Nieuwe-maan-20-sept-2017-christus-bewustzijn
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Zoals altijd is de nieuwe maan, het moment van bezinning en het zetten van je focus naar dat wat je in de realiteit wilt brengen tegen de volle maan.

Wat me direct opviel in de horoscoop van deze nieuwe maan was het feit dat ze op 27° in het 12de huis staat en dat de 5 persoonlijke planeten (zon, maan, mars, venus, mercurius) allemaal samen staan in de maagd in 12de huis. Dus de volledige mensheid zal hier aangesproken worden.

Hierbij een vraag voordat je verder leest: “heb jij ook een grote afkeer van het woord god?” Begrijp dan dat je een afkeer gekregen hebt van wat de mens van god gemaakt heeft en niet van god zelf. Hoe meer je het woord uitspreekt hoe dichter je in contact komt met deze bronvibratie. Je zal op den duur vergeten hoe pover de mens god gemaakt heeft en herinneren hoe almachtig en puur god in werkelijkheid is.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

De kentering

De maagd staat oppositie vissen. Maagd staat dus in het huis van de vissen maar “vecht” tegen de vissen in de uiterlijke wereld. In vissen staat cheiron (onze diepste wond en blinde vlek). Wanneer we hier het groter plaatje bekijken zien we 12de huis = het einde van een cyclus en het teken vissen er tegenover. Dat wil zeggen dat het nu naar buiten gebracht wordt. Het teken vissen is de christusenergie in elke mens aanwezig. Maar deze christus energie is diep gekwetst (cheiron) door het zich wegcijferen (vissen thema).

In het vorige tijdperk, het vissentijdperk is de boodschap van christus verkracht geweest. De echte dienstbaarheid werd volledig ontkracht toen de mens de valse afgoden van zijn angsten begon te verafgoden. De mens cijferde zichzelf letterlijk weg uit angst voor afwijzing en gebrek. In plaats van de god-mens te zijn, werden we als wormen kronkelend van pijn en lijden, doorheen het aardse stof, leven na leven. Maar dit kruipend leven is tot een eind aan het komen en de laatste maanden staan in het teken van het ontwaken door te leren begrijpen wat god is, wat christus energie is en wat het leven inhoudt. Wie terug ja zegt tegen zijn innerlijk licht stap uit het rad van incarnatie en karma.

Reinheid van gedachten en handelen

De maagd wil zich nuttig maken en de vis wil dienen. Maar zolang de vis (=christuskracht) in de mens nog gewond is, is er chaos. De maagd wil dat rechtzetten en wordt kritisch en gaat hard aan het werk om orde op zaken te stellen. Ze gebruik zowel haar uitstraling (zon) als haar kracht (mars) als haar gevoel voor schoonheid (venus) en haar stem (mercurius) om de diepe wond in de mens aanwezig te helen. De maagd staat dus voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Maar als je geest ongezonde gedachten heeft (angst, zorgen, kritiek, woede, ….) dan is het normaal dat het lichaam ook ongezond wordt.

Saturnus in boogschutter zegt dat het nu tijd is om, nieuwe, reine gedachten met de nodige wilskracht tot leven te brengen in je leven. Saturnus of ook vadertje tijd genoemd, vraagt je om je visie te vormen vanuit je eigen ervaringen en je niet meer te bezondigen aan na-aperij van de buitenwereld.

Verbinding met het hogere

Neptunus, heer van vissen staat in zijn eigen teken en vissen staat in het 6de huis het huis van dienstbaarheid en gezondheid. Wie op de manier van God leeft, zal zich kunnen verheffen en kunnen genieten van ongelimiteerde gezondheid, vreugde, schoonheid, almacht, overvloed…… Wie leeft als god, wordt zoals god en pas dan ben je een zuiver kanaal van dienstbaarheid. De hele schepping staat ten dienste van de mens, maar omdat de mens zijn kracht en goddelijkheid blijft afwijzen misbruikt ze de schepping. Goddelijke kracht is zuivere dienstbaarheid. De christus mens weet dat als hij geeft hij meer zal van dat zal terugkrijgen. Wie geeft ontvangt altijd. De vraag is natuurlijk wat je heeft en hoe je geeft.

De maagd energie zal de roep in de mens activeren naar een beter leven, gemakkelijker, pure dienstbaarheid zodat de wereld schoner wordt. De mens is het kotsbeu om een speelbal van de maatschappij te zijn en als een worm in het stof te kruipen, onder de onderdrukking van het geld, machtshebbers, gebrek aan echt leven en vrijheid. Meer en meer mensen zullen ontwaken en dat niet meer pikken en op dat moment zullen ze zich afkeren van de valse goden en zoeken naar de echte god. Beetje bij beetje zal de mens ontdekken dat God of het levend gevend levensbeginsel in alles aanwezig is en zo ook in de mens zelf. De mens zal leren contact maken met deze kern van licht in zichzelf. Er zal meer op deze krachtbron gefocust worden, ermee  “gespeeld” worden tot de mens het weten omgezet heeft in wijsheid, dat die bron er echt is. En dan lieve mensen, wordt het leven weer het wonder zoals het oorspronkelijk bedoelt was.

Visualiseer een lichtkern in je lichaam en kan je niet visualiseren, weet dan gewoon dat die lichtkern er is en leg je hand op je buik en zeg: “licht, god (of hoe je deze bronfrequentie ook wilt noemen), ik weet dat jij de almacht in mijn leven bent, mijn zingeving en bestaansrecht. Lang heb ik je gezocht en ik ben blij je teruggevonden te hebben. Ik dank je.” . In het begin is het gewoon weer leren ermee in contact te komen en éénmaal het contact meer actief is, zal je vanzelf weten wat je moet doen.

De goddelijke-mens

– Wat denk je van een leven in vrede, zonder zorgen?
– Wat denk je van een leven in overvloed zonder werken?
– Wat denk je van een leven zonder grenzen vb je denkt aan een plaats en je bent er al?
– Wat denk je van een leven in pure verbondenheid en transparantie?
– Wat denk je van een leven waar je je schepperskracht bewust inzet voor meer schoonheid en harmonie?

Utopia? Nee lieve mensen, het is onze toekomst als we ervoor kiezen. Bevrijdt je van het juk van de valse afgoden en kies terug voor het pad van god. De valse afgoden zijn een schepping van de mens, toen de mens dacht het beter te weten dan god. Toen de mens zich afkeerde van god verviel hij in zondig denken (ben ik sterk genoeg, ben ik slim genoeg, ben ik rijk genoeg, ben ik waardevol enziet hij/zij mij wel graag, ben ik goed genoeg …..) De zonde ontstond toen de mens alles in vraag begon te stellen en hij het geloof in de liefde en volmaaktheid opgaf. God weet dat hij almachtig is, twijfelt nooit en manifesteert direct en dat is waar wij nu weer naar op weg zijn. Vanuit weten en geloof realiseren of de gedachte-energie in de realiteit brengen.

De mens is een deel van god, waarlangs god zijn scheppingskracht zichtbaar maakt. Zolang de mens zijn ware IK BEN afwijst en blijft geloven dat hij een machteloos, sterfelijk wezen is is dat wat hij leven na leven blijft scheppen. Het kan anders, vele meesters zijn ons al voorgegaan.

Het zeggenschap terug opeisen

Deze nieuwe maan, eist het zeggenschap van het ware zelf terug op. Terug baas worden in eigen leven door je persoonlijkheid af te leggen en de wil van god tot realisatie te brengen. De wil van god is eenvoudig elke gedachte en handeling die de liefde voor de schepping manifesteert. Dat is de ware dienstbaarheid. Hoe dom is de mens om liefde in te ruilen voor angst en zichzelf weg te cijferen en te kleineren.

Aan ons nu mensen om op te staan en het tij te keren. Het enige wat we nodig hebben is onze wilskracht om onze gedachten bewust onder controle te houden en ze enkel een instrument van god te laten worden opdat de christuskracht in elke mens weer kan uitstralen. Het zal moed en veel geduld vergen maar laat dat onze dagtaak worden ipv als wormen in het stof te kruipen voor een stuiver en een kruimel. Ons christuslicht is overschaduwd door onwetendheid en weigering om te leven als een god. Maar deze schittering is nog steeds in elke mens aanwezig.

Pluto zal er in de laatste week van september nog een schepje bovenop doen want hij zet grote transformaties in gang. Hij zal dan weer direct lopen en het zal voelen alsof jij een elektrische schok krijgt.

We zitten midden in het turning point. Ban alle negatieve gedachten en beelden, blijf uit de drama’s die de wereld je nu inlepelt. Wees een bewust schepper en zeg duidelijk nee tegen de huidige kleinhouderij en macht van het geld. Laat de macht van de liefde en zuiverheid weer zegevieren.

Eendracht maakt macht

Beeld je eens in als we met een hele groep mensen hieraan werken. Dan kunnen we heel snel uit onze huidige shit schieten. Angst vibreert op 100 mhz, liefde op 520 mhz. Wat we uitstralen krijgen we x4 terug. Dus 10 mensen in liefde samen generen een kracht 20800mhz. Tien mensen in angst stralen maar 4000 mhz. Het kan snel gaan maar dat kan enkel als je afkickt en afstand doet van het dagelijks nieuws dat je bewust in een angstspiraal houdt, thrillers, horror, ….. Enkel door je energie hoog te houden kunnen we samen de kentering vormgeven. Hoe meer hieraan meedoen, hoe gemakkelijker en sneller we dit kenteringsproces voor de mensheid kunnen laten verlopen.

Het is nu aan elk van ons, willen we een uitdrukking van de levende god zijn of een uitdrukking van lege afgod. Samen vormen we de wereld, maar elke mens heeft de vrije wil. Laat deze nieuwe maan, de eerste stap zijn in een bewust ja zeggen tegen reine gedachten, ontdaan van elk gebrek- angst-twijfel-zorg

Christusbewustzijn versus wormbewustzijn, wat kies jij?

15 REACTIES

 1. Ik heb net de Koran uit (870 blz.). Het is een mooi boek. Jammer dat ‘t uit is. Dus ik ben me wel meer bewust geworden van (een barmhartige) God. En niet zozeer van het Christusbewustzijn. Misschien omdat bij mij alles precies het tegenovergestelde staat in m’n horoscoop ten opzichte van het verhaal hierboven? Maagd staat bij mij in het zesde huis i.p.v. het twaalfde. Mijn ascendant staat op 29 graden Vissen.

 2. Mooi om te zien dat steeds meer mensen bewust worden dat er “iets” niet klopt van wat er voorgeschoteld werd tot nu toe.

  Veel waardering voor alle artikelen die te maken hebben met innerlijke bewustwording en groei.

  Wat we vaak voorbij zien komen zoals nu ook het geval is; de wens naar beter, niet hoeven werken, mooier, overvloed etc. dit zijn allemaal wensen van het ego!
  Het artikel heeft teveel ego smaak. Zolang de beweegredenen om anders/beter te doen vanuit het ego zijn, zal de pad der verlichting niet met succes te bewandelen zijn.

  Pure liefde kent geen voorwaarden om te liefhebben, het is dankbaar voor het gegeven en heeft vrede met het niet gegeven.
  Liefhebben gewoon omdat het je moeder is, ook op momenten dat ze boos is. Niet minder van haar houden als ze geen lekker eten kookt. Het maakt niet uit in wat voor soort huis je leeft zolang je maar met je moeder samen kan zijn. Zonder voorwaarden!!

  Dat is de smaak van het te volgen pad die niet dood loopt.

  Ja, liefdesenergie is vele malen hoger dan angst, krachtiger. Als de wil om beter te zijn vanuit het ego gestuurd wordt waar gaat dan de geproduceerde energie naartoe? Welk ander mechanisme wordt gevoed en is die ook zuiver ?

  Dit lijkt erg op geld inzamelen voor mensen die het moeilijk hebben en vervolgens voor eigen belang uitgeven.

  Eerste stap van ik naar WIJ begint bij “leer je ego kennen”..

 3. beste
  isabelle-lambrecht,indien interesse ,volg dan het pandits project
  bedoeling is een vredevolle wereld met de ingrediënten van je verhaal

 4. Dit wat hier staat kan ik mij wel grotendeels in vinden. Ik ben ook pas net sinds n paar dagen (heb ik altijd een paar dagen voordat er een nieuwe- of vollemaan aankomt, als k dit achteraf lees) uit alle turbulentie plotseling na 3 jaar (en eigenlijk langer). Maar dit is de dag waarop we op die grens kómen te staan, en dat is pas over 8 jaar afgelopen; dan zijn we officieel in het aquariustijdperk (dat heb ik in het kosmische weerbericht op deze site gelezen), en dat is dus niet nu meteen. Dat gaat v.a de dag van vandaag geleidelijk aan in; binnen nu en 8 jaar is dat zo ver. Ík ben de gene die daar een van de grootste rollen in gaat spelen namelijk, daarom weet ik dat zo goed. En v.a eind volgend jaar kan ik daarin meer van me laten horen. Ik kan v.a. nú namelijk eindelijk aan mezelf gaan werken voordat ik derest van de wereld ga helpen eind 2018.
  Ik hoop maar dat ik een beetje verheldering heb gegeven aan dit artikel zo: De uitverkorenen (waaronder ik) kunnen v.a. de dag van vandaag aan zichzelf gaan werken, en kunnen binnen nu een een bepaalde tijd de rest gaan helpen van de wereld. Dat is ‘t m 🙂 .

  Lieve groet Siri

 5. Was het maar waar! Voor veel mensen is het mogelijk om te leven als God in overvloed maar voor nog een grotere groep is dat de ver van m’n bed show. Ook al zitten we volgens jou in een turning point, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. En maar een hele kleine groep mensen lezen jouw artikelen. Kort om te mooi om waar te zijn. Ik ben benieuwd wat voor draai je er aan gaat geven als het toch allemaal een utopie blijkt te zijn geweest.

 6. Gek toch dat iedereen het zo anders ervaart. Ik voel vooral veel weerstand en komt op mijn ongenuanceerd over.

  Vooral deze uitspraken

  “Maar als je geest ongezonde gedachten heeft (angst, zorgen, kritiek, woede, ….) dan is het normaal dat het lichaam ook ongezond wordt.”

  Iedereen draagt “ongezonde” gedachten in zich. Het komt op mijn over alsof het allemaal zo klip en klaar is. Hup alleen maar gezonde gedachten denken, dat is goed voor me! O shit, ik denk ongezonde gedachten, dat is slecht voor me. En dan dus jezelf weer afwijzen omdat je “ongezonde” gedachten hebt. Ons onderbewustzijn zit er vol mee.

  “Wie terug ja zegt tegen zijn innerlijk licht stap uit het rad van incarnatie en karma.”

  Oja hup, dat doe je ook zo maar even. Ik stap in mijn innerlijk licht (wat uit tal van verschillende facetten bestaat) en ik hoef niet meer te incarneren en klaar met die karma toestand. Ben erg benieuwd wat je hier nu precies mee bedoelt Isabella.

  “Wie op de manier van God leeft, zal zich kunnen verheffen en kunnen genieten van ongelimiteerde gezondheid, vreugde, schoonheid, almacht, overvloed…… Wie leeft als god, wordt zoals god en pas dan ben je een zuiver kanaal van dienstbaarheid.”

  En welke manier leeft God dan volgens jou Isabella? Zo, vanaf nu ga ik als god leven, hoe dat ook in godsnaam mag zijn. En dan wordt ik een godje en is alles goed en ongelimiteerde feeenstof en fabeltjes krant.

  Sorry maar ik mis echt de nuance en daarom pakt het stuk mijn totaal niet. Hoewel toch ook rake dingen in staan.

 7. Wauw Wauw Wauw! Dankjewel lieve Isabelle voor dit artikel. Zelf verblijf ik op dit moment op Koh Phangan, een eiland van Thailand en mijn leven staat in het teken van weer in het moment leren leven als mens. Precies zoals jij aangeeft in het artikel vergt dit enorm veel moed en ook tijd. Maar het is het zo waard.

  Lieve mensen, ik kan dan ook echt iedereen aanbevelen om jezelf de tijd te gunnen. Stap uit de rat-race die gecreëerd is door de mensheid zelf en kom terug in je kracht. Her-inner je weer wie je echt bent en leef weer vanuit pure, onvoorwaardelijke, goddelijke (het goddelijke in onszelf) liefde.

  Liefs Stephanie

  • Dank je wel Isabelle. Zo mooi geschreven, dat ik zelfs moest huilen.. van blijdschap. Er valt weer zoveel op z’n plek ook. Mijn sterrenbeeld is vissen en mijn ascendant maagd. Ik ben er klaar voor!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in