DELEN

ga direct naar deel 2 van deze lezing

Ater Tumti 4Op de prachtige zolder van de Metaal Kathedraal zijn meer dan honderdtwintig mensen verzameld om Matias de Stefano te horen spreken over Ater Tumti, Harwitum, Universeel erfgoed, de rol van mens en aarde in de nieuwe frequentie en over het Vaticaan als sleutel.
Buiten is het warm en zonnig. Het is eerste paasdag, de natuur bloeit en zoemt naar hartelust en de meesten van ons hebben, in afwachting van de lezing, genoten van een kopje muntthee, de bijzondere omgeving en de tuin. Eenmaal binnen is de sfeer verwachtingsvol, de stemming vrolijk, met een zachtheid waarin iedereen zich welkom voelt en alles goed is zoals het is.

Restanten van mooie versieringen en schilderwerk zijn zichtbaar op de balken en het houten dak, dat in paars licht gedompeld is en daardoor lijkt op een enorme, beschermende tent die de zonnestralen doorlaat.
In zijn welkomstwoord vraagt Gordon (Gordon is de organisator-redactie) of we gevoeld hebben wat voor speciale plek het is en hoe goed dat past bij de boodschap van Matias, die de komende maanden door Europa zal reizen om kathedralen te bezoeken, van daaruit de energie te helpen transformeren en terug te geven aan de mensen. De reis eindigt op 15 juni op het plein van het Vaticaan in Rome. Daar wordt ‘de sleutel omgedraaid’, daar verandert ‘Roma’ in ‘Amor’[i] en wordt de liefde uitgenodigd om oude structuren open te breken, die eeuw na eeuw de harten van mensen gesloten hielden en hun blikken naar boven gericht in plaats van naar binnen, waar het Goddelijk plan om de hemel op aarde te brengen (Ater Tumti) al lag te wachten om ontdekt te worden.

Matias De Stefano
Matias De Stefano

Bij vele van ons is de deur naar het hart al geopend, maar we weten nog niet goed wat we kunnen aanvangen met alles wat daarachter uitgestald ligt. Tal van ervaringen, beloftes en herinneringen dienen zich aan, maar we herkennen ze niet altijd omdat we het grote geheel niet kunnen zien, laat staan begrijpen. Matias herinnert zich veel meer. Toen hij drie jaar was begon zijn leerproces, en hij gebruikt zijn ervaringen om anderen te helpen herinneren. Hij legt bovendien ongebruikelijke verbanden tussen onze dagelijkse werkelijkheid, de wereldgeschiedenis, fenomenen zoals gezondheid en politiek, de vorm en energie van de aarde en de mens met al zijn talenten en ogenschijnlijke beperkingen. Hiermee plaatst hij het individu op een hele concrete manier in het alomvattende kader van schepping en universum. Wij allemaal zijn verantwoordelijk, we kunnen allemaal iets doen, simpelweg door Wie we Zijn.

Voor hij begint met de lezing, die ruim vier uur zal duren, nodigt Matias de mensen uit om wat dichterbij te komen zitten. Dat laat men zich geen tweede keer zeggen! Een hoop geschuif met stoelen en even later is de hele zaal enkele meters naar voren verplaatst en zitten we op een kluitje, in afwachting van het verhaal..
Met zachte stem en een glimlach stelt hij zichzelf voor als Matias de Stefano, zesentwintig jaar. Al vanaf zijn kindertijd heeft hij herinneringen aan vorige levens, al dan niet op aarde, maar het duurde even voor hij begreep wat daar de betekenis van was. De indigo-kinderen, waar sinds de jaren tachtig over gesproken wordt en die deel uitmaken van de generatie waarin ook hij is geboren, plaatst hij onmiddellijk in een nieuwe context: het waren niet de kinderen die de kleur indigo en de energie met zich meebrachten, het was de aarde die van energie veranderde!indigo revolutie Daardoor konden de zielen, voor wie de oude frequentie te dicht was, met velen tegelijk incarneren om de planeet en de mensheid vanuit die nieuwe energie van dienst te zijn. De transformatie is nog steeds gaande, meer en meer zielen komen naar hier en de meesten van hen hebben al veel meegemaakt, maar lang niet altijd op aarde. Zij komen om bij te dragen aan de veranderingen, die uiteindelijk zullen leiden naar een samenleving waar bewustzijn en liefde hand in hand gaan.

Het pad van noord naar zuid

Matias vertelt: “De aarde wordt wakker omdat de zon aan het ontwaken is. Ook de mensen worden wakker uit een diepe droom, die tienduizend jaar heeft geduurd.
Ik werkte in het informatiecentrum van het universum, een soort bibliotheek. We werden de meest saaie wezens van het universum genoemd, omdat we alleen informtaie verzamelden en die naar een andere plaats brachten. Een aantal van ons probeerden aan anderen uit te leggen wat er gebeurde, om de informatie te delen en de waarheid over het leven bekend te maken. Wij waren de verhalenvertellers van het universum en sommige van hen zijn nu waarschijnlijk op aarde. Dáár leven we om het universum te ervaren, hier gaat het om het ervaren van materie. Vergeten waar we vandaan komen maakt onderdeel uit van de ervaring, maar daardoor wordt de missie vergeten!
We ontwaken uit die lange droom. Waarom zijn we hier?”

Sommige bibliothecarissen zijn hier om ons te helpen herinneren. Ook Matias weet niet alles meer, maar gedurende zijn leven kwam hij erachter wat de bedoeling was. Als kind vertelde hij alle verhalen aan zijn moeder, alles wat in hem opkwam, al was het soms alleen geluid. Hij ging natuurlijk naar school, had het daar niet makkelijk en kreeg onder andere de diagnose ‘autisme’. Later zei een psycholoog hem dat zijn verhalen haar hielpen te begrijpen wat er in haar eigen leven gebeurde. Niet omdat hij iets nieuws vertelde, maar omdat hij de informatie op een bepaalde manier met elkaar verbond. Door dat voor anderen te doen, begon hij ook zichzelf beter te begrijpen.
Als vijftienjarige gaf hij een lezing in Rusland, die zonder dat hij het wist op YouTube werd gezet. Men ging luisteren en kijken. Hij werd ook op andere plaatsen gevraagd om te komen vertellen over zijn herinneringen. Wat mensen verstandelijk niet konden uitleggen maar wél voelden, kreeg door het verhaal van Matias een plek in hun bewustzijn.Harwitum

Al die tijd wist hij zich omringd door wezens die hem hielpen. Zo werd hem bijvoorbeeld uitgelegd hoe met mensen om te gaan, dat ze af en toe raar doen omdat ze emoties hebben. Ze gaven hem aanwijzingen over waar heen te gaan, met wie te spreken. “Ik wilde eerst niet echt horen wat ze te zeggen hadden. Uiteindelijk begreep ik dat ik ze zelf gevraagd had om mij te helpen herinneren, dat zij de waarheid kennen.” In 2011 kwam de boodschap: “Nu moet je gaan luisteren! Het is tijd om mensen te helpen verbinden, die aan het ontwaken zijn.” De dag daarvoor was 11-11-2011. “Zesduizend mensen kwamen, veel meer dan ik verwacht had. Er kwam een energie vanuit de kern van de aarde die zich verenigde met energie uit het universum.” Hij begreep dat het de bedoeling was om, over twee maanden, met die energie een web te gaan weven rond de aarde.
Dit besef, en de belofte “Als jullie het regelen, zal ik het doen!” groeide uit tot Harwitum: ‘een wereldwijde beweging geboren uit de vrije wil van velen die open staan om samen te werken aan het verhogen van het bewustzijn van de aarde en haar bewoners. Deze beweging heeft de intentie om een globale golf te zijn die de verbinding tussen de mensheid en de aarde faciliteert in de wetenschap dat ieder persoon onderdeel is van een goddelijk plan. Het doel van de Harwitum beweging is om informatie te verspreiden en diegenen te helpen die zich mogelijk herinneren daar toegang tot te krijgen.’[ii]

Harwitum en Ater Tumti, vergeten woorden van vroeger die nu weer betekenis krijgen. Het eerste heeft te maken met ‘het pad van noord naar zuid’, of de weg van de energie van noordpool naar zuidpool. Daarlangs is Matias in 2012, samen met anderen, gegaan om de planeet de helpen wakker te worden. Het is een heilig pad waarmee, via de elektromagnetische velden van de aarde, de steden, oude krachtplaatsen en kathedralen in het noorden met die in het zuiden worden verbonden. En Ater Tumti?chackrasharwitum

‘In de oorspronkelijke taal betekent ‘Ater Tumti’: ‘Hemel op Aarde’. Dit plan, dat 13.000 jaar geleden, in de Atlantische Tijd, ontstond, werd gevolgd tot 5.000 voor Christus, waarbij de naam en de taal vele malen veranderden. Het doel was de Hemel op Aarde te brengen, namelijk door het bewustzijn en de menselijke sociale ontwikkeling in te zetten om het licht van het Universum te kanaliseren, zoals planten met fotosynthese doen, en het licht te gebruiken om materie te vergoddelijken en de wereld te vergoddelijken, daarbij gebruikmakend van innerlijke en uitwendige technologie, in en door onszelf,  om uit te komen op een samenhangende evolutie van Al-Dat-Is. Het verankeren en transmuteren van licht in materie vraagt van ons mensen dat we onze sociale systemen bewust transformeren in overeenstemming met de natuurlijke evolutie van de Kosmos. Daarom is één van de doelen van de Beweging om het Plan dat onze voorouders duizenden jaren geleden startten, voort te zetten, en het is onze verantwoordelijkheid om het Plan levend te houden en uit te voeren voor de vloeiende ontwikkeling van de generaties na ons.’[iii]

Over zeven continenten, door veertig landen en in zes maanden wordt het pad nu nogmaals gelopen. Dit keer andersom, van zuid- naar noordpool.  Matias heeft inmiddels al veel lezingen over Ater Tumti gegeven. Het plan dat wij hebben als mensheid, de manier om de hemel op aarde te brengen, wordt ondersteund door het verbinden van de oude krachtplaatsen. “Deze bloemen van onze planeet, die informatie vasthouden en op aarde brengen, zijn tienduizend jaar gesloten geweest. Er moet veel gebeuren om ze weer te openen. Het gebeurt nu. Wij moeten naar die plekken gaan en ons ermee verbinden, om de informatie te verzamelen en verspreiden.”

Twee eeuwen van verandering


“We zijn als een rups geweest, we aten alles op. Sinds 2012 werken we als bijen, de bijen van het bewustzijn! Een vlinder zijn we nog niet. We vliegen wel maar we steken nog.”

koninginnepage-rups
Het proces van ontwaken vergelijkt Matias met wakker worden uit een droom, zoals we dat allemaal kennen. “Je bent niet direct wakker. Het licht is fel. Je wil niet. Maar het is niet erg om bang te zijn voor het licht. Dat is iets natuurlijks, je ogen moeten wennen. Na tienduizend jaar slaap zal het zo’n tweehonderd jaar duren om wakker te worden. We moeten geduldig zijn met de mensen die nog slapen. Zoals een moeder tegen haar kind praat om het te wekken, wetende dat een ruw ontwaken traumatisch kan zijn, zo moeten we weten dat het even kan duren. We laten voorzichtig een beetje licht zien. We laten zien dat wij daarvan genieten. Dan willen anderen dat ook.”

hd-mooie-achtergrond-met-een-blauwe-vlinder-op-een-groen-blad-hd-vlinder-wallpaperDe boodschap is neutraliteit. Niet oordelen, niet bang zijn, liefdevol blijven, niet zonder meer iets verwachten. Het gereedschap wordt gegeven door het universum, de signalen daarvoor zijn aanwezig. Sommigen proberen ze aan te wijzen maar het is nog moeilijk te zien, te herkennen. Toch is het niet de eerste keer dat we wakker worden.
“Het is geen Hollywoodfilm (al leren we daarvan), het is een langzame, Franse film. Het is vanzelfsprekend dat we ons gaan ontwikkelen en er is maar een klein beetje haast bij. Als mensheid gaan we best snel, maar de aarde gaat sneller. Die draait immers heel hard om de zon en daarmee verandert er eigenlijk steeds heel veel. We merken het alleen niet.”
Tijdens zijn verhaal geeft Matias onmiskenbaar blijk van die neutraliteit, maar niet zonder zich in te leven. Hij kleed zijn woorden in met ondeugende blikken en een stralende lach, hij maakt graag gebruik van een beetje zelfspot maar hij praat rustig, vaak op begripvolle toon over dit onderwerp. En dat is juist waardoor alles wat hij zegt precies even neutraal wordt. Het is wat het is: openhartig, onbevooroordeeld en eenvoudig.
“Als wij niet meeveranderen, niet op dezelfde frequentie kunnen komen, moeten we de aarde verlaten en bij een andere planeet aankloppen. Daarom is het van belang het gereedschap te kennen. Dat gereedschap dragen we in ons. Het is een oneindige hoeveelheid – drie ervan zijn belangrijk, waarover later meer – en ze zijn allemaal goed, ook de duistere. Het is gewoon een andere manier om er te komen. Er is geen oordeel in het universum, alleen jijzelf oordeelt.”Ater Tumti 9

Wanneer we niet met de veranderende frequentie mee gaan resoneren, worden we als een ziekte. Dat kan zich op allerlei manieren manifesteren maar alle zijn in wezen zelfvernietigend, al zullen de gevolgen vaak pas in een later stadium blijken. En dat wat de gezondheid in gevaar brengt zal moeten worden verwijderd of getransformeerd, genezen. De aarde neemt het dan over en wij zijn niet bestand tegen de nieuwe frequentie, wij kunnen er niet mee omgaan omdat we onze kracht verloren aan de ziekte, omdat we de signalen genegeerd hebben of ze simpelweg niet konden zien, omdat we onszelf niet hebben genezen.
Wij zijn een creatie van het spirituele. We moeten deze creatie respecteren en begrijpen, willen we tot ons volledige potentieel komen. Het lichaam zowel als de aarde maken deel uit van dezelfde realiteit. Eén waarbinnen de biologie een belangrijke rol vervult en ons sleutels verschaft tot inzicht in de materie, de middelen en het doel, opdat we ons bewust worden van de eenheid van alles en al dat niet ons hoogste goed dient, kan worden herkend en getransformeerd.

Zo’n zeventig procent van de mensen is nog onbewust. Ze hebben hulp nodig, om de frequentie te kunnen weerstaan. Wie kan, zal helpen, ieder op zijn eigen manier. Zonder dwang, zonder de ander ‘omhoog te brengen’ omdat wij zo graag zouden willen ‘dat we er allemaal al waren’, want dat zou het tegenovergestelde effect hebben.
“Mijn bedoeling is de aarde en de mensheid te helpen verbinden. Stap voor stap. Te weten waarom je hier bent. Te luisteren naar je lichaam, naar de aarde. De verbinding te voelen.
Ik leerde luisteren naar de aarde, de bomen, de stenen. Ze praten in stilte.. Je hoofd leegmaken is moeilijk en makkelijk tegelijk maar de aarde heeft tijd: 250 jaar om wakker te worden!”nieuwe aarde
De stenen en de bomen vertelden over twee eeuwen van verandering. Het ging niet enkel om 2012, de hele overgang van het vissen- naar het watermantijdperk biedt ons de mogelijkheid om mee te veranderen. Het proces kwam rond de jaren ’60 op gang, toen het ideaal van liefde, vrede en natuurbeleving hartstochtelijk werd nagestreefd. De indigokinderen kwamen om alle structuren  open te breken en inmiddels zijn we zover dat er eigenlijk geen ideologie meer nodig is. “Geloof wat je wilt! In God, in de natuur…” Het enige wat de aarde van ons nodig heeft is dat we ‘stromen’, dat we meebewegen met de stroom van verandering, dat we in het hier en nu aanwezig zijn en daar gebruik van maken.

In liefde samenkomen

De geometrie van de piramides en de latere vorm van kathedralen en tempels is bedoeld als een manier om energie naar de aarde te transporteren, als katalisator. Ze brachten licht, doorgesluisd in vorm. “Kathedralen werden gebouwd door vrijmetselaars, die niet katholiek waren en de werking van Heilige Geometrie kenden. Alleen, deze vormen, deze poorten van licht werden door de eeuwen heen gevuld met angst en schuld.”
De aarde heeft op verschillende plekken aanwijzingen gegeven over belangrijke gebeurtenissen. “Een kerk op Antarctica gaf informatie over de volgende reis, die we moesten maken. De boodschap was:  ‘In februari 2013 zul je het licht vanuit de hemel naar beneden zien komen. De sleutel om dit te ontvangen zal draaien van noord naar zuid. De nieuwe moeder is Zuid-Amerika’. We moeten naar die sleutel om de energie van de Andes daarheen te brengen!”
Toen in februari de bliksem insloeg bij het Vaticaan en er een nieuwe, Zuid-Amerikaanse paus gekozen werd, is ook de sleutel omgedraaid. Nu wordt de poort geopend en kan de nieuwe energie van Zuid-Amerika via het Vaticaan, dat de vorm van een sleutel heeft, over de wereld worden verspreid.franciscus
Op wereldniveau zijn er allerlei problemen van politieke- en economische aard, maar dit zijn symptomen. “De mensen zeggen: ‘dit is mis, dat is fout,’ maar het is een signaal dat er meer aan de hand is. Richt je niet op de ziekte, kijk wat daaronder ligt.” De oorsprong van het probleem is zichtbaar in het systeem dat door Rome in de wereld werd neergezet. “Het zijn geen slechte mensen. Ze doen hun werk. Ze laten ons zien wat er echt aan de hand is, zodat we kunnen erkennen wat dit voor ons en de wereld betekent en wat we eraan kunnen doen. Daarvoor kun je ook dankbaar zijn.”

Om ruim baan te maken voor het licht, om de poorten te zuiveren en het systeem te bevrijden van alles wat door angst en schuld verdeeld werd, moeten we in dankbaarheid en liefde samenkomen. “We moeten weten waarom we nu, hier leven, wat we moeten doen om het leven zoals dat nu is te veranderen, en begrijpen wat er in het verleden gebeurd is om te kunnen begrijpen wat er nu gebeurt. Van het eerste moment van de schepping, de eerste stap in het Universum, tot onze eerstvolgende stap om een nieuw Universum te creëren.” Zo ontstaat een besef van God, schepping en co-creatie dat gebaseerd is op inzicht, liefde en verbondenheid.
“De bedoeling is het systeem te transformeren en ‘Roma’ in ‘Amor’ te veranderen.PortadaRomaAmor
De wereld zendt liefde naar Zuid-Amerika, van daaruit wordt het signaal naar Rome gebracht, Rome brengt de boodschap de wereld in. Het systeem moet genezen en zal genezing brengen.”

 

 deel 2 van het verslag van de Ater Tumti lezing 

 

“De uitdaging is niet dat we zouden moeten leren om met anderen samen te leven, we moeten leren leven met de anderen in ons. Wij dragen de kennis van alle sterrenstelsels in ons. Dat is ons gereedschap en de ware betekenis van ‘beschaving’. Ga er niet van weg, maar ga er middenin staan om het te veranderen.”

Op 15 juni zal een grote groep mensen in Rome zijn om de energie te transformeren tot liefde. Roma wordt Amor. Het Vaticaan is de sleutel en de sleutel zal omdraaien, opdat we de hemel op aarde kunnen brengen. Iedereen kan helpen door de verbinding te maken, door de frequentie te voelen en door te begrijpen wat de aarde ons wil zeggen. De wereld verandert. Het begint bij jou en jouw Goddelijke oorsprong.

vaticaanplein Roma/Amor : Rome in liefde het Vaticaan als sleutel
Op 15 Juni komt een groep mensen samen op het Sint Pieterplein in het Vaticaan. Zij gebruiken onze intenties om de frequentie te wijzigen en, net als bij een spiegel, de heerschappij van Rome te weerkaatsen naar de wereld en het in liefde te veranderen

Schepping en co

Wat waren de eerste stappen in het ontstaan van het universum, hoe begon de schepping? Matias beschrijft het woord ‘God’. “Dat is het eerste wat we moeten begrijpen.” Wat is God, en wat zegt het woord over de algemene zienswijze?
“Ik denk dat God in de noordelijke talen oorspronkelijk ‘goed’ betekende. In de zuidelijke gebieden gebruikt men varianten van ‘Dios’ en dat is te herleiden tot ‘Zeus’. Daarmee hebben we twee beelden van God, één vertelt over een gevoel of eigenschap, het andere spreekt van een mannelijk opperwezen, gezeteld op een troon. Eigenlijk zijn deze beelden afkomstig van een andere planeet. Het is informatie over andere werelden en wezens, waardoor het idee van God bepaald werd.”
Vanuit het Midden-Oosten ontstond een derde beeld, gebaseerd op informatie uit numerologie en geometrie. Dit is een betere benadering van de werkelijkheid. De essentie van het Goddelijke, dat wat ten grondslag ligt aan het ontstaan van alles, of het nu deze wereld is of een andere, is terug te vinden in het ritmische, het organiserende principe van vorm en getal.
“God is ‘De Goede Geometrie’. Het allereerste beeld van God is te herleiden tot de allereerste vorm, een stip. Dit vertegenwoordigt het bewustzijn zoals dat in het begin was, Alles in Eén. Als God, een wezen is dat zich bewust wordt van zichzelf, weet dat Hij.., Zij.., Het.. alle informatie in zich draagt, dat Het Alles Is, dan moet dat alles ook ervaren worden.”
Het zoeken naar de juiste woorden om te verwijzen naar het Goddelijke – mannelijk, vrouwelijk of onzijdig – is herkenbaar. Door zijn komische optreden toont Matias eigenlijk de volheid aan, de volledigheid van Dat wat God wordt genoemd, waardoor de benaming er niet meer toe doet.
Ondertussen wordt op een beeldscherm achter Matias een kleine, witte stip zichtbaar.

“Stel je voor dat je een boek leest waarin staat wat de waarheid over alles is, waardoor je alles weet, alleen ben je nog nooit naar buiten geweest om het te zien! Dan kun je zeggen: ‘Dit is wat ik weet en ik ga kijken of het waar is’. Hier begint de expansie, de uitbreiding van het bewustzijn. Toen deed God de deur open en ging op pad.”
De informatie die God in zich draagt moet levend worden om te worden beleefd. Het creëren van ervaringen om zichzelf op alle mogelijke manieren beter te leren kennen, daar ging het om. Op het beeldscherm is de stip te zien, die uitgroeit tot een grote cirkel: de expansie van het bewustzijn. “Niet te verwarren met de oerknal!”

God creëerde het licht. Om dat kunnen doen was een woord nodig, een oerklank, zoals het bekende ‘Aum’. “In veel culturen staat ‘het woord’ aan het begin van het scheppingsverhaal. Geluid is de eerste stap in de uitbreiding, bewustzijn werd klank.”
In het midden van het scherm ontstaat een kleinere, blauwe cirkel met een open centrum: de eerste klank die de ruimte vulde. “Geluid is een frequentie, een beweging doorheen het bewustzijn. In wezen is dat wat we allemaal zijn, hetzelfde bewustzijn in beweging, geboren uit dezelfde frequentie en met elkaar verbonden in die gelijkwaardigheid.”
Zodra Matias dat gezegd heeft, klinkt buiten een luide knal die nog enkele seconden nagalmt. In de stilte die volgt barst de zaal in lachen uit. Wat een timing! Een kosmische grap?
De schrik te boven lijkt het warempel alsof er meer ruimte is ontstaan, alsof in de ontlading van energie de grote beweging voelbaar is en we bewuster aanwezig zijn. “Over schepping gesproken!”, concludeert Matias en daarmee is alles gezegd, geen ‘big bang’ maar simpelweg een diep, krachtig geluid..

Liefde
magnetisme
De volgende stap in de uitbreiding van bewustzijn is ‘magnetisme’. Dit ontstaat uit frequentie.
“De geest is frequentie in beweging en uit frequentie volgt vibratie. Dat is liefde, de trilling van de ziel.” Tegen de rand van het witte cirkeloppervlak  op het scherm zijn twee gele lichtpunten afgebeeld. “De punten geven aan hoe wij frequentie zien. Het totale beeld heeft veel weg van een atoom maar het is Geest, het is wat wij in wezen zijn.”
Ter illustratie maakt Matias zachte, golvende bewegingen met zijn hand. “Dit is frequentie van de geest.” Daarna laat hij de beweging sneller en hoger gaan. “Dit is de ziel.” Deze vibratie voegt een groene rand toe aan de kleine cirkel.
“Liefde uit zich in magnetisme, in verschillende vormen van frequentie. Liefde is verandering, transformatie! Niet de menselijke, romantische liefde, daar komt emotie en verlangen bij kijken. We hebben lief in de mate waarop we onszelf zijn of laten gaan en in de manier waarop we anderen daarin betrekken. Wat we geleerd hebben is dat liefde iets is waardoor we ons goed voelen. Soms willen we dat gevoel koste wat kost behouden maar weten we niet dat het enkel een perspectief is op de liefde, één van de vormen waarin liefde tot uitdrukking kan worden gebracht. Het is een liefde die je voelt in je zonnevlecht, een liefde die suiker nodig heeft!
De liefde die ik bedoel zit om je heen en heeft niets nodig, behalve te zijn. ‘Ik hou van jou’ betekent dan iets heel anders – je wilt niets vasthouden of veranderen, je laat veranderingen vanzelf gebeuren. Dan ben je liefde en kan de liefde zichzelf zijn, zonder te worden weerhouden. Je geeft elkaar ruimte en vrijheid en samen deel je in die ruimte, opdat de menselijke liefde kan worden getransformeerd tot het onvoorwaardelijke en alomvattende, dat liefde in werkelijkheid is.”

Het universum is altijd in verandering. Door liefde wordt alles in beweging gebracht en kan alles wat met die beweging in aanraking komt, transformeren. “Toen de vibratie versnelde, begon energie vrij te komen.” Dit wordt gesymboliseerd door de kleur geel, die rond het groen verschijnt.
Energie volgt dus op bewustzijn (wit), frequentie (blauw), vibratie (groen). “Als je met energie werkt beweeg je de trilling, maar als je ook nog met de frequentie werkt dan transformeer je het hele wezen.” Dat is waarom de muziek en het woord geschenken zijn van God, van het universum. De transformerende werking van klank en geluid brengt je in aanraking met het trillingsveld van liefde. Door ermee te werken transformeer je alles, en dat verandert de energie. Zo werd het licht geschapen, het ontstond door energie.
“Bij de geboorte van het licht werden wezens zich bewust van de werkelijkheid. Dat is een andere vorm van bewustzijn dan daarvoor. Het is zoiets als ‘weten waarom je hier bent’. Hier begon de missie: het ervaren van het universum. Dat is ook het moment waarop we mede-scheppers werden.”

Wijsheid
nieuwetijdskind.com-oceaan-licht
Geometrie is de uitdrukking van licht. Het is de volgende fase in het scheppingsproces, die een oranje cirkel toevoegt aan het beeld. Als licht bewustzijn met zich meebrengt, en bewustzijn leidt tot intentie en creatie, dan krijgt energie een richting. Bewegend door het universum ontstaan patronen, gevormd door energie, vibratie, frequentie. Deze patronen bepalen de perceptie en worden door ons ervaren als ‘dimensie en doel’, ofwel ruimte en richting waarin ‘het geluid’ (jijzelf in jouw trilling en intentie) zich beweegt.
Matias maakt een hoek van ongeveer negentig graden met zijn armen en wijst: “Waar je naar kijkt, dat zie je, daarin geloof je. Dat betekent niet dat wat er achter je is en wat je niet ziet, er niet is. Dit lijkt enkel zo in de derde dimensie, vanuit de perceptie die deze mogelijk maakt. De vierde dimensie heeft te maken met ‘de beweging van materie’. Als je een doel nastreeft in één dimensie, verander je daarmee ook in andere dimensies je bestemming. Dat is co-creatie, of je het nu bewust doet of dat het lijkt alsof je er geen invloed op hebt.”
Door in vrijheid te kiezen voor de frequentie van de liefde, zorg je ervoor dat in alle dimensies je lot verandert. “Alleen dat heeft effect! Als je je perspectief verandert, verander je de vorm, ook als je hem niet helemaal kunt zien. Het heeft te maken met patronen en verhoudingen, de ‘geometrie van het leven’. Als je die kunt begrijpen, weet je hoe je je leven kunt transformeren.”

De veranderende vorm wordt zichtbaar in tijd en getallen. Het zijn ‘de schaduwen van de geometrie’, een bewijs van het licht. Zij die ontwaken worden zich van die getallen bewust, wanneer ze in reeksen verschijnen of zich aandienen in duidelijke patronen, daarmee blijkgevend van het verband tussen vorm (of regelmaat, structuur) en richting. Het is alsof op zo’n moment de dingen op hun plek vallen, alsof je een stukje van de puzzel vindt. Dan ‘weet’ je wat er gebeurt, dan zit jouw intentie op één lijn met de hogere orde. Jouw wil en bestemming wordt ondersteunt door de trilling van de liefde, omdat je weet dat je daarvoor keer op keer kunt kiezen.
“Dit is geometrie: dimensie, structuur en bestemming. Tijd, als een dimensie om onszelf te kunnen ervaren, is de meest ‘geconcentreerde’ expressie van liefde. Als je intens liefhebt, lijkt de de tijd ook heel snel te gaan. Tijd is dus een uitdrukking van energie, het heeft niets te maken met verleden, heden en toekomst – geschiedenis is gewoon een manier om tijd te organiseren. Tijd is een beleving, het is energie die nu aanwezig is maar op verschillende manieren tot uitdrukking kan komen, meer of minder verdicht en ‘ongrijpbaar’. Als je dicht of gesloten bent, leef je in het verleden; het verleden is een energie die zichzelf constant transformeert. Als je te snel wilt gaan, leef je in de toekomst en sta je niet stil bij de energie die het heden je te bieden heeft.”

Bij het ontstaan van magnetisme en geometrie, als ordenende en scheppende principes in de uitbreiding van het bewustzijn, kwamen de trillingen van wijsheid en liefde vrij. Geometrie en wijsheid zijn hetzelfde principe, net als magnetisme en liefde.fractal-th
“Wijsheid is niet alles weten maar proberen te ontdekken en zijn wie je bent, wat jouw missie is en wat je moet doen om daarnaar te gaan leven. Liefde is dat wat ons de ruimte geeft om, in het ontdekken van die missie, te veranderen en te leren. Deze twee basisenergieën moeten bij elkaar worden gebracht. Zij moeten samenkomen in het centrum, om het hele wezen te creëren en in balans te brengen. Ontbreekt er één, dan ben je niet compleet, je hebt beide nodig in je leven.
Enkel de energie van de wijsheid gebruiken betekent een ‘tirannie van het verstand’, die maakt het doel te belangrijk. Enkel de energie van de liefde willen beleven resulteert in anarchie, wat betekent dat er geen doel is. Daarom moeten we in het centrum zijn, zodat we neutraal kunnen blijven om ons doel te herkennen en het te kunnen bereiken.” Een rode rand maakt het kleine cirkeloppervlak op het beeldscherm tot een regenboog.

Heilige drie-eenheid
“Toen liefde en wijsheid samenkwamen, ontstond vorm. Het is de heilige drie-eenheid. Geen familie maar ‘een frequentie die energie werd die planeet werd’. De vader is geluid of bestemming, de moeder helderheid en licht, de zoon is de vorm, het leven en het genieten van de werkelijkheid. Het is de geest die in de ziel gaat die in het lichaam gaat. De energie verandert, zo ook de vorm, maar de frequentie blijft hetzelfde.”
Enkele eeuwen geleden is ‘de moeder’ uit de heilige drie-eenheid gehaald en vervangen door ‘de geest’, maar die bestaat niet op zichzelf. De geest is volledig in de tegenwoordigheid van alle drie de principes. “Vroeger werden hoofd en schouders aangeraakt als uitdrukking van dit besef, of schouders en buik. In rituelen wordt deze vorm al eeuwenlang gebruikt ter inwijding of bescherming, zoals het tot ridder slaan, of het slaan van een kruis. Hoe dan ook duidt dit op de omgekeerde driehoek: het symbool voor co-creatie en het eerste patroon dat zich in het universum manifesteerde.” De driehoek komt in beeld, precies zo groot als ronde regenboog.
“Je zou kunnen zeggen dat de energie waaruit dit patroon is ontstaan, vrouwelijk was. Het is een vrouwelijke vorm. Niet letterlijk, ‘vrouw’ is gewoon ‘een’ vorm die zich manifesteert in deze werkelijkheid…” Het zal de taal zijn, Matias is niet gewend om in het Engels te spreken maar hij red zich er goed uit. Een moment als dit werkt intussen enorm op de lachspieren, zodat iedereen even op adem kan komen. Bovendien heeft vooral het begrip ‘co-creatie’ een klein beetje uitleg nodig.Trinity

“Wat is co-creatie? Eenvoudig gezegd is het een ervaring die je samen met alles en iedereen mogelijk maakt. Eigenlijk is alles wat we in het leven doen een vorm van samen creëren. In het begin wisten we totaal niet waar we mee bezig waren, we deden maar wat. Dat gold eveneens voor het universum, want wat in het klein gebeurt, gebeurt ook in het groot. Dat jij jezelf leert kennen, betekent dat God daar ook mee bezig is. Jij bent immers een expressie van het Goddelijke. Nu voelen we wat de bedoeling is: we hier zijn gekomen om alles samen te creëren en dan een doel te geven aan die creatie. Het doel ligt besloten in de co-creatie, doel en middelen zijn hetzelfde.”
De mannelijke vorm, de driehoek die naar boven gericht is, word zichtbaar en als de twee driehoeken over elkaar schuiven, ontstaat er een zespuntige ster. Die ster heeft een centrum, waarin de vrouwelijke en de mannelijke energie samenkomen.

Op dit punt maakt Matias een tussenstop bij ‘The Secret’. Hij vraagt of we dit idee allemaal kennen, en legt uit dat het hier niet gaat om co-creatiemaar om creatie. “Wie iets voor zichzelf wil moet beseffen dat er iets anders zal worden ingeleverd, omdat creatie en vernietiging twee kanten van dezelfde medaille zijn. Het is als de beweging van een weegschaal, om in evenwicht te blijven zal dat wat je krijgt gecompenseerd moeten worden.”
Denk aan de dimensies, hoe je je blik op iets richt en dat tot je doel maakt. Dit is van invloed op de bestemming die je voor jezelf in andere dimensies hebt gecreëerd. Met andere woorden, de ene keuze is wellicht van invloed op andere dingen die je kon doen of had willen doen. Zo simpel is het en dat weten we allemaal, maar er ontstaat pas evenwicht wanneer we ons realiseren dat het niet gaat om creatie. Het gaat om co-creatie, een cirkelbeweging, geen toe- of afname van energie maar een constante stroom waarin alles niet alleen van invloed is op elkaar, maar samenwerkt om zijn plek te vinden. “Je kunt niet iets vragen voor jezelf zonder het te delen. Anders wordt het karma, dan moet er iets worden rechtgezet dat te maken heeft met persoonlijkheid en emoties. Het leven delen, niet afwijzen of voor jezelf houden maar doorgeven, dat is waar het om gaat.” Dan blijft het stromen, dan kom je niet in voor-wat-hoort-wat-situaties terecht en wil je niet iets waardoor iemand anders beperkt wordt of er ergens een tekort ontstaat.

Gereedschap
De zespuntige ster of ster-tetraëder is in de joodse mystiek en vanuit het oude Egypte bekend als ‘merkabah’. Het is het lichtvoertuig van de geometrie, een manier of middel voor de ziel en de geest om ervaringen op te doen in alle dimensies. Het omhult de mens en kan geactiveerd worden door te kiezen voor liefde, door je ervaringen te transformeren. Geluid, licht en vorm zijn de gereedschappen daarvoor. We kunnen van dit gereedschap gebruik maken in meditatie, in onze levenswijze, door wat we tot ons nemen en wat we te geven hebben.
De ster geeft ook het totale beeld van het universum weer. Naar alle kanten en in alle richtingen is sprake van expansie. Toen wij echter geboren werden op deze planeet, gingen we rechtop staan. Dat wat eerst expansie was, werd uitgelijnd. Dankzij de zwaartekracht stroomt de energie door ons heen in een rechte lijn naar het centrum van de aarde en weer omhoog naar het universum.
Chakra’s zijn de richtingwijzers van de uitbreidende energie: bewustzijn, zelfbewustzijn, geluid, liefde, licht en Zelf, transformatie en tijd, vorm – dit zijn de stappen die het leven mogelijk maken, de schepping waar wij deel van zijn en deel aan hebben. Als een fontein gaat de energie vanuit ons centrum omhoog, daalt af en komt weer naar boven, in beide richtingen op zoek naar het licht.

Art door Jamie Lee - Star Tetrahedron 2012, acrylic on canvas
Art door Jamie Lee – Star Tetrahedron 2012, acryl op canvas

“Lang hebben we gedacht dat op aarde zijn een straf was. Dat we niet goed genoeg waren. In de onderste chakra’s voelen we ons naar beneden getrokken en dat voelde slecht. Het schuldgevoel heeft zich daar genesteld, waardoor er een taboe op seksualiteit is ontstaan.”
De energie die ons omhoog trekt, voelbaar in de bovenste chakra’s, wil terug naar de hemel. Doordat de aandacht hierop werd gericht, werd de energie als het ware een ballon die wil opstijgen.  In de jaren ‘60 werd de ballon doorgeprikt, de energie viel naar beneden maar omdat we deze de afgelopen 2000 jaar niet meer gebruikt hebben, moet het opnieuw worden geïntegreerd. Het taboe op seks en liefde is doorbroken, maar de energie is nog wild.
“Wij moeten actie ondernemen om de verandering, de genezing waar te maken. Wat je voelt vanbinnen is de reflectie van wat je buiten ziet. De wildgroei van problemen, zaken die aan het licht komen en waar we geen controle over lijken te hebben, kan niet worden opgelost door de politiek. De ziekte van de samenleving zit in onszelf. Je kunt niet handelen vanuit wijsheid en liefde en het voor de rest aan anderen overlaten.”

Versta je lichaam en het lichaam van de aarde. Om te kunnen helpen dien je te weten wat jijzelf te geven hebt, maar ook wat je stad, je land en wellicht je religie te geven heeft aan de rest van de wereld. Daartoe is het belangrijk om te begrijpen hoe je kunt genezen, wat je lichaam, je ziel, de planeet en de samenleving allemaal nodig hebben om te kunnen geven wat nodig is. Het komt op hetzelfde neer. Lichaam en planeet zijn één.
“We zijn de laatste 8000 jaar gestopt met luisteren naar wat de aarde ons vertelde. Wat in het land en in de wereld gebeurt, gebeurt ook in jou. Tot actie overgaan betekent niet slechts jezelf veranderen. ‘Wees de verandering die je wilt zien in de wereld’ betekent dat het niet stopt bij jou. Verander jezelf en ga de wereld in, wees moedig! Je hoeft geen strijd te voeren. Al zijn er veel lichtwerkers die nog ten strijde trekken, je mag in vrede voorwaarts gaan en je licht laten schijnen. Je mag je veranderende zelf laten zien.”

Onze zielen werden geboren waar de energie zachter was, op andere planeten dan de aarde. Omdat er zoveel verschillen waren, konden we niet allemaal op dezelfde plek zijn, we leefden op verschillende planeten, verspreid over het universum. De wens ontstond om op één plek samen te leven, een plek waar we konden samenkomen in hetzelfde bloed. Aan die wens werd voldaan.
Ons DNA bevat, dankzij deze keuze, deze daad van co-creatie, informatie over het hele universum.
“De uitdaging is niet dat we zouden moeten leren om met anderen samen te leven, we moeten leren leven met de anderen in ons! Dat we zoveel verschillende emoties ervaren, komt omdat wij het product zijn van alle wezens in het universum. Wij dragen de kennis van alle sterrenstelsels in ons. De heilige drie-eenheid – geluid, licht en vorm – waaruit we zijn voortgekomen, verschaft ons toegang tot die informatie. Dat is ons gereedschap en de ware betekenis van ‘beschaving’. Ga er niet van weg, maar ga er middenin staan om het te transformeren.”

Gebruiksaanwijzing
We zijn allemaal geboren met dezelfde wens, we dragen alle energie in ons en onze oorsprong ligt in datzelfde punt, het begin van de schepping. We zijn daarmee verbonden en daardoor met elkaar. De verschillende uitingen van energie zien we terug in de verschillende chakra’s, de frequentie is gelijk maar de energie is anders. Ze kunnen echter niet los van elkaar bestaan, ze hebben elkaar nodig om te functioneren.
Van beneden naar boven corresponderen de belangrijkste chakra’s met de klieren en organen in ons lichaam, met verschillende facetten van de samenleving, met ontwikkelingsstadia van het individu en de wereld als geheel. Op die manier kunnen we zien hoe transformatie zich voltrekt.chakra-therapie

1. geslachtsorganen – landbouw – groei en potentie
2. nieren – cultuur – kracht en transformatie
3. pancreas – technologie – middelen of verbindingen
4. hart – Economie – eerlijke verdeling en productie
5. keel – onderwijs – de waarheid kennen en delen
6. pijnappelklier – politiek – orde en richting (de keuze tussen duister of licht, slapen of waken)
7. hypofyse – religie – het waarom begrijpen, het lichaam volledig benutten

“Om te kunnen leven heb je voedsel nodig. Dat is de basis. De landbouw is de manier van de mens om in voedsel te voorzien. Er is cultuur nodig om dat in stand te houden. We gebruiken technologie als methode om met anderen samen te werken. Economie is dan dat iedereen de middelen ter beschikking staan om te kunnen samenwerken. Om te leren hoe we effectief kunnen blijven voortbestaan, is er onderwijs. Politiek zorgt voor orde, om te overleven moet chaos in goede banen worden geleid. Tenslotte is er religie, waarin wordt verteld waarom het belangrijk is om te leven.”
En wat doe je vervolgens met dat leven? Hoe geef je effectief vorm aan een samenleving wanneer de onderdelen niet op elkaar zijn ingespeeld en alleen zichzelf in stand proberen te houden? Hoe ‘voed’ je inspiratie, vreugde en liefde als de basis niet goed is?

“Om licht te kunnen zijn moet het licht overal kunnen komen. Wat we moeten begrijpen (en wat in religie nog niet begrepen wordt), is dat de verschillende aspecten van de samenleving op dit moment niet met elkaar verbonden zijn. Maar het bovenste chakra staat in direct contact met de basis en daarom ligt het antwoord daar. Om het Goddelijke te verwezenlijken dien je terug te gaan tot de oorsprong. Als de chakra’s niet voldoende in verbinding staan en de organen niet goed samenwerken, moet je bij het begin beginnen… We zijn wat we eten! Het is mogelijk om van enkel licht te leven, maar dat kunnen we nog niet. We kunnen ons wel bewust zijn van wat we tot ons nemen.”
Licht kwam op aarde door de vorm. Door zonlicht en fotosynthese kreeg de materie vorm en groeide uit tot een verscheidenheid aan leven. Zaden en vruchten zijn het directe resultaat en product van fotosynthese, en bevatten informatie over alles. Als we licht tot ons kunnen nemen in de vorm van fruit, krijgen we het vrijwel direct binnen. Eten we het vlees van een dier, die een plant of een vrucht at, dan krijgen we het proces binnen waarmee dit dier het licht tot zich nam. Daarmee gaat de informatie verloren.
“Als we onze manier van eten veranderen, verandert ons hele lichaam. Daarmee krijgen we beter toegang tot de informatie die in ons DNA besloten ligt en kunnen we van dit gereedschap beter gebruik maken. Hoe meer we het licht worden en voelen dat we licht zijn, hoe meer we het nodig hebben om licht te eten. Dan verandert onze perceptie, onze expressie, ons zelfbesef en ons doel. Zo belangrijk is voedsel.”

Nemen we licht tot ons, dan komt dat samen met het licht in onszelf. Dat licht komt tot uiting in de vorm, binnen en buiten ons. Het systeem, hoe we functioneren, is de uitdrukking van onze perceptie en het zicht op de dimensies. We kunnen de werking van ons systeem pas ten volle benutten als we de frequentie veranderen. Als we weten wat essentieel is en daarnaar leven, integreren we het licht en transformeert onze beleving van de werkelijkheid. Dan verandert de energie en neem je de vorm mee in die verandering.
“Als je niet eet wat je zou moeten eten, ben je niet in staat om aan de wereld te vertellen wat er mis is. De informatie uit ons eten zit in ons bloed, het bepaalt wat we voelen en hoe we ons gedragen in onze energie. Hoe je slaapt, hoe je jezelf en je leven organiseert, daaruit blijkt hoe je je gereedschap hanteert, hoe je gebruik maakt van de informatie die tot je beschikking staat.”
We dragen allemaal een deel van de waarheid in ons. Dat deel is herkenbaar in de energie waaruit we geboren en zijn en waar we middels het chakrasysteem mee in verbinding staan. Daar kunnen we ons voordeel mee doen om het systeem van de samenleving in harmonie te brengen.
“De volgende keer dat je bij een bank naar binnen loopt, doe dan eens alsof je in je hart stapt. Voel het van binnenuit en breng die energie naar deze plek.” Banken of financiële instellingen hebben te maken met de economie en zijn dus gerelateerd aan het hartchakra. Op die manier kun je heel concreet de juiste energie op de juiste plaats brengen, je staat in contact met de hogere energie en je eigen energie is in balans, goed geïntegreerd. Zo kan het overal gaan stromen.
“Wij zijn gewend, in deze maatschappij, om het resultaat te zien, maar nogmaals, dit is een langzaam proces, de verandering zal zich stap voor stap voltrekken. Wees dankbaar voor het voorbeeld dat door politiek en religie gegeven werd en begrijp wat er nodig is om te veranderen. Zoals je wilt dat de maatschappij is, zo moet je omgaan met je lichaam. Dat komt op de eerste plaats.”

De grote bevruchting

“Dit is de planeet van de co-creatie. De aarde wilde dat we hier kwamen. Ze heeft ons nodig en wij hebben de aarde nodig om ervaringen op te doen en deze te overstijgen. Er zijn planeten waarop er geen sprake is van duisternis en dualiteit. Op aarde is alles, hier is een veelheid aan manieren van expressie en zij laten allen een deel van de waarheid zien. Dat maakt het hier zo bijzonder.
Het ‘donkere’ in de wereld – van onze demonen en angsten tot corruptie en personen die hun macht gebruiken ten behoeve van persoonlijk gewin – is er zodat wij ons eigen licht kunnen herkennen.
We hebben zoveel potentiëel in ons, dat we niet eens weten hoe we ermee om moeten gaan!
Voer geen strijd om het licht, het is geen gevecht, juist op het dieptepunt zijn we het meest samen. Het mooiste licht was Lucifer, de naam betekent ook letterlijk ‘lichtbrenger’. Lucifer koos ervoor zichzelf te leren kennen door de heftigste duisternis, door opgesplitst te worden. “Liefde is nodig en het is de enige manier om weer in ons centrum te komen en heel te worden.”

aarde
Verlichting kan alleen plaatsvinden door de uitbreidende liefde, en daarom speelt Europa, met de energie van het hart, een belangrijke rol in het mogelijk maken daarvan

Water, dat oorspronkelijk niet van deze planeet komt, werd hier gebracht dankzij asteroïden en meteorieten, teneinde het doel van het leven te verwezenlijken. Je kunt het zien als een bevruchting in het groot. De aarde – het vrouwelijke, co-creërende aspect – was de eicel en asteroïden brachten, als ware het zaadcellen, het nieuwe leven naar de aarde.
“Toch was zij onwillig. Dat komt omdat ze zich moest voorbereiden. De scheppende, doelmatige of mannelijke impuls kon alleen worden toegelaten als dezelfde frequentie aanwezig zou zijn. Dan pas kan het doel worden bereikt, daar begint de transformatie. Door liefde.” Liefde maakte de groei mogelijk en gaf het groeien de tijd, opdat landen als organen gevormd werden en continenten het lichaam werden waar wij als mens geboren worden en liefhebben.
“Maar eerst waren we eencelligen die zichzelf begonnen op te splitsen. Zo bestond ook het eerste land op aarde uit één geheel en kwam er beweging in toen het leven zich ontwikkelde. De inslag van een grote planeet, die nu onze maan is, bracht water en leven. Wij danken ons leven aan de maan, die over het water heerst maar ook over de beweging van de continenten, en wij bestaan voor een groot gedeelte uit water. Daardoor kun je de aarde voelen. Je kunt met haar praten wanneer je haar ziet en kent als je eigen lichaam.”

Continenten en landen kun je herkennen als delen van het mannelijk of vrouwelijk lichaam met de verschillende organen. De energiestromen die onderling worden uitgewisseld maken de geboorte van nieuwe energie mogelijk, afhankelijk van de manier waarop en de rol van het land of continent gedurende de geschiedenis
“Als je je lichaam voelt veranderen, verandert ook de aarde. En als je weet hoe de continenten overeenkomen met de delen van het lichaam, als je kunt herkennen welke organen en welke landen dezelfde energie hebben, dan kun je met de aarde communiceren en haar helpen veranderen door jezelf te veranderen.”
Omdat het lichaam van de aarde bolvormig is, stroomt de energie niet in een rechte lijn, zoals bij het menselijk lichaam. De ronde vorm is goddelijkheid in expansie, die breidt zich uit naar alle kanten en op alle manieren waarop de energie kan stromen. De chakra’s zijn daardoor anders verspreid, over de oppervlakte van de wereld.

De eerste connectie met het universum, waar alle informatie wordt opgevangen, is de kroonchakra. Daaruit stroom de energie (bij ons als een fontein) naar het onderste chakra. De informatie waardoor het leven zich vanuit de basis kan ontwikkelen, wordt op aarde gedragen door Antarctica.
“Het is een deel van de wereld dat puur is, de informatie over het ontstaan van deze planeet ligt opgeslagen in het ijs. Op dit moment is de zuidpool het basischakra, maar het zal niet lang duren voordat het de noordpool is. Het wisselt af gedurende de tijd, niet op fysiek niet niveau maar magnetisch. Daardoor kon de informatie van bovenaf indalen en, met de wisseling van de polen, van onderaf gegeven worden.”
De energie van Antarctica stroomde om te beginnen naar Afrika, het eerste- of basischakra, waar het leven is begonnen. Dat leven werd mineraal, plant, dier en mens, en de kundalini-energie die vrijkwam door tektonische platen die op elkaar botsten, vond zijn weg langs de grote gebergtes die gevormd werden en die daarmee de ruggengraat van de aarde vertegenwoordigen.  Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen zijn een teken dat de aarde zich uitrekt, dan de energie van de geest weer vrij door haar heen stromen.
“Kundalini vond zo ook zijn weg naar het tweede chakra, Australië en India, zij delen dezelfde oceaan en zijn de nieren. Bij de vorming van de Himalaya stroomde de energie naar Azië, de zonnevlecht of het derde chakra. Daaruit vormde zich het Oeral-gebergte en Scandinavië, dat uitgroeide tot Europa, het hart. Toen Amerika in beweging kwam, kondigden de noordelijke gebergten de energie van de waarheid aan, het keelchakra. De Andes met het Titicacameer als voorhoofdchakra brengt ons weer terug bij Antarctica.”

Matias en pinguins
Matias (en pinguins) op Antarctica

Matias beschrijft de route die hij samen met anderen volgde om, in de voetsporen van de energie, de heilige plaatsen te activeren. Harwitum[i] bracht hen vanuit Afrika, via Australië en India, door Azie en Europa over IJsland naar Noord- en Zuid-Amerika en wie gek genoeg was ging zelfs, inderdaad, naar Antarctica. “Ik dus,” bekent hij onmiddellijk

In Afrika is de mens geboren, in Oceanië kreeg de samenleving vorm, in Azië ontstond de filosofie en herinnerde de mens zich wie hij was, Europa creëerde expansie voor de mensheid, Noord-Amerika bracht waarheid en innovatie, en Zuid-Amerika brengt nu licht en bewustzijn. Uiteindelijk wordt alle energie verzameld in het laatste chakra, maar de kundalini-energie bevindt zich op dit moment in Chili, Peru, Argentinië en Bolivia. Dat houdt in dat het bewustzijn momenteel van daaruit naar de rest van de wereld gestuurd wordt, naar het land en de aarde.
“De mens, die is nog onzeker in deze veranderende staat van bewustzijn. Wij staan als het ware te trillen op onze benen, maar de aarde weet wat er moet gebeuren. Het zijn juist deze relatief ‘jonge’ landen, die zichzelf opnieuw mogen leren kennen, die nog weinig structuur hebben en daardoor makkelijker mee kunnen met de stroom van vernieuwing, die deze rol nu kunnen vervullen.

Op het scherm is over de wereldkaart de vorm van een baby te zien. De chakra’s overlappen precies de werelddelen zoals Matias aangaf, van Antarctica door Afrika loopt de navelstreng en daaruit slingert zich de kundalini-energie langs de ruggengraat naar het voorhoofd, dat rust op het Titicacameer. Via dat punt zal de energie wederom de zuidpool bereiken en naar Afrika stromen om een nieuwe cyclus te beginnen.
“Omdat de energie er ver nu vandaan is, is Afrika ‘down’. Het heeft helaas weinig zin om ons daarop te richten, omdat het vermogen tot vernieuwing ergens anders moet worden aangesproken. Als we nu Zuid-Amerika helpen zichzelf te verlichten, zal dat veel meer effect hebben.”
Verlichting kan alleen plaatsvinden door de uitbreidende liefde, en daarom speelt Europa, met de energie van het hart, een belangrijke rol in het mogelijk maken daarvan. Noord-Amerika is een belangrijke schakel in de manier waarop de mensheid kan transformeren, samen belichamen deze drie werelddelen de heilige drie-eenheid. Zuid-Amerika zal geboorte geven aan de zoon, de nieuwe mensheid die voortkomt uit de nieuwe moeder.  De oermoeder, Europa, en de oervader, Noord-Amerika, moeten het nieuwe bewustzijn helpen ter wereld te komen. Met de wijze begeleiding van de vader en de liefdevolle steun en ervaring van de moeder, kan de energie zijn weg vinden.

De taak om je menselijkheid te erkennen
“Als we naar de vorm van Europa kijken, zien we grenzen die zijn ontstaan vanuit het idee dat dit ons gescheiden kon houden, toen de mensheid in slaap viel. In werkelijkheid heeft begrenzing geen andere functie dan te kunnen onderscheiden wie je bent ten opzichte van een ander: je persoonlijkheid, je missie en de middelen die tot je beschikking staan. We zijn allemaal begrensd door een lichaam en een aura, maar dat betekent niet dat we geen contact met elkaar kunnen maken. Om samen te werken met andere landen en elkaar te kunnen helpen, moet je naar betekenis van de vorm kijken en niet naar de landgrenzen.” Waar bevindt zich welke energie, wat hebben wij de rest van de wereld te bieden om de frequentie te veranderen?
De vorm van Noord-Amerika wijst erop dat het hoofd van de vader los is komen te staan van de rest van het lichaam, hij kijkt naar Europa maar door toedoen van de Verenigde Staten mist er een deel van het hoofd. Daardoor heeft Nieuw Mexico de verbinding met de Geest verloren en is het zogezegd ‘zijn verstand kwijt’. In Zuid-Amerika is iets vergelijkbaars gebeurd met Bolivia, het hoofd van de zoon die de nieuwe moeder in haar baarmoeder draagt.
Europa, als oermoeder van Zuid-Amerika, kijkt naar het gezicht van de vader. “Met een klein beetje fantasie”, moedigt Matias aan, “zie je het verhaal in de vorm. Spanje als het hoofd, Portugal als de neus en Baskenland de kruin. De keel, ter hoogte van de Pyreneeën hoort bij Frankrijk, de borstkas, de linker- en rechterarm horen respectievelijk bij Italië en Engeland, het hart is Zwitserland, maag en buik zijn ter hoogte van  Duitsland, de eierstokken zijn Tsjechië en Oostenrijk, België en Nederland vertegenwoordigen de zonnevlecht.”

‘Ik ben’, daar gaat het hier om, de vereniging van de wilskracht met het grote levensdoel. En Europa moet ‘er zijn’ voor de beide Amerika’s, steun gevend vanuit de oerenergie van het hart. Wij kunnen de energie helpen dragen vanuit onze eigen kracht en die van het land.
Omdat het al laat in de middag is laat Matias de benen even voor wat ze zijn: “Iets te ver weg nu.” Dankzij de expansie van het hart (de bloedsomloop) heeft Europa de verbinding van de hele mensheid gebracht. “Denemarken staat voor de baby die door haar gedragen wordt, maar kijken we naar Scandinavië, dan wordt daar de vorm van een draak zichtbaar. Die probeert de baby te vangen. Dit beeld laat ons zien dat Europa aan de wereld de verbondenheid door het bloed geeft.”
Toen de mensheid op aarde kwam was Draco de poolster, niet Polaris. Deze ster heerst over het bloed van de mens en heeft voor een een disbalans in het DNA en gezorgd, die de emoties verstoort. Zolang dat gebeurt, wordt alles wat Europa geeft aan de wereld door vertroebelde emoties beïnvloed.
“Wat ons te doen staat is onszelf te bevrijden van oude emoties en opnieuw gaan voelen wat het betekent om verbonden te zijn. De genezing van het bloed maakt dat het vertrouwen weer kan gaan stromen. Zo kan het verspreid worden over de hele wereld, opdat de mensheid één wordt en we door het bloed in liefde verbonden zijn. Dat is het doel van Europa.”

Het verhaal van Sint Joris en de draak illustreert de overwinning op de angst. De meridiaan van Greenwich is de speer waarmee de overwinning wordt behaald, het symbool voor de verbinding van het hart en het universum in het hier en nu. “We hoeven niet de draak te doden, al waren we lang in de veronderstelling dat dat moest, we moeten de directe verbinding gaan voelen.  Om ons hierbij te helpen is door andere sterrenstelsels nieuw, ‘schoon’ bloed aan de aarde gegeven. De Pleiaden en Arcturius brachten dit‘sterrenbloed’ naar Scandinavië en ze noemden het ‘blauw bloed’ of ‘het bloed van koningen’, waaruit de Vikingen met hun runen voortkwamen.” Tal van verhalen die in dit deel van de wereld werden verteld en nog steeds bekend zijn, spelen zich af rondom dit thema.
Om ons van angst te bevrijden en het doel van de schepping waar te maken, is het van belang dat we liefdevol en wijs onze scheppingskracht gaan gebruiken.

Het doel van ieder land in relatie tot de energie en de uitwisseling daarvan, is om elkaar te versterken waar dat nodig is. Als geven en ontvangen (Italië en Engeland) in balans zijn wordt het hart versterkt, waardoor we in het centrum kunnen blijven, uitgelijnd met energie van het universum. Dan kunnen we onszelf herkennen als Goddelijke wezens, in staat tot co-creatie.
Zo krijgt de hartslag van de nieuwe mensheid in één en hetzelfde ritme, we kunnen onze emoties hanteren en Europa kan vrijuit geven wat het te geven heeft.
“Door jezelf te transformeren kan Europa dit grote geschenk, ‘de vrijheid van het bloed’, geven omdat er structuur is, omdat er evenwicht is. Jullie hebben de taak om je ware menselijkheid te herkennen. Dan kun je zowel ontvangen als geven, en kun je de wereld veranderen met de kracht van je hart. Wees je bewust van je centrum, voel je lichaam en het lichaam van de aarde, dan weet je wat je te doen staat.”

De sleutel omdraaien
In mei en juni reist Matias door Europa om belangrijke plaatsen te activeren en met elkaar te verbinden, eindigend bij het Vaticaan. “We activeren de energie door geluid, licht en vorm. We gebruiken onze stem, we zingen samen en richten het bewustzijn (licht) op de frequentie (geluid) en onze aanwezigheid daar (vorm), om op die manier de frequentie neer te zetten in de materie. Heel concreet gaan we naar de tempels, de kathedralen van Europa en sturen we liefde naar het Vaticaan.”
De activatie van de energie maakt een lemniscaatvormige spiraal tussen Spanje en Italië, waardoor het Vaticaan ontvankelijk kan zijn voor de liefde die vanuit Europa naar Zuid-Amerika, naar het hart van de nieuwe moeder wordt gestuurd.
“We beginnen met de activeringen op 18 mei in Spanje. We zullen op vele plekken bij elkaar komen. We ontmoeten elkaar in kathedralen en we zullen daar de informatie uit Zuid-Amerika ontvangen en doorgeven aan Italië.” Niet alleen kunnen de verschillende delen van het lichaam zich herinneren wat de bedoeling is,  zodat landen en mensen worden geholpen om samen te werken, door de frequentie zal het mogelijk zijn om de oude energie van Rome te transformeren en te veranderen in liefde. “Dit is een voorbeeld van een manier om de frequentie te veranderen, waardoor je de energie verandert en uiteindelijk ook de vorm.”

Het is niet de enige manier, wel een liefdevolle. En een bewuste. Het Vaticaan is de sleutel, de plaats en de vorm laten zien dat daar de oplossing ligt waarmee het systeem kan worden bevrijd.
“Het systeem dat Rome heeft gecreëerd beïnvloedt het hele lichaam, de hele aarde. Door Italië werd de kennis ontvangen van het Midden-Oosten en doorgegeven aan Spanje. Dit bewustzijn vond zijn uiting in de inquisitie en kolonisatie. Ook in Noord- en Zuid-Amerika werden op den duur kerken gebouwd. Als Amerika de frequentie van de liefde naar Spanje en Portugal stuurt, kan de energie van daaruit naar het Vaticaan. Dit is Heilige Geometrie. Daarom is het van belang om te weten welk deel van de energie je aan het Vaticaan te bieden hebt. Nederland en België  kunnen de erkenning van ‘Ik Ben’ geven.”

Op 15 juni is het zover, Roma wordt Amor[ii]. De sleutel zal omdraaien, het onderste zal bovenkomen en wat verborgen bleef zal het licht zien. Zo kunnen we genezen en de hemel op aarde brengen. Dat is Ater Tumti[iii], het plan voor aarde en mensheid.RomaAmor
“Door met velen tegelijk al onze aandacht en liefde op te richten op één punt, het hart van Zuid-Amerika, kunnen we de energie van de hele planeet naar het Vaticaan laten stromen. De Andes bevat de informatie die we nodig hebben om ons bewustzijn te zuiveren en het nieuwe bloed toe te laten, te weten dat het beschikbaar is.”
Het hart van Zuid-Amerika is Rio de Janeiro. Daar staat ook het grote beeld van Christus de Verlosser, die met zijn armen wijd recht naar het Vaticaan kijkt. “De dag dat wij in Rome bij het Vaticaan samenkomen, is dezelfde dag waarop de wereldkampioenschappen voetbal van start gaan. Dat betekent dat heel veel mensen over de hele wereld op die dag hun aandacht zullen richten op deze stad, en zij zullen dat doen met enthousiasme, hoop en liefde.”
In heel Zuid-Amerika zullen mensen naar kathedralen gaan om de energie te activeren en naar Rio de Janeiro te sturen. Het hart ontvangt die informatie, de hartvormige spiraal van Fibonacci verbindt het Christusbeeld met het Vaticaan.
“We moeten ergens beginnen. Het systeem wat we nu hebben, dachten wij, is de ziekte van de mensheid, dus laten we teruggaan naar het begin, waar het systeem ontstond. Voor de eerste keer gaan we daarom, op 15 juni, naar het Vaticaan om voor de sleutel te zingen. We zingen naar het centrum van de sleutel om de sleutel om te draaien en de poort de openen. Om de hemel op aarde te brengen. En natuurlijk, de paus kijkt die dag naar de voetbalwedstrijd, dus ook hij is verbonden.”

Iedereen is welkom om in de energie te delen en de verbinding te voelen, opdat nieuwe energie zijn weg kan vinden. “We hebben hulp nodig. Uit heel Europa is hulp nodig om deze energie te laten stromen. Door het te voelen in je eigen lichaam, kun je die dag meehelpen. Vanuit Nederland hebben we het centrum, de zonnevlecht nodig om de energie van Italië te hanteren en in goede banen te leiden.” Matias is nog niet klaar met zijn verhaal, maar de uitnodiging staat als een huis, of liever.. een kathedraal. Het applaus is kort maar overdonderend. “Het is al goed”, vervolgt hij, “om naar een kerk te gaan en daar aanwezig te zijn, bewust van jezelf en de ruimte. Dat is genoeg.”

Wie 15 juni aanwezig wil zijn, in Nederland of in Rome (verzamelen om 05.15 op het St. Pieterplein– hier vind je een Engelstalig programma), vindt meer informatie op de website van Harwitum[iv]. vaticaan“Daar staat ook een samenvatting van wat we aan het doen zijn en waarom.” Tenslotte benadrukt Matias dat het veel informatie is, in het Spaans alleen al geeft hij doorgaans een samenvatting van acht uur. Met de helft van de tijd en in een vreemde taal was het een uitdaging om alles goed te verwoorden. “Mede dankzij deze ‘mini’ lezing kunnen we naar het Vaticaan gaan. Dus ik dank jullie voor je aanwezigheid, voor het luisteren, het herinneren en het delen.”
Matias is even stil. “Volgens het plan begint nu de verandering van frequentie.” Hij kijkt nog eens naar het scherm met daarop de wereldkaart en draait zich weer naar het publiek. “In 2018 begint de verandering van energie, in 2024 zal ook de verandering van de vorm, de materie beginnen.”
Dan haalt hij eenvoudig zijn schouders op en knikt. “Dat was het. Nu geen woorden meer, alleen nog wat het universum te zeggen heeft: ‘Dank je wel dat je vandaag hier durfde te zijn’.”

 

*

Dit is een weergave van de woorden van Matias, afgwisseld met citaten en observaties. Inhoudelijk is bedoeld zoveel mogelijk trouw te blijven aan de boodschap, waar passend wordt een samenvatting gegeven. Wie interesse heeft in de volledige versie kan ook de opname op https://www.facebook.com/groups/HarwitumNederland/ en op youtube bekijken.

© Annoesjka, voor nieuwetijdskind.com 2014

 

[i] http://harwitumholland.wordpress.com/harwitum-3/

[ii] https://www.nieuwetijdskind.com/roma-amor-rome-liefde-matias-de-stefano-harwitum/

[iii] http://harwitumholland.wordpress.com/ater-tumti-4/

[iv] http://harwitumholland.wordpress.com/ Hier vind je ook de uitnodiging voor de wereldmeditatie op 15 juni in Nederland

 

[i] https://www.nieuwetijdskind.com/roma-amor-rome-liefde-matias-de-stefano-harwitum/

[ii] https://www.nieuwetijdskind.com/harwitum/

[iii] https://www.nieuwetijdskind.com/ater-tumti-de-hemel-op-aarde-brengen-wat-het-ater-tumti-plan/

 

De video van de  lezing:

© Annoesjka, voor nieuwetijdskind.com

11 REACTIES

 1. Lieve reacties, dank jullie wel voor het positieve commentaar. Was fijn om te lezen en hielp me te vertrouwen in de volgende stap naar het (meer persoonlijke) verslag van Roma Amor!

 2. Had ik net even nodig, na alle rampspoed en bagger die je nu over je heen krijgt is dit een verademing. Ik voel het altijd heel fysiek en het maakt me boos en triest, maar dit is balsem voor de ziel.

 3. Liefde uit zich in magnetisme, in verschillende vormen van frequentie. Liefde is verandering, transformatie! Niet de menselijke, romantische liefde, daar komt emotie en verlangen bij kijken. We hebben lief in de mate waarop we onszelf zijn of laten gaan en in de manier waarop we anderen daarin betrekken. Wat we geleerd hebben is dat liefde iets is waardoor we ons goed voelen. Soms willen we dat gevoel koste wat kost behouden maar weten we niet dat het enkel een perspectief is op de liefde, één van de vormen waarin liefde tot uitdrukking kan worden gebracht. Het is een liefde die je voelt in je zonnevlecht, een liefde die suiker nodig heeft!
  De liefde die ik bedoel zit om je heen en heeft niets nodig, behalve te zijn. ‘Ik hou van jou’ betekent dan iets heel anders – je wilt niets vasthouden of veranderen, je laat veranderingen vanzelf gebeuren. Dan ben je liefde en kan de liefde zichzelf zijn, zonder te worden weerhouden. Je geeft elkaar ruimte en vrijheid en samen deel je in die ruimte, opdat de menselijke liefde kan worden getransformeerd tot het onvoorwaardelijke en alomvattende, dat liefde in werkelijkheid is.

  Mooi om te zien dat steeds meer en meer mensen zich bewust worden, het Doel begrijpen, een missie hebben en de boodschap uitdragen.

  Dank je wel Matias!

 4. Dank je Annoesjka voor de vertaling! Mooi om de inzichten weer in een andere vorm te lezen.Waarheid heeft vele facetten en dimensies.

  Goed dat er een nieuwe generatie leraren op staat voor het doorgeven van de Akasha geschiedenis. Want wij allen zullen d.m.v. “eeuwig” durende transformaties, die het gevolg zijn van het doorbrekende onderliggende Goddelijke potentieel, HET/THAT tot manifestatie brengen.

  Hartegroet Diana

 5. Prachtig neergeschreven en ik sta helemaal achter de boodschap die erachter zit. We hebben in onze goddelijkheid te gaan staan.

  Wat hij beschrijft van wat er gebeurde op 11/11/2011 voelt voor mij ook helemaal te kloppen. Ik had die dag ook heel bijzondere ervaringen en een visioen over hoe we de aarde ervaren als een ‘hemel op aarde’ en waarbij we helemaal in verbinding staan met ons goddelijke zijn.

  Nu een aantal jaar later ben ik hier verder op dit pad gegaan en ontving ik methodes die mensen helpen om al het oude los te laten en hun goddelijkheid te leven. Nu is mijn eerste boek uit: De Nieuwe Aarde. Meer erover kan je vinden op mijn website.

  Dank je wel om dit mooie bericht te posten!

 6. Prachtig artikel van een bijzonder iemand. Wat me wel verbaasd, na vele informatiebronnen te hebben geraadpleegd ivm heilige plaatsen, leylijnen, chacra’s enz. heb ik vaak kunnen lezen dat Zuid Africa (Tafelgebergte) de keelchakra vertegenwoordigt. Hier wordt het aangegeven als wortelchakra. De vraag is nu wat is het juiste… En Engeland is inderdaad met Gladstonbury de Hartchakra die in verbinding staat met Montsegur in Zuid Frankrijk waar ook de hartchakra en het evenwicht van de man/vrouw energie zeer voelbaar is ook terug in balans gebracht wordt. Moi toch al wat wat wij te weten komen en mogen ervaren. Het is een heel bijzondere tijd, wat ben ik dankbaar om hier en nu te mogen zijn.

 7. Heerlijk, opnieuw beleef ik deze mooie boodschap van deze bijzondere dag, wat resoneert het met mijn hart… 🙂 Dank je wel, voor het plaatsen op deze dag, op 11 Mei… 🙂 Warme groet, Fabia

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in