DELEN

Als ik terugblik op het afgelopen jaar is naarmate dat de tijd verstreek meer liefde,  compassie, geduld  en begrip mijn leven binnen gestroomd . Een mooie parallel met de naam die we gekozen hebben voor de plek waar we wonen -Retour à la Source-terug naar de bron. Liefde voor wie ik ben en wil uitstralen , liefde voor de aarde, liefde voor dieren, liefde voor de natuur en daardoor liefde voor de ander.  Daar waar de verandering naar een ander bewustzijn ook om draait.

Het besef dat we als mens allemaal een onderdeeltje zijn van een veel groter, onmeetbaar, geheel  is  in mijzelf het afgelopen jaar sterk gegroeid. Het gevoel dat we onlosmakelijk  met elkaar en de aarde verbonden zijn, wordt steeds krachtiger.  Dat iedereen daar zijn eigen weg en tempo in volgt, ook. Mensen, virtueel  via internet of in persoon, waren voor mij dit jaar extra grote spiegels waarin ik mijzelf met mijn eigen angsten, dromen en idealen op verschillende manieren in terug zag .

Vergelijkbare situaties , ervaringen, mensen en gevoelens uit het verleden doemden ook hier weer aan de horizon op. Weliswaar in een ander land,  een andere leefomgeving en  andere mensen maar ze  stelden mij allemaal opnieuw voor een nieuwe soort  proeve van bekwaamheid.  Ik heb in 2011 ook alle oude angsten weer  in de ogen moeten kijken. Mijn angst voor eenzaamheid, mijn angst voor  financiële tekorten , mijn angst om mijn hond Bikkel te verliezen …..

Ik besef maar al te goed dat het allemaal  levenslessen zijn en dat ze bedoeld zijn om mijzelf goed te realiseren wat ik er NU mee doe- Hoe ik NU reageer -Welke gevoelens of emoties ik  er NU bij heb en hoe ik daar met mijzelf en met anderen NU mee omga.

Ik heb én moet nog steeds hard werken  aan een bijna onuitputtelijke bewustwordingsproces en heb mij met name in 2011 op een aantal momenten  verbonden én ontbonden tegelijkertijd gevoeld. Een bijna continue gevoel dat ik heen en weer geslingerd werd tussen mijn verwoede  pogingen om toch vast te blijven houden aan oud……. eigenlijk nog niet helemaal durfde  los te laten………… en te leren om helemaal te vertrouwen op mijn innerlijke leiding. Mijn ego kan daar nog steeds een krachtig stuurmiddel  in zijn die mij hierin voortdurend  uitdaagt en tracht mij het bekende pad  weer op te sturen.

Nog heel regelmatig zwicht ik voor de roep van mijn ego en voel tegelijkertijd dat ik op dat moment in een sneltreinvaart  meteen weer de diepte in glijdt. Ik merk wel dat ik die momenten sneller ga herkennen en dat de aanvankelijk heftige, vooral emotionele reacties,  minder worden.

Bewustwording is een kans om te groeien en in een groeiproces kun je alleen maar vooruit. Spirituele wetten schrijven je een soort  levensdoel voor, dus daarom is alles wat je overkomt een levensles. Het succes van je lessen is  gebaseerd hoe je geleerd hebt om je percepties en energieën te gebruiken.

Na de zoektocht naar jezelf, volgt de zoektocht om  elkaar weer te vinden. Het omarmen en ontvangen van ALDATIS is een weg van gezamenlijkheid.

Mijn hartewens vanuit Frankrijk is een 2012 in verbondenheid.

Kitty Janssen – Retour à la Source- www.retouralasource.org

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in