Omgaan met entiteiten

Wanneer je hooggevoelig bent of je frequentie verhoogt ga je doorgaans steeds verfijnder voelen en waarnemen. Dan is de kans groot dat je je er op een gegeven moment in je leven bewust van wordt dat je, naast de energieën van de wereld om je heen en de fysiek belichaamde wezens daarin, ook te maken hebt met de onbelichaamde wezens: natuurwezens, engelen, elementalen, maar ook entiteiten.

Wat zijn entiteiten?

‘Entiteit’ is een brede term en je zou veel verschillende soorten entiteiten kunnen onderscheiden. Onder ‘entiteiten’ versta ik in dit artikel: mensen (of andere wezens) die overleden zijn en zich niet van hun huidige staat bewust zijn.
Wanneer mensen overlijden terwijl hun bewustzijn vernauwd is, zoals tijdens een ongeluk, een misdrijf, drugsgebruik, maar ook dementie of gewoon in hun slaap, kan het zijn dat ze zich niet helemaal bewust zijn van hun overlijden. Ze blijven als het ware een beetje hangen in hun oude gewoonten, hun oude sfeer en begrijpen niet goed wat er aan de hand is. Omdat ze zich niet in een fysiek lichaam bevinden, ervaren ze de tijd heel anders en kunnen ze decennialang, zelfs eeuwenlang in dezelfde staat blijven hangen zonder het door te hebben. Soms lijden ze eronder dat ze geen contact krijgen met de levenden om hen heen en voelen ze zich eenzaam.
Zo kunnen we zelf ook één of meerdere vorige levens hebben die nog ronddolen, onbewust van het feit dat ze overleden zijn. Dit zijn in wezen ook entiteiten, en omdat ze deel uitmaken van dezelfde ziel als onze huidige persoonlijkheid, is het belangrijk voor ons eigen welzijn en onze ontwikkeling deze te helpen en helen.

Een dolende entiteit uit een vorig leven: het Indiaanse meisje in de sneeuw

Op een dag werd ik me bewust van een klein stemmetje diep van binnen, dat verbonden was met een oud gevoel van eenzaamheid. Ik ben het gewend om dergelijk stemmetjes niet te negeren, maar ze te onderzoeken en dus liet ik alles vallen en ging ik op de bank zitten met mijn ogen dicht. Ik ging met mijn aandacht naar binnen, en vond haar. Een Indiaans meisje van een jaar of vijf.
Het meisje was onderweg geweest door de sneeuw met haar stam, toen ze even van het pad afweek om een van die duizend dingen die een klein kind kunnen fascineren te bestuderen: een glinsterende sneeuwvlok, een vreemd gevormde rots. Wat het ook was, toen ze opkeek werd het al donker. En haar familie was verdwenen.
Het meisje raakte totaal in paniek. Ze zwierf urenlang door de sneeuw, maar ze kon haar stam niet meer vinden. Uiteindelijk vroor ze dood in de sneeuw, maar ze had het niet door. Haar geest bleef maar zoeken, tot ze haar stam eindelijk vond. Maar haar mensen reageerden totaal niet op haar. Ze begreep er niets van. Ze dacht dat haar familie misschien wel boos op haar was, dat ze iets verkeerd had gedaan. In haar cultuur werden kinderen die stout waren immers niet gestraft, maar genegeerd. Waarom erkende niemand haar aanwezigheid? Wat had ze gedaan?
In mijn helende reis liep ik naar haar toe, knielde in de sneeuw en sloeg mijn armen om haar heen. Ze begon hartverscheurend te huilen en hield me stevig vast. Eindelijk was er iemand voor haar.
Toen vertelde ik haar dat ze allang vrij was, dat haar lichaam één was geworden met de aarde. ‘Kijk!’ zei ik, ‘Je familie staat al op je te wachten. Ze zijn niet boos op je. Ze konden je alleen niet zien.’ Ik zag ze ook, een grote groep mensen omringd door een warm gloeiend licht van liefde. De ijzige eenzaamheid smolt weg toen het meisje met open armen op haar stam afrende en weer werd opgenomen in het hart van haar familie.

Waar bevinden entiteiten zich?

Omgaan met entiteitenEntiteiten bevinden zich eigenlijk overal, vooral op plaatsen waar mensen geleefd hebben en gestorven zijn.
Daarnaast is het zo dat, omdat energie niet gebonden is aan de fysieke wereld, aan plaats en tijd, en we ons kunnen afstemmen op energieën onafhankelijk van hun fysieke locatie, we entiteiten werkelijk overal en altijd kunnen aantrekken of binnenlaten.
Verder kun je op sommige fysieke plekken een hogere concentratie onbewuste entiteiten aantreffen dan op andere. Denk aan plaatsen waar ongelukken of rampen gebeurd zijn, slagvelden, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Hoe komen we aan entiteiten in ons systeem?

Het is in wezen heel makkelijk om ongemerkt af en toe een entiteit op te pikken, vooral als je hoogsensitief bent. Er zijn verschillende oorzaken waardoor dit kan gebeuren. Hier zijn een paar van de meest voorkomende:

1. Wanneer je op dezelfde trilling zit

Het gelijke trekt het gelijke aan, en dat is voor energieën en entiteiten al niet anders. Net zoals we onbewust gelijkgestemde mensen of situaties aantrekken, trekken we ook gelijkgestemde entiteiten aan. Als je op een laagfrequente energie zit, zoals angst of gedeprimeerdheid, is de kans groter dat angstige, gedeprimeerde entiteiten in je systeem blijven ‘hangen’. Alleen daarom al is het zaak je frequentie zo hoog mogelijk te houden.

2. Wanneer je niet bewust genoeg aanwezig bent in je lichaam

Wanneer je ongeaard bent, vermoeid, emotioneel uitgeput zijn je energetische grenzen brozer, is je onderscheidingsvermogen minder scherp en kunnen entiteiten ook makkelijker ongemerkt binnen komen.

De Griekse dronkaard

Zo was ik op de terugreis van Griekenland met mijn reisgenoot door een vertraging enige tijd gestrand op het vliegveld. Mijn reisgenoot was moe, hongerig en had het koud, en zat te bibberen op een bankje. Toen we weer thuis waren bleef ze maar beverig, wazig, en kon ze niet helder denken, alsof ze stevige griep had. Omdat de ‘griep’ na weken maar niet over ging besloten we tot nader onderzoek en bleek dat ze op het vliegveld een entiteit had opgepikt. Het was een jonge zwerver, een alcoholist die in toestand van dronkenschap overleden was. Daarom was ze zo vaag en verward! We vroegen om assistentie van zijn geliefden en er kwam een grootmoeder van de zwerver bij, een typisch Grieks oud vrouwtje in het zwart die hem liefdevol meenam naar het licht. Meteen waren de symptomen van de ‘griep’ verdwenen.

Haast

Na een sessie met een regressiecliënt die veel last had van entiteiten was ik ietwat verlaat en sprong ik zonder me even goed te aarden op mijn fiets op weg naar een eetafspraak. Toen ik daar aankwam, voelde ik me vreemd: ik was wazig, voelde me niet helemaal mezelf en had opeens last van een melancholieke stemming die ik niet kon plaatsen. Vlug deed ik een spiertest en jawel: na de uitleg aan mijn cliënt over het belang van goed aarden, had ik nota bene zelf op mijn race door de stad een overleden mevrouw opgepikt die de weg kwijt was! Omdat mijn onoplettendheid de enige oorzaak was kon ik haar ook weer makkelijk loslaten en naar het licht laten brengen door aartsengel Michaël.

3. Wanneer je ze onbewust hebt toegelaten

Soms staan we onbewust entiteiten toe met ons mee te ‘liften’ omdat we moeilijk nee kunnen zeggen, het zielig vinden, de neiging hebben iedereen te willen ‘helpen’. Dat komt veel voor bij gevoelige en empatische mensen die moeite hebben met grenzen en assertiviteit, mensen met veel vorige levens in tempels en dienstverlenende beroepen, mensen met een engel-achtergrond enz. Als je veel last hebt van entiteiten in je systeem kan het nuttig zijn te onderzoeken of je inderdaad moeite hebt je grenzen af te bakenen, en zo ja waarom.

De buurvrouw
Zo had een regressiecliënte van mij wanneer ze ging mediteren steeds last van een gevoel van angst en verdriet wat ze niet thuis kon brengen. Toen we dat gevoel onderzochten, kwamen we erachter dat ze een verdrietige oude vrouw bij zich had die angstig en verward was. Ik voelde ook duizeligheid en gedesoriënteerdheid bij haar. Toen we gingen kijken wanneer de cliënte de vrouw had opgepikt, bleek dit te zijn toen ze nog thuis woonde. Op de galerij woonde een oude dame die erg eenzaam was en vaak kwam ‘buurten’. Ook al had ze als jong meisje niet altijd zin om open te doen, ze deed dit vaak wel omdat ze het zielig vond. Toen de oude vrouw in het ziekenhuis overleed, waarschijnlijk onder narcose, bleef ze in haar verwardheid ‘hangen’ en vond ze weer ingang bij de cliënte. Toen ze zich daarvan bewust was, kon ze de dame liefdevol meegeven aan de engelen en haar familie. Vervolgens hielpen we het eenzame kind in haarzelf, die de dame in kwestie had binnengelaten om haar eigen eenzaamheid te verlichten.

Wie houdt wie vast?
Een andere cliënte kwam bij het onderzoeken van de oorzaak van haar vermoeidheid uit bij een vorig leven van haarzelf, van een oude wijze man. In zijn energie hingen allemaal mensen, die zijn hulp wilden, zich van zijn energie afhankelijk hadden gemaakt en zich nu energetisch gezien aan hem hadden vastgeklampt. Nu kunnen entiteiten nooit zomaar aan je blijven hangen als je dat niet toelaat, dus vroeg ik hoe het kwam dat de man die mensen nog steeds toestand aan hem te hangen. Bij wat doorvragen bleek, dat het hem het gevoel gaf dat hij waardevol was, dat hij er mocht zijn. Toen we aan dit stukje hadden gewerkt kon de man de mensen loslaten, en mijn cliënte hen daarmee ook en was de vermoeidheid verdwenen.

4. Wanneer je een oud programma of oude eed in je systeem hebt

Het komt nogal eens voor, dat mensen die veel vorige levens hebben gehad waarin ze leefden en werkten in tempels, opgeleid werden tot priester(es), monnik of non, eden hebben gezworen waardoor ze nu nog steeds teveel open staan voor hulpbehoevende entiteiten. Eden bijvoorbeeld waarin gezworen werd om ‘altijd en overal iedereen te helpen’ kunnen er nu nog voor zorgen dat je je onbewust openstelt voor hulpbehoevende entiteiten, die vervolgens in je systeem blijven zitten. Dergelijke eden zijn met behulp van spiertesten makkelijk te vinden. Soms is het, om de eed effectief los te laten, nodig het desbetreffende vorig leven eerst te helen, vooral als dit traumatisch geëindigd is en/ of het vorig leven zelf onbewust is van het feit dat hij of zij overleden is! Daarna is de eed makkelijk los te laten, indien nodig met behulp van theta healing.

5. Omdat je een persoonlijke, karmische of familie band hebt met de entiteit

Het komt wel eens voor, dat mensen overleden familieleden bij zich hebben die zich niet geheel bewust zijn geweest van hun sterven. Vaak zit er een emotionele verknoping onder, die eerst opgelost moet worden voordat men de vader, het zusje, de oom los kan laten. Wanneer dit goed begeleid wordt, kan er zowel voor de persoon als de overledene een prachtig stuk genezing optreden.
Ook mensen waar je een band mee hebt uit vorige levens, zowel positief als negatief kunnen als entiteit nog met jouw energie verknoopt zijn. Om zulke verknopingen op te lossen is het meestal handig de assistentie in te roepen van een ervaren therapeut.

6. Omdat je een lichtbaken bent

Entiteiten zijn vaak, of ze het nu doorhebben of niet, op zoek naar het Licht, de weg terug naar Huis. Wanneer je op een hoge frequentie leeft en veel licht uitstraalt kun je ongemerkt fungeren als baken van licht voor deze mensen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat ze bij jou blijven hangen. Maar sommige entiteiten zijn bang om naar het daadwerkelijke Licht te gaan omdat ze bijvoorbeeld bang zijn veroordeeld te worden of naar de hel te gaan. Een kort gesprekje waarin uitgelegd wordt dat ze liefdevol worden opgevangen en waarbij geliefden worden gevraagd om ze op te halen, is vaak voldoende om ze over de drempel en op weg naar Huis te krijgen.

De koude zolder
Op een winterdag in februari was ik bij een vriendin om harp te spelen. Haar harp stond op een kleine zolderkamer, die goed verwarmd werd door een elektrische radiator. Desondanks was het zo koud, dat mijn vingers te stijf werden om te kunnen spelen. Ik werd me bewust van een tastbare kou in de kamer, een kou die ik bijna kon zien! Toen besefte ik dat er meer aan de hand was. Ik stemde me af op de kou en voelde dat er meerdere verdwaalde geesten in de ruimte waren. Ik zette met mijn intentie een cirkel om mezelf neer, zodat ik niet alle gevoelens van de entiteiten over zou nemen (mijn gevoelige plek) en begon ze toe te spreken. Ik legde uit dat ze overleden waren, dat ze veilig en wel waren en naar Huis konden. Allengs kreeg ik steeds meer informatie door: zo was er een jonge vrouw die niet ‘naar boven’ durfde omdat ze bang was dat ze misschien naar de hel zou gaan. Toen ik uitlegde dat de hel zoals die door de pastoor onderwezen werd, een hoop flauwekul is, durfde ze de stap aan en ging ze mee met haar engelen. Na een tijdje waren alle entiteiten vertrokken, en werd het weer warm in de kamer.

Zijn entiteiten ‘eng’? Kunnen ze kwaad?

Nee, onbewust overleden mensen zijn ook gewoon maar mensen die de weg kwijt zijn. Meestal is het afdoende ze te helpen zich bewust te worden van hun toestand, en ze mee te geven van de zorg van hun geliefden of de engelen.Omgaan met entiteiten

In principe zijn entiteiten voornamelijk lastig omdat hun aanwezigheid in ons systeem ons energie kost, en we last kunnen hebben van hun emoties, hun gedachten, en hun energie. Daarom is het zaak om, als je vermoed dat je een of meerdere entiteiten in je systeem hebt, daar iets aan te doen. Dit kan in de meeste gevallen heel gemakkelijk gaan. Vaak is het je bewust zijn van het feit dát er een in je systeem zit, en de desbetreffende entiteit heel bewust overgeven aan aartsengel Michael om naar het Licht gebracht te worden, voldoende.
Alleen als er sprake is van een persoonlijke band, een karmische verstrengeling, een fikse overtuiging die ervoor zorgt dat je ze moeilijk los kan laten of blijft aantrekken, kan het noodzakelijk zijn hulp in te roepen van een deskundige op dit gebied.

Als het gaat om entiteiten waar je een karmische of emotionele verstrengeling mee hebt, of duistere entiteiten (zie bijvoorbeeld mijn artikel over duistere entiteiten) is het wel vrijwel altijd raadzaam de hulp van een deskundige in te roepen: deze verstrengelingen of bezettingen zijn vaak complexer en lastig om zonder gedegen kennis en ervaring effectief te behandelen.

Hoe herken je of je last hebt van een entiteit in je systeem?

Er zijn een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat je wellicht recent een entiteit hebt opgepikt:
1. Plotselinge gedragsverandering
2. Stemmingswisselingen (plotse woede, depressieve gevoelens, angst)
3. Plotselinge gedachten die je vreemd zijn
4. Plotselinge vermoeidheid
5. Plotselinge verwarring
6. Plotseling optredende griepachtige symptomen, plots opkomende huiduitslag die spontaan weer verdwijnt
7. Plotselinge lichamelijke symptomen zonder duidelijke fysieke oorzaak (raadpleeg altijd eerst je huisarts)
8. Plotselinge kou

Bij entiteiten die al veel langer in ons systeem zitten, zijn we ons er minder van bewust omdat we niet anders meer kennen. We geloven bijvoorbeeld dat de vermoeidheid, de lethargie, de negatieve buien en angsten bij ons horen.
Wanneer je het gevoel houdt dat je gedachten en gevoelens hebt die eigenlijk niet echt bij jou horen, kan het raadzaam zijn te onderzoeken of je een of meerdere entiteiten bij je hebt.engel licht

Wat doe je eraan?

Wat kun je eraan doen om het oppikken van wezensvreemde energieën en entiteiten zoveel mogelijk te voorkomen?

1. Bewoon je eigen lijf en ken jezelf

Om te voorkomen dat je veel entiteiten en energieën van anderen oppikt, is het in de eerste plaats belangrijk om zo bewust mogelijk in je eigen lichaam te leven. Wees zo goed mogelijk in verbinding bent met je eigen lichaam, je eigen energie, gevoelens en gedachten. Hoe meer jij aanwezig bent in je lichaam en hoe beter verbonden je bent met de aarde, des te minder ruimte bied je aan verdwaalde wezens. Hoe beter je jezelf kent en bewuster je bent van je eigen gevoelens en frequentie, des te sneller heb je het door als er gedachten of emoties opkomen die niet van jou zijn en op de aanwezigheid van een entiteit kunnen wijzen.

2. Wees assertief

Je hebt recht op je eigen ruimte. Oude patronen waardoor je moeilijk nee kunt zeggen en jezelf wegcijfert spelen vaak een rol bij het onbewust te open staan voor entiteiten. Er zijn verschillende therapievormen die je kunnen helpen de oorzaak hiervan op te sporen en te helen. Assertiviteitstraining kan daarnaast ook nuttig zijn.

3. Houd je frequentie hoog

Zoals gezegd trek je met je frequentie gelijksoortige energieën aan. Oefenen je in het bewust ophogen van je frequentie, laat negatieve gedachten los en richt je zoveel mogelijk op wat je wel wilt ervaren in je leven. Soms komt het desondanks voor dat onbewust gestorvenen juist afkomen op je licht, maar deze zijn dan meestal niet erg ‘zwaar’ qua energie en problematiek en doorgaans makkelijk ‘door te sturen’ naar hun geliefde familieleden of de engelen onder begeleiding van aartsengel Michael.

4. Houd je aura en ruimte schoon

auraDit kun je doen door energie-oefeningen, meditatie, visualisatie en allerlei therapeutische methoden. Hierover zijn diverse boeken en websites te vinden.
Sommige mensen gebruiken voor het schoonhouden van de aura en vooral van de ruimte graag kristallen en (edel)stenen, klankschalen, branden salie of wierook. Er is ook goede auraspray te koop. Mijn ervaring is dat de methode niet zo belangrijk is. Waar het vooral om gaat, is de energie en de intentie waarmee je het doet.

5. Hulp inroepen

Je kunt ook de hulp van aartsengel Michael en bijvoorbeeld Meester El Morya of Christus aanroepen om je aura en ruimte vrij te maken en te houden van wezensvreemde energieën en entiteiten. Dit werkt meestal prima bij entiteiten waar je verder geen karmische of emotionele binding mee hebt.

Wat doe je als je toch entiteiten in je energiehuishouding hebt toegelaten of binnen gekregen?

Er zijn verschillende technieken te gebruiken als je tenslotte toch een of meerdere entiteiten in je systeem blijkt te hebben.
Als er geen sprake is van emotionele verbinding, karmische banden of verstrengeling zijn deze doorgaans, zoals gezegd makkelijk los te laten. Er zijn verschillende methoden die je kunt gebruiken, van zeer eenvoudig tot meer uitgebreid. Ik raad altijd aan die techniek te gebruiken die jou het meeste aanspreekt en je het makkelijkst afgaat.

Als je de tijd hebt, kun je ook kiezen voor een meer uitgebreide techniek. In een situatie waarin je weinig tijd en/of privacy hebt, kun je voor een snelle en directe methode kiezen.

Een meer uitgebreide manier

Kies een moment waarop je even privacy hebt. Neem even de tijd te ontspannen, doe eventueel korte ontspanningsoefening of adem een paar keer diep in en langzaam uit, waarbij je alle spanning via je adem laat ontsnappen. Aard jezelf door je bijvoorbeeld voor te stellen dat er wortels vanuit je voeten diep in de aarde doordringen en verbinding maken met de kern. Stel je voor dat je jezelf en je aura via je kruin vult met puur, zuiver licht vanuit de Bron, de kosmos of de Centrale Zon. Stel je dan voor dat je de entiteiten op een liefdevolle manier buiten je aura plaatst. Vertel ze eventueel in gedachten dat het veilig is, dat ze overleden zijn en vrij om naar hun geliefden in het Licht te gaan. Laat ze volledig los, vraag aartsengel Michael eventueel alle energiebanden los te maken en geef de entiteiten over aan de begeleiding en zorg van de engelen en/ of hun geliefden.

Als je weinig tijd hebt of ervaren bent in het begeleiden van entiteiten, is het simpelweg in gedachten de intentie uitspreken dat je alle entiteiten loslaat en overdraag aan de liefdevolle begeleiding van de engelen, veelal genoeg. Vaak is het enige dat ik hoef te doen, in stilte vragen: ”Aartsengel Michael, neem deze entiteit / energie alsjeblieft mee naar Gods licht voor heling en transformatie. Dank u.”

Engelen en Opgestegen Meesters komen ons graag te hulp. Het enige dat je er eigenlijk voor hoeft te doen, is er om te vragen.

Bewaar voor later op Pinterest:

Omgaan met entiteiten

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

20 REACTIES

 1. Beste Wendy. Ik had altijd al het idee dat mijn oudste dochter (11 jaar) hoogsensitief is, maar weet pas sinds kort dat zij communiceert met entiteiten. Ik heb mij hierin verdiept en probeer haar te beschermen (met stenen en haar leren hulp vragen aan haar engelen en gidsen, oa met aarden). Ik krijg de indruk dat zij door mijn aandacht en verkregen info (via Google) minder bang is voor entiteiten. Maar daardoor nóg meer open staat voor hen (ze ziet er steeds meer lijkt het wel). Kan het zijn dat deze entiteiten met haar meeliften naar huis, want sinds kort heb ik het idee dat ze in mijn huis zijn (al kan ik ze niet zien en zij wel). Ik ben er inmiddels van overtuigd dat ik een paar keer een smerige geur rook als ik in bed lag. Vluchtig. En laatst zag ik een donkere schaduw boven mijn jongste kind. Ze lag naast mij in bed en vanuit mijn ooghoek leek het net of ze rechtop in bed lag. Ik zei dat ze moest gaan liggen om te slapen. De derde keer dat ik dat zei werd ze er wakker van en zei dat ik haar wakker had gemaakt. Bij beide ervaringen heb ik vervolgens de hulp van mijn engelen en gidsen opgeroepen. Daarna was het weg. Vanmorgen gaf mijn dochter aan dat ze een heel eng visioen heeft gehad, waarbij zij wordt bezeten door een kind-demon. Het gaat om een ‘kind’ dat zij al langere tijd ziet blijkbaar, in de buurt van waar haar vader woont. Het vraagt regelmatig aan mijn dochter om vriendschap te sluiten, maar mijn dochter geeft steeds aan dat zij dat niet wil. Want – in tegenstelling tot andere entiteiten waar zij wel contact mee heeft – is zij bang voor deze entiteit. Wat kan ik hiermee? Hierbij opgemerkt dat ik mij nog maar sinds kort verdiep in deze materie. Daarnaast kamp ik zelf al jaren met een depressie en heb hierdoor mogelijk (nog) niet de juiste energie om haar (beide kinderen en mijzelf) te helpen ….?

 2. Ik heb er wat moeite mee, Wendy. waarom? Omdat we zelf als mens emotionele pijn te verwerken hebben. Die emotionele pijn lopen we als kind op en blijft hangen als de pijn niet goed gevoeld is en verwerkt wordt. Hierdoor gaan emoties opstapelen en zich versterken. Misschien is het meisje in de sneeuw wel een gewaarwording van u als kind dat emotioneel in de kou gezet is doordat het te weinig aandacht heeft gehad. Wie zal het zeggen? Mijn idee over dit soort zaken is, zoek het vooral ín jezelf en niet buiten jezelf. Positiviteit bestaat niet zonder negativiteit, er is altijd een balans.
  Ik ervaar zelf dat er een grote blokkade ligt op mezelf creatief uiten. Mijn ontdekking is dat ik mezelf als kind al niet mocht uiten van mijn moeder. Zij mocht dat ook niet van haar moeder. Entiteiten? Wie weet?
  Zelf ben ik erg sensitief voor sferen en allerlei zaken die ermee te maken hebben.

  Dank voor het delen van je artikel Wendy.

 3. Entiteiten weet ik niet. Wel last van negativiteit, tot in het extreme toe. Ooit eens midden in de nacht in een urenlange worsteling gezeten met iemand die ik kende en die me wilde grijpen. Laatst dat ik in een droom wat aan het keuvelen was met iemand en dat een man waar ik een aantal jaar geleden een date mee had en die geen nee verstond, inbrak in die droom en me vastgreep. Deze keer kon ik makkelijker loskomen maar wel een tijd wakker.

 4. Goed om hier eens aandacht aan te schenken en bij jezelf te onderzoeken hoe dit voor
  jou,,werkt”
  Zelf denk ik dat m.b.t.entiteiten en het paranormale gebeuren ook een,,shift”in perception
  heeft plaats gevonden naar de nieuwe tijd.
  De kijk op deze materie in de 20e eeuw lijkt ook te veranderen,alhoewel in essentie gelijk gebleven.
  Aangezien alles energie is en verandert.
  Zelf ervaar ik dat opgedane (negatieve)ervaringen in mijn huidige leven,bijv. via mijn(groot)ouders,
  nog steeds veel impact kunnen hebben en zich als entiteiten kunnen vertalen.
  Bijv.zie ik de uitwerking ervan op kinderen en kleinkinderen.
  Mijn(groot)ouders zijn overleden,ieder op hun eigen manier met hun eigen(voor)geschiedenis al of niet verwerkt/losgelaten.
  Ervaar nu hoe belangrijk het is de patronen te doorbreken door oude concepten los te laten.
  Voel tegelijkertijd ook de noodzaak mijn ouders(m.n.mijn moeder die dement gestorven is)naar het licht te begeleiden.
  Begrijp nu hoe moeilijk mijn ouders het als pubers in oorlogstijd,met bijv.de bombardementen in Rotterdam gehad moeten hebben.
  Dit heeft tot de dag van vandaag op hun nazaten effect,tot aan mijn(klein)kinderen toe.
  Daarmee ben ik me bewust hoe belangrijk het is je verleden niet weg te stoppen,maar een(vredige)plek te geven,opdat mijn nazaten hier ook hun voordeel mee kunnen doen.

 5. Alleen als je te maken hebt met slaapverlamming dan heb je toch ook te maken met entiteiten? En heel eerlijk…slaapverlamming met wat erbij komt kijken vind ik soms heel beangstigend.

 6. Pracht artikel. Nu begrijp ik waarom ik een tijdlang "last" gehad heb van het feit dat ik zelfs in het engels dacht… inmiddels heb ik alles verwerkt en was het mooi ervaring

 7. Bedankt voor dit mooie en praktische artikel… Ik werk op een palliatieve eenheid en kom dus vaak in contact met stervende mensen.. Wanneer zij overgaan naar de stervensfase, kan ik heel erg kortademig worden.. Ook als ik niet in de kamer aanwezig ben. Dit heeft een paar jaar geduurd eer ik dit besefte. Ik neem aan dat dit de energie is van de stervende die verandert en ik dit aanvoel.. Wanneer ze echt bijna overgaan, word ik precies naar hen toegetrokken, en krijg ik soms het gezicht van de persoon voor me te zien. Soms ook nadien, wanneer ze mij nog iets willen zeggen. En heel soms in een droom, waarin ze nog iets willen zeggen of me laten weten dat zij gestorven zijn. Ik vind het heel fascinerend allemaal en zou er graag beter mee om kunnen gaan.. Hoe kan ik hen beter helpen en hoe kan ik beter in verbinding gaan met de persoon die aan het overgaan is. Hoe kan ik dit beter scheiden van mijn eigen gevoel.. Doseren? Ik heb ook het gevoel gehad dat in ons nieuwe huis entiteiten zaten, ik werd er niet goed van, het was een man in onze slaapkamer, zo voelde het voor mij… En in de kamer van mijn oudste zoontje ook, die werd elke nacht huilend wakker en was bang… ook op de trap, de vierde trede vanboven had ik het gevoel dat er iets was.. Ik ben gaan zoeken en ben bij een visualisatie oefening gekomen om door middel van een trap samen met hen naar het witte licht te stappen. Dit heeft echt gewerkt. mijn zoontje heeft geen angstdromen meer gehad en het gevoel dat er nog entiteiten zijn is weg… Ik zou dit heel graag verder ontwikkelen zodat ik mensen kan helpen…
  Veel liefs Bianca

 8. Hi Wendy,

  Dus als ik het dus goed begrijpt is het loslaten van boosheid enz ook de bedoeling om dit van dit en je vorige levens en die gekende zielen te helen en los te laten? NOu heb ik bij mij het vermoeden dat ik familie karma op mij draag met alle zielen van dien, hoe kan je dit allemaal in 1 x oplossen? Ik bedoel mijn allerbeste vriendin voelt heel erg aan als een zus vanuit een vorige leven, mar dar zijn er dingen gebeurd die niet helemaal zo moesten lopen. ALs ik nu geen problemen met haar heb, moet je dan alsnog het onbewuste karma uitzoeken?

  En wat zijn de risico's van regressie therapie? Ik ben een keer bij je geweest en was toen bewust van het fijt dat iets daar aanwezig was andere plannen had en ik daardoor hoofdpijn kreeg.

  Groetjes,

  Rebecca Bendanon

  oh ik zou nog een analyse van jou krijgen die ik nooit heb gekregen? herinner ik me nu pas!

 9. Mooi artikel,
  Ik heb nog een vraagje.
  Ik heb het gevoel dat er energieën op mijn kamer zitten, (ik ben net verhuisd)
  Ik voel hun aanwezigheid, En ook heb ik stemmingswisselingen, vaak voel ik een sterk gevoel van verdriet opkomen.
  Is het gevaarlijk om salie af te steken, en ze naar het licht te sturen? Ik heb namelijk nog andere artikelen gelezen waar staat dat er dan ook weer negatieve/boze entiteiten je kamer binnen kunnen komen, en dat wil ik natuurlijk voorkomen.
  Ik weet niet goed wat ik moet doen en ben er heel bang van.
  Groetjes, alvast bedankt.

 10. Met alle respect die het verdient.
  Mooi geschreven maar helaas onvolledig weerlegt. Niet alles is te benaderen door een roze bril. Dit is een specifiek terrein. Als het om JOUW eigen blauwdruk gaat is dit op bovenstaande manieren te benaderen maar dat is niet altijd afdoende.

  Wederom dit is een specifiek terrein waar er hier over het algemeen nog onvoldoende gegronde kennis van aanwezig is.

  ONAREO
  Angeline

  • Niet alles is te benaderen door een roze bril .huh ?
   Wat bedoel je daar mee te zeggen ?
   Ik dacht dat Wendy alles behalve dan door een
   Roze bril gekeken heeft .
   Ze verstaat haar vak , en verteld gewoon haar
   Ervaringen .
   Ik was er diep van onder de indruk .
   Ze heeft zeker weten gegronden kennis .

 11. Mooi artikel, vaak doe ik niet eens de moeite en noem ik alles gewoon energie, dat is namelijk altijd goed, of het entiteit, gids, engel, mens of wat dan ook is, ik houdt het makkelijk bij energie.
  Ik heb gelukkig veel contact met een positieve soort energie, die graag helpt. Ik hoef enkel maar aan hulp te denken en hij staat al (bijna letterlijk) te springen om aandacht, en roept "Wij helpen, wij helpen!" voordat hij (geniaal) alles begint uit te leggen. Zoals ik had op een gegeven moment een vraag over mijn moeder en dit was ongeveer het antwoord dat ik kreeg: Kind, de fysieke mens is soms onbegrijpelijk, zelfs voor de andere fysieke mens, of juist voor de andere fysiek mens. Het enige wat wij, van jou vragen is zo sterk mogelijk in jou ervaringen te gaan staan en ze op gepaste momenten los te laten. Immers weet jij natuurlijk ook dat wij daarbij jou wel kunnen begeleiden enkel nooit kunnen helpen zonder dat jij het ons vraagt. Dus wees niet bang, uiteindelijk ben je gewoon een ervaring rijker.
  Van hem heb ik vele dingen geleerd, zoals: nooit in twijfel te trekken als hij mij een vooruitblik laat zien, want die kloppen toch wel. Ik kan mij er beter bij neer leggen dat ik het weet en krijg altijd als uitleg dat ze willen dat ik die ervaring op mijn sterkst ervaar. Zodat ik eruit kan halen wat er in zit.
  Vaak leggen ze mij ook dingen uit over het universum. Er zijn als het ware twee kanten die ze tot nu toe hebben beschreven. De kant van gidsen, engelen etc. En de kant van de wat negatievere energie. Van beide kanten heb ik ze ook mogen voelen en weer los mogen laten. Enkel waren halverwege een van mijn langere ervaringen mijn ouders nogal bezorgd. Ik was gewoon wat vermoeid omdat ik iets mocht ervaren en er een les bij zat die ik nog mocht leren voordat ik verder ging in het contact hierboven. En die dingen kunnen soms even wennen zijn.
  Het is net zoiets als dat een blinde ineens alles ziet, die zal de eerste dagen ook even moe zijn en zich dan prima redden. Zo iets had ik dus ook, ik had met toestemming van mijn gidsen even mijn gave op nul gezet, en in twee weken tijd zijn al mijn gave weer op 100% gekomen, natuurlijk was ik even moe haha.
  Een van de dingen die ik toch geloof is dat negatief gewoon een woord is, een uitdrukking van een wat minder prettig gevoel, enkel dat er nooit iets echt negatief kan zijn, omdat alles deel is van het Universum en geschapen is door het Universum en het Universum goed is..
  Zo zeiden een paar meesters eens lachend: Kind, wat mensen geloven is soms te gek voor woorden, best lachwekkend eigenlijk. Dat ze geloven dat het Universum plaats heeft voor het zogenoemde woord 'kwaad' terwijl het Universum is gebaseerd op liefde, dus hoe kan er dan kwaad zijn in het Universum? Het Universum is liefde, eenheid, goedheid en daarom bestaat negativiteit niet. Enkel bestaat het woord 'wezen'. Iedereen is wat, een lichtwezen, enkel niet iedereen gebruikt het in onze sferen, maar vele juist in de sfeer waar jij je nu bevindt. Die mensen zijn namelijk geïncarneerd om als fysieke mens te kunnen ervaren. Want wat wil je anders doen? De hele tijd met ons "Broeders" opgescheept zitten en enkel liefde, eenheid, en rust ervaren. Uiteindelijk wil de ziel gewoon eens in zijn eentje op avontuur uit. Wat is nu een betere plek dan de aarde om dat te doen?
  – eigenlijk kunnen ze wel voelen als we verdriet hebben enkel raakt het hen niet zoals het ons doet. Ze blijven erbuiten staan, alsof er een soort schild om hun energie heen ziet, die ze wel kunnen voelen maar die geen deel van ze uitmaakt.
  Daarbij zei hij een andere keer toen we het over de bijbel hadden. Het Universum straft niet. Enkel daar heb ik nog geen lange uitleg bij gekregen.

  • Aruna, een spiertest is een manier om vragen te stellen aan je onbewuste of bovenbewuste via het lichaam. Hierbij omzeil je het bewuste denken. Meestal worden spiertesten door een professional gedaan, maar er zijn ook spiertesten die je op jezelf toe kunt passen. Als je er even op googlet vindt je er vast wel een paar!

 12. Ik heb als kind ook diverse dingen meegemaakt met entiteiten .
  Het was een oud huis .er hadden Duitsers in gezeten in de
  Oorlog .
  Of zij het nou waren die in mijn slaapkamer zaten geen idee .
  Ik voelden aldoor sterk hun aanwezigheid en was heel bang .
  Er heeft zich toch het een en ander afgespeeld in het huis want
  Mijn vader vond een leren karrawats ( een zweep )
  Later toen ik ouder werd werd het stukken minder het bezoek .
  En nog later speelden ik rustig boven .
  Mijn zusje heeft nooit last gehad . zij is de tegenpool van mij .
  Daartegen is mijn jongste dochter wel vaak bezocht door diverse
  Entiteiten .
  Ze heeft hulp gehad om haar angsten los te laten .
  Gelukkig wist ik al zoveel van deze dingen , dat ik ook
  Met haar praten kan over deze dingen .
  Het zit in de Fam. . mijn ouders voelden en zagen ook veel .
  En ik zelf ook . ik heb er goede ervaringen mee.

  Dank je Wendy voor het delen en je artikel .

  • Dankjewel Jannie, ja als je weet hoe ermee om te gaan hoeven entiteiten helemaal geen probleem te zijn. Vaak leren we dit als kinderen helaas vaak (nog) niet van onze ouders. Fijn dat jij er wel me je dochter over kan praten! Dank voor je reactie en het delen van jouw ervaringen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in