Home Spiritualiteit Obstakels bij het vinden en vervullen van je missie

Obstakels bij het vinden en vervullen van je missie

Obstakels bij het vinden en vervullen van je missie
https://www.pexels.com/photo/brown-rock-formations-1533504/

Waar het vinden en leven van je missie, vanuit aards perspectief, een kwestie lijkt van weten en uitvoeren, blijkt het toch vaak complexer te zijn. Met alle frustratie van dien. Na mijn eerdere artikel, waarin ik handvatten geef voor het vinden en vervullen van je missie, schijn ik nu licht op mogelijke obstakels bij het vinden en vervullen van je missie.

Ruimte om keuzes te maken

Ben je wel eens in een openluchtmuseum geweest? Zo’n museum waar het dagelijks bestaan van de vorige eeuw tot leven komt. Toen vrouwen overwegend de zorg voor het gezin en het huishouden hadden en de man hard moest werken voor brood op de plank. Voor de meeste mensen een hard bestaan, waarbij de keuzes beperkt waren. Je kreeg ‘gewoon’ veel kinderen en ploeterde je dag door. Ruimte om je te ontplooien en je potentie te ontdekken, waren er nauwelijks. Je wereld bestond uit je familie en dorpsgenoten.

Kijk ons nu: we hebben zo veel meer ruimte om keuzes te maken. Aanvankelijk in het aardse, maar meer en meer in het spirituele. Onze wereld is uitgedijd naar andere dimensies en wellicht ook andere universa. Het dagelijks ploeteren en geleefd worden heeft plaats gemaakt voor verlangens vanuit ons hart. En dat niet alleen. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust, dat hun reden van bestaan verder reikt. We komen hier iets brengen! We hebben een missie. Waar dit ‘iets ‘voor de een duidelijk is, tast de ander nog volkomen in het duister.

Obstakels, van weerstand naar overgave

Dat het tijd kost om je missie helder te krijgen en dat dit proces vaak moeizaam verloopt, is niet vreemd als we ons als mens in een groter perspectief plaatsen. Kijk eens hoe snel we als mensheid geëvolueerd zijn. Onze ziel spoort ons aan te ontdekken wat onze rol is. We mogen zien dat dit een proces is dat vaak minder snel verloopt dan gehoopt en soms zelfs trager. Je weerstand neemt af wanneer je zicht hebt op welke obstakels hieraan ten grondslag liggen. De verandering van weerstand naar overgave zet je proces in beweging.

Als je missie nog verborgen is

Allereerst over het ontdekken van je missie. Wanneer mensen hier rechtstreeks aan hun hoger Zelf vragen over stellen, was het antwoord tot voor kort vaak nog abstract: helpen om het bewustzijn te laten groeien, het innerlijk licht laten schijnen of mensen helpen om dichter bij zichzelf te komen. Het was een bevestiging van wat ze al voelden, maar gaf nog geen concrete handvatten.

Ik merk dat hierin verandering komt. Steeds meer mensen ontvangen een duidelijke richting, mits ze hier klaar voor zijn. Dit laatste is van essentieel belang.

Ons hoger Zelf weet immers maar al te goed hoe ons menselijk brein werkt. Stel nou dat jouw oorsprong buitenaards is en je bent uitgerust met gaven die nog onbekend zijn, ook voor jou. Denk aan coderingen die mensen op een specifieke manier zullen helpen. Wanneer je nog niet helder hebt wat de mogelijkheden hiervan zijn, raakt je brein – en daarmee je menselijke deel – in de weerstand. Er ontstaat een groot vraagteken rondom het ‘Hoe’, wat weerstand en stagnatie creëert. Het risico bestaat dat je missie in de kiem wordt gesmoord, omdat je twijfel en onzekerheid ervaart. Hoe fijn is het dan als je hoger Zelf je werkelijke missie nog even verborgen houdt om jou de tijd te gunnen om meer en meer van jezelf en je gaven te ontdekken.

Het is dus belangrijk dat je er klaar voor bent om je missie te begrijpen. Dat geldt net zo goed voor de mensen die jouw healings of begeleiding mogen ontvangen. Ook zij dienen hier klaar voor te zijn. Vertrouw op ‘divine timing’. En dat is niet de timing van onze wilskracht!

Als er nog iets geheeld mag worden

Een andere mogelijke reden waarom een missie nog niet duidelijk is, is de aanwezigheid van oude ballast die blokkades veroorzaakt. Verdriet uit de kindertijd, trauma’s uit vorige levens, trauma rondom de incarnatie, familie karma of andere pijn slaan zich op in ons energetisch systeem en daarmee in ons lichaam. Zeker wanneer je energetisch met mensen gaat werken, is het helpend als je zo schoon mogelijk bent. Zo is er ruimte om de informatie vanuit de energetische wereld te ontvangen en deze in te zetten in jouw behandeling, healing of begeleiding.

Oude trauma’s belasten je energetisch systeem, waardoor de energie minder gemakkelijk stroomt en informatie minder makkelijk binnenkomt. Hoe minder blokkades er in jou aanwezig zijn, hoe gemakkelijker de kosmische energie, het licht vanuit de Bron, via jou naar de ander stroomt. Mensen met een groter bewustzijn zijn een belangrijk kosmisch kanaal.

Mocht je missie professioneel van aard zijn, dan is de methode waarmee je werkt ondergeschikt aan jouw Zijn. De energie die jij uitzendt en de waarachtige aandacht en betrokkenheid zijn van groter belang. Hoe minder ballast je met je meedraagt, hoe meer ruimte er is voor jouw Zijn. Want aan manifesteren gaat helen vooraf.

Obstakels bij het vinden en vervullen van je missie

Als je nog niet in contact staat met je gevoel

Wat mij betreft is voelen de basis van ieder bewustzijnsproces. Alvorens een missie-vraag gesteld kan worden, is de vraag of je voldoende in contact staat met je gevoel van groot belang.

Wanneer je energetisch met mensen gaat werken, is het belangrijk om de subtiele signalen op te pikken. Als je in contact staat met je gevoel, pik je intuïtieve signalen op en ontvang je inzichten en aanwijzingen wat de ander nodig heeft.

Durven voelen is voor veel mensen een probleem. Het idee om opgeslagen pijn en verdriet toe te laten, roept angst op. Angst dat de pijn te groot is en dat we niet meer stoppen met huilen. Maar dat is nooit het geval. Integendeel, het bewust toelaten van gevoelens en de diepere oorsprong ontdekken, brengt verlichting. Door toe te laten, laten we los.

Waak ervoor dat je je gevoelens beredeneert. Maak tijd en ruimte vrij om gevoelens werkelijk waar te nemen in je lichaam. Voel de spanning, het onbehaaglijke gevoel zonder oordeel. Als dit te spannend is, helpt het om hierbij hulp te vragen aan je gidsen. Je zult ervaren dat het verdriet vrij komt en wellicht intens is, maar dat het ineens afneemt en je een rust ervaart. Ons hoger Zelf zet als het ware het deurtje open en sluit het als het voor dat moment voldoende is.

Als je meer tijd en ruimte vrij mag maken

Ons verstand is het grootste obstakel in het vertrouwen op en het vervullen van onze missie. Vaak weten we intuïtief al wat we komen brengen, maar twijfelen we aan onze mogelijkheden. Het is dan ook belangrijk om ruimte te scheppen voor onze potentie: we mogen als aards persoon af en toe opzij stappen om ruim baan te maken voor onze gaven en de aanmoediging en begeleiding vanuit de energetische wereld ontvangen. Maak tijd vrij voor inspiratie, ingevingen en fluisteringen. Wuif ze niet weg, maar blijf erbij met je aandacht. Voel hoe deze jou laten voelen. En neem ze serieus!

Laat de blijdschap toe bij de gedachte aan je missie, hoe pril ook. Voel het stromen van je energie. Geef gehoor aan de impuls om iemand die jouw pad kruist te helpen. Onze helpers geven ons zetjes. Het is belangrijk dat je je hiervoor open stelt, zodat je obstakels kan overwinnen.

We zijn een ‘vooruitgeschoven post’ vanuit de kosmos om het bewustzijn op aarde naar een hoger niveau te brengen. Wanneer je hierin een rol hebt die vraagt om dit aan meer mensen te bieden dan de mensen in je directe omgeving, mag je erop vertrouwen dat het universum jou begeleidt in het vinden en vervullen van je levensmissie.

GEEN REACTIES

Mobiele versie afsluiten