door Lorna Byrne  www.lornabyrne.com

 Toen de Sikh naar de cirkel van onaangestoken kaarsen stapte, werd hij omringd door engelen. Achter hem stond zijn beschermengel en toen hij zich strekte om de kaars aan te steken, strekte ook zijn beschermengel zich uit alsof hij ook die kaars ging aansteken. De Sikh stak een van de kaarsen op de tafel aan. Naast elke kaars stond een heel grote engel, die de mensen en de andere engelen in de kamer wel dwergen deed lijken. Hun gevouwen vleugels reikten tot ver boven het plafond dat verdwenen leek te zijn. Deze engelen leken allemaal op elkaar. Ze leken gekleed te zijn in gouden gewaden die in perfecte vouwen neervielen. De engelen waren zo schitterend, en hun licht straalde uit in de kamer.

Een Hindoe was de volgende van de rij mensen die een kaars ging aansteken, elk van een ander geloof. Er waren Joden bij, Quakers, Boeddhisten, Katholieken, Oosterse Orthodoxen, Unitaristen en Moslims. Elk individu werd omringd door engelen, en achter elk van hen stond hun beschermengel.

Ik was buitengewoon ontroerd en verrukt toen ik dit tafereel aanschouwde. Ik had nooit eerder zoveel mensen van verschillende overtuiging op dezelfde plek gezien, om te bidden. Het was geen speciale plek, het was in feite een gewone vergaderruimte in een hotel buiten Dublin, waar een multi-religieuze bijeenkomst werd gehouden waarop ik uitgenodigd was om te spreken. Door hun overvloed en straling, toonden de engelen me duidelijk hun goedkeuring voor het samenkomen van vele verschillende overtuigingen.

Ik zie al engelen van toen ik een baby was, en sinds dan spreek ik er ook mee. Ik zie ze fysiek even duidelijk als ik iemand zie die vlak voor mij zit. Ik vertelde nooit iemand wat ik zag, tot enkele jaren geleden, toen mijn man stierf en mijn kinderen groot waren. Het was toen pas dat ik begon te schrijven en spreken over wat ik zie.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Lorna_Byrne-Engelen in mijn haar
Lorna_Byrne’s bestseller: (klik voor meer info)

Ik ben Katholiek, en geboren in een Ierland dat toen grotendeels Katholiek was. Vanaf de tijd dat ik baby was, zag ik beschermengelen achter iedere mens, wat voor geloof ze ook hadden. In feite besefte ik niet, net zoals de meeste kinderen, dat er verschillende religies waren. De eerste keer dat ik enige notie kreeg van de verschillende overtuigingen die mensen hadden over God, was toen ik ongeveer zes jaar was, en voorbij een Protestantse kerk dichtbij mijn huis stapte met mijn tante. Ik keek naar twee grote krachtige engelen die op wacht stonden buiten aan de kerk, toen mijn tante me zei dat ik daar nooit mocht binnen gaan, dat het een Protestantse kerk was, en geen plek voor een Katholiek. Ik keek haar ongelovig aan.

Verschillende religies

In de jaren daarop legden de engelen me uit dat verschillende religies verschillende overtuigingen hebben, verschillende tradities en verschillende manieren om te bidden. Ze benadrukten altijd, hoe dan ook, dat het een en dezelfde God was, en dat op een dag alle religies samen zouden komen onder één paraplu.

Ik bid dat die dag mag komen, maar ik vrees dat die nog lang weg is.

Wat we nu kunnen doen, is vaker samen bidden.kaarsjes

Net als de Olympische Spelen mensen van verschillende nationaliteit en tradities samenbrengen om te sporten, moeten we blijven kansen zoeken om mensen van verschillende overtuiging samen te brengen, om te bidden met elkaar. Samen bidden zal helpen om angsten te verminderen die mensen hebben, het zal culturele verschillen doorbreken en zal helpen om een fundering te leggen voor vrede, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Niemand bidt ooit alleen. Wanneer je bidt tot God, is er een veelvoud aan engelen die met je mee bidden, wat voor geloof je ook hebt of hoe je ook bidt. Het heeft geen belang of je rechtstaand bidt, of knielend, of languit op de grond ligt, of ronddraait, of je chant, zingt, kaarsen aansteekt, of gebedskralen gebruikt. De engelen zijn daar en versterken je gebed, bemiddelen voor jou en bidden God om je gebeden te verhoren. Bidden is extreem krachtig en de engelen hebben me verteld dat de gebeden van mensen van alle religies even krachtig zijn. De engelen vertellen me dat wanneer mensen van verschillende religies samenkomen in gebed, dat dat God plezier doet. Dat wanneer mensen van verschillende tradities samenkomen in gebed, het een synergie creëert, een vervlechten van gebed, dat alle gebeden samen zelfs nog krachtiger maakt.

Door Lorna Byrne

 vert. Fran Tielemans

Over de auteur:

Lorna_Byrne
Lorna Byrne

Lorna Byrne woont op het Ierse platteland en is weduwe en moeder van 4 kinderen. Toen Lorna jong was dacht iedereen dat zij ‘achterlijk’ was, omdat ze zich niet op de wereld om zich heen scheen te richten. Lorna zelf herinnert zich dat ze behalve mensen en dingen allerlei engelen en geesten zag. Jarenlang ging ze ervan uit dat dat heel gewoon was.  Lorna werd bekend met haar bestseller “Engelen in mijn haar“, over haar jeugd en leven in Ierland

 

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

9 REACTIES

 1. @Lia,

  Het artikel spreekt juist over de overeenkomst in religies en het samen zijn, het samen bidden. Hoeveel mooier kan het wezen in deze tijd als mensen vanuit verschillende geloofsovertuigingen gezamelijk in gebed gaan!

  Moet bidden dan altijd met een godsdienst te maken hebben? Ik denk van niet, want je kunt jouw wensen en intenties en verzoek tot heling altijd in stilte uitspreken.
  Bidden is voor veel mensen een waardevol houvast in moeilijke tijden, bij moeilijke momenten. Daar vind ik niks mis mee.

  En er is inderdaad maar één en dezelfde God waaronder alle religies samenvallen, we vallen als mens allemaal onder dezelfde bewustzijnsgroep. Dat zie je ook terug in het verhaal door de constatering dat iedereen, van elke godsdienst, een beschermengel heeft. Iedereen heeft dezelfde weg afgelegd van God/bron naar aarde.

  Groetjes Robert

 2. @Lia, ik was een beetje kort door de bocht. Ik zelf heb niks met religie maar ik respecteer de religie en overtuiging van een ander. Ik hoop dat we, de mensen, ooit geen religie meer nodig hebben om ons verbonden met God te voelen.Voor de rest praat ik er liever niet over 🙂

 3. Nou, overboord hoeft van mij ook weer niet. Ieder zijn ding. 🙂

  Ik denk wel dat bidden/aanroepen/mediteren vanuit fanatieke, extreme overtuiging niet het juiste effect heeft.

  En er zijn legio mensen zonder geloof/godsdienst die eenheid etc. voorstaan. Godsdienst is niet persé nodig. Ik zie al die verschillende godsdiensten als verschillenden paden die uiteindelijk bij het zelfde Doel uitkomen. Zoiets als in ander blog over de regenboogkleuren.

  Alleen is nu het probleem dat menig gelovige van mening verschilt (en zo nodig zijn wil aan anderen gaat opleggen) over de weg en het doel. En dan is voor mij even de vraag waar je dan voor bidt. Dat jouw geloof het beste mag zijn? Dat jouw geloof de enige en echte God kent?

  Als er een en dezelfde God was en alle religies onder 1 paraplu samenkomen, zoals Lorna zegt/hoopt, dan bestaan er geen religies meer. En dat is volgens mij nu net de grote angst en verweer van de religies en hun leiders. Dat ze ophouden te bestaan als er eenheid is.

 4. Bidden en religies lijkt mij niets mis mee.

  Niets anders dan dat ik vanavond een spinaziestamppotje eet en overdag dancemuziek beluister.

  Het probleem lijkt mij te ontstaan als ik er mijn zinnen op zet dat de gehele mensheid vanavond een spinaziestamppotje eten moet en overdag dancemuziek behoort te draaien.

  Uiteindelijk zal bidden en religie verdwijnen.

  Ik vermoed enkel dat de mensheid het deze cyclus niet zal lukken.

  Behoeft ook niet, we hebben elk de mogelijkheid tot onderzoek/bewustwording.

  Ik betwijfel of het God plezier zal doen.

  God is mijn inziens niets anders dan plezier.

  Plezier om niets.

  God zal hooguit in je oor fluisteren; welkom thuis in je God-zijn.

  En dat terwijl het God-zijn niets bijzonders is, je hoeft en kan er niets voor doen, je bent het al.

  Wat je enkel doen kunt is onderzoeken wat je God-zijn in het dagelijkse leven in de weg staat.

  Welk beeld heb je nog van jezelf wat niet overeenkomt met je God-zijn.

  Ik ga weer eens verder met bidden.

  Ik bid alvast dat ik morgen weer in dit lijf en deze omstandigheid mag wakker worden.

 5. Dit was ik nog vergeten .
  Sorry voor de foutjes hier boven
  Te snel weggestuurd.
  Mijn vader zei vroeger altijd dat ze met het geloof
  Hij bedoelden vooral r k geloof .
  Dat dat de mensen dom hield, en dat die enorme gezinnen
  Vooral door de kerk min of meer afgedwongen werd.
  Mijn schoonmoeder vertelden dat als er een jaar tussen de kinderen
  Zat meneer pastoor op de stoep stond. En vroeg waar het volgende kind bleef.
  Ze had toen al 10 kinderen .
  Maar ik dwaal af want het gaat niet om 1 geloof.
  Vroeger had de kerk veel invloed. Dat is nu pittig afgenomen.
  Vrijheid van geloof is belangrijk.

 6. Bidden geeft mensen troost in soms uitzichtloze situatie’s
  Veel mensen halen daar hun kracht uit.
  Er zijn zoveel echt straatarme mensen die daardoor
  De dag door komen. ik kan mij een beetje inleven hoe dat voeld.
  Wie zijn wij om conclusies te trekken.
  Ik kan echt geen oordeel vellen hoe een gelovig mens daar mee omgaat.
  Ik heb wel van een Fam. Lid een verhaal gehoord over het verlies van twee
  Kinderen van haar . Een van 3 en een van 5 .
  Binnen 4 dagen waren ze dood , aan een besmettelijke ziekte.
  Zij vertelden mij, als zij haar geloof niet had gehad, was ze gek geworden.
  Dus in sommige gevallen na zo een dramatisch verlies van je kindertjes
  Vond zij troost. daarom heet het ook geloof denk ik.
  Ik zou daar tegen het geloof gelijk de rug toekeren .
  Ik vindt het knap dat in die situatie nog kan bidden.
  Persoonlijk bid ik ook, gewoon om dat ik het fijn vindt.
  Iedereen mag doen en laten wat hij wijl.
  Zolang je het maar niet aan een ander opdring.

  Ik ben trouwens een fan van Lorna Byrne , ik geloof in haar oprechtheid.

 7. Met alle respect voor Lorna, maar dat bidden zou wel eens een van de problemen kunnen zijn.
  Tenminste, zolang mensen hun overtuigingen niet kunnen loslaten, en eigen geloof voorop stellen.
  De meest afschuwelijke dingen ontstaan helaas door bidden vanuit ongeloof, angst, onzekerheid, twijfel.

  Bidden is mooi, maar uiteindelijk gaat het om DOEN. Daadwerkelijk zoeken naar overeenkomst, i.p.v. tegenstelling en afgescheidenheid.
  Daadwerkelijk uitdragen van universele waarden: eenheid, broederschap, saamhorigheid. Simpelweg Zijn.
  Wat mij betreft komt daar geen godsdienst aan te pas.