Ontmoetingen met gelijkgestemden 

Wil je graag (meer) mensen ontmoeten waarmee je in overeenstemming leeft? We kunnen onze focus richten op overeenstemming en met ons hart de verbinding tot stand laten komen. Hoe breng je dit in de praktijk?

We kunnen ons richten op plezierige ontmoetingen. Gedurende de dag kunnen we onze aandacht richten op overeenstemming. Een lach, een woord, een gebaar dat ons aantrekt. Wanneer we onze focus hierop richten versterken we de aantrekkingskracht.

Ontmoetingen aantrekken

We trekken aan waar onze behoefte en wensen liggen. Hoe sterker we deze neerzetten, hoe eenduidiger de respons is. We kunnen ons voorstellen hoe de overeenkomst tot stand komt. Door een helder beeld te scheppen waarbij we visualiseren hoe de ontmoeting eruit ziet. Onze gedachtes die erbij plaatsvinden. Onze gevoelens die zich richten op het waarnemen van onze intentie. Zodat hetgeen waar we naar verlangen ook daadwerkelijk tot uiting komt.

Een voorbeeld: ik wil graag iemand ontmoeten waarmee ik mijn hartsverlangen deel. Ik zie een goedlachse vrouw voor mij waarbij ik vanuit mijn hart verbinding tot stand laat komen. Terwijl dat samenvalt schuif ik mijn arm door die van haar en zie ik ons gezamenlijk lachend en verbonden op weggaan. Vervolgens koppel ik momenten eraan die ook in overeenstemming zijn. De situatie die ik laat plaatsvinden is wandelen in de natuur en vervolgens een kopje thee drinken terwijl er uitwisseling plaatsvindt op zielsniveau. De voorstelling invoelen alsof deze zich daadwerkelijk voordoet maakt dat de intentie onze verlangens omzet in daadkracht. We manifesteren.

Manifesteren

Wanneer ik de bij mij horende situatie de ruimte hebt gegeven om er te laten zijn kan ik er vervolgens nog een toevoeging aan geven. Door voor te stellen dat datgene wat gemanifesteerd wordt ook voorzien is van een verleden. Dat kunnen we doen door ons voor te stellen wat er zich al eerder heeft plaatsgevonden.

In mijn voorbeeld vul ik aan met eerdere situaties waar we geweest zijn. Ik zie verschillende ruimtes voor mij, diverse gesprekken die plaatsgevonden hebben, gegeven momenten die eerder op mijn pad zijn gekomen koppel ik aan deze ontmoeting. Waardoor de ontmoeting een verleden krijgt wat inhoudt dat het gegrond is. Door het te gronden is er niet alleen verbinding met het universum maar betrekken we ook moeder aarde erbij. Zij draagt de kracht in zich het manifesteren tot een daadwerkelijke uitkomst te brengen. Het gecreëerde vindt plaats.

Misschien heb je dit stuk invoelend gelezen en is er ook bij jou een dankbare gewaarwording voor de samenwerking van het geheel ontstaan dat tegemoet komt aan onze intenties. Gecreëerd vanuit onze verlangens, hebben we onze intenties neergezet, er een verleden aan gekoppeld en met dankbaarheid afgesloten. Tegelijkertijd brengt het bevrediging met zich mee omdat we ons verlangen hebben omgezet in daadkracht.

Samenwerking

Heb je behoefte aan ontmoetingen met gelijkgestemden? Volg je hart en geef vorm aan je intuïtieve vermogens. Maak van je verlangens een creatie, die sterk neergezet, gemanifesteerd kunnen worden. Vervolgens breng je het in overeenstemming, vanuit het huidige moment met het verleden, door eerdere situaties eraan te koppelen. Zodat datgene wat gewenst is, omgezet wordt en daadwerkelijk kan plaatsvinden.

De kracht van het universum, de aandrijving van moeder aarde en onze gecreëerde verlangens die we laten samenvallen met onze drijfveer. Dat moet toch mooi ontmoetingen gaan opleveren? 🙂

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in