DELEN

Aartsengel Michael :Het Onvermijdelijke van Verandering en Diepe Dromen met Gaia … Een Nieuwe Gemeenschap van Licht

 Celia boom

Geliefde Familie van Licht, het zijn een paar intense en tumultueuze maanden geweest sinds het Planetaire Nieuwe Jaar in juli en de invoering van Nieuw Licht door de Sterrenpoorten in juli en augustus. Deze Energie Verschuivingen hebben op een zeer Diep Niveau Verandering gebracht.
Deze Verandering is onvermijdelijk, want het maakt deel uit van het proces van Leven en Evolutie. Toen de Aarde in december 2011 in/naar de Vijfde Dimensie verschoof, schudde zij Haar stijve beperkingen van de oude Derde Dimensionale Rasters van zich af en stond zichzelf toe om zich opnieuw te verbinden met de Gratievolle Stroom van Goddelijk Licht vanuit het Hart van de Kosmos. Dit betekende dat ieder Levend Wezen op de Planeet Aarde ook herijkt was met deze Nieuwe Frequentie van Versnelde Verandering.
Verandering is onvermijdelijk. Het maakt deel uit van het proces van Leven en Groei. Het is de opening van een knop in de Lente en het vallen van de bladeren in de Herfst. Het zijn de eerste groene spruiten van de zomeroogst. Allen hebben hun moment in de Tijd, in de Rijkheid van het tot Bloei komen van het Fysieke Leven.
Maar, zelfs voorbij de natuurlijke wetten van Groei en Verandering op de Aarde, zijn er ook Veranderingen die plaatsvinden op een zeer diep niveau van Bewustzijn en van Creatie. De Nieuwe Lichtcodes die door de Sterrenpoort portalen binnenkomen versnellen en activeren energieën op de atomische en subatomische niveaus, welke wij zouden willen noemen de “God Deeltjes”. Deze nanodeeltjes zijn de Goddelijke Kosmische Intelligentie als het zich in de Fysieke Werkelijkheid manifesteert. Als deze deeltjes evolueren en veranderen, initiëren zij aldus Verandering op alle niveaus van de Schepping.
Dus, Geliefden, wij zouden willen zeggen dat Verandering zich eerst op een zeer diep niveau voordoet in het Weefsel van de Schepping en in het collectieve Bewustzijn van de Aarde. Maar, jullie zullen deze Verandering ook in jullie Fysieke Lichamen voelen en in jullie Collectieve Ervaring als Gemeenschappen.Het Fysieke Lichaam en de Nieuwe Werkelijkheid

celia 2Terwijl de diepe verschuivingen zich voordoen, zal jullie Fysieke Lichaam het proces beginnen van het zich aanpassen aan de Nieuwe Werkelijkheid van de Rasters van het Hogere Bewustzijn. Er zijn hier twee processen bij betrokken. De eerste is een zeer diepe reiniging en het afgooien van alles dat zwaar is, van een lage frequentie is, giftig en beperkend voor jullie en anderen is. Jullie mogen opmerken dat jullie lichaam naar veranderingen zoekt, in dieet, oefening, slaappatronen en manieren van expressie. Dit proces van “verduidelijking” is noodzakelijk voor de volgende stap, waar het lichaam ermee begint om “Licht in de Cellen te Ademen”.
Het proces van het “ademen van Licht” is een Cellulair Proces en het doet zich spontaan in de Cellen voor wanneer het Lichaam op een voldoende Hoge Frequentie is en gereed is om de omschakeling te maken. Op dit punt, zal het Lichaam ongeveer 50% van diens voedingstoffen ontlenen van het Licht in een intracellulair synthetisch proces, en ongeveer 50% van fysiek voedsel.
Wij zouden, nochtans, willen zeggen dat deze verschuiving alleen gebeurd wanneer het Lichaam zuiver, geaard en uitgelijnd is met het Lichtlichaam. Het is een Spontane Evolutie en doet zich voor wanneer je klaar bent. Op dat punt word je een “Stralend Persoon” aangezien je begint Licht vanuit jouw Cellen uit te Stralen. Dit is het Eerste niveau van de verschuiving van de oude op Koolstof gebaseerde Fysieke Vorm naar het Nieuwe op Kristallijne Licht gebaseerde vorm.
Geliefden, wij vragen jullie om niet te proberen dit proces te forceren, maar te luisteren naar jullie lichaam en wat het nodig is. Als je niet gereed bent voor de Verschuiving mag je nog steeds meer traditioneel voedsel nodig zijn totdat jouw lichaam gereed is. Zelfs na de verschuiving, zal jij jouw voedsel en energieniveaus in de gaten moeten houden om je ervan te verzekeren dat jouw lichaam diens nieuwe patronen van energetische uitstraling handhaaft.

Wanneer je de verschuiving eenmaal gemaakt hebt zal je het zeer moeilijk vinden om in de nabijheid te zijn van mensen en milieus die giftig en verontreinigd zijn. Jouw nieuwe energetische structuur is ontworpen voor de Nieuwe Aarde en verlangd schone lucht, licht en voedzaam voedsel, en een licht gevulde harmonieuze omgeving.
Deze verschuiving van het Fysieke/Energetische functioneren, zal ook gevoeld worden op de Emotionele en Mentale niveaus. Jouw Emotionele en Mentale energieën kunnen voor een poosje onstabiel zijn, en tamelijk breed fluctueren als jouw Systeem versnelde lichtenergieën die door het zenuwstelsel reizen integreert en die de hormonale systemen en de breincellen ontsteken. Je kunt bij jezelf gewaarworden dat je zeer snel met sterke emoties op sommige situaties reageert. Weet gewoon dat het een poosje zal duren om je aan de versnellingen in jouw systeem aan te passen.
Geliefde Familie, na verloop van tijd hebben wij jullie laten zien hoe jullie zelf te aarden in de Aarde Ster Chakra en het Aarde Centrum, en hoe uit te lijnen met het Kosmische Hart. Dit is een essentiële dagelijkse oefening als je eraan werkt om de licht ademhaling en de versnelling van licht impulsen in het zenuwstelsel te integreren.
Wanneer dit proces volledig is, voel jij jezelf uitlijnen in/naar een nieuw gevoel van jezelf en jouw macht als een Meester van het Licht. Je zult meer vertrouwen hebben in jouw bekwaamheid om overvloed te manifesteren door te werken met het Goddelijke Licht en het te vormen in/naar Cocreaties met de Goddelijke Bron.

De Aarde Gemeenschap en de Nieuwe Werkelijkheid.

celia 1Geliefde Familie van Licht, net zoals een ieder van jullie deze versnelling van Licht ervaart, zo ook is jullie Collectieve Expressie als een Globale Gemeenschap. In de Vijfde Dimensie is het aspect van onderlinge verbondenheid het hoofdvoertuig voor de manifestatie van de Collectieve of Globale Werkelijkheid. Aldus is het dat jullie zullen ontdekken dat jullie verschoven zijn van een cultuur van “naties” naar een Globale en Planetaire beschaving waar “naties” eenvoudig deel uitmaken van een Planetair Netwerk.
Om het duidelijker uit te leggen, in het verleden dacht ieder persoon hoofdzakelijk aan zichzelf als behorend bij een specifieke natie met een nationale identiteit welke hen definieerde. Jullie identificeerden je ook met de kwesties van jullie specifieke naties of staat. Welnu, als de Aarde een Planetaire cultuur of Eén Globale Natie wordt welke verbonden is, zullen alle kwesties die de Planeet beïnvloeden iedere natie en ieder persoon beïnvloeden. Er is een nieuwe identificatie met de Aarde in plaats van eenvoudig met een deel ervan.
De Nieuwe Indigo en Kristal kinderen weten dit al en zij zijn “bedraad” om hun levens te leven als Globale Burgers, voorbij de beperkingen van grenzen en begrenzingen. De Nieuwe Aarde zal de erkenning toestaan van Eén Planeet in plaats van vele naties. Het is de volgende stap in de Collectieve Evolutie van de Globale Gemeenschap.
Dit betekent niet dat dit Globale Collectief gecontroleerd, gemanipuleerd of gedomineerd zal worden door wat voor macht of groep dan ook. Met de 2012 Overgang, ging de verantwoordelijkheid voor de Aarde over naar de Hogere Dimensionale Raden van Ouderen en de Raad van Aarde Opzichters. Deze zijn de Licht Raden die de richting en evolutie van jullie planeet bepalen. Jullie werken met hen wanneer jullie mediteren voor Veranderingen, voor Vrede, om het lijden te beëindigen en om de Nieuwe Aarde te Creëren. Ieder persoon die opgeroepen is om een Aarde Opzichter te zijn zal de behoefte voelen te helpen waar de Planeet hen ook maar oproept.

Dus, dit betekend effectief dat regeringen administrateurs worden op het Fysieke niveau van de beslissingen en richtingen die geformuleerd worden op de Hogere niveaus door deze Raden van Licht. Dus, zullen jullie vele verrassende verschuivingen gewaarworden in de manier waarop regeringen omgaan met Globale kwesties.
Aanvankelijk, als de energieën versnellen, zullen jullie geconfronteerd worden door vele onverwachte en verrassende evenementen. Alles is aan het veranderen. Maar, geleidelijk aan zullen jullie beginnen de uitlijning van de Nieuwe Werkelijkheid te zien, tevoorschijn komend als het Licht begint te manifesteren op de reacties en de beantwoording van diegenen die de Aarde op het Fysieke niveau administreren.
Terwijl jullie deze veranderingen observeren, raak dan niet ongerust, sta jullie zelf eenvoudig toe te accepteren dat de diepe veranderingen een Nieuwe Werkelijkheid aan het manifesteren zijn die in harmonie zijn met de Goddelijke Creatieve Intelligentie. De oude littekens en trauma’s van Atlantis zijn in het verleden en er is niets te vrezen. De toekomst zal een uitbreiding in/naar het Licht zijn, de Vreugde en Overvloed van de Nieuwe Werkelijkheid.
Wederom, zeggen wij dat de Indigo en Kristal generaties hier zijn om de weg te leiden in/naar deze Nieuwe Werkelijkheid. Zij zullen temperamentvol zijn, zorgzaam en gevuld met Vuur en Licht om deze Nieuwe Werkelijkheid te manifesteren. Het is hun Missie en Nu is het hun Tijd. Er zullen vele tevoorschijn komende Jonge Leiders zijn die zullen helpen de Planetaire Gemeenschap te begeleiden vanuit de gelimiteerde Economische “Geest Gevangenis” van mentale constructen naar een Nieuwe Werkelijkheid van de Mogelijkheden van andere manieren van Leven, Delen en Manifesteren wat er nodig is voor het Leven op Aarde.

Diep Dromen met Gaia … Een Nieuwe Gemeenschap van Licht

resurrection_of_gaia___desktopography_2012_by_billelis-d5k9kei
resurrection_of_gaia_by_billelis-d5k9kei

Geliefden, in al deze Diepe Veranderingen, is er een ander aspect van Jullie dat ook aan het veranderen is. In het verleden waren jullie gelimiteerd door de aard van jullie maatschappij in het oude energie raster. Jullie waren ontkoppeld van de Aarde en de Hemel en jullie leefden jullie leven in een “gesloten circuit” van mentale en emotionele ideeën en gevoelens die jullie toestonden om gecontroleerd te worden door diegenen die de media manipuleerden welke deze ideeën controleerden.
In het Ontwakingsproces waren jullie in staat je te ontkoppelen van jullie “gesloten circuit” matrix en breiden jullie werkelijkheid uit in/naar een Multidimensionaal besef dat zowel de Hemel als de Aarde omhelsde.
Maar, op de Aarde zijn nog steeds velen die binnenin het oude gesloten circuit leven, en velen komen nog steeds in/naar het Nieuwe Bewustzijn tevoorschijn. Dus, zijn er verschillende “niveaus” van Bewustzijn, het meer kunstmatige mentale/emotionele circuit en een veel dieper Multidimensionaal Uitgebreid Bewustzijn.
Het is dit Uitgebreide Bewustzijn waar wij nu over wensen te spreken. Het is een Bewustzijn dat diep in de Aarde en diep in de kosmos voelt. Het is een Bewustzijn welke jullie verbinding met de Galaxy laat ontwaken, maar ook met de Aarde.
gaia_her_majestyAls je uitbreidt in/naar de Nieuwe Werkelijkheid zal je bij jezelf gewaarworden dat je “droomt” met de Aarde. Je zult je bewust worden dat je deel uitmaakt van Gaia en dat Zij tegen jou spreekt, niet op een oppervlakkige manier, maar in een zeer diep bewustzijn waar zij aan jou beelden en gevoelens zal toesturen. Je zult met Haar voelen en met Haar dromen.
Sommigen van jullie mogen gevraagd worden om te helpen bij diepe genezende processen voor de Aarde op plaatsen zoals Fukushima in Japan, of te helpen bij het werken met de Wouden, of bij het opruimen en reinigen van de Oceanen en de Lucht zodat de Nieuwe Aarde kan manifesteren. Diegenen die opgeroepen worden voor dit werk zullen de Strijders van het Licht zijn die intentie zullen focussen in/naar de Transformatie van oude geloven en patronen vanuit Atlantis in/naar de Nieuwe Aarde patronen.
Dan zullen daar diegenen zijn die gevraagd worden om eenvoudig met Gaia te dromen en om een Nieuwe Aarde te dromen van Overvloed, Liefde, Schoonheid en Overzichtelijkheid. Om Heldere Luchten te Dromen, Schone Oceanen en Meren, Gezonde Bomen en Bossen en Planten, En dat alle Levende Wezens in Liefde en Respect samen bestaan. Dit is het tevoorschijn komen en de originele droom, aangezien het Atlantis trauma genezen is en de Nieuwe Aarde Tevoorschijn in/naar de manifestatie komt.
Wij wensen jullie Vreugde in jullie Diepe Dromen van een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Werkelijkheid.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2013-14 Celia Fenn and Starchild Global – http://www.starchildglobal.com/
This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

18 REACTIES

 1. “Geliefde Familie, na verloop van tijd hebben wij jullie laten zien hoe jullie zelf te aarden in de Aarde Ster Chakra en het Aarde Centrum, en hoe uit te lijnen met het Kosmische Hart. Dit is een essentiële dagelijkse oefening als je eraan werkt om de licht ademhaling en de versnelling van licht impulsen in het zenuwstelsel te integreren”

  Kan iemand soms naar (een) tekst(en) verwijzen hoe ik dit kan doen….ik zou het graag doen maar heb de informatie niet. Hartelijk dank, Dominique

  • @Dominique,

   Lieverd, bedankt voor je bericht! wat jouw vraag betreft;

   Heb je wel eens gehoord van je chakra’s te openen? dit is namelijk wat er bedoeld wordt 🙂 xxx

   Door deze te openen…boom handen in de lucht en voetjes in de aarde wortelen…en te verankeren door een koord via je stuitbeen in de aarde te laten gaan met jouw kleuren… ben je dus aanbeland in het Hart van moeder aarde… dit is hetzelfde…alleen gebruikt iedereen zijn eigen bewoordingen… heb je meer hulp hierbij nodig? laat het me maar weten… je mag je ook aanmelden bij ons op FB en kunnen we privé chatten als je deze behoefte voelt… maar kan ook hier hoor…maakt mij niets uit… heel veel liefs ook voor jouw <3 xxx

   Henriëtte xxx

   • @Henriëtte,
    Ik hoopte dat ik een reactie zou krijgen…:) dus bedankt, lieve Henriette!
    Ik krijg dikwijls de reactie dat ik me moet aarden. Ik zet dan mijn vingertoppen van beide handen net onder mijn navel en stel me voor dat er een vuurbal vanbinnen is terwijl ik met mijn ogen naar beneden, naar de aarde gericht ben. Een zilveren koord gaat dan vanuit mijn onderlichaam helemaal door de aarde heen (korst, binnenste, magneet, tot in de ziel van de aarde) en daar maak ik die koord vast. Dus dit zit wel goed(heeft iemand me eens geleerd) Aarden is belangrijk want anders kan je niet veel doen he als je altijd maar met je hoofd in de wolken loopt ;)Ik had de vraag gesteld een beetje uit onzekerheid ondervind ik nu. En ik dacht…is er nog een betere manier…Maar ik moet maar vertrouwen hebben dat het goed is.
    Maar hoe lijn je uit met het kosmische hart? Bedoelen ze hier gewoon in liefde zijn en vanuit je hart leven. Wetende dat je de bron bent?
    Hebben jullie een groep die samenkomt om bijvoorbeeld heling te doen voor de aarde en wezens die het nodig hebben? Ik wil heel graag zoveel mogelijk helpen om het licht op te houden. Ik ben ervan overtuigd dat alles begint bij jezelf en dat alle beetjes helpen en dat we samen meer kunnen doen, niet? 🙂

    • @Dominique,

     Ik lees net je antwoord 🙂 Lia heeft gelijk, je vindt hier op deze site echt alles hierover… maar Lia was sneller als ik,en ik vergeet het erbij te zeggen, sorry, op dezelfde site kun je mijn manier lezen hoe ik me aard… en met de handen in de lucht en voeten in de grond… ben jij dus in het hier en NU…in het midden… en de lemniskaat verbind onder en boven met elkaar… ook dat kun je lezen in het verhaal van AartsEngel Michaël maar ook anderen spreken hier over.. 😉

     Vertrouw inderdaad op jezelf…we leren allen op onze eigen Unieke/authentieke manier, lieve Dominique… wees en blijf jezelf…vind je eigen manier… vanuit jouw manier van denken en voelen… het is allemaal goed hoor… je hoeft het alleen maar te willen/ intentie uitspreken…en ze staan allen klaar om te helpen…zoals A. Michaël eens zei… lees het maar eens… je bent er al…op jouw manier… Dank voor je vertrouwen lieve Dominique… en dat samen doen… verschuif… en op ziels niveau… vinden we elkaar met gedachten krachten…wil je bij een groepje? spreek de wens uit! en volg spirit…die wijst je met alle liefde jouw weg… samen als menselijke ziel… <3 mooi hé? 😉

     liefs, Henriëtte

    • Ha Dominique,

     (–Maar hoe lijn je uit met het kosmische hart? Bedoelen ze hier gewoon in liefde zijn en vanuit je hart leven. Wetende dat je de bron bent?–)

     Ik zal een poging wagen om uit te leggen wat dit zoal kan betekenen.

     Uitlijnen (op één lijn komen) betekent dat het bewustzijn van de mens overeenstemt met en aansluiting vindt op het kosmisch bewustzijn ( heelheids en/of eenheidsbewustzijn).
     Deze aansluiting houdt in dat er meer Licht wordt ingebouwd in de cellen en lichamen van de mens; zowel op fysiek als op astraal en mentaal niveau. De zware stof (lagere gedachten en emoties) zullen verdwijnen om plaats te maken voor hogere, ijlere frequenties. Het Licht of nieuwe bewustzijn dat op die manier wordt ingebouwd gaat op den duur een lichtlichaam vormen.

     Aansluiting vindt plaats via het “kosmisch Hart”. Vooropgesteld dat met Hart niet persé het fysieke hart, hartchakra (of die plaats) is bedoeld, maar het kosmisch Centrum. Wanneer we de kosmos (universum, heelal) voorstellen als een onbegrensde bol, dan heeft die bol een middelpunt. Nu is in een onbegrensde bol elk object een middelpunt. Ieder mens is dus een middelpunt in het heelal, wat dus ook voor iedere cel, plant, dier, steen, etc geldt. Uitlijning betekent in dit opzicht dat het persoonlijk centrum (bijv. harapunt) moet samenvallen met het kosmisch Centrum, zodat de stekker in het stopcontact past en kosmisch bewustzijn en energie kunnen binnenstromen.

     De mens kent 7 á 8 bijzondere centra, namelijk de chakra’s die aansluiting vormen met kosmische energie/bewustzijn en met zijn verschillende lichamen (astraal, mentaal lichaam, etc). In verband met deze chakra’s kan uitlijning ook nog betekenen: op één lijn komen met de energie die langs de wervelkolom stroomt waardoor de chakra’s zich gaan openen zodat leven, bewustzijn en energie kunnen instromen.

     Het is een beetje lang en ingewikkeld verhaal geworden. Misschien heb je er iets aan, mischien ook niet. Ik zou zeggen, doe gewoon wat je zelf goed vindt en volg je eigen weg. Groetjes van Lia

     • @Lia,
      He lieve Lia,
      Ik begrijp het plaatje nu beter. Fijn dat je het zo goed hebt uitgelegd. Dank voor je hulp x
      Liefs!!
      Dominique

  • Dominique,
   Als je naar de homepage van deze website gaat, vind je rechts een kolom zoeken. Vul daar “aarden” in, en je krijgt een hele lijst artikelen over dit thema.
   Hartelijke groet van Lia

 2. Mooi artikel over verandering!
  Ik heb nog een aanvulling, omdat naar mijn idee duidelijk moet worden dat bedoelde verandering nu eens niet – zoals het al eeuwenlang gaat – uit het (veranderlijke, wetenschappelijke) denken moet voortkomen, maar uit de bron: bewustzijn en erkenning van de ziel, en van geestelijk leven.
  De waan van alle dag is nog steeds dat wij mensen (en dieren en planten) beschouwen naar hun zichtbare materie en fysieke vorm, terwijl wij in feite geestelijke wezens zijn, die samen met andere geestelijke wezens in een geestelijke wereld leven. Eigenlijk denk ik dat speciaal aartsengel Michaël op deze verandering doelt.

  • @Lia,

   Als ik even mag aanvullen op jouw manier van voelen/denken lieve Lia…

   Wij leven als zielen/ geesten IN en OM onze (wetenschappelijke) lichamen…. het is de bedoeling dat wij deze 2 gaan Samenvoegen… begrip gaan opbrengen voor beide.. naar elkaar toe… vind de weg naar elkaar toe…
   Sta open om te ontvangen.. niet alleen geven… 🙂 xxx

   Alleen zo komen we UIT de dualiteit=2 strijd….

   Ken je het spreekwoord; 2 strijden om één en de 3de gaat ermee heen?
   of samen ben je sterker? 🙂 xxx

   Probeer denken en voelen samen te voegen…zoals AartsEngel Michaël citeerde; luister altijd naar je Gevoel ga altijd eerst langs je Hart…controleer wat je denkt..voel… sta even stil om dit te doen… 🙂 xxx

   Vraag dus aan je eigen Vader/moeder God…die in je Hart leeft… bouw een liefdsbrug tussen je linker- en rechter- hersenhelften en voeg deze samen…. man+vrouw…. mediteer ( gebedje naar God) dan gaan de deuren open… 🙂

   Je gaat dan Zien en voelen…de plaatjes krijgen dan woorden… en dan weet je dus… oefenen baart kunst…

   Zo zie ik het lieve Lia… en dit is mijn manier om het te verwoorden 🙂 xxx

   liefs, Henriëtte <3 xxx

 3. Wat ik hier lees en daardoor ervaar. De prachtige intensie die achter deze woorden zit, geeft me een heerlijk gevoel.
  al die andere blogs die ik gelezen heb vullen mij met vreugde.
  de wetenschap dat wij, met ons allen de aarde een betere plek kunnen dromen maakt mij blij.
  en toch…
  en toch mis ik hier iets.
  de wetenschap dat we door te dromen de aarde kunnen reinigen is een zekerheid.
  de mens is een walgelijke nestvervuiler.
  Tides een heerlijke boswandeling kon ik maar moeilijk het afval negeren waarbij peuken en sigaretvetpakkingen dood normaal lijken om op straat te flikkeren.
  maar er is een andere soort vervuiling door de mensheid ontstaan.
  Hoeveel prachtige geest verheffende blogs er ook zijn, toch lees ik daar nergens iets over.

  Ik heb het namelijk over de negatieve trillingen en energieën die ontstaan door demonen en dolende zielen.
  Laat niemand hun vergeten, zo zeker als er Engelen en schitterende liefdevolle energieën bestaan.
  zo zeker zijn er ook de negatieve poelen van boosaardige krachten die zich voeden door alle positieve hoop en liefde uit een mens te knagen.

  Het is waar dat er een nieuwe tijd is aangebroken.
  waar dat de liefdevolle positieve krachten strijders zoeken en vinden om de vervuiling van de aarde te stoppen en de aarde te vullen met positieve liefde.
  Maar wat gebeurt er om negatieve boosaardige krachten zoals demonen te stoppen en te vernietigen?

  • @Petra,

   Lieverd, de enige manier om die “nestvervuilers” te stoppen, zoals jij ze noemt, is om ze liefdeslicht te sturen….

   Liefde alleen is niet genoeg… licht=info… Van Binnenuit naar buiten toe…. = Jezelf helen van binnenuit naar buiten toe…dus lieverd; Als jij/wij allen, Bewust begrepen hebben dat oordelen….jezelf veroordelen is… immers: lagere energieën blijven lagere energieën…. ga er niet in mee…voed ze niet door ze te veroordelen..

   Beter is; en dit is een keuze… Ga mee met de hogere energieën en blijf daar…gecentreerd met je liefdeslicht.

   Van dáár uit…ben je in staat… om te zien/voelen… dat deze “nestvervuilers” deze al bovenstaande ( nog) niet kunnen begrijpen… ze zijn niet wakker en daarvoor niet Bewust… En daarom lieve Petra… hebben al deze lieve bezielde “nestvervuilers” onze hulp nodig….

   Liefdeslicht= dé manier… want liefdeslicht…oordeelt niet maar begrijpt…handelt en helpt vanuit:

   On-voor-waarderijke liefde… dat betekent; zeg aub niet; ik hou van je maar…als je niet doet wat ik zeg…hou ik niet van jouw maar ver-oordeel jouw tot “nestvervuiler”

   We zijn hier en Nu om te helpen met onze liefdeslicht..<3

   Lees anders nog een keer de berichten hierover van AartsEngel Michaël lieve Petra, want hij roept ons op om zo dapper te Zijn om onze liefdeslicht te begrijpen en te gebruiken voor het Allerhoogste Goed voor ons ALLEN….
   Dus óók…voor jouw zelf… lief bezield mens… 🙂 🙂 🙂

   Maar lieverd, ik begrijp je ergernis wel hoor… ook ikzelf vind het vreselijk om te zien… ook ik houd van al wat is… en ikzelf zeg dan: = gedachtenkrachte; ik kijk naar dat pakje sigaretten bv en zend uit; wie deze hier heeft gedeponeerd…raap het op en gooi het in de prullenbak bij jouw thuis…of ergens langs de straat waar ook prullenbakken staan… ruim het op aub…de aarde is van ons allen, ze leeft, net als jij… wordt wakker aub..
   vervolgens breng ik deze situatie naar het hoogste niveau van licht, opdat het daar mag worden opgelost om vervolgens mi,,er meer terug te komen… en vraag dan aan de Engelen of ze de boodschap willen overbrengen… en laat het dan los…

   Zo doe ik het lieve Petra en dit wordt door de Engelen geaccepteerd… dat heb ik ze gevraagd… <3 xxxx

   En je mag vest even je ongenoegen uitspreken hoor, dat doe ik ook en ook dat wordt begrepen door de lieverds!! 🙂 maar ik zend het niet uit… ik verwerk het binnenin mezelf en laat het daar oplossen… ben ik het ook kwijt!!

   Welnu lieve Petra, ik hoop dat dit je een stukje rust kan geven,,,dat is tenminste mijn bedoeling,,, ik hou ook van jouw…van All wat is… daar horen wij allen bij…ook ikzelf… dit is mijn manier…zo werk ikzelf samen met de Engelen en de mensen om me heen… <3 xxx

   Liefs, Henriëtte <3 xxx

 4. Met diepe ontroering heb ik de tekst gelezen. Een intens warm gevoel van herkenning ging door mij heen.
  Dit is wat ik elke dag doe, waar mijn zielsopdracht uit bestaat.
  Moeder Gaia met “alles” dr op en aan Helen met Liefde en Licht.
  Wat een mooie taak hebben we op ons mogen nemen..

  Ik wens iedereen heel veel Liefde en Licht toe en wie weet ontmoeten we elkaar op onze helende reizen…

  <3 to <3 engel Cilia

 5. SCHITTEREND! Hartelijke dan voor deze update! 🙂 xxx

  Mijn hart maakt een sprongetje en wij zijn er wederom bij om te helpen… wauw zo blij als ik weer deze prachtige bootschappen lees en weet… onze dromen worden werkelijkheid.. liefdeslicht overwint wel degelijk alles! 😉

  Een nieuwe wereld vanuit Atlantis…en de oude is genezen…
  God zij dank! Een nieuwe wereld… ééntje waarbij wij allen in Harmonie en vrede info kunnen uitwisselen zonder dat gelijk onze “koppen’ eraf gehakt wordt! 😉 xxx
  dat is nu precies waar wij al jaren voor strijden… met onze liefdeslicht= is voor…met info… zodat we allen in vrede met elkaar kunnen leven…. mijn dank is groot en diep

  Allen dank hiervoor! <3 xxx liefs, Henriëtte

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in