DELEN
Kosmische-Zee

De Multi-Dimensionale Nieuwe Aarde Krijgt Vorm

Aartsengel Michaël door Celia Fenn
Kosmische-Zee
Kosmische Zee

afb. Nyako Nakar : www.nyakonakar.com


Geliefde Familie van Licht, in deze tijd geeft het ons grote vreugde om jullie weer te mogen begroeten terwijl jullie je in de richting van de eerste Equinox van 2012 bewegen. Inderdaad, de dingen verschuiven en veranderen op jullie Aarde, en de eerste nieuwe energieën van de Nieuwe Golf van Licht voor 2012 worden merkbaar op de Aarde.Velen van jullie kunnen je misschien een beetje bedrukt voelen, terwijl je op de nieuwe golf van energie wacht, en je een beetje down voelen als je nadenkt over de gebeurtenissen op de Aarde op dit moment, vooral in het Midden-Oosten. Het lijkt erop alsof je niet dichter bij de idealen van vrede en harmonie staat die je zoekt. Geliefden, weet dat alles in Goddelijke Orde en in de Stroom van de Schepping is, de energieën van Verandering gaan vooruit. De Aarde maakt zich klaar om zich opnieuw met de 8e en 9e Dimensies van Licht te verbinden en de Aardehoeder Raden en de Raden van Ouderen die verantwoordelijk voor de Nieuwe Aarde zullen zijn, worden nu gevormd en in het leven geroepen.

Ja, Geliefde Familie van Licht, na 2012 en de Doorgang van de Aarde via het Portaal van Licht in december, zal de aarde toevertrouwd worden aan de Hoede van degenen onder jullie die gekozen en verkozen werden tot de eerste Nieuwe Aarde Raad van Aardehoeders en de bijbehorende Raad van Ouderen. Deze Wezens zullen in de 8e en 9e dimensie ingewijd worden, waar ze met de Zonne-Raden en de Galactische Raden van Licht samenwerken. Eindelijk krijgt de aarde haar plaats als “Ster van het Licht”, waarvan het evolutionaire pad bepaald wordt door de Goddelijke Wil en de Goddelijke Creatieve Intelligentie, en zij die de Goddelijke Wil volgen.

Je kunt je afvragen hoe dit mogelijk is, gezien de huidige stand van de politiek op de Aarde. We zeggen gewoon dat de Nieuwe Multi-Dimensionale Aarde vorm krijgt en de “oude” energieën van conflict en dualiteit weinig belang hebben in de Toekomst die gemanifesteerd wordt. De frequentie van dualiteit en conflict behoort tot de oude driedimensionale wereld en vervaagt. De nieuwe vijf-dimensionale Aarde is gebaseerd op Stroming en harmonie, en het verschuiven van polariteiten in Eenheid. Degenen in jullie Aardemaatschappij die gevorderd zijn, proberen polariteit in eenheid te brengen door middel van dialoog en discussie. Dit is de weg van de Nieuwe Aarde en het zal de belangrijkste vorm het politieke leven zijn op een ontwaakte vijfdimensionale Aarde.

Maar, nog belangrijker, wordt de echte kracht om de toekomstige weg van de Aarde te bepalen, verder in handen gegeven van de Aardehoeder Raad en de Raad van Ouderen. Deze zijn geroepen en gekozen in de Hogere Dimensies en ze hebben toegang tot de Zonne- en Galactische Raden. Ze zijn niet “zichtbaar” voor degenen in de vijfde-dimensionale samenleving, maar ze zijn multi-dimensionaal en kunnen Hoger Bewustzijn bereiken en creëren en manifesteren volgens de Goddelijke Wil, zoals hij wordt uitgedrukt in het Gouden Roos Melkwegstelsel die zich nu vormt.

De Aarde neemt haar plaats in, en ook jij wanneer je de uitnodiging naar Hogere vormen van bewustzijn en Aardeleiderschap “hoort”. Je wordt je bewust van je nieuwe verbindingen met jullie herboren Zon, die we nu “Solaris” noemen. De 8-Dimensionale Raad van Solaris verenigt de Planetaire Raden van jullie Zonnestelsel en verbindt zich met de Sterre- en Galactische Raden. Dan zullen jullie een verbinding maken met de 9-Dimensionale Raden van het Gouden Roos Melkwegstelsel, Rosa Dorada, de nieuwe naam voor jullie Gouden Melkwegstelsel die nu wordt gevormd en voorheen gekend was als de Melkweg.

Met deze structuren in plaats, stijgt de Aarde op in haar nieuwe “baan” als de Blauwe Ster Planeet, de eerste planeet in het sterrenstelsel die de volledige Multi-Dimensionale status bereikt en beheerd wordt door een Raad van Aardehoeders en Ouderen. Deze worden op het Hogere niveau door hun Zielsgemeenschappen “gekozen” voor hun wijsheid, Betrokkenheid en Moed.

Inderdaad, Geliefden, er is veel opwinding, terwijl deze nieuwe structuren worden opgezet en met de Nieuwe Aarde rasters verbonden worden. We weten dat velen van jullie doorhebben dat de Wezens van Licht op de Aarde zouden neerkomen, maar we zeggen dat jullie degenen zijn die zullen opstijgen om de Wezens van Licht in de Zonne- en Galactische Raden te ontmoeten en je plaats in te nemen als deel van het Gouden Melkwegstelsel. En als je dit doet, zul je ook nog een deel blijven van de samenleving van de Aarde op het materiële niveau, bereid om bij te dragen en van de Nieuwe Aarde die wordt geboren, te genieten. We vieren dat de Aarde niet langer een “kind” onder de hoede van de Siriërs, Pleiadiërs en de Arcturiërs is. Nu is de Aarde volledig volwassen en een onafhankelijk Sterrenwezen die de energie van Solaris in het Gouden Roos Melkwegstelsel vertegenwoordigt.

Draken en Dolfijnen

Geliefde Familie van Licht, terwijl jullie aan deze volgende fase van Verbinding en Her-verbinding beginnen, zul je ook intense verbinding maken met de Ontwakende energie van de Draken en de Dolfijn Meesters. Deze twee groepen van Lichtwezens zijn vooral gericht op dit deel van de 2012 uitlijningen en staan helemaal klaar om samen te werken met degenen onder jullie die er klaar voor zijn.Als eerste zul je in de 6e dimensie de Drakenenergie tegenkomen je hiermee verbinden. De Draken zijn de Hoger Dimensionale dragers van het “Kosmisch Vuur” of Engelenvuur. Dit is een zeer elementaire, maar krachtige energie die je “nucleaire” energie zou kunnen noemen als je het beschouwt in wetenschappelijke termen, het basis ‘vuur’ die de holografische matrix op zijn plaats houdt.

De Draken waren de vroege dragers van de kosmische energie en waren jullie “voorouders”. Ze spuwden vuur omdat ze uitdrukking van het Kosmisch Vuur zelf waren. Wanneer je het Drakenvuur doet ontwaken, maak je opnieuw verbinding met je oude vermogen om met het Kosmisch Vuur te werken voor co-creatie met het Goddelijke. Als in angst je leeft voor de Drakenenergie, leeft ze in je schaduwzijde en kunnen er destructieve manieren van ‘explosie’ ontstaan ​​als negatief vuur. Dit gebeurt op grote schaal wanneer mensen ten oorlog gaan en vuur op elkaar afregenen in de vorm van wapens, in het bijzonder nucleaire wapens die het ultieme negatieve gebruik van het Drakenvuur zijn. Dit gebeurde toen de mensen het Drakenvuur vanuit een wetenschappelijk oogpunt hebben benaderd en het probeerden voor negatieve doeleinden te gebruiken. Inderdaad, draait een groot deel van het huidige conflict in het Midden-Oosten om het gebruik van het Drakenvuur voor oorlog en wie het recht heeft om toegang te krijgen tot deze kracht. De Draken zijn zelf ook geëvolueerd en wensen niet langer voor negatieve doeleinden gebruikt te worden, ze willen zich weer met de mensheid verbinden en bieden zichzelf opnieuw aan in dienst van de Vrede.

Historisch gezien is de relatie met draken er een van angst, wat tot misbruik en vernietiging leidt. In de driedimensionale wereld waarin perceptie in dualiteit werkt, werden de Draken gevreesd, in de strijd gebracht en “overwonnen”. Op de vijf-dimensionale Nieuwe Aarde herken je de Polariteit in Eenheid en kunnen de Draken weer verschijnen, terwijl jullie je weer naar Meesterschap en de Hogere Dimensies bewegen. In Meesterschap kun je Drakenrijders worden en het Drakenvuur met bewustzijn richten en gebruik maken van haar kracht van manifestatie en creatie voor het hoogste goed en volgens het Goddelijke Plan. Dit is de manier waarop de Drakenenergie zich met de mensen wenst te verbinden en niet op de wetenschappelijke manier waar de energie benut en gebruikt wordt zonder enig begrip van de heilige relatie tussen Spirit, Draken en Mensen.

De tweede groep van Lichtwezens zijn de Engelen Dolfijn Meesters, die de hogere expressie van de walvisachtigen / Dolfijnenergie van de Aarde zijn. Ze komen uit het Galactisch Centrum of Grote Centrale Zon, via Sirius en de Pleiaden. Hun doel is, en was altijd, de ontwikkeling van de soort op Aarde te begeleiden, vooral voor het opkomende Menselijke Engelen ras. De walvisachtigen zijn Meesters van Holografische Technologie en overal waar er behoefte is aan een grote evolutionaire verschuiving of herijking, zijn ze daar om te helpen. Zelfs wanneer de Aarde opstijgt in haar nieuwe en onafhankelijke rol in haar zonne- en Melkwegstelsel, blijven de Dolfijn Meesters om bij dit “geboorteproces” te helpen.

De Dolfijn Meesters en Engelen belichamen het Kosmische Christus Bewustzijn. Zij stromen met de Gouden Energie van de kosmische Christus, maar belichamen ook de Turquoise en Magenta Stralen van de Christus Liefde. De energie van de Dolfijn Meesters wordt uitgedrukt in dans, muziek en in vreugde. Het is vloeibaar en vloeiend en licht, mooi en harmonieus. Als je de energie van de Dolfijn Meesters belichaamt wordt je zoals zij; vloeibaar, gracieus, vrolijk en kun je reageren met gratie en snelheid. Geen enkele verandering van richting in de Stroom is een probleem, je bent gewoon in staat om mee te bewegen.

Met de hulp van de Draken en de Engelen Dolfijn Meesters, zal het Vuur van de Schepping en de evolutie van soorten op de Aarde opnieuw worden afgestemd op de Goddelijke Wil en de Goddelijke Creatieve Intelligentie. Dit zal ervoor zorgen dat deze energieën alleen voor het Hogere Doel op de Nieuwe Aarde gebruikt zal worden.

De Equinox van maart als een punt van evenwicht

Met al deze veranderingen en reconnecties en recalibraties, is het mogelijk dat jullie een deel van de effecten van deze golven in de verschillende dimensies voelen. Ten eerste, Geliefden, is het mogelijk dat je een gevoel hebt dat de verbinding verbroken is, alsof dat wat ervoor belangrijk was er niet meer is. Of projecten die soepel leken te gaan kunnen plotseling tot stilstand gekomen. Ook zou je kunnen merken dat relaties en vriendschappen aan een soortgelijk hiaat en loskoppelen lijden. Dit is gewoon een aspect van de enorme veranderingen die worden ingevoerd. Je kunt ervan verzekerd zijn dat over een paar weken alles weer vlot zal stromen.De Equinox zelf zal een punt van Evenwicht voor jullie en je leven zijn. Het zal een moment zijn dat je in staat zal zijn om innerlijke balans en rust te vinden en om je weer te verbinden met de nieuwe stroom van het leven. Velen van jullie zullen nieuwe richtingen en nieuwe paden vinden wanneer je in je nieuwe rol stapt, in het bijzonder degenen onder jullie die met de Aarde Hoeder Raden en de Raden van Ouderen gaan werken.

In termen van het fysieke lichaam, kunnen er zich ook een aantal symptomen voordoen. In het verleden werden de symptomen voornamelijk gevoeld als gevolg van de wijziging van het centrum en evenwicht van de Zonnevlecht naar het Hart. Wanneer je nu deze nieuwe fase binnengaat, zul je merken dat het fysieke lichaam eigenlijk steeds lichter wordt, dat het meer gevuld is met licht en lichter in gewicht. In deze fase kun je een zeer zwaar gevoel in je lichaam hebben, misschien voel je je uitgeput en kun je slaapproblemen hebben. Je kunt ook moeite hebben met eten en het vinden van voedsel dat bij je nieuwe gevoel van je fysieke lichaam aansluit. Ook dit zal voorbij gaan, Geliefden, wanneer jullie meer gewend raken aan de lichtere aard van je multi-dimensionale lichaam.

Binnenkort zul je je vol energie voelen en klaar zijn voor de nieuwe kansen en uitdagingen die zich aandienen tegen het midden van het jaar als je in de richting van de Leeuwenpoort aan het einde van juli gaat!

Wij wensen jullie veel Vreugde en Liefde in de komende weken en maanden en vieren we de manifestatie van de Nieuwe Aarde met jullie!

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden AgeDit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

© 2012-13 Celia Fenn and Starchild GlobalThis work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

4 REACTIES

 1. prachtig!! ik heb het zojuist gelezen, ik kan alleen maar zeggen; wat geweldig! ik ondervind het.

  ik verheug me!

  liefs, Henriëtte

 2. Wauw!
  Wat een ontzettend mooi artikel!
  Ik ervaar dit ook zo op dit moment.
  Vorig jaar heb ik een droom gehad over walvissen,zo geweldig mooie droom, toen ik dit artikle las moest ik hier aan terug denken.
  Dank je voor dit mooie artikel!:)

  Liefs Marjan

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in