future

Mens, sta op en herinner jezelf”

Het ontwaken van het zelf, zelfstappen voor spirituele groei . Opgesteld door Bram Moerland

Wat is de zin van jouw leven? De Zelfstappen voor spirituele groei tonen je de werkwijze om zelf het antwoord op die vraag te geven.

future

De zelfbeginselen 

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

1. Hier en nu: zelfrealisatie in de praktijk van het leven

De zelfstappen voor spirituele groei zijn gericht op zelfrealisatie in de praktijk van het leven. Uitgangspunt is een vorm van spiritualiteit die zich niet wil afzonderen van de wereld, maar daaraan zinvol wil deelnemen.

2. Het ware zelf is de poort naar de eenheid met het omvattende en de medemens

Onder zelfrealisatie verstaan we het loslaten van de identificatie met een schijnzelf, en de verbinding met het ware zelf. Het ware zelf bestaat en is daarom deel van het alomvattend bestaande. Het ware zelf is de poort naar de eenheid met het omvattende. Die eenheid is de basis van naastenliefde, niet als gebod, maar als vanzelfsprekendheid.

3. Het goede of kwade behoort niet tot een domein van de werkelijkheid

De werkelijkheid is uiterst veelzijdig. Merkwaardig genoeg zijn er nogal wat spirituele tradities die een deel daarvan proberen te verdonkeremanen. Ze hakken dan gewoonlijk de werkelijkheid in twee delen. Het ene deel noemen ze goed en het andere kwaad. Ze zijn dualistisch. Zulke oordelen bestaan uit gedachten over de werkelijkheid, en die bedenksels zijn geen deel van de werkelijkheid zelf.
De filosoof Plato bijvoorbeeld beschouwde alles wat materie is, en dan vooral het menselijk lichaam, als minderwaardig, verachtelijk. Alleen het geestelijke vond hij goed. Dat dualisme van materie en geest, van lichaam en ziel, bedacht door Plato, is later overgenomen door de christelijke kerkvaders en dat heeft een zwaar stempel gedrukt op de westerse spiritualiteit.
In de zelfstappen voor spirituele groei wordt geen enkel deel van de werkelijkheid buitengesloten. Niets van dat-wat-is is in zichzelf goed of slecht. Dat is de essentie van non-dualisme.
Het is in het handelen van de mens dat het goede of kwade gestalte krijgt. Dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor goed en kwaad geheel bij mensen berust.

4. De geraaktheid van je hart als richtsnoer voor je handelen in de wereld

Is dan alles maar mogelijk als het goede en het kwade niet op zichzelf, los van de mens bestaan? Nee zeker niet. Want wat overblijft, is je eigen geraaktheid als mens. Sommige gebeurtenissen kunnen je diep raken. Je wordt daardoor geroepen en bewogen. Je weet dan dat je daar iets mee te doen hebt, dat je daar antwoord op hebt te geven. Dat antwoord kan zowel voortkomen uit een innerlijk protest als een instemming van het hart.
Het herstel van de verbinding met het ware zelf, en daarmee met de Bron van alle zijn, wordt vooral bewerkstelligd door trouw aan die geraaktheid en door die tot richtsnoer te nemen voor je handelen in de wereld. De geraaktheid van het hart neemt dan de plaats in van de externe oordelen over goed en kwaad. En dan kan het denken zelfs in dienst komen te staan van die geraaktheid.

5. Overgave

Wie een heel mens wil worden zal de werkelijkheid als geheel moeten omarmen, met alles erop en eraan, zonder enig voorbehoud.
Dat heet overgave.
Overgave aan de werkelijkheid houdt ook in de bereidheid geraakt te worden door het leven in al zijn facetten. Die geraaktheid – en niet allerlei aangeleerde, externe oordelen – wordt dan je innerlijk kompas voor je aanwezigheid in de wereld.
Overgave aan de werkelijkheid betekent niet dat je alles maar goed moet vinden. Want juist in de overgave zul je bemerken dat sommige gebeurtenissen een heftig protest in je oproepen en dat andere gebeurtenissen je blij maken. Protest en instemming van het hart vormen dan de wijzers van je innerlijk kompas voor je handelen in de wereld.stilte

6. Alleen door twijfel kun je groeien

Voor wijsheid als onderdeel van spirituele groei is twijfel een onontbeerlijk instrument. Alleen vanuit twijfel kunnen keuzes gemaakt worden en nieuwe stappen gezet op het spirituele pad.
Wie meent de waarheid in pacht te hebben maakt geen keuzes. Zo iemand herhaalt steeds hetzelfde antwoord, ongeacht de vraag die het leven op enig moment stelt. Daar leer je niets van. Daar kun je ook niet aan groeien.

7. Zingeving is persoonlijke daad

Als je de moed hebt te handelen in de wereld vanuit je eigen geraaktheid, los van aangeleerde oordelen, dan zul je ontdekken dat je rijkelijk gezegend bent met talenten om vorm te geven aan wat jou innerlijk beweegt.
Sommige mensen zijn uitgesproken denkers en anderen zijn uitgesproken gevoelsmensen. Er zijn vrije vogels en mensen die het best functioneren in een team. Jij bent de enige mens op de wereld in jouw situatie, met jouw talenten. Jij bent anders dan alle anderen. Jouw situatie in de wereld en jouw persoonlijjke eigenheid vormen samen het gereedschap waarmee je zin kunt geven aan je bestaan. Je zult beloond worden met gevoelens van geluk en met het ervaren besef dat jouw bestaan zinvol is, als je je persoonlijke eigenheid tot expressie kunt brengen in je relaties tot je medemens en tot het leven om je heen.
Niet alleen jij bent uniek. Ook alle andere mensen zijn uniek. Die rijkdom aan verscheidenheid van alle mensen onderling is één van de mooiste aspecten van het menszijn. De erkenning daarvan laat je de verrassende functionaliteit zien van de natuurlijke verschillen van mensen ten opzichte van elkaar.
Als je handelen in de wereld samengaat met respect voor de eigenheid van de ander, dan zal dat bijdragen aan de realisatie van een oneindige rijkdom aan individuele ontplooiing.
Liefde tot een medemens is allereerst het schenken van ruimte aan die ander om anders te zijn dan jij. Als iemand door een medemens bevestigd wordt in zijn eigenheid, met een liefdevol gebaar, een bemoedigend woord, of zelfs alleen maar een luisterend oor, kan dat een aanzet zijn tot persoonlijke bloei. Je medemens bemoedigen kost niets, maar kan voor die ander heel kostbaar zijn. Wij mensen hebben elkaar nodig. Niet als de gevangenbewaarders van absolute waarheden, maar als moedige mensen die in vrijheid elkaar onderling steunen en bevestigen in ieders eigen, unieke bijzonderheid.

Bram Moerland

http://www.gnostiek.nl

beschermengelmeditatie
beschermengelmeditatie
beschermengelmeditatie
beschermengelmeditatie

4 REACTIES

 1. Mooi, goed en juist ook tastbaar stuk!

  Dit volgende stukje is ontzettend waar, het geestelijke dient in balans te zijn met het aardse :

  “Uitgangspunt is een vorm van spiritualiteit die zich niet wil afzonderen van de wereld, maar daaraan zinvol wil deelnemen.”

  Momenteel heb ik bij het volgende nog uitdagingen… ik “weet” het wel, maar de uitvoering wil nog wel eens in een worsteling resulteren :

  “Liefde tot een medemens is allereerst het schenken van ruimte aan die ander om anders te zijn dan jij. Als iemand door een medemens bevestigd wordt in zijn eigenheid, met een liefdevol gebaar, een bemoedigend woord, of zelfs alleen maar een luisterend oor, kan dat een aanzet zijn tot persoonlijke bloei. Je medemens bemoedigen kost niets, maar kan voor die ander heel kostbaar zijn. Wij mensen hebben elkaar nodig. Niet als de gevangenbewaarders van absolute waarheden, maar als moedige mensen die in vrijheid elkaar onderling steunen en bevestigen in ieders eigen, unieke bijzonderheid.”

  Mooi!

 2. De zin: "Alleen door twijfel kan je groeien", doet me goed! Van de week weer iets gedaan – op gevoel – waar ik later aan begon te twijfelen en opeens niet meer goed voelde. Een dag heb ik me echt fysiek beroerd gevoeld. Achteraf heeft het me toch meer gebracht dan ik kon vermoeden, namelijk dat ik een situatie helemaal achter me kan laten!

 3. Mooier had ik het niet kunnen beschrijven. Zo herkenbaar zoals ik denk en voel. Voor mensen die dit nog niet ervaren hebben en/of voelen een onbegrijpelijk toestand van zijn….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in