DELEN

door Pamela Kribbe
Lieve vrienden,
Moeder AardeIk ben de stem van de Aarde. Voel mijn aanwezigheid hier binnen in jullie en onder jullie voeten. Ik ben aanwezig in jullie lichaam; ik stroom door al jullie cellen. Door je lichaam ben je verbonden met de natuur, met alles rondom je heen dat groeit, leeft, en ademt. Word je bewust van de levende aanwezigheid van de natuur rondom jullie, hier, op dit moment. Voel de bomen rond dit gebouw, het terrein waarop dit gebouw staat. Voel de planten, de vogels en de bomen. Als je nauwkeurig waarneemt, kan je voelen hoe jouw aanwezigheid deze levende wezens eveneens beïnvloedt. Niet alleen voel jij hen, zij voelen jou ook. Zelfs dit gebouw leeft, omdat alles waar het oorspronkelijk uit gemaakt is de energieën van de aarde bevat. In alles om je heen is bewustzijn. Materie is bezield bewustzijn. Voel de energie, het bewustzijn, in dit gebouw, voel de geschiedenis die het in zich draagt en wat jij daar naar toe brengt. Je onderschat dikwijls het effect dat je hebt, louter door ergens te zijn.

Daal nu dieper af in je lichaam. Net zoals je met je bewustzijn je omgeving waarnam, doe dit nu op een heel objectieve manier met je lichaam: voel je hoofd, je keel, je borst. Daal dan nog dieper af naar je buik en voel mijn energie – ik zal je leiden. Ik verwelkom je wanneer je dit doet. Ik leef ook; ik bezit een eigen bewustzijn. Voel hoe ik je help door je dieper je lichaam in te trekken als je langs je wervelkolom afdaalt naar je staartbeen. Voel mijn voedende energie, want ik ben je moeder. Voel me in je dijen, knieën, kuiten en enkels, en door je voeten heen.

Vandaag zullen we hier in dit deel van je lichaam blijven. Er leeft een oud idee binnen de geesten van de mensen dat de inspiratie van boven komt, dat diep spiritueel begrip geboren wordt vanuit een verbinding met het hemelse, het kosmische, dat wat zich boven je bevindt. Maar vandaag vraag ik jullie om aandacht te besteden aan wat onder je ligt, de grond onder je voeten, de levende Aarde.


Velen van jullie hebben pijn geleden, teleurstelling ondervonden, diepe droefheid of eenzaamheid ondergaan, dat plaats heeft genomen in jullie lagere chakra’s. 7 lichtjes op een rijAls resultaat is jullie besef er boven uit gestegen, samen met jullie bewustzijn – het heeft, om zo te zeggen, jullie lichaam verlaten – omdat alle emoties die jullie op het aardse niveau hadden te pijnlijk waren om te ervaren. Ik begrijp dat, en ik begrijp ook hoe moeilijk het is volledig af te dalen in een gebied van jullie lichaam dat zo kwetsbaar voelt. Het vraagt een diepe overgave, een diep vertrouwen in het leven.

Het is erg menselijk een beschermend harnas aan te trekken toen je ooit jezelf ernstig beschadigd voelde. Toch houdt een dergelijk harnas je terug van het leven; het berooft je van je diepste kracht. En je kunt zo niet leven, omdat je, wanneer je dit doet, jezelf vasthoudt alsof je gevangen zit. Maar de levensstroom, de kracht van de ziel, is altijd sterker dat de gevangenissen die je binnenin jezelf opgetrokken hebt. Vanuit je ziel is er altijd nog een vertrouwen, een drijvende kracht om je open te stellen en over te geven aan het leven, aan alles wat er is.

De emotionele kwetsuren waar je onder geleden hebt, zijn kwetsuren die hier op Aarde toegebracht zijn. Zij kunnen in dit leven hebben plaats gevonden, of in voorbije levens, maar omdat zij hier op Aarde en in de herinnering van je ziel werden ondersteund, ben je de Aarde gaan associëren met een gewelddadige plaats, een plaats die ruw is, angstaanjagend, bedreigend. Wanneer je hier terugkeert en opnieuw geboren wordt, en je hoort weer opnieuw de roep van je ziel – omdat het onstuitbaar is en steeds opnieuw op je deur zal kloppen – ben je waarschijnlijk in staat je voor deze roep op hartsniveau open te stellen. Maar wanneer je dieper in je lichaam afdaalt, wordt het dikwijls zo angstaanjagend dat jij je bewustwording terugtrekt uit dat deel van je lichaam. Dan word je een verdeeld wezen. Een deel van je zegt “ja”, wil vooruitgaan omdat het de straling voelt, de uitnodiging voor een nieuwe tijd. Maar de gebieden onder je hart, de lagere chakra’s durven zich hier niet in te begeven en blijven dus gesloten.

nieuwe-aardeVandaag wil ik jullie een manier aanbieden om je vertrouwen in dat deel van jou terug te winnen. Ik zou erop willen wijzen dat de angsten die je met je meedraagt hun oorsprong voornamelijk hebben in de menselijke gemeenschap uit het verleden, met hun energieën die toen heersten, waardoor je je teruggeworpen en niet welkom voelde. Maar herinner je dat je ook een verbinding met de Aarde zelf hebt – met mij – onafhankelijk van alle menselijke gedachtevormen en collectieve energieën die de Aarde omgeven. Ik zou mijzelf ook graag van die negatieve energieën willen bevrijden. Ik bevind me ook op het pad van innerlijke groei en evolutie en ik ga ook door een proces van wedergeboorte. Ik zal in een nieuwe tijd tevoorschijn komen waarin meer harmonie is tussen mensen en de natuur. Het helpt ons allebei als jij jezelf eraan herinnert wie ik werkelijk ben, mijn levende essentie. Door je met mij te verbinden, met het bewustzijn dat er zo naar verlangt je hier te verwelkomen, verwijder je de herinneringen van pijn uit het verleden.

Probeer het eens. Sta je lagere chakra’s toe, diegenen binnenin je buik en je benen om gevuld te worden met de kracht van de Aarde. Ik zou jullie graag iets aan willen bieden, een korte geleide reis, om jullie te helpen die energie beter te voelen. Er bestaan allerlei koninklijke natuurrijken om jullie heen, druk bevolkt met allerlei schepselen die op Aarde wonen. Ieder draagt diens eigen deel bij als onderdeel van het geheel. Ik vraag je nu aan een boom te denken, een stevige, brede, goed gewortelde boom die er al lang staat. Diens kroon reikt tot aan de hemel, terwijl diens wortels zich tot diep in de bodem uitstrekken. Maak voor een ogenblik contact met de essentie van deze boom, met een licht en speels gevoel. Stel je eenvoudigweg voor dat je binnenin die boom zit en met je besef zijn stille, stabiele, gegronde kracht voelt. Daal af tot in diens wortels. Voel hoe dit wezen leeft, groeit en diens energie over de hele Aarde verspreidt. Voel wat de boom jou te geven heeft, welk aspect van diens energie jou het meest aantrekt. Laat die energie door je heen stromen en ontvang het, en voel wat de boom van jou wil ontvangen, omdat er in alles een uitwisseling bestaat. Het voelt jouw aanwezigheid, net zoals jij diens aanwezigheid voelt. De boom is ook een levende energie en is zich ook van jou bewust. Zie hoe het jouw bezoek ervaart.witte-roos

Ik zou jullie graag meer over deze ervaring willen vertellen. Je ziet jezelf dikwijls als de grote verspiller op Aarde, degene die de Aarde bezoedelt en zijn natuurlijk evenwicht verstoort. Dit is tot op zekere hoogte waar, omdat er in deze tijd een diepe disharmonie bestaat tussen de mensheid en de natuur. Maar ik wil jullie eraan herinneren dat ik, de Aarde, en al mijn koninklijke natuurrijken, jullie verwelkomen. Jullie zijn op Aarde welkom. Wij verheugen ons en hebben baat bij jullie aanwezigheid en jullie energie. Jullie komen hier iets nieuws en bijzonders brengen: het delen van jullie sterrenlicht en kosmische wijsheid. In een bepaald opzicht zijn jullie hier allemaal bezoekers. Met één voet zijn jullie deel van de Aarde, een fysiek wezen net zoals de dieren en de planten. En toch komen jullie tegelijkertijd de Aarde iets anders brengen, een geheel nieuwe manier van zijn. Jullie hebben vrijheid, een vrije wil. Jullie kunnen je ontwikkelen; jullie kunnen Licht naar de Aarde channelen, iets dat een nieuwe impuls aan al het leven hier geeft. Voel voor een ogenblik de wisselwerking tussen mens en natuur in die boom. Voel dat de boom zich verheugt en door jouw aanwezigheid wordt opgetild. Het zet iets in beweging, dat simpelweg de stroom van liefde is. Dat wat jullie werkelijk zijn, dat beïnvloedt de boom het sterkst. Je kunt dat op gewone wijze in jullie omgeving zien, in je tuin, bij je huisdieren. Wanneer je innig contact met hen maakt, geven zij op hun beurt iets aan jou terug.

gaiaIk vraag je nu een dier te kiezen dat naar jou toe wil komen om iets duidelijk te maken. Sta het toe dat het in jouw verbeelding tevoorschijn komt. Een dier wil jou komen helpen om je goed en veilig te voelen op de Aarde en goed verbonden met de bodem onder jou, zodat je bereid bent jezelf met bescherming en veiligheid te manifesteren. Het dier kent die bescherming, dat toevluchtsoord. Het is van nature één met de Aarde en kent geen twijfels over het recht om te bestaan. Het bestaat gewoon, het leeft, ademt en groeit.

Ga met je bewustzijn dat dier binnen. Sta jezelf toe hiermee te versmelten, op een gemakkelijke manier. Voel voor een ogenblik het missen van gedachteprocessen in dit dier. Het wordt niet gekweld door het overmatig denken op de manier waarop mensen dat hebben. Voel hoe de natuur moeiteloos door dit dier stroomt. Ontvang wat je nodig hebt, wat je ook maar raakt in dit dier. Voel hoe het je dicht bij de Aarde brengt. Voel de zuiverheid, de heelheid van dit dier. Bemerk wat het dier over jouw komst hier voelt en hoe jouw energie met zijn energie versmelt. Voel dat jouw energie welkom is, dat het iets in het dier raakt, het goed doet en het een stimulans geeft. Er is tussen jullie beiden een wisselwerking.deva paradijs

Wat jouw dier je vraagt te doen, is vertrouwd te raken met de energieën van de natuur zodat je je thuis begint te voelen op Aarde, en weet dat er hier een plek voor jou is. Om het in sterkere bewoordingen te zeggen: de koninklijke natuurrijken wachten op jullie. We willen geïnspireerd worden door de energie die jullie meebrengen. In ruil daarvoor willen we jullie ontvangen zodat je deel kan worden van onze heelheid. Jullie zijn hier zo welkom.

Ik ben dankbaar voor jullie moed en jullie doorzettingsvermogen. We zijn op weg naar een nieuw tijdperk op Aarde. In dat nieuwe tijdperk is het voor menselijke wezens en de natuur essentieel om vanuit een innerlijke verbinding samen te werken. Alles is bewust en verlangt ernaar met elkaar samen te werken. Zo is het bedoeld. Ieder natuurlijk schepsel voelt dat het deel uitmaakt van het geheel hier op Aarde. Mijn diepste wens is dat ook jullie weten dat jullie zelf een deel zijn van het geheel hier op Aarde. Dat jij niet alleen ervaart dat je Thuis van kosmische oorsprong is, maar dat je het Thuis ervaart als tezamen met de levende schepsels rondom jou. Vier het leven met alles wat hier is. Dat is de grote opdracht voor de mensheid van vandaag. Dat zal de Aarde naar vruchtbaarheid brengen en jullie allen tot geïnspireerde en vreugdevolle wezens.

www.jeshua.net

http://www.pamela-kribbe.nl/

 Copyright © Pamela Kribbe – Permission is granted to copy and redistribute this article on the condition that the URL www.jeshua.net is included as the resource and that it is distributed freely. E-mail: aurelia@jeshua.net

Vertaald door Jeanne – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Over Pamela Kribbe

Pamela Rose Kribbe is aurareader en healer en heeft een eigen praktijk in Tilburg, Nederland. Na haar studie filosofie aan de Universiteit van Leiden, Nijmegen en Harvard, US.  verkreeg zij in 1997 haar doctoraat.

 Je eigen keuzes maken..! Pamela Kribbe/JeshuaDe Jeshua  channelings door Pamela Kribbe zijn een reeks geinspireerde of gechannelde boodschappen over de bewustzijnsverandering in de huidige tijd. De mensheid groeit naar een  hartbewustzijn. naar erkenning van de eenheid voor al wat leeft en het loslaten van de op angstgebaseerde manieren van leven en denken.

Jeshua is de Aramese naam voor Jezus. Hij geeft aan deze naam de voorkeur omdat het beter de verwantschap en verbondenheid met ons mensen  weergeeft.  Jeshua stelt zich voor als onze broer en vriend. Jeshua’s boodschappen verspreiden licht op de geschiedenis en bestemming van  onze ziel  en raken ook alledaagse onderwerpen aan als: relaties, gezondheid, werk enz.

De Jeshua channelings zijn verschenen in boekvorm:  ‘Gesprekken met Jeshua’ van Pamela Kribbe. Voor meer informatie over dit boek of om te bestellen, klik op het plaatje.

 

 

 

9 REACTIES

 1. Lieve Lia Zoals jij dit weer vertel is eigelijk veel beter voor mij hoor , als dat hele verhaal hierboven ik probeer een aantal dingen te begrijpen , het is voor mij te veel informatie , ik ben wel blij met dat stukje van Pamela , en een aantal dingen pik ik op maar het hele verhaal blijft niet hangen bij mij , dat jij dat kan is mooi , dus pik ik van jou maar een graantje mee , bedankt maar weer , Lia fijne dag .

  • Och lieverd, blijf gewoon je eigen ding doen hoor. Wat je niet snapt, dat snap je niet. Je wilt niet weten wat ik allemaal niet snap. Het gaat trouwens toch niet om snappen door te denken, maar om snappen met je gevoel. En volgens mij ben jij daar ééérrruuug goed in.
   Jij ook fijne dag, Lia

 2. Wat mooi en duidelijk geschreven!
  Wat kunnen wij toch veel leren van de natuur.
  O.a. bomen en planten te observeren.
  Wanneer een zaadje ontkiemt, weet het blijkbaar dat het naar beneden moet groeien, de aarde in. Anders zal het zaadje sterven. Contact met de aarde is dus van cruciaal belang.
  Plant en boom weten ook dat zij los moeten laten. Pas dan krijgen zij mooie bladeren, bloemen en takken. Als ze verder willen groeien, moeten ze hun zorgvuldig opgekweekte bladeren weer laten vallen. Enkel op die manier kan er iets nieuws tevoorschijn komen. Zo “denkt“ de boom en de mens kan daar een voorbeeld aan nemen.

  • Om het totaalplaatje af te maken:
   Boom en plant groeien natuurlijk ook richting licht.
   En daarmee wordt de verbinding tussen hemel en aarde zichtbaar. Die verbinding geldt uiteraard ook voor de mens. Echter hij is zich daar meestal niet van bewust.

 3. Bedankt Pamela’ ik heb gelijk twee van de dingen toegepast van de boom en het dier , een goed gevoel Pamela , bedankt dat je dat aangereikt heb , dit had ik even nodig . Hele fijne mooie dagen . Liefs Jannie .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in