archonten

Energieparasieten vind je in alle soorten en maten. Onlangs kwam ik in mijn praktijk in aanraking met het fenomeen ‘archonten’, energieparasieten die een grote rol hebben gespeeld en nog spelen in het onderdrukken van de ware menselijke natuur. Aanvankelijk was ik sceptisch, mede door hetgeen ik erover las op internet: door op sensatie gerichte,  sci-fi achtige artikelen werd ik op het verkeerde been gezet en deed het idee af als onzin. Tot ik dit artikel van Cameron Day tegenkwam.

Ik kon de volgende dag (wat heet toeval) de erin beschreven tactiek meteen toepassen bij een regressie cliënt die al vrijwel zijn hele leven kampte met de onderdrukkende invloed van een uit zijn krachten gegroeide ‘enkelbijter’. Het bevrijdende effect voor deze cliënt was enorm en veranderde zijn leven. Toen was ik ervan overtuigd: het is zeer belangrijk dat we op de hoogte zijn van dit fenomeen zodat we het aan kunnen pakken, zowel op eigen kracht als in de therapiepraktijk. Het artikel bestaat uit drie delen: deel 1 en deel 2 van Cameron Day, en een aansluitend artikel waarin ik mijn eigen ervaringen met deze energiezuigers beschrijf.

Noem ze nooit Archonten: deel 1

Het heeft 15 jaar geduurd om dit artikel te schrijven, omdat ik er zo lang mee bezig was alle informatie in een toegankelijke vorm te gieten. Er zullen een paar belangrijke puzzelstukjes op hun plek vallen over hoe we deze planeet, en iedereen erop, naar een verhoogde frequentie gaan brengen. Een sleutelaspect van deze shift is het ‘opschonen van het bewustzijn’ van de gehele mensheid, wat geen peulenschil is. Dit artikel zal in detail het grootste obstakel van deze opschoning behandelen, en een oplossing aanreiken die ook jouw inzet nodig heeft om te slagen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Ik (Cameron Day, red.) schreef eerder al over een ‘levende wolk van schaduwen’ die deze planeet omringde, bewoond door energieparasieten. Deze parasitaire wezens hebben ervoor gekozen tot de hoogst mogelijke graad te experimenteren met de illusies van afscheiding, angst, duisternis, isolatie, overheersing, slavernij, pijn, lijden, etc. Door dit te doen, hebben ze zichzelf totaal afgesloten van het voedende Licht van Bestaan dat het leven in het Universum ondersteunt. Het gevolg is dat zij zich energetisch in stand moeten blijven houden door zich te voeden met laagfrequente energieën die resoneren met hun gekozen manier van expressie.

Deze wezens noemen zich ‘Archonten’ wat ‘Heren’ of ‘Heersers’ betekenen omdat zij zich zien als de heersers en slavenhalers van de mensheid. (De oude Gnostici gaven hen deze titel als eerste in hun verslagen gebaseerd op direct helderziend contact met deze wezens.)
Hoewel de manipulatie en slavernij van de mensheid door deze onzichtbare wezens tot nu toe zeer succesvol is geweest, zal ik ze op geen enkele wijze als mijn heersers of superieuren aanspreken, net zo min als ik fysieke parasieten in de ingewanden als superieur zal beschouwen, ook al kunnen ze me aanzienlijk fysiek ongemak bezorgen tot ik ze uit mijn systeem verwijder.

Onze gedachten hebben kracht – meer dan we ons vaak realiseren. Woorden en titels hebben macht omdat ze onze gedachten in zekere raamwerken van geloofsovertuigingen vastzetten, zelfs zonder dat we het doorhebben. Een ‘koninklijk’ menselijk wezen bijvoorbeeld ‘uwe hoogheid’ noemen plaatst ze automatisch in je gedachten boven jou. Daarom is het erg belangrijk dat, wanneer je over deze energieparasieten denkt, je ze NOOIT ‘Archon’ noemt omdat je dan letterlijk je macht en energie weggeeft.

Ik noem ze liever Enkelbijtertjes. Dit maakt ze direct duidelijk hoe ik over ze denk, namelijk als een stel lage parasieten, een infectie van bewustzijn die uit mijn systeem zal worden gespoeld door de juiste toepassing van mijn wil en een energetisch  schoonmaakproces. Het dient nog een ander doel: het maakt ze kwaad, hetgeen ze aan het daglicht brengt, alwaar ze makkelijker aangepakt kunnen worden. In tegenstelling tot hun zelfgekozen status als ‘heersers’ van de mensheid, verbergen ze zich als kleine wormen in de schaduwen van onze geest, en sturen impulsen van laagfrequente emoties en gedachten in ons ego en emotionele lichaam, om een laagfrequente emotionele energie uit te lokken die ze kunnen consumeren.

Omdat ze zich zo graag verstoppen, moeten ze naar buiten ‘gespoeld’ worden om open en bloot aangepakt te kunnen worden, dus een gezonde dosis gebrek aan respect en een vleugje arrogantie zijn ingrediënten die we goed kunnen gebruiken als we deze parasieten het hoofd bieden.

Een stukje achtergrondverhaal

Er was eens, op deze planeet in een ver verleden, een mensheid die oneindig indrukwekkender was dan vandaag het geval is. Wij mensen waren volledig telepathisch begaafde, multidimensionale wezens die tegelijkertijd in vele dimensies konden waarnemen en navigeren. We bouwden grootse steden met technologie die in harmonie was met de energetische Velden van de Aarde.  We waren volledig op één lijn met ons Goddelijke Innerlijke Zelf terwijl we ons in de fysieke dimensie uitdrukten op vele levensbevestigende manieren.
Deze ongelimiteerde expressie van het goddelijke Zelf werd door de enkelbijtertjes als een bedreiging voor hun bestaan gezien, omdat de derde dimensie op andere werelden door hen al lange tijd werd gedomineerd. Een derde dimensie-wereld die volkomen vrij was van hun manipulatie en hen niet kon voeden was iets dat ze niet zonder gevecht toe konden staan.
Het probleem was dat de Aardse mensen zo krachtig waren dat we hen letterlijk gedachteloos van ons af konden vegen. Deze wezens hebben alleen macht over diegenen die zich hebben laten manipuleren en in angst hebben laten vangen. Een volledig bewust menselijk wezen dat zijn Goddelijke Innerlijke Zelf kent, kan op geen enkele wijze door deze parasitaire wezens gedomineerd worden. De enkelbijters zouden bij wijze van spreken een metaforisch pak voor hun broek krijgen en weggestuurd worden als stoute kinderen.
archonten

Echter, deze enkelbijters zijn mogelijk de slimste manipulatoren in het hele universum, eenvoudigweg omdat het hun enige manier van leven is. Het is alles wat ze kennen.
Ze bestudeerden deze immens krachtige mensen, en hongerden naar hun macht en energie die ze af konden tappen als ze maar een manier kenden om hen te manipuleren, overwinnen en tot slavernij brengen. Ze ontwierpen een plan om heel voorzichtig een paar mensen in hoge machtsposities te manipuleren en zover te krijgen dat ze een vreselijke fout maakten met catastrofale gevolgen.
Deze mensen experimenteerden met nieuwe methoden om energie in grote hoeveelheden te bedwingen en te sturen. De experimenten waren nooit eerder gedaan en erg ambitieus — te ambitieus, want een paar van deze enkelbijters spoorden heimelijk enkele van deze mensen via hun ego aan om verder te gaan dan voorheen mogelijk werd geacht.

Toen het in een geavanceerde testfase op de noordpool vreselijk mis ging, explodeerde een extreem krachtig apparaat met zo’n kracht dat het enorme natuurrampen op de hele planeet veroorzaakte. Het smolt razendsnel grote ijskappen en veroorzaakte een vloedgolf die vrijwel alle kustgebieden op de planeet binnen een dag verwoestte. De hoeveelheid dood en verwoesting was onvoorstelbaar groot, en slechts een klein deel van de biljoenen mensen overleefde de ramp.
Zwaar getraumatiseerd en gebroken door het verlies van hun geliefden, waren ze alleen nog gericht op fysiek overleven, en vluchtten naar veilige gebieden om te proberen hun ooit grootse beschaving weer op te bouwen. Dit verhaal klinkt misschien erg als de Val van Atlantis, maar ook al viel ook deze beschaving op vergelijkbare manier, deze ramp vond vele eeuwen eerder plaats.

Het ongelofelijke trauma van deze ervaring veroorzaakte een verlies van perceptie bij de overlevenden, en maakte dat ze minder gewaar werden van de andere dimensies die altijd door de derde dimensie heen lopen. Ze konden simpelweg niet de tijd nemen om zich op welke andere dimensie dan ook behalve deze te richten, aangezien hun fysieke overleven afhankelijk was van het volledig gericht zijn op het fysieke vlak. Tegelijkertijd verschafte de diepe emotionele pijn, rouw en emotionele verwonding van de mensen de enkelbijters een grote hoeveelheid laagfrequente energie die ze konden consumeren, en gaf hen de gelegenheid een feestmaal te maken van het lijden van de overlevende mensen en zodoende krachtiger te worden.

De enkelbijters kwamen erachter dat, zo lang ze verborgen bleven, ze een kleine gedachtenvorm in de geesten van de getraumatiseerde mensen konden sturen die hen eraan herinnerde wat ze hadden verloren. Dit zou een kettingreactie van pijnlijke gedachten en emoties in de betreffende persoon veroorzaken die meer energetisch voedsel zou verschaffen voor de enkelbijters. Met elke volgende generatie mensen die geboren werd, werden de enkelbijters brutaler en plaatsten een programma dat direct interfereerde in het menselijk bewustzijn. Ze programmeerden de mensen subliminaal om blind te blijven voor hun aanwezigheid, zodat ze de gedachten van mensen nog directer konden beïnvloeden.
Ze programmeerden het menselijk bewustzijn ook zodanig dat het weg zou deinzen van referenties aan de enkelbijters of hun invloed, zodat wanneer ze geconfronteerd werden met zulke informatie, de eerste reactie er één zou zijn van ongeloof en spot.

Uiteindelijk, in hun meest briljante sinistere zet, herprogrammeerden ze het menselijk ego om op hun eigen ego te lijken, en moedigden het egobewustzijn aan alle andere niveaus van zijn en bewustzijn te domineren. Feitelijk herprogrammeerden ze de mensen om net als hen te zijn: angstig, jaloers, kleinzielig, brutaal, op slavernij gericht, moordzuchtig, wraakzuchtig, etc. Dit verzekerde hen ervan dat mensen duizenden jaren lang eenvoudig te besturen zouden zijn als energetische voedselbron. Deze lagen van programmeringen zijn sindsdien altijd in het menselijk denken aanwezig geweest, en hebben de onfortuinlijke onharmonische gebeurtenissen die wij kennen als de menselijke geschiedenis in stand gehouden.

Het donkere controlenetwerk

Mettertijd bouwden de enkelbijters een energievoedende structuur om de gehele planeet heen dat hen de mogelijkheid verschafte automatisch laagfrequente energie, gegenereerd door mensen, te vergaren en angstwekkende of andere laagfrequente boodschappen in het menselijk bewustzijn te sturen om mensen voedsel te laten blijven verschaffen. Deze structuur bestond in een ‘hogere’ laag van dichtheid dan de onze, dus kon zij alleen waargenomen worden door ESP of buiten het lichaam. Ik ontdekte dit grid voor het eerst in 1997 tijdens een buitenlichamelijke ervaring, maar had geen idee wat het was. Ik werd prompt onderschept door twee wezens die zichzelf vermomden als ‘gidsen’ maar wiens energie meer voelde als die van cipiers dan van wat voor soort goedaardige gids dan ook.
archonten

Met de jaren heb ik meer informatie over dit controlenetwerk verzameld, maar ik weet nog niet zoveel als ik zou willen. Dit is wat ik erover weet. Deze structuur is als een donker web van energie dat de planeet omgeeft en het is zwaar en drukkend. Het blokkeert energieën die naar de aarde komen van de kern van de Melkweg en andere delen van de Melkweg, maar kan ze niet helemaal tegenhouden. Het web is geprogrammeerd met “negatieve feedback” dat subtiele signalen in het onderbewuste en het ego stuurt om mensen gericht te houden op laagfrequente overtuigingen en gedachtenpatronen.

Het ‘donkere controle web’ is geprogrammeerd met kunstmatige intelligentie om zichzelf te repareren en enkelbijters te alarmeren als het beschadigd wordt. Het ondersteunt de ‘collectanten’ van de enkelbijters, levende amoebe-achtige wezens die met bijna elke mens op de aarde verbonden zijn, en alle laagfrequente energieën opzuigen die we in ons dagelijks leven afgeven. Enkelbijters reizen door dit web om het te onderhouden of personen wiens energie te hoog van frequentie wordt direct te onderdrukken. De ‘bazen’ in de enkelbijterhiërarchie vertonen zich meestal met een ‘reptielachtig’ menselijk uiterlijk, hoewel ze zich veel verschillende vermommingen aan kunnen meten. (Noot: het donkere web is sinds 2013 vrijwel opgelost, zie deel 2 van dit artikel, Red.)

De enkelbijters hebben hun overwicht over mensen gebruikt om compleet te corrumperen wat wij geloven dat de menselijke natuur inhoudt. Je zou je af kunnen vragen wat de ‘menselijke natuur’ zou zijn zonder die enkelbijters en hun donkere controlenet.
Wat altijd beschouwd is als de ‘menselijke natuur’: om te liegen bedriegen, stelen, verkrachten, tot slavernij brengen en moorden; dat is eigenlijk een vals programma dat in de menselijke geest is geprogrammeerd, en is helemaal niet de wezenlijke menselijke natuur.
De ware menselijke aard is vol compassie, zorgend, sensitief, liefhebbend, vergevingsgezind, op samenwerking gericht, empathisch, creatief, vol energie, vreugdevol, nieuwsgierig, onstuitbaar, non-conformistisch, blijmoedig en GODDELIJK. Om onze ware menselijke natuur weer neer te zetten, moeten we de valse programmeringen van de enkelbijters overboord werpen.

Het Herstellen van je Goddelijke Natuur

Het herstel van je bewustzijn dat je Goddelijk bent is de belangrijkste reden voor het bestaan van AscensionHelp.com. De energie opschoningstechnieken zijn ontworpen om je te helpen op een zachte manier de valse lagen van illusies op te lossen die in de loop van vele levens  in je bewustzijn zijn geplant zodat je je ware ‘Hoger Zelf’ kunt herontdekken, dat eigenlijk je Innerlijke Goddelijke Zelf is.
We beginnen elke incarnatie met ons goddelijke Zelf volledig gesitueerd in het hartcentrum van ons fysieke lichaam, wat de reden is dat kinderen zo wonderbaarlijk en vol energie zijn. Dan, wanneer autoriteitsfiguren, media, leeftijdgenoten, het duistere controleweb en de wereld als geheel het kind ervan overtuigen dat het NIET goddelijk is, verlaat deze innerlijke goddelijke energie het lichaam en verblijft boven de persoon, geduldig wachtend om weer geïntegreerd te worden in het hartcentrum. Omdat onze goddelijke energie zich schijnbaar ‘boven’ ons bevindt, is men het ons Hoger Zelf gaan noemen.

Dus, vanaf dit moment, wanneer je de woorden ‘Hoger Zelf’ hoort, vervang deze alsjeblieft door ‘Innerlijk Goddelijk Zelf’ en voel de subtiele maar krachtige verschuiving in je gewaarzijn die hierdoor veroorzaakt wordt. In plaats van dat je je Goddelijke Licht voor je ziet als boven je, zie het uitstralen vanuit je hartcentrum. In plaats van dat je een aspect van je goddelijke natuur in je brengt, ga je het van diep van binnenuit jezelf uitstralen. Dit lijkt misschien iets kleins, maar het verschil is uiterst krachtig.

archonten

Wanneer je Innerlijke Goddelijke Licht vanuit je hart uitstraalt en je hele lichaam omringt, kun je een straal liefdevolle energie naar de kern van de planeet sturen om er energetische interactie mee te hebben. Dit allemaal kun je doen zonder teveel aandacht van enkelbijtertjes te trekken, dus blijf dit doen wanneer je een makkelijke, soepele, frequentieverhogende ervaring wilt hebben met minimale ‘weerstand’ van het controle grid.
(Noot: het donkere web is sinds 2013 vrijwel opgelost, zie deel 2 van dit artikel, Red.)

Het oplossen van het Donkere Controle Web

Zoals ik eerder opmerkte, is een van de functies van het web om de energie die naar de aarde komt vanuit het Galactisch centrum te blokkeren. Gelukkig is het web inmiddels verzwakt, en bevinden er zich ‘gaten’ waar de galactische energie in steeds groter wordende mate doorheen kan stromen. De enkelbijters weten dat hun tijd bijna gekomen is, en zetten wanhopig alles op alles om het menselijk bewustzijn in een lage frequentie te houden.

Eén van de gevolgen van hun wanhoop is dat ze agressief ingrijpen bij iedereen die actief zijn frequentie en bewustzijn probeert te verhogen. Dat ben jij, dat ben ik. Voor hen is het oorlog, en ze zullen alles doen wat in hun macht ligt om jou en mij verdrietig, angstig, depressief, machteloos etc. te houden. Je hoeft maar naar het nieuws te kijken om dit bevestigd te zien.

Dus wat kan jij doen om de situatie te verbeteren? Veel! De basistraining in energie opschoning is gratis verkrijgbaar in het Self-Clearing System (in het Engels, red.). Pas de kleine verschuiving in bewustzijn toe die ik eerder beschreef zodat je je er altijd vol van bewust bent dat je verbinding maakt met je eigen Goddelijke Macht en deze toepast. Onthoud altijd dat JIJ de macht bent die deze enkelbijtertjes willen hebben en waar ze op willen teren. Ze pretenderen machtig te zijn, maar hun kracht komt van JOU. Enkelbijtertjes hebben NIETS van zichzelf dat ook maar lijkt op de kracht van één enkel menselijk wezen dat zich volop bewust is van zijn ware Goddelijke Natuur.

Wanneer je Goddelijke Innerlijke Licht naar buiten uitstraalt en je verbonden bent met de kern van de Aarde, stel je dan voor dat je een lichtstraal van je Innerlijke Goddelijke Kern rechtstreeks omhoog straalt, in het hart van de Melkweg. Je lichtstraal zal door het controle web heen gaan en vrijwel meteen in het hart van de Melkweg aankomen. Zeg dan tegen de Kern van de Melkweg: ‘Ik ben er klaar voor een Galactisch Kanaal te zijn’ waarop je een stroom van Galactische energie zult ontvangen.
Deze werkwijze verschilt enigszins met de ‘cosmic flush’ in de eerste opschoningstechnieken op ascencionhelp.com, omdat JIJ de energetische verbinding met de Galactische kern initieert, en dan optreedt als een kanaal voor het Galactisch bewustzijn om zijn energie rechtstreeks door jou naar de planeet te sturen. Dit is een belangrijk verschil omdat dit het inzicht versterkt dat JIJ de macht bent die de kosmische energie initieert. Jij bent geen zwak klein wezentje dat om hulp smeekt aan de Galactische kern, nee, je bent een krachtige, ongelofelijk belangrijke speler in dit kosmische schaakspel dat zijn einde nadert. Zonder jouw vrijwillige medewerking als Galactisch kanaal, zou het veel moeilijker zijn het donkere controle web op te lossen als de tijd gekomen is.

Stel je voor: honderdduizenden mensen over de hele planeet die het donkere controle web doorprikken en kosmische energie rechtstreeks de kern van de planeet in laten stromen, waarbij dat licht zich verspreidt naar iedereen die het kan ontvangen. Stel je de enkelbijtertjes voor die wanhopig rondvliegen om de gaten in het controleweb te dichten terwijl de mensen in hun kracht blijven staan als Galactische kanalen, ondanks de pogingen van de enkelbijters om hen te proberen te laten stoppen en in plaats daarvan angstige of verdrietige gedachten te laten denken.

archonten

De knuppel in het hoenderhok gooien

Ik kan me voorstellen dat het idee om de aandacht van enkelbijters te trekken niet erg aanlokkelijk is, en je zou misschien liever ontspannen op een strand op Hawaï liggen, maar het feit blijft dat de enkelbijters iedereen die zijn bewustzijnsfrequentie probeert te verhogen zullen proberen te hinderen, zoals ze dat door de hele menselijke geschiedenis heen gedaan hebben.
Hun favoriete methode is om je een herinnering te zenden aan alles wat er ‘mis’ is in je leven, vooral als ze je ook nog kunnen afleiden door je iemand anders de schuld kunnen laten geven voor het ‘probleem’ dat plotseling in je gedachten opduikt.
Andere nare trucjes die ze gebruiken zijn je te doordringen van de behoefte jezelf af te leiden door iets leuks te gaan doen, of iets wat je ‘moet’ doen, als het er maar voor zorgt dat je stopt met het belichamen van een staat van hoogfrequente energie. Soms bestoken ze je met een totale energetische aanval. Vaak proberen ze je in je slaap te ‘pakken’, of als je iets totaal anders aan het doen bent dan energiewerk. Al deze trucjes kunnen worden aangepakt.

Wanneer je merkt dat enkelbijters je gedachten, emoties of energie proberen te beïnvloeden, begin dan onmiddellijk met het uitbreiden van je Goddelijke Innerlijke Licht vanuit je hart tot het je hele lichaam omhult. Dit pure, intense licht van je Goddelijke Wezen is pijnlijk voor deze laagfrequente enkelbijters, en ze zullen zich terugtrekken.  (Ik vermoed dat dit is waar de mythe van de vampier die niet tegen daglicht kan, vandaan komt.) Echter, zelfs als ze zich hebben teruggetrokken, hebben de enkelbijtertjes mogelijk een dunne ‘buis’ bij je aangehecht, ergens in je bewustzijn, die ze gebruiken om schadelijke energie te sturen of je emotionele energie af te tappen.

Geef opdracht vanuit je Goddelijke Kern dat de enkelbijters die nu bij je zitten worden vastgezet in ‘energiecontainers’, bollen van energie en licht die ervoor zorgen dat ze niet terug kunnen komen of ervandoor kunnen gaan en zich verstoppen. Doe dan een energie-uitwisseling waarbij je alle ‘energiebuizen’ en andere connecties die ze hebben gevormd in je bewustzijn, terugstuurt.
Het is prima om je daarbij eventjes kwaad te maken als een tijdelijke maatregel om uit te stijgen boven hulpeloosheid. Geen blinde woede, maar een beetje gerechtvaardigde woede dat deze parasieten met je hebben lopen sollen. Dit is namelijk een stap hoger in frequentie van het gevoel een hulpeloos slachtoffer te zijn, wat is hoe ze willen dat je je voelt.
Maar blijf niet te lang boos, werk er in plaats daarvan aan je energiefrequentie nog hoger te doen stijgen. Het uiteindelijke doel is om volkomen kalm te blijven, in een staat van vergeving, maar als een beetje gezonde woede je helpt uit het gevoel van slachtofferschap te komen, ga ervoor. Het is echter belangrijk niet te lang boos te blijven, want boosheid is een energie waar ze zich mee voeden, en dat willen we overduidelijk niet.

Wanneer ze zijn vastgezet, stel je dan voor dat je ze vastgrijpt en ‘uitknijpt’ zodat ze alle energie die ze van JOU hebben gepakt loslaten. Zie die laagfrequentie energie voor je en stuur er dan een straal van licht vanuit je hart doorheen om ze te zuiveren en transmuteren tot haar oorspronkelijke staat van pure, zuivere energie, en haal die dan terug in je wezen.

Op dat moment zullen de enkelbijters overstuur zijn en proberen je je rot te laten voelen over jezelf, op elke manier die ze kunnen bedenken. Ik stel voor dat je daarbij lacht en ze eraan herinnert dat ze NOOIT toestemming hebben gekregen je energie te stelen of de mensheid tot slavernij te brengen. Vraag dan aan het Galactische Wezen om ze te ‘arresteren’ en ze de kans te geven terug te gaan naar het Licht, of elders vastgezet te worden waar ze nooit meer iemand kunnen leegzuigen of schade toebrengen.
Vroeger deed ik in plaats hiervan een soort ‘vangen en weer loslaten’ met de enkelbijters, maar de tijden zijn veranderd. We zijn dichtbij het punt waarop het tijd is de invloed van de enkelbijters volledig te verwijderen van de aarde, en hun donkere controleweb te ontmantelen. Dit houdt in dat het oké is het Galactisch Wezen te vragen deze enkelbijters op te sluiten, en ze de kans te bieden om te helen en langzaamaan weer terug te komen in het licht.

Hen een kans bieden te genezen en terug in het licht te komen is een belangrijk punt. Uiteindelijk ontspringt alles in het universum uit één enkel Goddelijk Bewustzijn, zelfs de duisterste enkelbijter. Dit betekent dat ze zich uiteindelijk weer zullen afstemmen op het Licht en hun reis terug naar de Bron zullen aanvangen, dus eigenlijk fungeren we simpelweg als Goddelijke Kanalen om dit proces sneller te doen verlopen.
Enkelbijters zullen dit niet als iets wenselijks of goeds ervaren vanwege hun gebrek aan empathie, en zullen je wellicht zelfs het gevoel proberen te geven dat je hun vrije wil geweld aandoet. Echter, de vrije wil van de mensheid is veelvuldig geweld aangedaan door deze parasitaire wezens, en daarom hebben ze geen recht meer op totale vrije wil. De enige keuzes die hen overblijven zijn genezing en terugkeren naar het Licht, of ‘opgesloten’ blijven waar ze niemand meer kwaad kunnen doen.

Het begin van het einde van de duisternis

De enkelbijters zullen het niet snel opgeven, en zijn al bezig terug te vechten met alles wat ze in zich hebben. De verhoogde intensiteit van hun aanvallen op zowel lichtwerkers als degenen die bij gelegenheid mediteren is een aanwijzing voor hun wanhoop. Ze zijn verzwakt door de geleidelijke stijging van frequentie op de planeet en nu zijn ze gevaarlijk, als een dier dat in een hoek gedreven is.

Om het plan om hun invloed volledig uit het menselijk bewustzijn te verwijderen te laten slagen, is er een leger van lichtwerkers nodig die hun Innerlijke Goddelijke licht laten stralen en fungeren als Galactische kanalen, en het donkere web vol met gaten prikken zodat er een geweldige hoeveelheid licht naar de aarde kan stromen. Als wij hier op aarde onze rol vervullen, kunnen de niet-geïncarneerde leden van de kracht van het Licht uiteindelijk in actie komen en het donkere controleweb volledig van deze planeet afhalen, wat zal resulteren in een totale stijging in frequentie van al het leven op aarde.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze stap is in onze planetaire ascensie. Dit duistere controleweb heeft het menselijk bewustzijn vele, vele millennia verstikt. Als het samen met de enkelbijters verwijderd is, zal het zijn alsof het bewustzijn van elke persoon op de planeet ogenblikkelijk wordt verruimd. Stel je voor dat iedereen opeens vrij is van de ‘duistere kant van de menselijke natuur’ zodat de ware glorie van het liefhebbende menselijke bewustzijn zich kan uitbreiden in de harten en het denken van iedereen op aarde. Het is een deel van onze reis van bewustwording die plaats moet vinden. De meeste mensen zullen niet eens weten wat er gebeurd is, ze zullen zich alleen veel beter voelen, veel meer ontspannen, gelukkig en bereid om anderen te helpen.

archonten

Geen verplichting

Het is aan jou of je wilt meewerken op dit niveau, en het is prima als je dat niet wilt of kan wegens jouw levensomstandigheden. Als jouw leven energetisch gladjes verloopt en je je niet aangetrokken voelt tot het helpen met schoonmaken van de enkelbijters, respecteer ik dat volledig. Dit pad is niet voor iedereen, dus check met je eigen Goddelijke Innerlijke Zelf of het iets voor jou is.

Maar als je dit moment aan wilt grijpen als een kans om te groeien in kracht, compassie en uiteindelijk vergeving, is dit misschien wel iets voor jou. Bovendien, als je al energetische aanvallen van de enkelbijters ervaart, maak je al deel uit van de ultieme confrontatie. Als dat het geval is, raad ik je dringend aan de technieken in dit artikel te gebruiken om effectiever om te kunnen gaan met de enkelbijters.

Als het idee om deel uit te maken van een groep die direct werkt met het weghalen van het donkere controleweb van planeet aarde je aanspreekt, verwelkom ik je bij het Galactische Kanaal Team! Om mee te doen kun je tenminste één keer per dag de boven beschreven meditatie doen waarbij je je innerlijke Goddelijke licht neerzet, je verbindt met de kern van de Aarde en van de Melkweg, je intentie uitspreekt te fungeren als een Galactisch Kanaal en de energie laat stromen, waarbij je een mooi gat in het donkere web prikt. Als er enkelbijters opduiken, zet ze dan vast in energiebollen, lach vriendelijk naar ze, haal je energie terug, stuur hun eigen energieën en manipulaties terug naar hen en laat het Galactisch Wezen hen ‘arresteren’.

Je onbewuste milieu

Het is belangrijk te begrijpen dat enkelbijters onze onbewuste overtuigingen als ‘portalen’ naar onze geest gebruiken. Elke ongeheelde psychische wond is als een ‘drukpunt’ dat ze kunnen gebruiken om een emotionele respons van ons te krijgen. Dat is één van de redenen waarom jezelf opschonen zo belangrijk is.
Wanneer je werkt met enkelbijters, neem dan de tijd om nadat je ze hebt laten ‘arresteren’, wat werk te doen om de diepe lagen van onbewuste kwesties die ze gebruikt hebben om hun haakjes in je te slaan te helen. Gebruik bijvoorbeeld het ‘Self-Clearing System om energiewerk op jezelf te doen.

Enkelbijters manipuleren mensen tijdens hun droomslaap om onderbewuste, beperkende programmeringen te herstellen of versterken. Angst is hun voornaamste wapen, dus zullen ze angstwekkende scenario’s in de droomstaat inbrengen om de persoon ontvankelijk te maken voor hun programma’s. Het heeft veel gemeen met suggesties onder hypnose, en er is een grote mate van zelfbewustzijn voor nodig om je los te breken uit dit geprogrammeerde geestelijke controlesysteem.
Roep elke nacht voordat je gaat slapen je Goddelijke Innerlijke Zelf aan vanuit je hart en verklaar dat je veilig zult dromen binnenin je Goddelijke Innerlijke Licht. Zet neer dat je je voorneemt AL je dromen te onthouden, zodat je eventuele beperkende onbewuste overtuigingen die worden geopenbaard in je dromen aan kunt pakken.
Neem ’s morgens tien minuten de tijd om energie terug te halen uit beperkingen of angsten die in je dromen zijn geopenbaard. Gebruik, zelfs als je je dromen niet kunt herinneren, die tien minuten om je Goddelijke Innerlijke licht neer te zetten, je energieveld schoon te maken en je dag te beginnen vanuit je innerlijke goddelijke inspiratie.

Hoe helderder jij wordt, des te minder de enkelbijters erin slagen je laagfrequente emotionele patronen te manipuleren. Houd jezelf altijd voor: ‘Ik ben de macht die ze willen hebben’ en sta dan sterk in de kracht van je Goddelijke Innerlijke Zelf. Laat je licht stralen als een miljoen zonnen, want je bent zoveel meer dan je je realiseert, en weldra zul je zonder enige twijfel weten hoe krachtig je werkelijk bent.

 

Artikel van Cameron Day, Ascensionhelp.com
Vertaald door drs. Wendy Gillissen
Wordt vervolgd in: ‘Noem ze nooit Archonten’ deel 2 en 3

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

25 REACTIES

 1. Dit is voor jou Bewustwordingsijveraar als reactie op je reactie van jan 9, 2017 at 16:47
  Het is een lastige, dat onderscheiden van oordeel en etiket in objectiviteit. Er is een aspect in de schepping ingebakken dat Vrije Wil heet. Dit biedt vrijheid aan krachten die positief of negatief werken, afhankelijk van of het leven dient of afbreekt.

  Daarbij is er nog een ander aspect en dat is de inhoud van ons rugzakje als we geboren worden. Welke ervaringen wachten op manifestatie en hun trigger daarvan? Wat is er nodig om vergeving te leren? Een dader die ons doet lijden en die later blijkt onze grootste vriend te zijn die ons een dienst bewijst. Als we tenminste in staat zijn om het cado in die pijn te herkennen en vinden.

  Soms is het leven hard, maar ons oordeel daarover bepaalt uiteindelijk hoe we dat dragen, in aanvaarding en bereidheid tot groei, of in verzet en met een houding van slachtoffer.
  Aan ons is de keuze, altijd, al voelt het niet altijd zo. Vandaar dat het zo heilzaam is om emoties toe te laten zonder ze weg te drukken. Ik zelf leer ze te gebruiken als wegwijzers om de kern te vinden van waaruit ze opkomen. Dat is alles binnen mijn opvatting van hoe het leven in elkaar zit en door welke bril ik kijk.

  Steeds een stapje verder op de weg die soms kronkelt of twijfel oproept als er een vork in de weg is en een keuze zich aandient. De aarde is gelukkig rond en zo komen we altijd weer ergens uit waar het ons bekend voorkomt. Dan hebben we tegelijk de keuze om het nu anders te doen. Voila! Reden tot vreugde, dacht ik zo.

  Het is de enige manier om ons ware zelf te vinden en daarvanuit te gaan handelen. Als de Vrije Wil niet aanwezig is zijn we niet veel anders als robots die een programma uitleven dat een ander voor ons heeft bedacht. Dat is het tegenovergestelde van vrijheid. Ziedaar de ogenschijnlijke onverenigbaarheid van leven met een vrije wil en het zien van de waarheid dat wij onze realiteit zelf scheppen. Dat leren we niet op school, is het wel?

 2. Een andere hulp bij het loslaten van entiteiten, noem ze enkelbijters als je wilt, is het werk wat Simon Parkes doet d.m.v. Skype of telefonisch contact. Hij is een mens die gedeeltelijk afkomstig is van een buitenaards ras, dat overigens nu ook aanwezig is op onze planeet. Hij is zich daar bewust van en dit heeft tot een resultaat geleid dat hij gewaar is wanneer entiteiten zich presenteren of aanhang zijn van degene met wie hij werkt. Voordat iemand zich gaat aanmelden is het raadzaam om eerst wat Vraag&Antwoord interviews, in het Engels, te beluisteren via deze link Om een gevoel te krijgen of wat Simon Parkes doet resoneert met wat je nodig hebt of zoekt.

 3. Dank je wel Wendy. Jij geeft mij elke keer de juiste handvatten op het juiste moment met jouw artikelen 🙂 Zo duidelijk omschreven met begrijpelijke tools waar ik echt iets mee kan. Heel fijn!

 4. Ik heb het artikel nog niet helemaal gelezen (linkje wel bewaard). Interessant artikel met info die me kan helpen om enkele puzzelstukjes op hun plaats te zetten bij mijn eigen onderzoek/ research.
  Bedankt alvast.

 5. Graag stel ik de volgende vraag over het zinsdeel – helemaal in het begin van de tekst – en met name de teneur ervan: ‘(…)energieparasieten die een grote rol hebben gespeeld en nog spelen in het onderdrukken van de ware menselijke natuur.’ Ik bedoel het werkwoord ‘onderdrukken van’, aangezien dat negatief klinkt, een negatieve lading heeft, hoe je het ook wendt of keert. Maar de vraag is of een negatieve typologie eigenlijk geen onterecht oordeel betekent.

  Waarom ‘onterecht’? Vanuit mijn wereldbeeld of kosmologie bestaat er in de kosmische natuur niets dat geen toestemming heeft van de opperste scheppende Bron. En als er sprake is van ‘onderdrukking’, dan heeft de mens – met zijn ware natuur die hij niet meer kent – daar zelf om gevraagd, heeft dat willens en wetens op zichzelf afgeroepen, want heeft dat voor zijn leerschool nodig. Daar maken de Archonten dan bewust gebruik – sommigen zullen zeggen ‘misbruik’ – van en in die redenering, omdat de mens zelf machteloos staat in dat proces sinds diezelfde mens zelf uit vrije wil verkoos om ‘erop uit te trekken’ en zich los te maken van de scheppende Bron en afdaalde naar lagere dimensionale sferen.

  Ik kies deze formulering vanwege lezingen die ik afgelopen jaren heb gevolgd over buitenaardsen die de mensheid op aarde hebben geprobeerd te manipuleren. Mijn eigen wereldbeeld werd volkomen door elkaar gegooid, maar mijn eindconclusie luidde uiteindelijk dat die ‘theorie’ best kan kloppen, maar wel naast veel andere theorieën, want in het grote multiversum is alles mogelijk, alleen al vanwege het feit dat de Bron ‘alles mogelijk maakt omdat er niets onmogelijk is.’ Dat één enkele theorie mogelijk zou bestaan is binnen een 3-dimensionale wereld met z’n dualiteit onmogelijk: (absolute ofwel goddelijke) waarheid zullen wij op aarde nooit kennen. Dat komt pas in hogere dimensies aan de orde. En op het hoogste niveau bestaat er vanzelfsprekend maar een Werkelijkheid of Waarheid en dat is de kosmische. Maar daar kunnen wij ons nog geen enkele begrip over vormen.

  Met andere woorden, mijn vraag is of het volgens Wendy mogelijk is dat onderdrukking een ongelukkig geformuleerd begrip is en dat de mensheid door dit soort ‘uitdagingen’ – als alternatief op onderdrukking – ertoe dient dat de mensheid leert hoe met deze evolutionaire processen om te gaan.

 6. Mooi stuk. Vertaalt wat ik gezien heb. En zoals deze wezens zich voeden met …laten we t negatieve emoties en gedachtes noemen…zo leven de lichtwezens van vreugde…liefde ..empathie…dankbaarheid ❤

 7. Dankjewel Wendy! <3
  Dit artikel komt nét op tijd! Kreeg net een dreun van jewelste om mij vanuit mijn Lichtbel terug het duister in te meppen.
  Ben nu nog krachtiger en meer dan ooit tevoren op mijn juiste plaats, dankzij mijn Heilig Hart Licht waar ik nog kwistiger dan daarvoor mee om ga springen.
  Heb altijd al veel Licht naar mijn omgeving gestuurd. De aanvallen waren helaas in verhouding.
  Ik had zelf een manier ontwikkeld om ze te zuiveren, met de violette vlam schoon te branden en te transmuteren, maar niet hoe ze te laten ophouden.
  Nu weet ik hoe ik de enkelbijtertjes kan laten 'arresteren', naar het licht te sturen en tegelijk het Licht nog meer uit te breiden.
  Waar vind ik delen 2 en 3?

 8. Kiezen voor het licht,

  Heel veel hebben we door de jaren heen uit handen gegeven,
  en daaraan heeft een aantal duisteren plezier en voordeel kunnen beleven,
  willens en wetens veroorzaakten ze op aarde een ware hel,
  door de vele leugens, maar de waarheid achterhaalt die nu snel.

  Blijven geloven in het goede werd bijna onmogelijk gemaakt,
  nu is meer dan duidelijk dat hun tijd op moeder aarde bijna opraakt;
  wat door de duisteren niet voor mogelijk werd gehouden is heel dichtbij;
  want voor de terugkeer naar het licht vormen mensen op aarde een gigantische rij;

  Eindelijk ….wordt steeds duidelijker welke plannen werden gesmeed,
  de aardbewoners hebben nu wel degelijk in de gaten hoe dit heet,
  onrecht werd ons aangedaan, maar net als de kosmos oordelen wij niet,
  vol vertrouwen kiezen wij en moeder aarde voor het licht; nu en in het verschiet….

  Samen verder, op onze weg terug naar het Licht!

 9. licht trekt motten in het donker aan.

  ik kan niet door de stad lopen en niet aangeklampt te worden door een dakloze alcoholist of junk of gewoon iemand die geweld verheerlijkt.

  door zaken als , ; drank / drugs / roken / medicijnen / GMO / ongefilterd water (medicijnresten/drugs/landbouwgif/chemo/bestrijdingsmiddelen/glisofaat) in het kraanwater / uitstoot van fabrieken en autos / Monsanto GMO,s / oplosmiddelen / antiebiotika (resistente) in vlees en vis / alles dierlijk en dierlijke eiwitten eten (dieren die in angst geslacht worden dragen deze angst energie mee en eten we op) / woede / angst / haat / andermans opgelopen energieen op straat / dominantie / geweld, lichamelijk en geestelijk / egoïsme / ego / imago / materialisme / moeder aarde ,Gaia verkrachten voor haar rijkdom / geplande slijtage / oplichten / stelen / t.v. / reclame / WIFI / straling / overledenen die verbittert of angstig raakten tijden hun overgang en niet meer in liefde geloofden.

  ik kan wel ff doorgaan zo.
  daarom loop men deze enkelbijters/lage frequenties/donkere energieen steeds weer op elke dag dat je door de stad fietst in de kroeg zit en klampen ze zich aan je vast.
  daarom ook het advies dagelijks rituelen van reinigen en opschonen energieveld uit te voeren.

  kristallen/lood/zoutbad/smudgen/wierook branden /n natuur lopen/volle,nieuwe maan meditaties /moestuin houden/mediteren/positief affirmeren / gedachtes terug halen en transformeren in onvoorwaardelijke liefde (dat doe je voor je zelf en houd je frequentie hoog) aardig zijn / alles wat goed is. dit is net zo gewoon straks als tandenpoetsen nu is.

  de paradox is dat zei die Nu hoge frequenties van licht en liefde hebben het meeste "gevaar"" last hebben van deze enkelbijters/energieen.
  en zei dus JUIST extra aangevallen worden in een poging ons te blijven onderwerpen.

  net zolang tot iedereen zo hoog in frequentie staat , dat er geen plek meer is hier voor deze energieen.

  lichtwerkers United doen zwaar werk!!!
  respect!!!

  de centrale zon die een hartslag om de 25.000 jaar heeft heeft de afgelopen sterrenbeeld van vissen lijden teweeg gebracht.
  omdat we onder het equilibrium verbleven in een frequentie van ongeveer 7,4/8 die net als in onze populaire muziek eerder negatief gevoel of verzet opwekte en manifesteerde
  de Shuman resolutie van onze aarde (en dus het hele universum)zit inmiddels op 12/14,8.
  omdat we in 2012 21 nov (Maya kalender einde wereld) inderdaad het einde van de wereld was zoals we het hebben ondergaan en kende.
  en nu het Waterman Aquarius tijdperk zijn in gegaan!!!
  en nu het hele universum de aankomende 25.000 jaar een hoge frequentie zal hebben.
  de gouden tijd van overvloed en positieve manifestatie

  vandaar dat er overal ascensie aan de gang is bij mensen en er overal tweelingzielen en tweelingvlammen in proces zitten onvoorwaardelijke liefde te leren kenen en in Re-UNI te komen met de grootste liefde van hun eeuwige leven.

  ik mis de boot niet van 3D naar 5D 😉

   • Die dakloze, die junk of "gewoon iemand die geweld verheerlijkt" ben jij net zo goed. Als alles één is, hoe kan jij dan buiten het één zijn staan/leven? Denk jij dat die energiewezens een bewuste keuze hebben gemaakt? Of zijn het slechts reflecties van wat jij graag wilt zien om jezelf "bijzonder" te voelen? Misschien waren ze net even wat minder sterk op een moeilijk moment op hun levenspad en raakten ze in verwarring en zijn ze weggezonken in het moeras van een collectief gecreëerde maatschappelijk verantwoorde maatschappij? De MVM!

    Voor iemand die een hele lange reactie schrijft, maar dat voornamelijk doet vanuit het "kijk mij eens ego" is het begin wat je maakt eigenlijk al genoeg om hem niet te lezen. Je hebt een zeer negatief oordeel over andere gelukzalige energiewezens en jij voedt dat oordeel wat jij binnen jouw denken creëert. Hoe kan het dan anders dan dat het groeit?

    Ik creëer nu net zo goed een oordeel over jouw oordeel en kan het gelukkig direct loslaten, maar puur even voor de verheldering binnen dit lekkere soepje van oordelen, kijk eens naar wat je zelf creëert. Woorden hebben zo hun beperking, I know, maar wat is het doel van je reactie?

    Misschien eens naar Ho'oponopono kijken en stoppen met het voeden van datgene wat niet gevoed hoeft te worden.

    Oh en o ja, wij zijn net zo goed de duisternis als het licht, wij worden geboren uit 9 maanden leven in de gelukzalige subtropische duisternis. Binnen de balans van wat wij daadwerkelijk zijn en altijd al zijn geweest ligt het enige antwoord al op je vragen.

    • Beste Max . heb je stuk gelezen en voel hier en daar wat vingertjes. dat komt door mijn form van communicatie denk ik ,misschien heb je minder moeite deze aanvulling wel uit te lezen omdat het een aanvulling is op wat ik niet schreef in het eerste stukje:) en schrijf nu vanuit mn gevoel. het klopt ik vraag altijd vergeving aan de gene die me onheus in 3d in dit leven bejegenen.en dat werkt heel goed. alles is energie toch? zo heb ik ook mn pad te lopen en afspraken gemaakt toen ik hier kwam. je suggereert denk ik dat ik een hekel aan junken dealers daklozen of mensen die gewelddadig gedrag naar me sturen of hun veroordeel. maar heb juist enorme empathie voor deze mensen.ik was dit allemaal zelf ook ooit en begrijp dit gevoel/handelen. daarom voelen ze denk ik dat ik ze niet onheus zal bejegenen en vragen ze me vaak om een sigaret of wat losgeld,.dat geef ik ze bijna altijd net als een vriendelijk woord en een lach en geef ik ze een hand en doe dit vanuit liefde en emphatie. het gaat er denk ik om dat laagfrequente energieen zoals omschreven in dit stuk die lijken alsof ze een deel uitmaken van deze persoon, ik denk dat dit niet zo is en zie het potentieel van deze ziel zonder deze energieen.en behandel een mens het liefst zoals hij of zei kan of zou willen zijn met een hoge frequentie en hun reis naar hun ware zelf en begrijp dat dit niet is zoals zij of hun ziel zelf graag zouden willen zijn. ik zelf vecht al mn hele leven tegen de entiteiten en lage frequenties in mij die ik opliep tijdens 6 x bijna dood ervaringen en bloot gesteld te zijn aan geweld en minder bewust zijn momenten en vele verslavingen die ik had. ik denk dat je in het licht kan staan en liefde kunt zijn en last hebben van laag frequente energieen. en denk dat liefdevolle mensen ook last kunnen hebben van het proberen omlaag te trekken van deze entiteiten.en zo wijzen de lage frequenties en energieën mij op een plekje dat zwak is in mij of geheeld mag worden. wat geheeld is in mn aura en energieveld kan de lage trilling niet (meer) beïnvloeden of omlaag trekken , denk ik. de inherent goede ziel is wat ik zie. al probeert de lage energie in hem/haar zich door aanraken aan kijken in mn energieveld zijn zich in een moment van onoplettendheid of zwakte in mij te vestigen om mij of anderen te beïnvloeden en omlaag te trekken. mensen met energie parasieten doen dit zonder dit te weten of zich hier van bewust van te zijn , denk ik. wat ik schreef gaat over wat ik zelf allemaal geweest ben en meegemaakt heb. (door mn autistische inslag kan ik gevoelloos schrijven om objectief te blijven) maar alles komt vanuit eigen perspectief. hoe zou ik anders tot deze conclusies gekomen kunnen zijn? ik ben zoals deze maatschappij bij mn geboorte stelde "beperkt" met adhd autisme eidetisch geheugen en overgevoeligheid. ik heb geleerd dat het HSP hooggevoelig Indigo is en ben er gelukkig mee ondanks dat ik niets groots bezit behalve veel asiel dieren. vandaar dat ik in elke misleiding die deze tijd heeft ben getrapt en dus over mijn eigen mn leven vertel vanuit ervaring en "misstappen". dit soort reacties krijg ik vaker omdat ik niet het hele verhaal vertel, maar probeer te communiceren vanuit objectiviteit. en ik mag werken aan duidelijkere communicatie.sorry.mijn eigen conclusie is dat er verschil is tussen de mens en ziel en deze 3d frequentie en ik probeer te communiceren hoe ik mn reis naar 5D probeer af te leggen.onvoorwaardelijke liefde vrijheid en denken en val niet de met parasieten geïnfecteerde ziel en mens af ,maar deze parasieten die mijn denken en voelen decennia heeft beïnvloed.al heeft alles een reden. nogmaals voor de duidelijkheid ik heb enorme empathie en medeleven voor junks daklozen alcoholisten of met andere verslavingen kampen al is het woede en stres en onmachtig zijn deze maatschappij te navigeren.mensen met "beperkingen" die deze maatschappij net als ik niet goed(totaal niet)begrijpen. jammer dat je er zo boos van word , al zat er in mn eerste stukje ook onmacht en frustratie over mn afgelegde pad:) en heb ik je net om vergeving gevraagd over wat ik je in een ander leven aandeed 😉 . de nieuwe tijd is hier en we zullen elkaar in de toekomst en (vanaf 2027 als ascensie compleet is) zullen zielen/mensen elkaar denk ik beter begrijpen .dank je dat je me bewust maakt van mijn manier van communiceren hierin. O Ja , "Alles zijn 1" ! zo ken ik ook een wijsheid, er woed in ons allen een gevecht tussen het donker en het licht. wie zal er winnen? de gene die je het meeste voed. Cherokee wijsheid. ik weet wat ik voeden wil , greatz rex

     • Mooi beschreven Rex! ❤ Jouw pad die zo zwaar is geweest naar een pad van inzicht, wijsheid, liefde en kracht. Ik bewonder dit meer dan mensen die communicatie hebben gestudeerd en prachtig kunnen lullen. Dit is ervaring en recht uit het hart.

 10. Interessant artikel. De basisverbinding eerst en vooral naar binnen richten kan ik volkomen ondersteunen. Enkele bedenkingen. Men krijgt bij het lezen de indruk dat al het 'kwaad' afkomstig is van die enkelbijters. Daar ben ik niet zo zeker van. Er is ook nog ander 'leven' die een eigen agenda heeft. Persoonlijk heb ik vaak geprobeerd enkelbijters te 'healen'. Het lijkt een hopeloze zaak, liefde en licht lijken gevoelens dat ze totaal niet kennen, en daar dus ook niet gevoelig en vatbaar voor zijn. In dit artikel wordt enkele malen melding gemaakt dat het 'duistere' web sinds 2013 min of meer verdwenen zou zijn. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Mogelijks werd en wordt het momenteel massaal vervangen door een artifiïeel web van hieruit (de aarde zelf) verbonden met nano technologie. Wat deze laatste betreft ben ik helemaal nog niet optimistisch. Er is wel degelijk nog een web aanwezig en bovendien straling die overal doorheen kan en gaat. Iedere kenner weet dat deze nano programmeerbaar is! De oplossingen die aangehaald worden maken melding van Galactische connectie. Wees daar ook behoedzaam en voorzichtig mee! Eigenlijk hebben we niks of niemand nodig. Het zit allemaal in ons. De oplossingen lijken ook globaliserend ingekleurd, vanuit de perceptie van de 'westerse' mens. Native volkeren hebben een ten dele zeer interessante aanvullende en corrigerende beschouwing op de beschreven inhoudelijke en geschiedkundige achtergrond. Op het terrein van dit onderwerp hebben we de moet nodig om gans deze 'zure' appel aan te schouwen en bij oplossingen niet te vlug victorie juichen! XXHans.

  • Ik denk dat je hier een goed punt noemt, er worden hier allerlei vormen van technologie toegepast op aarde oa inderdaad straling en nano technologie.
   De bedreiging komt misschien minder van buiten, maar meer van binnen.

 11. Dag Wendy,
  Altijd heb ik gezegd in mijn leven dat er iets in mij zit wat mij tegenhoud van…….
  Ik heb altijd een depressieve energie in me gehad en het was altijd een gevecht in mij. Want ik was niet mijzelf.
  Dit artikel zie ik als een bevestiging.
  Bij Innertchnology heb ik geleerd die energiebuis te creëren en de nieuwste energieën toe te passen.
  Nu begrijp ik waarom ik nadien zó terug viel….: de enkelbijtertjes.
  Ik was de enige uit de groep die daar zo op regeerde.
  En nog vandaag de dag is het een gevecht om niet verdrietig te zijn of mistroostig.
  Ik begrijp nu een heleboel meer betreffende mijzelf.
  Ik ga zeker die meditatie oefening toepassen, want het Licht wat óók door mij heenstroomt (ik ben een Lichtwerker en een healer van de een blauwe straal), wil ik sturen naar Gaia en de mensheid. De kleur hiervan is lichtblauw (helende energie).

  Dank je hartelijk voor dit bericht.
  Warme groet, Yvonne

 12. interessant artikel
  de titel heeft wel heel weg van
  "denk niet aan een roze olifant" ipv "denk aan een blauwe olifant" 😉

  • Vandaar de enkelbijtertjes. Daar moet iets aan gedaan worden zoals Wendy het beschrijft.
   En inderdaad als je er geen last van hebt, er geen weet van hebt, kan je beter die olifant maar laten. Anders gá je juist extra aandacht erop vestigen.
   Mijn verhaal is anders en staat hier ook als reactie vermeld. Wel summier, want ik wil er verder niet dieper op ingaan. Maar juist ook vernietigen.
   Groet.

   • Dank je wel Wendy voor deze informatie, het heeft mij erg geholpen en bevestigd in wat ik ook gelezen heb in het boek van Helena Scheper, de WAARHEID aan het licht.
    Een echte oogopener, haar gidsen noemen het de repleerachtigen, ik heb het idee dat het om dezelfde entiteiten gaat.
    Zelf heb ik er onbewust jaren last van gehad en ben sinds kort bevrijd van deze enkelbijtertjes, hebmezelf jaren afgevraagd wie ik eigenlijk ben, en begin nu de mens te worden die ik werkelijk ben. Het is idd belangrijk elke dag te beginnen met het LICHT!
    Want "ze" nemen je anders weer te pakken het zijn volhoudertjes zoals ik zelf heb gemerkt, er zijn ook nu nog vaarden van hun aanwezigheid bij mijzelf te voelen moet nog een beetje opruimwerkzaamheden doen, dankzij dit artikel weet ik nu ook hoe ik de restjes kan wegwerken, heel veel dank hier voor.
    Ik kijk met spanning uit naar de volgende artikelen.❤️

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in