de diagnose ADHD
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
Iedereen die belast is met de opvoeding van Nieuwetijdskinderen kan in de problemen raken doordat deze kinderen anders geprogrammeerd zijn. Ze zijn vaak watervlug en hebben een overdosis aan energie en zijn daardoor vaak onhandelbaar. Voor deze hyperactieve kinderen heeft de medische wereld een mooie term bedacht, namelijk ADHD. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel een Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Binnen dit kader worden kinderen in vakjes gestopt.
Het zou voor deze kinderen veel beter zijn als de ouders en de wetenschap gaan invoelen waarom deze kinderen op de wereld zijn gekomen en wat hun pad is en wat ze moeten volbrengen. Op deze wijze kan er voor deze kinderen veel meer begrip komen waardoor ze rustiger worden. Deze overgevoelige kinderen hebben veel liefde en rust nodig. Door deze kinderen vol te stoppen met medicijnen zoals Retalin worden ze nog kopschuwer gemaakt waardoor ze zich nog eenzamer gaan voelen en zich steeds meer terug trekken in zichzelf.
De gehele problematiek van kinderen met zogenoemde hersenafwijkingen is puur gestoeld op het feit dat de trilling van deze kinderen niet correspondeert met de trilling van de meeste volwassenen. Aangezien volwassenen niet te boek willen komen te staan als niet sporend, wordt dit predikaat op de kinderen geplakt. Dit is geheel onterecht maar inherent aan het in kaders denken van de maatschappij. Ouders die nog onvoldoende gevoelig zijn, zouden zich dienen toe te leggen op hun eigen ontwikkeling om het pad te effenen van deze nieuwe zielen die op aarde geboren worden. Niet elk kind dat in het vakje ADHD wordt gestopt, hoort hier in thuis.
Wel is het zo dat er nog altijd veel onbegrip voor deze en andere kinderen met een grote gevoeligheid bestaat.De baby’s die nu geboren worden in het Nieuwe Tijdperk, zijn kinderen met een hele andere vibratie. Ze zijn niet alleen helderziend maar van ook van een geheel andere trilling. Het zijn kinderen die allemaal zijn voorbereid op een hele andere wereld. Daarom zijn deze kinderen heel erg (over)gevoelig. Zij komen in een wereld die bol staat van agressie, van drukte en veel geluid. Deze kinderen kunnen dit niet aan aangezien uit een gebied van sereniteit, liefde en licht komen. Dat zij naar de aarde zijn gegaan is nodig aangezien zij de vaandeldragers zijn van de Nieuwe Tijd. Deze nieuwe zielen die nu geboren worden, zijn dusdanig geprogrammeerd dat zij hele grote dingen kunnen gaan volbrengen. Vandaar dat deze kinderen vaak slecht in een gezin passen. Deze kinderen kunnen slecht met de negativiteit om hen heen omgaan en gaan zich hierdoor terug trekken. Zij functioneren daarom slecht in de huidige maatschappij.
Omdat de mensheid niet openstaat voor vernieuwingen, gaan zij het kind als gedragsgestoord beschouwen. Dat het kind niet goed functioneert is “de schuld” van het kind. Echter, het is niet het kind dat hier voor verantwoordelijk is maar de maatschappij dat niet openstaat voor vernieuwingen.
Wat van wezenlijk belang is binnen de opvoeding en speciaal binnen het Lichtwerk, is dat er aandacht besteed wordt aan de kinderen die al geboren zijn en de kinderen die nog moeten komen. Deze kinderen moeten begeleid gaan worden vanuit een hele andere zienswijze en een ander maatschappelijk begrip. Gebeurd dit niet, dan zijn deze kinderen bij voorbaat al getraumatiseerd en zullen zij veel meer tijd kwijt zijn om zichzelf innerlijk te schonen alvorens zij hun werk kunnen gaan doen. Het onderwijs zal hierop afgestemd moeten worden waarbij bewustwording erg belangrijk is. Het is het inzicht, dat voor een beter uitzicht zorgdraagt. Op deze wijze zal een verhoogde humane stabiliteit ontstaan waardoor het kind zich onafhankelijk in liefde op aarde zal weten te handhaven. De hele maatschappij zal er op afgestemd moeten worden, waardoor extreme verlangens en angsten zullen verdwijnen. Deze aanpak vraagt van de opvoeders veel discipline en wilskracht maar is zeer hard nodig bij het effenen van de paden voor deze vaandeldragers van de Nieuwe Tijd.Het is bovendien een godvruchtige bezigheid om zaden te planten voor deze nieuwelingen op aarde want zonder hen, kan het werk bij het transformeren van de aarde energie niet volbracht worden. Er moet dan ook een nieuwe lichting zielen komen die het werk weer van de huidige Lichtwerkers gaat overnemen. Wellicht denken velen dat dit nog niet aan de orde is, maar juist nu is het zeer belangrijk. Alles wat je van tevoren reeds incalculeert, zal zijn vruchten afwerpen. Binnen het gehele Lichtwerk zijn alle kinderen die reeds geboren zijn en nog geboren gaan worden van zeer groot belang!

Redaktie Spiritueel Trefpunt

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

5 REACTIES

 1. Ik zou willen vragen of deze artikelen er ook in het Duits zijn ?
  Onze kleinzoon, Florian, is Dyslectisch, ze willen hem op het moment ook een plaat ADHD opplakken.
  Hij is heel erg intelligent, maar heel druk als er anderen bij zijn, alleen is hij heel rustig en komt soms met opmerkingen, ongelooflijk.
  Hij woont in Oostenrijk, maar spreekt ook perfect Nederlands !
  Daarom de vraag of deze artikelen over Nieuwe Tijds kinderen en ADHD ook in het Duits zijn.
  Bij voorbaat dank, Elly Stevens

  • @MathBusterr, 6

   Om dit verder toe te lichten:
   Het is een interessante gedachtegang, maar ik vind het nogal spiritueel en extreem genomen. Daarbij heeft ritaline mij juist enorm geholpen met over mijn schuwheid heenkomen.

 2. Schitterend geschreven, niks aan toe te voegen.
  Hopelijk krijgen de lichtwerkers na ons het een stuk gemakkelijker wanneer de ‘gewone’ mensen dit soort artikelen lezen. 2012, is aangebroken.. Laten we er iets moois van maken!

 3. Ik hoop dat mensen zich bewuster hiervan worden, dit soort artikelen moeten meer verspreid worden, als ik verhalen hoor van kinderen die medicijnen krijgen,(steeds vaker dus) kan ik het wel uitschreeuwen. Ik vind het erg moeilijk om dit uitleggen, de meeste mensen denken dan toch dat ik niet spoor… Mijn dochter is een kristalkind…van haar leer ik heel veel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in