DELEN
12-12

Channeling van Aartsengel Michaël door Katarina Karanika, The Children of Love (www.thechildrenoflove.org) over 21 december 2012.

In samenwerking en bewerkt door Petra Maartense, Happy View (www.happyview.info).

Feest: het nieuwe tijdperk gaat in op 21 december!12-12
12-12

Het is een dag om te vieren, om te dansen en te mediteren, 21 december. Om het nieuwe Tijdperk te verwelkomen! Op dit moment hoor je nog allerlei mensen zich vertwijfeld afvragen of het waar is dat de wereld vergaat op 21 december. Nee, lieve mensen. De wereld vergaat niet. Dat de Maya-kalender afloopt, klopt. Dat duidt het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk aan. Een tijdperk, waarin we overgaan naar een hoger bewustzijn. Een nieuw tijdperk, het Gouden Tijdperk, het tijdperk van de Eenheid. Eenheidsbewustzijn, daar gaat het om. We gaan de dualiteit, de afgescheidenheid verlaten.

petra maartense
petra maartense

We worden één met onszelf, ons Hogere Zelf, het Goddelijke. En we zullen meer en meer Eenheid ervaren met elkaar, met de natuur, in de wereld. De sluiers van de afgescheidenheid verdwijnen. We gaan de Eenheid ervaren. Dat is een unieke ervaring!

De nieuwe wereld zal geleidelijk aan vorm krijgen. Oude structuren zullen verdwijnen, iets nieuws komt ervoor in de plaats. Dat gebeurt op elk terrein, economisch, educatief, politiek, noem maar op. Ook in ons persoonlijk leven, in onze relaties bijvoorbeeld zal veel veranderen. Iedereen heeft de mogelijkheid over te stappen naar het nieuwe bewustzijnsniveau, maar het staat een ieder vrij daarvoor te kiezen. Want het is een keuze voor een heel proces. Sommigen hebben hem al gemaakt, anderen zijn hier nog lang niet aan toe. We worden geacht dat vooral te respecteren van elkaar en iedereen vrij te laten z’n eigen pad te volgen. Richt je vooral op jezelf, op je eigen ontwikkeling, het afrekenen met oude patronen, probeer zoveel mogelijk vanuit je hart aanwezig te zijn. Want vanuit je hart ervaar je de eenheid met je Hogere Zelf en dat is wat de Eenheid bewerkstelligt. Leef vanuit je hart, blijf in je eigen kracht door in Liefde en Licht aanwezig te zijn. En geniet van de geweldige instroom van energie op dit moment! Voed je ermee, laat het door je heenstromen, wees Licht en Liefde!

Petra

Dan nu een channeling van Katarina Karanika, waarin aartsengel Michaël ons uitlegt wat we kunnen verwachten op 21 december, hoe de aanloop is geweest en hoe het er na 21 december uit zal zien en wat het belang is van het vieren van deze dag.

 

21 december 2012 De wisseling van de tijdperken

 

nofearLieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De magische datum 21 december 2012 waarop jullie heel lang hebben gewacht, nadert. De cyclus van 26.000 jaar is afgerond maar tegelijkertijd is ook de grotere planetaire cyclus van 104.000 jaar aan zijn einde. En dat is wat deze datum zo bijzonder maakt. Het einde van de grote cyclus schept de juiste planetaire voorwaarden zowel voor dit zonnestelsel en dit melkwegstelsel als voor alle anderen om grote veranderingen mogelijk te maken. De kosmos, Alles Wat Is, kent geen oordelen en geen onderscheid tussen goed en slecht, tussen begin en einde. Het einde van een cyclus maakt veranderingen mogelijk die kunnen leiden tot de geboorte van een nieuw tijdperk, die een hogere evolutiefase inleidt, maar ook kan leiden tot vernietiging, die op haar beurt weer de geboorte van een nieuwe fase mogelijk maakt.

Jullie zien, lieve vrienden, dat het einde van deze grote cyclus de mogelijkheid voor jullie planeet in zich draagt van vernietiging en vervolgens een nieuw cyclus of van evolutie naar een hogere dimensie met behoud van de fysieke vorm. Jullie, children of love, Godskinderen, hebben altijd de keuze welke richting de verandering zal gaan. Oorspronkelijk waren jullie van plan samen met het Aardewezen, jullie Moeder Aarde, zoals bij de vorige 104.000-jarige cyclus gebeurde om de planeet voor een groot deel te vernietigen en degenen die over zouden blijven, zouden een nieuw cyclus van dualiteit beginnen gebaseerd op de ervaringen van de huidige dualistische situatie. Een dergelijke beslissing droeg de mogelijkheid in zich om het dualistische denken verder te exploreren, zowel door oude als nieuwe zielen. We verzekeren jullie dat er ook vele kandidaten uit andere sterrenstelsels en melkwegstelsels zich hadden aangemeld om op de nieuwe aarde te incarneren en ervaringen in de derde dimensie op te doen.

In dat oude scenario zouden degenen onder de mensheid die reeds verlichting hadden bereikt de rol van engelen op zich nemen om de nieuwe bewoners te dienen en te begeleiden. De beslissing was niet unaniem. Er waren toch veel zielen die graag in het fysieke lichaam naar de vijfde dimensie wilden ascenderen omdat dit een bijzondere ervaring is. De tweede Wereld Oorlog gaf de doorslag. Jullie broeder, de gehate en gevreesde Adolf Hitler, een oude en hoog ontwikkelde ziel, nam de rol op zich van de dictator en met zijn racistische wandaden hield hij jullie een spiegel voor waarin jullie konden zien waar de afscheiding, de dualiteit, toe kon leiden. Toen namen jullie unaniem de beslissing om niet meer te willen experimenteren met dualiteit. Het verlangen naar Eenheid, verbroedering, respect en onvoorwaardelijke liefde welde heftig op.

Impressie van AE Michael
(impressie van) AE Michael

Vanaf dat moment begon de voorbereiding op 21 december 2012. De tijspanne was kort. Er moest veel gebeuren in zeer korte tijd. Vanuit verschillende sterren en melkwegstelsels kwam hulp. Het is een nog nooit eerder gekend experiment. Meester Sananda, jullie geliefde Jezus, bracht tweeduizend jaar geleden het Christusbewustzijn op aarde. Het Christusbewustzijn is in feite het Eenheidsbewustzijn dat de vijfde dimensie kenmerkt. Onze broeder Sananda nam op zich om het hele experiment van fysieke ascensie te coördineren en alle aanwezige hulp in te zetten. Het Christusbewustzijn was niet nieuw voor de planeet. In het oude Lemurië waren ze vertrouwd met het Christusbewustzijn dat via hun emigratie naar verschillende delen van de aarde verspreid werd en verschillende religies en mysteriescholen deed oprijzen. De Christus heeft het Bewustzijn van de onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid op aarde gebracht en via zijn discipelen verspreid. Het voorbereidende werk van onze geliefde Sananda zal nu opbloeien en over de nieuwe aarde heersen. Het Nieuw Tijdperk zal het tijdperk van onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijk respect, samenwerking, gelijkwaardigheid, overvloed, vreugde en vrede zijn. Het Christusveld zal in de loop der tijd alle andere velden transmuteren en niets dat niet met het de Eenheid resoneert zal overblijven. Hoe lang dit proces van verankering van de nieuwe Aarde zal duren hangt van jullie af. Vergeet niet dat tijd geen rol speelt buiten de derde dimensie.

 

maya-kalender
de beroemde maya-kalender waar zoveel misverstanden op gebaseerd zijn

De datum 21 december 2012 is afkomstig uit oude berekeningen van Wijzen afkomstig uit het Oude Lemuria die de kennis bezaten omtrent de bewegingen van de planeten binnen het zonnestelsel en de bewegingen van het zonnestelsel in de melkweg. Die datum is niet het enige moment waarop de overgang plaatsvindt. Vanaf het jaar 2000 is deze zich aan het installeren. In de tussenliggende periode zijn diverse momenten van gunstige planetaire omstandigheden geweest waarop de overgang sprongen heeft gemaakt.

Jullie bewustzijn zoals het nu functioneert heeft het ceremoniële aspect nodig als focus en emotie om iets tot zich door te laten dringen. Op deze behoefte van het bewustzijn zijn alle vormen van inwijding, gebeden, de leraren of guru’s afgestemd. Jullie bewustzijn heeft een focus nodig. Die focus moet sterke emoties kunnen genereren. Die focus en emotie planten samen de boodschap in het persoonlijke en collectief onbewuste.

Begin nu niet met oordelen, broeders en zusters. Aanvaard dit feit, deze behoefte en vervul haar. Maak van 21 december 2012 een groot evenement. Wat jullie georganiseerd hadden voor het nieuwe millennium kan door het vieren van het nieuwe Tijdperk overtroffen worden. Bedenk dat een keer in de 104.000 jaar een dergelijke kans tot verandering van tijdperk mogelijk is. Vier het feit dat jullie gekozen hebben voor het vestigen van het paradijs op aarde. Vier het feit dat de Christus wedergeboren wordt. Wees dankbaar, vreugdevol en volledig open om de Christus te ontvangen. Het moment is gekomen dat jullie de woorden van de historische Christus kunnen uitspreken: De Vader en ik zijn Een. Dat is de Eenheid, broeders en zusters: Ik ben meZelf of ik en mijn Hogere Zelf zijn Een. Formuleer je eigen teksten en laat die woorden tot ieder cel van je lichaam doordringen.unity-consciousnes

Roep degenen die gelijkgestemd zijn bij elkaar en vier gezamenlijk dit symbolische moment. Hoe meer mensen samenkomen hoe groter het veld dat jullie creëren. Hoe groter het veld van Eenheid en Liefde, hoe sneller het proces van het neerzetten van de nieuwe tijd zal verlopen. Breng gelijkgestemden bij elkaar en laat deze dag de eerste dag van de nieuwe tijd zijn. Laat de viering alle elementen van de Eenheid zichtbaar maken: samenwerking, verbinding vanuit het Zelf en niet vanuit het ego, vreugde, dankbaarheid, respect voor alles en iedereen, eenheid in diversiteit en geef deze dag tevens een ceremonieel deel. Dat kan meditatie, gebed, geleid door mensen van verschillende religies zijn, zang, dans en een ceremoniële inwijding voor degenen die het wensen.


Lieverds, de dag op zichzelf is een inwijding, maar het bewustzijn heeft een moment van intens focus en onvoorwaardelijk geloof nodig om bewust te kiezen voor ascensie. Vergeet niet, broeders en zusters dat in het fysieke lichaam ascenderen een bewuste, weloverwogen keuze moet zijn. De nieuwe Tijd en het werken aan het verankeren van de Eenheid vereist bepaalde rigoureuze veranderingen van leefstijl en van Zijn. Dat heeft consequenties voor de naaste omgeving en het fysieke lichaam zal bij velen veel ongemakken vertonen terwijl het proces van zuivering aan de gang is. Deze consequenties kun je als een zegen beschouwen maar ook als iets dat angst en veel ongemak met zich meebrengt. Aan jullie de keuze.

Verwacht niet dat iedereen zal begrijpen hoe belangrijk deze datum is. Nog vele broeders en zusters hebben geen idee wat er gaande is en willen het ook niet weten. Respecteer hun zijn. Stap niet in de valkuil van arrogantie door hen te proberen te bekeren. Richt je op degenen die met jouw gedachten resoneren. De rest zal omhoog getrokken worden als de frequenties nog hoger worden en velen zullen er ook voor kiezen om hun lichaam te verlaten.

 

212-12-2012Verwacht geen zichtbare veranderingen de dagen en maanden na 21 december 2012. De veranderingen die nu gaande zijn zullen zich na die datum nog sterker en sneller voltooien. Voor degenen die hun ogen blijven sluiten zullen de veranderingen grote zorgen en angst baren. De structuur van de samenleving zal geleidelijk veranderen. Educatie, politiek en economie zullen de komende tien jaar zichtbare veranderingen ondergaan. Veranderingen die niet over het hoofd gezien kunnen worden. Maar hoe deze veranderingen gewaardeerd zullen worden is afhankelijk van het bewustzijn van ieder individu. Maak je geen zorgen over de broeders en zusters, die in angst, teleurstelling en woede leven. Richt je op je persoonlijke proces en zorg dat je je licht naar buiten kunt stralen.

De komende tijd zullen jullie meer informatie door verschillende kanalen doorkrijgen. Blijf onze informatie volgen, lieve broeders en zusters, children of love. Begin alvast jezelf op deze dag voor te bereiden en vraag onze hulp op elk moment. We houden onvoorwaardelijk van jullie en verheugen ons op ons weerzien.

Ik ben

Michael

 

schrijfster Katerina Karanika

Op deze website vind je een serie ‘oplossen van de karmische patronen’, die bij zal dragen aan je proces naar het Eenheidsbewustzijn. Karmische patronen waren instrumenten van de dualiteit. We hebben ze niet meer nodig in de Eenheid. Je kunt er dus voor kiezen om ze los te laten. Maar let wel: het is een keuze met gevolgen… Je komt in een stroomversnelling terecht!

 Relevante links:

De site van Petra Maartense : www.happyview.info

The Children of Love

Alle channelings van Katerina op deze site

Brieven van Aartsengel Michael

Meer over het boek dat Katerina schreef: Brieven van Aartsengel Michael 

 

22 REACTIES

 1. vind het zo vreselijk bijzonder dat jullie allemaal hetzelfde pad hebben gewandeld het afgelopen jaar.
  ook ik heb een jaar van bewustwording mee gemaakt(soms wel eens een terugval naar oude emoties maar dat mag toch?) veel vrienden verloren ,echt heel veel(omdat ik voor mezelf ben gaan kiezen) maar degene die ik nog heb,zijn waardevolle pareltjes. Sommige zijn al het pad doorgegaan,een enkeling bereid om met me mee te wandelen….
  en ik ben trots dat mensen mij bendaderen om ze mee te nemen.
  een pijnlijk en diep proces maar ik ben nu zoveel rijker.
  en wanneer ik naar mijn kinderen kijk denk ik: in ieder geval 2 mooie bewuste mensen zijn er al

 2. Mijn dank voor het plaatsen…. Ik kijk er naar uit.
  Ik vier morgen feest, alles is voor mij op zijn plek gevallen

  Vandaag sluit ik een jaar af anders dan de meesten zullen doen dit jaar. Vandaag is voor mij het oude jaar en morgen is het, voor mij, de start van een nieuw jaar. Het afgelopen jaar bestond uit kleine overwinningen die vandaag samen, één overwinning zijn geworden.
  Ik was ziek, en ernstig genoeg om hiervoor opgenomen te worden. Na de opname kwam ik onder behandeling bij specialisten. Specialisten die mij bij stonden in goede en minder goede dagen. Het vooruitzicht was, destijds voor mij, een lange weg. Nu ik aan het eind van de weg sta en het afgelopen jaar overdenk, is de tijd mij te snel gegaan. Ik zal om redenen, niet nader te noemen, met regelmaat aan het afgelopen jaar terug denken. Ik ben dankbaar voor de hulp die mij geboden is. Evenzo ben ik mezelf dankbaar dat ik de kracht had om de geboden hulp te accepteren en te ondergaan. Door mijn innerlijke storm te aanvaarden, heb ik de weg terug gevonden.
  Ik werd mij bewust van wat er moest gebeuren, en ben hiermee aan de slag gegaan.

  Vandaag een exit gesprek, waarmee de behandeling tot een eind gekomen is. Morgen begint mijn nieuwe jaar. 21-12-2012 is de dag waarop een bewust jaar ingaat.

  Bewust van wie ik ben geworden en wie ik wil zijn.
  Wie ik ben?
  Ik ben een andere jij…

  FEROZAH
  Liefde is niet alles
  Maar zonder liefde
  Is alles niets

 3. En het wordt allemaal beter! Ik geloof erin, ik zei dit deze week ook tegen een collega, die zei op mij groet, tot in het nieuwe jaar, “als we het nog mee mogen maken, want de wereld vergaat misschien de 21e! Mijn reactie oprecht: nee joh, het wordt alleen maar mooier daarna. Zijn reactie was daarop geschokt….zag ik in zijn ogen..
  Wat ben ik blij met mijn spirituele instelling, veel positiever, alleen dat geeft al veel meer energie!

 4. Mooi artikel
  ik kies voor het spirituele en ga daar mee verder het maakt deeluitvan mijn leven en ik weet dat er meer is
  dank u voor de mooie woorden

 5. Je hebt gelijk Erna.
  Ik ben ook altijd in spiritualiteit geïnteresseerd geweest.
  Ik kies hiervoor en zal zien wat er gebeurt. En als ze niet willen veranderen is het idd hun angst. Maar dat hoeven ze ook niet meteen, ze moeten hun tijd nemen. Denk niet dat ik er vrienden door ga verliezen, maar juist door ga winnen. Ik kom al op voor mijn eigen belangen, waardoor ik al beter zie wie wel of niet echt is.

  Vraag me wel een beetje af waarom ze dan ooit zijn begonnen met experimenteren met dualiteit, eigenlijk konden ze dat beter niet.

 6. Mooi artikel! Nu snap ik waarom het zo fout is
  gegaan op aarde. Ik voel de laatste tijd ook dat
  ik moet kiezen voor de nieuwe spirituele levensstijl of het oude aardse. Het liefst kies ik voor het spirituele en wil ik verder. Ben alleen wel wat bang dat mensen die nog niet zover zijn dat raar vinden. Maar dat hoort erbij, zij zullen uiteindelijk ook verder komen en er zijn genoeg andere die er ook zo over denken. Dat van arrogantie vind ik wel een moeilijk iets, ik respecteer het als iemand niet verder wil gaan. Maar ik wil dan graag diegene verder helpen omdat ik denk dat het beter voor diegene is en diegene ook die liefde wil laten voelen.

  • @grietje, Grietje,je niet aantrekken wat andere mensen zeggen,ik hoor al heel mijn leven dat ik ‘anders’ ben ,ben heel normaal en zweef ook niet maar één ding heb ik altijd geweten dat er meer is dan hier en als je ervoor kiest ervaar dan dat andere mensen ook veranderen in positieve zin ,het werkt echt ,er zijn er altijd die niet ‘willen’veranderen maar dat is hun angst geloof ik .Warme knuffels ,Erna

 7. Oh, héérlijk, maar ook moeilijk om mensen los te laten die hierover heel anders denken.
  Voor allen: een héél mooie tijd!
  Namasté

 8. Mooi Artikel! En we hebben nog 1 dag te gaan…
  Voor wie nog wel steeds denkt dat op 21 december 2012 de wereld ten onder gaat; Maak je geen zorgen!
  volgens mijn waarheid vergaat er alleen een wereld IN jezelf, in ieder mens;
  Namelijk de geaccepteerde wereld van het beperkte bewustzijn: van dualiteit, afgescheidenheid, ego-emoties, gevoel van tekort en gevoel van onwaardigheid, die de mens vanuit dit beperkte bewustzijn voor meerdere doelen en energieën in stand wist te houden.
  Deze wereld (3D) werd door Illuminatie gecreerd, en door hele volksstammen, waaronder jij en ik zelf, in stand gehouden.

  dus ja, lieve medemens, De wereld van 3D-energie vergaat!!!
  Maar daar krijgen we zo een mooiere nieuwe wereld voor terug ♥

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in