DELEN
Maria Magdalena

Doorgeving van Maria Magdalena,

Via Gabriela Gaastra

Jezus en Maria over het ervaren van geluk

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen, wij willen het graag met jullie over het onderwerp ‘Geluk’ hebben. Geluk is een bewustzijnstoestand die te maken heeft met het openen van het hart. In het bijzonder vormen de kwaliteiten van zelfacceptatie en het omarmen van je Goddelijkheid als mens op Aarde de bron van geluk in je leven is. Wanneer je jezelf volledig accepteert zoals je bent en bereid bent om al je zogenaamde imperfecties in je hart te nemen zul je open staan voor het ervaren van geluk.”

Maria Magdalena
schilderij van Maria Magdalena door Myriam Schlimmer-America

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Geluk is een ‘besmettelijke’ staat van zijn. Anderen merken het meteen als je een gelukkig mens bent. Je straalt het uit. Mensen voelen een niveau van tevredenheid en rust, van blijheid en liefde, van acceptatie en onbevangenheid in jullie waar ze zelf naar verlangen. Geluk is een manifestatie van het openen van het hart waar iedereen, bewust of onbewust naar op zoek is. Wanneer anderen deze hartskwaliteit bij jullie bemerken, voelen ze zich geïnspireerd om dit ook in zichzelf te doen ontwaken. De spiegel die jullie hen onbewust voorhouden laat hun hart resoneren met de frequentie van onvoorwaardelijke liefde. En dit zet bewust of onbewust een proces op gang waarmee ze dieper in contact kunnen komen met wie ze werkelijk zijn.”

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Jullie mogen er vanuit gaan dat alle ontmoetingen in je leven begeleid worden door het Hogere Zelf van de betrokkenen. Als iemand door het eigen Hogere Zelf naar jullie toegetrokken wordt, betekent dit dat deze persoon er aan toe is om in contact te komen met zijn of haar Goddelijkheid en dat zij of hij verlangt om onvoorwaardelijk van zichzelf te gaan houden. Het vertrouwen in deze interactie helpt processen ontvouwen waardoor zowel jullie als de anderen een dieper contact met zichzelf en met elkaar kunnen ervaren.”

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het openen van het hart is daarbij een weg van ‘no return’. Het is een beslissing die jullie op een diep niveau hebben genomen om bewust je Goddelijkheid op Aarde te ervaren. En, zoals eerder besproken, speelt zelfacceptatie hierin een essentiële rol. Het omarmen van de mechanismen die maken dat jij je ongelukkig voelt en het contact maken met de bijhorende subpersoonlijkheden of aspecten van jezelf die voor dit ‘ongeluk’ zorgen, brengen je terug in je hart en stellen je in staat, door ze te accepteren, om onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Het in je hart brengen van je zelfveroordeling en het helen van de mechanismen die daarbij betrokken zijn, staan hierbij centraal.”

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Geluk is een ervaring die verbonden is met de vier Aardse lichamen, de fysieke, energetische, emotionele en psychische lichamen. Het is gekoppeld aan het herverbinden van deze lichamen of bewustzijnsniveaus met eenheidsbewustzijn. Via deze vier bewustzijnslichamen zijn jullie in staat om de Aardse dualiteit te doorleven en vanuit dualiteit te interacteren met je omgeving. Door dit mee te maken voel jij je een individu, afgescheiden van de rest. Dit gevoel kan een bepaalde mate van spanning met zich mee brengen. Je krijgt de behoefte om je weer te verbinden met anderen en met de wereld om je heen. De momenten waarop je die verbinding weer voelt, ontstaat geluk.”

Maria Magdalena, Jezus en Maria:  “Jullie hebben dertien bewustzijnslichamen of niveaus van bewustzijn. Van deze dertien functioneren de laatste vier, je Aardse bewustzijnslichamen zoals eerder genoemd, vanuit dualiteit. Ze kunnen functioneren binnen de Aardse tegenstellingen van bijvoorbeeld arm versus rijk, machtig versus onmachtig, koud versus warm, goed versus slecht, enzovoorts. De daaropvolgende drie, die je Ziel vormen, functioneren weliswaar vanuit eenheid, maar wel in relatie tot de Aardse afgescheidenheid. En de zes ‘hogere’ lichamen werken direct vanuit het eenheidsbewustzijn.
In het proces van terugkomen naar eenheid wordt door de vier Aardse lichamen geluk ervaren als er contact ontstaat met jezelf en met de omgeving. Vanuit de daaropvolgende drie Zielelichamen, zoals ze worden beschreven in De Maria Magdalena Code, wordt er ‘gelukzaligheid’ ervaren wanneer het beleven van eenheid met jezelf en het Universum sterker wordt. Gelukzaligheid appelleert aan het ervaren van versmelting met het geheel. Deze ervaring is een resultaat van de stroom van onvoorwaardelijke liefde die zich manifesteert als de verbindende factor tussen alle aspecten van de schepping. Deze vorm van liefde vorm ook de essentie van het Goddelijke.”

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Voor jullie mensen op Aarde is onvoorwaardelijk van jezelf houden de basis voor het ervaren van geluk. Het is ook de weg naar de bewustwording van je Goddelijkheid als mens. Wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria zijn te allen tijde voor jullie beschikbaar om jullie hierin te begeleiden.

In liefde en eenheid, Maria Magdalena, Jezus en Maria.”

Bron: www.followyourheart.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in