DELEN
the_magic_of_the_mind_by_alexgroseth

Juni 2013 / Pamela Kribbe

schilderij van Maria Magdalena door Myriam Schlimmer-America

Lieve mannen en vrouwen, ik geef jullie allemaal een eregroet. Ik ben hier in jullie midden als een ziel, als een vrouw, als een zuster. Ik ben één met jullie, en ben mens geweest, ik ken van binnenuit alle gevoelens die jullie vandaag de dag hebben. Zij zijn mij niet vreemd.

the_magic_of_the_mind_by_alexgroseth

Wat mij het meest opvalt, nu dat ik naar het leven op de Aarde kijk vanaf deze zijde, is de kostbaarheid van het leven op Aarde. De kwetsbaarheid van het zijn van een mens, de pijn en de verwondingen die je doorleeft terwijl je op Aarde bent, en daar tegenover staand, jouw ongelooflijke moed, jouw onwankelbare verlangen voor Licht en Liefde, jouw doorzettingsvermogen en vreugdevolle zeges. Dat karakteriseert nu voor mij het leven op Aarde. Ik zie jullie als moedige engelen welke die ervaring, dat avontuur, op jullie nemen.

Wanneer je afdaalt in/naar het aardse leven, kom je bijna altijd vanuit een Rijk welke trilt op een hoger niveau dan de menselijke maatschappij dat nu op Aarde doet. Ergens diep binnenin, zeg je “ja” tegen het ontmoeten van deze Aardse energie. Je maakt de beslissing: “Ik ga dit op me nemen”: de dans met het leven op Aarde, welke ten dele een dans met de duisternis is, met angst, weerstand, eenzaamheid, en het gevoel van verloren te zijn. Je neemt dat risico, en ik kan nu zien waarom. Ondanks al het lijden, de inspanningen, de zwaarte, is er nergens een plaats zo diep, zo rijk, en zo intens als wanneer je in de materie, in de vorm belichaamd bent.
Vaak, echter, wil jij jezelf van de vorm scheiden en eraan voorbij gaan, om te versmelten met iets groters, iets hogers. Je zoekt om bevrijdt te worden van de grenzen van het aardse leven. Maar ik zie de schoonheid van jullie zoals jullie zijn, als aardse mensen: man, vrouw, kind, of volwassene. In die specifieke vorm welke jullie hebben, stralen jullie het Licht van de Schepping uit. Veel spirituele tradities hebben zich gefocust op de transcendentie van de menselijke vorm: “het lichaam is niet goed, het is geen boodschapper van de waarheid; de emoties zijn verdacht, passies zijn godsonmogelijk; seksualiteit is een bron van verleiding, ja zelfs giftig.” Het volledige aardse bestaan was feitelijk verzwakt en beroofd van diens heiligheid door dit type van denken en dit gebeurde vanuit een verlangen voor controle.2fc3d68c15abd2b555300ff2d1dc7eff-d4wnk1m

Er zijn machten op de Aarde geweest die de controle over het leven wilden. En om controle over de mensen, over het leven uit te oefenen, bereik je dat het beste op de manier van het denken: via ideeën en beelden die je uitdraagt, die je gebruikt om te indoctrineren. Mentale controle is veel meer allesomvattend dan manipulatie door fysieke macht/kracht. Je kunt mensen diep in hun zielen aanraken en hen veranderen wanneer je bepaalde beelden over wie zij zijn voor hen plaatst, over hun waardigheid of onwaardigheid, en de goedheid of “slechtheid” (boosaardig) van hun natuurlijke impulsen.
Jullie zijn op die manier zeer diep beïnvloed, en vanwege die conditionering begonnen jullie het leven op Aarde op vele manier te zien als onwaardig. Dit is aan jullie geleerd, en onbewust dragen jullie die impressies nog steeds met jullie mee. Zij hebben nog steeds een invloed op hoe jullie over jezelf denken, hoe jullie je voelen over jullie lichaam, jullie lusten, verlangens, emoties en jullie passie.

pamela-kribbe
pamela kribbe

Vandaag de dag beginnen de dingen wat te ontdooien; oude ideeën staan op de rand van instorten. Dit komt omdat steeds meer mensen ontwaken, het verlangen voelen om echt zichzelf te zijn. Deze nieuwe golf van energie laat mensen individueel ontwaken, de één na de ander, en terug naar jullie natuurlijke zelf, terwijl jullie deel uitmaken van de Aarde. Jullie lichaam maakt deel uit van de Aarde: jullie seksualiteit, jullie instincten, de taal van jullie lichaam maken deel uit van de Aarde. Jullie aardse natuur kan niet onbepaald ontkend worden; het is een levensvatbaar deel van de Schepping.
En hoe staan de dingen met jullie in die verbinding, tussen het lagere en hogere? Traditioneel, werd aan jullie verteld dat spiritualiteit te maken had met “het hogere”, en vaak ook met dienstbaarheid aan een ideaal – jij in de dienst van iets hogers – zoals jij jezelf ten dienste plaatst van jouw buren en van jouw leefgemeenschap. En het lagere werd vergeleken met wat ego-georiënteerd is, het focussen op jezelf, jouw eigen verlangens nastreven. Als jij jouw eigen geaardheden volgde, raakte je “van het spoor af”; het egogeoriënteerde was beladen met zonde en oordeel.
liefde-lust

Nu, echter, zijn jullie te midden van een transformatie in het denken over spiritualiteit. Jullie voelen die oproep voor verandering vanuit jullie gehele wezen, en jullie zijn hier gekomen om de ontwaking van het bewustzijn op de Aarde te ondersteunen. Voordat jullie de sprong in/naar jullie huidige leven maakten, voelden jullie het potentieel van een fundamentele verschuiving in deze tijd plaatsvinden. Jouw ziel voelde de trekkracht hiervan en je besloot: “Ik wil hier deel van uitmaken, dus hier ga ik weer.” De dominantie van het oude bewustzijn is, als het ware, tot de limiet uitgestrekt. De dingen zouden nu anders moeten zijn. Zelfs het voortdurende voortbestaan van de mensheid, de natuur, en de harmonie met de Aarde is ervan afhankelijk.
Dit proces van ontwaking en transformatie vraagt dat jullie je naar het zogenoemde lagere in jullie zelf keren en om er een volledige andere waarde aan toe te wijzen. En wat betekent dat naar het lagere keren?Verbinding maken met jouw lichaam, met jouw buik, met jouw gevoelens – het her/erkennen van jouw eigen dierlijke natuur. 

Als menselijke wezens, hebben jullie gedurende zo’n lange tijd in jullie hoofd geleefd dat jullie de verbinding verloren zijn met wat ik zou willen noemen jullie “dierlijkheid”, het dierlijke, instinctieve deel van jullie. Die term roept onmiddellijk bepaalde associaties op, maar wat is “dierlijkheid” nu echt? Dieren hebben geen mentale energie zoals mensen dat hebben. Zij leven vanuit het instinct, maar dat instinct is veel meer geavanceerd, een veel fijner gereedschap dan over het algemeen aangenomen wordt door mensen. Instinct zit in jullie buik. Instinct helpt je direct te bespeuren hoe iets voor jou aanvoelt: als het goed aanvoelt of als het afstotelijk aanvoelt; of het je iets begerenswaardig brengt of als je liever hebt dat het weggaat. Maar wat moeilijk is voor mensen om te doen is om op hun instinct te vertrouwen, en soms kunnen zij het niet langer meer voelen. Aldus hebben jullie zo sterk vanuit jullie hoofd geleefd dat jullie de verbinding met jullie instinct verloren zijn, de wijsheid van jullie dierlijke aard.spiegel-aan-wand

Jullie moeilijke relatie met jullie eigen dierlijkheid, het dier binnenin jullie, toont zichzelf duidelijk in het gebied van de seksualiteit. Wat gebeurt er wanneer mensen een intieme, seksuele relatie met elkaar aangaan? In een vriendschap, waar er geen seksualiteit is, kan je tot enige mate buiten het gebied van het instinctieve blijven, de dierlijke natuur. Je kunt je vanuit het hoofd verbinden, en wanneer de verbinding zich verdiept, ook vanuit het hart. Maar wanneer het gebied van de seksualiteit geopend is tussen twee mensen, zijn er andere machten in het spel. Er is een instinctieve aantrekkingskracht op het fysieke niveau, een aantrekkingskracht tussen tegengestelden, dat weinig te maken heeft met het hoofd en ook niet noodzakelijkerwijs met het hart. De macht van hun seksuele passie maakt mensen vaak angstig en zij kunnen op twee manieren reageren. De aantrekkingskracht kan zo een angst inboezemen van het verliezen van de controle, van het verliezen van jezelf, dat jij je afsluit en je terugtrekt. Of je gaat met de stroming van de aantrekkingskracht mee, maar je blijft gefocust op de sensaties van lust die je in jouw lichaam hebt en je opent jezelf niet tot de diepgaande intimiteit welke de seksualiteit jou in/naar kan initiëren. Het is zeldzaam dat twee mensen de intimiteit en de verbinding op de beide niveaus van hun dierlijke aard en van hun hart kunnen ervaren.

love-or-lustDit is zo jammer, want seksualiteit kan waarlijk de toegangspoort zijn naar een diepgaande mix van spirituele en menselijke liefde. Waarom is het zo moeilijk voor mannen en vrouwen om de heilige en genezende aspecten van seksualiteit te ervaren? Wanneer het aankomt op de fysieke, de seksuele instincten, zijn jullie opgegroeid met allerlei soorten taboes en verbodsbepalingen. Dat is begonnen te veranderen gedurende een paar decennia, maar er is nog steeds geen echte vrijheid in dat gebied. Kan jij je op je gemak voelen met de sensaties van lust die je ervaart? Kan je van hen genieten? Of is het feitelijk iets verontrustends wat je kwijt wilt raken, ofwel door het hebben van fysieke seks (wat seks maakt tot “krabben waar het jeukt”), of door jezelf ervoor uit-te-zetten door de macht van het verstand/denken?  Het is nog steeds moeilijk voor mensen om speels en vreugdevol hun eigen seksuele verlangens te omhelzen. Wat er gebeurd is dat zij ofwel vast komen te zitten in oordelen of angsten hierover, en hun hoofd ingaan. Of zij raken bedolven in hun lust op een schuldige, heimelijke manier, van de seksualiteit iets makend dat in het donker gebeurt. In beide gevallen, kan er geen verbinding zijn tussen het hart en het beest, tussen het hogere en het lagere, tussen lust en liefde. Niet in staat zijnde om het dierlijke deel te waarderen, sluit jou ook af van het liefdevolle en spirituele deel.

Hoe kan jij je opnieuw verbinden wat afgescheiden was en vrijer aanvoelt met jouw eigen dierlijke en seksuele aard? Ten eerste, eer het lichaam en laat oude oordelen over lust en seksualiteit los. Lust is een natuurlijk stroming van energie dat door het lichaam gegenereerd wordt. Het is onschuldig en niet inherent gevaarlijk of vernietigend. Probeer het met vreugde en plezier te verwelkomen. Wanneer het ook maar is dat je lust voelt, geniet van de tinkelende sensaties in jouw lichaam, zie het als genietbaar op zichzelf, zonder dat je erop hoeft te reageren. Er is een fundamentele seksualiteit aan jouw lichaam dat als een onderstroming bestaat, en het stelt jou in staat om te genieten van verschillende soorten van lichamelijke sensaties, zoals eten, drinken, aanraken, dansen, baden, of wandelen in de zon. Seksualiteit, seks hebben met iemand anders, is één expressie van deze fundamentele sensualiteit dat aan jou als een menselijk wezen toebehoord. Wees er niet beschaamd over, geniet ervan. Jouw  sensuele aard is iets kostbaars en heerlijks. Als jij jouw eigen sensuele aard omhelst en de sensaties van lust met een open geest verwelkomt, zou je er plezier mee hebben! Je zou het kunnen delen met een ander persoon en als er een diepere verbinding is tussen jullie beide, zal je opmerken hoe de stroming van lust jou feitelijk nader tot hen brengt, jullie harten toestaand zich tot elkaar te openen en niet slechts op het fysieke niveau te vermengen maar ook op het emotionele en spirituele niveau.

Lust kan leiden naar liefde en oprechte intimiteit. Wat ik graag wil benadrukken is dat lust niet het tegengestelde is van heilige en serene liefde tussen twee mensen. Lust en liefde kunnen samengaan en lust kan jullie feitelijk helpen om een diepere staat van intimiteit met elkaar te bereiken, als jullie je er zonder schaamte of reserves aan overgevenspel. Jullie hebben dit diep-gezetelde denkbeeld dat als je loslaat, als je de golf van jullie emoties of passies berijdt, de dingen uit de hand zullen lopen. Maar het is vaak precies andersom. Als je probeert om iets zoals seksuele passie te beteugelen en te controleren, werk je tegen een natuurlijke stroming in die zo krachtig is dat je sowieso zult verliezen. Door het te beteugelen, veroorzaak je verdraaide en zelfs perverse expressies van de seksualiteit. Vernederende vormen van seksualiteit gaan altijd samen met zieke en stijve oordelen over de menselijke natuur. Dat is waarom religieuze heftigheid en seksuele perversiteit vaak hand in hand gaan.

Je veilig voelen met jouw eigen seksuele aard, is de eerste stap naar een intieme verbinding met een ander. Je waardeert jouw eigen lichaam en de soort ervaringen die het jou aan wilt bieden. Natuurlijk, om je intiem te verbinden met een ander persoon vereist meer dan alleen dit. Je hebt te maken met een ander wezen, gevormd en gekneed door een andere achtergrond en geschiedenis. Voor jullie beide om je veilig en beschermd/zeker te voelen, zullen jullie harten zich tot elkaar moeten openen. Jullie beide zullen verdedigingen opgebouwd hebben om jezelf te beschermen tegen overgave aan een ander, tegen vertrouwen. Jullie dragen allemaal oude emotionele kwetsuren binnenin. Een ieder van jullie heeft aldus een verdediging, en het is belangrijk om hen in jezelf te her/erkennen. Emotionele intimiteit komt naar boven wanneer je bereid bent om jouw eigen angsten onder ogen te zien en wanneer je waarlijk bereid bent om elkanders pijn te begrijpen. Als je bereid bent om dat te doen, is er vreugde in jullie harten en zal er een stroming van genezing tussen jullie zijn. Jullie zullen dichterbij elkaar komen, zowel op het niveau van het lichaam als op het niveau van de ziel. Dit delicate proces van samenkomen is waar de kunst van vrijerij/geslachtsgemeenschap echt over gaat. Het omvat toewijding, geduld, eerlijkheid, en moed. Het is zowel passievol als hoogst spiritueel.sex-lust-liefde

Toen ik aanvankelijk sprak over de kostbaarheid van de menselijke ervaring op de Aarde, refereerde ik ook naar de kunst van het vrijen. Als een ziel, ben je niet gebonden aan een vorm. Je bent niet, in jouw essentie, een man of een vrouw, een kind of een volwassene, ziek of gezond – deze zijn allemaal tijdelijke manifestaties. Desalniettemin, bieden deze vergankelijke vormen een variëteit aan ervaringen die potentieel bijzonder en diepgaand spiritueel zijn. Zijnde een vrouw of een man biedt jullie de mogelijkheid aan van het ervaren van menselijke vrijerij, en om er fysiek, emotioneel en spiritueel van te genieten.

Er bestaat veel verwarring over de seksualiteit in de menselijke maatschappij. In de ontmoeting tussen man en vrouw, kan er een opening zijn in/naar een heilige gemeenschap, een ruimte waarin jij je opgetild voelt in/naar een heelheid die jullie beide transcendeert als menselijke wezens. Je kunt het de ziel noemen, of God, maar het opmerkelijke is, dat deze heilige ervaring helemaal niet lijkt op lust, hoewel lust – elkaar fysiek verkennend – de entree er naartoe vormt. Jullie aardse natuur is niet minderwaardig of laag-bij-de-grond; seksualiteit en spiritualiteit kunnen partners zijn. Dat is waarom ik jullie aanmoedig je gemakkelijk te voelen met jullie eigen passie, jullie lichamelijke verlangens, jullie seksualiteit. Onderzoek het in jouw eigen tempo en in jouw eigen ritme. In feite, zou ik jullie nu graag uit willen nodigen om jullie besef toe te staan af te dalen in/naar jullie buik. Jullie besef is niets anders dan een focus, dus dirigeer die focus nu naar jullie buik. Ervaar hoe dat gebied aanvoelt, en verzink zelfs dieper in de regio van jullie seksuele organen en het staartbotje/wortelchakra – jullie bekken. Daal omlaag naar die regio van jullie lichaam met jullie aandacht die objectief en neutraal is. Dit is een prachtig deel van jullie lichaam, en bespeur hier de bron van de levenskracht – je zou een kleur kunnen voelen of zien. Ervaar hoe je die levenskrachtstroming, van sensualiteit en fysicaliteit, toe kunt staan om via jouw benen af te dalen, en dat dit verbinding maakt met de Aarde. Voel hoe voordelig en natuurlijk het is om deze stroming van het lichaam te ervaren.

Observeer, als je dat kunt, of jouw lichaam nu iets nodig heeft, of dat jij jouw lichaam toestaat om alles te ervaren waar het van houd om te ervaren. Misschien is er iets dat jouw lichaam en jouw alledaagse leven graag vaker zou willen ervaren? Het kan een eenvoudig iets zijn, iets waar je met jouw hoofd aan voorbij gaat. Neem deze behoeftes serieus; het lichaam wil jullie naar Huis brengen. Het lichaam is niet in oppositie tot de ziel, het is de ziel in de materiële vorm. Het is jouw hoofd, in plaats van jouw lichaam, dat jou van jouw ziel verbant. Sluit vrede met jouw lichaam en geniet van diens vele geschenken.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

http://www.pamela-kribbe.nl/

Alle artikelen van Pamela Kribbe op deze site

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

 

15 REACTIES

 1. Lieve Susanne, Wauw wat prachtig om je verhaal te lezen van je ervaringen in de tussentijd, wat is er enorm veel gebeurd met je…..ik voel aan alles dat je voluit in je léven bent gestapt met alle kwetsbaarheid die daarbij hoort, maar die je ook de kans gaf om de prachtige parels en inzichten te ontvangen
  Ik dank je heel hartelijk voor je reactie, nu na zoveel maanden nog, terwijl ik al niet meer wist wat ik geschreven had…..het doet me goed om te lezen, het raakt ook mijn aan eigen ervaringen in de tussentijd. Heel bijzonder ! veel liefs, Josien

 2. @Henriëtte. @Josien Krosenbrink,

  Lieve Henriëtte en lieve Josien,

  Ik lees jullie reactie nu net pas! Ik had een stukje geschreven al op 27 juni van 2013, jullie hadden diezelfde dag ook gereageerd, maar ik heb het niet meer gelezen. Ik bleek op een aantal sites/artikelen een vinkje hier beneden niet aangeklikt te hebben, waardoor ik dus geen reactie ontving in mijn mailbox! 🙂 Ook al is het inmiddels maanden geleden, graag wil ik alsnog bedanken voor jullie lieve en mooie reactie! 🙂

  Inmiddels zijn we dus weer maanden verder en ben ik door zoveel veranderingen heengegaan! Ontzettend veel bewustwordingen omtrent mijn jeugd, de relatie met beide ouders, hun relatie met hun ouders, de relatie met mijn eigen lichaam, noem het maar op 🙂 . Het verbaasd me hoe snel het eigenlijk gaat 🙂 ! Ben door veel oud zeer heen gegaan, veel woede geuit, veel nieuwe (!) herinneringen ontdekt, vele antwoorden gevonden, aha-momenten ervaren, werkelijk waar een verandering van perceptie. En langzamerhand echt tot de echte zere pijnpunten durven te komen, te zien, zeg maar. Nieuwe inzichten gekregen, echt niet normaal meer. Bizár hoe je dan ook anders naar je jeugd en dergelijke kan kijken. Dat je zelfs (langzamerhand weliswaar) tot een punt begint te geraken dat het ergens allemaal wel oke is (!). Sterker nog, alsof er ook delen van mij zijn die andere ervaringen hebben opgedaan, tijdens ditzelfde leven, paralelle levens, zeg maar.
  Ik ben ook voor het eerst aan de slag gegaan zeg maar met de energiën van Aartsengelen. Dat was vorig jaar nog een beetje een ver-van-m’n-bed-show, was er misschien ook nog een beetje bangig voor ( 🙂 ) , tegenwoordig voelt het goed en is het aan de orde van de dag 🙂 .
  Ook heb ik veel geleerd over het overnemen van energieën van ouders, voorouders, en het ‘overnemen’ van energieën in het algemeen. Waardoor perceptie ook enorm kan veranderen! Sommige herinneringen bleken niet eens van mijzelf te zijn! Maar te horen bij andere Tijden, parallele levens of voorouders! Wat een ontdekking. Andere dingen daarentegen bleken juist wakker te worden in mijn herinneringen die juist weer wél bij mij horen! Pff.. wat een verhaal maken we toch van onszelf en ons leven. 🙂 .
  Ben veel aan de slag gegaan met onderwerpen zoals vergeven, acceptatie, loslaten, onthechten, en noem het maar op.
  Nou goed, heel verhaal 🙂 , in ieder geval wil ik jullie beide dames enorm bedanken voor jullie oprechte en bemoedigende reacties en mooie tips! Dank jullie wel! 🙂 🙂

  Warme groet, Susanne

  • @Susanne,

   Beter laat dan nooit!! En….je hebt het ook zonder mijn verhaal goed gered!! Een mooie bevestiging voor jezelf…

   Gedachten zijn krachten… 😉 xxx blij voor je!!
   en heel graag gedaan! herken alles wat je schreef 😉

   liefs, Henriëtte

 3. Supermooie tekst! Maar hoe weet je je gevoelsmatig te identificeren met je eigen lichaam, wanneer je in je jeugd seksueel misbruikt bent door je eigen vader, zeker wanneer je qua gezicht en uiterlijk ook nog eens op hem lijkt, en je hem dus nog steeds als het ware elke dag ‘tegenkomt’?
  Om een goede relatie met je eigen lichaam op te bouwen, dat begint met ervan te gaan houden, dat begint met liefde. En hoe kan je gaan houden van iets waar je juist bij vandaan wilt? Ik probeer al mijn hele leven (ben nu 34 jaar) bij die man vandaan te komen, maar kom hem elke dag tegen in de spiegel, in mijn eigen lijf. Dus het genieten van je eigen lichaam begint met het liefhebben van je eigen lichaam. Dus hoe koppel je dan je lichaamsbeeld los van hem? Is voor mij zo’n belangrijke en ook noodzakelijke vraag. Als ik op de één of andere manier het voor elkaar krijg om dat lichaamsbeeld van hem losgekoppeld te hebben, goh, wat een vrijheid zou dat zijn..
  Ik vind het ontzettend fijn om te lezen dat we MOGEN genieten van onze seksualiteit, ook dat is vrijheid. Maar genieten van seksualiteit gaat niet zonder het verwelkomen van je eigen lijf. Dus waar begint liefde voor je lijf dan, zeker wanneer dat lijf ‘gemaakt’ is door die man, misbruikt is door die man, en er ook nog eens uitziet als die man (Ik zie eruit als de vrouwelijke versie van mijn vader). Waarschijnlijk is dan het antwoord om je dat beeld los te koppelen, om je identificatie ermee los te koppelen. En dat is heel mooi bedacht en gezegd, maar hoe gaat dat in de praktijk? Dat is dus blijkbaar levenswerk. Ik kijk er naar uit naar de dag dat ik weet te genieten van mijn eigen lijf, er gevoelsmatig van houd, en het lijkt me te gek om dat dan te delen met een ander. We houden de moed erin. Eens zal ik dat ook gaan ervaren. 🙂

  Liefs, Susanne

  • @Susanne,

   Lieverd, ik heb net je verhaal gelezen, als éérste zou ik je willen bedanken voor je dapperheid! dapper dat jij jouw verhaal hier zo durft neer te zetten.
   Dapper ook dat je een uitweg wilt vinden, door op zoek te gaan naar antwoorden. Je hebt daardoor in feite je eigen genezing al in werking gezet. Nu nog afronden en los-laten

   Dat kan je alleen maar als je het be-grepen hebt. Laat me je wat handvaten mee-geven en jij bepaald of je het wilt gebruiken. we leven in een vrije wil zone, dus maak je eigen keuzes op een Be-wuste manier, voor jezelf. oké?

   Dan zou ik je willen adviseren om de stukken over vrouwelike en mannelijke energiën te lezen (vader moeder god) van AartEngel Michaël. en dan heb je nog een oefening die hier onlangs ook op de site is geplubliseerd, de Mir- methode: waarin jij je vader en moeder kunt los-koppelen. daardoor blijf JIJ over! 🙂 xxx

   Mooi hé? en dán kun jij lekker genieten van jezelf.
   Weet lieverd, dat wij allen misbruikt zijn, op welke maniet dan ook, zowel vrouwen als mannen. en ál dit verdriet mag los-gelaten worden…. 😉 xxx dus laat maar gaan… gebruik de violette vlam, en vraag hierbij om hulp van St. Germain en AartsEngel Michaël. Alleen al het feit dat je hier mee bezig bent, lieverd, zal het je ook lukken! Daar ben ik van overtuigd. Maak je Eigen keuzes met liefde in en vanuit je hart… ik wens je heel veel succes en liefde toe! vanuit mijn hart een hele dikke knuffel, ik wens je het beste van het bovenste beste voor jouw en alles wat je graag wilt… je mag kiezen…

   liefs, Henriëtte xxx <3 😉

  • @Susanne, Lieve Susanne, Ook ik wil je bedanken voor je moed. Je moed om hier te delen vanuit al je kwetsbaarheid. Ik heb geen pasklare oplossing voor je…..ik weet ook niet of die bestaat voor zulke heftige en diepgrijpende ervaringen als jij hebt gehad. Wat ik me kan voorstellen, dat zou kunnen helpen is het werk met(familie-)opstellingen onder deskundige begeleiding. De vrouw, Wilma te Paske, die hier bij ons Centrum Indianenverhalen opstellingen begeleidt, laat vaak het “eigen diepste verlangen” opstellen, waarmee de deelnemer die het heeft ingebracht zich mag verbinden; daarnaast worden ook familieleden opgesteld. Vaak verbinden mensen zich makkelijker met bijv. vader of moeder dan met hun eigen diepste verlangen.Het werk met zulke (trauma-)opstellingen geeft nieuwe inzichten….niet alleen mentaal, maar vooral ook op energetisch niveau.
   Ik wens je heel veel sterkte en hoop van harte dat je een weg naar buiten weet te vinden, waarna je jezelf volledig in de armen kan sluiten met al je schoonheid en liefde. hartelijke groet, Josien
   (PS: ik weet niet of je iets van opstellingenwerk kent,je zou kunnen kijken op http://www.wilmatepaske.nl )

  • @Susanne,
   Lieve Susanne, ik wil je ook nog graag even wijzen op de Stichting Project Speak Now, van Marianne Kimmel. Zij komt binnenkort o.a. op tv, op 5 juli om 21.20 uur bij de KRO, programma Recht uit ‘t hart. Daarin wordt ze geïnterviewd, ook over incest door haar vader. Je kunt meer over haar vinden op Facebook. Sterkte en liefs voor jou, Josien .

 4. Graag wil ik nog iets toevoegen aan mijn vorige reactie n.a.v wat mijn 24 jarige dochter schreef, nadat ze deze blog had gelezen en bekeken. Ze schreef dat ze beelden en met name de bewegende beelden, nogal afleidend vind….en daar ben ik het volledig mee eens. Ik moet er echt omheen lezen. Sexualiteit is een wezenlijk en belangrijk deel van het leven, maar hoort in mijn beleving nog steeds bij intimiteit tussen twee mensen, of intimiteit in jezelf….zelden of nooit vind ik het mooi of prettig om naar te kijken in films of op foto’s. Ik voel me dan meestal een voyeur van iets waar ik niet bij hoor te zijn.

  Ik citeer graag onze dochter: “…. misschien behoor ik ook enkel tot een generatie die geen taboe meer doorbreken moet, maar in plaats daarvan waardigheid herstellen moet.
  ‘t een spreekt ‘t ander niet tegen, gaat uiteindelijk om de balans…”.

 5. Prachtig beschreven en zó waar. We zijn niet voor niets op aarde, we hebben niet voor niets een lichaam gekregen. Het is zó zonde om ons daar van af te keren. Het wordt hoog tijd dat we Moeder Aarde gaan eren, en daarmee ook ons eigen lichaam en al het wonderbaarlijk prachtigs dat het biedt. hartelijke groet, Josien

  Er is een mooi lied dat ik graag zing tijdens de zweethutceremonieën ( in de schoot van Moeder Aarde).
  De tekst gaat zo:

  She’s been waiting, waiting
  She’s been waiting so long
  She’s been waiting for her children
  to remember, to return ( 2x )

  Blessed be and blessed are the lovers of the lady
  Blessed be and blessed are mothers, maiden, crone’s
  Blessed be and blessed are the one’s who dance together
  Blessed be and blessed are the one’s who dance alone

 6. De originele Engelstalige tekst van Pamela op jeshua.net begint met een noot die hier weggelaten is maar toch wel belangrijk is om te vermelden:

  (Note: this channeling speaks about love relationships between men and woman but it just as much applies to homosexual relationships. For a brief channeling from Jeshua on homosexuality, see Q&A section on jeshua.net)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in