Home Spiritualiteit Engelen getallen, meestergetallen, drievoudige en dubbele getallen van de Engelen

Engelen getallen, meestergetallen, drievoudige en dubbele getallen van de Engelen

Engelen getallen, meestergetallen, drievoudige en dubbele getallen van de Engelen

Uit haar boek HELEN MET DE ENGELEN, is er een korte uitleg over de engelen getallen die de engelen gebruiken om met ons te communiceren:

Drievoudige Engelen getallen zoals 111

Wanneer je de getallenreeks 111 of 1111 ziet opduiken is het een groot teken van een gouden kans. Beide reeksen betekenen dat zich een “doorgang” geopend heeft waarin je intenties en doelen zich uiterst snel zullen manifesteren. De Engelen hebben mij geleerd me op mijn gedachten en intenties te concentreren wanneer ik 111 of 1111 zie, het is bijna zoals een wens maken wanneer je een taart met kaarsen wordt gepresenteerd.

Bovendien kun je opmerken dat er 1-en opduiken naast andere getallen. De andere getallen betekenen ook iets. Elke keer wanneer je het getal “4″ naast 1-en ziet staan is het een teken dat de Engelen je proberen te helpen je hartenwens te manifesteren. Bijvoorbeeld, 114, 411, etc. Vier enen – 1111 – wat samengeteld “4″ maakt betekent dat de engelen willen dat je hen vraagt om mee betrokken te worden met de manifestatie, vooral wanneer de manifestatie deel uitmaakt van je levensdoel of dienstbaar zijn aan de wereld.

1-en naast 7-en betekent dat je groot geluk zult ervaren, synchroniciteit of wat sommige mensen “veel geluk” zouden noemen dat je zal leiden om je hartenwens te manifesteren. Een “9″ naast de 1-en betekent dat je doel bijna voltooid is en/of dat je aan het einde van een fase in je leven gekomen bent (een deur die sluit en een andere gaat open). Een “3″ naast de 1-en vraagt je om je doelen en verlangens aan Spirit over te dragen en om begeleiding te vragen over wat te manifesteren.

De Engelen trachten ons antwoorden en begeleiding te geven op zoveel manieren, en wanneer ze onze aandacht vragen met engelen getallen is het een echt teken van hun liefde en kracht. Hoe meer je deze tekens opmerkt, hoe frequenter ze in je leven zullen opduiken. Eens je de betekenis van de tekens kent en eens je accepteert dat ze geen toevalligheden zijn maar doelbewuste gebeurtenissen, zul je zelfs van hechtere communicatie met je engelen genieten.

– NL Vertaling: Ulla Mertens

Engelen getallen: Hoe de Meestergetallen van de Engelen terugkomen in de tijd

10:10 uur

10:10: Goddelijke leiding van Spirit en de Engelen vragen je jouw gedachten te veranderen. Vraag om hulp van de Engelen om je gedachten te ondersteunen in de deze overgangsfase in je leven. Nieuwe plannen komen eraan!

11:11 – Wat is de betekenis van 11:11 uur?

11:11: Betekent ” houd je gedachten goed in de gaten en richt je volledig op wat je wilt en niet op wat je niet wilt. Let op je gedachten en woorden, want dat zul je manifesteren.”

12.12 uur

12:12:

Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren.

2: staat voor heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

13.13 uur

13:13:

De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachten, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten.

3: staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

14.14 uur

14:14:

Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen.

4: staat voor ‘Er zijn engelen bij je’. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15.15 uur

engelen getallen
zelf alle engelen getallen kunnen opzoeken? Klik op het plaatje voor meer info. Deze handige gids biedt een interpretatie van de getallen 0 tot 999 en zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen.

15:15:
Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten.

5: Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats in je leven die ten goede komen van jezelf.

16.16 uur

16:16:
Al je materiele behoeften worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt.

Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen am materiele zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

17.17 uur

17:17:

Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere.

7: Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

18.18 uur

18:18:
Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen.

8: Financiële overvloed komt nu op je pad .

19.19 uur

19:19:

Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht.

9: Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20 uur

20:20:

Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging.

0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur

21:21:

Geloof in de ideën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen.

1: We zijn alemaal één daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

22.22 uur

22:22:

Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

2: Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 uur

23:23

De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan.

3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur

00:00:

De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

Video: Engelen Affirmaties van Doreen Virtue

Angel Affirmations by Doreen Virtue (Song: Ryan Farish - Everlasting)

Enkelvoudige Engelen getallen

1

Dit is een binair getal: elk getal is deelbaar door 1. We zijn allemaal één, daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen dan op je angsten.

2

Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

3

De verlichte meesters (bijvoorbeeld Jezus) zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

4

Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

5

Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden in je leven veranderingen ten goede plaats, of die staan te gebeuren.

6

Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, aardse aangelegenheden en concrete, tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

7

Je bent op de goede weg! Ga vooral zo door!

8

Financiële overvloed komt nu op je pad.

9

Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

10

Je ontvangt aanwijzingen van God via gedachten ideeën, inzichten of helderwetendheid (je weet iets maar hebt geen idee hoe je aan die informatie bent gekomen). Blijf positief ten aanzien van de boodschappen die je ontvangt.

Voorbeelden en uitleg van dubbele engelen getallen

00

00: De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11

11: Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeen, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

22

22: Je diepgewortelde overtuiging manifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

33

33: Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen afr. en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen

44

44: Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren. Je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en deze zal jou, (via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden.

55

55: Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.


66

66: Hou je gedachte in deze periode op de hemel gericht en maak je geen zorgen om het materiele of wees er niet zo obsessief mee bezig.

77

77: Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

88

88: Grote overvloed is je deel voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt.

99

99: Ga aan de slag, lichtwerker. Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in de wereld te brengen.

111

111: Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteerd.

222

222: Heb vertrouwen. Alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333

333: Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus. Ze houden van je leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444

444: Duizenden Engelen omringen je op dit moment. Ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen, alles is goed.

555

555: Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

666

Het is tijd om je tot Spirit te richten om je leven in evenwicht te brengen en te helen. Vertel de hemel je angsten met betrekking tot je materiële voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

777

Gefeliciteerd! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden omgezet. Je plukt er nu de vruchten van. Je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door.

888

Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst.

999

Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig. Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.

101

Laat je denken zich volledig richten op God. Wees creatief, net als de Schepper. Weet dat je het hemelse plan bevordert wanneer je, je in je denken blijft richten op vrede.

202

Het is belangrijk je in deze tijd te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van God. Je geloof zet wonderen in beweging.

303

303: De verlichte meesters helpen je je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen.

404

404: God en de engelen omgeven jou, je dierbare en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid.

505

505: Stel God centraal in je gedachte, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen.

606

606: Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen.

707

707:Je werkt volmaakt samen met God de schepper. je bereidheid te vertrouwen, te luisteren, je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven.

808

808:Omdat je God in het middelpunt van je gedachte en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen.

909

909:Houdt de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.

Waarom zie ik altijd dezelfde getallen, waar ik ook ben?

Dit was een van de meest gestelde vragen tijdens Doreens workshops. In dit boekje legt ze uit dat de engelen ons boodschappen sturen via engelen getallen.

Zelf engelen getallen kunnen opzoeken?

>>> Bekijk of koop hier het boekje: de getallen van de Engelen <<<

de verklaring van de nummers in je leven!

Deze handige gids biedt een interpretatie van de engelen getallen 0 tot 999 en zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen.

Anderen lazen ook: 

Over Doreen Virtue

engelen getallenDr. Doreen Virtue is een spirituele psychologe en een 4e generatie metafysica die met Engelen, elementen en opgestegen meesters werkte in haar boeken en workshops. Doreen is de auteur van meer dan 20 boeken met onderwerpen als engelen, chakra’s, kristalkinderen, Indigo kinderen, engelen getallen, gezondheid en dieet, en andere mind-body-spirit zaken. Ze is inmiddels een hele andere richting ingeslagen.

304 REACTIES

 1. Beste
  Beste lezer in elk geval .
  Ik geloof zeker in engelen , maar de vraag of mijn vraag is :
  Denk jij dat engelen zich hier mee bezig houden ?
  Ik denk van niet. Hoezo niet ? Sinds zo ongeveer 2016 houd ik me meer bezig met dubbele getallen.
  Het kan zo in het boek “ geloof en hoop” , want dat is wat de boodschappen vaak geven : hoop.
  Zo zie ik het vandaag .Ik geloof wel dat ik krijg in mijn leven, wat ik echt nodig heb en in mijn geval betekent dat : om overeind te blijven . Precies net aan,
  mèt een lieve hond , een fijne camera , natuur om de hoek en soms een mooi gesprek . Niets en dan ook niets liep gemakkelijk in de afgelopen 55 jaar . Ga maar kijken waarom je hier op aarde bent , zei ik tegen mezelf en misschien is het antwoord daarop wel dè boodschap van een of meer engelen .

 2. Bij 15:15 staat vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf
  Dit moet natuurlijk zijn vinden veranderingen plaats IN je leven die ten goede komen van jezelf

 3. Laat je niet misleiden, want de ware uitkomst is net zo gering als de uitslag van de lotto.
  Focus je alleen op getallen waar een Euroteken voor staat.

  Engel uit de voorstad

 4. Op mijn kassabon staat vandaag het bedrag van 44,44 euro, er is gisteren een familielid overleden, Toeval of…..?

 5. Ik zie geen dubbele getallen, maar al ruim een jaar valt me op dat ik telkens het getal 13 zie. (13 over op de klok, of nog 13 minuten op de vaatwasser etc). Geen fijn getal vond ik zelf (dan probeer je het ook te vermijden, denken dat het onzin is, maar het blijft maar ‘oppoppen’) – kan iemand me misschien meer vertellen? (heb zelf ook wel iets erover gelezen, maar het lijkt nogal algemeen).

 6. Beste,
  Ik kom iedere nacht (meestal wakker gemaakt door…) wakker om 2u/2u20/2u22.
  Telkens als ik dan wakker ben kijk ik dan naar m’n uurwerk.

  Vriendelijke groeten,

  • zoek eens 123 op en 4 als aanvulling!
   123 is iig: vereenvoudig je leven door iets vreemds of onnodigs los te laten. Vraag anderen (inclusief de Hemel) om je te helpen en delegeer vaker. En 4 is: de engelen zijn bij je. Ze sturen je het nummer 4 om je gerust te stellen dat ze je gebeden hebben gehoord en je helpen. uit Engelen getallen van Doreen Virtue.

 7. Hallo ik zie Elke dag wel dubbele getallen en die spreken dan voor zich met de bijbehorende tekst maar ik zie ook 3333 of zelfs 33333 iemand die weet wat dit betekent?

  • Je leven wordt stabieler en je krijgt nu een duidelijker beeld van je levensweg.Accepteer die volledig en direct, en zet je er helemaal voor in, want dit is het juiste tijdstip voor jou en je levenstaak.

 8. Ik lees hieronder ook iets over tweelingzielen. Kan iemand me uitleggen wat dat is? Ik zie met regelmaat gespiegelde uren. 13.31 14.41 15.51 etc etc

  • Vaak begin je de getallen te zien wanneer je tweelingziel zich begint te manifesteren in je leven… het is een heel speciaal iets. Ik zie die spiegelgetallen ook vaak, daarnet nog 12:21. Google eens op Tweelingzielen

   • Dank je! Ik zie het al een tijdje en ik heb er op gezocht na jouw reactie. Ik lees inderdaad veel wat van toepassing is in mijn leven. Het beschrijft precies mijn situatie….geduld dus? 😉

   • Dit is bizar! Sinds ik contact heb met mijn tienerliefde (en ja wat voelde dat contact meteen weer heftig) zie ik overal dubbele, enkele en spiegelgetallen. Voel bij hem zo’n onvoorwaardelijke liefde! Zou dat mijn tweelingziel zijn (zijn horoscoop is ook tweeling).

 9. Ik heb vandaag voor de eerste keer in mijn leven engelen kaarten gelecht en ben er echt van verschoten hoeveel ze over mij weten . Nu heb ik aan iemand gevraagd wat de tekens zijn van de engelen ,en ze zij als je drie de zelfde nummers ziet is een teken een veer is een teken een engel in een wolk .dus ik op weg terug naar huis zonder er echt op te letten heb ik de nummers 222 999 777 gezien drie boodschappen op een dag dat kan toch niet of wel ?

 10. Ik zie iedere dag dubbele getallen, ik ben mij sinds een tijdje ook echt bewust van, en vind het ook niet meer eng, wat ik in het begin wel vond. De getallen zijn voor mij tekens en signalen waar ik ook echt iets mee doe, het geeft me ook veel rust om eerlijk te zijn. Maar vanavond zag ik 23:23:23, het is nl vandaag 23 juni. Ik vraag me af waar dit voor kan staan.

  Gr . Rindert Djurrema

 11. Beste,
  Ik zie constant 11.11 /13.13/22.22/23.23 /06.06/
  1234. Wat betekent dit?
  Ik word er een beetje gek van. Zoek tekens antwoorden maar vind ze niet.
  Dank je sarah

 12. Hallo lieve mensen,

  Vanaf 5 januari dit jaar zie ik zoveel combinaties van getallen dat ik er foto’s van ben gaan maken. Niet alleen op mijn horloges, wekker, maar ook in de km-standen en op de klokken van mijn (vracht)auto, televisies, alles wat een digitaal display heeft.

  Op een gegeven moment ben ik aan de praat geraakt met een wildvreemde jongen die mij adviseerde om te googlen op ‘Engelen getallen’ waarbij ik uitkwam op deze internetsite.

  De 2 meest bizarre momenten zijn op zaterdag 3 maart geweest toen ik wakker schoot, op m’n wekker keek die 03:33u aangaf. Ik kreeg nog de tijd om er een foto van te maken,. zonder dat de tijd veranderde.

  Een soortgelijk moment heeft zich de volgende nacht op 4 maart herhaald toen ik wakker schoot, de wekker 04:44u aangaf en ik opnieuw de kans kreeg om er een foto van te maken.

  Mijn jongste dochter Jasmijn was met mij bij de tandarts en zei uit het niets: ” Papa, het gebeurt weer, 12.12u.” Op dat moment kijkt de tandartsassistente mij aan en zegt: “Heeft zij iets met Engelengetallen? Dus ik raak met haar aan de praat, ze pakt een roze papiertje en schrijft “Doreen Virtue” op.

  Al deze momenten zie ik zeker niet als toevalligheden, ik. weet zeker dat er meer tussen hemel en aarde is, ik.zit momenteel ontzettend goed in m’n vel en ik voel een bepaald energieveld om me heen. Ik ben erg dankbaar hiervoor!

  Fijn om dit met jullie te kunnen delen.

 13. Ik zie al paar dagen achter elkaar 11:11 en vanmorgen Was het 06:06 dat ik m’n ogen open deed
  Wat heeft dit te betekenen?

  • In het artikel staat dit:

   “11:11: Houd je gedachten goed in de gaten en richt je volledig op wat je wilt en niet op wat je niet wilt. Let op je gedachten en woorden, want dat zul je manifesteren.”

   “606: Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen.”

   Mijn eigen ervaring met het zien van 11:11 uur is dat het staat voor een afsluiting/nieuw begin van een bepaalde situatie. Herken je dit ook?

 14. Hallo ik zie aldoor het getal 56 terug op mijn telefoon of op de wekker nu kan ik maar 1 ding bedenken mijn moeder is in 2013 op 56 jarige leeftijd overleden maar ik snap het niet wij hadden nooit een goed contact ook geen leuke jeugd gehad maar toch doet mij dit getal telkens hieraan denken. Wat kan een andere betekenis zijn

  • Hallo Patricia,

   Het zou te maken kunnen hebben met (onbewust) onverwerkt verdriet die te maken heeft met het slechte contact (en geen leuke jeugd) met jouw moeder en de leeftijd dat ze is overleden, waardoor het getal 56 jou aantrekt als een magneet. Of misschien zie je het getal 56 op die momenten dat de geest/energie van jouw moeder bij je is? Je zou eens contact op kunnen nemen met een medium (zie bv. mediums online) die contact met overledenen kan maken ofwel anderzijds therapeutische gesprekken om dingen een plek te kunnen geven. Lieve groet

   • Reactie geplaatst op 23:23 uur haha lol, dus:

    “23:23

    De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan.

    3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.”

  • Vertrouw op je gevoel. Ik weet haast zeker dat je moeder je een teken geeft. Zielen die zijn overgegaan hebben inzichten gekregen aan gene zijde en zijn in hun overgegane toestand veel beter in staat om de liefde te voelen die iedere ouder in essentie voor zijn kind voelt. Vaak hebben ze er ook spijt van hoe ze hun kinderen hebben behandeld. Je kunt proberen met haar te communiceren in gedachten. Ze wil hoogstwaarschijnlijk graag vrede met je sluiten.

 15. Hey pandalilly weer,
  Ook deze keer craag ik me af of iemand weet wat her betekend als dingen tweemaal komt. De site geeft aan vanaf 10:10, laat ik nou 04:04 en 05:05 te hebben gezien. Moet ik de viee of vijf nemen en de 0 als urgentie beachouwen? Hweft het nog een andere betekenis of mowt ik ze optellen? Alvast bedankt 🙂

 16. Kwam via google op deze pagina terecht, ik zie sinds een aantal dagen, 1 a 2 x per dag de cijfercombi 666… eerst dacht ik gelijk aan iets duivelachtigs maar nu lees ik iets veel mooiers !

 17. Hey allen 🙂 wat leuk al die berichten. Voel me i.i.g niet meer alleen.
  Ik vraag me af wat 14:41 en 15:51 betekend? Is dat dezelfde boodschap als 14:14 en 15:15 of moet ik de 1 en de 44 en de 1 met 55 verbinden? Of zou er nig een hele andere betekenis bij staan?tot nu toe gaat vertalen wel goed maar dit soort dingen vind ik erg lastig. Is gespiegeld tegenovergwtsteld of gewoon heel simpel ? Ik ben even de weg kwijt wie wil/kan mij helpen? Al rondgekeken op vele blogs en websites en blijk niet de enige te zijn die er geen antwoord op krijgt/weet. Alvast bedankt voor de moeite

  • Zover ik weet staan spiegelende getallen (deze zie ik ook bijv: 12:21 14:41 23:32) voor tweelingzielen (weet niet of je hier mee bekend bent 🙂 ) verder zie ik ook altijd alles met 44 !! en 55. Soms vroeg ik me af of ik de tekens verkeerd begrijp omdat ik ze continu zie en dan denk wat moet ik hier nou mee? Maar ipv dat ben ik nu gewoon elke keer opnieuw dankbaar voor die tekens en dat de engelen er zijn of begrijp ik ze op mijn manier

   • Wilde haar net schrijven idd dat het te maken heeft met tweelingzielen. Ik zie ook vaak spiegelende getallen op de klok en ook al zocht ik steeds iets erover, nergens kwam ik een uitleg tegen. Tot ik erachter kwam dat ik in een tweelingziel connectie zit…. ook al staat het nergens, ik denk zelf (intuïtief) dat wanneer je spiegelende getallen ziet, jouw tweelingziel op precies hetzelfde moment ook aan jou denkt!

    • Dank je wel voor deze opmerking.
     Had de vraag over de spiegelende getallen al es gevraagd hiero. Wist dat het iets zou moeten betekenen maar dit had ik niet durven dromen.
     Dank je!

   • En trouwens, ik zie veel tijden op de klok met 44 bij minuten aanduiding, dus bijv 09:44 of 07:44 of 21:44 enzovoort….

   • Grappig sat gespiegelde staan voor tweelingzielen. Ik ben namelijk maand vd tweeling. Maar wat houdt dat verder in vraag ik me af? Toch wel leuk zo

 18. Ik kom er maar niet achter. Ik ben op 14 sept jarig en zie zo goed als elke dag 1409 op de klok.
  Wat betekent dat toch?

  • goh bijzonder zeg!
   als je het optelt kom je uit op 14+09=23 –> 2+3=5
   je kan bij 5 kijken of het resoneert?
   groetjes, dolores

 19. een vraag: telkens zie ik het nummer 56. Als ik klok kijk, mijn bonnetje uit een automaat, in een tekst, de bladzijde van een boek wat openvalt.
  Wat betekent dit of is het gewoon toeval?

 20. Wat als je telkens maar het getal 9:11 overal ziet, bijna elke ochtend dat ik op de klok kijk of op de PC op het moment dat hij net aan staat, krijg ik 9:11 te zien, ongelooflijk!!

  • In Getallen van de Engelen van Doreen Virtue staat bij 911;
   ”Je gedachten manifesteren zich steeds sneller in de wekelijkheid. Houd je gedachten over je goddelijke levensdoel uitsluitend gericht op wat je wenst en geef alle zorgen en twijfels aan de hemel om ze te laten tansmuteren.”

 21. Hallo, weet iemand of het de Engelen in het algemeen zijn, of moet ik het meer in Persoonlijke Gidsen zien, misschien overleden geliefden?

 22. Hi allen
  Heeft iemand een idee als je getallen omgekeerd ziet of het dab ook een betekenis heeft. Zoals 13-31 14-41 enz
  Kan me niet voorstellen dat dat niets betekent maar wat..?
  Dank je wel alvast voor het antwoordt

  • Creatief zijn. Niet al een met de engelen kun je weet en wat het betekent. Als je dit afvraagd wat het betekent. Misschien kan je ook aan je zelf vragen wat een nummer betekent.

 23. Hello..:)
  Allereerst..
  Vind jullie site met info erg leuk. Want zie vaker dubbel getallen en getal 111. En nu weet ik wat ik doen moet.:)
  Ik heb een vraag. Ik zie Bijna dagelijks mijn geboortedatum terug op de klok. Ik doe het niet bewust en hoor soms Zelfs een stemmetje zeggen: kijk wat voor getallen je nu naar kijk.
  Dit gebeurt als ik op dat moment op m’n mobiel kijk, tv kijk en Zelfs pauzeren van m’n tv programma gebeurt precies op die getallen.
  Ik krijg bij het opmerken een smile op m’n gezicht en voel mij dan even Erg Happy.:)
  Maar, ik vraag mij af: wat betekent het als je jou geboortedatum terug ziet.. en dat zelfs Bijna dagelijks? Mijn geboortedatum is: 2103..:)
  Bedankt en hoop dat jullie een antwoord voor mij hebben. Hoor graag van jullie.
  Groetjes..:)

 24. Ik zie overal nummer 44 en 77. Echt overal kom ik het tegen. De laatste tijd steeds ook 22. En dat is zo eng, want 22 is de helft van 44! En een vriendin van mij heb ik het verteld, zij ziet steeds 33. Nog zo eng, want 33 + 44= 77. Nummer 33 en 44 hebben ook nog eens dezelfde betekenis… wat is dit, het wordt een beetje eng!

  • Kijk voortaan in het boekje Getallen van Engelen van Doreen Virtue, daar staat bij 22; ”Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtige nieuwe kansen, blijf vertrouwen! En bij 77; ”Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

 25. Hoi hoi.

  Ik zie steeds 11.03 uur als er veranderingen in mijn leven komen zoals toen ik begon met mijn healings sessie reeks was de bestelling afgerond om 11.03 uur, de eerste keer dat die dame na de eerste sessie belde was het weer 11.03 uur.
  Toen ik vorig weekend bij mijn vriend sliep werd ik smorgens 4.03 uur wakker op zaterdag en zondag. Zo heb ik ook wat met veren die naar mij toe komen als ik het moeilijk heb. Zie groene wolken als ik rustig ben. Zie een ander gezicht in de spiegelbeeld van mijzelf en zie ik aura’s bij alles waar ik na kijk.
  En dat alles in 1 maand tijd ongeveer.
  Heel bijzonder en fascinerend allemaal.

  • Hoi Gerda
   Dit is teken dat jij meer tijd moet nemen om even lekker.tot.jezelf te komen.
   Even alles laten voor wat het is… groene wolk = rust
   Zoek het eens in de natuur

  • “Angels apear when feathers are near” een bekende uitspraak! Ik krijg er gewoon kippenvel van als ik je bericht lees @Gerda. Heel mooi!

 26. 01:01 wat betekend dat? Ik zie regelmatig dubbele getallen en check vaak deze site om te zien wat het in houd. Maar zie deze er niet tussen. Kan iemand me helpen?

  • Ik krijg deze getallen ook vaak. Ik heb ergens anders deze tekst gevonden (wel in het Engels):
   1010, 0101, 1001, 0011, 1100 – We refer to this as the ‘Life’ sign, because when you see this sign after thinking or feeling something about a topic in your life, it indicates that your Spirit Guides are telling you that the new focus you have just arrived at is important for you to follow – both at this point in your life, and in the future – because it is a focus that is instrumental to your progress on your Life path – a very powerful sign.
   http://spiritual-path.com/mobile/numerology/

 27. Tine: 18:06: “blijf overvloed affirmeren om die naar je tastbare werkelijkheid te halen. Weet dat God voor jou wil dat je rust hebt op het materiële vlak. Leg al je angsten en zorgen in de handen van de schepper “.
  Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht wordt gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

  • De engelen vragen je je te concentreren op het zenden van licht en liefde naar de wereld doormiddel van je aangeboren talenten en interesses. De engelen zijn bij je en helpen je je tijd en energie aan je prioriteiten te besteden.
   Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan als je behoefte hebt aan hulp raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

 28. Ik ben er niet zo vaak mee bezig, maar het valt me zeer frequent op dat ik, als ik naar de klok kijk het ofwel dubbele getallen zijn ofwel getallen die enige betekenis hebben voor mij persoonlijk. Zo is het bijna dagelijks dat ik om 18:06 toevallig naar de klok kijk, en net dat is mijn verjaardagsgetal.
  Iemand een verklaring?

 29. Hallo , vaak keek ik op deze site : vandaag 9.19u op 9 augustus …
  Later 12.12 en 12.21
  Deze zie ik ook vaak
  Aantal dagen geleden 15.15 op 5 aug
  En ga zo maar door
  1.11 zie ik een paar keer per week
  Ik ben benieuwd naar de 9.19 van vandaag
  Zit / zat in een heel moeilijke relatie die nu 9mnd heeft geduurd ( mijn ex / vriend ziet 9 mnd vandaag als positief , het getal van dezelfde cyclus als bij een zwangerschap..

  Gr voor nu
  Ben heel benieuwd naar reactie
  Liefs Pascalle ❤️

 30. Ik heb veel respect voor deze vrouw
  de getallenreeks komen precies uit zoals ze zijn omschreven..
  perfect werk…
  ze helpen inderdaad als je het protocol toepast.. aan het einde van de tunnel schijnt inderdaad ligt..
  het is een kwestie van snappen hoe deze toe te passen
  yessssssssssssss hahaha happy 😀

   • Op de momenten je bij toeval een dubbel getal ziet even terug naar deze pagina en lezen wat er staat bij het dubbele getal.
    Dit protocol is verdeeld over weken,maanden.
    Het ene moment is het andere niet…
    Dit protocol geeft je op die momenten precies wat je nodig hebt voor dat moment.
    Zoals het er staat lees je bij een volgende keer weer anders.
    De momenten je de dubbele getallen ziet is het juiste moment om gelijk te lezen.
    Als je protocol precies zo doorloopt begeleiden ze je uit de situatie waarin je zit.
    Tevens zorgt het voor geloof, hoop en liefde…
    Succes

 31. Beste, ik zie dus al geruime tijd dubbele getallen. Van 10.10 tot elk uur van de klok, van getallen op kentekenplaten van autos. Tis begonnen met 11.11 geregeld 22.44 en ga zo maar door. Zie zelfs boodschappen op kentekenplaten met MOED. Ik zels ook op kassa bonnen 222 111 en dat de hele dag door. Ik weet dat dit een transformatie betekend. Maar zie t elke dag, zie ook geregeld witte veren, ook dieren die dichterbij komen dan normaal. Een vos libelle een buizerd hommels dichtbij vleermuizen noem erop. Misschien draaf ik er in door maar weet dat ze allemaal een betekenis hebben ☺ wie help me verder wat dit allemaal betekend ❤

  Liefs

  • je moet ze toepassen als een protocol. dan helpen ze je uit die tunnel waar je in zit.. op de juiste momenten zie je de getallen wie je moet zien. even terug kijken op de site en doorgaan.. de getallen zijn een protocol om je ergens uit of doorheen te begeleiden..

 32. Fantastisch :))

  Ik ben een tijd aan het twijfelen om het roer om te gooien. Letterlijk de boel achterlaten om mij zelf niet meer naar beneden te laten trekken. Voor het eerst in mijn leven kiezen voor mij zelf. Kan ik dat?

  Ik Google de afstand naar mijn bestemming: 222 minuten rijden.
  Mooiiii dubbele getallen, ik loop synchroon met het universum.
  Even opzoeken via google en kom op deze site.
  Boven in staat: 222 reacties ( door mij misschien 223)
  Dus weer 222
  Mét een prachtige beschrijving.

  Ik denk dat ik mijn plan ga/mag doorzetten 🙂

  Mvg,
  Iemand met eindelijk weer een sprankje hoop

 33. Ik zie ook vaak 69, maar ook regelmatig dubbele getallen op de digitale klok. En soms spiegelende getallen. Dat laatste begrijp ik nog steeds niet. 69 betekent volgens mij dat je een evenwicht dient te vinden tussen de spiritualiteit en de praktische kant van het leven.
  Engelen, dank…

  • 69 betekend dat je je meer moet focussen op je spirituele reis en dat je het materiele moet loslaten en je er niet te hard aan moet hechten.

   • Hoi Kurt,ik hoop dat ik het je op deze manier mag vragen maar ik zie vaak 09:09 net ook weer,kan er alleen geen wijs uit worden wat t betekent.

    Groet monique

 34. Hallo,
  Ik blijf de getallen 69 of 96 zien. Het zei zo of in een cijfer combinatie. Ben toch wel heel benieuwd wat dit betekent.
  MvG.
  Chris

 35. Ik zie altijd 427…. echt overal….. vooral in nummerplaat…… soms om van zot te worden, had overlaatst een taxi besteld…… en durfde amper in te stappen…. weer van dat…..ik ben jongeman van 37 uit Kontich

  • 427 wilt zeggen:
   De engelen zeggen dat je op de goede weg bent en dat je goede redenen hebt om optimistisch te zijn. Je geloof in de goddelijke leiding die je van de engelen krijgt, is een van de belangrijkste oorzaken van je succes.
   Aub Steven. 😉

  • dat KAN het tijdstip zijn geweest dat hij in een vorig leven gestorven is. wellicht niet geheel peaceful. zodat in zijn huidige leven, zijn onderbewustzijn op dat exacte tijdstip steeds naar de klok ‘getrokken’ wordt. alsof hij zich wil bewijzen dat hij in dit leven NIET gestorven is.

  • 19.19 uur
   19:19:

   Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht.

   9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

 36. In het begin dacht ik nog: “Wat een toeval!” Maar nadat ik al ruim een jaar bijna dagelijks op de klok kijk wanneer de cijfers 14 41 op het schermpje staan, moet er toch wel een betekenis achter zitten. Kan iemand mij misschien vertellen welke dat is? Alvast bedankt!

  • 14 : De engelen helpen je om positieve gedachten, affirmaties en visualisaties werkelijkheid te laten worden.
   41: De engelen zeggen: Houd je gedachhten in de gaten en denk alleen aan liefde en succes. Als je dat doet, zullen er alleen maar liefde en succes in je leven komen, Wanneer je hun om hulp vraagt, staan de engelen tot je beschikking om je te helpen positieve gedachten te kiezen.

   1: We zijn allemaal 1, dus verbonden aan elkaar via onze gedachten, dus let op met wat je denkt, en richt je liever op je wensen dan op je gedachten.
   4: Er zijn engelen bij je, Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad, en gevoelens van liefde en geborgenheid.

    • Dankjewel Ferry! Fijn te weten wat er achter de getallen zit. Nog steeds zie ik heel regelmatig 14:41 op de klok, maar ook bijvoorbeeld 10:41 of 01:41 dus die 1 en 4 komen iedere keer terug. Toch bijzonder om te weten wat het inhoudt.

 37. Hallo, ik zie bijna elke avond 21:31, wat betekend dat dan?
  Ik zie vaak dubbele getallen zoals 22:22, 18:18, 19:19, 15:15,
  Maar nu steeds 21:31, ik ben benieuwd wat dat betekend?
  Lieve groet Moontje

  • 21: Blijf vertrouwen en blijf positief!, Gebruik affirmaties als steun.

   31: De verlichte meesters helpen je je gedachten liefdevoller en vreedzamer te maken, wat je meer kracht zal geven.

   Lieve groet Ferry

 38. Ik heb al denk ik zo 35 jaar dat nummer 52 mij achtervolgt. Ik kom het overal tegen mn huisnummers was altijd met 52 erin . Op formulieren komt altijd de laatste of eerste 2 cijfers nummer 52 . Je kan het zo gek niet bedenken.
  Ik kan zo wel doorgaan
  8 jaar geleden is mijn man overleden Hij was net 50 jaar , ik heb nu sinds kort een nieuwe man in mijn leven die is 52
  Ik weet nu nog steeds niet wat nummer 52 betekent .
  Wie weet dit , ik hoor het graag
  Groetjes Wilma

  • Engelengetal 52; verandering is de enig constante. Vertrouw op deze waarheid en wees niet bang voor de veranderingen die je doorvoert en doormaakt. Wanneer er hier een deur dichtgaat, gaat er daar een open naar iets beters.

   Lieve groet, Robert

 39. IK ben Peter, zie continu dubbele cijfers, voornamelijk 11:11. Wat is mijn geboortedatum? Inderdaad 11/1/1xxx, dus ook 1111.

  Ook mijn zoon beleeft dit.

  Ben niet bijgelovig, maar ondervind in mijn dagdagelijks functioneren dat de betekenis ervan bijdraagt tot enig succes.

  • 2 keer 11, oftewel een dubbele 11. Ook Ik kom dit regelmatig tegen. Ik denk dat Engelen overleden zielen kunnen zijn. En op 2/11 oftewel 2 november is het de dag van Allerzielen. Ik ben verder geen Kenner, maar dit is wat het voor mij betekent:. Zielen van overleden bekenden die zich op deze positieve manier aan je tonen, ze zijn in je buurt en houden van je.

 40. Ik zie al een aantal weken continue een rond uur. Zoals: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13.00, 22:00, 00:00
  Ook zie ik vaak 14:14 of 17:17, 21:21, maar vaker ronde uren. Heeft dit ook een betekenis?

 41. Hallo, ik zie sinds een half jaar het getal 49 iedere dag, en dan bedoel ik constant een aantal keren per dag, het achtervolgt me. het komt ook in de vorm van 149, 94 enz. in zie het getal overal op straat in boeken(bladzijde) op de computer, noem het maar op. Daarbij zie ik ook iedere dag het getal 555 en 222 en gespiegelde getallen. Ben me de laatste tijd wel meer aan het bezig houden met spiritualiteit, iets wat me altijd wel bezig gehouden heeft, maar wat jaren lang op een laag pitje heeft gestaan. Een vriendin van mij heeft me gezegd, dat het boodschappen zijn van de engelen, en dat iedereen een beschermengel of meerdere engelen om zich heen heeft. Dat ze er altijd zijn geweest vanaf je geboorte. Alleen ik kom er niet uit wat dan de boodschap is die ik krijg van mijn engel, mijn vriendin weet wel wat de getallen apart van elkaar betekenen maar kan ook niet zeggen wat 49 wil zeggen. 1949 is ook mijn geboortedatum.

   • Dank je voor je antwoord, en ik moet zeggen dat ik hier al zo’n jaar of 6 mee bezig ben, de leeftijd van mijn oudste kleindochter, heb 3 kleinkinderen! 🙂

 42. Ik heb een vraag. Ik kijk al langer dan een maand ELKE DAG om precies 00:00 op de klok. Ongeacht wat ik doe. Als ik lig te slapen (wat niet vaak voor komt) word ik ook wakker.
  Ik heb gelezen dat het een boodschap van de schepper is. Ik weet helaas alleen niet wat die boodschap is.
  Kan iemand mij meer informatie geven?
  Groetjes Lyona

  • Geloof in jezelf en de kracht en liefde die je van nature bij je draagt .. onzekerheden en nare belevenissen van de dag kun je achter je laten zoals 00:00 een nieuwe dag begint zoals de geboorte van je nieuwe ik

 43. hallo..
  ik blijf altijd de getasl 24 zien en ik wil eeten eat dat betekent. mijn oma is op ern 24 februari gestorven en ik en mijn ex had een relatie voor 7 jaar maar onze relatie is op een 24 ste mei begonnen en ik blijf die getaal 24 zien en ik wil de betekenis weten help!!

  • U heeft voor uzelf een waarde gehecht aan het getal 24 doordat deze belangrijke momenten in uw leven waren. maakt u zich geen zorgen..

 44. Help! Heb al een jaren last het getal 13 ….. eerst leek het toeval, maar word er nu wel een beetje paranoia van.
  Hopelijk heeft iemand hier een antwooord.

  Mvg

  • het getal 13 werd veelgebruikt in films en verhalen waarin er werd gesproken over vrijdag de 13de en de zwarte kat etc. 13 werd een getal waarin veel angsten zijn opgewekt, maar in feite stamt 13 uit een tijd waarin christus aan een tafel dat met zijn apostelen. er waren 12 apostelen incl jezus maakt dat 13.. de zwarte kat werd later bijgevoegd en zo nog vele heksenverhalen.. niks aan het handje met 13 😉

  • ik heb exact hetzelfde. al enkele jaren nu alweer dat ik , net als u, echt ‘platgegooid’ wordt met het getal 13. dat is begonnen een jaar of … hm… 11 geleden denk ik. ik droomde iets, en ineens werd mijn droom ‘beeldgroot’ gevuld met het getal 44. nee, niet 13… op dat moment legde ik de link nog niet. ik schrok er echt uit wakker. het was zo’n 44 zoals je typt of zoals het achterop een spelersshirt te zien is. NIET zo’n vier zoals je zelf met een pen zou schrijven. eerst ben ik lange tijd op zoek geweest wat die 44 zou kunnen betekenen. tot ik op 13 februari 2013 door een – wat ik dacht – goede vriend zo walgelijk verraden werd. en ineens ‘zag’ ik het: DERTIEN februari tweeduizen DERTIEN. 1313… bij elkaar geteld 1+3 = 4. en dat dus 2x. en vanaf dat moment zie ik (nog steeds) overal het getal 13. (44 niet meer, trouwens.) Toen ik dat voor het eerst vertelde aan collega’s of mijn man , dacht iedereen dat dat wel zou meevallen. tot ik het begon ‘aan te wijzen’. ik zoek het echt niet op. bijvoorbeeld gisteren: ik begon op het werk met 13 nieuwe ID-formulieren die er in de mailbox zaten en ik had ook 13 uitgaande mails toebedeeld gekregen. (normaal staan er tussen de 1 en de 4 ID-formulieren te wachten en outgoing kan allerlei aantallen hebben.) in de late namiddag ging ik met een vriendin shoppen. gedurende onze rit kwamen er tot 4x toe autos voor ons rijden die het getal 13 in het kenteken hadden. we gingen naar de action en gingen ons daar heerlijk te buiten. een grote tas vol zooi had ik gekocht. prijs op de kassabon: 67,13 euro. note: 6+7 is OOK 13. daarna gingen we naar een italiaan in best waar ze heel veel verschillende soorten spaghetti hebben. ik had op internet dat deel van de menukaart op een word document gekopieerd… er alles afgehaald wat ik niet lustte of juist te gewoon vond. er bleven er nog 5 over waaruit ik toen moest kiezen. op internet stonden er geen nummers bij. ik had vantevoren mijn keus gemaakt. alla campagnola. in het restaurant kijk ik op de kaart en schiet in de lach: kijk eens karin… welk nummer mijn keuze heeft? yep. 13. daarna gingen we nog vlug even wat kleine boodschappen doen bij de jumbo voor een onverwachts bezoek die avond. kassabon gaf aan: 13,13 euro. tja. en zo zitten vrijwel al mijn dagen in elkaar. ik trek een wachtrij nummer… jawel 13. ik kijk naar de klok (ik draag GEEN horloge) en hoelaat is het? 13.13 uur of een uur met 13 in het minuten deel. // wat ik eruit gehaald heb zijn een paar verschillende dingen: 1) het is een ‘teken’ van je beschermengel of meervoud engelen, en ze willen alleen aangeven dat je niet alleen bent. dat ZIJ bij je zijn. 2) het is een teken voor verandering. het ene stopt en het andere begint. dat kan ook iets binnen in jezelf zijn. een andere manier van denken of zo. 3) het kan nog een overblijfsel uit je vorige leven(s) zijn. het heeft te maken met hard werken, agressie, woede over onrecht, of onrecht dat je aangedaan is en waarvoor je onderbewustzijn je NU waarschuwt, of analytisch denken. of (weer) een verandering van denken. 1 ding is zeker. het is GEEN ongeluks getal.

 45. Ik heb elkedag als het bijv 10:10 is dan denk ik hoelaat is het. Betekent dat iets. Dan zit ik in de auto en dan denk ik hoelaat het is dan is het bijv 15.15 elke x ik wacht niet op dubbelle tijden.

 46. IK zie vaker op een dag, op een analoge klok de grote en kleine wijzers op elkaar staan (verschillende tijdstippen). Heeft dat nog een betekenis?

 47. Ik zie steeds het nummer 76, het huisnummer van mijn lieve vriend… Ik kan maar weinig info over deze 2 nummers vinden en als ik ze vind klopt het niet met wat ik zie en voel.
  Ik doel dus op een goede bevestiging voor mij, maar vooral voor hem.
  Wie het weet, zeg het?
  Alvast bedankt.

  • In het boekje met engelengetallen staat iets over op de goede weg zijn, en dat er nu en in de toekomst in je materiële behoeften voorzien wordt. Geef alle aardse zorgen over aan de Spirit en sta open voor ontvangen.

   Groetjes, Gordon

 48. De laatste tijd wordt ik echt gewoon bijna achtervolgd met dubbele getallen op de digitale klok. Van 11:11 tot 2:22. Heeft het een betekenis dat ik zoveel verschillende dubbele getallen zie?

 49. Hallo,

  De laatste weken zie ik overal het nummer 41 staan. Heeft dit een bepaalde betekenis en zo ja, weet iemand wat die inhoudt?

 50. Hallo, ik zie de laatste weken overal het nummer 41 staan. Heeft dat een bepaalde betekenis en zo ja, weet iemand wat die inhoudt?

 51. Hoi, vorige week op donderdag ochtend werd ik wakker en keek op de klok, ik heb zo'n digitaal ding waarop de gewenste wektijd bovenaan staat en de huidige tijd onderaan. Dus ik wordt wakker en werp m'n blik op die klok, en er staat 4.54 Ik was een beetje in de war want de cijfers zijn enkels viertjes
  5.45
  en vijfjes. Omdat ik het wel grappig vond schreef ik die getallen op. De donderdag daarna gebeurde EXACT hetzelfde. Alweer werd ik wakker, keek op die klok waarop stond 4.54 Ik heb niet meer kunnen slapen en wou zelfs de cijfers alweer noteren tot ik me herinnerde dat ik ook dat al een week geleden op
  5.45
  diezelfde dag deed… Het is bijzonder 🙂 ik geloof niet in toeval

 52. Hallo allen,

  Ik zie elke dag mijn geboorte datum verschijnen 13:10 weet iemand wat dit betekent of mij wil vertellen?

 53. Hoi

  Ik heb een vraag , vaak zie ik een 1 voor een drievoudig getal tevoorschijn komen ,graag zou ik willen en kunnen begrijpen wat de 1 voor een drievoudig getal betekent..

  Met vriendelijke groetjes Sirona

  • Een 1 ervoor is technisch gezien gewoon een 1 met 3 getallen waarbij als je boven de 999 komt je de eerste drie neemt en de 4e als versterkend getal geldt voor die eerste drie cijfers

 54. Ik heb sinds dat ik in huis iets veranderd heb dat ik 21:21 22:22 23:23 steeds zie.
  Heb ik het nou goed gedaan of juist niet door het te veranderen

 55. Hallo,

  Mijn eerste ervaring met dubbele getallen was wanneer ik een periode van 4 maanden in het buitenland verbleef voor mijn stage sinds die tijd zag ik elke dag dubbele getallen waar ik ook keek. Ik vond dit merkwaardig maar heb hier verder nooit iets mee gedaan. Het stopte ook toen ik weer terug kwam in Nederland. Ik ben nu een jaar verder en de dubbele getallen komen nu sinds een paar maanden weer terug en letterlijk elke dag meerder keren op een dag. Ik ben dit nu sinds een maand gaan bij houden en ik schrijf het op. Er staan een reeks dubbele getallen op mijn lijst en weet niet wat ik hier mee moet doen.. als het stopt moet ik dit dan gaan berekenen of niet ? Probeert iemand mij iets duidelijk te maken vanuit het 'universum' ? Ik wordt echt overspoeld met dubbele getallen elke dag. Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.

  Alvast bedankt.

  • hey ik en mijn vriendin maken het zelfde mee maar in extreme mate . we geraken er niet uit wat ze ons willen zeggen . het zou voor ons leuk zijn om eens met iemand te kunnen praten die hetzelfde meemaakt grts

 56. Hi ik kom telkens wakker met een 02.57 u03.57 u 05.57 u dat is nu al een ganse week heel speciaal wat wil dat zeggen aub veel liefs tamara

 57. Ik ben zwanger geworden ondanks spiraal van mijn jongste zoon. Hij is 5 weken te vroeg geboren. Na een bevalling van 30 minuten, uit mij gevlogen. Ik was alleen met zijn vader. Hij is geboren op 11-11-11. Sindsdien zie ik heel vaak de cijfers 1 en 11:11. Ik heb altijd het gevoel dat hij hier moet zijn…

  • 52 Betekend 2e decade Libra in de Astrologie. Deze wordt beheerst door Venus en Uranus. Je bent een hoogstaand en humaan mens die naar het spirituele neigt. Je houdt van Mediteren en een rustige omgeving. Wijsheid komt in je leven door de vele veranderingen die je meemaakt.

 58. Ik zie de laatste tijd overal mijn geboortedatum 11-09 moet ik dan kijken naar de betekenis van de getallen 9 en 11 afzonderlijk? Of heeft dit een andere betekenis.

 59. meestergetallen dit is nieuw voor mij. Maar omdat ik ze heel veel zie ben ik me er maar is in gaan verdiepen zo kwam ik op jullie site terecht en dat heeft voor een grote verandering in mijn leven gezorgt waar ik echt heel blij van wordt mijn dank daar voor.
  Nu was ik op zoek naar het meestergetal 10:10 deze had ik nog niet eerder gezien in de tijd en wou graag weten wat dit betekent maar ik kon deze niet terug vinden op jullie site. Kan iemand mij daar meer over vertellen?
  groetjes Sebastiaan

 60. Ik zie heel vaak op mijn mobiel dat het 00.00 uur is nu heb ik opgezocht wat dat betekent

  De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

  Maar hoe weet ik nu welke boodschap dat is en wie zijn raad moet ik dan opvolgen?

  • Dag John
   Dit is het moeilijke aan deze boodschappen.
   Het antwoord ligt in jezelf.
   Deze boodschap wil je zeggen dat je naar je intuitie moet luisteren.
   Nu het verschil nog tussen intuitie en de mind ontdekken en dan weet jij je antwoord.

 61. hallo , zoals veel mensen dit hebben zie ik veel het nr 13 als ik op mijn uurwerk kijk;
  het schrikt mij een beetje af , dus tracht ik zo goed mogelijk om te gaan met het
  voorval, wat het juist wil zeggen weet ik niet maar ik weet wel omdat ik een hoog gevoelige
  man ben , dat ik iets aan het manifesteren ben, als iemand mij daar kan bij helpen het te verstaan
  zou ik mij een pak beter in mijn vel voelen,
  dank u om dit te lezen 😉

 62. Ik zie de laatste weken telkens als ik op de klok in de keuken kijk 7:18 en 7:40 is dit toeval of zit er een boodschap achter?

 63. Gisteren gebeurde er iets opmerkelijks, ik heb wat met 9, ik weet wat het betekent. Vanmorgen stond ik op met het getal 99 in mijn hoofd. Ooit als kind heb ik op 99 a gewoond. Dat wist ik niet meer,ik was 4 jaar toen we daar naar toe verhuisde. Vanmorgen op de dag 9-9-2016 kwam dat in mijn hoofd op. Ik heb het nagevraagd aan mijn moeder het klopt. Mijn vader heeft er 9 jaar gewerkt.
  Zo woon ik ook op nr 9 sinds 18- 12-2015.
  Mijn dochter is geboren op 19-1-1999. De vriendin van mijn broer is overleden 9 jaar terug op 19-1-1990.
  Ik kreeg verkering op 9-8-198i, ik was 18,5 jaar. (Deze langdurige relatie heeft helaas geen stand gehouden. Zo kan ik nog wat dingen opnoemen.
  We waren verloofd op 10-2-1990, 9 jaar later verongelukte mijn zwager op 10-2-1999. Heel bizar, Alleen ik zag de getallen, waarvan ik dacht dat is geen toeval. Wilde het toch even hier delen.

 64. ik heb weleens gehoord dar als je een dubbele tijd ziet dat je dan een geheime aanbidder hebt. klopt dat of is dat gewoon een fabeltje.

 65. hallo,
  Ik heb net het boekje Getallen van de Engelen aangekocht.
  Ik dacht meer te lezen over de Meestergetallen van de Engelen in de tijd 12:12, 13:13 … 22:22 …
  omdat ik vooral via de tijd boodschappen krijg … ik vind er niets over terug. Denk dat het dan
  1212= 121 en 2 boodschappen zijn. Angelgreetings, Nadia

 66. Hoi! Ik zie nou al een tijdje (bijna dagelijks) de cijfers 01:23 op de klok, telkens op dit tijdstip lijk ik wakker te worden en naar de klok te kijken, iemand enig idee wat dit kan betekenen?

  Een aantal dagen geleden gebeurde er ook iets geks: het was 01:23 s'nachts waarop ik even naar de wc ging 5 minuten later stond de klok op hetzelfde tijdstip en versprong ineens naar 01:27… HELP

  • De verlichte meesters zijn bij je in de buurt. Ze willen je helpen. Heb moed en vertrouwen. Richt je op je wensen en creatieve ideeën, niet op je angsten. Ik hoop dat dit wat geholpen heeft. Je hoeft nooit bang te zijn voor engelen of hun boodschappen, ik denk dat ze je gewoon heeeeel graag iets willen doorgeven 😉 succes xx Roos

  • Mijn telefoon doet dat ook, laat eerst de tijd zien wanneer je voor het laatst op je mobiel hebt gekeken en springt dan naar de juiste tijd.

 67. Ik zie heel regelmatig dubbel getallen en vind het heerlijk dat deze site bestaat, dan kijk ik zo af en toe even… En ik denk dan vaak, o jaa dat klopt of had ik net even nodig….. Etc Wat fijn weer. Een aanwijzing dat ik boodschappen aan kan aan nemen op meerdere manieren, als ik de rust maar neem in het moment. Vaak geloofde ik mijn boodschappen niet en deze nummergetallen wel… Toch raar dat ik zo vaak bewijs zoek en een andere boodschap niet zomaar aanneem. Zolang ik me nog niet geheel openstel voor mijn gevoel komen er mooie codes en kleine aanwijzingen symbolen als aanwijzingen… Maar stel nou dat je gewoon alles wat in je gevoel binnen komt serieus neemt. Dan zijn we nooit meer alleen en kunnen we putten uit een heerlijke vredige bron van energie en daarin berusten. Ik ben dankbaar voor de dubbel getallen die soms mijn gedachtenwereld in glippen. ❤️

  • Ja zeker.
   Als je vaker dan 1 x een getal voorbij ziet komen dan heeft het een betekenis.
   Maar als je 1 x een getal voorbij ziet komen bijvoorbeeld je ziet 15:15 op de klok dan kan het ook een betekenis hebben. Niet alle getallen die je bijvoorbeeld op straat voorbij ziet komen hebben een betekenis maar op de klok vaak wel omdat de kans niet zo groot is dat als je net op de klok kijkt het 15:15 is of 15:55 vooral als het vaker gebeurt. Bijvoorbeeld je ziet eerst 13:13 dan 15:15 en dan 18:18.

 68. Krijg de laatste tijd veel getallen te zien.
  11:11
  22:22
  23:23
  4:44
  9:09
  4:04

  Noem maar op. Ik ben verlaten door de man waar ik net een prille relatie mee had en ik heb allerlei zwangerschapsverschijnselen, maar een negatieve hcg en tussentijdse bloedingen en veel pijnen. De huisarts weet zich geen raad op dit moment. Als ik loop de pieker, met de vraag komt hij nog terug, waarom heeft hij me opeens verlaten, kreeg ik in het begin veel 22.22 te zien.

  Maar uiteindelijk gaat alles niet goed, dus wat betekenen die getallen dan ?

  • 4 staat voor engel .de 1111 is een magische tijd , er zijn engelen bij je dus vooral in deze tijd positief blijven er kunnen wonderen gebeuren bij positief .de 1111 vormt samen ook de 4 .net als de 2222 kan samen de 44 vormen .komt er op neer dat de 4 bij je is de engel of engelen .de 404 staat ook voor geen zorgen er zal gezorgd worden voor jou en je geliefde .mocht je het weer treffen vraag of ze je situatie voor jou en alle betrokken kunnen en willen verbeteren .persoonlijk wens ik je alle sterkte , zal voor je bidden .vertrouw op de heer , hij heeft voor alles zijn redenen .

  • Ik zie ook vaak dubbele getallen maar denk dat het meer te maken heeft met hoe je leeft of hebt geleefd. Wat ik bijvoorbeeld bij het getal 11 op dit moment lees is het volgende: "Laten de mensen die slechte dingen doen nog maar slechtere dingen doen" Laten de mensen die niet naar hun geweten luisteren nog maar minder naar hun geweten luisteren. Laten de mensen die goed doen nog meer goede dingen gaan doen. Laten de mensen die bij God horen nog heiliger gaan leven.
   En aangezien ik soortgelijke ervaring heb gehad als die van jou. (Ik was ook niet eens gelovig/christelijk) Heb ik me uit wanhoop en uit het diepste van mijn hart gebeden tot God. Of hij me kon helpen. Omdat ik niet meer wist wat ik moest doen. Dank u uit Jezus-naam amen.
   En ookal was het voor mij ook niet direct zichtbaar het heeft me gebracht waar ik nu ben en het is aan de ene kant vreemd maar ook een fijn "thuiskomen" gevoel. Ik voel me letterlijk gezuiverd!
   Je bent echt niet alleen! Nooit en prijs hem. Dan zie je de wonderen letterlijk voor je neus gebeuren.
   Waar ik nu dus ook inmiddels inzit.

  • Er komt ook geduld, geloof en vertrouwen bij kijken. Goede dingen in het leven laten vaak op zich wachten, vaak gebeurt het recht onder onze neus maar we hebben het niet door want we willen vaak meer.
   We kunnen ook niet gewoon zitten wachten op betere tijden, ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk maar kan daar hulp bij krijgen. Maar het begint bij jezelf en hoe je opstelt in het leven.
   Voorbeld: wie weet is het weg lopen van je ex het beste wat je kon gebeuren en waarschijnlijk ontmoet je iemand veel beter(iemand die je echt waardeert en niet zomaar wegloopt zonder een goeie excuus), en mischien is het de bedoeling dat je ff alleen bent om jezelf te leren kennen en aan je problemen te werken(als je aan jezelf werkt en ontwikkeld, dat geeft de mogelijkheid om betere relaties te bouwen)

 69. Wat betekent niet kunnen slapen okal ben je al heel moe en lig je al uren wakker, en elke dag de laatste tijd die ik dan zie is 4.30 en daarna val ik in slaap.

  • Het betekent dat je slaapritme niet in orde is. Of je hebt veel aan je hoofd en ben onrustig.
   Of je lichaam moet juist meer energie kwijt gedurende de dag, meer bewegen zorgt ervoor dat je lichaam later meer ontspant.

 70. Vanmorgen werden mijn ogen ineens getrokken naar de digitale klok en tot mijn stomme verbazing stond er 08.08 weet iemand de betekenis hiervan.
  Ook had ik afgelopen zaterdag de hele dag dat ik dubbele cijfers van de tijd zag:
  10.10-11.11-13.13-16.16-18.18 en 21.21 ook dit vind ik bijzonder…….van sommige kreeg ik een stem in mijn hoofd dat ik op mijn telefoon moest kijken!

 71. Het getal 69 betekent volgens het boek:

  69 verwijst naar evenwicht, zoals yin en yang. Breng je spirituele en materiele gerichtheid met elkaar in evenwicht door aan beide tijd en energie te besteden. Wanneer je je volledig aan je goddelijke levensdoel wijdt, wordt er in al je behoeften voorzien.

  Liefs Patrick

 72. Ik zie sinds een jaar steeds het getal 69… En hoe meer ik het zie, hoe meer het natuurlijk opvalt. Wie kan mij helpen? Wat betekent het?
  Liefs

  • Ik had het al gereageerd hier beneden ergens!

   Maar yin Yang betekent uit mijn eigen ervaringen dat je je leven op de goede weg krijgt en dat je zelf al bezig bent met dingen te balanceren. Wanneer ik bepaalde keuzes maak die mij helpen op m'n rijs duikt het spontaan op allerlij plekken op

 73. Hallo,
  Ik zie bijna elke dag de tijd 19:08 .. dit is al 6 jaar zo, het is wel mijn verjaardag 19 augustus maar ik kom er geen wijs uit. Ik blijf er maar aan denken. Iemand een idee?
  Gr

  • Ik zie ook al tijden alleen maar 19:08! Ik kan nog nergens vinden hoe ik dit mag interpreteren…
   Ik zou zo graag weten welke richting ik hiermee op kan.

 74. Ik word de laatste dagen elke keer wakker om 04u05. Ik kan niet vinden wat dit zou willen zeggen. Weet iemand van jullie dit?

 75. Ik zie al tijden 11.11 nummers en de getallen 33 44 en 55. Daarnaast ook andere getallen zoals 1313 en 1717, enz. Ik krijg door dat ik contact dien te zoeken met mensen die dit ook zien / ervaren. Bestaat er een groep mensen met dezelfde ervaringen? Kan iemand me helpen om in contact met deze mensen te komen? Aub help. Bedankt en groet, Hans

  • Ik zie laatste tijd ook veel getallen, eerst heel de tijd 00:00 en dus ook een hoop andere getallen als 11:11 tot 00:00 dus, laatste 2 weken alleen maar tijden als 5:00, ik word ook helemaal gek van 55 snap nie wat er mee bedoelt word

  • Hoi, ik zie dezelfde nummers. Vond het bijzonder dat je ze allemaal op een rij had. Ik zie de laatste tijd zelfs in spiegelbeeld. Maar als je er bewust van word ga je het vaker zien.
   Hoe ervaar je het nu?

 76. 33 is mijn nummer, al heel mijn leven. Ik zie veel 11.11 / 111 en 22.22 maar 33 wordt nu heel duidelijk gecommuniceerd door mijn gidsen / begeleiders. Tot in dromen aan toe, waarbij ook mijn zielsliefde is betrokken en indringend wordt gezegd dat ik het nooit mag vergeten… 33. Ik ervaar het inmiddels als geruststellend – blijkbaar gaan er dingen zoals ze moeten gaan.

 77. Al een hele tijd wordt mijn aandacht naar de computerklok rechts onderaan het scherm getrokken. Telkens komen er dubbele cijfers 10.10 11.11 12.12 13.13 14.14 15.15 enz..
  Wat betekent dit?

  • Opbouwend vanaf de 1 zet je iets in werking en als je volhoud met deze positiefe houding dan werk je jezelf op naar de 5en, das mijn ervaring altans. Merk dat bij de 5en het begint bij 1 en 5 in combinatie en dan omhoog tot t/m 9 en 5 gecombineerd. Dan zit je aan het einde van de 5en. 5en hebben vooral te maken met het denken, bij bepaalde gedachtes waar je jezelf ziet staan en wat je kunnen is en dan zie je alles langzaam manifesteren het is volgens mij de warrior spirit bij 5, het is volgens mij ook een van de moeilijkste om te overkomen. Wat ik merk is dat als ik faal bij een goeie voornemen gaat het vanaf 5 weer terug naar de 4en 14:14, 10:14, enz. Wees niet te veel met de getallen bezig is mijn ervaring maar met de goeie dingen die je wilt doen en dan komen de getallen vanzelf en dan zie je of je goed gaat. Het is een leuk en intressant iets. Het heeft met de cyclus van de planeten te maken, elke planeet/god heeft een bepaalde kracht om je te helpen, positief of negatief en zo werk je alle 10 planeten omhoog tot aan het godellijke. De tijd komt van de cyclussen vam de aarde om de zon en allle andere planeten.

 78. Na een hele slechte nacht van veel wakker zijn, dromen en draaien in bed, word ik vanmorgen op 11-11 wakker om 11:11. Ik sta er even verbaasd naar te staren want dat is toch wel heel toevallig. Ik doe mijn telefoon weer uit om hem op 11:22 weer te openen. Nog meer verbazing over deze toevalligheid. Ik maak mijn ontbijt en zie dat ik een berichtje heb. Klap mijn telefoon open en jawel………. het is 11:33 uur. Uh dat is niet meer toevallig denk ik. Dat is raar!

  • Ik zie steeds als ik op een klok kijk de cijfers 44. Ook buiten zie ik ze overal, op vrachtwagens, nummerborden, winkels, zelfs op kassabonnen. Verder zie ik veel 77, 777 en 11.11. Die laatste heeft ook te maken met zielsliefde is mij eens verteld. Het is mooi om te zien hoe het universum met ons communiceert dmv dit soort tekens.

  • 144 en 4 als versterking van 144…

   ruwweg komt die er op neer dat je positieve gedachten bijdragen aan een betere wereld, en 144 is verbonden aan Aartsengel Jophiël..

   4 staat in de lijst op de pagina

   Groetjes

   • Thx Gordon voor je reactie. Ik ben er nog niet echt in thuis. Ga binnenkort een reis maken en de laatste weken zie ik veel dubbele getallen… Fijne avond. Gr. Sonja

 79. Hoi, ik kijk ook steeds op de zelfde tijd op de klok, soms 4 tot 5 keer per week. Ik vraag me af hoe dat komt.. Kan er niks op internet over vinden, want het is geen tijd die ik hier terug kan vinden, misschien weet iemand van jullie het, want ben wel nieuwschierig.
  Het gaat om 16:19
  Alvast bedankt

  • 16.19 1+6=7 en 1 +9 =10 +7 =18 1+9= 10 en 10 kun je onderverdelen in 1 en 0 kijk daar naar,misschien helpt dit

   • ik zie zelf heel veel het getal 69 overal. Ik ben er zelf achter gekomen dat dit waarschijk veel verband lecht met Yin en yang, aangezien ik sinds ik bezig ben met mijzelf te balanceren dit getal ook naar boven komt. Dus ik zou zeggen de 2 1en voor 11, en dan 69.

 80. Ik zie verschillende getallen op een dag maar voornamenlijk 5 of 55 of 555. Ik vind al die getallen wel wat vervelend omdat ik het niet begrijp wat ze me willen duidenlijk maken. Ik bid vaker en ik die ook veel witte kleine veertjes buiten. Ik zie ook altijd als ik op de digitale klok kijk :00 staan iedzre dag maar weer. Welk uur maakt niet uit die :00 zie ik minstens 3 keer op een dag. Hopenlijk weet iemand van jullie mij verder te kunnen helpen?

 81. Alweer enige tijd geleden werd ik gedurende 2 weken elke nacht om 5.55 u wakker. Vertelde het verhaal aan een collega die mij wees op het gironr van het rampenfonds. Hij zei je krijgt geld ! Maar mijn gevoel zei toen; er staat wat te gebeuren wat niet leuk is.
  5 mei overleed een goede vriend,5 augustus een bevriende kennis,5 oktober kreeg mijn zwager een TIA. De laatste weken wordt ik getrakteerd op 11:11.

 82. Als je goed geaard bent zul je er minder last van hebben. Anders ga je in alles aanwijzingen zien. De getallen helpen je verder. Je ziet alles vanuit een ander bewustzijn. Dit mag je koesteren. Als je het accepteert zul je minder snel verdwalen op je pad

 83. Ik ben op 10-10-88 geboren om 8 voor half 8, op 10-10-10 ben ik 22 geworden. Het lijkt wel alsof mijn leven draait om de dubbele getallen. Ik zie het elke dag overal. Vraag me altijd al af of dit iets zou betekenen?

  • Beste Es, ik heb een vergelijkbaar situatie. Al lang is mij opgevallen dat ik veel in mijn leven te maken heb met getal 13. Volgens bijgeloof in veel volkeren en sociale groepen een ongeluk getal. Maar zo heb ik het nooit beleefd. Ik ben geboren op 30-03-1973. Mijn vader was toen 30. In 2003 vierde ik mijn 30ste verjaardag.
   Bijna 20 jaar geleden is mijn leven drastisch veranderd toen ik op 13 mei naar Tsjechië vertrokken, eigenlijk voor tijdelijke verblijf, in verband met economische crisis en werkgelegenheid tekort. Van Tsjechië, waar ik 3 jaar heb kunnen werken en verblijven, ben ik naar Nederland gekomen.Omdat ik een Nederlandse jongen tegen gekomen en stapel verliefd werd, zonder erbij na te denken dat het gevolgen zou hebben, dat ik op een groot afstand van al mij dierbaren zou moeten leven. Voordat ik Nederland ging ben ik nog thuis bij mijn ouders geweest. Het visum moest geregeld worden. En ja, hoor…11 september 1999 kwam ik terug van Tsjechië en precies 6 manden later 11 februari ben ik overgevlogen naar Nederland.
   Ik heb een vriendin hier gekregen die is wat jaartjes jonger dan ik maar ook op 30 maart geboren. Een andere vriendin viert haar verjaardag 13 april. Zij heeft 3 kinderen, en een dochter is ook op 13de geboren. Leuk he…
   Eigenlijk, doe ik het voor het eerst…open erover praten. Door de meeste gewone mensen dit soort dingen worden niet erkent. Je voelt je al raar genoeg, en maakt iets mee wat je kan niet paltsen en het liefst wil je erkenning. Maar door dat soort verhalen met mensen te delen, die zo iets nooit ervaren en niet open staan, zou je alleen negatieve emoties aan overhouden. Dus heb ik het ook zeer beperkt gedaan. Meestal met zelfspot… Maar het blijft maar binnenstromen…ik kan al een boek erover schrijven, over alle toevallige momenten in mijn leven.
   Afgelopen Pinksteren viel op 13 juni volgens Russische Orthodoxe Kerk. Van oorsprong ben ik niet gelovig opgevoed, ik ben echt een Sovjet Unie kind. "Religie is opium voor de volk, een middel van de machthebbers kerk en de rijken om arme mensen de juiste richting op te sturen, onrust en ontevredenheid op tijd voorkomen." Ook voelde ik mij nooit thuis in kerk bij een dienst. Wel heel veel kerken bezocht uit opzicht van cultuur en kennis op te doen. Toch voelde ik dat ik moest gaan. Doe altijd alles op mijn gevoel. Het is niet altijd goed uitgepakt, maar toch…dan blijf je dicht bij jezelf. Je leert met vallen en opstaan, ervaring is de beste leermeester!
   In laatste maanden gebeuren heel veel wonderen. Anders kan ik het niet noemen.
   Ik heb ook heel veel aan aan de site Nieuwetijdskind.
   Wat ik zou willen zeggen, om al die gebeurtenissen te kunnen plek geven, zou je vooral nuchter naar het leven blijven kijken. Ik bedoel dan het dagelijkse leven. Ieder mens is uniek, ieder heeft eigen weg te bewandelen en achter je roeping komen. En ik wens je succes. Ooit kom je erachter, en krijg je steeds meer antwoorden op al je vragen. Liefs Inna

   • Hoi inna,

    Heel toevallig ben ik Mina en heb ik ook net als jij al mijn hele leven iets met het getal 13 waardoor ik dacht vervloekt te zijn ik wist het zeker ik was ervan overtuigd wat me dus de onbewust zelf gecreërde hel opleverde die ik toen niet anders kon omschrijven als ik zal het wel verdiend hebben.!! al was mijn hart puurder dan menig mens om me heen besef ik nu achteraf maar om een lang verhaal kort te maken ik schrik van je verhaal maar het is een bevestiging voor mij persoonlijk die een tevreden lach achterlaat om de bevestiging van de bevestiging te bevestigen die eigenlijk geen bevestiging nodig heeft.!! mijn geluksgetal, 13 betekent voor mij de sleutel het antwoord waar iedereen onbewust of bewust naar zoekt de bron LIEFDE…!!! Simplicity love opposites silence and learning to reed between THE lines is my advice.!! Knock and THE door wil be opened for you… ASK and you wil be given…!!!

   • Hoi inna,

    Ben ik weer, zou zoveel willen vertellen over de zoektocht naar het antwoord waar je heel dubbelzinnig gezegd soms heel je leven hier naar op zoek bent en wanneer het zich dan uiteindelijk onthuld op het meest onverwachte en meest ongunstige moment in je leven wanneer je op het punt van opgeven bent en nergens meer in geloofd of passief iets accepteerd of jezelf iets wijsmaakt omwille van ANGST de grote boosdoener de allesbeheersende energie of kracht beter gezegd gedachten.!! Er word vaak geleerd dat angst maar gewoon een loze emotie is uiteindelijk dat klopt.!! Maar waarom zit het ggz vol met mensen met een zogenaamd zieke geest???
    Omdat diezelfde loze emotie bij al die zogenaamd zieke mensen met verzonnen nieuwetijdse stoornissen hun hele levensloop en de uitkomst daarvan kan bepalen zo ook voor hun fam en gezin met alle gevolgen van dien, omdat ze simpelweg niet begrepen worden of niet begrepen willen worden
    Ik stop want als het plaatje klopt komt alles tegelijk mooi onthullend confronterend en pijn is een schim van de ANGST die het normaal bij je oproept… !! Succes xxx

  • 312 betekent blijf positief ten aanzien van je toekomst en geef zorgen of beslommeringen aan de verlichte meesters. Je gedachten over je toekomst hebben een sterke invloed, dus concentreer je alleen maar op je wensen, en niet op je angsten.

  • Ik heb ook heel vaak getallen in balans, zelfs geen getallen maar wijzers die precies tegenover elkaar staan. Ik ervaar dat als een mooie balans of als complete dualiteit het is maar hoe ik me voel.

 84. Heel vreemd. Elke keer als ik aan een ex denk zie ik 11 of 33 of 11:33 deze man heeft mijn leven tot hel gemaakt. Snap niet wat het is en wat ik ermee moet.

  • Dat je moet proberen je gedachten aan hem positief om te buigen. En als je dat niet kunt bedenk dan hoe het jou in poisitieve zin heeft veranderd. Je bent je gedachten, en dat trek je aan. Ga er eens buiten staan en zie hoe 'de hel' je uiteindelijk sterker heeft gemaakt. Hoe lastig het misschien ook is..

 85. Ik kijk praktisch elke dag om 12:07 uur op de klok. Dat is mijn geboortedag en maand. Wat houdt dat in?
  Spirituele groet Natasja

  • Dat is frappant Natasja! Dat heb ik precies hetzelfde. Mijn geboortedag en ik kijk erg vaak op de klok als het 12:07 is. Maf he!

 86. waar staat 10.10 voor dat kan ik nergens in terug vinden? ik heb dagelijks getallen van de engelen maar 10.10 zelden en is er voor deze combinatie wel een betekenis?

  • Ja die heb ik ook heel veel. Ben ook steeds op zoek naar de betekenis van 10:10 Ik bedacht me wel dat nul allesomvattend is. Dus alles en niets. En de 2 éénen zijn het getal 11. En dat is een meester getal misschien is 10:10 dus eigenlijk een 11. maar dat weet ik niet zeker. Zoek meester getal 11 eens op.

 87. al jaren lang 3.33 op de klok elke nacht weer. en sinds kort al elke nacht 1.11 de 3 loopt al mijn hele leven met me mee. in numerologie ben ik een 3 en in heel veel getallen reeksen van bijv. pincodes telnrs enz zitten drieen . ik vind het wel leuk dat ze zo met ons communiceren 🙂

 88. wil
  ik wist niet dat er zoveel mensen ook getallen zien,ik zie ook vaak dubbele getallen vaak snachts in bed op de wekker 01:01 of 04:04 of savonds 23:23 22:22 of mijn geboorte dag 13-07 of het jaar 19:59.20 jaar geleden heb ik een reusachtige engel gezien met de vleugels tegen het plafond,hij was grijs van kleur.de getallen zeggen mij niks het viel mij alleen op telkens rare combinaties en heb lang gezocht op internet naar een uitleg.ik ben best wel open minded ik weet wat ik zie en heb gezien maar berichten van de engelen ik weet het niet.

 89. Tjee, ik heb al eerder geschreven dat ik iedere dag 1 of 2 maal het getal 33 tegenkom. Het is een periode iets minder duidelijk geweest, maar sinds een week is de intensiteit sterk toegenomen. Je zou het bijna schreeuwerig kunnen noemen. Ik vraag mijzelf af wat ik niet begrijp…maar sinds kort kom ik ook vaak 11.11 tegen op de klok. Niet iedere dag, maar vaker dan het toeval toe kan laten, in mijn optiek….

 90. Als dit inderdaad waar is, kun je de 'engelen' dan ook vragen om ermee op te houden?
  Ik heb dit nu al meer dan een jaar, zelfs terwijl ik het probeer te vermijden, want ik wordt er zolangzamerhand echt bang van.

  Zelfs afgelopen week nog, toen mijn man in de schuur was waar ik normaal niets hoor wanneer ik binnen ben. Ik had net op de analoge klok gezien dat het 10 over 4 was, en had besloten om het eerste half uur niet meer op een digitale klok te kijken van wat dan ook, dus geen laptop, telefoon, of weerstation. Tot ik dacht dat mijn telefoon binnen ging. Toen ik hem openklapte zag ik 16:16 staan terwijl ik niet eens gebeld werd. Toen ik dit aan mijn man wilde laten zien toen had die net mijn zoon aan de telefoon. Ik had dus zijn telefoon gehoord op dat moment terwijl hij eigenlijk buiten mijn gehoorbereik was.

  Als het waar is wat ik hierboven lees, dan wil ik die 'engelen' eigenlijk wel laten weten dat ik hier niet van gediend ben., en dat het nu op moet houden.

   • @Gordon, ik kan nu pas reageren op jouw reactie, ik had hem al onder die van mij geplaatst.

    Ik hoop dat je die kunt lezen.

  • @Gordon, ik kan niet op jouw reactie reageren, dus bij deze onder die van mij:

   Dat bedoel ik. Ik ben wel spiritueel, en geloof ook in het bestaan van engelen.
   Maar het kan nooit hun bedoeling zijn om jouw ergens toe te dwingen of je angstig te maken. Zoals bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik van afgelopen week aangaf.

   • Het feit dat jij een getal ziet of getallen wil niet perse zeggen dat engelen je iets vertellen. Meestal vertelt een klok je alleen maar de tijd

    • Je zult het niet geloven, maar de laatste twee dagen (sinds mijn laatste bericht hier) zat ik er nèt elke keer 1 à 2 minuten naast.

     11:12, 14:16, 17:19, en niet dat ik er op lette. Gewoon, wanneer ik mijn mobiel openklapte, of wanneer ik op de klok van mijn laptop keek.

     • Wees er niet bang voor. Angst maakt een kracht groter. Omarm het, lees je goed in wat het allemaal betekend en dan zul je er vertrouwen uit halen. Blijkbaar ben je hier gevoelig voor en je kunt het negeren wat je wilt, maar blijkbaar is dit de enige manier om jou te bereiken en je wat duidelijk te maken. Ze willen nooit kwaad, maar jou helpen.
      Wellicht heb je dat vertrouwen nodig in de nabije toekomst.
      Lees het boek van Lorna Byrne eens "Engelen in mijn haar". Heel mooie serie wat zij geschreven heeft en maakt zoveel duidelijk.
      Het klinkt gek, maar geniet ervan dat je die tekens krijgt waar een boodschap aan hangt. Veel mensen kunnen hun boodschappen niet horen zien of lezen, omdat ze het te druk hebben, minder bewust verbonden zijn etc. Een kadootje dus 😉

 91. De laatste tijd kom ik heel veel dubbele cijfers tegen (vooral tijden). Dan ben ik heel diep in gedachten of voel ik me echt bagger. De boodschappen sluiten heel erg aan op de situatie.

 92. Hoi hoi, ik ben benieuwd wat het getal 13 bij mij doet kom ik zo vaak tegen ben geboren op 13 augustus 1963 om 13.13 uur wie kan me er meer over uitleggen

 93. Hallo,

  Ik zie momenteel de getallen 14:41, 10:01 13:31, 12:21 weet iemand ook of dit een betekenis heeft? Ben wel erg nieuwsgierig.

  Alvast bedankt

  Gr aukje

   • Hi,

    Het is fijn om te weten dat er meer mensen zijn. Bij mij begon het ongeveer 3 a 4 jaar geleden toen ik voor het eerst 11:11u zag. En steeds ging ik het vaker zien. Op mijn horloge, wandklok, telefoon, zelfs onder het rijden. Reed ik vaak 111 zonder dat ik het doorhad. Ik heb zelfs mijn klok een uur achter lopen en toch bleef ik het zien. Mensen bellen mij op 11:11u . Mensen berichten mij met whatsapp op 11:11. Ik was een keer in het buitenland en ging mijn beltegoed controleren 11 euro en 11 cent. Ik dacht dat ik gek werd. Op dit moment begin ik vaak de getallen 22:22 zien. En ik moet zeggen als ik terug kijk naar mijn leven. Er is een hoop veranderd in de laatste 4 jaar voor mij op zakelijk en prive gebied (positief gezien). Gr Clif

   • Hallo allemaal,

    Het is fijn om te weten dat er meer mensen zijn. Bij mij begon het ongeveer 3 a 4 jaar geleden toen ik voor het eerst 11:11u zag. En steeds ging ik het vaker zien. Op mijn horloge, wandklok, telefoon, zelfs onder het rijden. Reed ik vaak 111 zonder dat ik het doorhad. Ik heb zelfs mijn klok een uur achter lopen en toch bleef ik het zien. Mensen bellen mij op 11:11u . Mensen berichten mij met whatsapp op 11:11. Ik was een keer in het buitenland en ging mijn beltegoed controleren 11 euro en 11 cent. Ik dacht dat ik gek werd. Op dit moment begin ik vaak de getallen 22:22 zien. En ik moet zeggen als ik terug kijk naar mijn leven. Er is een hoop veranderd in de laatste 4 jaar voor mij op zakelijk en prive gebied (positief gezien). Gr Clif

 94. Hi,
  Ik kom al maanden iedere dag het getal 33 tegen. Ik heb het deze week tegen een collega verteld en ze is verbijsterd. Ik maak er een foto van en laat het zien, anders is het bijna niet te geloven.
  33 mails, trek 33 bij het bloedprikken, het gaat maar door. Ik word er een beetje bang van, want ik weet niet wat het betekent. Maar dat het iets betekent, daarvan ben ik overtuigd…

  Groetjes, Jolanda

  • Ik begrijp niet waarom je er bang van wordt……. het zijn gewoon cijfers, net zoals je woorden hebt. Je wordt van woorden toch ook niet bang, ook als je niet weet wat ze betekenen? Als je er niks mee kan, dan laat je het los. Hetzelfde doe je ook met woorden die je niet begrijpt. En als je de betekenis wenst te weten zoek je het op, en als het woord niet in jou vocabulair past dan laat je het ook los. Doe hetzelfde met de cijfers, zegt het je niks……….laat het dan los. Hecht er geen waarde aan als je het geen waarde kan geven of de waarde niet weet.

  • MXx, ik weet niet hoe het met jou zit? Maar je kan van woorden behoorlijk angstig worden. Zeker als ze uitgesproken worden door mensen zonder inlevingsvermogen. Ik zal proberen uit te leggen waarom ik het een 'angstige' ervaring vind. Soms zijn mensen angstig voor bepaalde keerpunten in hun leven. Ik ben niet bang voor het cijfer, maar hoe mijn keerpunt zich ontwikkelt. Soms moet je tussen de regels door kunnen lezen, als je dat niet kan sta je erg zwart wit in het leven en kan je nogal bot uit de hoek komen voor mensen

 95. 23 is mijn getal! 😀 kom het zo vaak tegen zelfs op de gekste plekken! Ook vaak als ik me zorgen maak. Het wil me iets zeggen, maar wat weet ik echt niet. Volgens de site moet ik vertrouwen houden, maar met wat etc.

  • @char, volgens het boekjeje van Doreen betekent het : keep the faith, hou vertrouwen.! De ( opgestegen) meesters zijn bij je en staan klaar om je te assisteren. Groetjes,Gordon

 96. Beste forum vrienden.

  Sinds het overlijden van mijn vader 2 jaar geleden zie ik continu het getal 13 op de klok. Dagelijks minimaal 5 keer. Dit kan van alles zijn. Bv 12:13, 10:13, 16:13, enz, maar continu het getal 13. Ook heb ik een klok hier in huis van hem die op het moment van sterven op 20:13 is gestopt. Ook weer die 13.
  Wie kan mij verder helpen wat dit betekend.

  Alvast bedankt.

  Groet Patrick

 97. ik heb ook vaak 22.22 of 23.23 uur en 11.11uur als ik naar de klok kijk, vooral s’avonds als ik net in bed lig.
  Heb het zelfs in het zwembad: als ik net aan mijn 12e baantje wil beginnen, zie ik op de grote digitale klok net de secondewijzer van de 10 naar de 11 en naar de 12 springen en lees ik 12.12.12 !! Soms speelt de datum hierbij ook nog een rol (die staat ook op de klok)
  Freaky!

  • van de week weer zoiets:
   Ik start mijn computer en zie op de klok al in de gauwigheid 4:44 uur staan. Ik besteed er niet echt aandacht aan, maar dan open ik het volledige scherm en zie ik prompt 4:44:44 uur staan, dus 5 vieren op een rij! Dat treft me gelijk, als een kleine schok. Ik kan er niet meer omheen, dit is toch geen toeval!

 98. Ik zie ook altijd dubbele getallen, zowel overdag als ‘s nachts. Ik wordt echt gewekt daarvoor. Ook de km stand in de auto, wanneer ik erop kijk: geeft dubbele of 3 dubbele cijfers aan.
  Of het eindbedrag op een boodschapoenlijstje.
  Het mooiste vind ik mijn geboorte tijd: 11.55 uur. Geweldig.

 99. Hallo allemaal

  Ook ik kom regelmatig de getallen tegen net nog terwijl ik liep te piekeren eerst 22:11 en daarna toen ik het wilde gaan opzoeken op mijn iPad 22:22
  Boodschap is duidelijk.
  Toch heb ik een vraag Dorreen Virtue is een Amerikaanse en in dit artikel wordt verwezen naar haar boek.
  In Amerika doen ze voor zover ik weet voor 90% van de tijd werken met Am of Pm dat houd dus in dat de 20,21 ,22 enz nooit zullen verschijnen op displays van klokken,gsm of andere digitale apparatuur.
  Hoe zit dit?
  Ik ben momenteel in de U.S.A. En het is dat ik de getallen op mijn apparatuur zie anders is de kans heel klein.

  Groet,
  Winston

 100. ik ben nu al een jaartje bezig met het spirituele en numerologie, sinds kort begin ik automatisch cijfers te lezen als boodschappen voor mezelf, ik weet de betekenissen van de boodschappen die ze via de klok sturen, maar wat ik niet begrijp is dat mijn nachtrust verstoord word door de boodschappen terwijl ik mij totaal over niks zorgen maak en gelukkiger ben dan ooit tervoren, word ik elke dag wakker om 5.55u soms is om 4.44 soms zijn er nachten dat ik elk uur wakker word 2.22u 3.33u 4.44u 5.55u … ik weet wat de betekenissen zijn, maar waarom word ik ervan wakker? heeft iemand een idee? groetjes

 101. Ik zit in een beetje gestresste tijd met veel onzekerheden en zie de laatste tijd steeds dubbele getallen.Het geeft mij een veel steun en moed om de uitleg hierbij te lezen.

 102. Hallo allemaal,
  Ik heb alle reacties gelezen. Maar ik vind nog geen antwoord op mijn vraag.. Dus ik post ik het toch 🙂 ik ben geboren op 13/11/92 en sinds een aantal jaren ook herinner ik mij dit vanaf de bassichool dat ik altijd de getallen 13-11 overal zie staan .. Is het toeval? het gebeurd door de week ook meerdere malen, op digitale klokken, televisies .. Gewoon overal waar ik denk, ach .. Ik word toch wel heel nieuwsgierig als ik hier alles lees. Iemand ideetjes?

  • @Steff,
   ik heb dat ook ben op 17.07.93 geboren en zie altijd elke dag 17.07 op de klok heel raar zou t ook graag willen weten ook zie ook heeel vaak 12.34 geen idee wat t betekent!

 103. Beste,
  Tot zo’n twee jaar terug zag ik steeds dezelfde cijfers op een digitale klok.
  Namelijk 9:11
  Geen idee wat dat betekent, maar ik had sterk het gevoel dat men me hiermee iets duidelijk wilde maken.
  Nu is dat zo’n jaar geleden gestopt, maar nu ervaar ik al sinds enkele weken dat ik iedere nacht wakker wordt op nagenoeg hetzelfde tijdstip. Het zij om 04:54 of om 04:546
  Normaliter slaap ik niet snel meer in wanneer ik wakker ben geworden, maar na het ontwaken op deze tijdstippen wel.
  En weer heb ik het gevoel dat men me iets duidelijk wil maken.
  Kan iemand mij alsjeblieft helpen deze drie gecombineerde cijfers te vertalen?
  Alvast enorm vriendelijk bedankt.
  Mariëlle

  • @Mariëlle,
   Hallo Marielle, uit het boek van Doreen:
   911= It’s very important that you keep a positive mind-set concerning your spirituality based career ideas. Positive thoughts are your most important assets right now.
   4.54= The changes that you’re considering have been suggested to you by your gardian angels and the archangels. You are litterally answering your prayers as you taken these necessary steps to make healthfull changes.
   4.56= Give anything worries or concerns about the changes you’re currently making or considering to the angels. These changes are bringing great blessings into your life.

  • Ik zie ook al jaren 9:11. Vaak in emotioneel moeilijke periodes dagelijks.

   11:11 zie ik als ik me goed voel en op de goede weg zit. En positief voel ingesteld.

   Verder zie ik nu de laatste 2 maanden vaak 11:19 of 19:19 of 01:19 .
   Op digitale klokken,of borden langs de snelwegen.

   Mijn oma is overleden in juni , ik vermoed dat die laatste cijfer combinaties daarmee te maken hebben.

   Maar ook 13:33 of 03:33. 3 is mijn geluksgetal. Maar 333 lijkt weer verband te houden met 9. En de 9 interpreteer ik toch negatief ergens,omdat ik hem altijd zie in moeilijke periodes.

 104. Heel mooi artikel,ik zelf kom heel vaak dubbele en driemaal hetzelfde getal tegen, mooi om me hierin te mogen verdiepen.

 105. Hoi, hoi,

  Ik zie laatste tijd ook heel vaak dubbele cijfers (digitale klok). Ik schrik ervan, want als ik dat gezien hebt, krijg ik meestal een tegenslag….
  Ik geloof ECHT dat het een teken is van de engelen, maar waarom dan eerst een slecht nieuws bericht?
  Moet ik dan een eerst wens doen als ik dat zie??? Wanhopig word ik ervan ( wel met een glimlach hoor..).
  Heeft iemand dit ook ervaart?
  Alvast bedankt…

  • Hoi maria

   Het is inderdaad zo dat als er iets nieuws gaat beginnen of een verandering dat je dan sneller die nummers ziet of vaker..
   Het hoeft niet gelijk slecht nieuws te zijn. Ik moest er eerst ook aan wennen, nu is het de normaalste zaak.
   Zie het als een begelijding waarschuwing, bescherming om je verderop te helpen en dat is eigenlijk juist heel mooi. Ik persoonlijk als mijn proces doorgaat, zie ik de nummers 555. Ik word vantevoren al voorbereid, eerst begreep ik het niet nu ben ik ze dankbaar, sinds ik meer weet over de nummertjest,word ik ook steeds wijzer. wees niet bang..Angst helpt je niet verder, blijf erop vertrouwen, dat je hulp krijgt. wat betreft de wens is meestal bij 11:11.. maar 11:11 begint het meestal ook mee 11:11 is ook een ontwaking, herstel van jezelf zie het als een gouden kans om je leven in een positive zin te veranderen.Ik zie al jaren het nummer 11:11 je kan er ook veel over lezen op google.Sinds kort h boek besteld van de dame op het plaatsje hierboven, Doreenvirtue( getallen van de engelen). Ik zou het iedereen aanraden.en zeker als je in engelen gelooft. Heel veel succes en wijsheid verder
   Hoop dat je hier wat aan hebt..

 106. Beste twee jaar denk ik nu zie ik steeds getallen begon met 11:11 en dat heeft zich in de loop van de tijd verplaatst naar getallen 13:13
  14:14
  15:15
  16:16
  17:17
  18:18
  19:19
  20:20

  enz maar ook spiegelbeeld getallen zoals bv 15:51 enz
  en 202 etc

  wat houdt het in?

 107. Het zijn de opvallendste zoals 11:11 , 22:22 die je aandacht trekken, typ elke vraag in google en je krijgt het antwoord of je komt op topics enz… Maar het zijn die kleine boodschappen zoals 22 , 11, 44… Die het meeste langskomen, die zijn even belangerijk als de opvallendste, engelen en lichtmeesters krijgen ook met die kleine boodschappen meer de kans om je te bereiken… Aangezien de klok het eerste is dat mensen opvalt, ze komen namelijk overal voor… Grtz

 108. Ik heb erg vaak dat ik naar de tijd kijk, en de klok dan precies rond is, dus bijvoorbeeld : 12:00 / 16:00/ 20:00/ 00:00
  Wat betekent dit? Ik las dat ’00’ inhoudt dat je direct moet opvolgen wat de schepper je heeft meegegeven, maar wat als ik nog niet in staat ben om die boodschap op te vangen?

  Groetjes Kim

  • @Mikkie76, hoi Kim. Ik heb dit ook al een hele tijd. Steeds maar ronde getallen. Ik kan nergens vinden wat dit betekent. Een medium kon me alleen vertellen dat het iets te maken heeft met ontwaken. Als dat zo is, dan zijn wij w.s. aan ‘t ontwaken.

 109. Wat ontzettend leuk dit artikel!
  Maar nu heb ik een andere: ik zie al járen op de klok de tijd: 12.34 …. Toen ik zwanger was maakte ik een ‘voorbeeld geboortekaartje’ op de pc en gebruikte wat fictieve gegevens; geboren: .. om 12.34uur. En wat denk je? JAWEL, m’n zoontje is preciés om 12.34uur geboren…. bijzonder!
  Heeft iemand een idee wat dát kan betekenen?
  Lijkt me wel heel leuk om te weten, namelijk…
  Bij voorbaat hartelijk dank!

  • @Maaike,
   Dat is 123 + 4
   Het is niet naar je toe gekomen, want je hebt het zelf bedacht. Dus ik weet niet of het iets betekent.
   123 is iig: simplify your life by letting go of anything extraneous or unnecessary. Ask others (including Heaven) to help you and delegate more often. En 4 is: the angels are with you. They send you the number 4 to reassure you that they’ve heard your prayers and are helping you. uit Angel numbers van Doreen Virtue.

 110. Al heel lang, meer dan een jaar heb ik meerdere keren per dag dubbele getallen, gister heb ik even geteld, wel 5 x. 11:11 13:13 17:17 18.18 de andere weet ik niet meer. Vandaag had ik bv ook 20:02. Ik kijk echt niet vaak op de klok..!?! Wie weet wat dat zou kunnen betekenen?

 111. Ik zie al een hele tijd dubbele getallen in combinaties. Het valt op, maar geen idee wat ze betekenen.

  11:11
  11:44
  11:33
  11:22
  22:33
  22:44
  22:55

  Enzovoort iemand enig idee wat dit is?

  Groetjes,
  Nele

  • Hoi,

   Er zijn gewoon heel veel Engeltjes om je heen en hoef je alleen maar te vragen waarmee je geholpen wil worden. Je moet het dus wel vragen en je zal versteld staan.

   Vr Gr Jolanda.

   • Dank je Jolanda. Heb nog een probleem met ontvangen, dus ja ook met vragen. Maar misschien als ik zoveel tekens krijg dat ik het toch maar moet proberen. En gaat het dan over alle soorten vragen?

    Hoe dan ook heel erg bedankt,
    Nele

    • Hoi,
     Sorry voor de late reactie.

     Ja je kan alles vragen, ik bedenk letterlijk ter plekke een Engel, stel mijn vraag, bedank en laat het los. Het komt naar je toe hoe het daan verder gaat. Het wijst zich vanzelf, wacht maar af.

     Gewoon doen!

     vr gr jolanda

 112. 22.22 betekent: alles komt goed voor alle betrokkenen. Misschien zit je met bepaalde zorgen in je hoofd, dan is dit een antwoord van de engelen op je zorgen. 🙂

 113. Ik word iedere nacht om 3.33 wakker en vaak zie ik 2.22 en 22.22 heel vreemd want het komt dagelijks voor en echt als ik op de klok kijk is het een van die tijden vind het een beetje creepy

 114. Hallo,

  Cijfers hebben vorig jaar rond eind maart mijn leven bepaald.
  Ik was in de ban door cijfers en kreeg heel de tijd uiteindelijk een cijfercombinatie door:

  11-5-32-31-27

  Ik ben er nog steeds niet helemaal uit , maar het is precies een soort levenslijn en ze komen vaak op onverwachte momenten terug.

  Ook heb ik 2 dagen lang steeds: 01 na iets gezien
  bijvoorveeld: 11.01 11.11 11.21 enzoverder,
  alsof ik steeds juist op de seconde keek.

  Heel vreemd..

  Later begon ik 11 als een soort ultiem getal te zien.

  Nu zijn ze minder aanwezig de cijfers,
  maar ergens waren ze het begin van een nieuwe kijk op het leven.

  Ze blijven toch mysterieus voor me.

  Liefs,

  Y.

  • Hoi Yenthe,

   Naar mijn idee betekent getal 11, paranormale ontwikkeling , spirituele groei. Getal 5 heeft met innerlijk geloof en rust te maken.
   Dubbele getallen kan je optellen of juist niet. 3=verbondenheid, 2=kennis, ervaring, 7= overwinning, 2 en 7 =9=verstandigheid, wijsheid, 1=wil, geest, lot is dus wat je er zelf van wil maken. 3 en 1=4 is realisatie, verwerkelijking, het omzetten in de realiteit, wat juist is voor jou.

   vr gr Jolanda

  • @yenthe,
   Hallo Yenthe,
   De cijfers 1111 en de diverse combinaties zijn de meestergetallen met vaak een boodschap erin verscholen om je bewuster te maken.
   Veelal ten teken dat het tijd is om spiritueel te ontwaken en jezelf meer te verdiepen in spirituele onderwerpen en jezelf daarmee verder te ontwikkelen.
   Wees dankbaar dat je deze getallen hebt mogen zien en probeer iets aan hun verzoek aan jou te doen?
   Ik zeg bewust hun, omdat ik daarmee de engelen bedoel, die er voor je klaar staan om je te helpen.
   Het zal je zeer zeker een heleboel moois op kunnen leveren, als ik mijzelf naga, wat het mij heeft gebracht.
   En aan jezelf werken is gratis en maakt je zoveel rijker….

 115. Mijn hele leven ben ik in de ban van 2 tijden nl. 1:28 of 13:28 is er iemand die mij iets wil vertellen..
  Het hoeft niet altijd de tijd te zijn, ik kan gewoon tv kijken of buiten op straat lopen en zie dan het getal 128 of 1328..
  Buslijn 128 of huisnummer 1328 etc..
  Laatst droger gekocht, staat in de handleiding tijdsduur 1:28 please verlos mij ik loop hier al mee vanaf mijn geboorte..

  • @Ghino,

   Dag Ghino,

   Ik herken wat je bedoelt, mss kan je eens een kijkje nemen in Doreen Virtue ‘s boek ivm met de betekenis van getallen. Ze zijn een boodschap voor je. Ik geloof wel dat je de betekenis op een dieper niveau begrijpt alleen niet de vertaling in ‘onze taal’.

   Hoe meer ik me focus op bepaalde getallen, hoe meer ik ze zie. Onbewust geloof je sterk dat die getallen naar jou toe komen dat doen ze ook. Mss gewoon ‘het’ bewijs dat je mag
   vertrouwen op de wet van aantrekkingskracht?

   Vele groetjes!

 116. Hier zou een app wel handig zijn. Als de klok op je mobieltje je raakt dat je dan op app betekenis zo kan lezen. Is die er of is iemand zo handig haha. Had net ook een 23:23 ervaring met 23:33 erna. Chill!

  • @Tjerry,

   Ja, handig idee, zo’n app! 🙂 Tjerry! 🙂 Ik had net 23:34! We lopen lekker sychronisch, opeenvolgend, kan ook. 🙂

   Liefs, Susanne

 117. Vanmorgen werd ik wakker zag ik 4 o 4 is het toeval of ? Nou ik den k weer een boodschap , een hele prachtige , het boek van doreen virtue over getallen zie ik wel zitten , ik las wel een persoon die een beetje sceptisch was , maar dat mag , doreen is een pracht mens met een grote gave .

 118. Ik kom al 2 jaar dag in dag uit ..13.02 tegen zowel op het uur als in geschiedenis v mijn geboortestad.. datum’s … pincode’s van mensen ( ik werk in gsm-winkel) ..
  1302 komt telkens weer voor… nog steeds weet ik niet wat dit wil betekenen 🙁

  • @timo, hey timo, als je die cijfers bij elkaar optelt, dan heb je nummer 66. uitleg over dat nummer staat hierboven in het artikel.
   misschien is dat de betekenis. ….? 😀 groetjes Alex.

  • @timo, als je Doreen Virtue’s boek volgt kom je op 130 en 2

   130 betekent’het vrouwelijke aspect van Creatie ondersteund jou en je werk nu. Wees open om te ontvangen en bemerk je intuitieve invoelende natuur. Vraag aan de godinnen om positief te blijven. Stem je af op de maancycli en bemerk hoe ze je emoties en manifestaties beinvloeden

   2 betekent “Heb geloof en moed. Je gebeden zijn zich aan het manifesteren, ook al zijn ze nog niet zichtbaar..

   de betekenis van het getal 2 versterkt de boodschap van de 130

   (ik heb dit even snel (en beste lezers, EENMALIG 🙂 ) vertaald vanuit het engels)
   Groetjes,
   Gordon

   • @Gordon,

    Lieve, beste Gordon 🙂 ,

    Ik lees dit artikel, en wat ziet mijn gelukzaligd oog! (of hoe je dat ook schrijft) 🙂 Komt-ie:

    ” Een “9″ naast de 1-en betekent dat je doel bijna voltooid is en/of dat je aan het einde van een fase in je leven gekomen bent (een deur die sluit en een andere gaat open). ”

    🙂 Wauw! Mijn geboortegetal is 19! Vandaag ben ik dus jarig! 🙂 19 januari 1979. MIjn geboortegetal is dus 19, lees ik deze zin hierboven, denk ik; wat???

    Dus Gordon, ik zie inderdaad dat je schrijft EENMALIG, en snap ik dat helemaal absoluut, anders blijf je bezig, en you’ve got a life to live baby, maar, ik kan dit toch niet laten gaan, Gordon. Lees de tekst dan: ” Een “9″ naast de 1-en betekent dat je doel bijna voltooid is en/of dat je aan het einde van een fase in je leven gekomen bent (een deur die sluit en een andere gaat open). ”

    Mag ik dit nu opvatten als zijnde dat ik enórm goed bezig ben? 🙂 !! Of zit ik hier even een afslag te vroeg te gaan…

    Als je iets wilt zeggen, een ingeving, je idee misschien, of deze tekst dan ook op de persoon slaat die toevalligerwijs 19 als geboortedatum heeft, hoor ik het graag van je! 🙂

    En alvast dank!

    Liefs, een nieuwsgierig, afwachtende, en verwonderlijke Susie

    • @Susanne,@Gordon,

     Beste, lieve Gordon 🙂 ,

     Als toevoeging een P.S.je :

     Nu wil het óók nog zo zijn dat ik momenteel een nieuwe fase begin in die zin, dat het dit jaar: het jaar van het Paard is, wat dus mijn Chinese sterreteken is. En dus begint er, zover ik het begrepen heb, weer een nieuwe cyclus, toch?

     Nu heb ik ook, als je mijn geboortedata’s bij elkaar optelt, kom je uit op 37 = 10 = 1. (1+9+1+1+9+7+9 =37=10=1)
     En nu zit ik in DIT jaar op 9. (1+9+1+2+1+4 =18=9)

     Dus met andere woorden: een nieuwe cyclus begint voor mij (het jaar van het Paard), tegelijkertijd zit ik ook blijkbaar in een laatse fase, gezien mijn getal van dit jaar 9 is, dus mag ik dit zo opvatten, Gordon, alszijnde, dat er nu toch echt eindelijk een vette afsluiting c.q. verandering op komst is met mij?! 🙂 🙂

     Liefs, Susie

     • @Susanne,@Gordon,

      Beste, lieve Gordon 🙂 ,

      Nog even een tweede, en tevens mijn laatste P.S.je :

      Zie je tijd staan wanneer ik mijn eerste P.S.je blijkbaar aan je verstuurde?!

      00:00

      Wauw… Wat zou dát dan betekenen, Gordon??

      Alhoewel ik ergens ooit heb gelezen dat 0 het getal van de Dwaas is. Hahaha (LOL) 🙂 … en ga nou niet zeggen, want ik bedoel het goed 🙂 .

      Liefs, van mij

      • @Susanne,@Gordon,

       Okee, ik had gezegd m’n tweede en tevens laatste P.S.je, maar ik lees vervolgens het onderste, en dus wordt dit mijn derde en echt waar mijn laatste P.S.je :

       Over dat ik in mijn eerste P.S.je naar jou stuurde om precies te zijn 00:00. En mij dus afvroeg; wauw, wat betekent dat?!

       Er staat, in de tekst zelf notabene :

       ” 00:00 : De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.”

       Okee…interesting…interesting…

       Dus ik zou zeggen Gordon, kom maar op! En behoor ik de gegeven raad (and no pressure) op te volgen! 🙂 Spannend! Wel lief zijn dan hè. Want als jij mij adviseert 3 rondjes om het appartementencomplex te gaan rennen ofzo, weet ik niet of de Engelen dat met hun boodschap van ‘opvolgen’ bedoelen..

       Liefs, Susanne

      • Ik heb heel lang 15 11 overal gezien

       Dit is nu veranderd in 15 13

       15 11 zijn mijn geboorte getallen en na een paar pittige gesprekken met mijn man zie ik dus 15 13

       Is hier een verklaring voor.

    • @Susanne, na je enthousiasme dan deze domper 😉 : de getallen die jij beschrijft vind je terug in de numerologie.Als je daar op Googled , bijvoorbeeld Numerologie geboortedatum, of zelfs huisnummer dan vind je zeker een antwoord. Succes! en nog gefeliciteerd. Warme groet, Gordon

     • @Gordon,

      Hoi Gordon,

      Dank voor je reactie 🙂 .

      Ik was al helemaal in spanning aan het afwachten.. 🙂 . Ik kijk wel even op de nummers en de info omtrent dat op het net 🙂 . Je had natuurlijk al aangegeven ‘eenmalig’ 😉 .

      Mag ik eigenlijk jouw geboortedatum weten? Of word ik nu te persoonlijk? 🙂

      Liefs, Susanne

  • Hoi, mijn naam is jolanda en wordt mijn hele leven al geconfronteerd met 2315 = 11. Tel jouw getallen eens op kom je uit op 6. Waarschijnlijk is jouw rode draad in dit leven,de betekenis van getal 6. Bij de heeft het getal 6 een andere betekenis dan bij de ander. Ga daar eens achterheen en kijk waar je je het meest mee kan vereenzelvigen. Succes ( je kan ook de getallen 13 en 2 checken en optellen als bij 15)

 119. Grappig wat betreft synchroniciteit Gister viel me op dat ik wel erg vaak 16:16 zie, google-de gisteravond nog hierop maar kon niet vinden waar die getallen dan voor staan.. ach dacht ik, 1 is duidelijk.. en 6 is in de Tarot ook een kaart voor de bewuste beslissing voor liefde.
  Zal zoiets zijn.
  Vandaag zie ik dat mijn vraag al weer beantwoord is met dit artikel
  Net als de bovenstaande reactie. Leuk.

 120. Ah weer zo’n grapje van het universum… ik keek zostraks op de klok 23:23 en dacht hé dubbelgetal, dit is een boodschap. Wilde het opzoeken maar raakte afgeleid. En wat verschijnt er om 24:00 uur als nieuw item op deze site….
  Surpriseeeee
  Ik ga in ieder geval met een big smile m’n bedje in!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

We gebruiken verschillende cookies op onze website, om u een optimale ervaring te bieden.


Deze website maakt gebruik van de software Wordpress. Wordpress plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Deze cookies kunnen daarom niet uitgeschakeld worden.
 • wordpres_gdpr_allow_service
 • wordpress-gdpr-cookies-allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined


We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website (geanonimiseerd) bij te houden.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Liever niet
Accepteren
Mobiele versie afsluiten