Ontmoeten vanuit hartverlangen

Vanuit hartverlangens kunnen we ontmoetingen laten plaatsvinden. We kunnen de ander tegemoet treden vanuit ons wezenlijk zijn. Dat maakt dat we de ander verwelkomen alsof we onszelf verwelkomen, vanuit een diep gevoel van verbondenheid en besef van gelijkwaardigheid. We verbinden ons en geven de ander de ruimte om de verbintenis te aanvaarden.

We kunnen tegemoet treden aan onze verlangens en deze de boventoon te laten voeren. We geven daarmee onszelf de mogelijkheid spelenderwijs ontmoetingen te laten plaatsvinden. De ander tegemoet treden vanuit ons wezenlijk verlangen, geeft de ruimte om onszelf te zijn in het contact. Tegelijkertijd nodigen we de ander uit voor wie hij of zij is.

Onderkennen, herkennen en herinneren

We geven onszelf de ruimte om te ontdekken. Via het spelenderwijs plaats laten vinden van de interactie ontstaan mogelijkheden. De mogelijkheden laten ons zien wie we werkelijk zijn. Bijvoorbeeld: wanneer er in de interactie uitwisseling plaatsvindt vanuit verlangens, zien we bij de ander ons eigen verlangen terug. We geven onszelf daarmee de gelegenheid te onderkennen, herkennen en herinneren.

Door te herinneren worden diepere lagen in ons systeem aangesproken. Beschermingsmechanismes kunnen losgekoppeld worden om de diepere lagen te bewandelen. En de beweegredenen die het meebrengt kunnen we aanspreken. Zodat we onszelf, via ons oorspronkelijk zijn, kunnen neerzetten.

Van gemis naar invulling

Door het verlangen bij de ander te herkennen, komen we onze eigen herinneringen tegemoet. Deze gaan samen met vreugde. Vreugde van ‘ het zijn’. Tegelijkertijd worden oude patronen aangesproken uit eerdere ontmoetingen waarbij verlangens onderdeel geweest zijn. In deze eerdere ontmoetingen heeft het verlangen geen uitweg gekregen.

Nu wordt het opnieuw aangesproken. In de veilige omgeving verbinden met je verlangen brengt heimwee teweeg. Deze vorm van heimwee staat los van de ontmoeting. De heimwee geeft inzicht in onze ware afkomst. We worden herenigd en voordat de hereniging plaatsvindt, is de afstand te voelen tussen onszelf en de daadwerkelijke invulling van ons verlangen.Ik hou van je

Deze afstand kan zich voordoen als een gevoel van ‘gemis’. Het gemis hoeft enkel ervaren te worden om vervolgens ingevuld te kunnen worden door datgene wat aan het verlangen ten grondslag ligt. De behoefte die we vanuit ons ‘wezenlijk zijn’ ervaren, geeft ons richting. En het invullen hiervan geeft ons de bevrediging waar ons verlangen naar uitgaat.

Wat is nodig om de invulling te laten plaatsvinden?

Het vraagt moed om onszelf tegemoet te treden. Ons licht te laten schijnen waardoor ook waarneembaar wordt wat ontbreekt. Door op het gemis licht te laten schijnen en het de ervaring op te laten doen ‘dat het er mag zijn’ wordt het omringd met onze liefdevolle afkomst. Van waaruit de invulling plaats kan vinden.

Er is niet meer nodig dan onze ‘afkomst’ te aanschouwen en plaats te maken voor de invulling vanuit ons wezenlijk zelf. De gedachtes die hieraan ten grondslag liggen over de mogelijke niet in te vullen behoeftes kunnen we ook omarmen. Zodat zij er niet voor zorgen dat we het buiten onszelf hoeven vinden.

Ons hand op ons hartgebied leggen en onszelf de vraag durven stellen ‘wat is mijn daadwerkelijke behoefte, die waarmee ik mijn hartverlangen kan invullen?’ levert ons werkelijke gemoedsrust. We komen onszelf tegemoet aan onze werkelijke verlangens. Die ingevuld worden vanuit onze zielenintenties zodat we onszelf vervullen. En tot die tijd is elke moeite die we hiertoe doen een geslaagde poging.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in