indigo moeders

Het volgende is een uittreksel van het boek van Celia Fenn, “The Indigo-Crystal Adventure” (Het Indigo-Kristal Avontuur) waarin meer wordt verklaard over de metafysische aspecten van de Indigo-Kristal ervaring.

GOUDEN AURAS, MENSELIJKE ENGELEN EN MULTI-DIMENSIONAAL BEWUSTZIJN

De Indigo en Kristal kinderen die naar de planeet komen kennen we als “sterrekinderen”. Dit is vaak omdat hun zielen zich meer thuis voelen in de sterren, en ze nooit eerder op Aarde geïncarneerd waren. Ze komen in deze tijd als een “speciale opdracht” team om de Aarde en haar bewoners te helpen met hun overgang en hergeboorte naar een hoger dimensionale “Nieuwe Aarde”.

Maar hoewel deze wezens als gewone mensen verschijnen, hebben ze echter toegang tot een grotere reeks van menselijke mogelijkheden. Ze staan meer open voor wie ze zijn, en zijn dichter bij herkenning van hun goddelijke oorsprong en essentie.

spirituele wezens

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Indigo kinderen worden geboren op de Indigo Zielestraal van Incarnatie en Evolutie. Dit betekent dat ze toegang hebben tot gaven van helderziendheid en heling. Ze zijn ook in staat om toegang te krijgen tot wat de Vierde en Vijfde Dimensies van Bewustzijn kunnen worden genoemd, terwijl de meeste mensen slechts toegang hebben tot de Derde en Vierde. Deze Hogere Dimensionale toegang, samen met de Indigo Straal zielegaven, betekent dat Indigo’s van nature intelligenter, gevoeliger en helderziender zijn. Ze zijn ook creatief, en vaak in staat met gemak toegang te krijgen tot de linker- en rechterhersenhelften, waardoor ze artistiek meer begaafd maar ook technologisch bekwamer en avontuurlijker zijn.

De Kristal kinderen, aan de andere kant, worden meestal geboren in de Gouden Straal van Incarnatie en Evolutie. Ze worden geboren op de Zesde Dimensie van Bewustzijn, met de mogelijkheid zich snel te openen voor het Negende Dimensionale niveau van Volledig Christus Bewustzijn, en dan daar vandaan naar de Dertiende Dimensie welke het Universele Bewustzijn vertegenwoordigt.

Het Toekomstige Kristal Kind zal bekend zijn als een “Regenboog Kristal”wezen. Dit is de volledig ontwikkelde Dertiende Dimensionale Universele Mens, in staat tot het dragen en doorgeven van alle Stralen van de Incarnatie Evolutie binnen hun vibrationele veld. Er zijn al Regenboog Kristal wezens op de planeet Aarde, maar ze moeten zich nog openen voor hun eigen volle potentieel.

Het opwindende aspect van deze evolutionaire ontwikkelingen voor de gewone mensen is dat de Indigo- en de Kristalwezens deze vibraties naar de planeet brengen om ze zo met anderen te delen. Door hun aanwezigheid, helpen ze anderen zich te verplaatsen naar deze nieuwe vibraties en zich ook open te stellen voor hun volle potentieel. Het Indigo-Kristal geschenk aan de planeet is het geschenk van Evolutie en toegang tot ons volle potentieel, voor ieder mens op deze planeet vandaag nog, als ze daarvoor kiezen.

Op dit punt hebben veel mensen die deze verschuiving of overgang binnen hun eigen auravelden toestaan, zich verplaatst van hun eigen Derde Dimensionale bewustzijnstoestand naar de Indigo- en Kristaltoestanden met de hulp van de kinderen die de vibratie bezitten. Deze volwassenen zijn nu in staat de Gouden Straal van de Evolutie in hun Achtste chakra’s te houden, en helpen een matrix te creëren voor de creatie van de Nieuwe Aarde. Dit pulserende Gouden licht is duidelijk zichtbaar in hun aura’s door zij die helderziend zijn en in staat zijn aurakleuren waar te nemen.

De Menselijke Engel

Op dit punt kan er gesproken worden van de versmelting van het Hoger Zelf met het Lager Zelf, en het Menselijke wezen is nu een Menselijke Engel.

Een van de gaven van dit transitieproces, is dat Mensen zich bewust worden van wie ze werkelijk zijn: dat ze Geesten in Menselijke lichamen zijn, en dat ze, met andere woorden Engelen in menselijke vorm zijn. We zijn ons bewust geweest van onze connecties met de hogere rijken voor vele duizenden jaren, maar hebben altijd gemerkt dat onze “menselijke” en materiële toestand ons op de één of andere manier “afsloot” voor onze engelachtige erfenis. We spraken over ons “Hoger Zelf”, wetende dat we toegang hadden tot dit aspect van onszelf, maar op de één of andere manier was het niet helemaal een deel van wie we waren, en konden we hier alleen bij komen door middel van meditatie.

Nu echter, hebben de Aarde en haar bewoners, met de vibrationele verschuiving die de planeet nu doormaakt, welke heel toepasselijk  “Opstijging” wordt genoemd, de mogelijkheid “op te stijgen” van de Derde Dimensie van bewustzijn naar de Hogere Dimensies. Naarmate het bewustzijn stijgt, komt de spirituele wereld naderbij, totdat er niet langer een “kloof” is maar een continuüm die “Multidimensionaal Bewustzijn” wordt genoemd.

In deze toestand is de mens gemakkelijk in staat toegang te krijgen tot zowel de materiële als de spirituele rijken. Meditatie is niet langer meer nodig, gezien de toegang tot het spirituele rijk onmiddellijk en duidelijk is. Mensen die zich in de Multidimensionale staat bevinden hebben toegang gekregen tot hun Engelachtige aanwezigheid of toestand, en herkennen zichzelf als Geest-wezens of Engelen die ook een menselijk lichaam hebben en die in staat zijn te functioneren in het materiële gebied als materiële wezens.

Op dit punt kan er gesproken worden van de versmelting van het Hoger Zelf met het Lager Zelf, en het Menselijke wezen is nu een Menselijke Engel.

De Menselijke Engel is zich constant bewust van zichzelf als Engelachtig en Krachtig en Creatief. Ze hebben geen tijd voor – of behoefte aan angst en slachtoffer-dramas. Hun tijd is beter besteed aan de creatieve soort realiteit waarin ze gelukkig en tevreden zouden zijn.

Veel Indigo- en Kristalkinderen hebben al bijna dit punt van bewustzijn bereikt, als ze er al niet helemaal in zitten, zoals veel van de Indigo- en Kristalvolwassen die de overgang naar deze staat hebben gemaakt. Het zijn deze nieuwe wezens, in staat om zowel hun menselijke als hun engelachtige erfenis te claimen, die de Nieuwe Aarde zullen creëren.

Het is belangrijk aan te geven, op dit punt, dat het noodzakelijk is dat degenen die de overgang maken naar het bewustzijn van hun engelachtige zelf, zich ook bewust worden van hoe belangrijk het is om mens te zijn en goed geaard te zijn in de materiële dimensies of gebieden. Het hele punt van de overgang is “de Hemel” naar “de Aarde”, te brengen en niet om weg te drijven naar een soort ongeaarde paradijselijke toestand.

Voor Menselijke Engelen is er ook werk te doen. Een Nieuwe Aarde creëren die Hemel naar de aarde zal brengen. En aangezien “hemel” niet zozeer een plaats is als wel een bewustzijnstoestand, moeten deze Menselijke Engelen aan het werk om de hogere dimensionale bewustzijnstoestanden naar het Aarde-gebied te brengen. Als dit eenmaal bereikt is, zal er een planetaire cultuur worden geboren die alle wezen zal respecteren als zijnde verschijningsvormen van de Goddelijke Essentie. En deze cultuur zal dit respect in al zijn vrede, harmonie en creativiteit weerspiegelen.

De Aard van Multi-Dimensionaliteit

multi-dimensionaliteit
De Indigokinderen kwamen met de sleutel tot multi-dimensionaliteit

Tot voor kort werden alle mensen die op Aarde geboren werden, geboren als Derde Dimensionale wezens. Dit betekent dat ze volledig in het materiële gebied of rijk waren, en hun bewustzijn was “gesloten” in de Derde Dimensie. Ze functioneerden op de eerste drie chakra’s, de materiële, de emotionele en de mentale. Waar er spiritualiteit was, werd dat meestal gezien als iets buiten, of anders dan, het normale, dagelijkse functioneren.

Het Derde Dimensionale wezen is zich bewust van zichzelf als een apart en uniek individu. Er is geen echt gevoel van samenzijn of eenheid van een bewustzijn dat een aspekt van een hoger dimensionaal bewustzijn is. Vanwege dit gevoel van scheiding, hebben de mensen een samenleving opgericht waar weinig besef  heerst van de onderlinge verbondenheid van wezens en handelingen. En door dit gebrek aan besef, hebben de mensen een planeet van verdriet en lijden gecreëerd, waar de individuen zich niet verantwoordelijk achten voor hun gedachten, gevoelens en handelingen. Angst om niet te overleven op het individuele niveau, door gebrek aan middelen, heeft geleid tot hebzucht en ongelijkheden die moeten worden aangepakt om zo een stabiel planetair thuis te creëren voor allen mensen.

De Indigokinderen kwamen met de sleutel tot Multi-dimensionaliteit. Ze waren geboren in Derde Dimensionale lichamen, maar hun bewustzijn was effectief in de Vierde Dimensie en in staat zich te verplaatsen naar de Vijfde. Toen deze “golf” van Indigo-bewustzijn begin jaren ´70 op de planeet aankwam, was de weg geopend voor alle mensen en de planeet zelf om in de Vierde Dimensie te treden.

In het Vierde Dimensionale niveau van Bewustzijn, worden de mensen zich bewust van de Universele Wet van Eén, ook bekend als “Eenheidsbewustzijn”. Deze Wet verklaart dat we allen Eén zijn, dat we allen verbonden zijn en dat alles wat één van ons beïnvloedt, ons allemaal beïnvloedt. Indigokinderen dragen dit besef in hun bewustzijn, en het maakt hen tot strijders voor vele zaken die de Aarde zullen helen en de mensen zullen laten ophouden hun omgeving te vernietigen en te vervuilen en andere mensen te benadelen.

De Wet van Eén koestert ook het inzicht in Indigowezens dat we allen gelijk zijn, en dat niemand méér of beter is dan de ander. Dit groepsbewustzijn en groepsbesef is de weg naar de toekomst voor de mensheid. We zullen leren coöperatief te functioneren en voor het bestwil van allen als we de Nieuwe Aarde willen creëren zoals we die wensen.

Indigo respecteren de talenten en gaven van ieder individu maar deze talenten maken de een niet beter dan de ander. De rol van het ego en eigendunk neemt geen noemenswaardige plaats in in het leven van een Indigo.

Wanneer het Indigo-besef zich voor de Vijfde Dimensie opent wordt het zich bewust van zichzelf als Schepper. Het Vijfde Dimensie bewustzijn houdt van creëren. Alle huidige religieuze geloofssystemen en het huidige economische systeem op Aarde zijn Vijfde Dimensionale Gedachtevorm creaties die we op hun plaats houden met onze continue ondersteuning van deze gedachtevormen. Ze vormen een Vijfde Dimensionaal web rond de Aarde. De Meeste lagere-dimensionale wezens zijn zich volledig onbewust dat hun gedachte- en gedragspatronen worden gestuurd vanaf dit niveau.

Wanneer het Indigobewustzijn zich voor dit niveau opent is er vaak sprake van afwijzing van alle geloofssystemen en een bewustzijn van de vrijheid om nieuwe alternatieve manieren van denken en zijn te creëren. De Indigopersoon neemt de planetaire missie van creëren en nieuwe manieren van denken en doen voor de Planeet Aarde op zich, maar dit niveau van bewustzijn is nog altijd bezig met dualiteiten van “het goede” en “het slechte”, die bepalen wat voor soort systeem het beste is voor de Aarde. De volgende stap in bewustzijn is voorbij de dualiteit te komen en in een rijk te komen waar alles wordt gezien als onderdeel van het grotere goede en voor het goede van het grote geheel.

Deze gevorderde staat is bekend als het Zesde Dimensionale Bewustzijn en is het rijk van het Gechristende Kind of het Magische Kind. Alle Kristalkinderen zijn geboren in dit bewustzijnsniveau. Ze hebben onmiddellijke toegang tot de magische en spirituele aspecten van wie ze zijn en zijn in staat tot het mengen van verbeelding en creatie in fantastische en vreugdevolle wijze. Als ze tot hun eigen middelen zouden worden overgelaten, zouden ze onmiddellijk een magische planeet creëren. Maar, ze hebben nog altijd te maken met een ruim Derde Dimensionaal bewustzijn en worstelen met de patronen en gedragingen waar ze hier mee geconfronteerd worden.

Als een volwassen Indigobewustzijn de verschuiving naar de Kristaltoestand of het -bewustzijn maakt, treden zij in het Zesde Dimensionale bewustzijn en het Christusbewustzijnzaad. Ze zijn herboren, in bewustzijn, als een Gechristend of Magisch kind. Dit brengt een bewustzijn met zich mee van de speelsheid van het leven, en het spel van de Geest via mensen op deze planeet. Vanaf dat moment wordt al het leven als magisch en gezegend gezien, en is al het leven geregisseerd en geavanceerd door het werk van de geest. Op dit punt begrijpt het wezen het principe van overgave aan de stroom van de grotere evolutionaire golf, terwijl het recht om een schepper te zijn op het individuele niveau uitgeoefend blijft worden.

Het Kristalbewustzijn, wanneer het voldoende gerijpt is op dit niveau, kan dan in de het Zevende Dimensionale niveau treden, waar het bewustzijn zich opent voor de aard van de spirituele missie van het wezen. Een Kristal- of Gechristende volwassene op dit niveau is klaar om een planetaire missie op zich te nemen als drager van hoger dimensionaal bewustzijn naar anderen. Het werk kan onderwijzen en helen op grote schaal inhouden, of het kan eenvoudig zijn om de energie in het auraveld te dragen zodat anderen toegang hebben tot de hogere vibraties in hun eigen opwaartse ascensiepad.

Het Kristalkind en de –volwassene dragen nu het potentieel in zich om zich volledig te openen voor het Negende niveau van Vol Christusbewustzijn. Dit omvat het achtste niveau, of archetypisch niveau, waar het wezen volledige controle over het “verhaal” van zijn leven op aarde heeft, en het negende niveau, waar het wezen de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van de Planeet aanvaardt.

De mogelijkheid bestaat dan voor het wezen door te gaan op de reis naar het tiende niveau, waar het wezen toegang heeft tot zijn of haar Zonnestelselverantwoordelijkheden; het Elfde niveau, waar het Galactische niveau van bewustzijn wordt benaderd en uiteindelijk het Twaalfde niveau, waar de Gouden Straal van Universeel Bewustzijn het wezen inwijdt als een Vol Universeel Wezen. Het Dertiende niveau vertegenwoordigt de Meester, die het Goddelijke Mysterie ingaat als een volledig bewuste vonk van de Goddelijke Creatieve Essentie.

de aardeEen evolutionaire sprong

Zoals blijkt uit de bovenstaande discussie, betekent het Indigo-Kristal avontuur een enorme evolutionaire sprong voorwaarts voor de menselijke soort. Dit is in eerste instantie een enorme sprong in het bewustzijn, weerspiegeld in de aurische kleuren en de toegang tot multidimensionale lagen van het bewustzijn in een individu.

Maar, wat zich openbaart in de subtiele of spirituele lichamen moet zich uiteindelijk openbaren in het fysieke – of Aardelichaam van ieder individu. En uiteindelijk, in het fysieke lichaam van de planeet zelf. Indigo- en Kristalkinderen en -volwassenen zijn een integraal en dynamisch onderdeel van de evolutionaire sprong in een nieuwe en Gouden toekomst.

Hogere niveaus van bewustzijn, het bewustzijn van de onderlinge verbondenheid van alle dingen en een verlangen naar een krachtig en creatief leven zullen binnenkort de kenmerken zijn van alle mensen op de Planeet Aarde.

Lees hier het vervolg op dit artikel

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

21 REACTIES

 1. Wanneer ik dit verhaal lees, heb ik het gevoel dat ik thuis kom. Vanuit het niets krijg ik boodschappen door, ik hoor vaak dat we omhoog gaan… ook hoor ik dat er een mars gaat beginnen, gestart vanuit liefde. Ik volg de sterren en velen gedichten van mij schrijf ik als sterrenkind. Vreemd genoeg had ik voor ik op deze website kwam nooit een verband gelegd. Ik ben sinds een jaar super creatief, ik maak beelden, en tekeningen. Ik voel dingen aankomen zoals de aardbeving in Italië, en voel mij erg verbonden met de wereld en met de mensen. Ik schrijf voor mijzelf alle gevoelens en gedachten op, wat soms voorspellend blijkt te zijn… Ik voel mij opgewonden en blij want er komt een verschrikkelijk mooie tijd aan, al weet ik dat niet iedereen deze transitie zal meemaken… simpel omdat ze hier niet aan toe zijn.
  Bedankt voor het delen van dit artikel.

 2. @Gordon, thanks voor je snelle reactie.

  Christus-bewustzijn, heeft niks te maken met religie…
  misshcien toch wel, volgens vele spirituele bronnen,
  de info via vele verschillende site etc.

  Het woord al, zegt eigenlijk genoeg…. Christus.

  Het is wel heel makkelijk te zeggen/stellen, dat wat niet bij
  je past, dan maar te negeren. Die zogenaamde Christus-bewustzijn omvat iets grootst en wezenlijk, het feit dat vele spirituele mensen/sites christus bewustzijn verbinden aan hoge bewustzijn
  niveau etc. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, dat moet
  juist ergens dieps vandaan komen, althans zo komt het over.

  Er is ook vele valse spirituele info in de wereld verspreid,
  omdat wat men doorkrijgt heus niet altijd zuiver is, ook al
  lijkt dat wel zo.

  Daarnaast als Christus-bewustzijn, voor liefde,
  ,eenheid, harmonie en verbondenheid staat.

  Al deze kenmerken zijn universeel, waarom dan geen
  toegankelijke beschrijving/naam, zoals goddelijk of universum?

  Want dat zou juist horen bij de kenmerken als liefde, harmonie etc,
  want het gaat om het toegankelijke, en dat verbindt mij inziens
  door iets universeel zijnde, goddelijke benaming etc.

  Maar niet Christus.

  • @C,
   Volgens mij is de naam Christus gewoon vanwege Jesus Christus.

   Het staat inderdaad voor onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen.
   Mensen die bijv de islam of hindu aanhangen zullen minder hebben met “Christus” maar het gaat niet om religie, dat is denk ik het probleem met de naam.
   Een andere naam is denk ik beter, een universele naam waarmee iedereen ongeacht religie of instelling zich mee kan identificeren.
   Maar goed zolang we over een naam blijven discussieren lost dat niks op, iedereen die weet wat “christus” bewustzijn betekend snapt (hopelijk) ook dat het niet om de naam draait, maar om de gedachte/instelling erachter.

   Misschien is universeel bewustzijn een betere term ?
   Voor en van iedereen.
   Ik moet zeggen ik denk meestal ook aan jesus omdat ik katholiek ben opgevoed, maar dat is verder geen probleem, omdat ik weet waar het om draait 🙂

   Met vriendelijke groet,
   Dennis.

 3. Wat ik mij naarstig afvraag, is het volgende.
  Hieronder eerst een stuk tekst van de auteur zelf.
  Daarnaast volgt mijn, reactie, vraag etc.

  Wanneer het Indigo-besef zich voor de Vijfde Dimensie opent wordt het zich bewust van zichzelf als Schepper. Het Vijfde Dimensie bewustzijn houdt van creëren.

  Alle huidige religieuze geloofsystemen en het huidige economische systeem op Aarde zijn Vijfde Dimensionale Gedachtevorm creaties die we op hun plaats houden met onze continue ondersteuning van deze gedachtevormen. Ze vormen een Vijfde Dimensionaal web rond de Aarde. De Meeste lagere-dimensionale wezens zijn zich volledig onbewust dat hun gedachte- en gedragpatronen worden gestuurd vanaf dit niveau.

  Wanneer het Indigobewustzijn zich voor dit niveau opent is er vaak sprake van afwijzing van alle geloofsystemen en een bewustzijn van de vrijheid om nieuwe alternatieve manieren van denken en zijn te creëren.

  De Indigopersoon neemt de planetaire missie van creëren en nieuwe manieren van denken en doen voor de Planeet Aarde op zich, maar dit niveau van bewustzijn is nog altijd bezig met dualiteiten van “het goede” en “het slechte”, die bepalen wat voor soort systeem het beste is voor de Aarde.

  De volgende stap in bewustzijn is voorbij de dualiteit te komen en in een rijk te komen waar alles wordt gezien als onderdeel van het grotere goede en voor het goede van het grote geheel.

  Hierbij mijn reactie erover:
  Er staat dat als je naar het vijfde dimensie opstijgt,
  dat je dan religieuze geloofsystemen afwijst, dus uit je
  veld gooit, omdat je vrij bent vanuit het goddelijke te
  creëren wat je wenst etc. En vervolgens staat er iets over
  Christus-bewustzijn, kijk en dat vind ik dis niet rijmen,
  waarom steeds die Christus? En dan weer de religie systemen
  afwijst, dat klopt voor mijn gevoel niet!

  Daar geloof ik dus niet in, sowieso niet in religies,
  en ik ben wel degelijk een vergevorderd spiritueel
  Nieuwstijds mens/ziel. Religie is beknellend, maar
  tegelijkertijd wel de koppeling maken van ene hoge
  bewustzijn niveau met religie, in dit geval christus…
  waarom niet God-Allah of profeet Mohammed ofzo, voor
  mij kloptdat stuk van religie afwijzen maar wel nivo
  van Christus. totaal niet, en doet afbeeuk aan de boodschap zelf.
  Zeer verwarrend, en maakt de boodschap dus, niet geheel helder of waar.

  • Volgens mij is het heel gezond om niks aan te nemen wat je niet bij jezelf vind passen 🙂

   Maar het Christus bewustzijn heeft niks met religie te maken. Wel met liefde, eenheid, harmonie en verbondenheid.

 4. Zelf zie ik ok steeds lichtflitsen, of ineens een grote ‘plek’ van licht, vaak blauw.

  Het proces van de hemel naar de aarde brengen noem ik ‘de bezieling’ van de aarde. Hierover veel geschreven in mijn dagboeken. Want daar draait eigenlijk alles over. Balans hemel/aarde, geest/lichaam samn laten smelten.

  Ariën

 5. Vraag?
  Sinds gisteravond merk ik lichtcodes op die ook door “minderbewusten” worden waargenomen als lichtflitsen van onweer. Zijn er meer van dit soort ervaringen?

  Hartelijke groet,

  Marcel

   • @Gordon,

    Haha… Gordon, ik denk dat hij een heel ander lichtflits bedoeld 🙂

    @Marcel, In ieder geval.. lichtflitsen heb ik ook. Alleen, niet iedereen ziet het als ik het zie.

    En interessant artikel om te lezen. Kwam te weten dat ik in mn vorige leven een engel was. of ik nu een Menselijke Engel ben, weet ik niet. Dit is wel mn eerste leven op aarde. Als ik heel eerlijk ben, voelt het ook zo!

    Liefs,

    L.A.

    • @L.A., Als iemand lichtflitsen ziet en dat is niet om te lachen want ik wens je het niet toe heeft ook te maken met mensen die migraine hebben.Er zijn maar 10 tot 15% mensen die bij migraine aura’s of lichtftsen zien of alle beiden.En mensen die daar mee lachen zijn helemaal nog niet rijp voor dit te begrijpen of zitten nog niet op dat niveau.Je weet dat ieder mens uniek is zijn eigen wees trots op u, u weet zelf wie u bent en de rest laat ze.

     • @Lotigiers,

      Licht uw reactie even toe.. voor de duidelijkheid.

      Bent u mij aan het kwalijk nemen dat ik lach of….??

      liefs,

      L.A.

 6. Wat grappig!…3 oktober 2010 heb ik ook een aura tekenig laten maken en ik had ook goud in myn aura….Leuk hè!

 7. Hey

  In het artikel word altijd gesproken over die gouden of indigo aura maar tegen mij is al vaak gezegd dat ze een grote helder witte aura rond mij zien, wat is dat dan???

   • @Gordon, Hey

    dankje voor de link, ik stelde me die vraag al lang en nu weet ik het, wel mooi moet ik zeggen. Ik begon er nogal over na te denken wat dat kon zijn omdat het niet 1 persoon maar verschillende zijn die me dat ooit al eens hebben gezegd, onlangs nog eens.

    Groetjes Evelyn

    • De meeste mensen die ik ken zien alleen de kleur wit in de Aura van anderen. Het aantal mensen die andere kleuren zien zijn in mijn omgeving is zeer klein.

     Dit houd niet in dat het hebben van een kleurloos Aura veld slecht is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in