Invloed van de media

De mens: een prachtig wezen of een zelfzuchtig schepsel?

Onze kern

Wanneer ik via de media een bericht hoor over een vreselijke daad die iemand gepleegd heeft, denk ik gelijk terug aan een vakantie in Zeeland.
We stonden op een kleine camping en hadden de hele vakantie prachtig weer gehad. Op de dag van vertrek regende het pijpenstelen. Wie ooit in de regen een tent heeft afgebroken, kan zich een beeld hierbij vormen.
Toch was ik bij thuiskomst dankbaar voor het slechte weer. Het had me namelijk laten zien wie “de mens” in essentie is, wat voor wezens wij zijn.

Wat was er namelijk gebeurd? In de gietregen kwam de buurman regenjassen brengen, een ander bood aan dat de kinderen bij hun in de tent mochten spelen, een derde zette bij hun vertrek een pot thee klaar en ‘s middags kregen we warme soep aangeboden. Ik vond die betrokkenheid hartverwarmend en het maakte mij dankbaar. En ik besefte dat het grootste deel van de mensheid een ander het beste toewenst.Over de invloed van de media op ons mensbeeld en onze eigen rol hierin In onze kern zijn we behulpzame, vrijgevige en liefdevolle wezens. In de gnosis wordt dit beschreven als de Godsvonk.

Ons mensbeeld en de media

Wanneer we de nieuwsberichten volgen, werpt dat vaak een ander beeld op van “de mens”.
Het lijkt wel alsof iederéén elkaar naar het leven staat en of het merendeel van de mensen niet te vertrouwen is. In de media worden deze verhalen uitvergroot, herhaald en lijken ze een soort prioriteit te hebben. Wanneer je naar de radio luistert, let dan eens op het eerste bericht. Vaak is dit een vreemd maar ernstig incident waarbij je je afvraagt hoe iemand dit kon doen. En is het van weinig maatschappelijk relevantie.
Het is niet wenselijk om ons beeld van de mens voortdurend te laten beïnvloeden door de gedragingen van een kleine groep. Als je bedenkt hoeveel mensen er bestaan die nooit het nieuws halen en gewoon hun leven leiden of juist veel moois teweeg brengen, plaats je deze berichten weer in perspectief.

Invloed van de media

De invloed van de berichtgeving vanuit de media wordt vaak onderschat. De manier waarop we “nieuws” tot ons nemen, gebeurt vaak vanuit een andere staat van bewustzijn. We schakelen over in een onbewuste stand, laten het journaal passeren en horen terloops radio berichten.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Juist doordat we het niet op bewust niveau tot ons nemen, nestelen de berichten zich in ons onderbewuste. En met deze berichten ook de emoties die ermee gepaard gaan: de gruwelijkheid van daden, de angst die we voelen voor onheil, de onmacht over het alomtegenwoordige onrecht.
Jaar na jaar raakt onze blik op onze medemens meer en meer vertroebeld door de continue stroom aan nare berichten. Omdat dit deels een onbewust proces is, hebben we dit meestal niet door. Wanneer zich een incident in onze eigen leefwereld voor doet, komen deze gevoelens vanuit ons onderbewuste boven drijven.

Effect op kinderen

Welk beeld hebben onze kinderen van de medemens? Als volwassene kunnen we informatie nog enigszins in perspectief plaatsen en filteren. Voor kinderen is dit veel lastiger. Hun energieveld staat open. Ze zijn net sponzen en absorberen de angst en andere gevoelens die gepaard gaan met de berichtgeving nog veel meer.

Het is de moeite waard om de afweging te maken in hoeverre we kinderen bloot stellen aan nieuwsberichten. Daar is geen pasklaar antwoord op. Het ene kind trekt zich minder aan van narigheid dan een ander kind.

Bovendien is er een verschil tussen het jeugdjournaal en het gewone journaal, wat naar mijn beleving zeker niet geschikt is om kinderen aan bloot te stellen.Over de invloed van de media op ons mensbeeld en onze eigen rol hierinHooggevoelige kinderen zijn nog gevoeliger voor nare berichtgeving. Doordat ze een levendige fantasie hebben, zijn ze nog beter in staat om zich een voorstelling te maken van bepaalde situaties. En de kans bestaat dat ze zich (te) veel gaan identificeren met slachtoffers.

We hoeven onze kinderen geen sprookjeswereld voor te spiegelen. Er is in onze wereld, naast al het moois, ook narigheid. Maar bewust omgaan met nieuwsberichten is wel raadzaam.

Kijk op de mens vanuit een energetisch perspectief

Wanneer ik energetisch met mensen in verbinding ben en contact maak met hun onderbewuste, blijken de overeenkomsten tussen mensen veel groter dan de verschillen.
Dit ervaar ik ook keer op keer in mijn werk. Regelmatig komt het voor, dat cliënten op zielsniveau contact hebben met een persoon met wie ze een nare ervaring hebben. Of met wie het contact moeizaam verloopt.

Verreweg in de meeste gevallen blijkt, dat de gedragingen van de ander niet voortkomen uit slechte intenties. Wel uit onmacht, onvermogen, oude pijn, teleurstelling of gevoelens van minderwaardigheid. Het zijn veeleer de verdedigings- en overlevingsmechanismen die gedrag tot stand brengen dan dat iemand opzettelijk de ander kwaad wil doen. Dit komt voort uit de staat van bewustzijn waarin iemand verkeert.

Wanneer er contact is op zielsniveau, is er vaak veel meer wederzijds respect en begrip voor elkaar. En blijkt de ander een mooie kern te hebben.jaloezie

Wie zijn wij?

Naast een fysiek lichaam hebben we ook een energetisch lichaam. Sterker nog, we zijn energetische wezens in een fysiek jasje. Het energetisch lichaam functioneert vanuit een bepaalde frequentie, die kan variëren. Er zijn hogere en lagere frequenties. Een frequentie kun je zien als een golflengte. Wanneer je merkt dat het contact met een bepaalde persoon stroef verloopt, noemen we dat in de volksmond dat we niet op dezelfde golflengte zitten met de ander.

Gevoelens zoals angst, frustratie, onmacht en teleurstelling zijn gevoelens met een lagere frequentie. Dankbaarheid, tevredenheid, vertrouwen en inzicht zijn gevoelens met een hogere frequentie.

Jouw bewustzijn is van belang!

Je overtuigingen en gevoelens komen overeen met bepaalde frequenties. En deze frequenties bepalen grotendeels wat je in je leven tegen komt. Gebeurtenissen “matchen” als het ware bij jouw eigen frequentie.

Wanneer je een vijandig mensbeeld hebt en ervan overtuigd bent dat de meeste mensen niet te vertrouwen zijn, zul je regelmatig ervaren dat je vertrouwen geschonden wordt. En word je bevestigd in je overtuiging: “zie je wel, ik zei toch dat mensen niet te vertrouwen zijn”!

Wanneer je dagelijks berichten tot je neemt waarin de duistere kanten van de mens uitgelicht worden, is je verhouding tot anderen wantrouwiger dan wanneer je deze berichtgeving doseert.
We maken als mens deel uit van een collectief energieveld. Onze individuele energie staat in verbinding met het collectieve veld en heeft hier invloed op.affirmaties

Je gemoedstoestand is dan ook van een veel groter belang voor de wereld als geheel dan over het algemeen gedacht wordt. Je onderdompelen in het leed van de wereld, heeft als mogelijk bijverschijnsel, dat je gevoelens van onmacht, angst en boosheid ervaart. Waarmee je jouw frequentie verlaagt en wat kan leiden tot stagnatie van je eigen ontwikkeling.

Wanneer je met een openere en positievere blik naar de wereld kijkt, verkeer je in een hogere frequentie.

Deze hogere frequentie komt ten goede aan de gehele mensheid. Hoe meer mensen vanuit een hogere frequentie functioneren, des te hoger is de trilling van het collectieve veld. En des te meer positieve groei en veranderingen er teweeg gebracht kunnen worden.

De verandering maken we zelf

Kinderen zijn van nature gevoelig voor onrecht, hooggevoelige kinderen vaak nog in een hogere mate. Ze voelen tot in het diepst van hun ziel dat de ongelijkheid in de wereld niet deugt.Over de invloed van de media op ons mensbeeld en onze eigen rol hierin Verandering ontstaat vanuit de wrijving van een bestaande situatie en de diepe wens om deze te veranderen. Daar ligt dan ook de uitdaging voor de mensheid: we hoeven onze ogen niet te sluiten voor de situatie in de wereld. Maar als we willen bijdragen aan een betere wereld, is het zaak om ons niet murw te laten slaan door de narigheid.

We zijn geïnteresseerd in de gebeurtenissen in de wereld. De mens is van nature een solidair wezen, hier ligt onze kracht. Voor het eerst in onze moderne geschiedenis is er door de komst van internet zo veel informatie beschikbaar. Het internet levert een grote bijdrage aan het bewustzijn op aarde.
Broodnodig, temeer omdat de berichtgeving vanuit de kranten en journaals niet altijd waarheidsgetrouw en objectief is. Bovendien leidde het kijken van het journaal of het lezen van een krant, bij mij tot moedeloosheid. De broodnodige moed om me in te zetten voor een betere wereld, nam af. Wellicht herkenbaar voor anderen?

Een teveel aan (nare) berichtgeving brengt daarbij het risico met zich mee dat het je afleidt van je eigen pad. We hebben iedere dag keuzemomenten waarin we kunnen kiezen voor “liefde” of “angst”. Voor groei of stagnatie.Word jij als HSP of ADHD-er vaak als teveel ervaren?

Het internet is een mooie bron van informatie. Hoewel het aanbod immens is, is het wel de moeite waard om hier kennis op te doen. Wanneer je je intuïtie én gezond verstand gebruikt, leer je de wereld kennen op een andere manier. De ontdekking dat er wereldwijd zo veel meer mensen bezig zijn met een bijdrage te leveren aan een betere wereld, motiveert mij dagelijks om ook mijn steentje bij te dragen.

Stel jezelf vragen

Vraag jezelf af in welke mate de nieuwsvoorziening jouw mensbeeld bepaalt. En vraag je af of dit leidt tot meer vreugde in je leven of niet. En tot in welke mate je op de hoogte wil blijven van wat er in de wereld gebeurt. En welke bronnen van informatie meer of minder invloed op je hebben. Informatie die je tot je neemt met beeld en geluid, heeft een andere invloed op je dan een tekst die je leest. Bovendien is een (klein) onderzoek naar de bron van de informatie ook zeer aan te bevelen.

Onszelf herinneren

Inmiddels ben ik ervan doordrongen dat de mens tot véél meer in staat is dan waarvan hij zich bewust is. We hebben als mens een enorme potentie. Wanneer we een realistischer mensbeeld hebben, hebben we ook meer vertrouwen in ons zelf en onze medemens.
Het is tijd om onszelf te gaan herinneren. Het prachtige energetische wezen dat we zijn. Wanneer we steeds meer durven te leven vanuit vertrouwen en ons minder laten leiden door angst die van buiten af gevoed wordt, dragen we allemaal ons steentje bij aan een mooiere wereld.
We leven in één energieveld: als wij positiever en met meer vertrouwen naar de mensheid kijken, komt dat ook ten goede aan de slachtoffers die er dagelijks wereldwijd zijn.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

7 REACTIES

 1. Vervelend die foto met jongetje met pistool….Zo zie je maar weer dat ergens tegen zijn, kennelijk toch vaak juist zo een foto nodig heeft om een pointe te maken….

 2. Hallo Susanne,
  wat een fijn artikel en heerlijk om te lezen en mijzelf bevestigd te krijgen.
  Al 30 jaar lees ik geen kranten meer en ook geen TV of Journaals. En als ik wel wat meer wil weten, tik ik eventjes op google en daar is het. Maar op mijn wijze houd ik alle rotzooi en ergernissen buiten beeld, en leef ik relatief fijn leven zo met veel tijd voor andere en zeker leukere dingen.
  Dank je wel Susanne voor jou kijk op deze materie en ik blijf in contact, groetjes
  René.

 3. prachtig verwoord susanne

  dank je wel, je woorden voelen als een steun. soms voel ik mij wat schuldig dat ik afgehaakt ben en geen nieuws meer volg.

 4. Prachtig artikel, direct doorgestuurd
  Vraag me alleen af waarom er dan toch zoveel rottigheid is, of door de meerderheid wordt geaccepteerd.

  • De word bewust gedaan om de mens van zichzelf af te leiden. Zodat wij niet naar binnen keren zodat we weer weten wie we echt zijn.

 5. Beste mevrouw Eijssen,

  Ik heet Willemijn van Stigt en ben een eerstejaars psychologiestudent aan de Universiteit Utrecht. Momenteel bestuderen wij het onderwerp van de ontwikkelingspsychologie. Ik en een paar medestudenten proberen een kleine lezing te organiseren over de rol van social media in de ontwikkeling. Aan de hand van dit artikel, verneem ik dat u hier enorm interessante en nuttige ideeën over hebt. Zou u wellicht geïnteresseerd zijn in het geven van een praatje voor een groep eerstejaars psychologiestudenten? Alvast bedankt voor uw reactie!

  Vriendelijke groet,

  Willemijn van Stigt

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in