke weg kijk 🙂

       Groetjes Robert

 5. Aart,

  je zegt enkel dat je niet herkent wat er geschreven staat, toch? Het is trouwens een uitspraak van onze vriend aartsengel Michaël.

  Mijn indruk is inderdaad dat de boodschap van Michaël hier en daar niet goed is doorgekomen, dan wel niet goed op schrift werd gesteld. Ik twijfel dus niet aan Michaël, maar wel aan het channelen en vandaar mijn opmerking “Als het om aartsengel Michaël gaat…Die kan ik wel begrijpen, hoor”.

  Dat is waar het hier over gaat, toch?

  Aart waar ik het over had, waar het mij om gaat en waar ik over val is het channelen: de naar mijn idee tegenstrijdige en ongelukkige berichtgeving in het artikel inzake
  a) over wat er nu mogelijk was en wat niet.

  b) over de opmerking dat lijden los staat van externe omstandigheden, en toch weer niet omdat tijd ook een omstandigheid is.

  En c) dat het geen verschil maakt of je te eten krijgt of niet, of je een dak boven je hoofd hebt of niet.
  🙂

  • @Lia, nog effe snel dan want Stien staat zo met haar autootje voor mijn deur.

   Lia met het gechannelde is geheel niets mis.

   Althans ik kan mij er geheel in vinden.

   Het hangt er enkel vanaf vanuit welke bewustzijnstrilling de boodschap gelezen wordt.

   Zou het niet zo kunnen zijn dat er bij jou nog een niet gezien of onverwerkt iets zit waardoor je het gechannelde niet zo leest/ervaar als bv deze gek?

   Zou het niet zo kunnen zijn dat het denken bij jou volhoudt dat er niets mis is met Michaël met zijn boodschappenkarretje omdat het denken zegt en heilig gelooft dat tie wel snapt hoe alles in elkaar steekt en zich op het nivo van Michaël bevindt en daarom niet twijfelt aan de woorden van Michaël maar datgene wat het denken niet uitkomt qua bovenstaande boodschap afschuift op ‘de val van het channelen’ i.p.v. de eigen waarneming/bewustzijnstrilling te onderzoeken.

   Lekker lopende zin Adrianus maar het moet maar voor nu want ik hoor Stien al toeteren.

   Over de kracht van vreugde gesproken, ik verheug me al op de hobbels van Stien.

   Neen, dat wordt geen lijdensweg.

   Mogelijk wel voor Stien.

   Jaaaaaaa, ik kom hoor Stien, ophouden met toeteren nou.

   • Aart,
    Prima toch, dat jij je kunt vinden in het artikel? Ik heb daarentegen moeite met sommige uitspraken, en heb betere channelings gelezen. Da’s mijn opvatting en die onstaat ongetwijfeld omdat ik andere achtergronden/ervaringen heb dan jij. Meer ophef verdient het niet, en zoek er vooral niet meer achter dan ik heb geschreven.

    Trouwens, goed plan om een paar daagjes in te stappen bij Stientje.
    Kun je effe ontspannen en afstand nemen van wat ene Lia allemaal beweert.
    Gewoon een maandje op de berg in de brandende zon zonder eten en drinken.
    Je zonnehoedje natuurlijk thuis laten, hé.
    Wie weet kom je dan toch nog op andere gedachten.
    😆

    • Ha Lia, wat Aart zegt zou wel eens meer in/achter zitten dan jij in eerste instantie denkt. Ook al ben je het hier mee oneens, maar wie weet wat het zou kunnen opleveren om er eens naar te kijken.

     Ik zal er niet meer over zeggen, want ik zou hierover natuurlijk geen ophef willen maken 😉 😉

     Groetjes Robert

     • He jesses Lexicon.
      Waarom moeten mensen toch overal iets achter zoeken? Ik mag het toch wel met iets oneens zijn? Ook eens een keertje boos zijn zonder dat daar nu een groot drama achter steekt?

      Op laatst durf je hier bijna niks meer te zeggen omdat er direct iemand klaar staat om je onder het vergrootglas te leggen.

      Misschien zou je er iets achter moeten zoeken als mensen het met alles eens zijn.

      Lees mijn reacties nog eens goed door en je zult zien dat ik hooguit een paar kritische punten heb aangestipt inzake de channeling. Mogelijk is dat niet goed overgekomen, maar meer dan dat is er niet en moet je er ook niet achter zoeken.

      🙂

      Dag Lia

      • Dag Lia,

       Haha, “jesses” 🙂 Alsof je er vies van bent 🙂

       We hoeven ook niet alles onder een vergrootglas te leggen, maar elke keer als je dergelijke feedback wordt gegeven gooi je de deur dicht met de mededeling dat het een verschil van mening is en/of we niet overal een drama van moeten maken en onder het vergrootglas moeten leggen 🙂 Je wilt blijkbaar die aandacht op deze manier niet op jezelf gericht hebben. Dit even los van de inhoud van die channeling, waar heus wel wat op aan te merken is.
       Naar mijn gevoel gaat die deur soms zo snel dicht, dat het ten koste gaat van je openheid en ook wat de ander je nou eigenlijk wil zeggen en dat binnen te laten komen.

       Nou ja, dit berichtje is ook weer feedback, please don’t bite 😉 Ben er ook niet op uit om je voor het blok te zetten.

       In Liefde,
       Lex & Robert

   • @Aart, excuus, het heeft wat langer geduurd want ik raakte niet verder dan derde vitesse en ik moest nog een spijkermatras in mekaar timmeren! Gaat er nog iemand mee? Nog iemand die geen trauma gaat overhouden aan wat onthoofdingen en een eventuele levende begrafenis? En het een tijdje volhoudt met aart? Jump in.

    • Ha Stien,

     Gaat er nog iemand mee?

     Ja!
     Zeg even tegen Aart dat-ie z’n vissenkom meeneemt. Kan wel op de achterbank of op het imperiaal.
     Stien, wel voorzichtig door de bocht en niet te hard remmen onderweg.
     Anders vliegen Blubbertje, Blubbie en Blubske door de lucht.
     😆

     Dag Lia

 6. Ik hoor jullie denken: ‘Hoe kun je tevreden zijn als je ziek, werkloos of dakloos bent, als je je elke dag afvraagt of je te eten krijgt of niet?’ Toch zeggen wij jullie dat dit mogelijk is. Jullie geest is gemaakt om onder alle omstandigheden kalm en tevreden te zijn.

  En alweer hoor ik jullie je afvragen: ‘Maar we zijn nog niet in de vijfde dimensie. We hebben nog een hele weg te gaan. Hoe kunnen we in de tussentijd tevredenheid, dankbaarheid en vreugde ervaren?’
  Lieve vrienden, het is mogelijk. De eerste stap op weg is het besef van alles wat je reeds hebt en van degene die je reeds bent.

  Natuurlijk verwachten we niet dat jullie vanaf morgen allemaal opeens in een permanente staat van vreugde zullen zijn. Helaas is dat onmogelijk in de fase van de evolutie waarin jullie je bevinden. Jullie hebben nog steeds met tijd te maken. Dat verwachten we dus niet, omdat het onmogelijk is.

  Tja, wat is er nu mogelijk en wat is er onmogelijk?

  En net als lijden staat vreugde los van externe omstandigheden.

  Vreugde staat los van externe omstandigheden, en toch kunnen we het niet permanent bereiken wegens de tijd. Is tijd dan geen externe omstandigheid??
  Onder alle omstandigheden kalm en tevreden, behalve als tijd een rol speelt? En hoe zit het dan met lijden?

  Ben een boon als ik er nog iets van snap.
  🙂

  • @Lia, het is mogelijk om aartsengel Michaël volledig te begrijpen maar vanuit jouw huidige bewustzijnstrilling is het nog onmogelijk.

   Simpel zat, toch.

    • @Lia, das mooi.

     “Jullie geest is gemaakt om onder alle omstandigheden kalm en tevreden te zijn.

     Zodra de innerlijke dialoog, voortkomend uit de dualiteit, stopt, is er geen verschil meer of je wel of niet te eten krijgt, of je wel of niet een dak boven je hoofd hebt.”

     Zo zie je maar weer dat lijden enkel voortkomt uit de innerlijke dialoog, voortkomend uit de dualiteit, die weer voortkomt uit ego.

     • Aart,

      Zodra de innerlijke dialoog, voortkomend uit de dualiteit, stopt, is er geen verschil meer of je wel of niet te eten krijgt, of je wel of niet een dak boven je hoofd hebt.”

      Ik durf het al bijna niet meer te zeggen, maar wat een domme en onverschillige opmerking.

      Als dualiteit stopt, er geen afgescheidenheid meer is, heeft ieder mens simpelweg te eten en een dak boven zijn hoofd.

      • Ik wil er nog aan toevoegen dat uitgerekend deze gedachte:

       “dat het geen verschil maakt of je te eten krijgt of niet, of je een dak boven je hoofd hebt of niet “

       tot onverschilligheid en passiviteit leidt in Derde Wereldlanden zoals Afrika en het Oosten.

       Als het allemaal niet uitmaakt, hoeven we niets te doen. Blijft alles van eeuwigheid tot zaligheid hetzelfde. Het is nu eenmaal je lot. Dus tevreden zijn dat je geboren bent in een sloppenwijk of op vuilnisbelt.

       Kortom, door zo te denken over eenheid (en de uitwerking ervan op aarde!) is er weinig of geen vooruitgang in de vaak erbarmelijke omstandigheden van mensen.

       Wie wél baat hebben bij een dergelijke mentaliteit zijn de rijken, aanzienlijken, priesterkasten end. die uiteraard graag zien dat hun situatie ongewijzigd blijft, en bang zijn dat de bevolking in opstand komt tegen hun schrijnende bestaan.

      • @Lia, je zegt enkel dat je niet herkent wat er geschreven staat, toch?

       Het is trouwens een uitspraak van onze vriend aartsengel Michaël.

       Enkel vanuit de derde dimensie kan er de beleving van dualiteit bestaan, toch?

       Een mens die zich in de 4de dimensie bevindt beleeft dezelfde omstandigheden als iemand vanuit de derde dimensie geheel anders.

       Dat is waar het hier over gaat, toch?

       Zo zal iemand verkerende in de derde dimensie die honger heeft lijden en geen vreugde meer ervaren en iemand in de 4de of 5de dimensie zal onder dezelfde omstandigheden geen lijden of verdwijnen van de innerlijke rust en ‘vreugde’ ervaren.

      • @Lia,

       Het gaat om het verschil dat de ene wel de ervaring van lijden heeft en de ander niet, onder dezelfde omstandigheden. Hoe komt dat nu?

  • @Lia,

   Er is blijkbaar veel onmogelijk, en ik werd geloof ik een beetje melig toen ik die laatste zin las uit je eerste quote “Dat verwachten we dus niet, omdat het onmogelijk is.”. Klein beetje vaag maar 🙂 🙂

 7. Dankbaarheid is magisch lieve allemaal!

  Vanaf NU haal ik terug mijn oude vertrouwde schriftje uit de kast

  en noteer opnieuw, elke avond voor het slapen gaan…

  ’10 dingen waarvoor ik vandaag dankbaar ben’… hoe klein ook…

  -een zonnestraal op mijn gezicht, -de glimlach van een kind, -de warme douchestraal, -een mooie bloem, vlinder, blad, dier, mens… -een lekkere smaak, -een regendruppel op mijn neus, -een heerlijke geur, -een teder gebaar, -een bejaard koppel hand in hand, -mijn gezellige woning, -het groen van de natuur door mijn vensterruit, een rijpe vrucht uit eigen tuin, -dansende regenboogkleuren op de muur, -een boeiend gesprek, -een gevoel van intense vrede tijdens en na meditatie……

  Wie doet er mee???

  Hoe het werkt vragen jullie je af…

  Wel, waar we op gefocust zijn nemen we waar…

  soms lijkt het zelfs of de rest niet meer bestaat…

  (meestal in de negatieve zin)

  focussen we ons op allerlei (zelfs heel) kleine dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn, komt alles waar we dankbaar voor kunnen zijn meer ook en meer in onze focus, ons BEWUSTZIJN… en verdwijnt de rest naar de achtergrond… tot de kommer en kwel (bijna) verdwenen lijkt. Hoe duister de plek waar jij je nu bevind je ook toeschijnt.

  En vooral… door dankbaarheid uit te stralen, trekken we meer en meer dingen aan waarvoor we dankbaar kunnen zijn.

  Want het is een kosmische wet:

  wat je uitstraalt, trek je aan…

  Zo raken we in een vicieuze cirkel van dankbaarheid, tevredenheid, vreugde, en vrede

  Is eens wat anders dan al die kommer en kwel, niet???…

  en vooral… dan kunnen we ook veel beter tegen een stootje, dan kunnen we… wat we eerder als tegenslagen, zwaar, moeilijk, tot ondraaglijk beschouwden, nu makkelijker zien als de uitdaging, de kans die het eigenlijk is… tot meer en meer BEWUST ‘ZIJN’)

  Ik deed dit al eerder en het werkt echt!!!…

  Hoe komt het toch dat ik dat dan soms helemaal vergeet… en opnieuw ga lijden…

  Dat is de weg van BEWUSTWORDING nu eenmaal hé :))

  Vallen en opstaan… steeds opnieuw…

  Wetenschappelijk blijkt bewezen dat dit ‘heel goed voelen’ alles te maken heeft met…

  functioneren vanuit de rechter hersenhelft… dus we gaan met zijn allen nog veel meer mogen mediteren om dat te bewerkstelligen :))

  (binnenkort terug meditatiecursus en meditatie avonden trouwens, evenals cursus ‘IK BEN’ code)

  Voor de ‘IK BEN’ners’ onder jullie…

  Je ‘IK BEN’ code kan je hier heel goed bij ondersteunen natuurlijk…

  maak je eigen zinnetje… zo iets in de aard van…

  “IK BEN’ God/Godin in actie (of… ‘IK BEN de Tegenwoordigheid’)

  die me NU elke dag meer en meer BEWUST ‘BEN’ van alles waar ik dankbaar voor kan zijn”

  Oefenen maar lieve schatten… het is echt de moeite waard…

  We zullen doorgaan lalalalala… we zullen doorgaan…

  Geniet er nog van

  Warme vakantiegroet

  Viviane

 8. Hoi Jannie,

  Je gaat het vanzelf ervaren. In feite is je wens om het te begrijpen al een uitnodiging. Ik denk ook in beelden, ben het met je eens dat dit soort dingen in woorden moeilijk te vatten zijn ook al proberen we het onder woorden te brengen. Maar in wezen gaat dit over een besef dat voorbij de mind (het begrijpen en het logisch denken) gaat. Die verbondenheid met alles ga je op een gegeven moment vanzelf voelen of misschien heb je dat al wel eens. Fijne dag!

 9. Hoi Jannie,

  Je tevredenheid is ook een mooie staat van zijn. Zoals vreugde. Nu meet je het af aan anderen, die in minder fortuinlijke situaties verkeren, maar wat hier wordt bedoeld is dat de ‘staat van zijn’ er is onafhankelijk van de omstandigheden. Je zou het misschien zo kunnen zien: Ons ware zelf is onze kern, die onaangetast blijft, wat er ook gebeurt. Alle omstandigheden zijn attributen in het ‘spel’ dat we spelen, de derde dimensie is dan het spel.
  Kan je je voorstellen dat je naar het leven kijkt alsof het een toneelstuk is, waarin jij je rol vervult, een samenspel met anderen? Er gebeurt van alles, maar de toeschouwer neemt het waar. Die blijft onveranderd.
  De identificatie is dat je denkt dat je dat bent, die speler in die rol. Je leeft je zo in dat je denkt dat je dat bent, de dader of het slachtoffer, de held of de boef.
  Wat er kan gebeuren in de omstandigheden die jij noemt, honger bijvoorbeeld, is dat je je daarvan bewust bent. Het besef dat er iets groters is, dat los van de omstandigheden altijd voortbestaat. En het mooie is, al noemt Michaël dat hier niet, dat je vanuit dat besef ‘de werkelijkheid’ ook kunt ‘aanpassen’. Vanuit het eenheidsbesef, begrijp je ook dat we dingen in stand houden door te denken dat we ze zijn (identificatie met ongelukkig zijn bv) en vanuit het eenheidsbesef kan je bij wijze van spreken de spiegel schoonvegen en er iets nieuws op projecteren. Creëren. Ik hoop dat je me kunt volgen. Hartelijke groet, Petra

  • @Petra Maartense,

   Hallo Petra

   Bedankt voor de uitleg van dit vraagstuk.
   Het is misschien te moeilijk geweest voor mij
   Om op mijn eigen manier een antwoord te geven hierover.
   Ik wil het zo graag. Maar blijf de stukjes niet makkelijk vinden.
   Voor jou is dit natuurlijk gesneden koek.
   Maar voor mij als (beelddenker ) een hele kluif.
   Ik zal het wel een paar keer moeten lezen
   Wil ik het kunnen bevatten.
   Beelddenkers hebben het niet makkelijk wat dat betreft.

   Een fijne dag Petra. Ik zal er nogeens in duiken.

   • @Jannie,Lieve Jannie, gechannelde boodschappen die een persoon doet en waar jij een apart gevoel bij krijgt,of vele vragen die je niet kan beantwoorden voor je gevoel en gaat twijfelen aan jezelf? Leg het naast je neer! Ga niet twijfelen. De mensen die channelen zijn allen op een bepaalde frequentie aangesloten en je weet nooit uit welke bron de boodschap komt.

    Er is een hiërarchie in frequenties. Als je met de allerhoogste frequentie zou communiceren, zou je systeem verbranden. Die frequenties waarop je je afstemt zullen dus nooit hoger zijn dan jouw systeem aankan. Daarom is de informatie die je via Channelen kunt krijgen vaak “verdund” en wordt daardoor verkeerd begrepen of geïnterpreteerd.

    Als je je niet vredig of goed voelt als je zo een boodschap leest en je voelt je dom (je begrijpt het niet) je voelt onbegrip, dan sluit het niet aan op het pad van de liefde. Het is de bedoeling dat je je zelf begrijpt en natuurlijk kunnen boodschappen gechanneld door anderen je helpen met je bewustzijn. Alleen het is echt niet de bedoeling dat je je frequentie verlaagd, want dat is wat gebeurd en jij hebt dat zelf in de hand, dus ga niet twijfelen over jezelf als je zoiets leest svp. Geloof in je mooie beelden van vrede en liefde, dat is jouw waarheid en die komt uit jezelf! En waar vrede en liefde zijn is het altijd goed vertoeven.

    • @angel,

     Heel veel dank angel. Je doet je naam eer aan.
     Zeker dat ik veel twijfel heb. Vindt je het gek.
     De boodschappen van aartsengel Michael
     Zijn alleen voor gevorderden te begrijpen.
     Ik begrijp gerust het een en ander.
     Maar door dat ik beelddenker ben.
     Wat ik hier boven tegen Petra al heb verteld.
     Is het voor mij het stukken moeilijker om door de tekst te komen.
     Ik heb een goede mail vriendin. Die al wat dingetjes uit heeft
     Gelegd heeft aan mij. Gelukkig heb ik haar. Zij is een van de weinige
     Die geduld heeft. En mij begrijpt. Waar maak je dat nog mee.
     Over het ego oa . Dat heeft ze op een begrijpelijke manier uitgelegd.
     Dat ben ik blij mee. Want over dat soort dingen wil ik alles over weten.
     En net wat jij zeg. Onbegrip.je dom voelen. Dat sluit niet aan op het pad der liefde.
     Ik zal proberen mijn eigen waarheid te behouden. Want het komt ook
     Uit mij zelf. Ik probeer echt het beste van mijzelf te geven.
     Vrede en liefde zijn toch de dingen waarom alles draait.

     Een lieve groet Jannie.

     • @Jannie, Bedankt voor je lieve bericht Jannie. Het is echt niet zo dat dit voor gevorderden is vindt ik. Want juist de intelligente mens schiet vaak voorbij de essentie. Zoals vaker beschreven, de mens die in eenvoud leeft, in liefde vanuit het hart, die begrijpt dit soort dingen als vanzelf, die hoeft geen gechannelde boodschappen te lezen. Je hoeft niet te graven en te zoeken, alleen maar in jezelf te geloven! Je kan het altijd lezen en kijken wat voor positiefs je ervan oppikt, maar verder….. leg het naast je neer, vooral als je gevoelens van onbegrip enz krijgt.

      Google het gedicht van Nelson Mandela eens. Het is leuk om te leren maar als je boodschappen leest waardoor jij je dom gaat voelen, dat is niet de bedoeling van de engelen, en zoals reeds geschreven, wie geeft deze channeling door, wij weten niet of dat de waarheid is en op welke frequentie deze persoon zit, al zal het vast met de beste bedoelingen zijn. Mensen die beweren dat je het nog gaat ervaren omdat je nog niet op de hogere frequentie -van dat soort dingen begrijpen-zit neem ik altijd met een korreltje zout. Jouw waarheid is die vanuit jouw zuivere bron, en die is liefde en dat is helemaal goed!

      Groetjes Angel

      • @angel,

       Hoi angel

       Jij ook bedankt voor je uitleg en aandacht die je
       Besteed aan mij.
       Ik werd eerlijk een beetje heen en weer geslingerd
       Tussen ……. De een zijn waarheid ……en de ander zijn waarheid.
       Mijn eigen waarheid of interpretatie lag in het water. .
       Wel hele lieve woorden van oa jou en nog een paar mensen.
       Daar werd ik wel heel blij van.
       Wat jij zeg over wie geeft deze channeling door. Is het wel de waarheid.
       En op welke frequentie zit deze persoon. Ook al zal het vast met de beste
       Bedoelingen zijn. Daar heb je gelijk in. Zeker weten doe je het nooit.
       De boodschappen dat vindt ik hoor. Moet voor een ieder toegankelijk zijn.
       En begrijpelijk. En geen gepuzzel worden.
       Ik krijg ook weleens een boodschap binnen. Omdat ik ook een lijntje
       Naar boven heb. Sinds kindsafaan. Heb toen een. B d e gehad.
       Het is altijd te begrijpen. In het begin heb ik testen gedaan of het geen
       Gedachte’s van mij zelf waren.
       Ik kom al jaren bij de cirkel. Een mooie en oude spirituele vereninging.
       Daar zijn mij dingen bevestigt. Zonder dat men iets wist over mij achtergrond.
       Ik kan communiceren met overleden Fam. Leden en soms andere.
       Daar loop ik niet mee te koop voor de rest. Want zo veel mensen hebben dat.
       Wel is mij verteld dat ik hoge begeleiding heb. Ik klapten toen wel even dicht.
       Want ik dacht wel. Bij mij . Ik ben daar toch te eenvoudig voor.
       Maar ik wordt in ieder geval wel gestuurd. Dat merkte ik al langer.
       Het zijn altijd positieve dingen. En waarschuwingen.
       Ik voel trouwens al gauw. Of iets niet in de haak is.
       Mijn waarheid is zeker vanuit mijn eigen zuivere bron. En altijd liefde dat is goed.
       Wat jij zegt is helemaal juist.
       Poeh een heel verhaal.
       Ik werd helemaal overdonderd door de aandacht doe ik kreeg.
       Ik probeer in ieder geval bij mij zelf te blijven.

       Bedankt engel angel.

    • @angel,

     Wat jij frequentie noemt, noem ik bewustzijn 🙂

     Ik denk voor een deel hetzelfde over, maar wil er nog iets meer over zeggen. Hoe een boodschap uiteindelijk bij de ontvanger aankomt, hangt van een aantal factoren af. Het begint bij, waar komt de boodschap vandaan, dat wat jij noemt : uit welke bron de boodschap komt. Vanuit welk bewustzijn komt die boodschap.

     De boodschap wordt ontvangen door de persoon die channeled, echter wordt beperkt door het bewustzijn van deze persoon. Dat uit zich naar mijn idee in de ‘inhoudelijke kwaliteit’ van het boodschap (heb even geen betere woorden). Verder van belang hier is hoe zuiver de totstandkoming van de boodschap is.
     Zo kun je wel eens ervaren dat de channeling een soort van persoonlijk tintje van de channeler kan krijgen. Het verklaart ook de verschillen tussen channelings.

     Uiteindelijk komt de boodschap op papier (middels een vertaling), en het bewustzijn van de lezer bepaalt wederom hoe de boodschap binnen komt / kan komen.

     Als de lezer het niet begrijpt, kan dat dus meerdere oorzaken hebben.

   • @Jannie, dag jannie, haal jezelf niet naar beneden of spiegel je niet aan anderen… volgens mij vat je de essentie heel goed 🙂

    Ik ben er ook van overtuigd dat er een soort van basisveiligheid nodig is om als mens te kunnen groeien en bloeien… Als je met ‘overleven’ bezig bent, is er volgens mij niet veel genieten aan. Een hond die mishandeld wordt, straalt ook geen vreugde uit. Die lijdt simpelweg onder de omstandigheden en gaat pas bloeien als ie geholpen wordt of als de slechte omstandigheid ophoudt.

    • @stien,

     Hoi Stien

     Wat zijn jullie allemaal lief voor mij.
     Het is ook zo ik moet daar ook mee stoppen
     Die onzekerheid.
     Ik vat het zeker. Maar kan het soms moeilijk verwoorden.
     Daar zit de clou.
     Ik denk met mijn hart laat maar zeggen.

     Fijne dag.

     • @Jannie,
      because you’re worth it! Nu nog lief zijn voor jezelf 🙂
      sorry, iets te veel shampoo-reclame opgedrongen gekregen 🙂
      Vind nochtans dat je wel een leuke en unieke manier van verwoorden hebt zulle…praktisch en ontwapenend. mag ook eens gezegd worden!

 10. Tevredenheid is een van de dingen die ik altijd
  Al heb gehad.
  In bijna elke situatie.
  Ik ben ontzettend tevreden en mij er bewust van
  Dat ik de de boodschappen kan halen die ik nodig heb.
  En ook alles heb wat er nodig is voor een normaal leven

  Alleen de zin ziekte bestaat niet . Dat is ook een illusie van de
  Derde demensie . Vreemde zin die vat ik niet.
  En jullie denken vaak dat ziekte en straf of een vloek is
  Wij verzekeren jullie . Dat is niet het geval
  Ziekte of onbelans is Een kans.
  Waar vreugde is is geen ziekte.
  Sja heel apart. Ik kan genoeg vreugde volle mensen
  En situaties . Waar toch heel wat ziektes en. Narigheid
  Aan te pas zijn gekomen.
  Met andere woorden als je vreugdevol ben. Wordt je gevrijwaard
  Van ziektes en zeer. Wel kort door de bocht.
  Ook zelfs als je geen eten heb en geen dak boven je hoofd
  Jullie geest is gemaakt onder alle omstandigheden kalm
  En tevreden te zijn. Lijkt mij onmogelijk als je kinderen
  Een opgezwollen buik van de honger hebben.

  Hoe het ook in elkaar zit. Dit zijn toch moeilijke vraagstukken.
  Ik ben meer dan tevreden. Maar hoe een uitgehongerd dakloos
  Mens dat moet doen. Blijf ik moeilijk vinden.
  Je kan onder die levensomstandigheden . Moeilijk
  Denken waaauw wat ben ik vreugdevol terwijl je ziek ben van de honger.

  Misschien zie ik het wel verkeerd.?

  Bedankt voor het plaatsen.

  • @Jannie, Precies, wij kunnen tevreden zijn maar kunnen niet oordelen over een uitgehongerd dakloos mens, dat deze ook tevreden zou moeten zijn en voelen of dankbaar zou moeten zijn. Het enige wat wij kunnen doen is deze mensen met liefde vanuit kracht bijstaan op een empathisch niveua, en dat is leven in Liefde denk ik.

   • @angel,

    Dank je angel. Ik denk ook dat ik dat wens. Liefde zenden.
    Maar of dat genoeg is. ? Daar kopen ze geen brood van.
    Toch is dat het enige is wat ik kan doen voor
    De de ongelukkige.
    en dat zijn er genoeg.
    Ik vrees dat het altijd zo zal blijven
    Ook al bidden we tot we een ons wegen.
    Ik kan het niet begrijpen al dat lijden.

    Warme groeten Jannie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in