DELEN

Oth-channeling door Ellen Rauh
19 december 2010

Welkom iedereen hier aanwezig, zichtbaar en onzichtbaar.

Het was een roerig jaar, 2010. Het jaar van de grote opruiming. Vele mensen hebben hun waarheden bijgesteld. Vele mensen hebben zich ontdaan van waarheden die hen opgelegd werden of waren door maatschappijen, families, geloven of filosofieën. Vele mensen hebben zich vrijgevochten van belemmeringen, van frustraties. En vele mensen zijn uitgekomen bij zichzelf. Dat was niet altijd prettig, want wie ben je? Als zekerheden en houvasten wegvallen, wat blijft er dan over? Wij hadden het over de vierde dimensie – en het lijkt zo heerlijk om daar te vertoeven. Maar dan moet je wel accepteren dat je daar alleen kunt verblijven als je jezelf de vrijheid geeft om Niets te moeten zijn. Hoeveel mensen hebben zichzelf verplichtingen opgelegd of hebben toegestaan dat anderen hen verplichtingen oplegden om toch maar vooral niet zichzelf te zijn? Maar hoe ben je jezelf zonder strijd? Want als jouw eigen waarheid, als jouw ‘jezelf zijn’ ten koste gaat van anderen, waar ben je dan mee bezig? Het ging toch om saamhorigheid, het ging toch om vrede, het ging toch om liefde? Dat waren voor vele mensen de kapstokken om hun streven en hun normen en waardestelsel aan op te hangen. Maar wat bleef er overeind?

Vele geloven gingen wankelen omdat er duistere praktijken naar buiten kwamen die niets met geloven te maken hadden, maar die berust waren op een machtsstrijd of op een machtsstrijd van personen en niet op de basis van het geloof. Vele regeringen wankelen. En als je goed kijkt, is ook dit terug te brengen naar machtsstrijd van personen of partijen – niet meer om de massa te dienen maar om zichzelf te profileren. Dit alles is niet meer onzichtbaar te blijven. Het komt naar buiten. De maatschappij wordt steeds transparanter en eigenlijk verlangen we er misschien wel weer naar dat alles verborgen bleef, want toen ‘leek het zo veilig’ en ‘toen leek het zo zeker’. Maar als alles transparanter wordt, kan de angst toenemen, kan de onzekerheid toenemen en de enige zekerheid waar jij of jullie op terug kunnen vallen, is de zekerheid van je eigen waarheid, is de zekerheid van jezelf zijn. Langetermijn statistieken blijken niet meer te kloppen. Het besef van tijd is vaak verloren. Vele mensen doen in korte tijd veel meer. Ze doen in een uur waar ze vroeger een week voor nodig hadden. Een loopbaan kan ineens op een toppunt komen zonder aanloop. Er gebeuren rare dingen. En ook de natuur doet mee. Steeds vaker is het weer onvoorspelbaar.

Dus lieve mensen, blijf bij jezelf, blijf bij je eigen waarheid, blijf bij je eigen gevoel, vind jouw weg, vind jouw prioriteiten en laat sociale verplichtingen nog tien of twintig procent van jouw activiteiten in beslag nemen, dan blijft er zeer veel tijd over voor jezelf. Maar wederom: wat doe je als je tijd hebt voor jezelf? Vele mensen vluchten in allerlei activiteiten – zogenaamd als sociale verplichtingen, zogenaamd omdat de maatschappij dat vraagt – maar eigenlijk vluchten ze voor zichzelf, om toch maar vooral niet de tijd te hebben om bij zichzelf uit te komen. Jezelf – wie ben jij? Vele mensen gingen een nieuwe balans vinden in zichzelf. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik bij te dragen aan het grote geheel en aan mezelf? En vele mensen veranderden van richting, veranderden van koers, wars van wat alle anderen daar van dachten. Zij gingen hun weg en bevrijdden zich van allerlei vastgeroeste ideeën en familiepatronen of patronen die een maatschappij je oplegt, van ‘zo hoort het en zo zal het gaan’.

Opstand, tegenstrijdigheden, zeer veel verschillende waarheden worden uitvergroot. En we kunnen je nu al melden dat het nog erger zal worden. En dat wil niet zeggen dat het slecht is. Ben dankbaar en blij dat allerlei waarheden uitvergroot worden, zodat ze toch vooral zichtbaar zijn – zodat elk mens de keuze heeft tussen verschillende waarheden. We kunnen je ook melden dat je nooit, als je eerlijk jezelf bent, nooit een ander tegen zal komen met exact dezelfde waarheid. Als je dat accepteert, geef je jezelf de vrijheid om je eigen waarheid bij jezelf te zoeken en niet bij een ander. Als jij de rust kunt hebben om bij jezelf te zijn, met jouw waarheid van dat moment dat jij voedt, heb je een ander niet meer nodig om jou te voeden. Dan ben jij dankbaar en tevreden met jezelf. Van daaruit ben je een grote meerwaarde voor iedereen, want je zult jouw waarheid niet opdringen. Je kunt jouw waarheid wel verkondigen maar enkel en alleen om het te ventileren. En zo zal het steeds meer mogelijk zijn dat mensen met allerlei verschillende waarheden een saamhorigheidsgevoel zullen ervaren. Vrijheid van zijn in verscheidenheid, omdat niemand zijn of haar waarheid opdringt aan de andere. Dat zou echte saamhorigheid zijn. We kunnen je melden lieve mensen dat dit gevoel van saamhorigheid steeds vaker voor zal komen, want iedereen die het ervaren heeft, is hongerig naar meer. Ze gaan op zoek naar een verscheidenheid van persoonlijkheden waar ze zichzelf bij kunnen zijn – en het is zeer besmettelijk. Het grote voordeel hiervan, van deze vrijheidsstrijders, van deze bruggenbouwers, is dat ze alleen nog strijden tegen zichzelf, tegen hun waarheden die hen blokkeren en daardoor niet meer de strijd aan hoeven te gaan met anderen. Mensen die dat nog wel doen, zullen mild en met begrip en liefdevol – indien mogelijk – geaccepteerd worden.

Bereid je dus voor op uitvergrote waarheden die de jouwe niet zijn. In plaats van ertegen te vechten, ben dankbaar met jezelf en probeer niet jouw normen en waarden en jouw waarheid op te leggen aan anderen. Het zal een wisselwerking hebben, waardoor steeds meer mensen het nutteloze gaan inzien van strijd om een bepaalde waarheid. En als je kijkt naar de wereld op dit moment, is het heel vaak terug te brengen naar het opdringen van een waarheid naar anderen. Probeer dus vrij te zijn in jezelf en zo vrijheid van zijn uit te stralen en mensen te besmetten. Elk van jullie is zeer besmettelijk voor velen. Besef het maar!

En zo glijden jullie 2011 in, het jaar van nog meer veranderingen. Want alles gaat nog sneller en steeds sneller. Vijfdimensionaal denken zal steeds normaler worden. Fijngevoeligheid en balans in jezelf zal nog belangrijker worden. Het is jouw navigatiesysteem, niet opgelegd door anderen maar doordat je in lijn bent met jezelf en jouw hogere verbindingen.

Vele uitvindingen zullen de mensheid verblijden. Maar iedereen die zo graag de zekerheden vasthoudt, zal er niet blij mee zijn. Zij gaan wankelen en hun normen en waardestelsel, hun fundament van Zijn, gaat wankelen. Tegelijkertijd zullen alle vernieuwers, alle bruggenbouwers, zich steeds meer thuis gaan voelen in deze snelle veranderingen, want ze zijn gewend om flexibel te zijn, om in het nu te leven en ze zijn er aan gewend om anders te zijn.

Wij willen nogmaals terugkomen op ‘jezelf zijn’. Vele vormen van eenzaamheid zijn het gevolg van niet blij zijn met jezelf. Vele mensen voelen zich eenzaam – eenzaam omdat ze alleen zijn, eenzaam in een relatie, eenzaam in een familie, eenzaam tussen collega’s.

Lieve mensen, ben dankbaar als je door golven van eenzaamheid gaat. Want het is de enige manier om bij jezelf uit te komen. Jij en jezelf, hebben jullie het goed met elkaar? Richt jij jouw leven zo in dat je het goed hebt met jezelf? Laat dat het streven zijn en laat dat belangrijk zijn in 2011 en als je daarbij uit kunt komen, zal het gevolg zijn dat je van jouw alleen zijn een groot saamhorigheidsgevoel kunt ervaren. Laat dat het streven zijn: saamhorigheid in 2011, als bruggenbouwers van 2011 naar 2012.

Wij wensen jullie allemaal een hele goede reis in 2011.

Voel de grote liefde en support van Oth, Atha en alle anderen

Bron: www.oth-channeling.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in