DELEN

Boodschap van Aartsengel Michaël, gechanneld door Katerina Karanika

 

Onberispelijk leven

 

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Onberispelijk leven is in deze tijd noodzakelijk om de overgang naar de volgende evolutiefase van het menselijk bewustzijn te kunnen maken. Dat geldt voor degenen die gekozen hebben om in dit leven te ascenderen. Een groot deel van de mensheid zal door natuurrampen, oorlog of ziekte hun lichaam op aarde verlaten. Sommige van hen zullen besluiten om hun ontwikkeling elders in het universum voort te zetten en anderen zullen op een later tijdstip op aarde opnieuw incarneren nadat ze in de geestelijke wereld hun opleiding hebben voltooid.

De  belangrijkste  voorwaarde voor een onberispelijk leven is bewust leven. We kunnen ook zeggen dat het zonder in vol bewustzijn te leven onmogelijk is om onberispelijk te kunnen leven.

 

Voortdurend bewust in het Nu leven houdt ondermeer in:

–        bewust zijn van de sensaties in je lichaam en van alles wat je lichaam ervaart. Zoals de gevoelens die actief zijn, de bewegingen die je lichaam maakt, de signalen die je lichaam uitzendt.

–        bewust zijn van de gedachten die in je hoofd opkomen en bewust kiezen welke gedachte je wel behoudt en welke je loslaat. Bewust je overtuigingen onderzoeken en degenen behouden die in jou resoneren terwijl je de overige los laat en afstand ervan neemt.

–        bewust je handelingen en daden kiezen.

–        in volledig bewustzijn vorm geven aan je eigen leven, los van de collectieve overtuigingen van je cultuur.

 

Misschien denken jullie nu: ‘Maar dat brengt alleen maar meer stress met zich mee. Het lijkt alsof ik alles onder controle moet hebben. Ik wil in mijn vrije tijd op de automatische piloot kunnen functioneren en lekker spontaan dingen doen. Ik heb het al zo druk dit kan echt niet meer bij.’ Dan zeggen we jullie dat deze uitspraken afkomstig zijn van een aantal aangenomen collectieve overtuigingen zoals: ‘bewust leven brengt spanningen met zich mee en kost tijd’, ‘bewust leven is een vorm van controle’ of ‘spontaan en op de automatische piloot leven is een zegen’. Maar bedenk, lieve vrienden, dat overtuigingen alleen maar producten van het bewustzijn op een bepaald tijdstip in de evolutie zijn en geen absolute en tijdbestendige status hebben. Vergeet niet dat jullie gewend zijn om in onbewustheid te leven.

Onbewust leven zit gegrift in jullie celgeheugen. Het bewustzijn is pas de laatste zestig jaar snel aan het groeien en het merendeel van jullie vorige levens speelde zich voor een groot deel af in duisternis en onwetendheid. Daarmee bedoelen wij dat jullie alle collectieve overtuigingen onbewust voor waar aannamen zonder enig besef van wie je in essentie was en welke kracht en mogelijkheden in je aanwezig waren. Het ik-bewustzijn was nog niet eens geboren. Ondanks het feit dat jullie evolutionaire geschiedenis zich de laatste jaren in een razend snelle tempo ontvouwt, komt een groot deel van jullie broeders en zusters komt niet eens op het idee om een overtuiging, een aanname, of iets dat als waarheid geldt aan zijn eigen gevoel en waarheid te toetsen.

Vele broeders en zusters beseffen nog steeds niet dat ze zelf een eigen bron van kennis kunnen aanboren en dat de waarheid nooit absoluut is maar individueel bepaald. Iedere broeder en zuster heeft het recht om zijn eigen waarheid te scheppen. En iedere broeder en zuster heeft de plicht om ieder’s waarheid te respecteren. Neem bijvoorbeeld de collectieve aanname, “het feit” dat jullie zelf hebben gecreëerd, dat een mens – als hij geluk heeft – wordt geboren, vervolgens oud wordt met alle gebreken die daarmee gepaard gaan en vroeg of laat sterft. Op een enkeling na gelooft iedereen deze kernovertuiging. Dit is een van de krachtigste overtuigingen omtrent het leven omdat ze in het begin van jullie geschiedenis ontstond. Door de kracht van deze overtuiging is deze zichtbaar in de fysieke realiteit die jullie een feit noemen.

We zeggen jullie, lieve children of love, dat dit “feit” van geboren worden, oud worden en sterven, geen “feit” meer hoeft te zijn als jullie bereid zijn om te erkennen dat het op een overtuiging gebaseerd is en als jullie deze overtuiging zouden vervangen het “feit” plotseling geen feit meer zou zijn maar een mogelijkheid. We verzekeren jullie dat geboren worden, oud worden en sterven op een bepaald tijdstip een keuze is en geen noodzakelijk “feit”. Ieder mens kiest op zielsniveau wanneer en waar hij geboren wordt. Jullie fysieke lichaam heeft de mogelijkheid om gezond, jong, en vitaal te blijven gedurende honderden jaren. Vergeet ook niet dat jullie er ook voor kunnen kiezen om het fysieke lichaam te ascenderen en in de eeuwigheid mee te nemen in een aangepaste vorm. We zeggen jullie, lieverds, doodgaan is een keuze van de ziel in dienst van de persoonlijke en collectieve evolutie.

We begrijpen wel dat deze overtuiging zolang in jullie celgeheugen heeft geleefd dat moeilijk is om haar weg te denken. Gelukkig kunnen jullie door de ontwikkeling van de wetenschap en de welvaart constateren dat deze waarheid niet absoluut is. Want was vroeger de gemiddelde leeftijd 30 jaar  nu is deze verhoogd tot 80 jaar. Dat betekent echter niet dat vast staat hoe oud jullie worden. Wat nog wel vast staat is dat jullie sterven. En we zeggen jullie dat ook dat een collectieve overtuiging is, gebaseerd op de afscheiding van het driedimensionale bewustzijn. Sterven zal in de toekomst een keuze worden. Jullie zullen altijd de keuze kunnen maken om het lichaam te verlaten, te laten sterven en verder in de geest door te gaan en misschien later een nieuw lichaam te nemen maar jullie kunnen er ook voor kiezen om je fysieke lichaam ook te ascenderen en mee te nemen.

Dat staat te gebeuren voor velen van jullie als de vijfde dimensie intreedt en deze begint te verankeren.

Naast deze overtuiging bestaan talloze andere overtuigingen, waarop jullie dagelijks leven gebaseerd is en die niet meer geldig zijn. Zij zorgen alleen maar voor droefenis, verdriet, boosheid, jaloezie, afgunst, haat en nog meer gevoelens die bij de dualiteit thuishoren. Daarom zeggen wij dat jullie dagelijks en zorgvuldig jullie overtuigingen moeten opsporen, onderzoeken, en een keuze kunnen maken of jullie ze wel of niet willen behouden. Die keuze zou gebaseerd moeten zijn op de effecten van de overtuiging.

Neem bijvoorbeeld de veelvoorkomende overtuiging “Ik ben nooit goed genoeg”. Dat is een overtuiging die alleen maar angst, onvrede, onzekerheid en stress met zich mee brengt. Als je ervoor kiest om deze te behouden is dat je eigen keuze. maar wij zeggen jullie dat deze overtuiging niet meer nodig is. Deze overtuiging is onjuist en niet meer geldig. Jullie weten inmiddels dat jullie Goddelijke wezens zijn, die tijdelijk in een stoffelijk lichaam verblijven. Hoe is het dan mogelijk om te denken dat God niet goed genoeg is? Dat is een overtuiging van het ego en het ego is maar een instrument voor de ziel om zich op aarde te kunnen uitdrukken. Het ego is door jullie zelf tot leven gebracht en hoort daarom door jullie Zelf bestuurd te worden.

Hetzelfde geldt voor wat betreft de keuze van je handelingen. Waarop baseren jullie de keuze van je handelingen? Die keuze kan pas gemaakt worden als je de vraag stelt: Wat voor een effect heeft deze handeling voor mezelf, voor de mensen om me heen en voor het geheel? Als de effecten van deze handeling gunstig zijn dan kies je om de handeling aan te gaan. Maar als blijkt dat deze handeling ongunstig is voor jezelf of je medemensen dan kun je deze laten vallen.

 

Ik herhaal, onberispelijk leven houdt in bewust leven. Er is geen tijd meer om lang in het verleden of in de toekomst of in een slaapstand te verblijven. De tijd dat jullie overdag slapend doorbrachten is voorbij. Nu is de tijd om bewust in het nu te zijn. Dat vergt in het begin oefening, doorzettingsvermogen om door de beginfase heen te gaan, maar als je er eenmaal aan gewend bent dan gaat het vanzelf omdat deze levenshouding de meest natuurlijke houding is voor het huidige bewustzijn. Het is een vreugde om te mogen kiezen. Het besef dat je vorm aan je eigen leven mag geven, het besef dat je kan kiezen wat je gaat doen en met wie je om gaat, geeft een gevoel van vrijheid, dankbaarheid en vervult je leven, geeft glans en doel aan je leven.

Het in het Nu zijn vraagt een herprogrammering van je hersenen en dat wordt vervolgens zichtbaar in het veranderen van je dagelijkse gewoontes en de vorm van je leven. Een man of vrouw die onberispelijk leeft, is zich bewust van de zeven karmische patronen die de aarde in het begin van haar ontstaan met zich mee had genomen vanuit de zonnestelsel. Deze zeven karmische patronen zijn: arrogantie, verslaving, vooroordelen, haat, geweld, slachtofferschap en schaamte.

De komende tijd willen wij elk van deze patronen uitgebreid belichten zodat jullie bewustzijn opgefrist en gestimuleerd wordt om in je dagelijks leven je eigen persoonlijke patronen ontdekken, te onderzoeken, los te laten en nieuwe aan te nemen. Het bewust worden en het kunnen beheersen van deze karmische patronen is de weg naar ascentie.

Ieder karmisch patroon heeft verschillende gezichten en intensiteiten. Neem bijvoorbeeld arrogantie. De arrogantie van een land of van de westerse wereld die zich superieur voelt ten opzichte van de Afrikaanse cultuur. Dat is een aspect in het groot. Maar het is van dezelfde orde als de arrogantie van een spirituele broeder of zuster die zich beter en superieur voelt ten opzichte van een ander die niet spiritueel is. We willen ook vermelden dat ieder karmisch patroon zijn hoogtepunten en subtiele aspecten kent. Alle karmische patronen hebben hun hoogtepunten achter de rug en zijn nu veel subtieler geworden, maar nog wel sterk genoeg om de ascensie tegen te houden. Daarom vragen wij jullie om onberispelijk te leven, bewust ieder patroon bij jezelf te ontdekken zonder schaamte en schuldgevoelens, vanuit de wetenschap dat het een geërfd karmisch patroon is, dat zijn tijd heeft gehad, het Bewustzijn heeft gediend, en nu het moment heeft bereikt om op te lossen.

De juiste manier om een karmisch patroon voorgoed te laten verdwijnen is als de vereiste meerderheid van het collectief onbewuste het desbetreffende patroon beheerst en loslaat. In de tussentijd raden we jullie aan om het patroon bij jezelf te signaleren en ervoor te zorgen dat je er niet door mee wordt gesleept.

We verwachten niet dat jullie planeet op korte termijn volledig vrij zal zijn van de karmische patronen die in jullie DNA zitten. We verwachten alleen dat jullie er bewust mee bezig zijn. Omdat iedere keer dat je je ervan bewust wordt en er vervolgens voor kiest om er niet mee door te gaan, het patroon zijn kracht verliest. Dat proces van onberispelijk leven is voor velen van jullie die in de vierde dimensie leven al een hele tijd aan de gang. Wij vragen jullie, juist  degenen die kandidaat zijn om binnenkort de vijfde dimensie binnen te treden, om juist nu in deze tijd bijzonder alert en werkzaam te zijn op dat gebied.

 

Leef onberispelijk, vrienden, children of love. Als je ervoor kiest om onberispelijk te leven, kun je dit doen door de volgende zin te herhalen voor jezelf. Spreek de zin nog niet uit. Wacht tot je hem gelezen hebt en maak een bewuste keuze om de zin te affirmeren. Zo luidt de affirmatie die je toegang zal geven tot het volgende evolutionaire pad: Vanaf nu kies ik om onberispelijk te leven en aanvaard alle consequenties van mijn besluit. Vanaf nu kies ik om in dit leven in mijn fysieke lichaam te ascenderen.

Lieve broeders en zusters, welke keuze je ook maakt, de ascensie naar de Eenheid staat voor de deur. De vereiste meerderheid is reeds bereikt en op 21 december 2012 treedt de Eenheid jullie planeet binnen. En wat jullie ook beslissen, weet dat we onvoorwaardelijk van jullie houden en dat we altijd klaar staan voor raad en informatie. Helaas mogen we niet jullie angsten transmuteren als we geen toestemming van jullie krijgen.

Ik ben

Michael

 

Meer boodschappen van Michaël vind je op: www.thechildrenoflove.org

.

In verbinding met…

 

Zaterdag 18 augustus, 14.00 uur: Open plek in het Panbos

 

Op deze magische duinpan – te vinden in het Panbos, makkelijk bereikbaar vanaf Bosch en Duin – komen we zaterdag 18 augustus (vanaf ± 14.00 uur) bij elkaar om ons te verbinden met elkaar, met de natuur, het Licht en ons werkelijke Zelf.

 

Healing, meditatie, deeksha’s, yoga, wandelen, maar ook: kennis maken met elkaar, gezelligheid, een hapje en een drankje… Een verkwikkend en versterkend samenzijn  in Licht & Liefde.

 

Deze plek is het eenvoudigste te bereiken vanaf de parkeerplaats aan de kant van de Jozef Israelslaan, Bosch en Duin. (Vanuit Utrecht gezien rij je via de Berenkuil richting Zeist. Gaat bij de tweede grote kruising naar links. Dit is de provinciale weg naar Amersfoort. Bij de eerste stoplichten ga je linksaf. Dit is de van Mesdaglaan. Eerste straat links de Jozef Israelslaan inrijden. Als je de huizen aan de linkerkant voorbij bent, zie je het bos en na een paar honderd meter heb je aan je linkerhand de ingang naar het parkeerterrein.)

Je neemt op het parkeerterrein de blauwe route, die in het midden begint (je volgt de paaltjes met een blauwe streep) en loopt gewoon rechtdoor. Tot je paaltjes met de gele route tegenkomt (gele streep) – daar gaat de blauwe route rechtdoor, maar je volgt hier de gele naar links. Zo kom je vanzelf op de Duinpan terecht. Het is een kort stukje lopen.

 

Het is handig om iets mee te nemen om op te zitten, het is gezellig om iets te eten en te drinken mee te nemen en verder staat het je vrij om wat je maar bedenkt toe te voegen aan het geheel!

 

Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen: happy.view@xs4all.nl

 

Hartelijke groet,

Petra Maartense

Happy View

 

 

Jouw Persoonlijke boodschap van aartsengel Michael

Woensdag 22 augustus, 19:30 (welkom vanaf 19:15) Angelshop (Oudegracht 288a Utrecht)

Frank Slock uit Gent channelt persoonlijke boodschappen van aartsengel Michaël. Je ontvangt richtlijnen en liefdevolle ondersteuning voor je huidige situatie, de volgende stappen in je spirituele ontwikkeling, healing, kracht en bescherming.

Info van Frank:

Aartsengel Michaël is de Aartsengel van de eerste straal – van de Goddelijke Wil of Macht. Met zijn zeer prachtige energie staat hij in voor bescherming en rechtvaardigheid. Zijn boodschappen zijn erg liefdevol en krachtig. Als rechterhand van de Goddelijke Vaderkracht en als zonne-engel lijkt Hij soms wel wat streng… Zijn allesoverkoepelende liefde is erg voelbaar.

Op deze avond gaan we eerst in meditatie om ons te verbinden met onze ziel, ons zielebewustzijn en met deze Aartsengel zelf. Iedereen zal dan ook met zijn zeer helende kracht ingestraald worden. Daarna zal er voor iedere aanwezige een persoonlijke boodschap uitgesproken worden. Deze avond wordt afgesloten met een eenheidszegening voor allen die dit wensen. Als je wenst dat je boodschap voor jou wordt opgenomen, wil dan een cassettebandje meebrengen aub. De prijs is 25 euro.

Graag vantevoren opgeven: happy.view@xs4all.nl

 

Persoonlijke boodschappen van St. Germain,

gechanneld door Frank Slock 

Donderdag 23 augustus, 19:30 (welkom vanaf 19:00 uur)

Gastvrouw: Katerina Karanika, Zevenlindenweg 5-58 , 3744BC Baarn (parkje aan de linkerkant van de weg, parkeren nabij ingang, verder wandelen!)

 

Frank Slock uit Gent zal deze avond voor alle aanwezigen persoonlijke boodschappen channelen van St Germain (Meester Germanus), die ons het krachtige instrument van de Violette Vlam aanbiedt, waarin alles (angst, pijn, trauma’s, verdriet, boosheid, enz..) getransformeerd kan worden naar een hogere frequentie.

Info van Frank:

St. Germain ofwel Meester Germanus is een Verheven Meester van Wijsheid en Licht en werkt vanuit de zevende straal, die van ceremoniële orde en witte magie. Hij verwijst in zijn persoonlijke boodschappen erg vaak naar het belang van onvoorwaardelijkheid, de liefde die geen voorwaarden stelt… en het prachtige aspect van witte magie. Ook benadrukt hij het belang van het positieve denken.

Op deze avond gaan we ons door een aangepaste meditatie verbinden met ons zielebewustzijn en met Meester Germanus zelf, waarna er voor iedere aanwezige een persoonlijke boodschap zal uitgesproken worden. Deze avond wordt afgesloten door een eenheidszegening voor allen die dit wensen.

Voor allen die wensen dat hun boodschap wordt opgenomen: graag een casettebandje meenemen. De prijs is 25 euro.

 

Graag aanmelden vantevoren, de ruimte is beperkt!

Dat kan via: happy.view@xs4all.nl of telefonisch (Katerina): Tel: 035-8881708

26 REACTIES

 1. @Harry,

  Ik geloof niet onvoorwaardelijk in alle teksten die ergens worden geplaatst, wat de oorzaak ook is, al geloof ik in de basis in een goede intentie. Ik ben eigenwijs genoeg om mijn eigen beeld te vormen, of in ieder geval te toetsen 🙂

  Helaas moeten we het doen met de taal van het geschreven woord, en zal aan interpretatie onderhevig zijn. Ik geloof er in dat het mogelijk is om iets neutraal/liefdevol neer te zetten, en het maximale effect bereikt wordt (bereiken van publiek).

  Ik persoonlijk wordt niet geraakt vanwege de inhoud van het bericht van Michael, ik pak er uit waar ik iets mee kan, maar ik hecht er bv wel waarde aan dat de dingen zuiver/goed worden neergezet. Zo heeft iedereen zijn drijfveren om te reageren 😉

 2. Gordon, het gaat toch helemaal niet om de betekenis van een woord? Als het bericht met de juiste intentie geplaatst is en er komt een bepaalde weerstand of zelfs kritiek op.. dan laat je dat toch lekker bij die ander?! Snap hier echt nix van..

 3. Ik heb via Katerina, “het kanaal”, een reactie gehad die ik op de site mag zetten:

  Ik wil met alle plezier reageren alleen ik weet niet waar op de site. ik kan je nu wel even uitleggen: Als ik me aan Het ChristusVeld me overgeef en Michael of een ander Meester het woord neemt ben ik alleen maar een tolk/vertaler van de bundel informatie die in mij gedouwnload wordt.

  De keuze van de woorden is soms ook afhankelijk van mijn eigen woordenschat.(Noot Gordon: Katerina is, naar ik meen, Grieks) Ik wist geen ander woord dan onberispelijk voor het gevoel dat we zuiver, vanuit ons hart en ons onvoorwaardelijke liefde dienen te proberen te leven.

  Hij legt verder goed uit wat hij met onberispelijk leven bedoelt: Het beheersen van de zeven karmische patronen. En hij maakt het ons ook gemakkelijk door toe te voegen dat het universum niet verwacht van ons dat we in een leven die patronen kunnen wegwissen maar wel dat we bewust van worden en proberen om niet met ze mee te gaan. Meer kan ik niet van maken. Ik persoonlijk vind het woord een prachtig woord om ernaar te streven. Het inspireert me en biedt het mij een uitdaging.

 4. Hallo allemaal,

  Deze uitspraak kwam vandaag in mijn leven wandelen en wil ik graag met jullie delen:

  “Never apologize for what you feel.
  Because that’s like apologizing being real”.

  Hartegroet,

  Fenneke.

 5. Ik vraag me af of dit artikel, gezien de hoeveelheid reacties, niet bedoelt is om ons wakker te houden in de tijd dat we denken ontwaakt te zijn? Nml waar ligt je focus?! Nou mijn focus ligt iig niet bij een punt, komma of een bepaald woord! Ik houd het kort want ik ga met mn focus weer lkr naar mezelf. Doei!

 6. Ik had al een beetje een negatief gevoel toen ik dit artikel ging lezen. Ik las jullie reacties en snap nu waarom. Dat dat jullie allemaal opvalt, knap hoor! Hier leer je van!

  Ik vond deze zin ook wat minder:

  Neem bijvoorbeeld de veelvoorkomende overtuiging “Ik ben nooit goed genoeg”. Dat is een overtuiging die alleen maar angst, onvrede, onzekerheid en stress met zich mee brengt. Als je ervoor kiest om deze te behouden is dat je eigen keuze.

  Ik vind vooral dat stukje: Als je ervoor kiest om deze te behouden is dat je eigen keuze een slechte zin. Als je je niet bewust van dingen bent dan is het niet zo simpel als een eigen keuze. Dat je denkt ik ben nooit goed genoeg dat heeft met zelfwaardering en zelfvertrouwen te maken. Dit kan door negatieve dingen beschadigd zijn, waardoor je zo denkt. Bij de één erger dan de ander. Dus dan is het niet zo simpel als een eigen keuze, nee dan moet je eerst leren inzien dat je veel waard en liefde bent. Door jezelf te begrijpen kun je jezelf weer leren waarderen. Misschien bedoelde micheal of wie dan ook het ook wel zo van wanneer mensen het vanuit hun ego zeggen. Maar heb in ieder geval niet z’n heel goed gevoel bij dit artikel.

 7. Ik resoneer niet negatief op deze tekst en vind de uitleg van wat bewust leven inhoudt; steeds afstemmen op je eigen gevoel en daar naar handelen als positief en voor mij waar.

  Ik ben het eens met Lovely dat de wijze waarop je geraakt wordt door deze tekst -en dat geldt voor alle teksten, van wie dan ook- altijd wat zegt over jou.
  Daar naar kijken en doorvoelen op een dieper niveau is dan een goede vervolgstap voor mij.

  • Nou, dat zegt wat over je “lagere” zelf 😉
   En wat geldt dan voor mensen die hier iets over zeggen vanuit hun “hogere” zelf (? retorisch)

   Vanuit (onvoorwaardelijke) liefde geldt mi maar 1 soort ‘waarheid’. Alle discussies die gaan over verschil van wereldbeelden zijn op het niveau van “lagere” zelf.
   Althans, dit is mijn huidige idee hierover. 🙂

   Er bestaat zoiets als zuiver waarnemen, zonder dat je zelf geraakt wordt.

 8. Een interpretatie is gebaseerd op een referentiekader of wereldbeeld.
  Alleen komen dat soort zaken voort uit je “lagere” zelf, waarbij je ego in het spel komt, en je dus geraakt kunt worden door zo’n tekst.

  Echter, er is ook een hoger zelf die zo’n geraaktheid niet kent, alleen wel in staat om een tekst op emoties en zuiverheid waar te nemen. Een zuivere waarneming.

  Ik vermoed dat er wel mensen hebben gereageerd gebaseerd op dat laatste 🙂
  Ikzelf ben onderweg in dat groeiproces, maar op dit moment vind ik de tekst niet neutraal te noemen. Ik dacht ergens zelfs ‘teleurstelling’ te proeven.

 9. Hallo,

  Ik heb deze boodschap ook gelezen, en op enkele woorden na die je anders kunt interpreteren voelt deze boodschap voor mij niet negatief aan.
  Ik denk dat diegene die getriggerd wordt door bepaalde informatie in deze boodschap beter stil kan staan bij zichzelf en zichzelf afvragen waarom deze informatie dat gevoel bij hem/haar oproept. Waarschijnlijk is dit nog oud zeer dat onder de oppervlakte ligt.

  Wat ik uit de boodschap die Aartsengel Michael verkondigd haal is: Leef in het hier en nu, en ben je bewust van je handelingen en gedachten zodat deze niet onbewust gaan dwalen.
  En wanneer je je volledig bewust bent van je handelingen en gedachten kun je deze ook makkelijker ombuigen naar positieve en liefdevolle gedachten.

  Ieder persoon is uniek en ieder persoon heeft zijn eigen lessen te leren. Dus waar de een moeite heeft met verantwoordelijkheid, heeft de ander misschien moeite met vertrouwen en daardoor kan dezelfde informatie anders overkomen..
  Ieder mens heeft zijn vrije wil en dus de keus wat/hoe hij/zij iets opvat en wat hij/zij uiteindelijk met die informatie doet.
  We wandelen allemaal ons eigen pad, en de een is zich daarbij wat meer bewust als de ander. Uiteindelijk komen we allemaal bovenaan die berg terecht en hebben we volledig overzicht.

  Vertrouw. 😉
  met liefde en kracht!

  • @Lovely,

   Wat dacht je van dat het gevoel wat men bij sommige stukken voelt gewoon intuitië is dat het niet goed aanvoelt (-:

 10. ik denk dat je de woorden niet al te strikt moet nemen.. ik bekijk het nml zo: het is mijn transformatie en mijn reis naar mijn ware ik. Al hetgeen ik lees beoordeel ik naar “mijn waarheid”. Als ik iets niet helemaal bij mij vind passen laat ik het lekker voor wat het is. Zo maak ik mijn reis helemaal MIJN reis! Chill 😉

 11. @Jan

  Oftewel je bedoelt luister het aan maar stel vooral geen vragen? En voelt het niet goed dan ligt dat aan de persoon zelf :-p …. en mag ik mij niet afvragen wie eigenlijk die persoon is die dit soort berichten de wereld in stuurt ….

  “De belangrijkste voorwaarde voor een onberispelijk leven is bewust leven. We kunnen ook zeggen dat het zonder in vol bewustzijn te leven onmogelijk is om onberispelijk te kunnen leven…..”

  Voor mij hoort bij bewust leven ook vragen stellen en niet alles maar aan te nemen wat een ander zegt of schrijft ….

 12. Waarom zouden Michael en Katarina nog moeten reageren? De boodschap werd doorgegeven en dat was het doel. Zoals ik het aanvoel behoeft dit geen nadere uitleg, laat staan rechtvaardiging voor het geschrevene.

  Zoals reeds eerder in reacties aangegeven komt het erop neer dat een ieder die zo’n bericht leest hierop resoneert en eventueel reageert volgens zijn/haar eigen persoonlijke referentiekader. Ervan uitgaande dat in ieders leven alles wat kan bestaan een spiegel vormt voor de waarnemer geven de reacties juist een meerwaarde aan de boodschap waar de reageerders iets mee kunenn doen.

  Inderdaad, een ieder is volledig vrij en creëert een eigen persoonlijke wereld waarin ook de gevoelens een persoonlijke plaats krijgen. Waneer iemand zegt: “Dit bericht voelt niet zuiver” dan heeft hij/zij gelijk … volgens het eigen referentiekader……juist… in zijn/haar belevingswereld, lees: realiteit, voelt het niet zuiver omdat hier kennelijk iets is wat weerstand oproept. Interessant is dan voor diegene om dat voor zichzelf te onderzoeken en te trachten om de oorsprong van deze weerstand te ontdekken.

  Waneer is een expressie eigenlijk zuiver? Als het waarheid is? Dan is mijn volgende vraag: Wat is dat? Waarheid? Wiens waarheid eigenlijk? Ook hier weer… waarheid is datgene dat wij persoonlijk aanvaarden in onze persoonlijk gecreeerde belevingswereld. Waarheid is echter niet statisch en kent vele varianten. Namelijk net zoveel als dat er mensen zijn.

  Wanneer is een expressie dan zuiver? Volgens mijn persoonlijke beleving is dat het geval wanneer een expressie in oprechtheid op onvoorwaardelijke wijze werd gedeeld en daarna werd losgelaten in het vertrouwen dat de boodschap diegene(n) zal bereiken voor wie dit is bedoeld en daar zorgt het universum dan wel weer voor.

  Laat ons daarom trachten om niet te veel in beoordeling te gaan maar ook niet toe te geven aan een behoefte om het geschrevene te gaan verdedigen of toe te lichten want het is al gedeeld en het is altijd goed…..

  Jan

  • @Jan,

   Ik snap wat je zegt, alleen heeft de taal van zuiverheid wat mij betreft maar 1 basis : onvoorwaardelijke liefde. Een belevingswereld is des persoons/ego, onvoorwaardelijke liefde is des ziels.

 13. Het is zo dat Michaël soms wat streng over kan komen. Het zijn echter geen oordelen (tenzij je dat zo wilt interpreteren) het zijn aanwijzingen, adviezen, waar je mee kunt doen wat je wilt. Het is altijd aan jouzelf om het te toetsen aan je eigen waarheid en je eigen gevoel. Daarin is iedereen vrij.
  Michaël begeleid het grote ascensieproces op aarde, dat gaande is. Het is zeker geen doemscenario, we gaan gouden tijden tegemoet. Maar het is ook zeker waar dat we daarin zelf onze keuzes te maken hebben, waarin we sowieso altijd ondersteund worden. Niet alleen door Michaël.

  Reactie van Michaël en Katarina volgt nog…

  Hartelijke groet

  Petra

 14. Mijn mening is dat je dit bericht op verschillende manieren kan interpreteren. Ik ben het ook niet met alles eens wat erin staat. Onberispelijk leven betekent letterlijk: keurig, zonder gebreken leven. Dit is in mijn ogen onmogelijk. Alleen dat woord al, ik krijg er ‘bultjes’ van… Dat betekent in mijn oren dat je nooit meer eens iets ondeugends mag doen. Jakkes, vreselijk saai lijkt me dat. Dat maakt de mens juist spontaan en eigenzinnig.
  Bovendien, is ‘keurig leven’ in mijn ogen misschien wel heel iets anders dan wat andere mensen ‘keurig’ vinden.
  Dat neemt niet weg dat je natuurlijk wel degelijk bezig moet zijn jezelf verbeteren…

  • Toen ik dit bericht er op zette, had ik direkt een vraagteken bij het benoemen van :

   Een groot deel van de mensheid zal door natuurrampen, oorlog of ziekte hun lichaam op aarde verlaten. Sommige van hen zullen besluiten om hun ontwikkeling elders in het universum voort te zetten en anderen zullen op een later tijdstip op aarde opnieuw incarneren nadat ze in de geestelijke wereld hun opleiding hebben voltooid

   Niet alleen vanweg het doemscenario maar vooral omdat het artikel meteen doorgaat in het beschrijven van “onberispelijk leven”. Ik vind dat zelf zo dreigend, ook al lees ik die dreiging niet specifiek.

   Ik heb geen gevoel dat dit geen zuiver bericht is

   Misschien een idee om via het kanaal om verduidelijking te vragen? Petra?

 15. Ben niet echt bekend met dit soort berichten. Heb het begin gelezen, komt niet neutraal over. Ik proef er beklag, beschuldiging, kleinering in.

 16. Rob, ik ben het helemaal met je eens, dit was mij ook al opgevallen. Krijg sterk het gevoel dat deze informatie niet loepzuiver doorgegeven is. En dan nog de zin uit de affirmatie: “Vanaf nu kies ik om onberispelijk te leven en aanvaard alle consequenties van mijn besluit”. Alsof ik in de kerk zit, komt nogal dogmatisch over bij mij. Natuurlijk kies ik ervoor om zoveel mogelijk als in mijn vermogen ligt bewust te leven en in het NU. Maar “het aanvaarden van alle consequenties van mijn besluit”, klinkt mij nogal dreigend en zwaar in de oren. Zo kan het niet bedoelt zijn! Als we nu gewoon ons best doen om zo bewust en zo zuiver mogelijk te leven, dan komen we er ook wel! En de bewuste keus om te ascenderen, komt vanuit je ziel en niet vanuit je ego.

  Leef vanuit je hart, dan komt het allemaal goed.

  Hartegroet,

  Fenneke.

 17. Ik ben halverwege gestopt het geeft mij een naar en dwingend gevoel … Mijn God is dit in ieder geval niet (-:

 18. “Jullie weten inmiddels dat jullie Goddelijke wezens zijn, die tijdelijk in een stoffelijk lichaam verblijven. Hoe is het dan mogelijk om te denken dat God niet goed genoeg is?”

  Weten is iets heel anders dan voelen. En daarbij krijg ik van de manier van spreken niet het gevoel van liefde. Ik krijg het gevoel dat die overtuigingen weg mogen met enige urgentie. Maar zolang je die overtuiging hebt en niet gelijk weg krijgt is het eerder belangrijk om te accepteren dat je deze hebt en dat je het de tijd geeft om anders te leren kijken naar jezelf.

  Neem nu ook het vervolg.

  “Dat is een overtuiging van het ego en het ego is maar een instrument voor de ziel om zich op aarde te kunnen uitdrukken. Het ego is door jullie zelf tot leven gebracht en hoort daarom door jullie Zelf bestuurd te worden.”

  Hier voelt het voor mij ook oordelend richtend het ego. Het ego is “maar” een instrument voor de ziel.

  Ik twijfel aan de zuiverheid van dit bericht

  • @rob, dank je wel voor je reactie! Ik vraag me af of er meer mensen zijn die jouw mening delen en aan de zuiverheid van dit bericht twijfelen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in