De-kracht-van-verbinding-met-je-zelf - Oude patronen, blinde vlekken & blokkades

al eerder gepubliceerd:

 • Inleiding: De (kracht van) Verbinding met je Zelf – Inleiding
 • Deel 1: De verbinding met je Zelf
 • Deel 2: De kracht van verbinding met je Zelf in relaties

dit is Deel 3:

Oude patronen, blinde vlekken, blokkades & verstrengelingen van energie in verbinding met je Zelf (en de ander)

Mensen met wie je veel optrekt en waar je een sterke verbinding mee hebt, raken als automatisch een soort van verweven met jouw energie. Des te meer je verbonden bent en met elkaar uitwisselt (op welk niveau dan ook) des te meer raken energieën gemixt en verstrengeld. Daarmee ontstaat enerzijds een bekrachtiging van elkaars Zijn, maar anderzijds kan dat ook weer voor nieuwe onderlinge onbewuste patronen zorgen. Patronen voortkomend uit de positieve krachten van je Zelf in de verbinding met de ander, maar ook patronen vanuit de onbewuste persoonlijke stukken die aanwezig zijn bij degenen die de verbinding met jou aangaan. Er ontstaat een ‘speelveld’ waarbij je elkaars spiegel bent en onbewust misschien elkaars overlevingspatronen in stand houdt of juist helpt bewust te maken. Dat hangt af van de aard van de verbinding met je zelf en de ander, de mate van bewustzijn van de deelnemers in het ‘veld’ en het hangt af van de Hogere Ziels Bedoeling van de verbinding.

Rugzak van de ziel

Uiteindelijk is de diepste Bedoeling van elke verbinding om elkaar te helpen bewust te worden van het onbewuste. Maar dat is op Zielsniveau. En velen van ons herinneren zich deze afspraken op dat niveau niet binnen het menselijke ikje. Het 3D menselijke ikje dat zo versluierd is geraakt en zich identificeert met de afgescheidenheid, en die het grotere wezen wat wij in werkelijkheid zijn, vergeten is. En daarmee ook alle patronen van ballast, pijn, emotie, karma en noem maar op wat in de ‘rugzak van de Ziel’ is meegenomen om bewust te worden en te helen in dit aardse speelveld.

Wanneer we in een diepe verbinding met de ander zijn en onze energieën op energetisch niveau verstrengeld raken, hangt het af van de vorm van de relatie die we met elkaar hebben, op welk niveau en vanuit welke chakra’s deze verbindingen aanwezig zijn in je eigen energie. Heb je een liefdesrelatie, dan zijn deze verstrengelingen vaak zichtbaar op hartniveau. Je merkt dat je samen op één lijn zit, denkt aan hetzelfde op hetzelfde moment, voelt elkaar aan en vult elkaars zinnen aan. Dit zijn slechts enkele kenmerken van een gelijkwaardige verbinding waarin beide letterlijk op één golflengte zitten. Dat kan even zo goed ook in vriendschappelijke relaties voorkomen. Maar tegelijkertijd is elke verbinding die je aangaat vaak niet slechts op één niveau. Heel vaak zitten er juist vanuit de onbewuste lagen veel onbewuste lagen, ballast en patronen die ook hun rol spelen in de verbinding met elkaar. Afhankelijk van welke patronen dat zijn, kun je deze verbindingen terugvinden op verschillende lagen van je energievelden en chakra’s.

Als er bijvoorbeeld binnen een relatie patronen zoals  macht, machteloosheid, onmacht of (subtiele) manipulatie meespelen, dan zie je vaak krachtige verstrengelingen en koordverbindingen in de zonnevlecht (3e chakra). Wanneer een gezamenlijk patroon gerelateerd is aan bijvoorbeeld seksualiteit, lust, afhankelijkheden of onderdrukking van emoties/gevoelens, dan zal dat zichtbaar en voelbaar zijn in het buikgebied (2e chakra). Een gezamenlijk patroon waarbij je aan elkaar gaat hangen onbewust, elkaar nodig hebt om je staande te houden en het patroon basis(on)veiligheidsaspecten in zich draagt, dan is dit verweven met het basischakra (1e chakra).

Een gezamelijk patroon

Zo kent elke relatie vaak meerdere verstrengelde energievelden en koordverbindingen die resoneren op bewuste en onbewuste lagen van ons zelf en van ons Zelf in verbinding met de ander. Bij een liefdesrelatie is het vaak allereerst een hartverbinding die gelegd wordt. De zogeheten ‘verliefdheid’ en ‘roze bril’ die je zienswijze kleurt op zo’n moment. Pas in een later stadium, als je dieper met elkaar in verbinding raakt gaan andere verstrengelingen van energie mee spelen. Des te dieper en langer de verbinding met elkaar aangegaan wordt, des te meer ontvouwen zich de onbewuste lagen en patronen die een rol gaan meespelen. Energetische verstrengelingen en verbindingen van wonden, patronen en chakra’s gaan in werking. Hierdoor bouw je samen met elkaar een rollenpatroon op, die kenmerkend is voor de verbinding met elkaar. Afhankelijk van welke Ziels- afspraken en Bedoelingen, karmische leerlessen en patronen daar in liggen, vormt zich een gezamenlijk patroon, die enerzijds opbouwend is, maar anderzijds ook afbrekend kan zijn.

Vaak hoeven dergelijke patronen in opbouw nog helemaal niet ervaren te worden als beperkend of als stagnerend. Dat gebeurd echter vaak in de loop van de tijd wel, wanneer een patroon steeds dieper geworteld is geraakt.

Soms kan je je werkelijk verstrikt voelen in bepaalde opgebouwde patronen, terwijl tegelijkertijd het zicht ontbreekt op waar het dan exact zo knelt en waarom. Bepaalde cirkeltjes lijken onvermijdelijk en al ga je deze op een gegeven moment misschien herkennen, de manier om er uit te stappen is nog een volgend punt. Daar waar we ook gedurende een verbinding met de ander steeds zo diep als mogelijk ook in verbinding met ons Zelf blijven, wordt het makkelijker om overzicht te houden. Of om ten minste op momenten dat een patroon gaat knellen, gaandeweg meer zicht te krijgen op wat er nu zo beperkend werkt. Maar wat heel vaak gebeurd is dat wanneer we een verbinding met elkaar aangaan, we toch delen van ons Zelf min of meer aan de kant zetten of vergeten. Dat heeft alles te maken met de oude onbewuste patronen en pijnlagen die in ons nog aanwezig zijn en die de ander triggert.

Zelfreflectie

Zoals eerder genoemd, in verbinding met elkaar dragen beide een karmische bepakking met zich mee, en bepaalde afspraken vanuit de Ziel om bepaalde patronen, pijnlagen, ballast en onbalans met elkaar uit te werken. Via gezamenlijke patronen, verstrengelingen van energie vanuit de verbinding met elkaar, vind dat een weg naar de vorm in het dagelijks leven. Vanuit de kunst om telkens zo bewust mogelijk met je Zelf in verbinding te blijven, en steeds opnieuw van daaruit met die ander in verbinding te zijn, houdt je in zekere mate een opener perspectief. Een perspectief waar vanuit je in je Zelf en met elkaar kan groeien. Waar je juist weerspiegelt ziet in verbinding met de ander waar jij nog uit verbinding bent of gaat met je Zelf in het samenspel met de ander. Waar jouw blinde vlekken, pijnpunten en onbewuste patronen nog liggen en een rol spelen.

Kortom: het steeds opnieuw streven naar in verbinding blijven met je Zelf, in welke vorm van relaties dan ook, is en blijft het meest essentiële aspect in al jouw verbindingen met de buitenwereld. Het voedt namelijk je bewustzijn in waar je staat en hoe je in een verbinding met de buitenwereld staat. Op deze wijze kun je duidelijker overzicht vanuit je hart en bewustzijn houden op wat er te leren en groeien valt in elke vorm van verbinding die je aangaat. Een essentieel hulpmiddel daartoe is zelfreflectie. Door regelmatig bij je Zelf stil te staan, te voelen waar je in of uit verbinding bent met je Zelf, te ‘luisteren’ naar wat er leeft in jouw bewustzijn en processen, biedt dat een stukje meer overzicht en inzicht in je Zelf. Daarmee leer je steeds bewuster zien wat van jou is en wat van een ander. Want in vele verbindingen zijn we ook dat onderscheid en overzicht kwijt (geraakt). Juist door de verstrengelingen van energie en de oude patronen die met elkaar het ‘spel’ aangaan.

Dit is werkelijk een kunst op zich, om zonder oordeel wel het onderscheid te leren maken in jouw aandeel en dat van de ander, binnen de gezamenlijke patronen, velden en verstrengelingen van energie. De enkele weg hier naartoe is een steeds dieper bewust zicht krijgen op wie jij bent en wat jouw patronen, aandelen en processen zijn. Want van daaruit kun je keer op keer innerlijk in je gevoelslagen onderzoeken waarom de ander je bijvoorbeeld raakt of triggert. Je kunt dan steeds helderder gaan onderscheiden wat het patroon van de ander is, en wat dat zegt over jouw patronen. Nogmaals, we spiegelen elkaar (onbewust) doorlopend en door patronen van de ander steeds helderder te gaan zien, biedt dat een ingang om onze eigen blinde patronen te gaan leren zien. Dat biedt de handvaten voor verdere groei in je verbinding met je Zelf.

Pijnstukken helen

Patronen van pijn, onmacht, afhankelijkheid, inkleuring, verwachtingen, excuses maken, de lat heel hoog leggen, (zelf)oordeel, emoties, gebrek van welke aard dan ook, en noem maar op, zijn slechts enkele van de oneindige aantallen thema’s en patronen die we me elkaar juist uitwerken. Pijnstukken uit de familieverbindingen in jou, komen vaak in partner-weerspiegelingen en gezamenlijk opgebouwde patronen terug. Met de kans om deze stukken daarmee in je Zelf te kunnen gaan helen, samen, met elkaar. Want beide dragen dat gezamenlijk gecreëerde patronen veld wat deze thema’s naar voren kan halen. Vaak ook hebben beide dus dan ook daaruit wat te leren.

Wanneer seksualiteit mee speelt in een relatievorm dan worden weer heel andere thema’s aangeraakt wanneer daar nog onbewuste blokkades of pijnlagen op liggen. Patronen van afhankelijkheid, angst, macht en onmacht, schaamte, ont- of verkrachting, afsluiten van emoties door lust etc. zijn enkele van de vele thematieken die daar aan kleven. En veelal niet alleen van deze incarnatie, maar van verschillende vorige levens. Er ligt een enorme ballast op deze thematiek en vele Zielen zijn hier gedurende vele levens in beschadigt. Dat is ook een van de redenen dat we elkaar en de verbinding met elkaar nodig hebben om zachtjes aan te leren groeien en te helen in deze stukken. Alleen lukt dat vaak niet omdat er vele onbewuste muren omheen gebouwd zijn.

Werkend aan dergelijke thema’s wil echter niet per definitie zeggen dat je een op seksualiteit gebaseerde relatie met elkaar aan dient te gaan. Op vele lagen kunnen deze beschadigingen liggen in het energie veld, niet alleen in het basis chakra en tweede chakra. Ook op hartniveau kan vertrouwen aangetast zijn of de angst bestaan om je over te geven aan de verbinding met de ander. Dus vanuit verschillende verbindingen met anderen, ook los van een partner, zou aan dergelijke stukken gewerkt kunnen worden. Vertrouwen om je te openen, te spreken en je te uiten bijvoorbeeld, zou juist in een vriendschappelijke relatie die veiligheid biedt juist tot ontwikkeling kunnen komen. Vanuit dat stuk heling wordt het weer makkelijker om deze openheid ook naar een partner te kunnen neerzetten.

Het is heel vaak zo dat waar in eerste instantie de één een wond heeft, de ander de sleutelkwaliteit draagt om deze wond niet alleen te triggeren, maar ook om deze te helen. Niet zozeer dat de ander jou kan helen, maar deze kan wel de sleutel weerspiegelen, waardoor je hem in je Zelf zult kunnen vinden. En jij je Zelf kunt helen, waardoor de verbinding met je Zelf op die lagen (voorbij de wond) kan herstellen. Maar ook het tegengestelde is mogelijk, dat beide dezelfde wond hebben maar tegenovergesteld ‘vluchtgedrag’ vertonen om maar uit de wond te blijven. Allemaal onbewust uiteraard. Maar het kan mateloos interessant zijn als dergelijke patronen meer zichtbaar worden. Ik verbaas me er keer op keer over hoe ingenieus ons systeem allerhande ‘vluchtroutes’ bedacht heeft om maar bij de oude patronen van het onbewuste weg te blijven. Maar ook hoeveel angst er in onze onbewuste lagen ligt om werkelijk een oude wond aan te kijken , laat staan te omarmen.

Het mooie is dan, hoe ook de Ziel zich mengt in ons leven, ongeacht of we ons dat bewust zijn of niet, en de juiste personen, op de juiste momenten in ons leven laat binnen wandelen. Zodat we ons Zelf de gelegenheid schenken om ons te bevrijden van de oude onbewuste pijnlagen. Des te bewuster we zijn van ons hoger bewustzijn, en van daaruit steeds meer feeling en zicht krijgen op onze wonden, des te sneller zullen we gaan herkennen waarom ons bewustzijn bepaalde relaties en verbindingen aan trekt. Daarom is de verbinding met je Zelf des te meer essentieel in alle lagen, verbindingen en groeiprocessen. Zonder verbinding met je Zelf is geen enkele groei of verandering mogelijk.De-kracht-van-verbinding-met-je-zelf-Oude-patronen,-blinde-vlekken-&-blokkades 640 480

Oude karmische verbindingen

Elke vorm van relaties biedt ons nieuwe kansen op groei en zelf onderzoek, om dieper in verbinding met ons Ware Zelf te komen, voorbij de littekens en ballast die we op onbewust niveau dragen. Deze patronen kunnen, indien we ons daarop richten met de wens om te groeien, stap voor stap verder ontrafelen en meer zichtbaar worden. De ander is daarbij de spiegel voor onze onbewuste lagen en patronen. Maar tevens het ‘speelveld’ waarmee je vanuit de veiligheid van verbinding met elkaar kunt groeien. Ongeacht wat de aard van de relatie is. Zelfs al voelt een relatie onveilig en bevat deze vele knelpunten, dan nog is het het persoonlijkheidsvlak (wat resoneert op de oude wonden en patronen) wat dat als niet veilig bestempelt. Niet veilig omdat het resoneert op de wonden die juist aan het licht willen komen, en op patronen die doorzien mogen gaan worden. Daar waar de groei ligt. Onze oude energie en persoonlijkheidslagen willen ons daar juist het liefste bij vandaan houden.

Vanuit je Ziel echter is er bewust gekozen voor de relatie van deze aard. Omdat deze persoon of personen juist op Zielsniveau wel de juiste sleutels dragen om jou ten diepste verder te helpen (en andersom). Ook biedt het gelegenheid oude karmische verbindingen te helen. Want in vele relaties die we aangaan liggen vele oude karmische ervaringen en of afspraken besloten die mee gaan stromen in de verbinding in het nu. Het is bijzonder interessant al deze verbindingen in je Zelf aan nader onderzoek te onderwerpen. Omdat ze vaak zovele lagen, pijnpunten, blokkades, blinde vlekken en karmische patronen bevatten. Vele chakra’s met ’ elkaar laten verstrengelen waardoor we het op onbewust niveau ook heel moeilijk kunnen hebben om werkelijk van iemand of van een patroon los te komen, ook als het niet meer met elkaar resoneert. Door de verstrengelde energieën ligt daar altijd de nadruk van het onbewuste wat liever het ‘oude vertrouwde’ in stand houdt, of het nu ongelukkig maakt of beperkt, dat maakt niet uit. De angst voor vernieuwing kan groter zijn dan de kracht om los te komen uit de oude beperking.

Veel meer lagen dan we ons bewust zijn spelen een rol mee, in elke verbinding die we hebben met een ander. Daarnaast worden nu met name de onbewuste patronen belicht, maar kunnen er tevens uiteraard ook heel veel mooie patronen, liefde, vriendschap, gelijkwaardigheid, bekrachtiging en noem maar op mee spelen. Dit zijn echter de eigenschappen die vaak niet beperkend maar juist versterkend werken, en nemen daarom in dit artikel even een minder uitgelichte rol aan. Hier is dus ook nog heel veel meer over te zeggen dan in dit artikel benoemd wordt.

Verbindingen kunnen soms knap ingewikkeld zijn en patronen bijna ontrafelbaar lijken. Maar de Sleutel ligt echt in de verbinding met je Zelf!
De verbinding met je Zelf schept meer (in)zicht op een oprechte, zuivere, gelijkwaardige verbinding met de ander! Steeds meer gebaseerd op hartbewustzijn en gelijkwaardigheid, in plaats van resonerend op oude pijnlagen en onbewuste patronen.

©  Willemien Timmer
www.apofyliet.nl

Er volgen in de komende periode nog enkele delen van dit artikel, onder andere:

Deel 4: De kracht van verbinding met Zielsfamilie en hogere Bewustzijnsvormen
Deel 5: Nieuwe verbindingen en relaties: een paradigma verschuiving

27 REACTIES

 1. Heel erg mooi Willemien!

  DIt is precies waar ik me op dit moment steeds bewuster van word en waar ik midden in zit.

  Ik merk zo sterk dat deze bewustwording steeds meer omhoog begint te komen bij zoveel mensen in mijn omgeving. De tijd om meer en eerlijk naar ons Zelf te gaan kijken is echt in volle gang!

  Zelf Liefde <3

  Ik kijk elke keer weer uit naar je nieuwe artikel!

 2. Ojee Mijn reactie was nog niet klaar .
  Druk weer per ongeluk mijn reactie in.
  Ik bedoelden te zeggen met mij reactie
  Dat het niet altijd makkelijk is met deze
  Artikelen om ze te verwerken .
  De tekst is vrij lang .
  Misschien ligt het aan mij hoor .

 3. hoewel qua tekst en verhaal een mooi blog, mooi verwoord, begrijpelijk, helder uitgelegd etc, mis ik in dit verhaal (en dat mis ik wel vaker in het algemeen in verhalen over dit onderwerp), is het verschil tussen theorie en werkelijkheid. Met werkelijkheid bedoel ik hoe het daadwerkelijk is om door dergelijke processen heen te gaan en te ervaren hoe het is, hoe het voelt. Want dat is echt waar een wereld van verschil, erover schrijven, erover praten, erover discussieren etc. en het daadwerkelijk ondergaan en doorleven. Ik heb er de afgelopen jaren meerdere malen op meerdere lagen midden in gezeten en dan denk ik "rot op met je gezeur over ego en hogere zelf", dit is gewoon %^&&^%&(**& (vul maar een akelig woord in).

  En het IS juist dit gevecht met jezelf, de pijn voelen, radeloosheid, niet weten waar je het moet zoeken op bepaalde momenten, met een gevoel wakker worden alsof je die nacht emotioneel in elkaar bent geslagen, of elke ochtend weer opnieuw is het zeurende gevoel erweer. Nou dat proces dat is dus "in contact komen met je hogere zelf" en "je ikje loslaten". Het is gewoon letterlijk in je emotionele rotsooi zitten en erbij tijd en wijle in verzuipen. En mijn enige weg eruit was en is aanvaarden "dat het gewoon zo is", en met een wat voor rotgevoel ook, op de bank zitten of maar wat gaan doen. Het letterlijk door me heen laten trekken en dan……ja dan kom je in een ander bewustzijnstoestand. Maar joh hogere en lagere zelfen en de ego's enzo al die verhalen, ja volgens mij is dat nu precies het verschil tussen mensen die praten/denken/lezen over dit soort processen en vooral anderen vertellen hoe het zou moeten en mensen die er zelf daadwerkelijk doorheen gaan.

  kortom verschil tussen de theorie en praktijk.

  • Das helemaal waar wat je schrijft hoor Margrieta! Zekers een verschil tussen theorie en de praktijk! Het IS wat het IS 🙂 einde verhaal 🙂
   Niet meer, niet minder, voelde het alleen maar zo eenvoudig he 😉

   knuffel Sabine

  • dit is geschreven juist vanuit het eigen maken vanuit meerdere keren op verschillende lagen volledig doorleven…. dat is juist waar het om gaat. Aan spirituele theorieen heeft niemand iets, daar groei je nml niet van.

   • dat is precies wat ik bedoelde "vanuit meerdere keren op verschilende lagen doorleven", dat is waar ik persoonlijk meer aan heb, dat proces, hoe dat is, hoe dat werkt, want daar gaat het volgens mij in het leven, het ervaren. Dit soort verhalen zijn heel mooi maar volgens mij "meer een ego ding", omdat woord maar eens weer te gebruiken.

    • De ervaring bij mij leert echter dat als ik die processen beschrijf mensen afhaken omdat ze in eigen angst stukken, pijnstukken en wat dan ook schieten. Omdat het raakt en triggert. Maar dat is mijn ervaring. Als je dat een ego ding vind, prima, jouw mening en waarheid.
     Dit is mijn ervaring en mijn manier om dingen te beschrijven en mijn 'verhalen' zijn vanuit diepe doorleving geschreven, anders kan ik ze niet eens schrijven. En dat is mijn waarheid.
     Dat dat niet matched,helemaal prima wat mij betreft. Gelukkig zijn we niet allemaal gelijk.

     • met een "ego ding" bedoel ik dat het meer beschouwend en vanuit het hoofd (denken) wordt geschreven, ipv vanuit de ervaring "zoals het is", dat mensen afhaken als je meer "vanuit de ervaring schrijft", ja dat herken ik wel, niet zozeer dat ik er veel over schrijf maar ik merk wel als je erover begint te vertellen (en dan bedoel ik niet klagen, zeuren maar gewoon zoals het is), dan ja, verschillende reacties maar zelden eentje dat je het gewoon kunt laten zijn zoals het is waar ik nog veruit het meeste aan heb en me ook het prettigste bij voel en ja meer hoeft van mij ook niet en juist dan is het ook mogelijk om contact te maken en uiteraard bedoel ik dan ook een twee richtingsverkeer, niets is mooier dan samen in stilte te kunnen zijn, en ja stilte, vooral samen in stilte zijn, dat is weer een heel ander verhaal.

    • Ps ik heb een compleet boek geschreven over deze en andere levensprocessen met alle worstelingen, pijn, inzichten en alles wat daarbij hoort…. dus voor ieder 'wat wils'….

    • Er is een tijd van het ervaren van ego-energie (doorleven) en een tijd van egoloosheid waar enkel het moment NU ervaren wordt en jij als ego er niet meer bent.
     .
     Wat heb ik te doorleven als ik vanmiddag het zonnetje inkruip?
     .
     'Doorleven' kan ook een eindeloos ego ding (bezigheid) worden als op een gegeven moment het moment NU (stilte/no-mind) niet herkent wordt.
     .
     We zijn allemaal GELIJK enkel de waarschijnlijk nog aanwezige weg/energietrilling daar naar toe is verschillend.
     .
     Alhoewel het is allemaal 1 pot nat, mind/geheugen is geheugenenergie en voor een ieder gelijk.
     .
     Of je nou als kind in de kast opgesloten heb gezeten of in het kolenhok.
     .
     Het draait enkel om zo snel mogelijk het moment NU te gaan herkennen en dat kan zelfs door niets te hoeven doorleven.
     .
     Je zou kunnen stellen dat zonder het moment NU (waar er geen verleden-energie is, geen persoonlijkheid, etc) het leven 1 blinde vlek is.

 4. Borsten ben ik niet bang voor hoor aartje, ik hou van mannen en vrouwen 🙂 🙂
  Valt niks te helen in deze! Ja, er laten zijn is genoeg. hahahaha, spiderman, ik maak het weer te ingewikkeld allemaal he!
  Niks omarmen, er laten zijn dat was t natuurlijk ……..stom, stom, stom!

  En nee ik ben niet stom, maar was t even weer vergeten……
  Zo een dekbed lijkt me helemaal niks, misschien wel een goed idee om eens zo een spin op me te laten lopen en dan me goed bewust zijn dat het diertje inderdaad geen kwaad kan, want dat weet ik namelijk wel, maar mijn gevoel doet gewoon iets heel anders 🙂

  knuffel van spiderwoman

 5. Wat een mooie, heldere tekst!

  Laat ik nou gisteren getriggerd zijn door in eerste instantie door een verhaal van iemand uit een facebookgroep en als vervolg daarop iemand die mij een plaatje laat zien van een dekbedovertrek met vogelspinnen erop brrrrrrrrrrrrr

  Ik heb angst voor spinnen! Muizen vind ik schattig, maar spinnen niet. Door wat er gisteren gebeurde werd dit stukje in mij wat al die tijd al latent in mij aanwezig is naar boven gehaald!
  Ik deed mijn ogen dicht en ging in mijn angst zitten en voelen, niet normaal meer. Ik kreeg het benauwd, mijn hart ging bonzen als een gek, ik werd misselijk en kreeg bijna geen adem meer. leek wel een paniekaanval! Omarmen en geruststellen lukte me niet echt, want dit gevoel was zo heftig…….Hoe kan ik dit stukje helen?????

  knuffel Sabine

   • heey Gordon 🙂 Hoe bedoel je oer oud iets angst voor spinnen?
    Ik kom misschien naar de lezers dag toe, ga er even over nadenken , het is pas eind juni toch?! Of is alles al uitverkocht 🙂 🙂

    knuffel Sabine

  • Dat herken ik, alleen dan bij een andere trigger. Wat bij mijn hielp is er steeds weer doorheen gaan en mezelf gerust stellen. Relativeren, is er nu werkelijk iets aan de hand? Soms vond ik het moeilijk om het te relativeren, maar het gevoel gaat altijd weer voorbij. Het gaat voorbij als je jezelf steeds hierin begeleid en gerust stelt, is mijn ervaring. Totdat het vertrouwen echt diep verankerd is:-)

   • Hee Rob 🙂 Is je reactie gelinkt naar de inhoud van het artikel of bedoel je dit ook m.b.t. tot spinnen? Ik hoor graag van je,

    knuffel Sabine

     • okeee, dank je wel Rob! Ja , dat is ook eigenlijk het enige wat ik kan doen op het moment dat het zich voordoet. relativeren en bewust er van zijn dat er niks aan het handje is! Ga ik doen!

      knuffel Sabine

  • Sabine, wat versta jij onder 'helen'?
   .
   Heel letterlijk is vanuit het NU een spin maar een spin, een in verhouding tot jou een heel klein beestje wat jou niets kan aandoen en dat ook niet de intentie heeft jou wat aan te willen doen mits jij het beestje niets aan wilt doen..
   .
   M.a.w. de angst komt voort uit het verleden en is dus oude getriggerde energie van toen.
   .
   Als mij zoiets zou overkomen dan was ik me enkel daar van bewust en zou ik verder niets doen.
   .
   Zo`n gedoe dat omarmen, helen, etc, etc maar zolang het met bewustzijn der ontstane dingen niet lukt zou je in het NU een spinnen dekbed kunnen kopen, suikerspinnen kunnen gaan eten, cursus spinnenknuffelen kunnen gaan volgen, etc, etc en dat om de oude energie te laten zien dat angst voor spinnen niet op realiteit gebaseerd is.
   .
   Niets mis met zo`n aanval toch, gewoon een logisch gevolg van die situatie die er op dat moment was en dat moment is al lang weer voorbij en is enkel het geheugen wat NU aan het ratelen is.
   .
   Niet leuk he als alles zo simpel is.
   .
   Knuffel van spiderman die gewichtheffen voor vrouwen aan het kijken is.
   .
   Over eng gesproken, 130 kg boven je hoofd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in