Opgroeien met een narcistische ouder

Wanneer je opgroeit met een narcistische ouder ervaar je de verwrongen uiting van het archetype van de vader- of de moederenergie. Een narcistische vader of moeder doet alsof. Hij of zij geeft met de ene hand, en neemt met de andere hand af. Wat betekent dat voor je ontwikkeling als kind, welke wonden veroorzaakt dat in je persoonlijkheid als volwassene? En hoe kun je die genezen?

Geven

Wanneer je opgroeit met één of twee ouders die veel narcistische trekken of een echte narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben, krijg je te maken met de verwrongen en omgekeerde uiting van de vader- of moeder energie. Dit komt, omdat narcisten niet echt kunnen geven.
Niet dat we daar een oordeel over hoeven hebben: vanuit hun innerlijke wond en leegte kunnen ze het echt niet. Zoals een cliënte laatst ietwat vertwijfeld en vanuit haar innerlijke kind-energie aan me vroeg: ”Maar zou het toch niet kunnen dat mijn moeder me de liefde eigenlijk wel wilde geven?” Waarop ik antwoordde: ”Ze kon het helaas niet willen geven.’’

In de war

Een narcistische ouder kan het echt niet en heeft het ouderschap echt niet in zich. In wezen zijn het diep beschadigde, manipulatieve kleine kinderen in een volwassen lichaam. Maar door alle spelletjes die narcisten spelen, en de illusies die ze spinnen, raken we daar als hun biologische kinderen wel stevig van in de war. Het betekent, dat we als kinderen niet krijgen wat we nodig hebben en opgroeien met de omgekeerde en verwrongen uiting van de vader- en moeder energie, met alle gevolgen voor onze ontwikkeling van dien.

Ouders en kinderen

Normaal gesproken ben je als ouder de volwassene. Jij bent de personificatie van de vader- of moederenergie voor je kind. Omdat kinderen, zeker als ze zeer jong zijn, weerloos zijn en nog niet voor zichzelf kunnen zorgen, hebben wij als ouders de verantwoordelijkheid voor hun welzijn en leven. Wij bieden hen die dingen aan die ze zelf nog niet kunnen verwezenlijken: bescherming, structuur, alles wat ze nodig hebben voor hun fysieke welzijn en overleven, emotionele zorg en intellectuele en creatieve stimulansen, en vooral: erkenning van hun unieke kwaliteiten als mens en een goede spiegel voor hun gedrag.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

narcistische ouder

Vanzelfsprekend

Dit lijkt allemaal misschien vanzelfsprekend, of zelfs een open deur. Maar voor narcisten is dit alles helemaal niet vanzelfsprekend. Omdat zij dit alles nooit gehad hebben, kunnen ze het ook niet aanbieden. Ze kunnen wel de rol spelen van ouder, maar in werkelijkheid zijn ze zelf nog steeds op zoek naar deze kwaliteiten en voeding buiten zichzelf – en tragisch genoeg met name via hun kinderen.

Ouderarchetypen

Hoewel de meeste vrouwen zich als ouder wellicht met het archetype van de moeder zullen vereenzelvigen, en de meeste mannen met het archetype van de vader, hebben we in wezen beide energieën in ons. Dit zie je mooi terug in de psychologische astrologie.
In onze geboortehoroscoop hebben we de planeten die de mannelijke en vrouwelijke energie, en het vader- en moederprincipe weerspiegelen allemaal in onze geboortehoroscoop staan. In welke mate we meer uiting geven aan de mannelijke of vrouwelijke planeten, ligt niet alleen aan het geslacht waarmee we geboren zijn, onze opvoeding en culturele invloeden waarmee we zijn opgegroeid, maar ook aan onze individuele persoonlijkheid, zielsenergie en ervaringen in vorige levens.

Het archetype van de moeder

In onze geboortehoroscoop kunnen we mooi zien, hoe we de vrouwelijke principes als moeder neerzetten in ons leven. Vooral de Maan en verbindingen van andere planeten met de Maan, en in mindere mate ook Venus, de planeet van de vrouwelijkheid, beschrijven hoe we geneigd zijn het moederschap gestalte te geven. Zoals ik al zei: moederschap is daarbij niet alleen voorbehouden aan vrouwen!
Moederschap in de meest pure vorm kun je goed waarnemen in de natuur. Moederschap is als moeder aarde. Het is onvoorwaardelijke liefde, het energetisch dragen van het kind zoals de aarde ons allemaal draagt. Het is koesterend, beschermend, voedend, en gevend: zonder oordeel, zonder voorwaarden, zonder er iets voor terug te willen en zonder onderscheid des persoons.
Moederschap kan oneindig rustig en sereen zijn, maar ook vurig: denk maar aan de leeuwin die haar jongen verdedigt.

narcistische ouder

Het archetype van de vader

Vaderschap, de manier waarop iemand gestalte geeft aan het vaderprincipe, kun je goed waarnemen in de horoscoop door te kijken naar de stand van Saturnus, maar ook Mars, Jupiter en de Zon.
Vaderschap houdt in: beschermen, leiding geven, maar ook: gezonde grenzen stellen aan het kind. Denk maar aan de mannetjesleeuw die geduldig blijft liggen als een welpje aan zijn staart hangt – tot het te ver gaat, dan krijg het een waarschuwende grauw.
Ook het goede voorbeeld geven als het gaat om assertiviteit, gaan voor wat je wilt, doelen nastreven en je kunnen handhaven in de wereld zijn uitingen van vaderschap. Daarbij is vaderschap niet alleen voorbehouden aan mannen!

narcistische ouder

De narcistische vervorming

Als een ouder een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, is hij of zij niet in staat de vader- en moederprincipes op een gezonde manier neer te zetten. De energie van de vader of moeder wordt gesimuleerd, uitgeprojecteerd, omgedraaid en vervormd.

De narcistische moeder

Een moeder met narcistische problematiek is niet in staat de moederrol op een gezonde manier op zich te nemen. Omdat ze zelf niet de onvoorwaardelijke liefde, zorg, koestering erkenning en waardering van een moeder (of vader) heeft gekregen, gaat ze daarvoor op zoek buiten zichzelf. In het contact met haar kind voelt ze dat ze het kind niet kan bieden wat het van haar vraagt. De narcistische moeder is diep van binnen al zeer onzeker en beschadigd. Te moeten zorgen voor een kind, terwijl het beschadigde kind in haar die zorg en aandacht eigenlijk zelf wil hebben, triggert ook de oorspronkelijke narcistische wond van haar innerlijke kind, dat meestal verwaarloosd, mishandeld of zelfs misbruikt is in de jeugd – en daarbij zal ze ook als een beschadigd, boos en onredelijk klein kind reageren. (Noot: niet iedereen die mishandeld of misbruikt is, ontwikkelt een narcistische persoonlijkheidsstoornis.)

Verstikkende moeder

Waar een gezonde moeder haar kinderen met onvoorwaardelijke liefde ontvangt en koestert, zal een narcistische moeder hen negeren, afwijzen, of: doen alsof om energie via het kind en de erkenning die het spelen van de ‘goede moeder’ haar geeft. Ik heb veel cliënten gehad die als baby al aanvoelden dat de knuffels van moeder maar een lege act waren, dat de moeder verstikkend aanvoelde en dat de cliënten er energetisch op leegliepen. Moeder probeerde via knuffels dan energie en liefde van de baby te krijgen, in plaats van liefde aan te bieden aan het kind. Als de baby de moeder dan afweerde, uit puur zelfbehoud, werd het bestempeld als ‘lastige’ of zelfs ‘slechte’ baby.

De narcistische vader

De narcistische vader heeft, net als de narcistische moeder, in zijn eigen jeugd niet de koestering, erkenning, veiligheid en zorg gekregen die een kind behoort te hebben. Van een vader wordt gevraagd dat hij optreedt als de belichaming van het vaderlijk principe: verantwoordelijkheid nemen, de leiding nemen, beschermen, etc. Als de narcistische vader echter kinderen krijgt, wordt hij keihard geconfronteerd met het feit dat hij dat allemaal niet kan – of zelfs niet eens in huis heeft. Ook bij hem triggert dit tevens zijn oorspronkelijke narcistische wond. De resulterende woede, frustratie en onzekerheid zal hij afreageren en projecteren op één of meerdere kinderen. Het vaderlijke principe wordt verwrongen uitgeleefd.

Autoritaire vader

Waar een goede vader bijvoorbeeld structuur en leiding aanbiedt, zal een narcistische vader beperkingen opleggen op een autoritaire, dwingende manier. Waar een vader een rots in de branding is voor zijn kind, zal een narcistische vader niet thuis geven als het kind hem nodig heeft. En waar een kind normaal gesproken erkenning en aanmoediging krijgt van de vader, krijgt het van de narcistische vader kritiek, vernederingen, of zelfs slaag als het niet is zoals de vader wil.

Opgroeien met een narcistische ouder

Een van de belangrijke dingen die opgroeien met een narcistische ouder zo beschadigend maakt, is dat narcisten doorgaans heel goed zijn in het neerzetten van illusies en het creëren van een vals front. Voor het kind betekent dat dat papa of mama de ene dag lief is en hem of haar overlaadt met cadeaus, en de volgende dag vernedert en ook nog een schuldgevoel bezorgt over diezelfde cadeaus. Het ene moment is de ouder nog charmant en charismatisch, het volgende moment verandert hij of zij in een feeks, een monster, dat beschuldigt, slaat, en vernedert.

Buitenkant

Mensen in de omgeving steunen de realiteit van het kind niet en zien alleen de valse buitenkant: ”Je vader is zo knap, je moeder zo lief, ze offert zich zo op.” En in het geval van verborgen narcisten is het nog moeilijker voor kinderen om de vinger te leggen op het ware probleem. Zij gaan nog eerder denken dat de nare behandeling hun schuld is, dat papa of mama gelijk heeft en dat zij lastig zijn, lelijk, dom, onhandelbaar.

Lege plek

Het gedrag van een narcistische ouder heeft een desastreuze invloed op de ontwikkeling van het zelfgevoel, het zelfvertrouwen en de identiteit van het opgroeiende kind. Daarnaast ontstaat er een psychologische leegte op de plek waar de liefhebbende ouder had moeten zitten.
Kinderen ontwikkelen een innerlijke ouderfiguur, de innerlijke representant van de positieve vader of moederenergie, die ons door ons leven heen bijstaat, door het voorbeeld van hun eigen ouders.
Een narcistische ouder is echter geen ouder. Dus blijft het kind achter met een lege plek waar de positieve bekrachtiging van de vader had moeten zitten, de liefdevolle koestering van de moeder. Een gast in een talkshow zei het jaren geleden heel treffend: “Er zit een gat in mijn hart in de vorm van mijn vader.”

Projecties

Daarbij dragen we wel het giftige beeld mee van de ouder als verraderlijke tiran of feeks. Dit beeld neigen mensen later onbewust te projecteren op autoriteitsfiguren als bazen, managers, leraren, allerlei leiders, maar ook binnen hun intieme relaties. Datgene wat we bij ons dragen en nog geloven, creëren we steeds weer opnieuw, met steeds weer nieuwe maar dezelfde bazen, leiders, mannen en vrouwen tot het innerlijke probleem is getransformeerd en geheeld.

Cirkel

De oplossing is niet: het innerlijke gat vullen met substituten voor de ouderenergie van buitenaf. Vaak blijven mensen die zijn opgegroeid met narcistische ouders, in de eerste jaren van volwassenheid steken in de cirkel van aantrekken van partners die de positieve eigenschappen van de gemiste ouder lijken te weerspiegelen. Alles lijkt romantisch, tot hun destructieve gedrag steeds merkbaarder wordt en de partners ontmaskerd worden als mensen met precies dezelfde giftige eigenschappen als de oorspronkelijke narcistische ouder. In plaats van de oplossing binnen zichzelf te zoeken, gaan kinderen van narcistische ouders weer verder naar de volgende ideale partner, die ook weer vals blijkt te zijn, enzovoort, enzovoort.

Genezing

Een van de meest directe manieren om de wond die geslagen is door narcistische ouders te gaan helen, is verbinding te maken met het innerlijke kind in jezelf, keer op keer, en het zelf te koesteren, beschermen en de erkenning te geven die het zo heeft gemist. Innerlijk kindwerk, inner bonding, meditaties om contact te maken met het innerlijk kind kunnen hierbij uiterst behulpzaam zijn. Daarbij kan het goed zijn hulp in te schakelen van ervaren therapeuten, maar ook van de engelen, en van instanties die de zuivere vader- of moederenergie verschaffen. De natuur is bijvoorbeeld een prachtige, zuivere bron van pure vader- of moederenergie.

narcistische ouder

Natuur

Verbinding maken met de aarde (die ook een moeder is), gronden, meditaties doen om verbinding te maken met haar energie en ons erdoor te laten dragen en voeden, zijn een mooie manier om het gezonde moederprincipe in ons leven te brengen. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de mannelijke energie te vinden in de natuur, bijvoorbeeld in de vorm van bepaalde bomen en dieren.
Verbinding maken met de mannelijke kant van het goddelijke, bijvoorbeeld in de vorm van mannelijke opgestegen meesters, kan ook een manier zijn om het vaderprincipe in ons leven te brengen. Daarbij is het van belang dat we niet als kinderen gaan leunen op deze externe instanties maar leren als volwassene zelf deze energieën te dragen, te belichamen en aan onszelf te geven.

Erkenning

Opgroeien met een narcistische ouder betekent jarenlang zijn blootgesteld aan verwaarlozing, psychologische en/ of fysieke mishandeling, mindgames, manipulatie. Het is belangrijk de narcistische ouder te gaan zien zoals die werkelijk is: een zeer beschadigd persoon, die jouw grenzen en de wetten van gezond ouderschap met voeten heeft getreden. Het is zeer belangrijk jezelf erkenning te geven: erkenning van de waarheid van wat er werkelijk heeft plaatsgevonden en van wat je werkelijk gemist hebt.

narcistische ouder

De gift

Ons innerlijke gewonde kind helen met alle middelen die ons ter dienste staan, zelf de energieën die we van onze vader of moeder hebben gemist, tot in de kern leren kennen op alle zuivere manieren die ons aanspreken, ze vervolgens neerzetten en alsnog aan ons innerlijke kind geven, brengt genezing in de kern. Daarbij kunnen we ook weer als goede ouderfiguur gaan fungeren voor ons eigen innerlijke kind, onze eigen kinderen en de mensen om ons heen. Dat is het geschenk, verborgen in de wond van het kind van de narcistische ouder – door het ontbreken van de liefde en erkenning die ons geboorterecht waren, hebben we die zo tot in de kern leren kennen dat we er experts in zijn geworden.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

25 REACTIES

 1. Wat kun je doen voor een kind dat opgroeit bij een narcistische ouder? Ik heb co ouderschap en ik wil mijn kinderen het beste meegeven.

 2. Tijdens een Dreamwalk, zag ik een Vissenoog verschijnen. Dit was een occult oog van het Vissentijdperk. Het monitorde en controlleerde de mensenkinderen van de aarde. Het stond voor de cosmetische en medische spiegel, die de zelfgenezingskracht en natuurlijke schoonheid van de aarde en de mensenkinderen poogde te sturen.

  Achter dat Vissenoog zat een implant, dat zich liet kennen als ‘Chippie’. Het is een neutrale technologische frequentie, dat ten goede en ten kwade gebruikt kan worden. Het donkere kristal van Atlantis is het monitorende Vissenoog. We zitten nog steeds vast in de combinatie van Pleiadian (lessen leren van schuld naar liefde en het medische verzorgende, the NURSE) en de Siriaanse technologie, die beiden schaduwkanten kennen en op eigen wijze weer proberen dit op te lossen.

  De Zonnekinderen en Regenboogkinderen (Kristalkids) spelen een belangrijke rol omdat zij de oude lessen van lijden en de zo goed bedoelde ‘boetedoening’ van de Pleiaden en Sirius in het kleurrijke Zonnelicht gaan zetten. En veel Pleiadians en Sirianen zijn er al in geslaagd om Liefde te Zijn, in plaats van liefde te willen ‘leren’.

  De Atlantische Oude Matrix van Siriaanse technologie die gekoppeld werd aan de Pleiadische Kristallen , zal binnen 7 jaren worden be-eindigd, ook uit vrije wil. Technologie zal mensen ondersteunen in plaats van overnemen. De medische wereld zal weinig verpleegkundigen hebben, het onderwijs zal gebrek aan docenten hebben. Dit zal ongeveer 30 jaar duren. De mensen op aarde zullen zelf meer mogen ontdekken en autodidact of zelfonderwijzend en zelfverzorgend worden.

  Al met al, alles was niet voor niets. Het Occulte Vissenoog, dat als baarmoeder man dacht dat hij het universum was dat had geschapen en waarom alles draaide, zal van ‘blindheid’ gaan naar loslaten en voelen en Zien. De Waterman (altijd een vrouw met een kruik….) spoelt het schoon met tranen van ‘herkenning’ van het Ware Wezen zoals het WEL bedoeld was.

  En wat Pleidianen en Sirianen betreft: Bless you!

 3. wat een zonde dat je het stelt alsof enkel biologische kinderen hier de gevolgen van dragen. Ook geadopteerde, pleeg- en stief-kinderen hebben hier evenveel schade door

  • Hoi Vera,

   Zelf lees ik het artikel anders. Ze heeft het grotendeels over “kinderen die opgroeien” , heel breed en inclusief dus, en 1 keer over biologische kinderen. Toegegeven , ik vind dat persoonlijk ook wat verwarrend. Maar wat ik heel helder aan dit artikel vind is de liefdevolle wens om te informeren en te helpen daarmee. In de breedste zin en voor iedereen.

   Warme groet,

   Gordon

 4. Dank Wendy voor je verhelderende artikel. Ook Maria dank voor je repliek op Wendy. Fijne aanvulling en herkenbaar. Groetjes, Ron

 5. Lieve Yvon,
  Wat fijn om zo te lezen. Mooi artikel! Complimenten.
  Ik heb echter een vraag. Mijn ex partner en vader van mijn dochter van 7 is ook een echte narcist. Daarom zijn wij ook al 6 jaar niet meer samen. Ik maak me echter wel zorgen voor mijn dochter. Wetende dat ze met een narcistische vader moet opgroeien. Ze is niet vaak bij hem, 2 weekenden per maand en de vakanties gedeelt, en ze wil ook niet meer gaan. Hij heeft nog 2 jongere kinderen, en mijn dochter krijgt niet de aandacht die ze graag wil van haar vader. Daardoor gaat ze dingen verzinnen. Negatieve aandacht vragen. Ik ben zeer spiritueel en voed haar ook zo op, alleen. ik mediteer elke avond met haar en nog veel meer. Mijn vraag is: kan ik iets doen om haar te beschermen?
  Heel veel liefs
  Namaste
  shirley

 6. Dank je wel Wendy. Mooi herkenbaar artikel. Ik had twee narcistische ouders. ( nu nog een) ben inderdaad zoals yvonn schrijft heel lang een pleaser geweest. Was ook de plaatsvervangend moeder van mijn moeder en zusjes. Ik heb daarna zoals bijna niet anders kan ook relaties gehad met narcisten. Eerst leken ze op mijn vader, later op mijn moeder. Maar ik Heb de afgelopen jaren in meditaties en met hulp van vriendinnen en engelen en mijn gids heel veel geheeld. En daardoor ook het grotere plaatje gaan zien en begrijpen. en daar kan ik nu wel dankbaar voor zijn..

  • Prachtig Antonette,
   als je het grotere plaatje kunt zien, dan krijg je vleugels van de adelaar en kun je boven alles uitstijgen en zelfs dankbaar zijn voor deze enorme lessen
   Dit kan alleen als je jezelf niet ziet als een slachtoffer, dit is heel belangrijk, dan heeft het zin en kun je je ervaringen zien als een hele belangrijke levens les, wij hebben het nodig gehad deze harde leerschool, om het licht en de liefde aan ons zelf te geven en niet steeds aan anderen, dit klinkt egoïstische, maar is het niet, energetisch is het ontzettend belangrijk
   Dankjewel

 7. Zo herkenbaar dit artikel! Ik ben blij dat dit bevestigd wat ik ervaren heb. Ik weet ook dat mijn ouders niet konden geven wat ze zelf nooit hebben gehad. Liefde, geborgenheid, veiligheid. In mijn geval is het hoofdzakelijk mijn vader die de overhand had. Ene dag lief en vrolijk en de andere dag kleinerend, verwijtend en gemeen. Ik heb 3,5 jaar geleden gebroken met hen en me nog nooit zo vrij gevoeld. Ik ben er nog niet helemaal en dit artikel is net dat ontbrekende puzzelstuk wat ik blijkbaar nodig had. Dank je wel Wendy.

 8. Lieve Wendy,

  Dank je wel voor dit artikel, het bevestigen van wat ik al jaren, maar heel moeilijk is om over je eigen vader te zeggen; hij is narcistisch.
  Hij was narcistisch. 2 jaar geleden overleed. Hij deed exact wat je in het artikel hebt beschreven. Mijn vader, sterrenbeeld leeuw, uitte tegen mijn moeder en mij zijn frustraties en kleineerde ons. Ik heb mij nooit van hem kunnen/durven bevrijdden. Het universum zag dat in en stuurde 3 maanden voor het overlijden van mijn vader mij een vriend.
  Hij was eerst perfect. Hij zag mijn pijnen en angsten. Hij begon met mij te praten over zijn jeugd – hij werd door zijn moeder als jonge tiener als een stuk speelgoed uitgeleend aan een homoseksuele vriend van zijn moeder omdat de moeder de vriend te vriend wilde houden en de vriend haar zoon wel leuk vond om seks mee te hebben. Mijn ex vriend had het heel vaak over Tantra, maar hield afstand, dwong mij nergens toe, en toen ik het sein op groen had gezet, stuurde hij mij naar een heerlijke Tantra workshop, waar ik door de bijzonder locatie geen verwachtingen had en open en onbevangen Tantra mocht ervaren, nee geen seks, wat heel vaak wordt beweerd, dat wil ik graag even benadrukken.
  Eind 2016 merkte ik dat ik bij mijn ex vriend hetzelfde voelde als bij mijn vader al die jaren. Na een gesprek met een ex vriendin van mijn ex vriend wist ik waarom. Ik had een dreigende spanning gevoeld. Mijn ex kon ook in in blinde woede ontsteken. Ik heb dat nooit meegemaakt, maar ik begon mijn ex vriend wel anders te bekijken. Vorig jaar mocht heb ik een eigen visie mogen ontwikkelen, maar zodra ik het daar met mijn ex vriend over wilde hebben, ging hij er meteen als een bulldozer overheen met zijn visie, en toen ik zei dat ik een boek aan het schrijven ben naar aanleiding van mijn visie, kreeg ik een kleinerende opmerking; dat je daar een boek over kunt schrijven.
  Toen wist ik zeker dat mijn ex vriend op zijn minst narcistische trekken heeft. Nu ik hem voor mij zei besef ik dat hij ook gefrustreerd is, dat hij het ook uit, maar niet schreeuwend zoals mijn vader. Bij hem klinkt het normaal, of het een even voor handen zijnd probleempje is.

  Bijna 53 jaar narcistische mensen in mijn leven gehad. De eerste 10 tot 13 jaar heb ik van mijn vader geen last gehad. Het begon pas toen zijn vader, mijn opa, overleed. Maar mijn vader was er wel voor me als het echt moest. In praktisch opzicht was hij er voor me, in menselijk opzicht is hij schromelijk te kort geschoten.

  Met mijn ex vriend heb ik vorige maand gebroken, en met terugwerkende kracht heb ik toen ook met mijn vader gebroken. Maar ik houd met heel met mijn hart van beiden. Ik voel het kind in mij en geef het de aandacht die hij verdiend, al voel ik me zelf weleens narcistisch in mijn gedrag naar hem toe. Maar ja, ik had nu eenmaal geen best voorbeeld.

  Dank je wel. Licht en liefde. Namasté.

  Robert.

 9. Lieve Yvonn, probeer het artikel nog eens te lezen. Volgens mij beschrijft Wendy precies wat jij zegt. Ze neemt het juist op voor kinderen van narcistische ouders en zegt dat ze inderdaad ‘pleasers’ worden en in hun latere leven narcisten aantrekken. Dit artikel is juist een bevestiging van jouw gevoelens en verdriet. Liefs, Jeepee

  • Lieve Jeepee, met name de zin ‘ Triggert ook de oorspronkelijke wond van het verwaarloosde en mishandelde kind’ was ik nogal verbaasd over.
   Omdat ik uit eigen ervaring weet dat juist dit soort kinderen, in het Pleas gedrag vervallen en nooit datgene doen waar ze zelf zo onder geleden hebben.
   En zeker het klopt dat het artikel verder de zaken benoemt die ik heb geschreven.
   Het is zo belangrijk dat men met zo’n achtergrond weer in zich zelf gaat geloven en men kan niet voorzichtig genoeg zijn met deze materie en daarom moest ik reageren
   Ik hoop dat Wendy het niet persoonlijk opvat, dit is zeker niet mijn bedoeling

 10. Bovenstaande artikel herken ik niet.
  Ik ben zelf opgegroeid met vooral een Narsictische moeder en hierdoor gefrustreerde vader.
  Ik ben hierdoor een ontzettende Pleaser geworden en een prooi voor narcisme in mijn omgeving, ik trok ze door mijn gedrag aan, durfde nergens tegen in te gaan, omdat dit in mijn jeugd enorme consequenties voor mij had.
  Getrouwd geweest met een Narsictische man
  Ik heb een hele andere mening over narcisme, je hebt dit in aanleg (het is namelijk in de horoscoop te zien) en je kunt het bevorderen doordat je je kinderen altijd op een voetstuk plaatst, omdat jezelf weet hoe het voelt om afgewezen te worden, ik weet waarover ik praat.
  Sterker nog ik ben van mening dat kinderen van Narsictische ouders juist in de zeer verzorgende en er altijd willen zijn voor een ander, rol gaan zitten, ze cijferen zichzelf totaal weg, natuurlijk gaat dit op de lange termijn tenkoste van hun zelf.
  Ik vond dat ik op dit artikel moest reageren, omdat kinderen van Narsictische ouders heel wat te verduren hebben gehad en ze zo’n artikel niet verdienen, met zulke uitlatingen moet je erg voorzichtig zijn
  Eindelijk nu ik de zestig ben gepasseerd durf ik voor mezelf te gaan en voor mezelf op te komen, vandaar dat ik het vond om op dit artikel te reageren en hierdoor het op te nemen voor al de kinderen die slachtoffer zijn van Narsictische ouders en ik wil het wel van de dagen af schreeuwen, laat je niet iets wijs maken oa door dit soort artikels, ga voor jezelf en geloof in jezelf, je bent het waard

  • Lieve Yvonn,

   Ik ben ook kind van een narcistische ouder en ik vind dit artikel juist bevestigend op wat ik heb meegemaakt. Net als Jeepee vind ik ook dat Wendy het voor ons opneemt.
   Het is juist zo mooi dat we ondanks deze ervaringen toch een gezond leven kunnen opbouwen en gezonde ouders kunnen zijn. Dat we in staat zijn onszelf te bieden wat we niet gekregen hebben, maar zo ontzettend nodig hadden.

   Bedankt Wendy, voor de energetische uitleg.

   • Lieve Asha,
    Dankjewel voor je reactie en lief dat je het voelt als je taak om het voor Wendy op te nemen, typisch voor kinderen van Narsictische ouders, ze willen iedereen beschermen, maar ik denk dat Wendy heel goed voor zich zelf kan opkomen.
    Waarom ik hier zo op in ga is mede, omdat ik sinds ruim drie jaar na een heftige periode in contact ben gekomen met andere dimensies, hierdoor ben ik als het ware wakker geworden en geloof mij niets is wat het lijkt.
    Doordat wij zo ontzettend vaak diep gekwetst zijn, denken wij dat we slachtoffer zijn dit is niet waar, het is niet voor niets dat dit ons is overkomen, ons licht is heel sterk en dit kunnen we maar op een manier weer laten schijnen dmv de blik naar binnen te richten en ons niet meer afhankelijk op te stellen oa dmv therapeuten, hoe goed bedoeld ook, hierdoor raak je steeds verder verwijderd van je eigen kern en het kost ook nog een hoop geld
    Pak je eigen verantwoordelijkheid en geloof alleen in jezelf, jij bent de verandering en niemand kan dit voor je doen, dit moet je niet willen
    Dit is mede een boodschap van het licht
    Liefs

  • Lieve Yvon,

   Ik vind dat kinderen van een narcistische ouder zo’n artikel juist verdienen, want het besef dat het probleem in een van de ouders huist, is juist zo belangrijk. Anders blijven ze het bij zichzelf zoeken en daar vinden ze het nooit.

   Licht en liefde. Namasté.

   Robert.

  • Wat ik vind van een narcist. Hij beschrijft/verwijt jou waar hijzelf tekort inschiet! Ze zien hun eigen wonden en gebreken zo goed, maar i.p.v helen projecteren ze die op jou. Dus wat doen wij? Wij passen ons aan, geven toe… Net een instinct die ons verteld dat je mensen in nood moet helpen.
   Maar niemand kan hem helpen door toe te geven…
   Hoe raak ik eruit?
   Wat helpt voor mij: Je draait een bladzijde om en dan denk je heel goed na…
   Wie ben ik en wat waren mijn dromen!
   Ik ben een mama van 3 kids, ik heb gebroken met een narsist en neen ik ben niet bang!
   Kinderen zijn trouw en weten wie ik ben, dat kan niemand veranderen. Ze zijn ook gevoelig en voelen wat echt is en wat niet.
   En nu maak ik de keuze mijn leven te leven en te kiezen waar ik voor sta. Ik ga mijn dromen achterna die ik als kind in me droeg.
   Zijt moedig en dapper en leef en geniet.
   Voor een narcist ben jij de muur waar hij op leunt, maar is die muur er niet meer, moet hij gaan staan en zichzelf in de spiegel kijken.

 11. Ontzettend herkenbaar en zo moeilijk en zwaar. Maar des te meer vecht ik dagelijks om mijn innerlijke kind te helen om een goede ouder voor mijn kind te zijn. (kind van narcistische moeder)

 12. Herkenbaar Wendy,

  Klopt zoals je het beschrijft en is ook de enige uitweg om ervan los te komen is mijn ervaring.
  Gr. Lian

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in