Michael, de Aartsengel van de Eerste Straal van Bescherming

door Lia Kluytmans

Michael de Aartsengel van de Eerste Straal van Bescherming, Perfectie en Goede Wil staat bekend als de Prins der Aartsengelen, Engel der Bevrijding, Verdediger van het Geloof van de Zonen en Dochters van God, Hoeder van de Twaalf Stammen van Israël, Beschermer van de Goeroe-leerling relatie. In de hemelse hiërarchie heeft hij de rol van de voorvechter die de lichtlegers leidt tegen de rebellerenden.

Aartsengel Michael wordt door de Opgevaren Meester, die naar Daniel gezonden was in de tijd van het laatste visioen van de profeet, één van de voornaamste prinsen genoemd. De Meester, één met het voorkomen van een mens, gaf Daniel kracht met de woorden: Ik zal u te kennen geven, wat getekend is in het geschrift der waarheid; en er is niet één, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michael. (Dan. 10)

En er wordt weer over Aartsengel Michael gesproken in het boek van Daniel, in de profetie aangaande de Grote Tribulatie: En op die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe; en in die tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.(Dan. 12:1)

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De apostel Judas schreef: Maar Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!

In de Openbaring van Jezus Christus aan de Heilige Sint Johannes staat geschreven: En er werd krijg in de hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. (Op. 12:7-9)

Gevallen Engelen

Aangaande deze verklaring, weten we dat vele van de gevallen engelen, die Lucifer volgden, en zijn voornaamste luitenant Satan, op de weg van trots en ambitie van de zinnelijke geest, die op aarde geïncarneerd zijn als het onkruid tussen het tarwe, hun zaden van ontevredenheid, ongehoorzaamheid, en verdorvenheid zaaiend. Dit is de prijs die de mensheid moet betalen voor hun ongehoorzaamheid aan de Heer Maitreya in de mysterieschool van Lumerië die bekend staat als de Tuin van Eden.

De gevallenen projecteerden de valse leugen om aan de Goeroe te twijfelen, angst voor hem te hebben, dat wil zeggen ongerustheid binnen de Goeroe-leerling relatie, om uiteindelijk te slagen in het scheiden van de leerlingen van het vierde wortelras – eerst Adam en Eva en daarna anderen – van de vertegenwoordiger van de persoonlijke Christus. De fundamentele leugen voor de scheiding van de mensheid van God, geïncarneerd als de Goeroe, is in stand gehouden tot op dit uur door het zaad van de gevallenen die heden ten dagen op de aarde geïncarneerd zijn. Het is deze wig van twijfel en angst die de Vrouw en haar zaad, de Moeder en haar kinderen, Goeroes en leerlingen van elkaar scheidt, en resulteert in allerlei types van psychotische en neurotische emotionele stoornissen.

Terugkerend Karma

Als de eerste engel waarna gerefereerd wordt in het Boek der Openbaringen, is de Aartsengel Michael degene die komt en de eerste schaal draagt van de zeven laatste plagen omdat die gevuld zijn met de toorn van God. Dat wat de mens interpreteert als de toorn van God is het eigen karma van de mensheid  dat naar hem terugkeert volgens de wet van oorzaak en gevolg. Dit terugkeren van ons collectieve karma markeert het uur des oordeels – de mogelijkheid om al dat gene wat onwerkelijk is binnen persoonlijke en planetaire bewustzijnsniveaus een halt toe te roepen, onder ogen te zien en te overwinnen.

God droeg de Zeven Aartsengelen de taak op de mensheid te verlossen van hun karmische spiralen, niet alleen op deze planeet of dit universum, maar op planeten in ontelbare universums. Aartsengel Michael komt al dragende de gouden schaal dat het karma van s mensheids misbruik van het heilige vuur op de Eerste Straal van Gods Wil bevat. En de eerste ging heen, en goot zijn schaal uit op aarde; en er werden kwade en boze zweren aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden. (Op. 16:2)

Met het neerdalen van de vuren des oordeels, wordt niemand gespaard, iedereen moet rekenschap geven. Lucifer was verplicht aan de zeven aartsengelen, in overeenstemming met de cycli van Terra in 16 April, 1975, voor het Gerecht van het Heilige Vuur te verschijnen op de Godsster Sirius waar de Vierentwintig Oudsten de aartsbedrieger van de mensheid probeerden te veroordelen tot de tweede dood. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid en de kracht en het Koninkrijk Gods; en de macht van Zijn Christus; want de aanklager onzer broederen, die hen aanklaagde voor onze God is dag en nacht is neergeworpen. (Op. 12:10) Met de Gevallene werden er velen, die hem volgden in de Grote Rebellie, terecht gesteld.

Lucifer had zaden van de antichrist in de vier lagere lichamen van de kinderen van God achter gelaten, zaden van rebellie die daar gezaaid waren met medewerking van gevallenen die in incarnatie op aarde waren.

Gevaarlijker zelfs dan de Gevallene zijn de zaden der rebellie die blijven om geconsumeerd te worden, Alpha legt uit omdat in het zaad in zelf het patroon van het geheel opgeslagen ligt…. Daarom, moet het oordeel dat door Alpha en Omega aan de Gevallene toebedeelt is, resoneren in het bewustzijn van elke levende ziel…. Begrijp dat zonder het bevrijden het oordeel binnen je eigen microkosmos en het terugtrekken van elke vorm van support van de energiesluier, wanneer het oordeel komt en de  bewustzijnskluwen onontwarbaar verweven zijn met de kluwen van het kwaad, dan zal de gehele globe door de spiralen van Alpha en Omega moeten gaan. En dat is dan het ritueel van het uitschakelen van dat wat niet geabsorbeerd kan worden door de (Grote Kosmische) Zee; omdat de vrije wil het zo niet gewild heeft… Kinderen van de Enige: Smeedt je Godsidentiteit !

Op 22 Februari, 1976, kondigde de Opgevaren Meester Kuthumi een dispensatie aan van Omega, waarmee de inwijding van de overdracht van licht is gegeven via de boodschapper, voor het deprogrammeren van de kinderen van de Moeder van het zaad van de gevallenen. Alsook, dat elke ziel terecht gewezen wordt op het dagelijkse inviteren van het Christus Zelf, Aartsengel Michael en de gastheren van de Heer om het oordeel te manifesteren van de draak, het beest, de grote hoer, en de valse profeet – de manifestaties van de ongunstige omkeringen van Godsbewustzijn in de vier lagere lichamen van de aarde en haar evoluties.

Beschermer van Onze Zielen

Aartsengel Michael en de legioenen van Blauw Weerlicht zijn aangewezen door God om de zielen van de Zonen en Dochters van God te beschermen tegen de antichrist. Zij komen vanuit het etherische verblijf in de Canadese Rotsgebergten op Banff vlak bij het Louise Meer en dalen neer in de astrale sfeer, totaal uitgerust in blauwe harnassen – de energie van Gods Wil – dragende kristallen helmen en dragende schilden en zwaarden van blauw vuur. Deze zwaarden – scepters van het Heilige Woord – zijn roeden die Godskracht gebruiken om zielen los te breken van de wiggen en zaden van Lucifer, de programmering van de gevallenen, en de negatieve momentums van persoonlijk en planetair karma. Een enorme voortstuwende kracht van geloof, samengevloeid als het zwaard van de blauwe vlam, die deze begunstiger van de Stammen van Israël hanteert om de Kinderen van God van de tirannie van de aartsbedriegers los te breken. Je mag zijn bescherming aanroepen voor de veilige reis van de ziel naar de verblijven van de Grote Witte Broederschap als je s nachts slaapt. En je mag hem aanroepen voor een mantel van onzichtbaarheid, onoverwinnelijkheid en onkwetsbaarheid en voor zijn wapenrusting, zijn zwaard en zijn schild.

© Lia Kluytmans

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in