schaduwkant licht

Ken je dat gevoel dat je vooruit wil, maar dat iets je tegenhoudt? Of dat je vroeg of laat altijd weer op hetzelfde punt terechtkomt? Of stap je elke keer in dezelfde relatie? Grote kans dat er een schaduwkant is wat in het licht gezet mag worden.

Schaduwkanten, wat zijn het eigenlijk?

Schaduwkanten zijn angsten die we diep van binnen hebben en die we heel diep hebben weggestopt. Het zijn vaak dingen waar we zelf geen zicht op hebben en waar we ons nog niet bewust van zijn. Zonder dat we het doorhebben, bepaalt deze schaduw vaak wel hoe wij ons leven inrichten, hoe we ons naar buiten toe uitspreken, wat we met onze emoties doen en hoe vrij we zijn om ons complete authentieke zelf te zijn.

Een voorbeeld van schaduwgedrag

Bijna iedereen kent wel zo iemand. Iemand die altijd voor iedereen klaar staat, nooit nee zegt, altijd voor iedereen alles doet. Er wordt nooit om een wederdienst gevraagd. Je zou denken dat dit uit pure liefde voor de medemens is. Dit is ook vaak wat diegene zegt: ik doe het uit liefde en met liefde. Wat hier onder schuil kan gaan, is een diepe angst voor afwijzing of een diepe angst om niet gezien te worden. Of gewoon een hele grote angst om grenzen aan te geven.

Een schaduwkant heeft vaak een positieve intentie

Ergens heeft de persoon die ik hierboven omschrijf de angst om grenzen aan te geven ontwikkeld. Dit kan zijn, omdat als hij/zij als klein kind ‘nee’ zei, papa of mama heel boos werd. Het kind leerde hierdoor in alles mee te gaan, want dan was het kind veilig en was het gezellig in huis. De positieve intentie van deze schaduw is dan veiligheid en het gezellig houden. We vergeten waarom we ooit zo zijn gaan reageren en blijven dit uit gewoonte in ons volwassen leven doen. Onbewust, om ons veilig te voelen.

Een schaduw gaat om waarheid en om pijn die je nog niet wilt of kunt voelen. De emotionele pijn van de persoon uit het voorbeeld kan zo diep en zo confronterend zijn dat we er onbewust voor kiezen om deze pijn niet te willen voelen en altijd het gedrag te blijven vertonen dat deze pijn en waarheid verdoezelt. Je angst dat mensen boos worden en je angst om nee te zeggen is dan jouw schaduwkant.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Wat de schaduw nodig heeft

De schaduw heeft nodig dat je er aandacht naartoe brengt. De persoon in het voorbeeld mag gaan onderzoeken waarom hij/zij dit doet. Er mag letterlijk en figuurlijk licht op de schaduw en op het gedrag geschenen worden. Daarna mogen de angsten die daarbij horen worden gevoeld en liefdevol worden behandeld, waarna de schaduw langzaam door al het licht oplost en geen schaduwkant meer is.

Waarom je dankbaar mag zijn voor je schaduw

Vaak zijn aan onze schaduwkanten ook levenslessen verbonden. Lessen waarvan we als ziel hebben afgesproken dat we die komen meesteren in dit leven. Je schaduw voorziet je dus in een mogelijkheid deze les te leren. Op het moment dat we inzien wat we er van mogen leren, kunnen we het inzetten als kracht.

Je schaduwkant inzetten als kracht

Vaak zien we dat als de schaduw van donker naar licht gaat, en volledig wordt verlicht, het tegenovergestelde – of juist wat we leerden uit het doorvoelen van de pijn – onze grootste kracht wordt. De persoon uit het voorbeeld herkent bijvoorbeeld snel een situatie waar ouders onterecht hun kind teveel begrenzen. Hij/zij gaat ouders leren hoe ze op een liefdevolle manier het kind kunnen begrenzen en doet dat dan met veel passie en plezier. Wees dus nooit boos op je schaduw maar omarm hem.

Hoe kunnen engelen hierbij helpen?

Engelen kennen geen schaduwkanten, zij zijn alleen maar licht. Het is dus heel makkelijk voor een Engel om licht te sturen naar de schaduw. Daarnaast zijn jouw beschermengelen al je hele leven bij je en zijn ze dus op de hoogte van jouw angsten en schaduwen. Ze willen je daar maar wat graag bij helpen.

Hulp van Aartsengel Uriël

Aartsengel Uriël is de Aartsengel die over de schaduwen hier op aarde waakt. Daarnaast is hij de engel van het helder weten. Hij kan je op die manier inzichten geven als je hem uitnodigt in je innerlijke wereld, de wereld waar jouw schaduwen zich bevinden. Roep hem dus gerust aan.

Hulp van Aartsengel Sandalphon

Aartsengel Sandalphon is de Aartsengel die heelt met trilling en geluid. Een schaduw heeft een lagere trilling dan jouw eigen licht en de andere delen van je fysieke en energetische lichaam. Door de juiste trilling kun je dus de schaduw naar de oppervlakte trillen. Deze engel geeft tijdens een healing ook altijd aan mij door wat er gespeeld moet worden voor mijn cliënten en hoe de stukken gespeeld moeten worden. Daarnaast is hij ook de engel van vrede en innerlijke vrede. Samen met Uriël en je beschermengelen is dit dus een topteam om schaduwwerk te verrichten. En je kunt ze uitnodigen door ze bewust om assistentie te vragen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap