DELEN

Uitslag van het onderzoek. Ik heb zo goed als mogelijk geprobeerd dit leesbaar te maken, maar je moet nog wel een beetje je best doen om alles goed te lezen in sommige stukken-Gordon

5 mei 2010

Hoeveel procent van de kinderen in uw groep(en) heeft een etiket wegens een gedrag- of
leerprobleem/stoornis, zoals hierboven bedoeld?

Totaal
% n
Geen 7,5 174
0 – 5 % 30,3 701
6 – 10 % 21,3 494
11 – 20 % 20,8 483
21 – 30 % 7,2 167
Meer dan 30 % 12,9 298

Hoeveel procent van de kinderen in uw groep(en) krijgt aparte begeleiding wegens leerprobleem/stoornis,
zoals hierboven bedoeld?

Totaal
% n
Geen 13,0 302
0 – 5 % 36,0 835
6 – 10 % 20,8 481
11 – 20 % 14,5 336
21 – 30 % 4,4 102
Meer dan 30 % 11,3 261

Hoeveel procent van de kinderen in uw groep(en) krijgt medicijnen wegens leerprobleem/stoornis, zoals
hierboven bedoeld?

Totaal
% n
Geen 35,0 811
0 – 5 % 41,2 954
6 – 10 % 12,5 290
11 – 20 % 5,4 125
21 – 30 % 2,7 63
Meer dan 30 % 3,2 74
Ik vind het labelen van kinderen vanwege een probleem of stoornis een goede ontwikkeling.

Totaal
% n
Geheel mee eens 8,0 185
Mee eens 54,3 1257
Neutraal 20,7 480
Mee oneens 15,0 347
Geheel mee oneens 2,1 48

Sinds 2003 kunnen leerlingen met gedrag- of leerprobleem/stoornis een ‘rugzakje’ met geld
krijgen voor therapie, begeleiding of medicatie. Dit heeft geleid tot een groei van het aantal
probleemkinderen.

Totaal
% n
Geheel mee eens 8,5 198
Mee eens 29,8 690
Neutraal 14,5 337
Mee oneens 37,8 875
Geheel mee oneens 9,4 217

Kinderen die nu een label krijgen, noemden we vroeger gewoon druk, lastig, verlegen, of
minder slim.

Totaal
% n
Geheel mee eens 13,8 319
Mee eens 55,8 1293
Neutraal 11,9 276
Mee oneens 16,4 380
Geheel mee oneens 2,1 49

Ik zie dat kinderen met een etiket zich daarnaar gaan gedragen.

Totaal
% n
Geheel mee eens 3,1 71
Mee eens 17,6 407
Neutraal 16,6 384
Mee oneens 50,8 1178
Geheel mee oneens 12,0 277
Het is goed dat kinderen met afwijkend gedrag zo jong mogelijk worden gelabeld.

Totaal
% n
Geheel mee eens 6,6 153
Mee eens 36,4 843
Neutraal 22,0 509
Mee oneens 29,9 692
Geheel mee oneens 5,2 120

Onnodig veel kinderen worden gelabeld als ‘abnormaal’.

% n
Geheel mee eens 8,2 189
Mee eens 33,4 773
Neutraal 16,4 381
Mee oneens 35,3 819
Geheel mee oneens 6,7 155

Het etiketteren van kinderen is een modegril.

Totaal
% n
Geheel mee eens 5,2 120
Mee eens 28,3 655
Neutraal 20,6 478
Mee oneens 36,9 855
Geheel mee oneens 9,0 209

Gelabelde kinderen krijgen te snel medicatie.

Totaal
% n
Geheel mee eens 4,8 111
Mee eens 19,7 457
Neutraal 31,6 733
Mee oneens 39,2 909
Geheel mee oneens 4,6 107
Ouders verzetten zich tegen het etiketteren van hun kind.

Totaal
% n
Geheel mee eens 3,3 76
Mee eens 26,4 611
Neutraal 29,7 689
Mee oneens 36,9 854
Geheel mee oneens 3,8 87

Ouders van labelkinderen dringen te snel aan op een speciale behandeling van hun kind.

Totaal
% n
Geheel mee eens 10,4 241
Mee eens 35,9 832
Neutraal 21,4 496
Mee oneens 30,3 702
Geheel mee oneens 2,0 46

Een kind krijgt pas een probleemlabel na een uitgebreide en serieuze diagnose.

Totaal
% n
Geheel mee eens 29,9 692
Mee eens 48,8 1130
Neutraal 9,2 213
Mee oneens 10,6 245
Geheel mee oneens 1,6 37

Ik heb kinderen in mijn groep(en) die onterecht een probleemlabel hebben.

Totaal
% n
Geheel mee eens 1,3 31
Mee eens 9,9 230
Neutraal 11,4 263
Mee oneens 48,4 1122
Geheel mee oneens 29,0 671
Door kinderen te labelen als ‘abnormaal’ groeien ze niet meer op eigen kracht over hun
probleem heen.

Totaal
% n
Geheel mee eens 2,9 67
Mee eens 19,1 443
Neutraal 20,2 469
Mee oneens 44,8 1037
Geheel mee oneens 13,0 301

De extra zorg en aandacht voor labelkinderen heeft een positieve invloed op hun leven.

Totaal
% n
Geheel mee eens 17,6 408
Mee eens 54,8 1270
Neutraal 19,6 454
Mee oneens 7,1 165
Geheel mee oneens ,9 20

Hoe verklaart u de groei van het aantal kinderen dat een etiket krijgt wegens een leerprobleem of gedragsstoornis?
Maximaal drie antwoorden.

Totaal
% n
Doordat kinderen steeds meer prikkels te verwerken krijgen. 73 1686
Doordat docenten vaker leerproblemen of gedragsstoornisssen signaleren. 56 1310
Doordat de samenleving steeds ingewikkelder wordt. 42 965
Door de groeiende druk op kinderen om te presteren. 34 791
Doordat ouders te weinig tijd en aandacht besteden aan hun kinderen. 25 583
Doordat de omgeving (familie, buren) kinderen niet meer voldoende corrigeert. 15 346
Door de toename van het aantal gebroken gezinnen. 14 317
Doordat ouders hun kinderen niet goed opvoeden. 12 281
Doordat ouders overbezorgd zijn. 7 156
Mijn school rust me voldoende toe op het werken met kinderen met een probleemlabel.

Totaal
% n
Geheel mee eens 9,9 230
Mee eens 44,1 1022
Neutraal 15,3 355
Mee oneens 26,5 615
Geheel mee oneens 4,1 95

Mijn opleiding heeft me voldoende voorbereid op de omgang met kinderen met een probleemlabel.

Totaal
% n
Geheel mee eens 5,9 136
Mee eens 19,9 461
Neutraal 11,2 259
Mee oneens 46,4 1075
Geheel mee oneens 16,7 386

Externe deskundigen en bedrijven op het gebied van probleemkinderen hebben er belang bijdat zo veel mogelijk kinderen als ‘abnormaal’ worden gelabeld.

Totaal
% n
Geheel mee eens 7,3 169
Mee eens 22,0 509
Neutraal 26,2 608
Mee oneens 35,0 812
Geheel mee oneens 9,5 219

Er zijn zo veel kinderen met een probleemlabel in mijn groep(en) dat mijn werk eronder lijdt.

Totaal
% n
Geheel mee eens 7,6 177
Mee eens 29,1 675
Neutraal 21,2 491
Mee oneens 36,0 833
Geheel mee oneens 6,1 141

Er zijn zo veel kinderen met een probleemlabel in mijn groep(en) dat de andere kinderen eronder lijden

Totaal
% n
Geheel mee eens 10,7 248
Mee eens 39,3 910
Neutraal 17,0 394
Mee oneens 28,9 670
Geheel mee oneens 4,1 95

Ik zie door de bomen van alle labels soms het bos niet meer.

Totaal
% n
Geheel mee eens 5,8 134
Mee eens 29,1 675
Neutraal 18,3 423
Mee oneens 38,4 889
Geheel mee oneens 8,5 196

Labelkinderen zorgen niet voor extra werkdruk.

Totaal
% n
Geheel mee eens 1,7 39
Mee eens 5,6 130
Neutraal 7,0 163
Mee oneens 53,2 1233
Geheel mee oneens 32,5 752

De tijd die ik besteed aan het begeleiden van kinderen met een probleemlabel, kan beter besteed worden

Totaal
% n
Geheel mee eens 5,5 127
Mee eens 20,2 468
Neutraal 24,1 559
Mee oneens 41,9 971
Geheel mee oneens 8,3 192

Wow… wat een data. Reageer aub!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in