Als ik het heb over niet-aardse zielen, dan denken mensen gauw aan buitenaards leven in de zin van alien-achtige wezens. Zoals in Amerikaanse Sience Fiction films. Dan zie ik beelden van gigantische ruimteschepen met een platte ronde vorm die zich nonchalant cirkelend door de lucht voortbewegen. In deze films worden we verrast door gigantische vliegende schepen zo groot dat een complete stad in een machteloze schaduw verdwijnt. Meestal wordt dit geillustreerd met de angstaanjagende boodschap: ‘they arrive’. Gevolgd door een minstens zo alarmerende boodschap: ‘they attack.’ Mensen begrijpen niet zoveel van deze aliens, maar ze zijn meestal uit op land en macht. Uiteindelijk triomferen we over deze vijandige wezens. We schieten namelijk de buitenaardse schepen uit de lucht. Tot zover onze hedendaags collectief beeld over buitenaards leven. Het is al lang bekend: wat we niet kennen, roept meestal angst op.

door Erik Smid

ufo
Van buitenaards leven (lees buitenaardse zielen) weten we al met al niet niet veel

Opvallend door de tijd heen is dat het altijd lijkt te gaan over platte, ronde schepen met de vaak groenkleurige wezens aan boord. De vraag die met de tijd bij mij is ontstaan, is: wie heeft ooit bedacht dat deze schepen van (tastbare) materie gemaakt zijn?. Hiermee bedoel ik: mensen zouden dan niet weten hoe ze eruit zien, maar ze bewegen zich wel voort in schotels met een metaalachtige kleur. Het is wonderlijk dat mensen ervan uitgaan dat zij ruimteschepen hebben van vaste materie. Zouden ze ook niet via een lichtbol kunnen reizen, via licht of …?

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Maar goed, laat ik het niet te ingewikkeld maken: het menselijk beeld van buitenaardsleven is door onze fantasie en angst ingegeven. In dit artikel wil ik wat vertellen over mijn ervaringen met readingen. Daarbij over hoe mijn ervaring met readingen en het bestaan van buitenaards leven eigenlijk samenvallen met mijn persoonlijke ervaring: dat ze er al zijn, temidden van ons.

Iedere ziel een stoffelijk jasje

Toen ik jaren geleden mijn eerste stappen ging zetten met readen, ging ik er van uit dat iedere ziel gelijk was. Ieder mens heeft een lichaam en een ziel, dat uit energie bestaat. Het stoffelijk lichaam was de tastbare en fysieke laag. De energetische chakra’s op het lichaam waren voor mij als knopen van een jas. Waarmee de energetische ziel in het lichaam verankerd en verbonden was. Ik kon

begrijpen dat een verfijnde ziel van energie niet zomaar in een tastbaar lichaam zou passen en dat de chakra’s er waren om als ‘borgpennen’ de ziel in het lichaam te houden. Als kind had ik een jas met stokjes als knopen door de knoopsgaten heen. Als ik er aan dacht dat de knoopsgaten de chakra’s zijn en de knopen de zielsenergie, dan ontstond voor mij een helder beeld over hoe lichaam en ziel met elkaar verbonden waren.

Ik ging er destijd vanuit dat ieder mens in principe dezelfde energie had. Daarbij dat alle zielen van één bron afkomstig waren. Ik voelde ook dat iedere ziel een bepaalde zuiverheidsgraad heeft (trilling), waardoor te achterhalen was hoe stond met de spirituele evolutie.

Op dat moment leek iedere ziel aarde-gebonden te zijn, met andere woorden dat zij de aarde als hun thuis hadden beschouwd. Alhoewel de reis niet voor iedereen als even makkelijk werd ervaren.

Twee hoofdgroepen van zielen

Na een aantal jaren readen kwamen er mensen in de praktijk met een bijzondere zielsenergie. Hun zielsenergie verhield zich niet goed tot de aardse energie. Dit betekende voor hen zelf dat zij hierdoor hun ‘draai’ in het leven niet vonden. Ze waren dus niet stevig geaard. Ook al hadden zij alles om zich heen verzameld om dit wel te hebben. Ik kon duidelijk merken dat deze spirituele zielen niet-aards zijn. Ze voelden anders qua trilling dan de meeste mensen die mij voor een reading bezochten. Ze hadden een ruimtelijke energie. Met andere woorden: hun handelen en voelen werd in oorspring niet door een ik-gevoel (ego) bepaald. En ze droegen een sterk spirituele energie met zich mee, die voor mij heel verfijnd voelde.

Ik ontdekte hierdoor dat er twee hoofdgroepen zielen zijn:

De aardse zielen: voor hen is het materialistische zonnestelsel waar de aarde een onderdeel van is hun natuurlijke thuis.

De niet-aardse zielen: zielen uit andere energetische zonnestelsels die een enkele of meerdere levens te gast zijn op aarde in het materialistische zonnestelsel.

Blueraychildren

Om dit te verduidelijken ga ik dieper in over deze twee hoofdgroepen.

De aardse ziel en hun aardse bron.

Voor de aardse ziel wordt in het eigen zonnestelsel gekenmerkt door materie en wordt gekenmerkt door een sterk natuurkundig krachtenspel van magnetisme: het aantrekken en afstoten van materie. Van atomen tot planeten is alles onderhevig aan verbinden en loslaten. Dit is de wereld van de aardse zielen. Het is alleen al aan de aantrekkingskracht van de aardse magnetische kern te danken dat wij door de zwaartekracht op aarde kunnen manifesteren. Het is een zonnestelsel waarin alles onderhevig is aan de wetten van tijd, ruimte en afstand. Om maar wat voorbeelden te noemen: Een planeet is er, maar kan ook weer verdwijnen. Ook het leven is vergankelijk; we leven en ooit sterven wij. We hebben een geschiedenis: Er is nu geen ijstijd meer. We zijn onderhevig aan de tijdsgeest hoe we over dingen denken. We leven op aarde met de seizoenen. Voor aardse zielen is de aarde hun thuis. Wanneer de mens overlijdt, dan gaat de ziel naar de aardse bron. De aardse bron is een wachtkamer, waarin de ziel wordt voorbereid op een nieuw leven op aarde. Door afgelopen leven te evalueren kan de ziel met een nieuw leerproces de aarde gaan (incarneren).

In ons zonnestelsel zijn de aardse zielen dus aangesloten op aardse bronnen. Je incarneert net zolang van aarde naar de aard-bron vice versa, totdat je jouw aards leerproces hebt rondgemaakt . Dan ga je terug naar het Al (hoofdbron), waar je weer in pure vorm aankomt, net zoals je ooit vertrok. Samengevat: Je bent op aarde en je leeft je levens op aarde in wisselwerking met je aardse bron, totdat je reis erop zit. Dan ga je ‘door de poort’ naar huis.

In het oud mystieke lied ‘witte zwanen, zwarte zwanen’ dat kinderen op school nog altijd leren, wordt deze reis samengevat als de reis naar Engel-land. En ook in mijn eerste artikel over Engelen & gidsen is dit belicht. Maar goed, we hebben dus ook te maken met niet-aardse zielen, en hoe zit dat dan?

Niet aardse zielen hebben een andere thuis

Het materialtistischee zonnestelsel is begrensd. Het is omgeven door energetische zonnestelsels met hun eigen bronnen, waarop geheel andere natuurkundige wetten gelden. Deze wetten zijn niet gebonden aan materie en magnetisme zoals bij ons, maar heeft wel een belangrijke overeenkomst, namelijk dat alles uit energie bestaat. Ook leven daar wezens met een totaal ander bewustzijn. En ook is sprake van een constante bewustzijnsvergrotende evolutie.

Een belangrijk verschil is, is dat het energisch bewustzijn in andere zonnestelsels meestal vanzelfsprekend is. Dit houdt in: Het besef dat alles uit energie bestaat, alles met elkaar verbonden is (Wij-ervaren) heel sterk ontwikkeld is. Dit zijn wij op aarde nog aan het ontdekken. En dat is helemaal oke. Andere bronnen hebben vaak een sterker, meer spiritueel besef dat wij evolueren, totdat wij thuiskomen bij het Al. Het fascinerende is, is dat elke bron ook zijn eigen sterkte punten heeft. Ik zal proberen dit uit te leggen. Er zijn bronnen met een compleet Wij-ervaren. Ook zijn er er bronnen met transparante levensvormen die telepathisch samenleven. En zonder egolagen met elkaar leven. Of een sterk besef van de evolutie van zielen hebben. Je kunt je voorstellen dat je bron van invloed is voor je incarnatie. Vandaar dat we op aarde zoveel verschillende waarheden hebben.

ice water woman

Basiskenmerken niet-aardse zielen

Met de tijd ontdekte ik een aantal basiskenmerken die ik bij deze spirituele zielen waarnam:

 • Het zijn sterk sensitieve (HSP) en sterk energetisch-spiritueel waarnemende en voelende mensen Ze vinden het lastig om te aarden. Dit kost veel tijd.
 • Een sterk collectief gevoel dat alles en iedereen op aarde met elkaar verbonden is
 • In een wereld met veel IK-gevoel en Ego-besef voelen ze zich zeer eenzaam (individualisme) Erg veel last hebben van de imperfectie van het leven (vergankelijkheid)
 • Dualiteit, dus tegenstellingen in het leven, wordt als verwarrend ervaren
 • Vaak hoog spiritueel of analytisch ontwikkeld, maar het lastig vinden met met emoties/ gevoelens van zichzelf of anderen om te gaan (Afgrenzen Jij-ik)
 • Ze struikelen in hun leven op de fundamente wet in dit zonnestelsel, namelijk:
 • Tijd, Ruimte en Afstand. Zoals omgaan met structuur, agenda en planningen
 • Ze vinden hun weg in het leven uiteindelijk wel, maar voelen zich ontworteld van hun Zelf
 • De energetische waarneming is voor hen vanzelfsprekend, maar ook vaak verzwakt (snel weer aan te leren)
 • Vinden wat ons hier op aarde bezig houdt maar heel relatief of uitgesproken oninteressant Hebben niet veel affiniteit met geld, carriere, macht, status, bezit of luxe.
 • Sterk gevoel dat er meer is tussen hemel en aarde
 • Het meest opmerkelijke: ze voelen zich (heimelijk) anders dan aardse mensen:
 • ergens innerlijke voelen ze zich anders en dat blijft knagen (ze zeggen zelf ook vaak over zichzelf: “ik ben volgens mij een alien!
 • Ze zijn als kind al heel vroeg wijs, sensitief en hebben een sterk vredelievende, verwonderende en wijze visie

Er is geen dokter die je dit kan vertellen, geen psycholoog die je ziel kan thuisbrengen en zo proberen deze zielen moeizaam op aarde te integreren en hun plek te vinden. Alleen in hun diepste wezen voelen ze zich op aarde nooit echt thuis. En hierdoor voelen ze zich vaak eenzaam.

Het ontdekken van een aards leven

Door hun afkomst hebben zij op aarde een andere levenvisie. Wanneer zij eenmaal vanuit hun bron naar de aarde zijn gekomen betrekken zij, net zoals de aardse ziel, een stoffelijk lichaam. Hun trilling is echter veel hoger, verfijnder, zodat het voor hen lang duurt om te wennen aan hun lichaam. Vaak is geboorte een traumatische ervaring. Het kan dan ook aan aantal levens duren voordat zij aan hun nieuwe woning, want dat is voor hen een fysiek lichaam, gewend zijn. Voor een ziel met een fijne energie of hoge trilling duurt het lang om aan de aardse omstandigheid te wennen. Zoals eerder gezegd zijn aardse zaken en zorgen, waar aardse zielen zich heel druk om kan maken, voor hen heel relatief of onbelangrijk. Hierdoor voelen ze zich vervreemd van de aardse realiteit. Toch proberen zij lang aardse concepten (wijze van leven) uit om krampachtig vorm te geven aan hun aardse leven. Wat innerlijk blijft trekken is een spiritueel verlangen, omdat dit een oud vertrouwd gevoel opwekt. Niet-aardse zielen zijn namelijk sterk spiritueel verfijnd.

Wanneer de niet-aardse zielen ontdekken dat zij geen aardse zielen zijn en dat zij afkomstig zijn van een niet-aardse bron, dan kan dit erg veel emoties te weeg brengen. Zeker omdat ze diep van binnen altijd al geweten hebben dat het zo is, maar de gedachte eigenlijk te zweverig aanvoelde of onrealistisch. Sommige zielen evolueren snel op aarde, maar sommigen lopen vast op het contrast tussen hun thuis en hun nieuwe aardse thuis.

Evolutie als drijfveer voor hun reis

Ook deze zielen zijn op hun eigen bron bezig met het groeien naar het Al en zijn voortdurend hun energetische DNA aan het verkennen hoe dit zou kunnen. En dat is ook de reden dat deze niet­aardse zielen naar de aarde toe komen. Het is bijzonder dat er meestal een tweeledig doel is: de zielen halen iets voor hun eigen ontwikkeling en dus voor de evolutie van hun eigen bron (!), maar hebben ook iets aan de aarde te geven. Ook hierin zit het principe geven en nemen. Als goede gasten die voor hun gast-bron (lees: aarde) een kado meenemen, zo komen ze met hun lichtgevende energie de aarde verrijken. Zo kan een niet-aardse ziel de betekenis van liefde uitdragen als doel hebben. Wanneer de boodschap van liefde niet slechts kennis is, maar ook vanuit het hart ervaren wordt, dan kan deze ziel actief worden om op aarde-zielen mensen te inspireren. Zodat deze aarde-zielen ook liefde uit te dragen. Zo zijn er verschillende boodschappers en meesters naar de aarde gekomen, die eerst hun vorming op aarde hebben ondergaan.

Hierin schuilt dus een individueel en collectief doel.

Ze zijn er in menselijke vorm.

En gelukkig maar! Vanuit hun thuis brengen ze op aarde hun spirituele energie mee, zodat wij een bewustzijnssprong kunnen maken. En zijzelf kunnen op aarde ervaring opdoen met de wereld van dualisme. Deze tijdelijke gasten omringen de aardse zielen en verbazen zich over gewoonten en de dingen waar zij waarde aan hechten. Hun stoffelijk lichaam is hun ‘ruimtepak’ om hier op aarde te kunnen leven en ze leren maar traag hun zintuigen te hanteren.

Het nut van kennis over je bron

Waarom heb je bepaalde talenten? Wat is de betekenis van geld, status en macht? Waarom voelt iemand zich meer thuis bij het beoefenen van Reiki, dan bij Shamballa?

Waarom zit de één met zijn voeten in de aarde en de ander niet? Waarom voelt de een zich hoogsensitief (HSP) en de ander niet? Waarom zijn er zoveel spirituele visies? Waarom zijn er zoveel theorieen en ideen over het ego?

Al de kenmerken zijn thuis te brengen naar het doel en taak van je bron. Elke bron heeft zijn kenmerken en heeft een intentie. Een groep zielen van deze bron heeft dezelfde eigenschappen. Voor niet-aardse zielen zegt hun bron veel over hun identiteit, hun energetische afkomst. Stel je komt uit Rusland, maar je verhuist al heel vroeg in je leven naar Nederland. Dan zal je de Nederlandse taal kunnen leren, maar het is maar de vraag met welke taal je je gevoelsmatig mee verbonden voelt. Je zult je verwonderen dat het hier in Nederland allemaal erg anders er aan toe gaat. Mensen kunnen anders naar je gaan kijken om je gewoonten, waarden en levensvisie. Voor jou is dit echter heel gewoon. Je kan eigenlijk niet begrijpen waarom men in Nederland het leven anders ervaart.

Samengevat

Er zijn twee hoofdgroepen zielen. De aardse-zielen die aarde gebonden zijn met hun aarde-bronnen en dus de niet-aardse zielen met niet-aardse bronnen. Voor aarde-zielen kan het leven complex zijn en zij kunnen reincarnatie als een flinke opdracht ervaren om tot een hoger Bewustzijn te komen. Aardse zielen zijn zielen die direkt van de Hoofdbron naar de aarde zijn gegaan om zich aan de aarde te binden.

Niet aardse zielen zijn vanuit de Hoofdbron naar een andere zonnestelsel gegaan en kiezen na een proces van evolutie voor de aarde. Dit gaat dus via een omweg.

De niet-aardse zielen hebben deze hogere Bewustzijn al, worden ze mee geboren, maar kiezen voor een reincarnatieproces. Niet om tot dit hoger bewustzijn te komen, maar om aan te kunnen sluiten op de aardse-zielen, zodat spirituele wijsheid doorgegeven kan worden.

Of soms blijven ze maar één leven. Je moet je voorstellen dat aardse zielen hun kennis niet kunnen voelen of beseffen als de niet-aardse zielen in hun totaal spiritueel bewustzijn blijven. Doordat niet- aardse zielen incarneren blijft hun kennis voor ons behapbaar. Daarbij kunnen zij, door kennis te maken met onze dualistische kijk op zaken (wij geven overal kleur aan) bijzonder veel ervaringskennis mee naar huis brengen.
sign_from_god-1

lastig is echter dat deze ziel, op het moment dat zij een stoffelijk lichaam betrekken en de aardse moeras van dualiteit ervaren, dat zij net als de aardse ziel afstand doen van hun Totaal-bewustzijn. Ook zij krijgen dus een verminderd besef van de samenhang van kosmos. Wat de sleutel voor deze zielen is, is een ontzettend sterk verlangen om uit spirituele liefde te handelen en het leven in een Wij-gevoel te ervaren. (Jezus omringde zich bijvoorbeeld ook met discipelen om een collectief te ervaren) Kortom: zodra niet-aardse zielen incarneren ervaren zij, los van hun sterk spiritueel verlangen en verminderd hoger bewustzijn, dezelfde aardse omstandigheden en weerstanden als aardse zielen. Je zult begrijpen dat niet-aardse zielen sneller tot een totaal kosmische bewustzijn komen dan aardse zielen, op het moment dat zij niet meer verstrikt raken in de dualiteit. Hierop wacht dan hun spirituele taak.

Tot slot

Wij hebben ons eigen collectief beeld van niet-aardse zielen (aliens) en hierdoor is onze associatie dat niet-aardse zielen gaat over ‘de ander’, een mens-vreemd uitziend wezen, liefst groen gekleurd. Het is wellicht een gek idee dat niet-aardse zielen in menselijke verpakking gewoon om ons heen lopen. Tja, maar onze kennis over de ziel is nog om te evolueren. Alle zielen hebben tot doel om te evolueren om tot bewustzijn te komen over de Hoofdbron, noem het God of Al, etc. Een niet-aardse ziel is ver van huis.Zij nemen spiritueel bewustzijn mee om de menselijke incarnatie te versnellen. Ik heb dit dan ook vooral geschreven voor hen, omdat zij vaak onzichtbaar zijn voor het blote oog. Ik heb gemerkt dat er voor hen een last afvalt als zij horen dat er meer is dan (de in hun ogen) menselijke eendimensionale benadering van het leven. Ze ervaren het Zijn-­ervaren en wereldbeeld van de aardse zielen vaak te relatief. Wanneer zij ontdekt worden en weer bewust worden van hun afkomst kunnen zij hun taak op aarde neerzetten. Hun taak heeft op dit moment veelal te maken heeft om ons collectief bewustzijn (begin 2012) te versterken.

Niet-aardse zielen hebben tot doel een wezenlijke positieve bijdrage te leveren aan het leven op aarde en het is mijn wens dat zij dit ten volle kunnen doen. Om te overdenken sluit ik af met de zin: als je niet weet waar je vandaan komt, hoe weet je dan waar je heen gaat?

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

27 REACTIES

 1. Als ik dit zo zie, dan weet ik gewoon, ik ben een niet-aardse ziel. Ik heb hiervoor een aantal fysieke levens gehad. O.a. als draak en een dier, maar dit is mijn eerste leven als mens. Ik ben een nieuwetijdskind

 2. Iedereen komt van dezelfde bron. Zelfs planeten zijn ontstaan vanuit dezelfde bron. Een ziel vind zijn oorsprong dus niet op aarde of een andere planeet, maar als een energetisch stukje bewustzijn wat de bron heeft verlaten.

  We hebben allemaal de bron verlaten om dit collectieve bewustzijn te laten groeien. Iedereen hier op aarde heeft de weg afgelegd van bron naar aarde, in een fysiek lichaam. Al je levens en levenscycli zijn er voor om jouw bewustzijn te laten groeien zodat je weer 1 kunt zijn met de eenheid van de bron. Maar dan wel in een fysiek lichaam.

  Niet in eenheid zijn met de bron kan een gevoel zijn wat levenslang een motor is om verder met jezelf te komen, om naar huis terug te keren (= bij jezelf thuiskomen). Gevoelens van er niet bij horen (afwijzing), hier niet thuis horen, heimwee of eenzaamheid horen daarbij.

  Groeten Robert

 3. Ben van mening dat er veel niet aardse zielen zijn heb met meerdere een diepe connectie gevoeld maar die mensen zijn er niet van bewust. zo voel ik mij niet speciaal als niet aardse maar probeer ik te begrijpen wat hun bezig houd in dit aardse bestaan en sommige zijn best ver verwijderd van de bron zelf of zijn er niet van bewust en weer een ander vooral kinderen zijn zo dichtbij dat ik soms zelfs bijna in tranen uitbarst vooral met de beproevingen die nog op hun pad staan te wachten maar weet zeker dat ze deze in bijzijn van niet aardse zielen makkelijk kunnen transformeren. dus er komt echt wel verbetering dat ervaar ikzelf in vergelijking met 15 jaar geleden. ook voor de aardse zielen die ervaar ik als een soort muur je komt er bijna met je fijn gevoelige energie niet doorheen en zei leven heel erg in hun hoofd ook hebben zei een heel pad voor zichzelf uitgestippeld en idd met geld macht en ego bewustzijn maar ook deze mensen hebben ons nodig juist deze mensen leren en mee geven onbewust of bewust hoe het anders kan en merk als ik die mensen bijsta dat er ook een diepe connectie plaats vind. En dan zit mijn taak er weer op en kan ik verder zo heb ik ook niet veel vaste vrienden maar hecht daar ook geen waarde aan. ook ik ben geholpen zo komt er dan weer een ziel op mijn pad die mijn gevoelige plek bam zo weet te raken waardoor ik mijzelf weer kan opladen en verder groeien en dat vind ik mooi van dit bestaan alles is eenheid en verbonden met elkaar.

  • trueee! <33 <33 dit is heel mooi en ervaar ik ook. ik denk ook dat er niet veel 'aardse'zielen zijn. of misschien sommigen die proberen een aardse ziel te zijn en daardoor dus erg in het hoofd gaan zitten. zoals mijn eigen moeder. er zit iets diepers in het contact met haar. maar ze heeft zoveel lagen en muren en gedachtegangen en geloof aangenomen dat ik er niet doorheen kom. of ze is wel een aardse en ik kan dat zelf niet begrijpen omdat ik zelf geen aardse ziel ben. haha het is ingewikkeld en persoonlijk. maar heel mooi wat je zegt. dat ervaar ik zeker ook. <3

 4. Wauw, wat een herkenning! Vandaag heb ik ontdekt dat ik van Andromeda kom en voor het eerst in dit melkwegstelsel ben. Ik voelde dit altijd al wel omdat ik mij altijd een 'alien' heb gevoeld, maar vandaag werd dit bevestigd en weet ik waar ik vandaan kom doordat ik bij mijn coach intuitief voelde dat ik moest zeggen 'ik ben een alien'. Toen vroeg ze: 'Waar kom je dan vandaan?' Toen kwam in mijn hoofd op: 'Andromeda' en toen ik het woord uitsprak voelden wij beiden een intense liefdevolle energie, een thuis-gevoel. Ik ben benieuwd hoeveel niet-aardse zielen er zijn, ik heb er volgens mij nog nooit een ontmoet.

 5. Voor mij is er niet 1 ziel Aards. Er zullen zielen zijn die periodiek meerdere levens op Aarde vertoeven door de belichaming als Aardbewoner om zo doende een groeiproces te bewerkstelligen. Maar dat is enkel voor het proces ten dienste van het geheel. Alles heeft een cyclus en zo ook een ziel.
  Dat we moeite hebben aan de huidige situatie op Aarde, komt door de gevormde wereld. We her-inneren de natuurlijke gang van zaken, en die zien we in deze gevormde wereld van opgezette kunstmatigheden niet terug. We kunnen echter bij ons zelf blijven, of mee gesleurd worden in dat wat niet goed voelt. Een keuze… Maar door bij je zelf te blijven zorg je er mede voor dat de kunstmatige wereld steeds minder grip krijgt. Op jou en op jou verbinding met de ander(e) jou…

 6. Niet van deze aarde zijn, brengt een levenslang tergent gevoel van heimwee met zich mee. Mijn familie aldaar heeft me laten weten dat het hen geen moeite kost de boel hier in de gaten te houden, waardoor ik me weer iets fijner voelde hier. Nee ik ben niet van hier en kan zeer moeilijk aansluiting vinden. Ook ik ben iemand die veel alleen door het leven gaat. Ik heb wel een ontiegelijk goeie band met dieren, paarden, honden enz….. Sommige mensen ook wel, maar het blijft lastig.

 7. Zeer herkenbaar. Ik ben nog wat zoekende naar de andere (niet-aardse) bronnen om mijn eigen missie nog meer gefinetuned te krijgen. Ik voel linken met Andromeda. Kan iemand me hieromtrent verder op weg helpen ? Many thanks ! Na vele jaren het aardse leven als iets heel erg vreemd te hebben ervaren, begin ik er het leuke van te voelen. Altijf al "missies" willen doen (missiezuster / avontuur). Dus dit is geweldig ! (En spannend!)

 8. Dankje voor je reactie Robert maar wat we ook zijn en waar we ook vandaan komen pijn is pijn. En de bron waar ik vandaan kom? Komen we uiteindelijk niet allemaal uit dezelfde bron? Het gaat mij erom om me overal thuis te kunnen voelen (ook bij mezelf)en in harmonie met anderen te kunnen zijn.

  Groet Jane

  • Hallo Jane,

   Vandaar dat ik me zou richten op de te leren lessen zoals je die ooit als ziel voor jezelf hebt gecreeerd en niet of je van een buitenaardse komaf ben.

   Die lessen die er voor je liggen bieden je de mogelijkheid tot heling van je pijnen. Die pijn kan heel divers zijn, het kan ook over vertrouwen gaan : het er hier niet willen zijn (ik kan het niet, het lukt me niet).
   Die lessen bieden je dus uiteindelijk de kans om je thuis bij jezelf te kunnen voelen, waar je ook bent. Zo ook in harmonie met jezelf, dan ben je ook automatisch in harmonie met anderen. Althans, een ander kan je dan niet uit balans (harmonie) brengen.

   In beginsel komen we allemaal uit dezelfde bron.

   Groeten Robert

 9. Ik zie dat het bijna een jaar is geleden dat er een reactie is geplaatst. En dacht gelijk, zijn er dan zo weinig “buitenaardse” zielen..Ik kan me nog herinneren dat ik een jaar of 2 was in de wandelwagen zat, om me heen keek en dacht wat doe ik hier. Toen ik een jaar of 7 was lag ik in mijn bedje en zei hardop ik wil naar huis. Nu zijn we 40 jaar verder en na vele pogingen en beproevingen om hier mijn draai te vinden, verlang ik nog steeds naar huis. De hardheid, afgunst, onbegrip, strijd etc.etc.en vooral de zogenaamde aardse waarheden wat voor mij leugens zijn laten mij verlangen om deze planeet te verlaten, zoals een vorige schrijfster zei, alsof je je tijd hier moet uitzitten. Maar toch vecht ik door voor mijzelf, ben al jaren bezig met het transformeren van de lelijke emoties wat stapje voor stapje gaat en soms mag ik een stukje proeven van mooiere emoties. Ja ook ik mis gelijkgestemde zielsverwanten, ik verlaat door deze transformatie de oude “vriendschappen” of ze verlaten mij en ja dat voelt wel eens eenzaam, was er maar een stad of dorp hier op aarde waar je heen kon en waar je je wel totaal jezelf en in harmonie kon voelen met je omgeving. Hier word je om een scheet (en meestal laat die ander het zonder dat ze het waarschijnlijk doorhebben) opgehangen. Jaren geleden droomde ik over een engel die tegen me zei: sterker uit de strijd. En nog een droom van 3 jaar geleden dat ik mijn Ziel zag in het centrum van mijn hele wezen, heel mooi blauw en gaaf dus probeer ik me maar vast te houden aan die “dromen” die misschien wel voorbodes waren op wat nog komen gaat. Het is zwaar maar laat ik nog niet opgeven en medezielen, zoek hulp om je energie te kunnen verhogen zodat het Licht je beter kan bereiken. We geven niet op, deze wereld is er niet alleen voor de aardse ego zielen, maar ook voor ons anders waren we hier niet.

  • @jane,

   Gevoelens van heimwee, naar huis willen, eenzaamheid, hier niet op aarde willen zijn willen niet automatisch zeggen dat je van buitenaardse komaf bent. In beginsel denk ik eerder aan dat thuis staat voor jouw bron, daar waar je vandaan komt. Die gevoelens zijn je motor om weer terug te keren met je bewustzijn (vanuit aarde) naar die bron.

   Hoedanook heb je gekozen voor een leven en een ervaring op aarde, en dat zal doorgaans betekenen dat je gekozen hebt om lessen uit te werken. Daaronder vallen ook die gevoelens van hier niet willen zijn, eenzaamheid, al je strubbelingen.

   Ik herken al die gevoelens wel en ik ben niet van buitenaardse komaf, ik ben een ‘engelenwezen’ (bewustzijnsgroep van engelen, god, etc.).

   Groeten,
   Robert

 10. Dank je wel Erik, voor deze tekst, zoo herkenbaar!! Niet normaal meer. ‘k Dacht da’k nie helemaal in orde was, :), blij te lezen dat je gewoon zo kan zijn, zeg maar. Nogmaals bedankt! 🙂

  Liefs, Susanne

 11. Het is geweldig om te zien dat ik niet de enige ben met een diepe innerlijke stem, een krachtig gevoel dat zo anders resoneert dan wat ik in deze realiteit ervaar. al van kleins af aan was ik aangetrokken tot het universum. Als ik naar de sterren keek voelde ik me vaak zo weemoedig! Er is tegenwoordig gelukkig wel veel informatie te vinden over ‘starseeds’, dit heeft mij echt goed geholpen om te begrijpen waar bepaalde gevoelens vandaan komen, waarna ik ze ‘een plekje’ kan geven. als je begrijpt waarom je bent die je bent kun je jezelf volledig gaan accepteren en lief hebben, met al je bijzonderheden, lieve sterrenmensen!

 12. pff wat een herkenning, wat ben ik blij dat ik dit lees. Tranen stromen me over de wangen. Precies op een moment dat ik dit nodig had. Ik snak naar een ontmoeting van mede-zielen. Voel me eenzaam en zie soms niet goed voor me hoe en waarom ik dit leven ‘uit moet zitten’. Hoewel ik momenten van intens genieten ken, lijkt het alsof die losstaan van deze wereld. Ik hoor er gewoon niet echt bij. Bestaan er ontmoetingsplaatsen voor niet-aardse zielen?? Bedankt voor deze info, er gaat een wereld voor me open..

  • @s, Hey S, misschien een goed moment om inderdaad hulp te zoeken. Op mijn contactpagina staan twee geweldige begeleiders die je kunt benaderen. Warme groet, Gordon

 13. Ene grote AHA-Erlebnis voor mij!!!
  Ik ga eens kijken of ik een afspraak kan maken want ik wil je graag ontmoeten, Erik.

  Warme groet, Aad

 14. Mooi! Goed om te lezen Erik. Hoorde vanmiddag van Liselotte dat je iets had geplaatst. Goed geschreven en geeft me rust 🙂

  Liefs Ilja

 15. Wow Erik,
  Heel fijn en zo herkenbaar.Er heeft altijd n vraag in me geleefd,wat voor nut had waarom ik hier was,en of ik a.u.b. terug mocht. Nu ben ik geduldiger daarin geworden;) dank je voor je artikel. Kreeg de link door van n goede vriendin van mij.
  Lieve warms,Saskia

 16. tweeledig doel is: de zielen halen iets voor hun eigen ontwikkeling en dus voor de evolutie van hun eigen bron (!), maar hebben ook iets aan de aarde te geven.

  Heel typerend, dank je wel!

  Ik dacht altijd dat ik hier was om iets met mijn energie te doen, maar kwam erachter dat ik het nog veel te druk heb met mezelf aan te passen en alles te begrijpen, met name dualiteit heb ik inderdaad nooit begrepen.

 17. ´´Zoals eerder gezegd zijn aardse zaken en zorgen, waar aardse zielen zich heel druk om kan maken, voor hen heel relatief of onbelangrijk. Hierdoor voelen ze zich vervreemd van de aardse realiteit. Toch proberen zij lang aardse concepten (wijze van leven) uit om krampachtig vorm te geven aan hun aardse leven. Wat innerlijk blijft trekken is een spiritueel verlangen, omdat dit een oud vertrouwd gevoel opwekt. Niet-aardse zielen zijn namelijk sterk spiritueel verfijnd´´

  Herkenbaar!
  Ik vind aardse zaken en zorgen niet heel erg belangrijk, beter gezegd ik benader het anders en zie het anders vanuit een ander perspectief.
  En dit perspectief geeft meer inzicht, meer rust, meer liefde. Het lijkt verder te gaan dan aardse begrippen kunnen bevatten.

  Liefs Anne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in