DELEN

Waar loop ik heen?

Loop ik wel goed?

Is dit mijn pad?

Is dit zo bedoeld?

De weg is koud en kil,

komt hieraan een einde?

Is dit wat ik wil?

Heb ik dit leven gekozen om te leven? Kan iemand mij dit uitleggen, al is het maar even?

Omgeven door warmte hoor ik een stem; “ Lief mens, door de leegte en pijn zal de liefde zich gaan manifesteren, kracht zal groeien en vertrouwen zal bloeien, is dat geen zegen?”

De weg van weerstand is wat ik heb gekregen, was mijn gedachten voordat ik besefte dat mijn weg mijn leraar der liefde is..

Ik zie de zon… daar in de verte, en ik besef dat er een reden is waarom ik het duister overwon.

Het bovenstaande gedicht heb ik geschreven tijdens een zoveelste verdrietige situatie toen mijn vertrouwen werd ondergesneeuwd door vertwijfeling en angst. Ineengedoken huilend van verdriet en wanhoop bevond ik mij alleen op de stoeprand langs een doorgaande weg toen ik plots werd omgeven door een deken van warmte en liefde. Zachtjes hoorde ik heel dichtbij de warme stem van mijn gids die tot mij sprak met liefdevolle woorden die mij herinnerde aan de wijze en krachtige lessen die moeilijke situaties met zich mee brengen. De troost en liefde die ik voelde was van onbeschrijfelijke aard, maar gaf mij direct de kracht om vanuit een helder en inzichtelijk perspectief de situatie te bekijken en gaf mij de moed om te handelen vanuit rust en weten. De kracht die wij als mensen bezitten is ongekend, hoe moeilijk en pijnlijk een situatie ook kan zijn, wij hebben de kracht in ons om deze te overwinnen. Herinnering van het vertrouwen in onze eigen kracht is nodig, maar vergt oefening en bewustwording. En wanneer wij de keuze maken om het pad der kracht, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde voor onszelf te bewandelen, zullen wij groeien, groter als dat wij al waren.

 

Onvoorwaardelijke liefde

Geloven in de kracht van ons zijn heeft soms een lange weg nodig. Duizenden levens lang zijn onze zielen op reis, onderweg naar het moment dat onze ziel alle lessen heeft begrepen, het moment van erkenning van onszelf, het moment van onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde is een begrip wat we vaak koppelen aan het ontvangen van liefde van iemand anders dan onszelf, want alleen op die manier kunnen we onvoorwaardelijke liefde ervaren.

 

Maar wij zijn onvoorwaardelijke liefde.

Onvoorwaardelijke liefde is wat wij zijn, en wanneer we er voor kiezen om dit te herinneren zal een nieuw leven zich aandienen. Dit zal niet altijd even gemakkelijk gaan. Vele levens lang zijn wij al lerende bezig om onze ziel de kern van ons zijn te laten herinneren in een wereld voor materie, Hands Holding a Lit Candlehebzucht, macht en manipulatie. We worden op de proef gesteld en niet een klein beetje ook. Het is dan ook nodig om onze ziel wat uit liefde bestaat bloot te stellen aan de vernietigende werking van het ego wat is ontstaan door materie en vorm. Doordat wij als mens de beproevingen van het ego moeten doorstaan leren we wat negativiteit met ons doet, hoe het ons vervuild, maar ook hoe we het uiteindelijk kunnen overstijgen. De werking van negativiteit op onze liefdevolle kern, zorgt ervoor dat we de werkelijke gevoelens, stilte en rust van ons hart niet meer kunnen ervaren en zorgt voor tegenstrijdigheid van onze werkelijke waarheid. De mens moet dit ondergaan. We kunnen niet anders. We komen uit de bron die ons geschapen heeft waar geen vorm en geen materie bestaat, maar leven in een aardse wereld waar er geen ontkomen aan is.

De oude en jonge ziel

Een nieuw leven is mogelijk. Een nieuwe aardse wereld ook, en daar zijn we hard aan toe. De mens is door de beproevingen van het ego sterker en wijzer geworden, wat ons weer terug brengt naar onze kern, de bron van liefde. Stap voor stap herinneren we weer wie we eigenlijk zijn en waar we vandaan komen. We worden bewuster. De dualiteit is nog steeds aanwezig en dat heeft tijd nodig. Er zijn vele mensen op aarde met een jonge ziel met ego gerichte intenties, macht geld en hebzucht zijn bepalende factoren in hun leven en het blijven streven naar meer en meer zit in hun aard. We kunnen het deze zielen niet kwalijk nemen, ze hebben nog meerdere levens of een versneld bewustwordingsproces nodig om tot bezinning te komen. De hoog ontwikkelde en in sneltreinvaart groeiende technologie welke bij het oude Atlantis zijn ondergang betekende zorgt voor sociale disbalans en is voedend voor het ego, maar toch groeien en stijgen de liefdesenergieën die vanuit onze harten stralen steeds meer en de oude zielen laten hun harten spreken en nodigen de jongere zielen uit dit ook te doen.

De oude zielen hebben in tegenstelling tot de jongere zielen meer opgedane levenswijsheid. Doordat er meerdere levens geleefd zijn hebben zij meerdere levenslessen mogen ervaren en hebben daardoor- bewust of onbewust- meer geïntegreerde kennis. Dit maakt de oude zielen niet meer of minder dan de jonge zielen -iedere ziel is gelijkwaardig- maar de oude zielen kunnen makkelijker de ego gerichte intenties van het ego ontstijgen waardoor de herinnering en het geloof van de intenties van ons hart meer -kunnen- worden nageleefd.

“Vergelijk ons ego ofwel verstand met het kleine duiveltje in je. Je hart voelt waarheid, liefde, reinheid en is het lichtje binnen in jou. Het duiveltje voedt duisternis, angst, verwarring, houdt van controle, en bouwt een muur om het lichtje. Lukt het jou de muur af te breken en het lichtje weer te vinden?”

 Herinneren, een boodschap van mijn gids

“Laten we samen herinneren dat wij de onvoorwaardelijke liefde zijn. Puur en sereen. Ons hart kent de stilte. De stilte van ons zijn. Want het denken dat wij denken is slechts schijn. Het leven is niet zonder obstakels, we zullen deze moeten beklimmen. Maar wanneer we terug gaan naar de stilte en voelen wat ons hart weet, dan zal acceptatie ons kalmeren. Kracht is wat we bezitten, kracht is wat we hebben gekregen, om alles te doorstaan wat we tegen komen is ons leven. Laat je licht schijnen en deel je wijsheid. Want door jou licht kun je andere harten verlichten en kunnen we samen groeien naar een hoger plan. Licht verlicht de duisternis, zo ook de duisternis in onszelf.”

Maar hoe kunnen we dit licht nu het beste vinden en hoe worden we bewust van onze innerlijke kracht en onvoorwaardelijk liefde? Mag ik jouw hand? Mogen mijn geschreven woorden en de boodschappen van mijn gids jou begeleiden bij één van de belangrijkste processen die we tegen komen gaandeweg het pad der bewustwording?

Handelen vanuit rust

De belangrijkste lessen in ons leven bevinden zich in de meest moeilijke situaties. Onze pijnlijke en verdrietige ervaringen maken ons –hoe moeilijk deze ook kunnen zijn- sterker en krachtiger, mits we hier op de juiste manier mee omgaan, te midden van deze situaties is de kans op herinnering namelijk het grootste. Wanneer we ons begeven in een beladen situatie welke zorgt voor emoties die ons verdrietig, boos of angstig laten voelen kunnen we twee kanten op. We kunnen het benaderen vanuit onze emotie en handelen vanuit onze emotie, of we kunnen het benaderen vanuit vertrouwen, geloof, acceptatie en rust. Dat laatste is lastig, het is namelijk ontzettend moeilijk om in emotioneel beladen situaties in onze rust te blijven en het niet te benaderen vanuit onze emotie. Toch is het mogelijk, we hebben namelijk alle kracht in ons om alles wat we op ons pad krijgen te overwinnen en te doorstaan. De keuze ligt bij onszelf; of we laten ons overheersen door onze emoties, of we gaan naar de werkelijke betekenis van de situatie kijken. Hiermee wil ik niet zeggen dat er geen emoties gevoeld mogen worden integendeel, emoties zijn er niets voor niets, wanneer je overspoeld wordt met emoties als verdriet, angst, woede of iets anders dan het voorstaande, betekend het dat hier naar geluisterd moet worden en dat er een innerlijk groeiproces in gang kan worden gezet wanneer jij deze emoties ondergaat en ervaart.

Hieronder beschrijf ik een leidraad voor: hoe te handelen in een emotioneel beladen situatie. Graag wil ik vermelden dat ieder mens een unieke ziel is en dat iedere ziel zijn of haar manier heeft om met emotioneel beladen situaties om te gaan. Het onderstaande is een wegwijzer, een kompas die jou de weg kan wijzen in een moeilijke situatie. De weg terug naar jouw innerlijke liefde, de weg terug naar jouw mooie hart.

 1. Onderga je emoties, laat het maar stromen en laat het maar vloeien, neem de tijd.
 2. Neem tijd voor jezelf. Mediteer of omgeef je in een natuurzuivere omgeving, wat een natuurlijke vorm van meditatie is. Weerhoud jezelf tegen de verleiding tot vlucht gedrag, de emoties die je voelt hebben bewuste aandacht nodig en dienen niet te worden weggestopt.
 3. Geef liefdevolle aandacht aan jouw emoties. Neem de tijd en ga rustig zitten in een omgeving waar jij je fijn voelt. Pak pen en papier, haal diep adem en adem heel rustig uit en herhaal dit drie keer. Stel jezelf de vragen; waarom ervaar ik deze emotie? Waarom voel ik zoveel verdriet, woede of angst? Je zult een innerlijk antwoord krijgen, schrijf deze op. Zo kom je in contact met jezelf.
 4. Erken de situatie. Pak pen en papier en herhaal de ademhalingsoefening die hierboven beschreven is en stel jezelf de vraag; welke wijze les mag ik uit deze situatie halen? Hoe kan ik het beste handelen? En vraag je gidsen om begeleiding en juiste antwoorden. Je zult een innerlijk weten krijgen, het eerste wat in je opkomt, is het juiste en schrijf het op. Door het op te schrijven maak je het visueel en kun je het te alle tijden terug lezen op momenten wanneer je het nodig hebt.
 5. Omgeef jezelf met liefdevolle en zachtaardige mensen die werkelijk naar jou luisteren en jou accepteren zoals jij bent.
 6. Wees lief voor jezelf en onderneem liefdevolle dingen waar jij als persoon gelukkig van wordt, blijf in contact met jezelf; wat is nu het beste voor mij om te doen?
 7. Erken je emoties en blijf er liefdevolle aandacht aan geven met de hierboven beschreven oefeningen.
 8. Vergeef. Vergeef jezelf van ondoordachte en gewetenloze fouten, jezelf vergeven is een grote stap naar zelfverwezenlijking. Vergeef betrokkene, het is goed. Wanneer je vergeving moeilijk vindt vraag je gidsen dan innerlijk om hulp bij vergeving en zij zullen jou begeleiden.
 9. Weet dat er hulp aanwezig is vanuit de kosmische sferen, ook al heb je geen bewust contact, ze staan je te allen tijde bij. Onvoorwaardelijk. Wanneer er innerlijk om hulp wordt gevraagd, zullen zij dit altijd ontvangen.
 10. Heb vertrouwen. Gun jezelf vertrouwen. Heb vertrouwen dat jij de juiste stappen zult ondernemen en dat de oplossingen zich zullen aandienen.
 11. Wees bewust van jou denken. Betrap jezelf op beperkende en pijn voedende gedachten en draai deze om naar denken vanuit mogelijkheden en liefdevolle woorden. Wees lief en begripvol voor jezelf.
 12. Acceptatie. Zeg JA tegen de situatie en zorg dat je energie op een positieve manier wordt ingezet, door probleemoplossend en liefdevol met jezelf en de omgeving om te gaan, zo wordt je kracht op de juiste manier gebruikt. Probeer niet je energie te verspillen tegen het vechten tegen de realiteit.

“Vechten tegen de realiteit zal ons energiepeil doen dalen, ervaar het en sluit niet je ogen ervoor, de realiteit is er met een bedoeling, met een boodschap.”

Wanneer je de bovenstaande punten toepast geef je jouw emoties en situatie positieve aandacht, in die zin, je erkent jouw emoties, je erkent de situatie en je handelt vanuit een rustig en oplossend vermogen. Wat er vaak gebeurd is dat men negatieve aandacht geeft aan de situatie en de emoties, waardoor emoties alleen maar worden gevoed. De situatie wordt daardoor ondraaglijker dan deze al is, omdat er gefocust wordt op de pijn die het ons geeft. Wat je aandacht geeft, groeit, straal je uit en trek je aan. Door niet werkelijk te luisteren naar wat onze emoties ons willen vertellen, belemmeren wij ons innerlijke groeiproces. Wanneer emoties alleen maar oppervlakkig worden gevoeld en met ons verstand worden begrepen zal ons ego deze emoties voeden omdat het meer wilt, zodoende wordt het alleen maar groter dan het al is en kunnen gevoelens als wraak, (zelf)haat, agressie, intense wanhoop en verdriet ontstaan, waardoor we onszelf nog meer pijn doen. Soms lukt het niet alleen en is het nodig om bij diepgewortelde blokkades en vastgeroeste emoties hulp in te schakelen. Het is dan noodzakelijk om de diepere lagen van ons zijn te onderzoeken door middel van bijvoorbeeld; hypno en/of regressietherapie. Er zijn verschillende therapievormen die je kunnen helpen bij jouw innerlijke reis, laat je gevoel jou de weg wijzen en je zult bij de juiste therapievorm terecht komen. Ook hier geldt; luister naar je innerlijke stemmetje, jouw gevoel!

“Pijn en verdriet zijn slechts oplosbare emoties, we kunnen er voor kiezen om het op te lossen of te koesteren. Het laatste gebeurd te veel. Het koesteren van ons pijn en verdriet voedt ons ego. De weg naar verlichting zal gesloten zijn, een dikke muur zal het blokkeren. Wanneer we deze muur met ons hele zijn afbreken zal een nieuwe weg manifesteren, maar op deze weg blijven we geconfronteerd worden met onze diepste verdrongen emoties. De kunst is om deze emoties te groeten, te omarmen, waarna liefdevol achter ons te laten, deze emoties behoren nu tot het verleden, deze tijd is geweest en heeft wijsheid toegevoegd. Laten we in volle pas vooruit en vergeet niet te genieten van het mooie en leerzame leven dat ons gegeven is. Wees dankbaar.”

Wanneer de bovenstaande handvatten succesvol worden toegepast-of een andere (eigen) manier, die jou verbindt met jouw hart-is er een begin van een nieuw leven. Je zult versteld staan van de innerlijke kracht die je kunt voelen en de rust die jij jezelf kunt geven en ervaren door liefdevolle aandacht voor jezelf. Wanneer we in de meest beladen situaties onze rust kunnen bewaren en de boodschap kunnen begrijpen, bekijken en ervaren we het vanuit liefde, liefde voor onszelf en liefde voor al wat is. Het vergt wat oefening, maar het is de moeite waard. Wanneer we bewust de keuze maken om vanuit liefde en positiviteit te handelen kan het zijn dat er nieuwe situaties zich zullen aandienen waarbij onze verdrongen emoties worden aangewakkerd om zo de uitdaging aan te gaan. Deze vastgeroeste emoties zullen zich aandienen als grote donkere wolken, maar de kracht van ons hart zal deze donkere wolken beschijnen met het helende licht dat in ons schuilt en zal met de nodige aandacht en geduld deze donkere wolken doen verdwijnen. Er zal plaats komen voor een prachtige heldere hemel waar jij als prachtige krachtige zon mag stralen.

“Ons verleden verloochenen, beangstigt onze ziel.

Zielsverdriet wat schuit diep in ons zijn, veroorzaakt pijn.

Diep graven in emoties, de lagen van ons leven, zal ons naar verheldering en opklaring streven.

Vastgeroeste wrok, intens verdriet, diepgewortelde boosheid… Kijk het in de ogen deze emoties zijn pure wijsheid.”

 

Lief mens, je bent een prachtig ziel met een liefdevol hart die kan stralen zoals de zon dat kan doen op een zonovergoten dag. Jij bent een mooie wijze ziel met alle kennis in jouzelf aanwezig om het ego te ontstijgen. Het feit dat je tot deze zin in het artikel bent gekomen getuigd van een liefdevolle bewuste oude ziel, die alleen maar herinnering nodig heeft, of al herinnerd is.

De herinnering van jouw werkelijke zijn. De herinnering van de onvoorwaardelijke liefde die in jou schuilt welke jouw innerlijke zon laat schijnen, waarmee je al het donker kunt verlichten. Laat jouw innerlijke zon stralen, zoals deze dat kan!

“Vereniging van ons gevoel met ons verstand geeft ons stof denken. Ons denken zorgt voor constante bewuste en onbewuste bevestigingen van ons gevoel, waardoor het makkelijker wordt voor ons om een gevoel te koppelen aan negativiteit, wat zorgt voor angst en beperkingen in ons leven. Ons hart weet dat alles goed is zoals het is, en dat wij de kracht krijgen en hebben om alles aan te pakken vanuit een positief perspectief. Laat het denken jou puurheid niet vervuilen. Overstijg de door jou zelf gecreëerde obstakels en vlieg, voel, en ga vrijuit!”

  Laat het denken jou puurheid niet vervuilen. Overstijg de door jou zelf gecreëerde obstakels en vlieg, voel, en ga vrijuit!”

Wij wensen jou veel liefde, licht, kracht en het allerbeste toe! Vanuit mijn licht perspectief,

Carolien

 

Begeleidt door de boodschappen van mijn gids, Laurah

Carolien Lepelaar – www.facebook.com/vanuitmijnlichtperspectief

2 REACTIES

 1. Bedankt ! ,
  Ik ben in ieder geval gekomen tot en met de zin : “Jij bent een mooie wijze ziel met alle kennis in jouzelf aanwezig om het ego te ontstijgen”. 🙂

  Ben er mee bezig , maar O : wat is mijn ego hardnekkig ,
  maar idd : hoort erbij & ik hoop ervan te leren

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in