twijfelen

Heb jij dat ook wel eens ervaren? Je staat voor het nemen van een beslissing en net nadat je de keuze hebt gemaakt, is er iemand die een ander standpunt aankondigt. Met als gevolg: twijfel. De gedachtes die jezelf eerder ook al had, worden nu door de ander verwoord. Je trekt jezelf terug en bent geneigd terug te komen op je beslissing.

Ik heb dit ervaren tijdens de verandering in mijn beroepskeuze. Net nadat ik al mijn moed verzameld heb en ik de keuze heb gemaakt, komt er een collega aan. En niet alleen verwoordt zij de angsten en twijfels die ook bij mij op de achtergrond aanwezig zijn; ze komt ook met een idee, dat mij van een andere mogelijkheid voorziet. Waardoor ik geneigd ben terug te krabbelen.

Opnieuw twijfels

Is dat herkenbaar? Misschien op een ander gebied? Dat de leefruimte die jij jezelf net geeft, ingeperkt wordt door een opmerking. Of eigenlijk laten we ons inperken. Terug naar het oude bekende. En vanuit het oude bekende, de weg voor je nog eens bekijken. De mogelijkheden die er zijn, nog eens opnieuw onderzoeken. Twijfels komen nog eens langs. twijfels

Een herhaling van zetten. Want de keuze was al gemaakt. Je had toch al besloten van baan te veranderen? Of uit je relatie te stappen? Of je woonomgeving te verlaten voor datgene wat beter passend is?

Vanuit wezenlijk perspectief gezien

Wat gebeurt er nu in wezen op zo’n moment? We staan onszelf toe dat we ons uit onze kracht laten halen. We verlaten ons centrum en geven de ander de gelegenheid om ons aan ons zelf te laten twijfelen.

Door standvastig te blijven, bij ons standpunt, laten we geen ruimte toe voor twijfels door anderen gezaaid. We erkennen onze kracht en daarmee samengaand ons innerlijk weten. Dat kunnen we aanscherpen tijdens deze momenten.

Wanneer het moment van beslissen is gevallen kunnen we geneigd zijn om daarna te twijfelen. Deze twijfels worden opgepikt en de resonantie brengt ons aan het wankelen. Het wankelen heeft tot gevolg dat we de keuze overdenken. Met als gevolg dat twijfels blijven bestaan. De gedachten die ermee samengaan, maken dat we blijven twijfelen.

Gemoedsrust

We kunnen ons richten op de eerder verworven zekerheid, waaruit we onszelf standvastig voelen. Dit geeft ons de vrijheid om een keuze te maken die ons ten goede komt. Het gevolg is dat we niet in de verleiding komen om twijfels toe te laten omdat we innerlijk weten. Onze leidraad volgen die ons aanstuurt, geeft gemoedsrust.

Onze weg gaat gepaard met onzekerheden en deze maken dat we twijfelen. Dat is inherent aan elkaar. Toch, het innerlijk besef van waaruit we weten en dat ons voorziet van een stevige basis, geeft gemoedsrust. Deze gemoedsrust komt voort uit ons innerlijk besef dat samengaat met onze oorsprong. We verwoorden met de keuze die we maken ons werkelijk zijn.twijfelen

Op het moment dat de ander een opmerking maakt en wij onze keuze hebben bepaald vanuit wie we werkelijk zijn, gaat het langs ons heen. We horen het hooguit aan, maar het verandert niks aan de resonantie. We ontvangen de onderliggende boodschap. Deze bestaat namelijk uit ‘jouw keuze doet mij twijfelen en ik trek mij nu terug’.

En jij? Jij staat in je kracht en deze nieuw verworven levensruimte geeft de vrijheid om dat wat beperkend is achter je te laten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in