DELEN

Aartsengel Michael: Aarde, Water, Wind, Vuur en Spirit: De Zaden van het Nieuwe Begin

Ascension
Geliefde Familie van Licht, de Nieuwe Droom komt op jullie Aarde tevoorschijn in de Visie en de Stemmen van jullie jonge mensen, de Indigo en Kristal Generatie. Tezelfdertijd, vallen de Oude Droom en de Oude Energieën in/naar chaos en verwarring als hun energie verdwijnt en zij niet langer weten welke kant op te gaan. Jullie mogen, in deze tijd, opgemerkt hebben dat er aldus veel chaos schijnt te zijn terwijl de Energie van het Nieuwe de Energie van het Oude confronteert.
Geliefden, wees niet overmatig ongerust of angstig betreffende deze chaotische energieën. Begrijp dat het een proces is welke jullie genezing en reiniging zouden kunnen noemen. Jullie confronteren zeer oude patronen van manipulatie en illusie die wederom proberen om jullie in/naar slavernij en gehoorzaamheid te trekken, maar deze keer leren jullie om “nee” te zeggen terwijl jullie je verbinden met de Macht en de Bekrachtiging welke ontleend worden vanuit jullie werkelijke verbinding met jullie Goddelijk Licht en jullie Godzelf energie.
Het is eenvoudig een kwestie van het in jouw eigen Licht en Kracht te staan, en niet diegenen toe te staan die jou in/naar de angst zouden willen trekken om te slagen. De oude manieren van het creëren van angst en het manipuleren van mensen door angst werken niet langer meer. Het Nieuwe Pad van Openheid en Transparantie en Duidelijkheid brengt Licht naar alles dat niet duidelijk en open is. Geliefde Familie, het is jullie werk nu om jullie Discretie te gebruiken en om in staat te zijn duidelijk te zien wat in jullie beste interesse is en wat jullie in deze tijd niet dient.
Als een ieder van jullie de Keuzes maken welke jullie toekomstige pad in/naar de Hogere Bewustzijnsenergie van de Nieuwe Aarde zullen vaststellen, herinner je dan altijd dat jullie Aardeopzichters en Ouderen zijn, en dat jullie keuzes verbonden zijn met de Keuzes en de toekomst van jullie Planeet en van alle Levende Wezens op de Planeet. Als het Galactische Bewustzijn tevoorschijn komt, begrijpen jullie dat jullie niet eenvoudig Mensen zijn, maar Galactische Mensen, en jullie weten van jezelf dat jullie een deel zijn van de Galaxy en een deel van de Goddelijke energieën die het patroon en de Vorm en het Bestaan op de Aarde creëren. Jullie zien dat het deze beweging van Energieën en Licht in de Kosmos en in de Galaxy is dat genoemd wordt de “Goddelijke Wil” en de “Goddelijke Intelligentie”, en dat het deze energie is die de ontvouwing bepaald van al het Leven en de evolutie in de Galaxy. Van de grote Sterrengebieden naar het piepkleinste atoom, volgt alles de patronen van het Goddelijke Hart in Liefde en Wijsheid.

Want jullie, Geliefden, als Intelligente en Gevoelhebbende Levensvormen, begaafd met de bekwaamheid om keuzes en beslissingen te maken en om te co-creëren met het Goddelijke, is het nu meer dan ooit belangrijk dat jullie wijsheid en Oordeel in jullie levens beoefenen, en dat jullie niet in/naar de manipulaties en illusies getrokken worden die aldus alledaags zijn in de oude energie op de Planeet Aarde. Het is een Nieuwe Cyclus en een Nieuw Tijdperk dat geboren wordt, denk eraan om je te focussen op het Nieuwe.
Herinner je ook, dat deze nieuwe energie gebaseerd is in de Hart Energie en in de Liefde. Liefde is altijd wakker en bewust en Aanwezig in het Moment. Het is Liefde dat jullie toestaat om genoeg van jezelf te houden om “nee” te zeggen wanneer daar diegenen zijn die jullie energieën zouden willen manipuleren en jullie in/naar de angst en de ongerustheid zouden willen trekken. Het is Liefde dat jullie toestaat om op te staan en “nee” te zeggen wanneer daar diegenen zijn die zouden willen proberen om jou de oude energie en de oude manieren op te leggen, en het is Liefde dat jullie toe zal staan om JA te zeggen jegens de Nieuwe Droom en de Nieuwe Aarde van Leven, Overvloed en Vreedzaamheid.  Wij weten dat het niet gemakkelijk is, maar het is Liefde die jullie de Macht en de Kracht zal geven om over te gaan in/naar de Nieuwe Aarde Energie en deel uit te maken van de Manifestatie van de Nieuwe Aarde.

Het zijn de Elementale Energieën die jullie zullen ondersteunen bij de Manifestatie van de Nieuwe Aarde, samen met de Lichtwezens, de Engelen, de Hemelse Wezens en de Feeën en Elven. Al deze Levende Wezens in vele Dimensies van Licht die een interesse hebben en een rol in de Manifestatie van het Nieuwe. Maar, Geliefde Familie van Licht, JULLIE zijn het die de Primaire Scheppers van de Nieuwe Aarde zijn. Wat zullen jullie in deze tijd voor jullie zelf en voor jullie Aarde kiezen?

AARDE

vrouw-aardeDe Aarde is jullie thuis en de Planeet waarop jullie leven. Het is jullie fysieke woning terwijl jullie op de Aarde in een Fysiek Lichaam zijn. Het was ontworpen om een Paradijselijke Tuin van Overvloedig Voedsel en Beschutting te zijn voor Alle Levende Wezens. Jullie lichaam was ook ontworpen om een gezond en gelukkig voertuig voor jullie Ziel en Spirit te zijn. Een onderdeel van jullie Ontwaking was om te begrijpen hoe jullie weggevallen zijn van het originele ontwerp vanwege angst en manipulatie, en hoe jullie kunnen beginnen om jullie weg terug te vinden naar deze staat van Vreugde, Overvloed en Duidelijkheid.

Geliefden, het moet een Keuze zijn. Dit is een Galaxy van de Vrije Wil en Keuze, en dit is een Heilig Principe. Jullie zijn geen Slaven en jullie waren ook nooit bedoeld om dat te zijn. De Energie van Liefde is niet die van Slavernij, het is de Energie van Balans en Overvloed. Daar zijn diegenen die zouden willen proberen om jullie ervan te overtuigen dat jullie geen keuzes hebben, maar in feite maken jullie altijd keuzes. Je begint met de keuzes van hoe je dag na dag leeft. Het begint altijd met JOU en met de kleine keuzes die je maakt, zoals wat te eten en hoe jouw tijd door te brengen. Jij kiest….

De kleine keuzes bepalen de grotere keuzes. Als jij je in jouw leven bekrachtigd voelt, dan zal je niet vreesachtig zijn en zal je niet bang zijn om op te staan en keuzes te maken die vrede/vreedzaamheid op jullie Aarde en in jullie Levens zal creëren.
Geliefden, verspil jullie tijd niet met kwaad te zijn omdat jullie voelen dat jullie geen controle over jullie levens hebben! Begin eerder te zien hoe je kunt beginnen om iedere dag kleine keuzes te maken die van de Aarde een betere plaats kunnen maken. De één na de ander kunnen jullie beginnen om de veranderingen te maken.

Maak een inspanning om voor jouw fysieke lichaam te zorgen en om het beste en meest voedzame voedsel te kiezen omdat je van jezelf houdt! Maak het jouw doel om training te krijgen en zonneschijn, omdat je van jouw Lichaam Houdt. Maak een inspanning om jouw omgeving schoon en harmonieus te maken, omdat je van jezelf en van de Aarde houdt, en ieder klein beetje telt.

Want zien jullie, Geliefden, als je deze inspanningen maakt om Duidelijkheid en Schoonheid en Stroming en Gezondheid in jouw eigen leven te creëren, verhoog je aldus de Frequentie van iedereen rondom jou heen. Je creëert een kleine “zone” van de Nieuwe Aarde, en al deze kleine “zones” voegen toe aan een krachtige frequentie. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij het verhogen van de Collectieve Frequentie van de Aarde via Liefde en door op zeer praktische manieren verzorgend te zijn.
Wij vragen aan jullie om met de Aarde Elementalen te werken met het zorgen voor de Aarde en jullie Lichaam. Wordt bewust van het voedsel dat je eet, het water dat je drinkt, de plaats waar je leeft en breng de hoogste frequenties naar die plaats toe.
Dit is wat wij noemen Liefde. Ontwaakt en Bewust en volledig Aanwezig zijnde in jullie leven als een Mens op de Aarde.

WATER

waterbeeldGeliefde Familie van Licht, de Oceanen, de Rivieren en de Wateren van jullie Aarde zijn zo belangrijk voor de toekomst van jullie Planeet. Jullie planeet bestaat uit 80% water en jullie lichaam ook. Jij bent een Water Wezen, en voordat je een Wezen was die op de Aarde liep, was je een Wezen die in de Oceanen leefde. De Oceanen zijn een deel van jullie Geschiedenis en jullie maken daar deel van uit.

Jullie Aarde is ontworpen om zowel Zout Water Oceanen te hebben als overvloedig Helder Fris Water op het Land. En toch, zijn daar diegenen die jullie waterbronnen verontreinigen en proberen om jullie af te snijden van fris water. Geliefden, wij wensen dat jullie weten dat er bepaalde “mythes” in jullie wetenschappelijke gemeenschappen zijn die gebruikt worden om jullie toegang tot hulpbronnen te controleren. Eén van deze is dat er een gebrek aan water op de Planeet is. Er is overvloedig Fris water, en water komt voortdurend in/naar de Aarde in de vorm van ijs vanuit de ruimte. In feite, wordt water onophoudelijk verfrist door een circulaire toegang vanuit de “buitenste/diepe ruimte”. In het begin hadden jullie een “firmament” dat het water binnenin de “bubbel” van het Aardse milieu hield, maar dit bewees onbevredigend te zijn, dus de Elohim scheppers verwijderden het om voor de vrije toelating van water van buiten het Aardse milieu toe te staan. Dit Hoge Frequentie water verfrist het Aardse land en de Oceanen en is ontworpen om de frequentie op de Aarde en in jullie lichamen hoog te houden. Maar, als jullie geen toegang tot fris en helder water hebben, dan hebben jullie geen toegang tot deze frequenties.Als je fris en schoon water van de Aarde drinkt, zal je onmiddellijk het verschil opmerken met gebotteld of “behandeld” water.

Nieuwetijdskind.com-vrouw-waterGeliefden de stem van Liefde zegt dat het tijd het om met de Water Elementalen en Engelen te gaan werken en om naar fris en schoon water te zoeken dat jullie verdienen en dat jullie geboorterecht is. Dat fris water jullie zal ondersteunen bij het verhogen van de frequentie van jullie fysieke lichaam en het vinden van de uitlijning met jullie Hogere Zelf. Het zal jullie ook ondersteunen bij het reinigen van oude energieën en vergiften uit jullie lichamen vandaan, en het zal jullie emotionele lichaam in uitlijning brengen. De emoties zijn nauw verbonden aan de magnetische stromingen van het water op de Planeet, en hoe schoner het water hoe meer het wezen en het lichaam in staat zijn om de stroming van emoties toe te staan zonder blokkeringen en onevenwichtigheden.
Geliefden, Liefde vraagt dat jullie voldoende van jullie zelf en jullie Planeet houden om te beginnen naar Helderheid voor jullie zelf en in het water dat jullie drinken te zoeken. Werk met de Water elementalen, werk met Zegeningen, werk met Kristallen, werk met iedere manier die je kent om Helderheid en Zuiverheid terug naar de Wateren te brengen. Terwijl jullie dit doen zullen jullie een pad van Liefde creëren voor het verhogen van de Frequentie in/naar de Nieuwe Aarde. Iedere kleine actie helpt om een groter gebied van Helderheid en Focus te creëren. Een ieder van jullie kan op diens eigen manier hieraan bijdragen.

WIND

De Wind is de Lucht die jullie inademen. Iedere ademhaling die jullie nemen ondersteund jullie leven en het leven van alles wezens op Aarde. Geliefden, zijn jullie ooit gestopt om over dit prachtige geschenk na te denken, en over de Lucht Elementalen en de Planten en Bomen die het mogelijk voor jullie maken om frisse en schone lucht in te ademen? Iedere dag, werken de elementalen en de planten eraan om de giftige gassen op te ruimen en voor jullie zuurstof produceren om in te ademen. Maar, op jullie Aarde maken jullie het moeilijk voor hen omdat jullie doorgaan met het produceren van giftige gassen die gereinigd en opgeruimd moeten worden met een snelheid welke druk op het volledige systeem plaatst.
Wij vragen jullie om met de Lucht Elementalen te werken, en om bewust te zijn van de kwaliteit van de lucht in jullie woning en jullie omgeving. Wat kan jij doen om te verzekeren dat de lucht fris en schoon blijft en jouw gezondheid en jouw groei ondersteund en jou toestaat terug te keren naar optimale gezondheid en geluk.

Jullie werden ontworpen om frisse en schone lucht in te ademen, en de planten en bomen zijn er om jullie daarbij te helpen. Doe wat je kunt doen om schone lucht in jouw woning te ondersteunen, en als je het kunt door bomen te planten. Ieder klein beetje helpt om de Lucht Elementalen te laten zien dat jij een inspanning maakt om deel uit te maken van de Nieuwe Aarde Energie door bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van het Geheel.
Geliefden, jullie kunnen ook jullie kinderen leren om zich bewust te zijn dat de Lucht die jullie inademen ook een levend wezen is die verzorgd wordt door Elementale energieën en dat het hun Liefde en Ondersteuning nodig is. Jullie kunnen zelfs ontdekken dat jullie kinderen dit al weten!

Je kunt hen dan leren hoe planten en bomen jullie levens ondersteunen door zuurstof te produceren en giftige gassen te converteren. Dit is Liefde dat de Lucht en de Lucht Elementalen aan jullie laten zien. Is het geen dankbaarheid om aan hen ook Liefde te laten zien door hun werk met waardering te ondersteunen?

VUUR

vuurdansGeliefde Familie van Licht, het Element van Vuur werkt ook iedere dag met jullie om te verzekeren dat jullie levens op de Aarde voortduren. Iedere dag komt de Zon voor jullie op en vult jullie Aarde met Licht en Leven. De Vuur Elementalen verzekeren dat dit Licht en deze energie de processen van Transformatie en Synthese van brandstof voorziet die aldus noodzakelijk voor het leven op jullie Planeet zijn. Het Licht wordt door de Planten in het proces van Fotosynthese gebruikt om voedsel te creëren welke jullie lichamen en jullie levens bekrachtigd. Zonder dit element en de Energieën van Vuur op de Aarde zou er geen leven op Aarde zijn!

Geliefden, kunnen jullie het Element van Vuur niet met respect en erkenning eren? Kunnen jullie niet ook zien dat dit een krachtig Element is en dat het misbruik van dit Element zeer verwoestend kan zijn niet alleen in grootschalige bosbranden die het resultaat zijn van slechte landbouwkundige praktijken, maar ook in Nucleaire “ongelukken” die het resultaat zijn van een slechte planning en een gebrek van vooruitziendheid. Hoeveel steden zijn er rondom of dichtbij Nucleaire Krachtcentrales gebouwd, en hoeveel leven, menselijk, dierlijk en plantenleven, wordt in gevaar gesteld door dit misbruik van het Vuur Element.

Geliefden, er zijn zoveel andere manieren om jullie Wereld van energie te voorzien. De Indigo Kristal Generatie is hier om de weg te leiden naar duurzame bronnen van Energie en gebruikmaking van het “Vuur” die het Leven en de Planeet respecteren. Wij dringen er bij jullie op aan om naar hen en hun stemmen en ideeën te luisteren. Zij hebben zoveel te bieden. Weiger hen niet totdat zij kwaad worden en hun “strijders” energie aannemen. Want, de Indigo Strijder zal opstaan voor waar zij in geloven, het is hun manier om hun doel te vervullen, welke is om de Transformatie van de Nieuwe Aarde te brengen.

Liefde vraagt dat jullie beginnen om manieren te vinden om Energie te gebruiken die niet schadelijk zijn en die ondersteunend zijn voor al het Leven op Aarde.walking-to-eden-abstract-spiritual-backgrounds

SPIRIT

Geliefde Familie van Licht, Spirit is jullie Wereld op een nieuwe manier binnengekomen sinds het begin van het Ascentieproces. Toen jullie je Licht Lichaam activeerden, nodigden jullie je Ziel en Spirit uit om in jullie Hart te verankeren. Jullie Lichaam verhoogde diens Frequentie op het Cellulaire Niveau en werd het voertuig voor het Hogere Bewustzijn. En terwijl jullie je Lichaam verhelderen, staan jullie de Vrije Stroming van Liefde en het Goddelijk Mededogen in jullie Wereld toe, jullie worden een middel van het uitstralen van Hoger Bewustzijn en Besef in/naar de Aarde en de Nieuwe Aarde Rasters.

Terwijl jij de Frequentie in jouw Lichaam verhoogd om de Frequentie van Licht in jouw Licht Lichaam te evenaren, zal je de behoefte voelen om de Waarheid van het Licht welke Jij Bent te leven. Je zult manieren vinden om het wonder van het Leven en het Lichaam dat je hebt te eren, alsook de Aarde en alle vormen van Leven op Haar.Geliefden, het leven op Aarde is een geschenk dat vanuit Spirit gegeven werd, en jullie Licht Lichaam is het geschenk dat gegeven is om jullie toe te staan om het leven als een Spiritueel Wezen te ervaren alsook een Materieel Wezen. Als je ontwaakt met betrekking tot jouw Spirituele aard, zal je ook ontwaken met betrekking tot de Schoonheid en Liefde dat het Goddelijke Plan voor de Geëvolueerde Galactische Mensen is.
Daar zijn diegenen in de Hogere Rijken die nauw met jullie samenwerken, zodat jullie zullen ontwaken jegens de noodzaak om van de Aarde en van jullie Lichaam te Houden en deze te Eren als Geschenken van Spirit.
Geliefden, wij zouden willen zeggen dat dit de meest belangrijke “kwestie” op de Aarde vandaag de dag is. Alle andere kwesties zijn grotendeels manipulaties en illusies die ontworpen zijn om jullie aandacht weg te trekken van de werkelijke kwesties waarmee jullie geconfronteerd worden bij het manifesteren van de Nieuwe Aarde.

Het is zo eenvoudig, jullie kunnen in jullie eigen leven beginnen, dag na dag, een Werkelijkheid op te bouwen welke de Aarde en het Leven eert. Of je kunt de illusies volgen en jouw energie toestaan om door angst en ongerustheid overgenomen te worden. Maar wij zouden graag voor willen stellen dat wanneer jullie Sterk en Bekrachtigd zijn in jullie eigen levens, dat jullie dan niet de noodzaak zullen voelen om in/naar lege en zinloze illusies getrokken te worden, maar jullie je zullen focussen op de echte kwesties van jullie levens en hoe jullie manifesteren wat jullie in jullie levens als machtige Medescheppers met Spirit nodig zijn.

Richting de Equinox op 22 September

Terwijl jullie de september Equinox naderen, zullen jullie ontdekken dat de onevenwichtigheden en de chaos zullen beginnen te settelen, aangezien de krachtige Energieën van de Leeuwenpoort dan geïntegreerd zijn en de Dromen van de Nieuwe Aarde vorm op de Aarde aan beginnen te nemen. In deze tijd van Uitbalancering vragen wij dat jullie jullie aandacht zullen focussen op de Geschenken van het leven en de Geschenken van de Planeet. Dat jullie de Aarde eren, de Oceanen en de Rivieren, de Wind en de Wateren, het Vuur en Spirit, en alle Vormen van Leven op de Aarde.

suncouncil

 

Het is slechts door het ontwikkelen van dit Bewustzijn van Dankbaarheid en Verering voor Al het Leven dat jullie in staat zullen zijn om te beginnen een ander soort van Aarde te creëren. Jullie zullen in staat zijn om de “Nieuwe Aarde” te betreden omdat jullie een “Nieuw Bewustzijn” zullen hebben. Het Oude Bewustzijn en de Oude Manieren van Inzicht/Waarneming zullen jullie niet in/naar het Nieuwe tillen.
Wij vragen aan jullie om je bij Ons aan te sluiten deze September Equinox met een Grote Feestviering om Al het Leven op Aarde te Eren en om Dankbaarheid tot uitdrukking te brengen aan al deze Engelachtige en Elementale Wezens die jullie leven op Aarde ondersteunen. In Liefde en Dankbaarheid zullen jullie voorwaarts gaan in/naar een Nieuwe Werkelijkheid.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author. http://www.starchildglobal.com/ 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

5 REACTIES

 1. Goede morgen! Bedankt!

  wat een prachtige, her-innering en herenigings- verhaal!

  Met al deze “dingen” ben ik al jaren bezig…. zo mooi dat er nu hier een verhaal erover verschijnt… 🙂 xxx

  Voornamelijk schrijf ik op FB, om zo te helpen naar oplossingen en ideeën te grijpen, die er gewoon zijn! ik ondersteun Greenpeace bv. teken hun petities, zodat boren naar olie stopt. er zijn al zoveel andere manieren waarop auto,s kunnen worden voorzien van brandstof! ik gebruik groene energie die door windmolens en waterkracht worden opgewekt…je vindt alles op internet!!
  ook zou ik graag zelf dit op willen wekken, naast onze eigen huis, die nog verwezenlijkt moet worden… maar de plannen liggen klaar.. wij gaan onze eigen groenten verbouwen, op natuurlijke manier…een waterput maken en regentonnen gebruiken… en al wat teveel is aan…ruilen we met andere mensen… voor zelf gemaakte jam bv. we kijken wel wat zich aanbied… het hoeft helemaal niet zo duur te zijn.
  Ik ben al jaren dag in dag uit, mensen erop aan het wijzen, de papiertjes en blikje in de prullenbakken te doen, die er overal staan, niet op de grond! ikzelf deed dit al als kind.
  bv; zag een man voorbij komen met een snoepje en papiertje werd op de grond gegooid, achteloos..ik zei; meneer..achter u, aan de overkant staat een prullenbak… ooh, sorry, niet gezien, hij pakte het op en deed het alsnog, dank u wel meneer en nog een hele fijne dag.
  Een jongetje; ging aan een dikke tak hangen met de bedoeling het eraf te breken, maar de tak was de groot en te dik.. ik ging er naar toe; lieverd, zou je dat aub niet meer willen doen? je doet haar pijn.. Huh? is maar een boom hoor! Nou, laat ik je dit zeggen; breek jij jouw oma’s benen ook? omdat ze al oud is?? toen begon iedereen te lachen…bovendien, zorgt deze “maar en boom” er wél voor dat jij kunt ademen.. zij maakt de zuurstof en bovendien bloemen die heerlijk ruiken…heb je dat niet op school geleerd? vraag maar eens aan je je juf of meester… ze hebben het nooit meer gedaan.. nu groeten ze mij.. soms met een haperend hallo.. hihi dat geeft niets ik hou evengoed van ze allemaal!! 😉
  jaren geleden, gooide een man, een vuilniszak in het water, ik zei; stop! hij lachte me uit en daar het, ik kon het er niet uit halen, was te diep en gevaarlijk, hoge walkant, ik wilde hem erbij in het water duwen… ik heb gehuild… 🙁

  zo kan ik wel doorgaan…maar ik wens me een liefdevol en respectvolle aarde…als ik niets zeg of doe,,,zal het niet gebeuren… ik denk in oplossingen…en voer deze uit.. vraag om hulp hierbij…schrijf brieven en bel op naar maatschappijen.. als we dit nu eens allemaal gingen doen?
  Het licht heeft allang gewonnen… en trouwens…als de maatschappijen ons niet hebben als klant?? denken jullie dan dat deze nog lang zullen bestaan??? wij mogen toch zeker eisen dat we wáár voor ons geld wat we hen betalen krijgen?
  Laatst stonk het water uit de kraan… gebeld en meerdere met mij, op mijn verzoek, en dit is veranderd, op een andere leiding aangesloten, er was een “ongelukje” gebeurd?! doordat de overheid iets niet had doorgegeven…aan desbetreffend bedrijf die aan het bouwen was…ze zijn nu nog aan het afgraven, kregen allen een brief hierover, niet alles stond erin hoor maar mijn man had even een gesprekje met een man die daar werkte. kijk open en eerlijkheid lost dingen op. mooi toch?! en niemand was boos hoor! gewoon een net gesprekje. zo kan het ook. 🙂 xxx

  Ik wens me de kleine buurtwinkeltje terug… toen ik nog zelf een klein meiske was ( ben nog steeds niet erg groot hoor! hihi) waren deze al aan het verdwijnen… zelf je koekjes trommel meenemen zei oma dan.. of je bootschappen tas… alles vers..zonder al die toevoegingen, oma had rabarber in de tuin (bah)en radijsjes, aardbeien… dat gaan wij ook doen… als onze tijd is gekomen.. ik verheug me erop! dus lieve mensen, zo denk/voel en handel ikzelf… en meerdere mensen denken ook zo… laten we samen elkaar hiermee helpen… natuurlijk eten, drinken… en samen communiceren… zoals we “vroeger” nog niet zó lang geleden nog deden… buiten op het bankje…het is weer langzaam terug aan het komen hier… gewoon kletsen, zonder elkaar van naam te kennen.. elkaar helpen,zonder angst, in liefde met liefde… <3 ik van al wat is en daar horen jullie dus ook bij… ik ben liefdeslicht.. jullie toch ook?

  Bedankt voor het plaatsen, en ik hoop… <3 xxx

  liefs, Henriëtte xxx

  • @Henriëtte,

   Wat mooi Henriette! Je bent niet alleen hoor. wat fijn om te weten dat er nog mensen zijn die hetzelfde zijn en gaan voor de goede zaak. Spijtig dat je niet wat korterbij woont, want ik denk dat we in groep nog meer kunnen doen. Veel liefs!
   Dominique

   • @Dominique,

    Wie weet, lieve Dominique, wat de toekomst ons brengt

    Ik sla dit bericht, in het geheel op, en zo gauw er een mogelijkheid is of aandient, in welke vorm dan ook…

    zal ik me melden, dan gaan we in een groep dit bewerkstelligen, ik weet gewoon, dat als dit de bedoeling is, dat we elkaar gaan ontmoeten en helpen, dat dit ook gewoon gaat gebeuren…de engelen helpen.. altijd en overal, mocht je me nodig hebben, voor wat dan ook, vragen staat vrij… 😉 xxx

    voor nu bedankt voor je lieve oprechte reactie, evenals Angel! dank jullie!

    Deze reacties doen mijn hartje zingen! 🙂 xxx

    liefs, Henriëtte <3 xxx 😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in